tiistai 31. lokakuuta 2017

VALTAMEDIAN VIHAPUHE JA RASISMI

Samaan aikaan kun valtamedian tekopyhät ja kaksinaismoralistiset hybridisodankäyjät kohdistavat suomalaisiin yhä tökerömmäksi käyvää propagandaansa, valtamedian ja sen toimittajien rasismi ja vihapuhe tulevat yhä selvemmin esiin. He eivät voi sille mitään, koska eivät huomaa asiaa. He kun ovat julistautuneet vihapuheen ja rasismin vastustajiksi, eivätkä omasta mielestään siis voi sellaiseen syyllistyä.

Asia on kuitenkin aivan päivänselvä ja sitä voidaan tarkastella muutaman esimerkin avulla. Ensin alkuperäisiä valtamedian otsikoita ja sitten hieman muokattuina samat uutisotsikot. Jokainen, joka osaa mennä itse nukkumaan, näkee miten avointa rasismia ja vihapuhetta valtamedia harjoittaa.

Nämä humoristiset ja burleskit esimerkit tuovat asetelman selväksi. Valtamedia on valikoinut yhden etnisen ryhmän ja kansakunnan vihapuheensa kohteeksi aivan avoimesti, tippaakaan epäröimättä tai häpeämättä. Ei tässä sinänsä mitään uutta ole, ryssä-fobian lietsomisellahan on Suomessa vankka perinne, mutta hirtehiseksi asian tekee se, että samaan aikaan valtamedia jahtaa omasta mielestään vihapuheisiin syyllistyneitä. Islamia kritisoivia syytetään rasismista ja vihapuheesta, vaikka kritiikki kohdistuisi vain uskontoon, ideologiaan, ilman mitään kytköstä mihinkään etniseen ryhmään. Ja samaan aikaan valtamedia paahtaa koko arsenaalillaan tällaista tavaraa kansalaisten silmille:
Mitään vihapuheen määritelmää ei laista tietenkään löydy, mutta valtamedian avoimen ryssävihamieliset toimittajat siteeraavat usein lain kohtaa, jonka perusteella he voivat syyttää muita ja käydä erimielisten kimppuun. Miten se lain kohta kansanryhmää vastaan yllyttämisestä menikään? Ai niin, näinhän se menikin:

"11 luku
Sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan
10 §
Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
10 a §
Törkeä kiihottaminen kansanryhmää vastaan

Jos kiihottamisessa kansanryhmää vastaan kehotetaan tai houkutellaan

1) joukkotuhontaan tai sen valmisteluun, rikokseen ihmisyyttä vastaan, törkeään rikokseen ihmisyyttä vastaan, sotarikokseen, törkeään sotarikokseen, murhaan tai terroristisessa tarkoituksessa tehtyyn tappoon tai

2) muuhun kuin 1 kohdassa tarkoitettuun vakavaan väkivaltaan siten, että teolla selvästi vaarannetaan yleistä järjestystä ja turvallisuutta

ja kiihottaminen kansanryhmää vastaan on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi."
Suomalainen valtamedia harjoittaa avointa kiihoitusta tiettyä etnistä ryhmää vastaan ja se ryhmä ovat venäläiset. Syyt toimintaan ovat ideologiset. Valtamedia pyrkii myös johdonmukaisesti lietsomaan sodan uhkaa eli valmistelee yleistä mielipidettä sillekin, että Venäjä ja venäläiset tuhottaisiin sodalla. Valtamedian hyväkkäät, nuo itseään kovin erinomaisina pitävät toimittajat ja toimittajattaret syyllistyvät itse juuri siihen samaan kuin Ilja Janitskin ja muut heidän mielestään. Koska valtamedian avoimen rasismin ja vihan kohteensa ovat ryssät, asia on kuitekin heidän aivoituksissaan eri. Rysssien vihaaminen ja Venäjän vihaaminen ei ole rasismia eikä vihapuhetta, koska... 

Niin, koska se on osa länsimaista hybridisodankäyntiä ja informatiovaikuttamista, viholliskuvan luomista ja rakentamista, mielipidemuokkausta ja propagandaa. Tämän suomalaisiin suunnatun hybridisodankäynnin tarkoituksena on estää taloudellinen ja mikä tahansa yhteistyö rajanaapurin kanssa. Sen tarkoituksena on vakuuttaa suomalaiset siitä, että vaikka se onkin meidän kannaltamme täysin järjetöntä olla käymmättä kauppaa Venäjän kanssa, meidän tulee tehdä niin koska Ryssä. Meidän tulee välttää ryssiä, varoa ryssiä, epäillä ryssiä, vihata ryssiä, koska... Niin, koska joku lännessä haluaa niin.

Kuvitteleeko joku, että on sattumaa, että tällainen täysin avoin etniseen ryhmään kohdistuva vihapuhe ja propaganda olisi sallittua, jollei Suomi ja suomalainen valtamedia olisi yhä tiiviimässä yhteistyössä sen "läntisen arvoyhteisön" kanssa? Kuvitteleeko joku, ettei Helsinkiin avatulla hjybridisodankäynnin keskuksella ja yhä tiiviimmällä Nato-yhteistyöllä ole mitään tekemistä tällaisen "uutisoinnin" ja kirjoittelun kanssa?

Totta kai on. Samalla tavalla kuin eduskunta ja hallitus ovat Euroopan Unionin ohjauksessa ja komennossa, suomalainen valtamedia on oikein innokkaasti ja auliisti hybridisodankäynnissä mukana ja toimii ohjatusti yhtä etnistä ryhmää vastaan suunnatussa vihapuhekampanjassa. Typeräksi ja naurettavaksi sen tekee samojen ryssävihaajien kiihkoilu muiden vihapuheista sun muusta roskasta. Kuten sanontakin sanoo: PATA SOIMAA KATTILAA.

Jos joku ei usko valtamedian vihapuheisiin, voi miettiä itsekseen sitä millaista kuvaa valtamedia on maalaillut työttömistä, vanhuksista, kakkostyybin diabeetikoista ja muista vihollisistaan vuosien varrella. Jonakin päivänä kohteena voit olla sinä, jollakin oikein hyvällä perusteella.

perjantai 27. lokakuuta 2017

MIKSI KATALONIA EI SAA ITSENÄISTYÄ


Koska olen vankkumaton pienten kansojen itsemääräämisoikeuden kannattaja jo siitäkin syystä että Suomi on sellainen, olen julkisesti asettunut puolustamaan katalaanien oikeutta itsenäisyyteen. Vaikka YK ratifioi tämän oikeuden jo vuosikymmeniä sitten, moni on kertonut minulle miksi Katalonia ei saa itsenäistyä. Seuraavassa Top 10 minulle esitettyä syytä.


1. Katalonia on rikas.

Ihan totta. Minulle on sanottu, ettei Katalonia saa itsenäistyä, koska se on rikas osa Espanjaa. Mielenkiintoinen peruste. Tällä argumentilla yksikään Pohjoismaa ei saisi olla itsenäinen, koska ne ovat maailman vauraimpia maita. Ja siksi toisekseen: mikä este kansakunnan vauraus on itsenäisyydelle??


