perjantai 31. heinäkuuta 2015

SUOMALAISIA KAKKAHOUSUJA

Suomen valtiolla on vain yksi tehtävä: ajaa suomalaisten etua ja edistää suomalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta kaikin keinoin. Sama koskee viranomaisiamme, poliisia ja armeijaa. Tänään olemme saaneet uutisia erään ulkovallan suomalaisiin kohdistamista pakkotoimista, joilla takavarikoidaan suomalaisten varoja ja omaisuutta, ja estetään heitä harjoittamasta elinkeinoaan. Jätän tarkoituksella tuon ulkovallan nimeämättä, niin pahimmatkin idiootit ymmärtävät että kyse on itse asiasta, ei ilmansuunnista.

Nämä Suomen kansalaiset eivät ole missään syyllistyneet mihinkään rikokseen tai rikolliseen toimintaan. Ulkovalta rankaisee heitä, koska se arvelee heidän tuntevan vihollisikseen nimeämiään henkilöitä. Ulkovalta on myös myöntänyt, etteivät nämä suomalaiset ole syyllistyneet mihinkään kyseisen ulkovallan vastaiseen toimintaan, vaan että tällä on tarkoitus pelotella muita henkilöitä Suomessa ja muualla. Näin siis ulkovalta.

Mitä tekevät ne henkilöt, joiden kuuluisi virkansa puolesta puolustaa suomalaisia, tämän maan kansalaisia? Ulkoministeri Timo Soini paljasti välittömästi olevansa tyylipuhdas kakkahousu korostaessaan välittömästi, että asia on ulkovallan ikioma ja sen lakien mukainen, eikä hänellä ole siihen mitään sanottavaa. Se oli alaston selkärangattoman ja kunniattoman pelkuriministerin lausunto.

Mitä teki presidentti Niinistö, kun syyttömien suomalaisten omaisuutta ja varoja takavarikoitiin täysin vailla laillisia perusteita ja heihin kohdistettiin painostustoimia ulkovallan toimesta? Ei yhtään mitään. Presidentti Niinistö, jonka ainoa tehtävä on ajaa suomalaisten etua suhteessa ulkovaltoihin, on ollut kunnon kakkahousun tapaan piilosilla. Hän varmaakin toivoo, ettei hänen tarvitse sanoa asiasta yhtään mitään.

Yhtä piilosilla ovat kaikki muutkin pääministeri Sipilästä lähtien. Se kertoo sen, että maamme ylin johto, kaikki puolueemme, eduskunta, viranomaisemme ovat kakkahousuja kaikki. He ovat selkärangattomien matojen armeija, joka kiemurtelee peloissaan aina kun jokin ulkovalta, jota tässä ei nimetä siksi että asia olisi etualalla, sanoo yhtään mitään yhtään mihinkään.

He siis ajavat ulkovallan etuja suhteessa suomalaisiin. Tämä ei ole mikään yllätys. Valtiojohtomme on viimeiset parikymmentä vuotta tehnyt suomalaisten vastaista politiikkaa ulkovaltojen haluamalla tavalla. Nyt nähtävä farssi on vain jatkumoa tuon kakkahousuarmeijan selkärangattomalle matelulle ulkovaltojen eteismatoilla.

Ulkopoliittinen instituutti, joka on koko olemassa olonsa ajan keskittynyt ajamaan ulkovaltojen etuja suomalaisten etujen vastaisesti, kiirehti julkisuuteen kertomaan olevansa ulkovallan kanssa samoilla linjoilla. Instituutin suurimpiin kakkahousuihin kuuluva tutkija suolsi suustaan ulkovaltojen toimia oikeuttavia perusteita suomalaisia vahingoittaville toimille. Se ei ole ihme. Koko Ulkopoliittinen instituutti on aina asettunut suomalaisia vastaan, suomalaisille vahingollisen ulkovaltojen politiikan puolelle kaikissa tilanteissa. Se johtuu siitä että se, kuten eduskuntamme ja valtiokoneistomme, on osa kakkahousuarmeijaa.

Kakkahousuarmeijaan kuuluu myös nykyinen oikean armeijamme upseeristo, joka senkin on viimeiset kymmenen vuotta keskittynyt nimenomaan ulkovaltojen puolustukseen ja sen tahdon ja sotilasdoktriinin toteuttamiseen, suomalaisten turvallisuuden kustannuksella. Se johtuu siitä, että armeijamme johto on kakkahousujen armeijassa myös.

Tässä vaiheessa on varmaan hyvä huomauttaa, ettei termi "kakkahousu" tarkoita sitä, että asianosaisilla olisi ulostetta housuissaan, vaan se on kansanomainen termi pelkureille ja luopioille, pettureille ja kunniattomille ulkoisia isäntiä kumarteleville sisiliskoille. Termi sisilisko on sekin kansanomainen ilmaisu ja peräisin maamme vankiloista. Sieltä voi tiedustella sen merkityksiä.

Yhteenvetona totean, että kaikki suomalaiset poliitikot maamme presidentistä alaspäin ovat kakkahousuja, eli pelkureita, kunniattomia. Kaikki suomalaiset virkamiehet ovat myös kakkahousuja. He eivät uskalla puolustaa suomalaisia missään millään tavalla.

Maamme lakien mukaan kenenkään yksityisomaisuutta tai rahoja ei saa viedä. Se on varkaus. Nyt ulkovalta on tehnyt niin yksipuolisesti, ilman mitään laillisia perusteita, omia poliittisia tarkoitusperiään ajaakseen. Maamme lakien mukaan kyseinen ulkovalta on siis syyllistynyt yksiselittisesti varkauteen takavarikoidessaan Suomen kansalaisten omaisuutta ja varallisuutta ilman, että nämä suomalaiset ovat syyllistyneet mihinkään rikolliseen toimintaan.

Jos Suomen poliisi ei olisi kakkahousu, se käynnistäisi tästä rikoksesta asiaankuuluvan rikostutkinnan. Tapaus on päivän selvä, sen täytyy olla poliisin tiedossa, ja kun se on poliisin tiedossa, poliisin tulisi välittömästi ryhtyä toimiin selvittääkseen rikoksen ja ennenkaikkea ehkäistäkseen sen jatkumisen. Mutta poliisi ei tee mitään. Se johtuu siitä, että aivan kuten presidenttimme, sekin on kakkahousu, eli siis kunniaton pelkuri.

Olen tässä tekstissä käyttänyt siis kansanomaista ilmaisua "kakkahousu" synonyyminä kunniattomalle pelkurille, koska tämän blogin tyyli on rahvaanomainen ja burleski. Toivon tämän rahvaanomaisen tyylin herättelevän suomalaisia näkemään edustajansa sellaisina kuin he ovat.

Entäs jos joku ulkovalta, mikä tahansa, veisi sinun rahasi? Entä jos yritystoimintasi ulkomailla tuhottaisiin? Kuka ajaisi sinun etujasi, asettuisi puolustamaan sinua? Sinä voit löytää itsesti tästä tilanteesta koska tahansa. Ja silloin saat huomata, ettei yksikään suomalainen poliitikko, virkamies tai viranomainen puolusta sinua. He asettuvat mielummin sinun kimppuusi käyneitten ulkomaalaisten puolelle.

Se johtuu siitä, että he ovat kaikki suomalaisia kakkahousuja.

keskiviikko 29. heinäkuuta 2015

SUOMALAISUGRILAINEN MAAILMA

Toisin kuin svetisistinen historian kirjoitus on meille vakuutellut, me emme ole läntinen kansa. Me olemme nimenomaan pohjoinen kansa, joidenkin tutkijoiden mukaan osa sitä etnisten ryhmien verkostoa, joka jääkauden jälkimainingeissa liikkui vetäytyvän mannerjäätikön reunamilla ja tundralla, ja jään alta paljastuneissa vesistöissä. Jotkut tutkijat ovat jopa esittäneet, että suomensukuiset kansat olivat juuri niitä mammutin metsästäjiä, joiden jäänteitä on löydetty varsinkin nykisen Ukrainan ja Venäjän aroilta.
Suomensukuiset kansat, suomalaisugrilaiset, muodostivat vuosituhansia yhden laajimmista kulttuurillisista kokonaisuuksista. Se kesti vuosituhansia pohjoisen sijaintinsa ja maantieteellisen laajuutensa ansiota, ja juuri siksi ettei tällä etnisten ryhmien verkostolla ollut keskitettyä johtoa tai valtakuntaa, jonka ulkopuoliset olisivat voineet vallata. Se muodosti paikallisten heimojen ja klaanien verkoston, joka ulottui nykyisestä pohjois-Ruotsista ja Norjasta nykyisen Latvian alueelle, sieltä nykyisen Venäjän sydänmaille Moskova- ja Oka-jokien alueille, sieltä Uralille ja jopa sen taakse siperialaisheimojen asuinsijoille. Nykyiset geenitutkimukset ovat vahvistaneet tämän näkemyksen oikeaksi.Muinaisen keramiikkakulttuurin jäänteet osoittavat myös omalta osaltaan tämän kulttuurillisen ja kielisukulaisen maailman levinneisyyttä niin sanotulla esi-historiallisella ajalla. Tietyn esineistön pitäminen todisteena asujaimiston etnisyydestä ei tietenkään pidä paikkaansa sellaisenaan, sen perusteellahan nyky-Suomessa asuisi pääasiassa saksalaisia (autot) ja aasialaisia (autot ja kulutustavarat), mutta esineistö kertoo kulttuurin levinnäisyydestä ja vaikutusalueesta. Kampakeraamisen kulttuurin hyvin rajautunut alue ja sen asettuminen nimenomaan suomalaisugrilaiselle alueelle vahvistaa näkemystä siitä, että se on ollut nimenomaan suomalaisugrilaisten kansojen ikivanhaa omaa kulttuuria, toisin kuin kulttuurilainana meilläkin esiintynyt nauhakeramiikka, joka oli eteläisempää kulttuurivaihtoa.

