sunnuntai 31. elokuuta 2014

ASEETON SOTILASVALLANKAAPPAUS SUOMESSA 2014

Ensi keskiviikkona Suomen hallituksen edustajat allekirjoittavat NATO:n kanssa ns. Isäntämaa-sopimuksen. Poliitikot ovat kilvan väittäneet julkisuudessa, ettei sopimus merkitse yhtään mitään ja mitään ei tapahdu, jollei Suomi sitä halua. Nämä väitteet ovat joko valehtelua, tai poliitikot eivät ymmärrä mitä he ovat tekemässä. He ovat nimittäin luovuttamassa maamme itsemääräämisoikeuden sotilasliitolle. He ovat siis käytännössä lakkauttamassa Suomen valtiojärjestyksen.

NATO:n Isäntämaa määrittelyissä ja sopimuksissa sanotaan, että ns. isäntämaan tulee tarjota kaikki resurssinsa NATO-joukkojen käyttöön, mukaan luettuna poliisi ja armeija. Paikalla oleva NATO-komentaja päättää asiasta yksin. Sopimuksen mukaan hänen tulee keskustella suomalaisten kanssa, mutta hän tekee päätökset. Hänellä on myös ylin päätäntävalta NATO:n toimialueella, eli suomalaisviranomaiset ovat hänen käskyvaltansa alaisuudessa siitä hetkestä lukien, kun maahamme saapuu NATO:n sotajoukkoja.

Toisin kuin poliitikkomme ovat meille valehdelleet, NATO-joukkojen saapumisesta Suomeen päättää NATO, eivät suomalaiset. Sopimuksen mukaan suomalaisille ei ole oikeutta evätä NATO:n maahantuloa. NATO voi konsultoida suomalaisten kanssa, mutta mitään hyväksyntää ei erikseen tarvita, koska Isäntämaa-sopimus on juuri sellainen. Se on pysyvä lupa käyttää Suomea ja kaikkia sen yhteiskunnan resursseja NATO:n tarpeisiin.

Käytännössä Isäntämaa-sopimus tarkoittaa siis antautumista NATO:lle. Koska kyse on nimenomaan sotilasliitosta, kyseessä on siis sotilasvallankaappaus, joka suoritetaan verettömästi ja aseettomasti. Sopimuksella Suomi antautuu ja luovuttaa ylimmän päätäntä- ja toimeenpanovallan kulloisellekin NATO-komentajalle. Tämän sotilasvallankaappauksen suorittajina ovat sotilasliitto NATO suomalaisina avustajinaan tasavallan presidentti Sauli Niinistö, pääministeri Alexander Stubb, puolustusministeri Carl Haglund, ulkoministeri Erkki Tuomioja, Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakka, kehitysministeri Pekka Haavisto, valtiovarainministeri Antti Rinne, sekä sisäministeri Päivi Räsänen.

Toisen maailmansodan aikana saksalaisten kanssa yhteistyöhön ryhtyneitä nimitettiin norjalaisen yhteistoimintamies Quislingin mukaan quislingeiksi ja edellä luetellut henkilöt ovat juuri sellaisia. Joko poliittisen maailmankatsomuksensa vuoksi ja/tai omaa etuaan tavoitellen, he ovat luovuttaneet ylimmän päätäntävallan Suomessa ulkomaalaiselle sotilaskomentajalle. He ovat siis aivan samanlaisia henkilöitä kuin aikoinaan hyvin halveksittu Quisling ja hänen saksalaisia avustaneet kätyrinsä.

Kun Neuvostoliitto 1970-luvulla ja jo sitä aikaisemminkin esitti samanlaisia sopimuksia Suomelle, niistä kieltäydyttiin johdonmukaisesti, koska ne olisivat loukanneet maamme itsemääräämisoikeutta ja laissa olevia puolueettomuusmääräyksiä. Neuvostoliitto kohdisti Suomeen ajoittain hyvinkin suuria poliittisia ja sotilaallisia painostustoimia mm. keskittämällä maamme rajan tuntumaan satoja tuhansia sotilaita jne. Suomalaiset kieltäytyivät silti sopimuksista. Suomalaiset kieltäytyivät myös Varsovan liiton jäsenyydestä juuri samoista syistä. Tuollaiset sopimukset olisivat olleet maamme perustuslain ja lain vastaisia.