2. Katalonia on etuoikeutettu.

Joidenkin mielestä Katalonia on etuoikeutettu, koska sillä on ollut autonomia. Niin on monella muullakin Espanjan alueella. Mutta niin oli myös Suomen suurruhtinaskunnallakin aikoinaan. Olisiko meidän pitänyt pysyä osana Venäjää, koska meilläkin oli ollut oma senaatti jne.? Ja aivan kuten katalaanit nyt, suomalaiset huomasivat että venäläistämistoimet rupesivat puristamaan maata ja siitä alkoi pyrkimys itsenäisyyteen. Mutta ilmeisesti se oli väärin.


3. Katalonia on liian pieni itsenäiseksi valtioksi.

Luxemburg, Vatikaani, San Marino, Monaco, Liechtenstein, Malta, Malediivit, Saint Kitts and Nevis, Marshallin saaret, Tuvalu, Nauru, Andorra, Kypros, Kosovo, Montenegro... Listaa voisi jatkaa jonkin verran. Katalonia olisi pieni valtio, mutta ei lainkaan sieltä pienimmästä päästä maa-alueensa ja taloutensa perusteella. Kenties se vain ei saa itsenäistyä, koska... Jotakin.

Jos Kataloniaa verrataan Suomeen, niin sen asukasluku on yli 7 miljoonaa ja sen pääkaupungin Barcelonan asukasluku on 1.2 miljoonaa. Me olemme siis pienempi kansakunta kuin katalaanit.


4. Katalonian itsenäistyminen horjuttaa Euroopan Unionia.

Tämä on sikäli merkillinen argumentti, että EU-komissio on useaan otteeseen ilmoittanut, että Skotlannin itsenäistyessä se on tervetullut jäseneksi. Ja näin oli siis jo ennen Brexitiä. Ja mielenkiintoiseksi tämän tekee sekin, että Katalonian itsenäisyyttä ajavat tahot ovat useaan otteeseen ilmaisseet tukensa Euroopan Unionille ja haluaisivat Katalonian olevan osa sitä.


5. Katalonian itsenäisyys on Espanjan perustuslain vastainen.

Wilhelm Oranialainen kävi erittäin rajun sodan Espanjaa vastaan vapauttaakseen Hollannin Espanjan vallasta 1600-luvulla. Suomalaisia hakkapeliittojakin oli oranialaisen joukoissa. Tämä itsenäisyyssota oli taatusti Espanjan lakien vastainen. Yhdysvallat perustettiin vastustamaan Englannin lakeja ja nimenomaan kaikkien lakien vastaisella vallankumouksellisella sodalla.

Suomi sai itsenäisyytensä bolshevikkijohtaja Leniniltä, jonka johtamat bolshevikit olivat juuri kaapanneet vallan tsaarin kukistaneelta vallankumouksellisten joukolta, jonka toiminta oli ollut tietenkin täysin Venäjän lakien vastaista. Venäjän lakien mukaan Suomi ei olisi koskaan itsenäistynyt, eivätkä tsaarin vallastasyösseet olisi koskaan sitä hyväksyneet, kuten ei valtaosa bolshevikkijohtajistakaan. Jostakin syystä Lenin veti nimensä Svinhufudin esittämään itsenäisyyspaperiin Duman käytävän ikkunalautaa vasten. Mutta se oli siis täysin Venäjän perustuslain vastainen teko.


6. Katalonian päätös oli epädemokraattinen.

Kataloniassa oli ennen viimeistä kansanäänestystä pidetty vapaat vaalit, joissa itsenäisyysmieliset saivat enemmistön alueparlamenttiin. Ennen kansanäänestystä oli jo järjestetty useita kansanäänestyksiä, joissa kaikissa itsenäisyysajatus oli voittanut. Miten asian olisi voinut hoitaa demokraattisemmin kuin näin? Kaikki toiminta on ollut avointa, kaikesta on äänestetty, kaikki ovat saaneet vapaasti äänestää... Mikä on se epädemokratia näissä proseduureissa?


7.  Katalonialaiset ovat natseja.

Tämäkin kortti on jo käytetty. Itsenäisyyttä haluavat ovat natsionalisteja ja faskisteja. Näinkin on jo sanottu espanjalaisessa mediassa ja muuallakin. Niinkö? Onko todellakin niin, että se joka haluaa aidosti parlamentaarisen demokratian mukaan toimivan itsenäisen maan on natsi ja fasisti?


8. Katalonialaiset ovat tyhmiä.

Tätäkin on esitetty perusteeksi itsenäisyyden esteeksi. On tyhmää itsenäistyä. Voi olla, en tiedä, mutta mitä tekemistä sillä on itsenäistymisoikeuden kanssa? Voi olla, ettei Katalonialle ole viisasta itsenäistyä, mutta mitä sitten? Jos katalaanit sitä haluavat, heillä on siihen jakamaton oikeus, kuten kaikilla kansoilla. Myös YKn päästösten mukaan.


9. Jos Katalonia itsenäistyy, niin Ahvenanmaa ja saamelaiset haluavat samaa.

Tuskinpa, mutta jos niin olisikin, mitä sitten? Jos enemmistö ahvenanmaalaisista tai saamelaisista haluaisi itsenäistyä, se olisi heidänkin oikeutensa. Ei se helppoa olisi ja edessä olisi pitkä tie neuvotteluineen jne., mutta se on heidän ihmisoikeutensa. Se on perusoikeus jokaiselle kansalle ja kansakunnalle.


10. Putin.

Luonnollisesti globalistisen propagandan peruspeikko, ns. länsimielisen narratiivin saatana Vladimir Putin on tietenkin vedetty esiin. On vihjailtu, että hän tukee katalaaneja tai on koko show'n taustapiru, aivan kuten saatana oli vuosisatojen ajan syypää kaikkeen mitä ei haluttu ymmärtää tai kyetty ymmärtämään. Odotan vain, koska Katalonian itsenäisyyspyrkimysten taustavaikuttajaksi kaivetaan Panama-kohun tapaan Keke Rosbergkin.

LIIKEPANKKIEN UHO JA TUHO

Suomen randilaisten ja neokonien epäjumala Björn Wahlroos on taas julistanut tulevaisuuden visioitaan pankkisektorin kehityksestä ja Nordea irtisanoo tuhansia varsinkin Suomessa, koska meillä irtisanominen paljon helpompaa kuin Ruotsissa tai useimmissa muissa EU-maissa. Voittoa tekevä suurpankki kertoo tällä varautuvansa tulevaisuuden haasteisiin, mm. siihen, että asiakkaat hoitavat jatkossa pankkitoimensa kännyköillään.

Tätä sanomaa on se luotettava valtamedia rientänyt julistamaan ja samoin mainostamaan noita kännykkäaplikaatioita. Kaikessa kehussa ja mainostuksessa, suurpankkien toimintastrategian propagoinnissa, on vain unohtunut yksi pikku juttu: asiakas.

Niin, kuka haluaa hoitaa pankkiasiansa kännykällään, kun on aivan yleisessä tiedossa, ettei yksikään älypuhelin ole ainakaan lähitulevaisuudessa suojattavissa mitenkään? Jo nyt Netistä voi ladata läppärille skannausohjelmia, joilla pystyy kaappaamaan ohikulkevien Nettiyhteydessä olevia kännyköitä haaviin. Sillä voi sitten tutkailla ilokännykän omistajan pankkiasioita ja kaikkia muitakin salaisuuksia, eikä maksa mitään. Erityisen suojaton on android-liittymä, iPhonekin on hakkereille hieman avoimempi kuin lähin kantatie.