Pronssikauden suomalaisugrilaisten maailma oli hyvin rikas ja kansainvälinen yhteyksiltään. Kaakossa kontakteja oli Keski-Aasian kulttuureihin, etelässä Lähi-itään ja nykyisen Turkin ja Kaukasuksen alueille. Lännessä kulttuurivaihtoa tapahtui kautta koko nykyisen Skandinavian ja joiden tutkijoiden mukaan läntisimpään Eurooppaan saakka. Erityisen rikasta oli ns. permalainen kulttuuri Vienanmeren alueella. Permiläisestä kulttuurista ja sen kestosta kertoo paljon se, että Permistä tuli skandinaavien tarinoitten myyttinen Bjarmia, jossa Kultainen eukko hallitsi. Joidenkin tutkijoiden mukan tämä naisjumaluutta korostanut rautakauden Permi oli kenties omien tarjumme Pohjola. Solokan saarilta on löydetty jatulintarhoja ja muuta siihen sopivaa arkeologista jäämistöä.
Suomalaisugrilaisesta maailmasta on tullut meillä eräänlainen uniaika, kertomus joka on sotkettu nationalismin puuroihin tai sitten hukutettu svetisistisen historiankirjoituksen alle. Svetisistisen historian kirjoituksen keskeisenä tavoitteena on aina ollut korostaa suomalaisten yhteyttä länteen ja kuulumista läntiseen kulttuuripiiriin, vaikka todellisuudessa meidät liitettiin siihen verrattain myöhään, vasta 1200-luvulla ja väkivalloin. Sitä ennen olimme edelleen tiukasti kiinni omassa kulttuuriverkostossamme, jonka painopiste oli nimenomaan idässä, nykyisen Venäjän alueella.

Tämä suomalaisugrilainen maailma, suomalaisugrilaisten kansojen kulttuuripiiri/verkosto alkoi hajota vasta varsin myöhään. Idästä ja kaakosta alueelle tunkeutui turkkilaisperäisiä kansoja ja heimoja, joista ainakin yksi omaksui suomalaisugrilaisten kielen. Kyse oli tietenkin Uralin eteläreunalle asettuneista unkarilaisista, jotka saattoivat olla niin sanottuja "valkoisia hunneja", jotka tarinoitten mukaan eivät muuttaneet länteen Attilan valtakuntaan. Unkarilaisten muutto länteen tapahtui paljon myöhemmin 800-luvun alussa, samoihin aikoihin kun slaavit alkoivat muuttaa itään ja pohjoiseen omilta kotiseuduiltaan.

Unkarilaisten kanssa pohjoiseen oli muuttanut myös bulgaareja, joista osa jatkoi matkaansa länteen kohti Balkania. Osa asettui Volgan keskijuoksulle ja nousi kaupanvälittäjinä muutaman vuosisadan kestäneeseen johtoasemaan tuolla seudulla.


Slaavien muutto itään ja pohjoiseen alkoi vasta 700/800-luvun taitteen tienoilla. Slaavikansojen koti sijaitsi nykyisen Valko-Venäjän, Puolan, länsi-Ukrainan, Tsekin ja Slovakian seudulla. Sieltä slaavikansat levittäytyivät jokireittejä pitkin, kauppareittejä seuraten, nykyisen Ukrainan alueelle ja pikkuhiljaa pohjoisemmaksi. Etelässä slaavit olivat kazaari-imperiumin vasalleja hyvin pitkään, mutta pohjoisempana he sulautuivat yhteen suomalaisugrilaisten kansojen kanssa. Erityisen nopeaa tämä yhteensulautuminen oli eteläisten suomalaisugrilaisten kansojen keskuudessa, jotka omaksuivat parissa, kolmessa vuosisadassa tulokkaiden kielen. Tulokkaat omaksuivat puolestaan hyvin paljon suomalaisugrilaista kulttuuria omakseen vaatteista ja uskomuksista lähtien. Slaavien tulen ja ukkosen jumalana mainittu Perun on malliesimerkki. Perun on tietenkin itämeren suomalaisten Perkele, eli Ukko, joka nousi balttilaisten liettualaisten ylijumalaksi nimellä Perkunas.

 Harva meillä tai Venäjällä tietää sitäkään, että sanat Moskova ja Rostov ovat suomalaisugrilaista perua. Moskova, tai Moskva kuten slaavit sen lausuvat, tulee tietenkin sanasta moska/mosku. Rostov puolestaan juontaa juurensa ikivanhasta suomalaisugrilaisesta nimestä Rosti, Rosta. Voidaankin hieman kärjistäen sanoa, että nykyinen isovenäläinen kansa on puoliksi suomalainen, suomalaisugrilais-slaavilainen kansa. Jotakin asiasta kertoo sekin, että jopa ne suomalaiset jotka inhoavat venäläisiä syvästi käyttävät heistä ilmaisua itänaapuri, naapuri. Se kertoo tuttuudesta, jostakin sellaisesta joka kyllä tiedetään ja tunnetaan niin hyvässä kuin pahassakin. Jo ruotsalaisille venäläiset ja Venäjä alkavat olla tarujen maata, myyttien ja legendojen hämärää maisemaa. Suomalainen syö piirakoita Kuopijon torilla, aivan kuten venäläinen Tsheljabinskin torilla. Kansallismielisille venäläisille ajatus kulttuurivelasta suomalaisugrilaisille on tietenkin kauhistus.

Entä sitten se länsinaapurimme Ruotsi? Ruotsin historian suurin "salaisuus" on tietenkin se, että valtaosa nykyisestä Ruotsin valton alueesta ei alunperin ollut ruotsalaista. Se oli nimenomaan saamelaisten ja suomalaisten aluetta. Juuri siksi ruotsinkielessä on säilynyt käsitteet Länsipohja ja Itäpohja, joista jälkimmäinen tunnetaan meillä Pohjanmaana. Tarujen Kvenland, Kvinnoland eli Kveenien maa, Naisten maa, muinainen Kainuu sijaitsi juuri nykyisen Pohjois-Ruotsin ja Suomen seuduilla.


Keitä sitten olivat ne rusit, russit, ruotsit, joista Venäjä on nimensä ottanut? Olivatko he nykyisten ruotsalaisten esi-isiä, idän viikinkejä? Olivatko rusit ja varjaagit skandinaaveja, vai oliko kyse jostakin muusta siinäkin tarinassa? Norjalaisten tarinoitten mukaan sana varjaagi tulee sanasta varg ganger, suden kävijä, ja se oli heidän nimensä kansalle joka asui norjalaisista itään. Mutta se on toinen tarina, joka kerrottanee tuonnempana. Riittänee, kun kerrotaan että legendaarisen Rurikin DNA oli 60-70% suomalaisugrilaista ja vain 10-20% läntistä germaanista perua viimeaikaisten DNA tutkimusten perusteella.

Totuus on kuitenkin se, että itäisen naapurimme valtakunnan nimi Rossija, Russia, Rusien maa, tulee juuri heiltä ja totuus on myös se, että tämä Russia, Rossija, perustettiin nimenomaan Kiovassa, ei suinkaan Moskovassa, suomalaisugrilaisessa kauppapaikassa, jonka slaavit saivat haltuunsa (tai joka slaavilaistui) vasta 900-luvulla ja ottivat omakseen 1000-luvun alussa.


Miksi tämä suomalaisugrilainen maailma ei sitten koskaan noussut maailmanmahdiksi? Miksi se on jäänyt historian kirjoihin lähes marginaaliin? Syyt ovat hyvin yksinkertaiset. Voittajat kirjoittavat historian ja voittajat olivat valloittajia, idässä ja etelässä slaaveja ja pohjoisessa skandinaaveja. Heidän tukenaan oli tietenkin kirkko, lännessä katolinen ja idässä ortodoksinen, joka oli tottunut kirjoittamaan historiaa uudelleen koko olemassa olonsa ajan. Juuri nämä kirkonmiehet kirjoittivat sen historian alkuidut, joista myöhemmin sukeutui valloittajien nationalistinen versio menneisyydestään.

Suomalaisugrilaiset kansat eivt olleet kiinnostuneet valtaamisesta, kirkoista ja paaveista. He elivät laajoilla mailla vapaina, valesivat suunnattomissa erämaissa ja loputtomilla vesireiteillä, he elivät pohjoisessa puolipaimentolaisina. Saamelaiset ja siperialaiset omaksuivat poronhoitotalouden ja olivat lähes kokonaan nomadeja. Suomalaiset ja monet muut harjoittivat pienimuotoista maataloutta, mutta pääpaino oli metsästyksessä, kalastuksessa ja erätaloudessa, marjojen ja sienten keräilyssä.

Suomalaisugrilaiset kansat kävivät kauppaa kaukomaiden kanssa etenkin turkiksillaan. Heidän meripihkaansa ja muita tuotteitaan vietiin jo Roomaan ja Keski-aasiaan, myöhemmin arabit ja persialaiset himoitsivat suomalaisugrilaisten turkiksia ja tämä kauppa loi niin sanotun Hopeatien, pohjoisen markkinatalouden valtaväylän, joka veti läntisiä seikkailijoita puoleensa vuosisatojen ajan. Tuo varhaiskeskiaikaisen kaupan valtaväylä kulki nimenomaan suomalaisugrilaisen maailman kautta ja oli täysin riippuvainen sen tuotteista.

Suomalaisugrilaiset eivät olleet piilottelijoita, juroja ummikoita, vaan olivat jatkuvasti tekemisissä vieraiden kansojen ja kulttuurien kanssa. He kuitenkin erosivat muista kansoista siinä, että aivan kuten Pohjois-amerikan intiaanit, he uskoivat vapaaseen elämään, siihen ettei kukaan voi omistaa maata ja taivasta. Juuri siksi he eivät muodostaneet mahtavia valtakuntia, hierarkisia hallintosysteemejä. Heitä eivät määräilleet ketkään tai kukaan. He elivät vapaina omilla maillaan, sukulaiskansojensa naapureina, varsinkin idän suunnattomissa erämaissa ja suurten jokien mailla.

Lännessä tilanne oli tietenkin hieman toinen. Niin sanotulla viikinkiajalla ja sen jälkeen aina 1200-luvulle saakka, itämeren suomalaiset kävivät sotaa skandinaaveja ja saksalaisia vastaan. Norjan kansallispyhimys Olavi Pyhä joutui lapsena eestiläisten orjaksi ja valtaan noustuaan teki kostoretken sinne ja Suomeen. Kumpikin epäonnistui. Sveeojen kuningas Erik Pyhä teki ristiretken Suomeen noin 1150, mutta tulokset olivat laihanpuoleiset.

Merisuomalaiset, luultavasti saarenmaalaiset ja varsinaissuomalaiset, tuhosivat Sveanmaata rajusti noin vuonna 1187, jolloin he polttivat Sigtunan ja tappoivat Sveanmaan arkkipiispankin, ja hävittivät Mälarenin rannikot (mm. professori Matti Klinge, Muinaisuutemme merivallat). 1300-kirjoitetussa Pyhän Eerikin kronikassa hyökkääjiksi nimettiin karjalaiset ja novgorodilaiset, koska ruotsalaiset kävivät silloin sotaa näitä kahta vastaan. Öölanti oli 1100-luvulta aina 1200-luvun alkuun saakka kuurilaisten, eli liiviläisten tukikohta, josta käsin he hävittivät Tanskan rannikoita ja Saksan pohjoisia osia.

