tiistai 5. maaliskuuta 2013

SUOMEN SUURIN RIKOS JA RIKOSJÄRJESTÖ

Samaan aikaan, kun maamme hallitus lupaa meille ankeita aikoja ja leikkauslistoja,  ja vaatii meiltä uhrimielialaa, se suunnittelee veroparatiisi Kyproksen tukemista miljardeilla muiden vielä nippa nappa maksukykyisten euromaiden kanssa. 

Kyproshan on veroparatiisi, jossa ei kerätä veroja juuri lainkaan ja tästä onkin seurannut Kyproksen valtion kassavaje ja velkaantuminen. Tätä rahoitusaukkoa meidänkin nyt pitäisi meidän rahoillamme mennä tukkimaan. 

Oma hallituksemme on siis sitä mieltä, että maa, jossa verokertymä pidetään tarkoituksella niin alhaisena että se joutuu rahoitusvaikeuksiin, ansaitsee meidän rahamme omiin kuluihinsa. Siis oma hallituksemme on valmis antamaan, jälleen kerran, rahojamme johonkin muuhun, kuin suomalaisten hyvinvointiin. 

Miettikääpä sitä hetken aikaa. Oma hallituksemme, siis suomalaisten oma hallitus, on sitä mieltä, että rikollisen ja hämärän veronkiertorahan suojasatamana tunnetuksi tullut valtio on paikka, jonne meidän rahamme kuuluvat. Eivät suomalaiset mummot, lapset, sairaat, eläkeläiset, vaivaiset, suomalaiset tai kotimaamme ylipäätään.

Ja kun tiedämme vielä, että eurokriisimaille myönnetyt lainat ja pääomat eivät suinkaan mene noiden maiden asukkaille, vaan sujahtavat niiden valtion kassan kautta velkojille, eli suurille pankeille, kuvio muuttuu entistä sairaammaksi. Samaan aikaan, kun valtiovalta Suomessa huutaa, suorastaan kirkuu suureen ääneen, ettei hyvinvointipalveluihin ole enää varaa, se on valmis heittelemään rosvojen pankkina tunnetulle maalle miljardeja. 

Se on valmis ottamaan lainaa ja velkaantumaan rahoittaakseen veronkiertäjien paratiisia. Se on valmis vaarantamaan lastemme taloudellisen tulevaisuuden veronkiertovaltionkin tukemiseksi. Oma hallituksemme. Omat poliitikkomme!! 

Kuten asia näinä textiviestien ja somen aikoina ilmaistaan: WTF???

Kerrataanpa nyt vielä asia, ettei pääse unohtumaan, eli näin suoritetaan ihmiskunnan suurin kiristysoperaatio eli eurorikos:

Oikeustoimihenkilö A lainaa oikeustoimihenkilö B:lle rahaa, vielä senkin jälkeen, kun B ei enää pysty maksamaan kun korkojaan. A jatkaa B:n lainottamista senkin jälkeen, kun B ei enää pysty maksamaan edes korkojaan. Kun B ei enää kykene maksamaan mitään, A menee oikeustoimihenkilö C:n luokse ja ilmoittaa, että koska B ja C kuuluvat samaan ryhmään, C:n pitää maksaa B:n velat, tai sekä B:lle että C:lle käy huonosti.

Selkokielellä kuvio menee näin: Kansainväliset suurpankit (oikeustoimihenkilö A) lainottivat Euroopan köyhiä maita (oikeustoimihenkilö B) kunnes nämä eivät enää kyenneet maksamaan edes korkojaan. Tämän jälkeen suurpankit ilmoittivat euromaiden hallituksille (oikeustoimihenkilö C), että näiden on nyt maksettava noiden toisten velat, tai pankit tuhoavat koko Euroopan talouden.

Tämä on siis kiristystä, eli lainahai-toimintaa, joka kuuluu kaikkien järjestäytyneitten rikollisorganisaatioiden perusohjelmistoon. Tässä niin sanotut pankit toimivat aivan samoin ja juuri siksi niiden johtajia, mm. Björn Wahlroosia, kutsutaan maailmanlla bankstereiksi, eli pankkiirigangstereiksi. He nimittäin ovat sitä aivan avoimesti. Ja tämä eurolainahai-operaatio on siis rikos jo itsessään.

Pelotellut euromaiden hallitukset taipuivat tämän uhkailun ja kiristyksen edessä ja ryhtyivät maksamaan pankeille kansalaistensa rahoilla, ilman kansalaisten suostumusta. Rahoja ohjaillaan tarkoitusta varten mahdollisimman mutkikkaiden järjestelyjen kautta, on mitä eriskummallisempia rahoitusmekanismeja ja systeemejä, jotta niiden rikollinen alkuperä voitaisiin kätkeä huolestuneilta kansalaisilta. 


Hallitukset eivät kuitenkaan käsitä tai piittaa siitä, että näin tehdessään he rikkovat Euroopan Unionin peruskirjan MÄÄRÄYSTÄ, 125. pykälää jossa nimenomaan KIELLETÄÄN maksamasta toisen jäsenmaan velkoja. Samoin operaatio on vastoin EMU sopimusta, Maastrichtin sopimusta sekä Lissabonin sopimusta. Siis se on vastoin kaikkia sitovia sopimuksia EU:ssa. Siis se on vastoin KAIKKIA EU sopimuksia. Se on vastoin lakia. Se on siis rikos.

Komissaari Olli Rehnin johdolla euromafiosot ovat selitelleet rikostaan Euroopan Unionin peruskirjan artiklalla 122.2, jossa muiden jäsenmaiden tukeminen sallitaan, mikäli ne ovat joutuneet sellaisen katastrofin uhriksi, jolle ne eivät itse ole voineet yhtään mitään. 122.2 artikla siis tarkoittaa maanjäristyksiä, luonnonmullistuksia ja vastaavia. EI VALTION LAINAN OTTOA JA VELKAANTUMISTA, JOKA ON JÄSENMAAN ITSENSÄ OMA VALINTA JA PÄÄTÖS.