Totta, pankkisektori tulee mullistumaan lähivuosina rajusti, mutta ei lainkaan Wahlroosin ja isojen liikepankkien haluamaan suuntaan, eikä suomalaisen luotettavan valtamedian vahvasti markkinoimaan suuntaan. Itseasiassa tuo muutos on jo meneillään. Se vain halutaan salata, koska se todellakin voisi kaataa veroparatiisifirmojen etuja ajavan Nordeankin.

Pienet alueelliset pankit, osuuspankit ja säästöpankit, ovat vaivihkaa nostaneet suosiotaan. Niissä palvelu on edelleen henkilökohtaista ja asiakaskeskeistä. Niissä on henkilökuntaa ja niillä on konttori, jonne voi mennä asioimaan. Niiden johtajat tuntevat paikalliset yrittäjät ja niiden henkilökunta tuntee asiakkaansa. Ne ovat ihmisten pankkeja.

Pienyrittäjä ei saa tekoälyn ja ties minkä kakkelbergin varassa operoivasta suuresta liikepankista parinkymmenen tonnin lainaa kenties millään, mutta pienen paikallispankin johtaja tietää, että yrityksen omaisuus on moninkertainen lainaan nähden ja BANG laina tulee. Samaan aikaan Nordean propellipää tuijottelee tietokonettaan ja tarkkailee mitä tekoälyn algoritmit hänelle kertovatkaan, olipa todellisuus mikä tahansa.

Nordea ja muut suurpankit potkivat eläkeläisiä aamusta iltaan, vievät heidän rahansa kaikin mahdollisin keinoin, ja räkivät silmille joka käänteessä. Nordean ja suurten liikepankkien johtajat haukkuvat mummoja ja pappoja mediassa, solvaavat heitä, vähättelevät heitä ja ovat sitä mieltä, että vanhukset voivat kuolla pois pankkistrategioita häiritsemästä. Mummojen ja pappojen eläkkeet ovat niin pieniäkin. Niinpä.

Björn Wahlroos ja muut rosvopankkiparonit unohtavat yhden asian. Eläkeläisiä on paljon. Heitä on todella paljon. Ja kun Nordean konttori muuttaa sadan kilometrin päähän ja ilmoittaa, että mummo saa tulla käymään vain kuukautta ennen varattuna aikana tai ei koskaan, mummo katselee parin kilometrin päähän perustettua paikallispankkia, jossa on Kotvasen Mirvan tyttö töissä. Mummo menee sinne, lakkauttaa Nordean tilinsä ja siirtää eläkemaksunsa pieneen paikallispankkiin.

Näitä mummoja on todella paljon, Suuret ikäluokat, jotka ovat tottuneet ajattelemaan aivoillaan, eivät välttämättä enää halua antaa rahojaan Björnille ja muille bankstereille pelimerkeiksi. Ja kun Björn ja kumppanit potkivät pellolle pankkialan ammattilaisia, on syntymässä tilanne, jossa on sekä kysyntä että tarjonta. On pankkiasiat hallitsevaa työvoimaa tuhansittain ja satoja tuhansia mummoja ja pappoja, jotka haluavat hoitaa asiansa pankkikonttorissa edelleen. On kymmeniä tuhansia yrittäjiä, jotka haluavat hoitaa pankkiasiansa kasvokkain pankinjohtajan kanssa.

Muutama kymmenen suurpankista pois potkittua pystyy jo perustamaan pienen pankin ja kun sana sen konttorista ja asiakaspalvelusta leviää, sillä on melko nopeasti muutamia tuhansia asiakkaita, joiden eläkkeistä tulee pankin tileille joka kuukausi muutamia miljoonia euroja. Kun kaksi, kolme tällaista pikkupankkia yhdistyy, tulee asiakaslähtöinen perinteinen pankki, joka pyörittää kuukaudessa kymmeniä miljoonia. Kun näitä pankkeja on syntynyt maahan kymmenen, kaksikymmentä, puhutaan jo sadoista miljoonista.

Tämä on se suuri pankkialan muutos, joka on jo käynnistynyt mutta jota Björn Wahlroosin kaltaiset, ihmisiä halveksivat "asiantuntijat" ja "journalistit" eivät tajua. Koko tämä tekoälyn pauloissa piehtaroiva fasistikaarti yllätetään housut kintuissa täydellisesti, sillä on aivan varmaa, että ne tuhannet pankkitoimihenkilöt, joilla on vielä työvuosia jäljellä, eivät jää ihmettelemään, eivätkä ne eläkeläiset joiden päälle Björn Wahlroos leegioineen oksentaa pilkkaansa päivästä toiseen jää hekään enää suurpankkiirin rahoittajiksi.

Jotta asia tulisi täysin selväksi: Suomessa on KELAn mukaan 1 558 900 eläkkeen saajaa. Keskimääräinen eläke on 1 552 euroa kuussa. Näistä valtaosa on tällä hetkellä eläkeläisiä inhoavan Wahlroosin ja muiden näpeissä. Kun eläkeläiset löytävät pienet palvelupankit ja siirtävät eläkkeitensä maksatuksen niihin, Wahlroos ja muut pankkiiirifasistit menettävät kuukaudessa muutaman miljardin pelirahaansa.

Laskekaa itse. 1 558 900 kertaa 1 552 euroa. Jos tuosta edes puolet siirtyy koko ajan perustettaviin pieniin paikallispankkeihin, Wahlroosin ja poikien pelimerkeistä katoaa aika helvetinmoinen läjä joka kuukausi. Ja näin tulee tapahtumaan, Muutos on jo alkanut. Ympäri Suomea on jo perustettu pieniä paikallispankkeja. Niitä tulee lisää ja tulevaisuudessa aina vain enemmän.

Tähän eivät liikepankit konttoriensa sulkemisineen, henkilöasiakkaittensa halveksimisineen ja kyykyttämisineen kykene vastaamaan, ja siksi niille käy kuin Titanicille, ennemmin tai myöhemmin. Sekin oli uppoamaton, aivan kuten veroparatiisipeleihin osallistunut Nordeakin.

torstai 26. lokakuuta 2017

SUOMI = EU:N HEITTOPUSSI

Hiljattain Euroopan Unioni teki päätöksiä metsien käytöstä ja siitä mikä on mikäkin hiilinielu ja mikä ei. Kuinka ollakaan, suomalaisten itsekehuma suuri lobbaus ja hallituksen voimallinen toiminta suomalaisen näkökulman esille tuomiseksi oli täysin yhdentekevää. EU teki Suomen taloudelle haitallisia päätöksiä metsien suhteen, koska Suomella ei ole mitään päätösvaltaa, eikä mitään todellista vaikutusvaltaa Euroopan Unionissa.

Pääministerin, suomalaismeppien, ministerien, lähettiläiden ja teollisuuden voimallinen lobbaus ei johtanut yhtään mihinkään. Se oli täysin merkityksetöntä ajan haaskausta. EU:n silmissä kaikki suomalaiset mahtimiehet ja suurpomot, poliitikot ja edustajat ovat niin olemattomia, ettei heidän sanomisillaan ja mielipiteillään ollut hyttysen ininän panoa, kun EU päätti asioista.