Itämeren suomalaisten vastarinta mureni vasta 1200-luvulla saksalaisten, tanskalaisten ja ruotsalaisten invaasioon. Siltikin valloittajat joutuivat käymään ankaraa taistelua parisen sataa vuotta, ennen kuin kansat oli alistettu ja maat vallattu. Suomessa ruotsalaisilta kesti kolmisen sataa vuotta saada maa hallintaan ja karjalaiset sotivat ruotsalaisia vastaan pitkään. He alistuivat novgorodin ruseille 1300-luvulla, oltuaan sitä ennen parisen sataa vuotta liitossa Novgorodin kanssa. Suomessa Ruotsin valta sementoitiin vasta 1500-luvulla.

Käsitys suomalaisista juroina kielitaidottomina metsäläisinä onkin meille annettu alamaisuuden määritelmä ja sillä kortilla pelataan edelleen, esimerkiksi aikoinaan EU-jäsenyyttä myytäessä. Samaa laulua lauletaan nyt Natosta lähes pateettiseen tyyliin. Se näkemys on ruotsalainen, eikä se edes pidä paikkaansa.

Kun Ruotsi päätti voimansa tunnossa vallata Uudesta maailmasta itselleen siivun, se lähetti retkikuntia valtaamaan itselleen maita nykyisen Delawaren osavaltion alueelta, tarkemmin sanottuna Philadelphian alueelta. Huomattava osa tänne Uuteen Ruotsiin tulleista olikin suomalaisia, heidän joukossaan pietarsaarelainen merisotamies Peter Rambo, kaikkien amerikkalaisten Rambojen esi-isä. Tosin hänetkin ruotsalaiset ovat omineet ja kirjoittaneet miehelle uuden taustan. Rambon vaimon kotipaikka kuitenkin paljastaa mistä hän oli kotoisin. Vaimo oli nimittäin vaasalainen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Gunnarsson_Rambo

Uuden Ruotsin asutusten joukossa oli lukuisia suomalaisia paikkoja, mm. Mulliccamäki eli Mullikkahill, sekä Mantas-niminen joki, siis Mantan joki, Manta-nimisen naisen mukaan. Suomalaiset toivat Uuteen maailmaan myös hirsirakennuskulttuurinsa, jota ilman koko Amerikan uudisasukkaitten taru olisi päättynyt lyhyeen, varsinkin pohjoisemmilla seuduilla.Suomalaisista kertoo jotakin sekin, että he toimivat tulkkeina intiaanien ja ruotsalaisten välillä. Kun hollantilaiset valtasivat siirtokunnan, suomalaiset olivat tulkkeina hollantilaisten, ruotsalaisten ja intiaanien välillä. Kun englantilaiset sitten valloittivat alueen hollantilaisilta, suomalaiset toimivat tulkkeina englantilaisten, hollantilaisten, ruotsalaisten ja intiaanien välillä. Peter Rambo oli juuri näitä suomalaisia, ja oli siirtokunnan nokkamiehiä ruotsalaisten, hollantilaisten ja englantilaisten aikana. Se siitä kielitaidottomuudesta ja kyvyttömyydestä. Huomion arvoista on sekin, että Rambo oli nimenomaan ruotsinkielinen suomalainen.
sunnuntai 26. heinäkuuta 2015

"VERI ON ISO KULUERÄ"

Amerikkalaisen mafian modernin uhkapelimaailman ja pankkisysteemin luojiin kuulunut Meyer Lansky tajusi jo nuorena viinatrokarina, että gangsterisodat ja epämääräiset hulinat olivat tyhmintä mitä tehtiin. Murhaaminen, verinen taistelu markkinoista ja kunniasta, vallan tunnusmerkeistä olivat lapsellista ja ennenkaikkea todella kehnoa bisnestä.

"Blood is big expense" hän toisteli varsinkin kollegoilleen Charles "Lucky" Lucianolle ja Benjamin "Bugsy" Siegelille. Veri tulee kalliiksi. Ajatus perustui käytännön kokemukseen. Siegel tappoi omien sanojensa mukaan 11 miestä ja johti niin sanottua Murha oy:tä. Rikossyndikaatti tappoi Siegelin, kun tämä ei tajunnut pitää bisneksiä bisneksinä Las Vegasin ensimmäistä nykyaikaista kasinoa Flamingoa rakentaessaan.

Lansky tajusi myös jo nuorena, että jotta bisneksiä voidaan tehdä, ihmisillä täytyy olla varaa niihin. Vaikka hänkin pyöritti nuorempana lainahai-liiketoimia, hän tajusi että jos ihmisiltä viedään kaikki rahat, kukaan ei tule pelaamaan uhkapelejä tai osta sitä trokattua viinaa. Siksi hän kehitti ensimmäisten joukossa mallin, jossa koronkiskurilta rahaa lainannut ei menettänytkään kaikkea omaisuuttaan heti kun ei kyennyt maksamaan. Pääomaan lisättiin maksamatta jäänyt korko ja sille tuli uusi korko jne. Näin velallinen pystyi makselemaan pieniäkin summia, joista kertyi vuosien mittaan melkoinen summa, ilman että pääoma leikkautui.

"- Poor guy, he was late for his payment.
- What was the principle?
- Eighty.
- So the guys wig was eighty originally?
- Yeah.
- How much that makes?
- 16 a week.
- And how long the guy has been paying?
- For years.
- See? The poor guy has already paid up his debt many times over. No need to slap him around."

Toisin kuin yleisesti kuvitellaan, myös kokaiinia nuuskuttanut Al Capone oli tajunnut saman asian. Capone ei ollut itselleen suurpääomia rohmuava musta aukko, vaan noin sadan miljoonan dollarin bisneksiä pyörittävä hyrrä. Rahat kulkivat hänen kauttaan ja hän otti niistä siivunsa, mutta valtaosa meni lahjuksiin, ostoksiin, investointeihin ja miehille. Capone teki myös kerta luontoisia diilejä, joissa tuotto jaettiin 50/50. Ei suinkaan 80/20 tai 370/1, kuten suomalaisissa suuryrityksissä pomojen ja duunarien kesken. Koko homman ideana oli panna raha liikkumaan.

Liikemiesgangsteri Henry Ford tajusi hänkin asian. Ford, joka vihasi ay-liikettä, oli sekä umpirasisti että niin oikeistolainen että hänen vitsailtiin olleen hunni Attilastakin oikealla, korotti työntekijöittensä palkkoja huimasti. Hän kaksin, kolminkertaisti palkat. Jokainen liikemies, jokainen pankkiiri, jokainen "asiantuntija" julisti Fordin tulleen hulluksi ja ilmoitti tämän ajavan yhtiönsä upoksiin ennätysajassa. He olivat kaikki väärässä. Ford oli oikeassa.

Henry Ford tajusi hyvin yksinkertaisen asian. Työntehokkuuden ja työvoiman sitouttamisen ongelmien ratkaisu ei ollutkaan, toisin kuin muut suurliikemiehet ja meidän nykyiset "ammttijohtajamme" kuvittelevat, keppi ja ruoska, vaan raha. Kun Ford alkoi maksaa suuria palkkoja, kukaan ei halunnut pois. Aikaisemmin rivityöntekijöiden vaihtuvuusväli oli ollut kuukausia, eikä sellainen taannut parasta työtehoa. Nyt tulijoita oli enemmän kuin voitiin ottaa, eikä kukaan halunnut lähteä. Paskoja työolojakin siedettiin, koska palkka oli kova.

Ford tajusi myös toisen asian. Autojen tulevaisuus ei ollut rikkaiden käsintehdyissä loistovaunuissa, vaan massatuotannossa ja kulutuksessa. Hänellä oli 40 000 työntekijää. Kun hän korotti heidän palkkojaan tarpeeksi ja ryhtyi valmistamaan autoa joka maksoi vain satasia, jokainen Fordin työntekijä osti oman Fordinsa. Tätä eivät suomalaiset "ammattijohtajat" tajua millään.

Rahan pitää liikkua. Rahan pitää kiertää. Se ei saa jäädä makaamaan. Rahalla tehdään ostoja, luodaan kulutusta, investointeja jne. Meidän taloutemme ongelma onkin juuri siinä, ettei raha enää kierrä reaalitaloudessa. Se imuroidaan fiktiiviseen finanssitalouteen, joka on puhtaasti ja vain ja ainoastaan spekulatiivista.

Kun finanssitalouden molokin kitaan imaistaan tuhat, sata tuhatta, tai miljoona, se katoaa saman tien. Se on kaikki pois kulutuksesta, investoinneista, tuotannosta, palveluista. Se kiertää alkupääomana yhä villimpänä pyörivässä täysin spekulatiivisessa johdannaisruletissa, jolla sille leivotaan lisäarvoa jokaisella kierroksella, spekulatiivisesti. Alkupääoma eli todellinen rahasumma on edelleen se miljoona, mutta kun se on tarpeeksi pitkään sinkoillut "sijoittajien" flipperissä, se onkin muuttunut kahdeksi, viideksi, kymmeneksi tai viideksikymmeneksi miljoonaksi, ilman mitään todellista lisäarvoa, lisätuotantoa. Johdannaistuotto on vain ja ainoastaan spekulatiivista. Se ei perustu mihinkään todelliseen.

Johdannaislisäarvo syntyy spekuloijan päässä. Jos minulla on miljoona, myyn sen toiselle spekulantille puolella toista, joka myy sen edelleen kolmannelle kahdella, joka myy sen kolmella eteenpäin jne. Tämä toimii niin pitkään, kun myytävä johdannainen, "finanssi-isntrumentti" voi tuottaa spekulatiivista voittoa ostajille ja myyjille. Kun usko kyseisen "instrumentin" kykyyn tuottaa spekulatiivista voittoa katoaa, sen arvo romahtaa ja tappio kaatuu viimeisen ostajan käteen. Näin kävi Lehman Brothersille vuonna 2008. Näin kävi monelle Wall streetin "pankille", koska tämä puhtaaseen spekulaatioon perustuva bisnes ei perustunut mihinkään todelliseen. Se oli vain Musta pekkaa, jossa Musta pekan arvo nousi jokaisella pelikierroksella, kunnes muut pelaajat ilmoittivat etteivät he enää pelaakkaan noilla korteilla.