Nyt, muutamaa vuosikymmentä myöhemmin, suomalaiset poliitikot tekevät juuri sen, mikä on lainvastaista ja mikä lakkauttaa maamme itsenäisyyden. He luovuttavat ulkolaiselle sotilasliitolle ylimmän käsky- ja toimeenpanovallan maassamme, omasta tahdostaan ja yhteistyössä vieraan sotilasmahdin kanssa.

Hallituksen olisikin julkaistava sekä Isäntämaa-sopimus (Host Nation Support, HSN) sekä sen mahdollistava Yhteisymmärrys-asiakirja (Memorandum of Understanding, MOU) mahdollisimman laajasti kaikkine liitteineen ENNEN KUIN SOPIMUKSET ALLEKIRJOITETAAN, jotta suomalaisilla olisi mahdollisuus muodostaa oma mielipiteensä tästä aseettomasta vallansiirrosta vieraalle sotilasliitolle.

Suomalainen media tekee kaikkensa, ilmeisesti poliittisista syistä, peittääkseen tämän lainvastaisen sotilasvallankaappauksen merkityksen ja tarkoitusperät kansalta. Yksikään toimittaja ei ole kertaakaan todennut sitä tosiasiaa, että Isäntämaa-sopimus tai NATO-jäsenyys vaatisi perustuslakimme ja itsemääräämisoikeutta koskevien lakien, sekä laissa olevien puolueettomuusmääräysten muuttamista eduskunnassa. Ilman sitä kyse on laittomuudesta, siis rikoksesta, ja koska Isäntämaa-sopimus luovuttaa ylimmän päätäntä- ja toimeenpanovallan Suomessa ulkomaalaiselle sotilasviranomaiselle, kyse on myös sotilasvallankaappauksesta.

Kuten jo muinaiset roomalaiset sanoivat: Oi aikoja, oi tapoja!

lauantai 30. elokuuta 2014

ILMOITUS

Täten ilmoitan:

Sotilasvalani velvoittamana olen pakotettu ilmoittamaan maamme hallitukselle, etenkin sen puolustusministerille, etten tule koskaan missään tilanteessa tai milloinkaan tarttumaan aseeseen ulkomaalaisen käskystä, komentamana tai alamaisena.

Lisäksi ilmoitan, etten tule koskaan hyväksymään ulkomaalaisten sotajoukkojen läsnäoloa kotimaani kamaralla, enkä tule koskaan avustamaan tai auttamaan sellaisia missään olosuhteissa, sillä se olisi vastoin sotilasvalaani.

Tulen aina vastustamaan jokaista ulkomaalaista sotajoukkoa, joka astuuu maamme rajojen sisäpuolelle, sotilasvalani vaatimalla, rauhan aikana rauhanomaisin keinoin.

En tule koskaan hyyväksymään sitä, että yksikään sotilasviranomainen Yhdysvalloista, EU:sta, Venäjältä tai mistään vieraasta valtiosta hallitsee pienintäkään kotimaani aluetta edes väliaikaisesti, enkä tule koskaan hyväksymään yhdenkään ulkomaalaisen sotilaan tai poliisin käskyvaltaa suhteessa itseeni tai kehenkään muuhunkaan Suomen kansalaiseen nähden maamme rajojen sisäpuolella, enkä myöskään tule koskaan hyväksymään heidän käskyvalta-asemaansa ylipäätään minkään suhteen maamme rajojen sisäpuolella.

Katson, että maamme alueellisen koskemattomuuden, maamme lakien ja yhteiskuntajärjestyksen tahallinen alistaminen ulkolaisen sotilasjoukon alle rikkoo maamme lakeja ja sen hyväksyminen rikkoo vannomaani sotilasvalaa. Siksi olenkin pakotettu antamaan tämän ilmoituksen.