Euroopan Unionin puhtaasti poliittiset demonstraatiot eli Venäjä pakotteet, joilla ei ole mitään todellista merkitystä kokonaisuuden tai Ukrainan kannalta, ovat iskeneet Suomen talouteen miljardien aukon. Tuhansia työpaikkoja on menetetty, vähintään satojen miljoonien investoinnit on menetetty, koska EU:n näkökulmasta Suomella ei ole mitään merkitystä. Suomen valtiontaloudella ei ole mitään merkitystä, suomalaisyrityksillä ei ole mitään merkitystä, eikä suomalaisilla ole mitään merkitystä.

Kun suomalaisilta on pelkissä jäsenmaksuissa kupattu nettomiinusta  5,501 700 000 euroa ja euroon on imuroitu vähintään kymmeniä miljardeja, voidaan hyvällä syyllä kysyä: mitä hyötyä Suomelle on Euroopan Unionista? Mikä on se konkreettinen ilo tälle kansakunnalle olla mukana ylikansallisessa valtarakenteessa, joka on pääsyy valtion talouden ongelmiin, maamme yhteiskuntajärjestelmän romutukseen ja kansantalouden köhimiseen?
https://eurooppatiedotus.fi/suomi-ja-eu/suomen-eu-jasenmaksut/

Jotta Euroopan Unionin murhaava vaikutus maamme talouteen tulisi selväksi jokaiselle, tarkastellaanpa tullituloja.

Suomen keräämät tullitulot tilitetään suoraan Euroopan Unionille. Me saamme omista tullituloistamme takaisin vain runsaat 20%. Vuoteen 2014 saakka saimme takaisin 25%, mutta Euroopan Unioni teki vuonna 2014 päätöksen, jonka mukaan tuo osuus alenee vuoteen 2020 mennessä 20%:iin. Siis vuonna 2020 Suomi saa pitää keräämistään tullituloista vain viidenneksen. Me emme ole päättäneet tätä, vaan Euroopan Unioni.

Vuonna 2016 Suomen tulli keräsi valtiolle 10,8 miljardia euroa. Tästä Suomi sai pitää vain noin viidenneksen eli 2.1 miljardia. Euroopan Unioni otti näistä SUOMEN keräämistä tuloista 8,64 miljardia euroa. Vitsi on siinä, ettei tätä miljardimenetystä ole koskaan kirjattu Suomen nettotappioksi tai Suomen menettämäksi rahaksi, eikä se näin ollen näy virallisissa EU-kustannuksissa, niin persnettoa kuin se onkin.
http://tulli.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tulli-kantoi-valtiolle-10-8-miljardia-euroa-veroja-vuonna-2016

Jos olemme menettäneet jäsenmaksuihin yli viisi miljardia, euroon vähintään kolmisenkymmentä miljardia, Venäjä-pakotteisiin vähintään kolme miljardia, ja tulli maksuihin keskimäärin noin seitsemän miljardia koko EU-jäsenyyden ajan, eli 154 miljardia, ja EU-lakien mukaisen valtion lainanhoidon korkoihin noin seitsemänkymmentä miljardia, Suomi ja suomalaiset ovat menettäneet viimeisen 22 vuoden EU-jäsenyyden aikana yhteensä 259 miljardia puhdasta rahaa.
http://anttipesonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/142027-eu-politiikan-ansiosta-valtion-velan-korkoihin-mennyt-70-miljardia-euroa


Mieti sitä. 259 miljardia euroa on kadonnut maastamme parissa vuosikymmenessä. Kaikki tuo raha on pois teiltä, pois kansantaloudesta, pois meiltä. Jokainen ymmärtää, ettei ole mikään ihme että Suomen talous yskii, että valtion talous on vaikeuksissa, ettei hyvinvointivaltioon ole enää varaa.

Se johtuu yksinkertaisesti siitä, että me olemme syrjäinen Euroopan Unionin pikkukansa, jolla sattui olemaan rahaa, jonka EU on ottanut omakseen. Meitä ei kuunnella, eikä meillä ole mitään merkitystä, kun EU tekee päätöksiään, sillä me olemme mitättömiä EU: silmissä.

Suomi on pelkkä heittopussi Euroopan Unionille.
PS. Koska tullin rooli herättää edelleen hämmennystä ja väärinkäsityksiä selvennetään hieman tilannetta lainaamalla tullin omaa aihetta koskevaa artikkelia Tullin sivuilta.
https://tulli.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tulli-kantoi-valtiolle-10-8-miljardia-euroa-veroja-vuonna-2016

Artikkelissa sanotaan suoraan näin:

"Tulli kantaa EU:n ulkopuolisten maiden eli kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa tavaroista tullit, tuontimaksut ja arvonlisäveron. Tulleilla toteutetaan EU:n kauppapolitiikkaa ja ne tilitetään EU:lle eli ne ovat yksi EU:n jäsenmaksujen muoto. Tullimaksuilla voidaan kontrolloida, rajoittaa ja turvata kauppaa, ja jonkin tietyn tuotteen tullia voidaan korottaa tai laskea talous- tai työvoimapoliittisista syistä. Valtiolle jää 20 prosentin kantopalkkio."

lisäksi päivitys: http://rayhablogi.blogspot.com/2018/07/eu-n-hintalappu-suomalaisille.html 

tiistai 24. lokakuuta 2017

BJÖRN JA BEN PERUSTUSLAIN KIMPUSSA

Mitä yhteistä kokoomuksen lempiprojekteilla on ollut viimeisen 25 vuoden aikana? Ne ovat kaikki olleet perustuslain vastaisia hankkeita, jotka on toteutettu perustuslainmuutosmenettelyn vastaisesti - jokainen.

EU-jäsenyys vietiin läpi vastoin perustuslaillista muutosmenettelyä ja EU-jäsenyys oli perustuslaissa määrätyn yhteiskuntajärjestyksen vastainen aina vuoteen 2011 saakka, jolloin lakiin lisättiin yksi ainoa lisälause: "Suomi on Euroopan Unionin jäsenvaltio." Tällä kuitattiin lain vastainen liittyminen ja perustuslain vastainen jäsenyys vuodesta 1995.

Markan vaihtaminen euroon olisi sekin pitänyt käsitellä perustuslain muutosmenettelyn kautta eduskunnassa, eduskunnan olisi pitänyt hyväksyä se viiden kuudesosan enemmistöllä, mutta laillisen menettelyn sijaan asia tuotiin eduskuntaan pääministerin ilmoituksena ja kuitattiin sillä. Lisäksi ilmoitettiin, että liittymällä Euroopan Unioniin Suomi oli samalla hyväksynyt euron. Se ei pitänyt paikkaansa. Päinvastoin. Ministeri Sauli Niinistökin oli julistanut ENNEN EU-jäsenyyttä, ettei markasta luovuta.