Samaiset suurpankit oivalsivat eurossa lainahaibisneksen. Ennen konkurssiaan Lehman Brothers lainasi Kreikalle 2 miljardia dollaria, jonka turvin Kreikka sai budjettinsa eurokuntoon ja pääsi sisään systeemiin. Mutta Kreikka oli jo umpivelkainen. Kun sen asema eurossa oli sementoitu, suurpankit kääntyivät muiden euromaiden puoleen ja vaativat niitä maksamaan Kreikan velat tai...

Se oli klassinen mafian rahanlainausoperaatio ja se on vienyt suomalaistenkin rahoja vähintään toistakymmentä miljardia. Mutta toisin kuin mafia, joka on parasiitti ja elää ja voi hyvin niin pitkään kuin se yhteiskunta jossa se loisii, nämä suurpankit ovat kohottaneet ahneuden aivan uusille tasoille. Ne uskovat, että tuhoamalla ja ryöväämällä kokonaisia kansakuntia tyhjiin, ne voivat ansaita enemmän. Ne lyövät vetoa siitä, ettei mikään tule sotkemaan tätä kuviota.

Toisin on käymässä. Kun suurpankit pakottavat kansakunnat maksamaan spekulatiivisia lainakorkoja, jotka suurpankit itse määrittelevät ja niiden hartoille sysäävät, ne ajavat kansakunnat kriisitilaan. Ja kriisitilasta seuraa hyvin usein levottomuutta. Se näkyy kaikkialla Euroopassa. Ja tästä yhteiskunnallisesta levottomuudesta seuraa juuri se, josta Meyer Lansky varoitteli mafiakollegoitaan. Veri on kallista kaikille.

Tosin suurpääoman pelurit uskovat, ettei heidän verensä tule vuotamaan ja ettei heille käy kuinkaan. Hybris on sellainen. Heidän pitäisi perehtyä Kiinan tai Venäjän historiaan. Kun aseet puhuvat ja veri virtaa kaduilla, mikään rahasumma ei pelasta. Asiaa voi kysyä Afrikan rikkaimpiin kuuluneelta Muammar Gaddafilta. Spekulatiivisen finanssitalouden miehet eivät kuitenkaan usko Meyer Lanskya. He uskovat paroni von Rotschildtia.

"Kun kaduilla virtaa veri, osta kiinteistöjä", paroni von Rotschildt.

"Kun näin kaksoitornien romahtavan, ensimmäinen ajatukseni oli: TÄNÄÄN MEIKÄLÄINEN TEKEE RAHAA PÖRSSISSÄ!", newyorkilainen pörssipeluri.

lauantai 25. heinäkuuta 2015

HOMOSIRKUKSET JA IMMOSKOHUT

Ihan alkuun mitä mieltä olen. Mulle on aivan sama jos joku aikuinen haluaa kompuroida kummituskaavussaan pitkin poikin katuja, kunhan ei ole vaatimassa että muiden pitää tehdä samoin ja kunhan riisuu sen uimahallin uima-altaaseen mennessään. Mulle on aivan sama uskooko joku kultaiseen pääsiäismunaan, allahiin, jahveen tai taikavarpuihin, kunhan ei häiritse muita uskomuksillaan. Mulle on siis aivan yhdentekevää miten kukin elelee, kunhan ei pakota muita elämään samalla tavalla.

Suomi on aina ollut suvaitsevainen maa. Jo ammoisina aikoina kylähullut hiihteli pitkin raittia kesät talvet uimalakki päässä ja keskusteli menninkäisten ja pikku-ukkojen kanssa. Jos joku halusi olla Tarzan ja juosta munasillaan pitkin mettiä, niin siitä vaan, kunhan ei meidän tontille tullu. Näin se pitäisi ollakin.

Ennen vanhaan tiedettiin että tuossa talossa oli kaksi isäntää ilman eukkoja, tiedettiin että tuo kirjuri tuoksuu ruusuille ja tuolla asustaa se ikäneito ystävättärensä kanssa. Ja kaikki tiesivät että kyse oli homoista. Saivat asua ja olla, kunhan eivät meuhkanneet asialla. Näin asia oli hoidettu siihen aikaan.

Jostakin kumman syystä nyt, olipa ideologia mikä tahansa, kaikki haluavat kovasti kaikkien olevan samaa mieltä itsensä kanssa. Suvaitsevaisuusylimystö haluaa kaikkien muuttuvan maailmankylän monikulttuurisiksi monirotuisiksi kulttuurien moniottelijaksi, joka hyväksyy kivitystuomiot ja ympärileikkaukset osana ihanaa kulttuurien kirjoa. Rasistisuvaitsemattomuusseurakunta ei halua hyväksyä yhtään mitään mitä tapahtuu Möhniön kunnan rajojen ulkopuolella. Ja kaikki vaativat toisiaan noudattamaan omaa tahtoaan. Se on merkillistä.

Kaikkein merkillisintä on kuitenkin tämä: aina, siis joka jessuksen kerta, kun kansa alkaa päästä oikeasti jyvälle siitä miten meitä kusetetaan ja sorretaan, nousee esiin jompi kumpi: homot tai rasismi.

Aina kun kansalaiskeskustelussa ryhdytään puhumaan ylikansallisesta päätöksenteosta, ylikansallisesta vallankäytöstä meitä kohtaan, esiin pomppaa joku huutamaan homoille oikeuksia tai vastustamaan homojen oikeuksia. Alkaa hillitön homosirkus, jossa huudetaan ja revitään paitoja, ja tärkeämmät asiat painuvat unoholaan.

Kun kansa alkaa päästä jyvälle eurosta ja ryhtyy keräämään nimiä kansanäänestykseen sitä vastaan, kansanedustaja Immonen lataa eetteriin lapsellisen julistuksensa ja taas alkaa rasismimöykkä molempiin suuntiin ja olennaiset asiat unohtuvat.

Näin tapahtuu aina. Kun kansalaiset alkavat löytää toisensa yli poliittisten ideologioiden, kun kansalaiset alkavat löytää yhteistä asioita, aina pomppaa esiin joku perkeleen mölyapina oman asiansa kanssa ja kuinka ollakaan media vetää sen kuin sovitusti lööppeihinsä ja etusivuilleen.

Immosen topeliaaninen julistushan on kuin herkän lukiolaispojan kynästä. Silti siihen suhtaudutaan kuin se olisi pahinta sitten 1860-luvun nälkävuosien. Se on ideakin. Kansa oli tajunnut tulleensa persujen huijaamaksi. Persut olivat syöneet kaikki suuret lupauksensa ja sanoneet Kyllä Natolle, eurolle ja EU:lle. Ja pam: Immonen julistaa ja persujen petos unohtuu. Euro unohtuu. EU unohtuu. Nato unohtuu. Se sopii todellisille EU-fasisteille oikein hyvin. Eurostoliiton kaaderit taputtavat käsiään Immoselle. Huomionsiirto toimi kuin junan vessa.

Ennen Immosta homoavioliitto oli keppihevosena vasemmalla ja oikealla, uskovaisten ja ateistien lemmikki shöynä. Se kuumentaa aina tunteita, kärjistää keskustelua ja mikä olennaista, JAKAA VAHVASTI MIELIPITEITÄ. Se on koko homman ideakin. Hajoita ja hallitse.

Tiedät pannaan rähisemään rättipäistä ja homoista, ja sillä aikaa kun te meuhkaatte noista, maahan tulee lakia toisensa perään jotka vievät kansallisen päätäntävallan rippeetkin. Ei se ole sattumaa. Ne ovat miinoja, joita lauotaan aina kun pääsette liian lähelle oikeita asioita. Rasismi-huuto puolesta ja vastaan alkaa aina, kun liian moni teistä alkaa laskeskella euron todellisia kustannuksia kansalle. Homorähinä pannaan aina pystyyn, kun liian moni teistä alkaa ymmärtää mitä vapaakauppasopimus oikeasti merkitsee.

Näin käy aina ja mikä ettei. Te menette aina samaan vipuun ja ryhdytte rähisemään keskenänne. Se sopii vallanpitäjille oikein mainiosti. Se on juuri sitä mitä he haluavat ja toivovat teidän tekevän. Tapelkaa keskenänne toisarvoisista asioista. Kiinnittäkää huomionne asioihin, jotka saavat teidät unohtamaan että armeijanne antautui laukaustakaan ampumatta, että hallituksenne toimii EU:n määräysten alla sen eduksi teitä vastaan, verovaranne, eläkerahastonne ja kansallisvarantonne kiikutetaan ulkomaille teiltä pois.

Katsokaa erimieltä olevia ja kuvitelkaa edellen, että he ovat vihollisianne, ja antakaa stubbien ja muiden viedä teiltä kaikki sillä välin kun huudatte pää punaisena toiselle suomalaiselle.

Unohtakaa, että eduskuntanne, puolueenne, presidenttinne ja hallituksenne sekä armeijanne ovat rikkoneet perustuslakiamme kahden vuosikymmenen ajan johdonmukaisesti.

Kuten 1800-luvun lopun superkeinottelija ja rosvoparoni Jay Gould totesi:

"You can always hire one half of the poor to kill the other half."

keskiviikko 22. heinäkuuta 2015

SUOMEN TALOUDEN TAPPAJAISET

Lähes liikuttava yksimielisyys vallitsee työnantajaleirissä siitä, että suomalaisten palkkoja on tavalla tai toisella leikattava. Tätä ovat vaatineet Etelärannan isot pojat (suuryritykset), perheyritysten liitto (suuryritykset ovat senkin taustalla) ja yrittäjäjärjestö (sitäkin kontrolloivat suuryritykset).

Meille on sanottu, että suomalaiset tekevät liian vähän töitä verrattuna eurooppalaisiin tahoihin. Se ei pidä paikkaansa, mutta jos haluamme tietää missä Euroopan maissa tehdään todella paljon enemmän työtunteja kuin meillä, niin lista on paljon puhuva: Kreikka, Portugal, Espanja ja Italia. Noissa maissa tehdään eniten työtunteja koko EU:ssa. Kaikkihan tietävät kuinka hyvin noiden maiden valtiontaloudella menee.

Meille on sanottu, että viennin ongelma ovat suomalaisten liian suuret palkat ja liian vähäinen työmäärä. Tämä on valhetta. Todellisuudessa vientimme ongelmia on kaksi. Suomalaiset yritysjohtajat ja euro. Kumpikin on täysi kupla. Kumpainenkaan ei tee sitä mitä pitäisi. Suomalaiset yritysjohtaja eivät osaa töitään ja euro on täysi fiasko.