Ilmoitan tämän julkisesti ja avoimesti sotilasvalani velvoittamana.

torstai 28. elokuuta 2014

TUTKINTAPYYNTÖ

Tällainenkin on mahdollista:

"(Nimi) TUTKINTAPYYNTÖ

(Postiosoite)
(Postinro ja postitoimipaikka)
(Puh.nro) (päiväys)

Suojelupoliisi
Ratakatu 12 PL 151 00121 Helsinki

Tutkintapyyntö esitutkintaviranomaiselle:

Pyydän tutkimaan, ovatko pääministeri Alexander Stubb, valtiovarainministeri Antti Rinne, ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja, Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakka, kehitysministeri Pekka Haavisto, sisäministeri Päivi Räsänen, sekä puolustusministeri Carl Haglund syyllistyneet rikoksiin (erityisesti Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen sekä puolueettomuusmääräysten rikkominen), ja estämään mahdollisen rikollisen toiminnan jatkamisen.
Suojelupoliisi suorittaa rikoslain 12 (maanpetosrikokset) tarkoitettujen rikosten esitutkintaa, joten tutkintapyyntö esitetään sille.

Tutkintapyynnön perustelut:

1. Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen

Rikoslain 12 luvun 1 §:n mukaan se, tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla taikka vieraan valtion sotilaallisen tai taloudellisen painostuksen tai tuen avulla

1. saattaa Suomi tai osa Suomea vieraan valtion alaiseksi,

2. irrottaa osa Suomea muusta valtakunnasta tai

3. muulla vakavuudeltaan näihin rinnastettavalla tavalla rajoittaa Suomen valtiollista itsemääräämisoikeutta tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Lain perustelujen (HE 94/931) mukaan säännöksen kolmas kohta voi tulla sovellettavaksi, jos Suomen edustaja solmii vieraan valtion kanssa ilman asianmukaisia valtuuksia valtiosopimuksen, jolla Suomi liittyy valtioliittoon, sotilasliittoon tai valtioiden yläpuolella olevaan taloudelliseen järjestöön. Vakavuudeltaan alueluovutuksiin rinnastettavaa Suomen valtiollisen itsemääräämisoikeuden rajoittamista voi olla esimerkiksi se, että vieras valtio tai ylikansallinen organisaatio saisi käyttää lainsäädäntö-, toimeenpano- tai tuomiovaltaa Suomen alueella, taikka Suomen korkeimpien valtioelinten päätösten saattaminen riippuvaisiksi ulkovaltojen tai ylikansallisten elinten hyväksymisestä.

2. Puolueettomuusmääräysten rikkominen

Rikoslain 12 luvun 10 §:n mukaan se, joka rikkoo Suomen suhtautumisesta sotaa käyviin vieraisiin valtioihin annettuja puolueettomuusmääräyksiä, on tuomittava puolueettomuusmääräysten rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Suomi pyrkii vakiintuneesti pysymään sotaa käyvien vieraiden valtioidenvälisten ristiriitojen ulkopuolella. Suomen suhtautumisesta sotaa käyviin valtioihin on määräyksiä puolueettomuusmääräyksistä annetussa asetuksessa (194/1963). Suomessa asuva tai muutoin Suomessa oleskeleva henkilö ei saa myötävaikuttaa siihen, että näitä puolueettomuusmääräyksiä rikotaan.

Ennen kaikkea puolueettomuusmääräykset kieltävät Suomen alueen hyväksikäytön sodassa. Lain esitöiden mukaisesti (HE 94/932) rangaistavaa on esimerkiksi sota-aluksen tai sukellusveneen luvaton tuleminen Suomen aluevesille, aluksen viipyminen Suomen aluevesillä kauemmin kuin on sallittua tai aluksen sotilaallisen varustuksen lisääminen Suomen alueella. Myös esimerkiksi Suomen käyttäminen sotatoimien tai tiedustelun tukialueena tai sotilaallisessa varustautumisessa on rangaistavaa. Vastaavasti tällaisten toimenpiteiden salliminen on rangaistavaa puolueettomuusmääräysten rikkomista.

3. Taustatietoja

Julkisuudessa esillä olleiden tietojen mukaan UTVA eli ulkopoliittinen ministerivaliokunta teki 22.4.2014 päätöksen solmia sotilasliitto NATO:n kanssa niin sanotun isäntämaasopimuksen. Julkisuudessa esillä olleiden tietojen mukaan kyseinen sopimus on muotoiltu siten, että se antaa NATO:lle, eli käytännössä Yhdysvalloille, oikeuden käyttää Suomen valtion maa-aluetta,
ilmatilaa ja aluevesiä sotatoimiin nimeltä mainitsematonta valtiota vastaan. Vallitsevan käsityksen mukaisesti tuo valtio on tietenkin Venäjä. Tämä sopimus aiotaan allekirjoittaa viikon 36 aikana.