Nato Isäntämaa -sopimus oli sekin perustuslain vastainen. Se oli myös rikoslain vastainen. Se oli allekirjoitushetkellään myös laissa olevien aluevalvontamääräysten vastainen. Sen allekirjoittajalla kenraali Jarmo Lindbergillä ei ollut mitään laillisia valtuuksia tehdä valtiosopimuksia, eikä hänellä ollut siihen eduskunnan myöntämää mandaattia. Allekirjoitusta oli valvomassa siviiliammatiltaan juristi, presidentti Sauli Niinistö, jonka olisi pitänyt tietää, että Nato Isäntämaa -sopimus oli Suomen lakien vastainen rikos.

Sopimusta ei koskaan tuotu eduskunnan käsittelyyn, vaan se muilutettiin puolisalaa Ulko- ja turvallisuuspoliittisen valtiokunnan hyväksyttäväksi. UTVA:ssa tälle rikolliselle sopimukselle antoivat siunauksensa ministerit Stubb KOK, Rinne SDP, Tuomioja SDP, Toivakka KOK, Haavisto VIHR, Räsänen KD, sekä Haglund RKP. Nämä ovat ne henkilöt presidentti Niinistön lisäksi, jotka hyväksyivät laittoman sopimuksen laittoman allekirjoituksen ja sen lainvastaisen voimaantulon.

Nyt kokoomus häärää keskustapuolueen kanssa SOTE-hankkeensa kanssa ja perustuslaki ja lait ylipäätään ovat taas vain tiellä, kun verovaroilla luotua terveydenhuoltojärjestelmää ollaan muuttamassa bisnekseksi ylikansallisille veroparatiisifirmoille ja ulkolaisille suuryrityksille lääkejakelun tapaan. Lääkejakelu, joka ei siis pysty toimittamaan apteekkeihin ihmisille elintärkeitä lääkkeitä, on kahden ruotsalaisomisteisen firman hallussa. Näin tehdään koko terveydenhuollolle. Samalla tuhotaan perustuslaillinen yhteiskuntarakenne, jonka perusta ovat perustuslain mukaan kunnat.

Kun eduskunnanperustuslakivaliokunta taannoin totesi, että hallituksen SOTE-lakiesitys oli 15 kohdassa perustuslain vastainen, ministeri Orpo kommentoi asiaa sanomalla, ettei pidä takertua pikku yksityiskohtiin. Ministeri Orpon mielestä se, että hallitus yritti viedä läpi lakia, joka on viidessätoista kohdassa perustuslain vastainen, oli pikku juttu ja lähinnä vain häiritseva pikkujuttu. Tämä kertoo paljon siitä miten kokoomuksessa perustuslaista ja laeista ylipäätään ajatellaan.

Jottei asia jäisi epäselväksi, eilen kokoomuksen ikijyrä Ben Zyskowicz astui eilen esiin vähättelemään perustuslakia ja lakeja ylipäätään, ilmoittamalla tv-uutislähetyksissä, että laithan ovat vain tulkintakysymyksiä. Asian tekee mielenkiintoiseksi sekin, että kokoomus laittoi Benin perustuslakivaliokuntaan kesällä juuri varmistamaan, että SOTE-laki menee siellä läpi. Nyt Ben tekee sovittua hommaa antamalla lausuntoja, joiden mukaan perustuslakihan on vain tulkintahommeli, ei mitään muuta.
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005257758.html

Perustuslain vastaiseen taistoon oli valjastettu myös aina tarvittaessa veropakolaiseksi Ruotsiin karkaileva äärirandilainen Björn Wahlroos, jonka yhteiskunnallinen kompetenssi paljastui jo muutama vuosi sitten hyvin heikoksi. Tuolloin Wahlroos taisteli sosiaaliturvaa vastaan väittämällä sen olevan yli tuhat euroa kuussa. Kun hänelle sanottiin, että se on kylläkin 487 euroa, Wahlroos oli hämmästynyt. Hän oli ollut varma siitä, että toimeentulotuki on yli tuhat euroa ja sen tiedon varassa huuteli neuvojaan.

Nyt Björn on taas hypännyt pöydälle antamaan lausuntojaan perustuslaista ylipäätään. Eilen mies kertoi, että on todella ärsyttävää kun on perustuslaki, joka estää "uudistuksia" ja "hidastaa" ja "estää" eliitin haluamaa päätöksentekoa. Ilmeisesti olisi parempi, ettei maassa olisi lainkaan perustuslakia. Wahlroos haukkui eduskunnan perustuslakivaliokuntaa, joka ei suostu tekemään enempää perustuslain vastaista politiikkaa. Wahlroosin mukaan ongelma ovat ensimmäisen kauden edustajat, jotka eivät ole tehtäviensä tasalla. Siis riko perustuslakia kun Björnin kaverit niin tahtovat. Tämä johtuu siitä, ettei edustajilla ole tarpeeksi ammattitaitoa ja osaamista perustuslaista.
https://yle.fi/uutiset/3-9897175
https://www.verkkouutiset.fi/bjorn-wahlroos-olen-huolestunut-etta-meita-ei-johda-kukaan/
http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/bjorn-wahlroos-kritisoi-valiokuntatyota-punavihreat-professorit-perustuslakia-vahtimassa/773938/

Wahlroosin skitsofreninen perustuslain vastainen ristiretki paljastui kuitenkin tämän eduskunnan ja demokraattisen politiikan teon vastaisen purkauksen jatkossa, jossa Wahlroos meuhkasi siitä, kuinka vain muutama perustuslain asiantuntija voi tuhota kaiken. Tällä hän tarkoitti oikeustieteen professoreja, jotka ovat tuoneet esiin hallituksen esitysten perustuslaillisia ongelmia. Wahlroosin silmissä he ovat väärässä ja on väärin, että muutama asiantuntija voi tuolla lailla häiritä päätöksen tekoa.

Siis toisaalta Wahlroos on sitä mieltä, ettei kansanedustajilla ole tarpeeksi tietoa ja osaamista perustuslain suhteen, mutta samaan aikaan hän on tyrmiustynyt siitä, että ne joilla sitä tietoa ja osaamista kiistatta eniten tässä maassa on, eivät tottelekaan Björnin kavereita, vaan tuovat koko ajan esiin perustuslakia, joka on vastoin Björnin kavereiden tahtoa. Tai rikkaan Björnin tahtoa.
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000000659165.html

Eilisissä ulostuloissaan Zyskowicz ja Wahlroos molemmat paljastivat kaikessa karuudessaan juuri sen ongelman ytimen, joka tätä maata tuhoaa. Yhteiskuntamme huipulla on miehiä, joiden mielestä perustuslaki, koko Suomen olemassa olon kivijalka, on jokin mitätön haittatekijä, ärsyttävä täysin tulkinnanvarainen hommeli, josta ei pitäisi kauheasti piitata ja jonka ei pitäisi antaa haitata suomalaisen yhteiskunnan tuhoamistalkoita.

Entisenä taistolaisena ja kommunistimilitanttina Wahlroosille ajatus pienen johtoklikin jumalaisesta oikeudesta toimia perustuslakia vastaan on tietenkin tuttua kauraa jo vuosikymmenten takaa. Tuolloin Moskova ja punalippu olivat Björnin mielestä oikeutus vaikkapa väkivaltaiselle vallankumoukselle, ja nyt miehen mielestä Wall Street ja sijoitustoiminta antavat saman oikeutuksen tämän päivän eliitille. Perustuslailla pitäisi voida pyyhkäistä takapuolta aina kun niin halutaan.