Pahinta näissä palkanalennuspuheissa ja pyrkimyksissä on se, mihin ne johtavat. Ne johtavat suoraan taloutemme tuhoon. Suomen talouden tuhoaminen on siis hallituksemme ja suuryritysten, ja heidän rakkikoiriensa ns. "asiantuntjoiden", agenda. He pyrkivät siihen. Osalla kyse on silkasta tyhmyydestä, mutta joukossa on niitäkin joiden mielestä se on hyvä asia. Viimeiksi mainittuihin kuuluvat kokkarenuoret, jotka elävät ideologisessa pilvilinnassaan ja kuvittelevat, että sadan vuoden takainen Suomi oli tarujen Shangri-La, sekä kivikovat talouden jätit, joiden arvio on se, että täysin tuhoutunut Suomi tekee juuri niin kuin he haluavat. He uskovat voivansa alistaa Suomen omiin tarpeisiinsa ja pyrkivät myös tekemään sen.

Kuinka Suomen talous sitten tapetaan? Leikkaamalla pienituloisilta, leikkaamalla palkkoja, leikataan suoraan sitä todellista reaalista rahaa, joka taloudessa kiertää. Köyhän penneistä jokainen menee suoraan kulutukseen, todelliseen talouteen. Rikkaan kymppitonni, satatonnia, menee suoraan "sijoituksiin", eli täysin spekulatiiviseen finanssitalouteen, eikä tuota mitään todellista maan talouteen, vaan pelkkää spekulatiivista laskennallista lisäarvoa.

Jotta Suomen talous saataisiin jälleen käyntiin, pitäisi todelliseen talouteen saada rahan kiertoa. Raha pitäisi saada liikkeelle. Finanssispekulantit vihaavat tätä ajatusta, koska jokainen sentti jota he eivät saa imaistua itselleen, on pois heidän korkoleikeistään. Finanssikuplan Molokin kita napsuu tyhjää jos sitä ei ruokita koko ajan todellisella rahalla. Se tarvitsee todellista rahaa pysyäkseen hengissä, koska se tarvitsee pienen määrän oikeaa rahaa aloittaakseen sen rahan avulla korkopelin, jossa yhdestä eurosta leivotaan tyhjästä kaksi, neljä, kahdeksan, kuusitoista, kolmenkymmentäneljä jne, euroa, tyhjästä, pelkällä spekulaatiolla.

Kuinka Suomen talouteen sitten saadaan rahaa? Lisäämällä pienituloisten ja keskituloisten käytettävissä olevan rahan määrää ja supistamalla spekulatiivisen finanssileikin fiktiivisen rahan määrää. Viimeksi mainituista suurin Musta aukko on euro, joka nielee suomalaisesta taloudesta karmaisevia summia koko ajan. Pelkästään tänä vuonna veronmaksajilta nyhdetään kaksi miljardia pois EU-jäsenmaksuun. Koko tuo summa on pois Suomen taloudesta.

Euro on poistanut suomalaisesta taloudesta nettona huikeita summia. Alexander Stubb valehtelee sujuvasti, että euro on ollut hyväksi suomalaiselle taloudelle. Todellisuudessa se on niellyt miljardin toisensa perään, kuten Valtiovarainministeriön omista tilastoistakin voidaan todeta.

Kaikki tämä todellinen raha, suomalaisten käteinen, on poissa Suomen taloudesta. Jos joku kuvittelee ettei tällä ole mitään tekemistä maamme talouden pysähtyneisyyden kanssa voi aivan vapaasti miettiä mitä kaikkea tuo miljardikasa olisi tehnyt kotimaiselle kulutukselle, työpaikoille, yritystoiminnalle. Mitä miljardien lisäeurojen kasa merkitsisi todellisessa taloudessa? Nyt se kaikki on menetetty täysin spekulatiiviseen finanssipeliin, jossa suurimmat voittajat ovat saksalaiset suurpankit. Nämä kaikki miljardit, suomalaisten miljardit eurot, ovat nyt Saksassa saksalaisilla. Miksi?


tiistai 21. heinäkuuta 2015

EUROOPAN UNIONI HISTORIAN JATKUMOSSA

Ylikansallinen Euroopan Unioni on epäonnistunut projekti, joka tulee hajoamaan vuoren varmasti. Voi olla, että kuusikymppinen häkkyrä kituu vielä vuosikymmenen, ehkä kaksi, mutta se tule hajoamaan ja aivan samasta syystä kuin kaikki ne historian ylikansalliset imperiumit, joita on eripuolille kyhäilty eri aikakausilla väen väkisin.

Jos Euroopan Unioni olisi yhteistyöjärjestö, täydelliseen vapaaehtoisuuteen perustuva talousyhteisö jollaisena se suomalaisille myytiin valheellisesti aikoinaan, sillä voisi olla mahdollisuuksia. Näin ei kuitenkaan ole. Se on vain entisaikojen haamu, fantasia historian pimeistä syövereistä jota markkinoidaan rauhan takuumiehenä ja turvaajana. Puheista huolimatta Euroopan Unioni jo parhaillaan erittäin aktiivinen osapuoli Ukrainan sisällissodassa muiden ulkopuolisten tavoin.

Euroopan Unioni ei myöskään taannut rauhaa Jugoslaviaan 90-luvulla, se osallistui suoraan Kosovon sotaan jne. Tämä Jugoslavia oli muuten juuri tällainen ylikansallinen "vapaaehtoinen valtioliitto", federaatio, jollainen Euroopan Unionikin on. Ja kuinkas sille kävikään? Sen hajoamissodat vaativat satojen tuhansien eurooppalaisten hengen 1990-luvulla.

Lyhyt ja suppea katsaus historiaan paljastaa kuinka kaikille ylikansallisille imperiumeille lopulta käy ja mistä Euroopan Unioni ponnistaa.

Egyptiä voidaan pitää ensimmäisenä varsinaisena imperiumina. Sen mahti perustui sotajoukkoihin, joiden avulla se kukisti lähikansoja ja pakotti ne maksamaan veroa ja palvelemaan Egyptiä. Egypti ei ollut suinkaan ainoa imperiumi aikanaan, mutta pitkäikäisin ja vaikutusvaltaisin. Sen historia on täynnä sotaa ja kaaosta, ei suinkaan rauhaa ja onnea kansalle.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Egypt

Babylonia oli myös massiivinen imperiumi, jonka vaikutukset ulottuvat nykypäiviin saakka. Ne juutalaiset, jotka olivat ns Baabelin vankeudessa, omaksuivat dualistisen maailmankuvan juuri Babyloniassa ja tämä dualistinen uskomusperinne johti myöhemmin pienen juutalaislahkon syntyyn, jota kutsutaan myös alkukirkoksi. Babylon on enää vain taruja.

https://en.wikipedia.org/wiki/Babylonia

Assyria oli sotilasmahti, jonka imperiumi nojasi sotavoimaan suoraan. Osittain juuri siksi sen vaikutusvalta oli suuri aikansa, mutta sotavoiman heikettyä imperiumi luhistui.

https://en.wikipedia.org/wiki/Assyria

Persia nousi aikansa mahtavimmaksi imperiumiksi, joka kykeni uhmaamaan kreikkalaisia valtioitakin ja rökittämään Egyptiä. Sen ylikansallinen luonne teki siitä kuitenkin heikon ja se luhistui paremman sotajoukon hyökättyä maahan. Persia teki vielä pari kertaa come backin historian aikana, mutta siitä on jäljellä enää Iran.

https://en.wikipedia.org/wiki/Persian_Empire

Aleksanteri Suuren imperiumi syntyi kun Makedonian adhd-prinssi ja kuningas Aleksanteri päätti valloittaa maailman. Mies myös teki sen sotimalla koko uransa ajan yhtä syssyä. Aleksanterin imperiumi kesti tasan niin pitkään kuin mies itsekin. Kun hän kuoli, kuoli imperiumikin.

https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great

Rooman valtakunta oli kenties "länsimaisin" historian imperiumeista. Sen valta perustui vain ja ainoastaan sen armeijaan. Rooman legioonista koostuva armeija oli historian ensmmäinen täysammattiarmeija ja se kykeni suorituksiin, joista nykyisetkin ammattiarmeijat voivat vain haaveilla. Kun armeija alkoi muuttua kansallisista ammattijoukoista monikansallisiksi sekaorkestereiksi, Rooman valtakunnan loppulaskenta alkoi. Sen tuhosivat sen armeijassa oppinsa saaneet ulkomaalaiset palkkasoturit.

https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Empire

Hunnien imperiumi syntyi Rooman heikentyessä ja laajimmillaan se ulottui Itämereltä Mustalle merelle. Hunni-keisari Attilan vasallien joukossa kerrotaan olleen myös "Suomen kuningas". Kun Attila kuoli, koko hunni-imperiumi hajosi kuin akanat tuuleen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hunnic_Empire

Bysantti eli Itä-Rooma sinnitteli läntisen Rooman kadottua vielä erilaisina versioina. Laajimmillaan ja mahtavimmillaan se oli noin vuonna 600, mutta sen jälkeen sen tarina oli viivytyskamppailua. Bysantti oli toki äärettömän vauras loppuun saakka, mutta käytännössä sen taru loppui 1204 ristiretkeläisten valtaukseen. Toki se elvytettiin myöhemmin ja kitui viimeiset 250 vuotta kunnes turkkilaiset tekivät lopun lahonneesta raadosta.

https://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine_Empire

Pyhä saksalaisroomalainen syntyi paavin ja germaanien kuninkaitten lyötyä hynttyyt yhteen. Monikansallinen tilkkutäkki eli ja oli enemmän tai vähemmän kaaoksen tilassa koko aikansa, mutta se oli ensimmäinen ns. eurooppalaisvetoinen hanke yhtenäisen Euroopan luomiseksi. Sanomattakin on selvää, että se eli useimmiten nimessä ja nimenä kuin todellisena valtiorakenteena. Siinä se edelsi Euroopan unionia aika samanlaisena.

https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Roman_Empire

Mongolien imperiumi on maailman historian toiseksi suurin. Se ulottui Tyyneltä mereltä Itämerelle ja Välimerelle ja sen alaisuudessa olivat niin venäläiset kuin kiinalaisetkin, arabit kuin intialaisetkin. Mongolien imperiumi säilytti mahtinsa niin pitkään kuin mongolien sotavoima säilyi ennallaan. Kun mongolit siirsivät huomionsa rikkaaseen Kiinaan ja jakoivat valtakuntansa ja armeijansa, imperiumi luhistui kuin itsestään.