Pyydän poliisia selvittämään, onko päätös ryhtymisestä isäntämaasopimuksen valmisteluun tehty oikeaa menettelyä noudattaen. Pyydän lisäksi selvittämään, ovatko sopimuksesta päättäneet tahot ja sen allekirjoittajaksi aikovat toimineet vaarantamalla Suomen itsemääräämisoikeuden, sekä rikkoneet laissa annettuja puolueettomuusmääräyksiä.

(aika ja paikka) (allekirjoitus)
(nimenselvennys)".

SPIRIT OF 39

Vuonna 1939 suurvalta ja suuri sotilasmahti ehdotti Suomelle isäntämaasopimusta. Sopimus olisi antanut kyseiselle supervallalle oikeuden liikutella sotilasjoukkojaan Suomen maaperällä, sen ilmatilassa ja aluevesillä. Sopimuksen mukaan kyseinen suurvalta olisi perustanut Suomen alueelle tukikohtiaan, mutta maksanut niistä todella suuren rahallisen korvauksen. Sopimus olisi myös taannut Suomelle kyseisen suurvallan sotilaallisen tuen ulkoisen uhan edessä ja turvannut maamme alueellisen koskemattomuuden myös asevoimin. Olisimme olleet suurvallan liittolaisia hyvin vaaralliseksi käyneessä kansainvälisessä tilanteessa.

Ja jos olisimme oikein halunneet, olisimme voineet liittyä suurvallan johtamaan valtioiden liittoon, unioniin, joilla oli yhteinen valuutta ja talousalue, yhteinen lainsäädäntö ja yhteinen ylikansallinen parlamentti. Lisäksi tuolla valtioliitolla oli yhteinen keskuspankki, pitkälle viety harmonisointi yhteiskunnan erialoilla, sekä yhteinen sisä- ja ulkopolitiikka. Suomi olisi ollut mukana päättämässä asioista, Suomen edustajat olisivat kuuluneet korkeimpaan neuvostoon, istuneet niissä pöydissä, joissa asioita päätettiin. Suomi olisi ollut mukana valtavassa talousunionissa, joka oli yksi maailman edistyneimmistä.

Vuonna 1939, vain parikymmentä vuotta verisen ja erittäin traagisen sisällissodan jälkeen, Suomesta ei löytynyt kuin kourallinen ihmisiä, jotka halusivat tuota. Lähes jokainen suomalainen oli valmis kieltäytymään tarjouksesta. Suomen poliittiset päättäjät ja lähes koko eliitti olivat vankkumattomasti itsenäisyyden kannalla. Lähes koko kansa, pientä ja kenties osittain syystäkin katkeroitunutta osaa lukuunottamatta, oli yksimielisesti samalla kannalla. Tärkeintä oli Suomen itsenäisyys, vapaa Suomi, jossa ei ole ulkomaalaisia sotajoukkoja ja ulkomaalaisen armeijan tukikohtia. Tärkeintä on itsenäinen ja vapaa Suomi, jolla on oma raha, oma parlamentti, oma yhteiskuntajärjestys ja oma lippu. Tärkeintä oli se, että suomalaiset päättivät omista asioistaan itse, omalla tavallaan, omassa maassaan.

Vuonna 1939 suurvalta ei hyväksynyt ajatusta liittoutumattomasta Suomesta. Se painosti Suomea. Se uhkasi Suomea. Vuonna 1939 Suomi ei taipunut. Edessä oli sota kansakunnan itsenäisyydestä, elämästä ja kuolemasta. Suurvalta ei uskonut, että Suomi haluaisi tai kykenisi taistelemaan vapaudestaan ja itsenäisyydestään. Suurvalta uskoi, että parikymmentä vuotta aikaisemmin käyty verinen sisällissota jakoi edelleen suomalaisia ja että suomalaiset luopuisivat vapaudestaan ja itsenäisyydestään hyvin helposti. Suurvalta uskoi, että suomalaiset antautuisivat hattua heiluttamalla.