Tämä näytelmä ja sen jatko tulee olemaan varsin mielenkiintoista katsottavaa.

lauantai 21. lokakuuta 2017

GLOBALISM IS ANTIPEACE


"All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development."

That is not a talk of a red neck Klansman nor it is a statement of a Neo-Natzi ultra right wing war mongers, nor it is a declaration of the racist bigots as we are being told again and again by the mainstream media and by the most powerful leaders in the west.

That is the United Nations talking. It is a resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966. Enrty into force 23 March 1976.

United Nations, The only truly global organisation which has tried to uphold the moral and ethical principles of humankind after WW2 declared clearly and absolutely that all the peoples and nations have a right to rule themselves and decide themselves of everything concerning themselves. Period. 

That is anti globalism. That is against all we are being told and have been told for the past twenty or so years by the big banksters, politicians, leaders, soroses and others. Further more, the UN has stated clearly: 

"CCPR General Comment No. 12: Article 1 (Right to Self-determination)
The Right to Self-determination of Peoples

Adopted at the Twenty-first Session of the Human Rights Committee, on 13 March 1984
1. In accordance with the purposes and principles of the Charter of the United Nations, article 1 of the International Covenant on Civil and Political Rights recognizes that all peoples have the right of self-determination. The right of self-determination is of particular importance because its realization is an essential condition for the effective guarantee and observance of individual human rights and for the promotion and strengthening of those rights. It is for that reason that States set forth the right of self-determination in a provision of positive law in both Covenants and placed this provision as article 1 apart from and before all of the other rights in the two Covenants.

2. Article 1 enshrines an inalienable right of all peoples as described in its paragraphs 1 and 2. By virtue of that right they freely “determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development”. The article imposes on all States parties corresponding obligations. This right and the corresponding obligations concerning its implementation are interrelated with other provisions of the Covenant and rules of international law.

3. Although the reporting obligations of all States parties include article 1, only some reports give detailed explanations regarding each of its paragraphs. The Committee has noted that many of them completely ignore article 1, provide inadequate information in regard to it or confine themselves to a reference to election laws. The Committee considers it highly desirable that States parties’ reports should contain information on each paragraph of article 1.

4. With regard to paragraph 1 of article 1, States parties should describe the constitutional and political processes which in practice allow the exercise of this right.

5. Paragraph 2 affirms a particular aspect of the economic content of the right of self-determination, namely the right of peoples, for their own ends, freely to “dispose of their natural wealth and resources without prejudice to any obligations arising out of international economic cooperation, based upon the principle of mutual benefit, and international law. In no case may a people be deprived of its own means of subsistence”. This right entails corresponding duties for all States and the international community. States should indicate any factors or difficulties which prevent the free disposal of their natural wealth and resources contrary to the provisions of this paragraph and to what extent that affects the enjoyment of other rights set forth in the Covenant.

6. Paragraph 3, in the Committee’s opinion, is particularly important in that it imposes specific obligations on States parties, not only in relation to their own peoples but vis-à-vis all peoples which have not been able to exercise or have been deprived of the possibility of exercising their right to self-determination. The general nature of this paragraph is confirmed by its drafting history. It stipulates that “The States parties to the present Covenant, including those having responsibility for the administration of Non-Self-Governing and Trust Territories, shall promote the realization of the right of self-determination, and shall respect that right, in conformity with the provisions of the Charter of the United Nations”. The obligations exist irrespective of whether a people entitled to self-determination depends on a State party to the Covenant or not. It follows that all States parties to the Covenant should take positive action to facilitate realization of and respect for the right of peoples to self-determination. Such positive action must be consistent with the States’ obligations under the Charter of the United Nations and under international law: in particular, States must refrain from interfering in the internal affairs of other States and thereby adversely affecting the exercise of the right to self-determination. The reports should contain information on the performance of these obligations and the measures taken to that end.

7. In connection with article 1 of the Covenant, the Committee refers to other
international instruments concerning the right of all peoples to self-determination, in particular the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations, adopted by the General Assembly on 24 October 1970 (General Assembly resolution 2625 (XXV)).

8. The Committee considers that history has proved that the realization of and respect for the right of self-determination of peoples contributes to the establishment of friendly relations and cooperation between States and to strengthening international peace and understanding."

Let us repeat this one so no one can say "I did not see that":
THE COMMITEE CONSIDERS THAT HISTORY AS PROVED THAT THE REALIZATION OF AND RESPECT FOR THE RIGHT OF THE SELF-DETERMINATION OF PEOPLES CONTRIBUTES TO THE ESTABLISHMENT OF FRIENDLY RELATIONS AND COOPERATION BETWEEN STATES AND TO STRENGHTENING INTERNATIONAL PEACE AND UNDERSTANDING. 

There you go. The UN has declared that it is the cooperation between INDENPENDENT peoples and nations which guarantees the peace and understanding between countries and in general. This is absolutely the opposite what the globalists have been telling and are saying to us. 

Well, we can see how well globalism has brought peace to the world. Let us take a good look at the world and the wars and conflicts since the globalism was launched in 1990's. We take steps from today down to year 1990 which we assume as the birth date of the truly globalistic policies and activities. This is the world peace the globalism has brought to all of us by the globalist and their "global village" ideology.