https://en.wikipedia.org/wiki/Mongol_Empire

Espanjan imperiumi syntyi kun espanjalaiset valloittajat hyökkäsivät ulkomaille ja valloittivat muiden maita. Imperiumin yllä pitävä voima oli joukkotuhonta, kulttuuriholokausti ja täydellinen alistaminen, sekä alkuasukkaiden silmitön riisto ja ryöstö, aivan kuten kaikissa imperiumeissa kautta historian.

https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_Empire

Britannian imperiumi syntyi sekin nimenomaan ulkomaalaisten maita valtaamalla ja asevoimin. Sen alkuna oli Englannin imperiumi, joka koostui alistetuista ja vallatuista Skotlannista, Walesista ja Irlannista. Intialaisia kuoli brittien tulon jälkeen miljoonia sivumennen, eikä Afrikassakaan ihan pikkuhulinoilla selvitty. Ensimmäinen sirpale joka putosi imperiumista oli Pohjois-Amerikka mutta muut putoilivat vasta toisen maailmansodan jälkeen. Tosin britit eivät koskaan luopuneet imperiumistaan, vaan laativat siitä kevyt-version, Brittiläisen kansainyhteisön, joka ei nojaa parlamenttiin vaan kruunuun, siihen samaan johon nojaa suurin osa maailman veroparatiisiverkostostakin. Pikku anekdoottina voidaan kertoa seuraava knoppitieto: vuosien 1900-2000 välisenä aikana oli yksi vuosi, jolloin brittisotilas ei kaatunut taistelutehtävissä. Se oli 1968.

https://en.wikipedia.org/wiki/British_Empire

Hapsburgien imperiumi oli yleiseurooppalainen katolinen sekasikiö, joka kitkutteli muodossa jos toisessa aina ensimmäiseen maailmansotaan saakka. Sekin tuhotui siis sotatantereella ja sekin oli mukana koko historiansa ajan sodissa lähes yhteen syssyyn. Aivan kuten kaikki imperiumit.

https://en.wikipedia.org/wiki/Habsburg_Monarchy

Venäjän imperiumi syntyi moskoviittien noustessa rusien valtakunnan raunioista johtavaan asemaan. Varsinaisen imperiumin isänä pidetään kuitenkin Pietari Suurta ja vuosi oli 1721, jolloin hän kukisti Suurvalta-Ruotsin Pultavassa Ukrainassa, taistelussa jossa Ruotsin armeijan selkäranka oli ensikertaa ei-suomalainen (lähde: Peter Englund, Pultava). Venäjän imperiumi laajeni itään ja etelään ja luoteeseen, josta tsaari Aleksanteri I otti suoraan tsaarien hallintaan Suomen sadaksi vuodeksi. Imperiumin loppu tuli tappiollisten sotien myötä. Ensin 1905 sota Japania vastaan, sitten ensimmäinen maailmansota, joka johti bolshevikkien vallankaappaukseen tsaarin kukistaneessa kumousliikkeessä 1917.

Neuvostoimperiumi laajeni toisen maailmansodan alla ja jälkeen yli koko itäisen Euroopan ja sekin kuvitteli olevansa ikuinen, mutta sekin luhistui kansojen päätettyä ettei se ollut enää heidän etunsa. Lopullisen niitin Neuvostoimperiumille antoi Venäjän presidentti Boris Jeltsin ilmoittaessaan, että Venäjä eroaa Neuvostoliitosta.

https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Empire

https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Empire

Natsien imperiumi oli melko lyhytkestoinen, mutta sille oli olemassa tarkat suunnitelmat. Voidaankin sanoa, että toinen maailmansota olisi jäänyt käymättä jos natsi-Saksa ei olisi ryhtynyt tekemään kaavailemaansa imperiumia ja jos Neuvostoliitto ei olisi ollut samoilla asioilla niin mielellään (Molotov-Ribbentrop sopimus 1939). Natsien imperiumihaaveet saivat aikaan maailmanpalon, jossa menehtyi noin 50 miljoonaa ihmistä. Aasiassa se innoitti Japaninkin kaavailemaan omaa imperiumiaan, joka sekään ei päässyt alkua pidemmälle ja päättyi ydinaseiden puhumiseen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_Germany

Se mikä natsi-imperiumista tekee meidän näkökulmastamme mielenkiintoisen ovat Euroopan Unionin juuret. Ne nimittäin ovat juuri tässä natsien imperiumissa. Voidaan sanoa hiukan kärjistäen, että Euroopan Unioni on kevyt-versio natsien unelmasta. Heidän sanastostaan ovat peräisin sellaiset käsitteet kuten "Yhteinen Eurooppamme", "Yhteiset arvomme", "Eurooppa on meidän kaikkien", "Me olemme eurooppalaisia" jne. Moni ei tiedä kuinka tiukasti EU on natsien luomus, mutta onneksi asia on selvitetty. Koko EU-projektin laatijat olivat entisiä natseja.

http://www.eu-facts.org/en/background/dark_roots_europe_lecture.html

https://www.youtube.com/watch?v=yV-6pHdUpfk

Euroopan Unioni on siis natsien imperiumin suora jälkeläinen. Jokainen joka edes epäilee asiaa voi tarkastella Kreikkaa. Se on siirretty Saksan suoraan hallintaan. Luxemburgilainen rahasto, jonka haltuun koko Kreikan valtion omaisuus pakkosiirretään, on saksalainen kehityspankin omistama, jonka omistaa Saksan valtiovarainministeriö. Aika vekkulia, eikö?

https://en.wikipedia.org/wiki/European_Uniontorstai 16. heinäkuuta 2015

KREIKKA JA RIKOLLISVALTA

Kreikassa on aina ollut korruptiota, veronkiertoa massiivisessa mitassa ja kaikenlaisia taloushämäryyksiä. Sen valtion talous oli melkoista soosia jo ennen sen euro-jäsenyyttä ja kaikki tiesivät sen. Kysymys ei siis kuulu miksi tällaista touhua suvaitaan. Kysymys kuuluu: ketkä halusivat Kreikan mukaan euroon ja miksi?

Aivan. Juuri ne samat tahot, saksalaiset etunenässä, jotka nyt ovat raiskanneet Kreikan viimeistä suolenmutkaa myöten. Juuri ne samat tahot, jotka tekivät saman tempun Irlannille, Portugalille ja Espanjalle, ja tulevat tekemään muillekin, meillekin.

Se mitä Kreikka-shöy paljastaa on tämä: Euroopan Unioni on laittomuuden valtakunta. Euroopan Unionia ei hallitta laillisuus-periaatteiden mukaisesti. Sitä ei hallita ratifioitujen sopimusten mukaisesti, ei sen oman perustuslain mukaisesti, eikä minkään sitovan sopimuksen tai sovitun mukaisesti.

Euroopan Unionia hallitsee pieni eurokraattien ja ylikansallisen pääoman edustajien klikki, muutaman suurimman jäsenmaan poliitikon avulla. Mitään lakeja ei noudateta, vaan niitä rikotaan avoimesti ja koko ajan, rutiiniluontoisesti.

Kreikan kohtalo ja käsittely kertovat kaikessa alastomuudessaan juuri tämän. On päätetty, että Kreikka otetaan pois kreikkalaisilta, riippumatta siitä mitä Kreikan lait sanovat ja mitä kreikkalaiset haluavat, puhumattakaan siitä mitä Lissabonin sopimus tai Maastrichtin sopimus sanovat. Se vain tehdään ja Fuck you, EU.

Kuvaavaa on mitä Kreikan valtiovarainministerille sanottiin euroryhmän toimesta keskellä vaikeita neuvotteluja.

http://yanisvaroufakis.eu/2015/06/28/as-it-happened-yanis-varoufakis-intervention-during-the-27th-june-2015-eurogroup-meeting/

Kreikan pääneuvottelijalle sanottiin siis suoraan, että koska euroryhmä ei ole virallinen, ts. laillinen ryhmä, sitä eivät lait koske. Ja kuitenkin: se tekee kansoja koskevia sitovia päätöksiä, jotka kohteeksi valikoituneitten kansojen on ratifioitava omissa parlamenteissaan lainvoimaisiksi. Tämä on hyvin mielenkiintoista.

"'The Eurogroup is an informal group. Thus it is not bound by Treaties or written regulations. While unanimity is conventionally adhered to, the Eurogroup President is not bound to explicit rules.'

Näin siis euroryhmä kuvaili itseään vastapuolelle kesken neuvotteluja.

"Euro-ryhmä on epävirallinen ryhmä. Niinpä sitä eivät sido sopimukset tai kirjoitetut säädökset. Vaikka yhtenäisyyttä tavoitellaankin, euroryhmän presoidenttiä eivät sido mitkään säännöt."

Miettikääpä tätä lausuntoa. Miettikää mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että mikään sopimus, mikään laki, säädös, direktiivi tai perustuslaki ei koske näitä veijareita. Juuri nämä veijarit ovat vieneet Suomeltakin miljardin toisensa perään. 

Miksi kutsutaan henkilöitä, jotka ilmoittavat etteivät mitkään lait tai sopimukset sido heitä ja jotka jopa omia lakejaan rikkoen vievät muilta rahat?

Aivan. Rikollisiksi.

Euro-ryhmä on oman lausuntonsa mukaan rikollisjoukko. Ja koska se on hierarkinen, selkeästi toimivat organisaatio, se on siis järjestäytynyttä rikollisuutta sen massiivisimmassa muodossa. Se täyttää kaikki kansainväliset ja tieteelliset järjestäytyneen rikollisuuden tunnusmerkistöt.

Se mikä on kaikkein mielenkiintoisinta on tämä: Suomessa koko poliittinen kenttä laidasta laitaan on innokkaasti mukana tässä toiminnassa. Suomen eliitti tukee euroryhmää, joka on siis oman tunnustuksensa mukaan rikollinen, kaikkien lakien ja sopimusten ulkopuolella operoiva ryhmä. 

Se, että suomalainen eliitti tukee tällaista rikollisjärjestöä, ei ole mitään yllättävää. Suomen poliittinen eliitti presidentti Niinistöstä alaspäin on rikkonut perustuslakiamme, rikoslakiamme ja muita laissa olevia säädöksiä viimeiset parikymmentä vuotta mennen tullen. Voidaankin todeta aivan asiallisesti, että Euroopan Unionin suurin merkitys Suomelle ja Suomessa on ollut se, että lain voima on eliminoitu.

Koko Euroopan Unionin ja euron jäsenyysajan maamme poliittinen, taloudellinen ja virkamiesjohto ovat rikkoneet maamme lakeja. He ovat myös rikkoneet Euroopan Unionin perustuslakeja osana kansainvälistä toimintaa. 