Jostakin kumman syystä missään euromaassa yksikään viranomainen ei pidätä tähän  rikokseen syyllistyneitä, syyllistyviä, vaikka kyse on mantereen suurimmasta järjestäytyneestä rikollisuudesta. Italian mahtavat mafiat ovat lilliputtikerhoja tämän rinnalla. Calabrian mafian N'dranghetan liikevaihto on arvioitu 80 miljardin euron suuruikseksi, mutta tässä puhutaan jo yli 1000 miljardista. Ero on siis yli kymmenkertainen euromafian hyväksi.

Varat, jotka poliitikkojen ja virkamiesten muodostama euromafia varastaa ja toimittaa edelleen käskyttäjilleen, kansainvälisille suurpankeille, ovat peräisin maiden kansalaisilta. Siis ne on varastettu sinulta ja minulta. Tämä massiivinen kansallisvarantojen varastaminen on johtanut jo ja tulee johtamaan ns. "leikkauksiin" koska mailla ei ole enää varaa ylläpitää palvelutasoaan sen jälkeen, kun poliitikot ovat varastaneet rahat ja luovuttaneet ne eteenpäin Björn Wahlroosin kaltaisille bankstereille ympäri maailmaa. 


Kansakuntien kassat siis tyhjennetään rahasta. Valtiot varastetaan. Omien poliitikkojemme toimesta, suurten pankkien pakottamana. Kansat köyhdytetään. Meistä tehdään kurjia ja rikoksella.

Tälle rosvoukselle on pyritty antamaan laillisuuden verho kansallisilla säädöksillä ja laeilla. Näin on toimittu meilläkin. On säädetty lakeja EVVR:stä ja ties mistä. Ne kansanedustajat, jotka kuvittelevat että näin toiminnan laillisuus on varmistettu, ovat idiootteja. Ne kansalaiset, jotka ovat siinä uskossa, että toiminta on laillista, ovat uhreja. Oma hallituksemme on kussut teitä silmään ja aivan tarkoituksella.

Euroopan Unionissa noudatetaan periaatetta, jonka mukaan mikäli kansallinen lainsäädäntö tai laki on ristiriidassa EU:n lakien ja säädösten, direktiivien kanssa, noudatetaan AINA EU:n lakia. Tämä periaate testattiin Suomessa tullin autoverotusjupakassa, jossa tulli oli perinyt autoilta veroja ja maksuja EU-säädösten vastaisesti vuosikausia. Suomen tulli, valtio, joutui taipumaan Euroopan Unionin edessä, koska näin se homma menee.

Tässä euroryöstössä on aivan samoin. Kansallisissa parlamenteissa hyväksytyt lait, jotka mahdollistavat ryöstön, eivät ole lainvoimaisia Euroopan Unionissa. Euroopan Unionin peruskirja, Maastrichtin sopimus, EMU-sopimus ajavat hallituspuolueiden hämäyksen yli niin, että kolisee. Hallituksemme toimii siis EU lakien mukaan laittomasti, rikkoo EU lakeja, eli tekee rikoksen. Ja se tekee sen tietoisesti, harkiten ja sinua vahingoittaen.

Kysymys kuuluu: miksei poliisi Suomessa tai muuallakaan puutu tähän rikolliseen toimintaan, joka tuhoaa myös heidän elämänsä? En ymmärrä. Voiko joku oikeusoppinut valaista millä perusteella poliisi jättää tämän rikoksen huomioimatta?


Voisiko poliisiylijohtaja Paatero kertoa minulle, miksi julkisesti ja täysin avoimesti toimivat rikolliset saavat jatkaa toimintaansa ilman, että poliisi edes muodonvuoksi yrittäisi estellä? Miten on mahdollista, että nämä rikolliset voivat uhkailla meitä kaikkia aivan avoimesti?

Onko niin, että nämä rikolliset, jotka varastavat myös herra Paateron rahoja, pystyvät vaikuttamaan poliisiin ja sen toimintaan? Onko maassamme järjestäytynyt rikollisryhmittymä, rikosjärjestö, joka kykenee lamauttamaan koko poliisin ja oikeusjärjestelmämme?

Lyhyt vastaus on: Kyllä. Sen nimi on Suomen hallitus ja eduskunta. 

2 kommenttia:

  1. Natura - 2000 suojeluohjelma toteutettiin myöskin samoilla periaatteilla, kuin velkaisten maiden pankkien lainotus. Yli 1700 suojelukohdetta valittiin selvittämättä sisältävätkö kohteet direktiivin edellyttämiä luontoarvoja. Kyseessä oli Pekka Haaviston ympäristöministerikauden suurpuhallus, kun ihmissiltä vietiin lähes korvauyksetta omaisuutta. - Nyt on meneillään lainsäätämisoperaatio, joka mahdollistaa suojelukohteiden luontoarvojen lisäämisen valituille kohteille, vaikka direktiivin edellyttämät luontoarvot puuttuvat edelleenkin. - Soita suojellaan lisää ja korvaukset jätetään maksamatta sillä perusteella, että kohteelle ei olisi myönnetty kuitenkaan turpeen nostolupaa. - Näin raadolliasta ja laista piittaamatonta hallintoa joudumme tottelemaan.

    VastaaPoista
  2. Onko mitään rikosjärjestöä mikä voisi ryöstää takaisin
    minulta ryöstetyn kodin? Kotini on Ilokallionkatu 11
    Savonlinnassa. Se ryöstettiin 28.8.2015.

    VastaaPoista