WAR IN DONBASS 2014


LIBYAN CIVIL WAR 2014 – PRESENT


NORTHERN IRAQ OFFENSIVE JUNE 2014


ISRAEL–GAZA CONFLICT 2014


NORTHERN IRAQ OFFENSIVE AUGUST 2014


2013


SOUTH SUDANESE CIVIL WAR 2013 - PRESENT


RENAMO INSURGENCY 2013 – 2014


2012


NORTHERN MALI CONFLICT 2012 - PRESENT


HEGLIG CRISIS 2012


M23 REBELLION 2012 - 2013


CENTRAL AFRICAN REPUBLIC CONFLICT 2012 – PRESENT


2011


LIBYAN CIVIL WAR 2011


SINAI INSURGENCY 2011-PRESENT


SYRIAN CIVIL WAR 2011-PRESENT


SUDANESE CONFLICT IN SOUTH KORDOFAN AND BLUE NILE 2011 - PRESENT


ETHNIC VIOLENCE IN SOUTH SUDAN 2011–PRESENT


NORTH KOSOVO CRISIS 2011-2013


OPERATION LINDA NCHI 2011-2012


FACTIONAL VIOLENCE IN LIBYA 2011–2014


IRAQI INSURGENCY 2011 – PRESENT


2010


SOUTH KYRGYZSTAN ETHNIC CLASHES 2010


KINGSTON UNREST 2010


TAJIKISTAN INSURGENCY 2010


SECOND IVORIAN CIVIL WAR 2010-2011


2009


SUDANESE NOMADIC CONFLICTS 2009-PRESENT


INSURGENCY IN THE NORTH CAUCASUS 2009-PRESENT


BOKO HARAM UPRISING 2009


SOUTH YEMEN INSURGENCY 2009-PRESENT


WAR IN SOMALIA 2009–PRESENT


2008


INVASION OF ANJOUAN 2008


CAMBODIAN–THAI BORDER DISPUTE 2008-2011


DJIBOUTIAN–ERITREAN BORDER CONFLICT 2008


RUSSO-GEORGIAN WAR 2008


GAZA WAR 2008–2009


2007


OPERATION ENDURING FREEDOM – TRANS SAHARA 2007


TUAREG REBELLION 2007–2009


WAR IN INGUSHETIA 2007


2006


FATAH–HAMAS CONFLICT 2006


LEBANON WAR 2006


MEXICAN DRUG WAR 2006


WAR IN SOMALIA 2006–2009


2005


CHADIAN CIVIL WAR 2005–2010


MOUNT ELGON INSURGENCY 2005-2008


2004


BALOCHISTAN CONFLICT 2004


WAR IN NORTH-WEST PAKISTAN 2004


CENTRAL AFRICAN REPUBLIC BUSH WAR 2004-2007


CONFLICT IN THE NIGER DELTA 2004


SHIA INSURGENCY IN YEMEN 2004


KIVU CONFLICT 2004-2009


2003


WAR IN DARFUR 2003


IRAQ WAR 2003-2011


2002


PEREJIL ISLAND CRISIS 2002


OPERATION ENDURING FREEDOM – PHILIPPINES 2002


OPERATION ENDURING FREEDOM – HORN OF AFRICA 2002


FIRST IVORIAN CIVIL WAR 2002


2001


BANGLADESHI-INDIAN BORDER SKIRMISH 2001


INSURGENCY IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA 2001


WAR IN AFGHANISTAN 2001–2014


2000


SIX-DAY WAR 2000


SECOND INTIFADA 2000-2005


1999


ETHIOPIAN-ERITREAN BORDER WAR 1999-PRESENT


KARGIL WAR 1999


EAST TIMORESE CRISIS 1999


INSURGENCY IN THE PRESEVO VALLEY 1999-2001


SECOND LIBERIAN CIVIL WAR 1999-2003


ITURI CONFLICT 1999-2007


WAR OF DAGESTAN 1999


SECOND CHECHEN WAR 1999-2009


ISLAMIST INSURGENCY IN NIGERIA 1999


1998


WAR IN ABKHAZIA 1998


KOSOVO WAR 1998


ERITREAN–ETHIOPIAN WAR 1998-2000


SECOND CONGO WAR 1998-2003


GUINEA-BISSAU CIVIL WAR 1998-1999


AL-QAEDA INSURGENCY IN YEMEN 1998


ETHIOPIAN-ERITREAN BORDER WAR 1998


REAL IRA BOMBING IN NORTHERN IRELAND 1998


KOSOVO UPRISING 1998-1999


RUF RESISTANCE IN SIERRA LEONE 1998-PRESENT


TUTSI REBELLION IN THE CONGO 1998-PRESENT


1997


ANJOUAN AND MOHELI SECESSION: COMOROS 1997


CAMBODIAN CIVIL WAR 1997


ALBANIAN INVESTMENT REBELLION 1997


MULTINATIONAL INTERVENTION IN SIERRA LEONE 1997-1998


MUTINY IN SIERRA LEONE 1997


ALBANIAN REBELLION OF 1997


REPUBLIC OF THE CONGO CIVIL WAR 1997


CLASHES IN CAMBODIA 1997


1996


ALLIED DEMOCRATIC FORCES INSURGENCY 1996


NEPALESE CIVIL WAR 1996-2006


CIVIL WAR IN AFGHANISTAN 1996–2001


FIRST CONGO WAR 1996-1997


EPR REVOLT IN MEXICO 1996


MILITARY COUP IN SIERRA LEONE 1996


LIBERIAN CIVIL WAR 1996-1997


NORTH KOREAN INFILTRATION CAMPAIGN 1996


VIOLENCE IN NORTHERN IRELAND 1996-1997


PEASANT UPRISING IN COLOMBIA 1996


HUTU REBELLION IN BURUNDI 1996-PRESENT


MILITARY COUP IN BURUNDI 1996


1995


ECUADORAN-PERUVIAN BORDER WAR 1995


HUTU REBELS IN BURUNDI 1995


KONKOMBA-NANUMBA VIOLENCE IN GHANA 1995


ZAPATISTA SUPPRESSION IN MEXICO 1995


LRA INSURGENCY IN UGANDA 1995-PRESENT


CENEPA WAR 1995


INSURGENCY IN OGADEN 1995-2008


SECOND AFAR INSURGENCY 1995


1994


IRAQI KURDISH CIVIL WAR 1994-1997


CHIAPAS CONFLICT 1994


CIVIL WAR IN YEMEN 1994


FIRST CHECHEN WAR 1994-1996


CAPRIVI CONFLICT 1994-1999


CHECHEN REVOLT IN RUSSIA 1994-1996


TUTSI GENOCIDE IN RWANDA 1994


KONKOMBA-NANUMBA VIOLENCE IN GHANA 1994-1995


ZAPATISTA REBELLION IN MEXICO 1994


BAJAUR INSURGENCY IN PAKISTAN 1994


1993


CIVIL WAR IN BURUNDI 1993-1994


KHMER ROUGE INSURGENCY IN CAMBODIA 1992-1998


COMMUNIST REBELLION IN RUSSIA 1993


CLAN WARFARE IN SOMALIA 1993-PRESENT


THE WACO SIEGE IN TEXAS 1993


ETHNIC CONFLICT IN NAGALAND 1993


BURUNDIAN CIVIL WAR 1993-2005


RUSSIAN CONSTITUTIONAL CRISIS 1993


1992


EAST PRIGORODNY CONFLICT 1992


CIVIL WAR IN AFGHANISTAN 1992–1996


TRANSNISTRIA WAR 1992


WAR IN ABKHAZIA 1992–1993


BOSNIAN WAR 1992-1995


CROAT–BOSNIAK WAR 1992-1994


CIVIL WAR IN TAJIKISTAN 1992-1997


FEBRUARY COUP IN VENEZUELA 1992


NOVEMBER COUP IN VENEZUELA 1992


THE LOS ANGELES RIOT IN THE USA 1992


DUSHANBE DEMONSTRATION IN TAJIKISTAN 1992


TAJIKISTAN CIVIL WAR 1992-1994


BANGKOK MASSACRE IN THAILAND 1992


MILITARY COUP IN SIERRA LEONE 1992


ZANGO-KATAF RIOTS IN NIGERIA 1992


FEBRUARY COUP ATTEMPT IN CHAD 1992


MAY COUP ATTEMPT IN CHAD 1992


ALGERIAN CIVIL WAR 1992-PRESENT


ANGOLAN CIVIL WAR 1992-2002


THE BOSNIAN CIVIL WAR 1992-1995


MILITARY COUP ATTEMPT IN COMOROS 1992


HINDU-MUSLIM RIOT IN INDIA 1992


ABKHAZIAN REBELLION IN GEORGIA 1992-1993


ATTACKS ON COMORAN IMMIGRANTS IN MAHORE 1992


1991


GEORGIAN CIVIL WAR 1991


SHI'ITE REBELLION IN IRAQI 1991-1993


KURDISH REVOLT IN IRAQ AND TURKEY 1991-PRESENT


MOLDOVAN CIVIL WAR 1991-1992


YUGOSLAVIA SERBIA CROATIA WAR 1991


CIVIL WAR IN DJIBOUTI 1991-1994