Kyse ei ole mistään ihan pikkujutusta tai yhden bloggarin käninästä. Kyse on yhteiskuntien perustasta. Onko niin, ettei lakia enää ole? Onko niin, että laittomuus on sekä sallittua, suotavaa että normaalia toimintaa? Nythän eliittimme toimii juuri näin. Lailla ei ole mitään merkitystä. 

Tällaiselle laittomuuden tilalle on olemassa oma terminsä. Se on Rikollisvalta. Se tarkoittaa sitä, että hallitsijamme ovat rikollisia ja he toimivat rikollisesti, eli lakien vastaisesti. Meillä tapahtuu juuri nyt juuri näin.

Jos joku ei usko, että näin on, perehtykööt asiaan. Olen jo aikaisemmissa blogiteksteissäni esitellyt ne Euroopan Unionin peruskirjan kohdat joita rikotaan rutiiniluontoisesti, samoin kuin ne Suomen perustuslain, rikoslain ja lain kohdat joita oma hallituksemme, eduskuntamme ja virkamieskuntamme rikkoo jatkuvasti ja rutiiniluontoisesti.

Erittäin mielenkiintoista tässä tilanteessa on lainvalvontaviranomaisten toiminta, tai sen totaalinen puuttuminen. Poliisi, jonka ainoa tehtävä on valvoa lain noudattamista, ei puutu tällaiseen avoimeen rikolliseen toimintaan millään tavalla. En tiedä miten yksittäiset poliisit asian itselleen selittävät, kun katsovat vierestä poliittisen eliittimme rikollista toimintaa ja osallistuvat siihen toimeenpanemalla rikollisia, eli Suiomen lain vastaisia päätöksiä, joilla ei siis ole edes Euroopan Unionin perustuslain nojaa.

Suomalaisten ammattisotilaiden toiminta on tätäkin hämmästyttävämpää. Armeijan ainoa tehtävä on suojella perustuslaillista tasavaltaista Suomea. Kuitenkin armeijan ylin johto osallistuu rikolliseen toimintaan täysin avoimesti ja ilmeisen mielellään. Se on käsittämätöntä. Ilmeisesti suomalainen upseerikunta on hyväksynyt uuden identiteettinsä rikollisjärjestön osana ja siksi voi osallistua perustuslain ja rikoslain vastaiseen toimintaan avoimesti ja julkisesti. Muutakaan selitystä heidän teoilleen en keksi. He ovat omaksuneet Suomen lakien vastaisen roolin ja toimivat sen edellyttämällä tavalla, Suomen lakien vastaisesti, eli rikollisesti. 

Me emme enää eläkään lainvaltaisessa yhteiskunnassa lakien mukaan. Me elämme rikollisvallassa, laittomuuden tilassa. Se on erittäin suuri asia yhteiskunnan kannalta.

maanantai 13. heinäkuuta 2015

MIKSI KREIKKA HAKATAAN MAAHAN?

Moni kuvittelee, että Kreikassa on kyse Kreikan valtion velkaantumisen pysäyttämisestä. Moni uskoo suomalaisten "asiantuntjoiden" ja poliitikkojen höpötyksen siitä että kreikkalaiset ovat huijareita ja varkaita. On siellä niitäkin, mutta todellisuudessa kyse on koko ajan ollut jostakin aivan muusta.

Kreikassa on kyse kahdesta asiasta: kansallisvaltioiden nujertamisesta ja kansallisvarantojen varastamisesta. Kreikka on vain väline tässä pelissä. Jos Kreikassa olisi kyse talouden vakauttamisesta tilanne olisi aivan toinen. Kun Kreikan "kriisi" alkoi, Kreikan valtion velkaprosentti oli noin 100%. Nyt, kuusi vuotta talouskurin ja kymmenien miljardien tukipakettien jälkeen, Kreikan valtion velka on noin 180%. Mieti sitä.

Ylikansallisille pankeille Kreikka on lypsylehmä, jonka avulla ne ovat netonneet miljarditolkulla rahaa. Aivan samoin toimittiin Irlannissa, Portugalissa ja Espanjassa. Islanti teki poikkeuksen, koska islantilaisilla on munaa. He sanoivat suurpankeille, EU:lle, IMF:lle, Maailmanpankille, EKP:lle ja Yhdysvalloille Fuck you ja antoivat pankkiensa kaatua, panivat viisi suurinta pankkiiria linnaan, erottivat hallituksensa ja parlamenttinsa ja noin puolessatoista vuodessa olivat kuivilla. Kreikka ei toivu koskaan.

Se ei ole tarkoituskaan. Kreikka on ensimmäinen eurooppalainen maa, jonka EU ottaa haltuunsa väkisin. Liittovaltio rakennetaan väkisin heikoimmista aloittaen. Kreikka sattui olemaan sopiva kohde, mutta baltit olisivat olleet yhtä helppoja suupaloja. Baltit tosin eivät ole koskaan edes halunneet itsenäisyyttä, vaan ovat innokkaimpia ylikansallisen vallan kannattajia, kenties siksi että tottuivat ulkomaalaisten komenteluun Neuvostoliiton osavaltioina. Eurostoliittohan on samanlainen hanke rakenteeltaan.

Kreikan jälkeen on vuorossa tietenkin seuraava maa, josta tehdään täysverinen EU:n osavaltio. Sitä tehdään jo lujaa vauhtia ja on tehty jo kymmenisen vuotta. Sen maan nimi on Suomi. Suomessa osavaltion uutterimmat työmyyrät istuvat eduskunnassa ja hallituksessa, sekä valtion virkamiesjohdossa, joten saksalaisten ei ole tarvinnut hakata suomalaisia - vielä. Sekin aika koettaa. Juuri siksi on tärkeää saada maahan Nato-tukikohtia. Miehitys ei ole muuten mahdollinen.

Jos joku epäilee, ettei Kreikassa ole kyse Suomesta, jokaisen eurooppalaisen maan ja kansan itsemääräämisoikeudesta ja kansallisesta itsenäisyydestä, voi perehtyä siihen mitä Europarlamentin führer Martin Schultz sanoi vain muutama päivä sitten. Schultzin mukaan Kreikassa on kyse "eurooppalaisen projektin" pelastamisesta, eli Euroopan yhdysvaltojen luomisesta.

Juuri siksi Kreikka hakataan maahan. Se ei saa olla itsenäinen maa ja kansa. Sen on oltava osa "Eurooppaa", jonka entisen natsivirkamiehet unelmoivat 1950-luvun alussa. Ja Suomi on juuri nyt aivan samassa myllyssä. Meilläkin leikataan, supistetaan, myydään kansallisomaisuus ulkolaisille, vaikka valtion velkamme on vain noin 60%, eli 30% vähemmän kuin esim. Ranskalla tai 25% vähemmän kuin Saksalla.

Itsenäisyys on kirosana. Omista asioistaan päättävä kansa on kauhistus eurostoliittolaisille virkamiehille ja poliitikoille. Siksi kreikkalaisia hakataan olan takaa. He sattuivat olemaan jonossa ensimmäisinä. Suomalaiset ovat ilmeisesti seuraavina vuorossa. Ainakin suomalaiset päättäjät ja kenraalit ovat tehneet kaikkensa itsenäisyytemme menettämisen eteen, työskennelleet todella tarmokkaasti ulkolaisten etujen puolesta suomalaisten taloudelliseksi tappioksi, vapaan itsenäisen kansan oikeuksia rajoittaen ja kuristaen.


torstai 9. heinäkuuta 2015

EDUSKUNNAN MASSIIVINEN RIKOSSARJA

1995 Suomi liitettiin perustuslain vastaisesti Euroopan Unioniin. Tämä oli siis rikos Suomen tasavallan perustuslain mukaan. Kaikki tähän operaatioon osallistuneet tahot olivat siis tekemässä rikosta presidentistä ja pääministeristä alaspäin, läpi eduskunnan ja puolueitten, virkamiesjohdosta alimpiin virkailijoihin.

1999 Suomen oma raha markka korvattiin epämääräisellä ylikansallisella valuutalla eurolla perustuslain vastaisesti. Jotta operaatio olisi ollut laillinen, se olisi pitänyt tehdä perustuslainmuutosmenettelun kautta. Sellaista ei koskaan tehty. Tämä oli siis rikos. Kaikki tässä hankkeessä ja sen valmistelussa mukana olleet syyllistyivät siis rikokseen.

2002 euro syrjäytti markan perustuslain vastaisesti. Tämä oli siis rikos. Kaikki mukana olleet tahot uutta valuuttaa levittäneistä R-kioskin myyjättäristä presidenttiin olivat mukana rikoksessa.

2011 perustuslakia muutettiin, joidenkin toimesta, jolloin sinne lisättiin lause "Suomi on Euroopan Unionin jäsenvaltio." Tämä tehtiin siis 15 vuotta sen jälkeen, kun olimme liittyneet perustuslain vastaisesti unioniin. Tällä peiteltiin rikosta.

2014 Suomi liitettiin perustuslain ja rikoslain, sekä laissa olevien puolueettomuusmääräysten vastaisesti Natoon niin sanotulla Isäntämaa-sopimuksella. Tämä oli siis rikos. Rikoksen suoritti puolustusvoimien komentaja oman virkavalansa, sotilasvalansa ja maan lakien vastaisesti allekirjoittamalla sopimuksen. Paikalla olivat median tietojen mukaan presidentti ja puolustusministeri, jotka myös syyllistyivät samaan rikokseen osallisina.

Eduskunnassa tämän rikoksen teki Ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta, UTVA, jonka kaikki jäsenet syyllistyivät samaan rikokseen hyväksyessään rikoksen.

Eduskunnan osallisuus viimeksi mainittuun rikokseen on sen suosimisessa, siinä ettei eduskunta korkeimpana vallankäyttäjänä ole suojellut perustuslakia, rikoslakia ja laissa olevia puolueettomuusmääräyksiä ja valvonut niiden noudattamista. Päinvastoin, eduskunta on ollut asiassa aktiivinen toimija ja suojelee edelleen rikoksen varsinaisesti suorittaneita tahoja, syyllistyen siltäkin osin uusiin rikoksiin.

Kuten edellä olevasta luettelosta näemme, on maamme eduskunta syyllistynyt kahden vuosikymmenen ajan aktiivisesi maanpetokselliseen ja perustuslain, sekä rikoslain vastaiseen toimintaan, tehden kaikkein raskaimpia rikoksia ja osallistuen kaikkein kovimpiin rikoksiin mitä tässä tai missään maassa voi ylipäätään tehdä.