"TONTONS MACOUTES" REVOLT IN HAITI 1991


NEW-DUVALIERIST REVOLT IN HAITI 1991-1994


PEASANT MASSACRE IN HONDURAS 1991


PALACE MASSACRE IN MADAGASCAR 1991


SLOVENIAN WAR OF INDEPENDENCE 1991


SIERRA LEONEAN CIVIL WAR 1991-1996


TOGOLESE CIVIL WAR 1991-1992


MILITARY COUP IN THAILAND 1991


SOMALIAN CIVIL WAR 1991-1993


AUGUST COUP IN THE SOVIET UNION 1991


SOVIET INTERVENTION IN LATVIA 1991


SOVIET INTERVENTION IN LITHUANIA 1991


ALGERIAN CIVIL WAR 1991-2002


SOMALI CIVIL WAR 1991


GEORGIAN CIVIL WAR 1991-1993


UPRISINGS IN IRAQ 1991


TEN-DAY WAR 1991


SOUTH OSSETIA WAR 1991-1992


DJIBOUTIAN CIVIL WAR 1991-1994


CROATIAN WAR OF INDEPENDENCE 1991-1995


SIERRA LEONE CIVIL WAR 1991-2002


1990


GULF WAR 1990-1991


RWANDAN CIVIL WAR 1990-1993


TUAREG REBELLION 1990–1995


MINDANAO CRISIS 1990


ANC-INKATHA VIOLENCE IN SOUTH AFRICA 1990-1994


GUERRILLA WAR IN SURINAME 1990-1992


REBELLION IN TRINIDAD 1990


SOMALIAN REVOLUTION 1990-1991


TUTSI INSURGENCY IN RWANDA 1990-1991


SOUTH OSSETIAN REBELLION IN GEORGIA 1990-1992


ANTIGOVERNMENT DEMONSTRATIONS: ALBANIA 1990


STUDENT PROTESTS: ALBANIA 1990


MERCENARY UPRISING IN COMOROS 1990


WALVIS BAY DISPUTE 1990-1994


DEMOCRACY DEMONSTRATIONS IN NEPAL 1990


NIGERIEN CIVIL WAR 1990-1995


JUKUN-TIV CONFLICT IN NIGERIA 1990-1992


PERSIAN GULF WAR 1990-1991


ARMY REBELLION IN THE PHILIPPINES 1990


MAYGAR-ROMANI VIOLENCE IN TRANSYLVANIA 1990


THE OSH RIOTS IN KYRGYZSTAN, USSR 1990


AOUN MUNTINY IN LEBANON 1990


MALIAN CIVIL WAR 1990-1996


Well, There you go. This is the world peace the globalists are talking about. Just look at how many conflicts are going on because the peoples right to self determination has not been granted or given. Take a look how many wars and conflicts are about the oppression of peoples. How many wars are about oil, gas, natural resources and their availability for the multinational corporations? How many wars there are because the globalist powers have seen as their right to destroy a country or nation which has opposed them?

You understand? This is the World Peace brought to you all by Globalism.

Just like George Orwell once wrote: War is Peace.

keskiviikko 18. lokakuuta 2017

KANSOJEN ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS ON PERUSIHMISOIKEUS

Nyt, kun Kataloniaa potkitaan kuin haisevaa lumppupalloa ja EU on selkeästi asettunut vastustamaan katalonialaisten itsenäisyystoiveita, on syytä katsoa kuinka tämä pienen kansan alistamisprojekti istuu niin länsimaisiin arvoihin, joita ylikansallista pakkovaltaa edustavan EU:n väitetään meillä niin usein edustavan.

EU:n suhtautuminen Iso-Britannian itsenäistymispäätökseen eli Brexitiin on sekin hyvin paljastava. EU on asettanut neuvottelujen etukäteisehdoksi sen, että Britannia hyväksyy kaikki sen asettamat ehdot ENNEN NEUVOTTELUJA. Tuohan ei siis ole mitään neuvottelemista ja tulee kopsahtamaan unionin omaan nilkkaan ennemmin tai myöhemmin ja on siis YK:n perusihmisoikeuksien vastaista.

Mutta mitä sanovat YK:n päätökset asiasta? No, nehän sanovat näin:

1. Kaikilla ihmisillä on vapaus itsemääräämisoikeuteen poliittisissa ja taloudellisissa asioissa, ja jokaisella on oikeus toimia tämän periaatteen mukaisesti.

2. Kaikilla kansoilla on oikeus itsemääräämisoikeuteen. YK toteaa vielä erikseen, että kaikilla kansoilla on tämä oikeus, jotta ne voivat "vapaasti päättää poliittisesta statuksestaan, taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurillisesta kehityksestään".

3. YK korostaa tätä erityisesti niissä tapauksissa, joissa kansalla ei ole ollut tai sille ei ole annettu mahdollisuutta itsemääräämisoikeuteen ja tuohon itsemääräämisoikeuteen liittyvään vapauteen päättää poliittisesta statuksestaan, tai kehityksestään. YK korostaa myös sitä, että alueita hallitsevilla valtioilla on velvollisuus varmistaa, että itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan ja että se toteutuu.

4. Edelleen YK toteaa, että vain aito ja vapaa itsemääräämisoikeus takaavat kansojen ja kansakuntien rauhanomaisen rinnakkaiselon ja ystävälliset suhteet, ja lisää siten myös kansainvälistä rauhaa ja ymmärrystä. Eli juuri päinvastoin, kuin meitä vastaan suunnatussa globalistien hybridisodankäynnin informatiovaikuttamisessa päivästä toiseen meille hoetaan.

http://www.refworld.org/docid/453883f822.html

Ja mitenköhän tämä Espanjankin valtion hyväksymä periaate toteutuu parhaillaan Kataloniassa? Entä Brexit-neuvotteluissa?

Kuinka usein teille onkaan kerrottu, että Euroopan Unioni on rauhanprojekti, joka perustuu vapaaehtoisuuteen ja jonka keskeinen tavoite on ylläpitää rauhaa Euroopassa? Suhtautuminen Britanniaan kertoo kaiken. EU:n toiminta Ukrainassa kertoo kaiken. EU:n suhtautuminen Kataloniaan kertoo kaiken. EU:n asenne Puolaa, Unkaria, Tsekkiä ja Itävaltaa kohtaan kertoo kaiken.

Ja huomatkaa: kaikki EU-maat ovat hyväksyneet nämä Yhdistyneitten Kansakuntien sopimukset.


Seuraavan kerran, kun joku sanoo teille ettei Suomi voi erota Euroopan Unionista, tai että Unioni kohtelisi suomalaisia niin ja näin jos lähdemme, voitte sanoa: EU siis rikkoo YKn ihmisoikeuksia vastaan.

Ja lopuksi niille, joiden mielestä kansoilla ei ole oikeutta päättää itse omista asioistaan, lisää YKn päätöksiä, jotka myös Suomi ja kaikki EU-maat ovat allekirjoittaneet ja hyväksyneet:

"International Covenant on Civil and Political Rights adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966,

entry into force 23 March 1976,

1. All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development."