Jokainen näinä vuosina eduskunnassa istunut, hallituksissa istunut kansanedustaja, jokainen eduskunnan virkamies, jokainen valtion virkamies ja jokainen puolustusvoimien kantahenkilökuntaan näinä vuosina kuulunut henkilö on ollut osallisena tässä rikollisessa toiminnassa, joka myös täyttää sekä YK:n, Suomen, Europolin, Interpolin ja Euroopan Unionin järjestäytyneen rikollisuuden määritelmät lähes täydellisesti.

Sinä et ehkä ole ymmärtänyt tätä aikaisemmin, koska rikossarja ja sen massiivinen kokoluokka hämäävät jopa rikoksiin osallistuneita. He ovat kuitenkin kaikki osallistuneet näihin rikoksiin, jotka ovat olleet tekohetkillä maamme lakien vastaisia.

Jos olet sitä mieltä etteivät he ole syyllistyneet rikoksiin maamme perustuslakia, rikoslakia ja laissa olevia puolueettomuusmääräyksiä rikkoessaan, voit esittää itsellesi kysymyksen: mitä ajattelisit jos kyse olisi huumekaupoista?

Mitä tuumisit, jos Suomi olisi vuonna 1995 liitetty Camorraan?

Entäpä jos Suomen markka olisi korvattu 2002 heroiinilla, joka on sekin erittäin hyvin hintansa säilyttänyt taloudellista arvoa omaava vaihdon väline, omanlaisensa globaali valuutta?

Entä jos joku olisi kirjoittanut täysin omavaltaisesti perustuslakiin 2011 "Suomi on mafian jäsenvaltio."?

Entäs jos puolustusvoimien komentaja olisi presidentin ja puolustusministerin läsnäollessa vannonut jäsenyysvalan Cosa Nostraan, Sisilian mafiaan 2014?

Nuokin olisivat olleet rikoksia ja lain vastaisia. Aivan kuten nuo edelläkin olevat. Mieti sitä. Mieti miksi hyväksyt ensimmäiset rikokset ja väität itsellesi, etteivät ne ole rikoksia kuten viimeksi mainitut. Mieti kuka sinua on kusettanut kaikki nämä vuodet.

Kenen etu on ollut johtaa maata rikollisesti, perustuslaista ja rikoslaista piittaamatta, molemmilla persettä pyyhkien?

Siitä on kyse.

keskiviikko 8. heinäkuuta 2015

SIEG HEIL SUOMI

Tällainen uutinen Uudessa Suomessa ei herättänyt mitään suurempaa kohua tai hälinää toimittajien, kansalaisjärjestöjen, poliitikkojen, tutkijoiden tai yhtään kenenkään parissa. Ihan vaan tällanen pikkuaatelma suomalaiselta kenraalilta, joka on korkea-arvoisessa virassa ja jolla on todella paljon vaikutusvaltaa. Niin ei mitään mistään tähän ajatukseen.

http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/86599-suomalainen-sotilas-muuttaisi-perustuslakia-kansalaisten-perusoikeuksia-tulisi-voida

Siis kerrataanpa vielä: kun suomalainen ammattisotilas, yksi armeijamme ylimmistä päättäjistä ja vallankäyttäjistä, korkea-arvoisessa tehtävässä puolustusministeriössä, ehdottaa kansalaisten PERUSOIKEUKSIIN kajoamista se on ihan okei.

Kerrataanpas vielä: SOTILAS EHDOTTAA KANSALAISTEN PERUSOIKEUKSIIN KAJOAMISTA.

Eikö vieläkään syty lamppu päässä? No, kokeillaanpa hieman muokata tekstiä. Jospa se sitten herättäisi jotakin ajattelun tynkää.

"Amerikkalainen puolustusministeriön kenraali ehdottaa kansalaisten perusoikeuksiin kajoamista."

Eikö hätkäytä? Noh, uusi versio sitten.

"VENÄLÄISKENRAALI EHDOTTAA KANSALAISTEN PERUSOIKEUKSIIN KAJOAMISTA."

Joko nyt säpsähdit? Niin, paitsi ettei kyse ole amerikkalaisesta tai venäläisestä sotilaasta. Kyse on suomalaisesta sotilaasta, joka haluaa kajota suomalaisten perusoikeuksiin. Tuosta vaan noin, hup hei.

Mieti hetki. Tämä kenraali haluaa kaventaa sinun perusoikeuksiasi. Hän haluaa muuttaa perustuslakia niin, ettei sinulla olisi perusoikeuksia silloin kun hän haluaa. Mieti sitä ideaa. Mieti mitä sellaisen ajatuksen taakse kasvaa. Mieti mitä se tarkoittaa käytännössä.

"POHJOIS-KOREAN JOHTAJA EHDOTTAA KANSALAISTEN PERUSOIKEUKSIIN KAJOAMISTA." 

Joko lamppu syttyi? Vai onko pimeää edelleen?

Mieti millainen on suomalainen kenraali, joka mielestään voi esittää perustuslain vastaisen idean toteuttamista, tai oikeastaan jopa vaatii sitä.

Tämä ei ole uusfasismia, vaan ihan sitä vanhaa ihteään. Tajusipa kernaali sitä itse tai ei. Tästä on syytä olla huolissaan.

tiistai 7. heinäkuuta 2015

EUROSTO-SUOMI - kansakunnan alennustila

Kerrataanpa mitä kaikkea riemua olemme saaneet eurosta ja EU-jäsenyydestä.

Ei tartte vaihtaa valuuttaa, kun menee ulkomaille. Wu huu, mitä riemua!

Ei tartte passia ku matkustaa Schengen-alueella, paitsi et tarttee jos kysytään. Jippijaijee!

Siinä ne sit olikin.

Katsotaanpas mitä muuta on saatu.

EU-jäsenmaksujen nettomiinus kaikkien sieltä saatujen tukien jälkeen 4,3 miljardia.

Tänä vuonna bruttojäsenmaksu on jo 2 miljardia, josta tulee nettomiinusta yks miljardi lisää.

Kyprokselle sujahti 2 miljardia.

Kreikkalaisille pankeille meni 1,2 miljardia.

Euro-tukiin meni vuoteen 2012 mennessä 9,3 miljardia ja sen lisäksi lupasimme maksaa heti pyydettäessä 11,14 miljardia.

Koska EU kieltää keskuspankkirahoituksen jäsenmailta, valtio on lainannut rahansa ulkomaisilta liikepankeilta vuodesta 1995. Näiden lainojen korkoja on makseltu noin 70 miljardia joidenkin arvioiden mukaan.

Suomen vienti sakkaa, koska euro on yliarvostettu ja koska vientimme pääosa suuntautuu euro-maihin. Ainoa mahdollisuus alentaa suomalaisten vienittuotteiden hintoja ja saada aikaan viennin elpyminen on palkkojen romahduttaminen, joka on hyvässä vauhdissa.

Tämä romahduttaa kotimaisen kulutuskysynnän, jonka varassa on noin 90% suomalaisista yrityksistä ja yrittäjistä. Romahdus on juuri nyt meneillään.

Maahan on saatu noin 500 000 uutta köyhää. Köyhiä on nyt 700 000. Vanhasen hallitukset tekivät heistä noin 200 000.

Työttömiä on eri laskutavoista riippuen 250 000 - x00 000.

Konkreettinen ja absoluuttinen rahallinen menestys eurosta ja EU-jäsenyydestä on ollut siis  4,3+2+1,2+9,3 miljardia euroa. Olemme siis maksaneet vähintään 16,8 miljardia euroa persnettoa tästä huvista.

Jos olemme maksaneet sen lupaamamme 11,14 miljardia (tietoa ei löydy VMn sivuilta vuosilta 2013/14 kenties juuri siksi), summa nousee jo 27,94 miljardiin euroon.

Jos arviot valtion lainankorkomaksuista pitävät paikkansa, niin olemme tehneet EU-jäsenyyden aikana persnettoa 27,94 + 70 miljardia eli yhteensä 97,94 miljardia.

97 940 000 000 euroa puhdasta miinusta jokaisen suomalaisen taskusta, jokaiselta veronmaksajalta, jokaiselta eläkemummolta, koululapselta, sairaalta, vammaiselta, sotaveteraanilta, aivan jokaiselta suomalaiselta perittyä veroa alvin ym. verojen muodossa.

Tämä on totuus tästä fantastisesta menestystarinasta. Jos haluatte linkkejä yms. menkää googlailemaan, nähkää vaivaa, ottakaa selvää, ajatelkaa, käyttäkää aivojanne, olkaa kriittisiä älkääkä uskoko mitä poliitikot teille valehtelevat, sillä he valehtelevat. Samoin valehtelevat pankkiirit ja suurpääoman edustajat. Virkamiesjohtomme valehtelee teille myös.

EU-jäsenyys on ainoa syy maamme talousvaikeuksiin. Viimeiset 20 vuotta ovat tulleet maksamaan vähintään 16,8 miljardia puhdasta persnettoa, tai jopa 97,94 miljardia, laskutavasta riippuen. Kukaan ei oikeasti tiedä maksimisummaa. Sitä ei haluta paljastaa.

Vientimme ei vedä koska meillä on euro.

Tämä on näin yksinkertaista.

Joku kysyi joudummeko Kreikan tielle. Emme joudu. Me olemme jo sillä tiellä. Sitä tarkoittaa hallituksen leikkaus-politiikka, joka on Brysselin määräämää. Me joudumme tekemään rajuja suomalaisia satuttavia päätöksiä, koska Bryssel ärähti ja vaatii niin. Se vaatii niin, vaikka EU:n velkaprosentti, Saksan, Ranskan, Iso-Britannian jnejnejnejne. prosentit ovat kymmeniä prosentteja suuremmat kuin meillä. Silti meidän pitää tappaa itsemme niiden käskystä.

Tätä on Euroopan Unionin jäsenyys. Tämän se maksaa. Tämän on se hinta, jonka jokainen teistä maksaa siitä ilosta, ettei teidän tarvitse vaihtaa valuuttaa, kun matkustatte ulkomaille.

Unohtaa ei pidä myöskään sitä, ettei meillä ole enää omaa ulkopolitiikkaa. ETYJ sekoilu on seurausta siitä. Se maksoi Suomelle miljardeja menetetyn itäkaupan ja Barentsin meren öljy- ja kaasubisneksen muodossa. Pakotteet aiheuttavat nekin vuosittain miljardien eurojen tappiot. Seurauksena on jo tullut tuhansia työttömiä lisää parissa vuodessa vain niiden vuoksi.

Tätä on EU-jäsenyys. Sinä maksat kaiken.