Vuonna 1939 miehet, jotka olivat vain parisenkymmentä vuotta aikaisemmin yrittäneet tappaa toisiaan, jotka olivat ampuneet toisiaan, teloittaneet toisiaan, tappaneet toisiaan keskitysleireillä, tiesivät, että edessä oli taistelu kaiken sen puolesta, jonka edestä he olivat vuotaneet verta jo kerran aikaisemmin. Nyt oli kyse vapaudesta. Nyt oli kyse siitä, oliko itsenäistä Suomea olemassa. Entiset punikit, heidän orvoiksi jääneet poikansa, valtaosa kommunisteista, IKL:n kannattajat, suomalaiset fasistit ja natsit, demokraatit, sosialistit, kapitalistit, oikeistolaiset ja vasemmistolaiset olivat valmiit antamaan kaikkensa vapaan ja itenäisen maan puolesta. He olivat valmiit kuolemaan toistensa ja perheittensä puolesta. Rinta rinnan. Vain siksi, että itsenäinen ja vapaa Suomi oli heille kaikille se kaikkein tärkein asia.

Seuraavien 105 päivän aikana entiset lahtarit näkivät entisten punikkien kaatuvan kotimaata puolustaessaan, entiset punikit näkivät entisten lahtarien kaatuvan jokaisen suomalaisen puolesta. Punikkien pojat, lahtarien pojat seisoivat rinta rinnan juoksuhaudoissa, pelkäsivät, kokivat kauhuja ja hirveyksiä joita voimme vain kuvitella. He taistelivat ja kaatuivat yhdessä, yhtenä miehenä, tekivät kaikkensa, että Suomi, heidän kotimaansa, säilyttäisi itsenäisyytensä. Heitä kuoli kymmeniä tuhansia sadassa viidessä päivässä. Kymmenet tuhannet vuodattivat verensä katkerissa taisteluissa, kokivat hirvittäviä tuskia, menettivät silmiään, käsiään ja jalkojaan. Moni menetti mielenterveytensä lopuksi iäkseen, moni ei koskaan toipunut kokemastaan. He antoivat kaikkensa sen puolesta, että heidän lapsillaan ja perheillään olisi oma maa, vapaa ja itsenäinen Suomi.

Vuosikymmeniä myöhemmin heidän lapsensa ja lapsenlapsensa liittivät Suomen toiseen unioniin, toiseen valtioiden liittoon. He luopuivat omasta rahastaan, omasta lainsäädännöstään, omasta päätäntävallastaan. He luovuttivat itsenäisyyden ja kansan vapauden tälle liitolle ilman kansan ääntä, ilman kansanäänestystä, kuin varkaat yön hämärissä. He valehtelivat, huijasivat ja juonivat ja suolsivat ilmoille sokaisevan määrän propagandaa tekojaan peitelläkseen. Moni uskoi heitä ja moni uskoi tämän valtioliiton edustajia, aivan kuten jotkut olivat uskoneet vuonna 1939 sen toisen valtioliiton edustajia ja heidän puheitaan.

Vuonna 2014 nämä samat miehet luovuttivat isänmaansa vieraalle sotilasmahdille. He tekivät jälleen kansalta piilossa sopimuksen, jossa luovuttivat kaiken vieraan valtion sotilaskäyttöön. Sopimuksessa kaikki suomalaiset resurssit kuuluvat vieraalle sotilasmahdille, jos se päättää käyttää Suomea sotilastoimissaan. Sopimuksen mukaan sotilasmahti päättää milloin se tekee niin, riippumatta siitä mitä mieltä suomalaiset ovat tai mitä he tahtovat. Suomalaisten on tarjottavat sotilasmahdille kaikki mahdollinen apu, sotilaansa ja tarvikkeensa, rahansa ja ruokansa, jos niin halutaan. Tämä kaikki on kirjattu sotilasmahdin johtaman sotilasliiton asiakirjoihin.

Nuo miehet, jotka tämän sopimuksen tekivät, jotka luovuttivat isänmaansa ulkomaalaisille laukaustakaan ampumatta, jatkavat edelleen propagandaansa, aivan kuten jatkettiin niissä maissa, jotka vuonna 1939 tekivät sopimukset silloisen sotilasmahdin kanssa. He vakuuttelevat, ettei kyse ole vieraan sotilasmahdin edessä antautumisesta, vaan liittoutumisesta sen kanssa. Juuri samoin sanottiin vuonna 1939. He sanovat, ettemme menetä itsenäisyyttämme. Samoin sanottiin vuonna 1939. He väittävät, että me itse päätämme jatkossakin asioistamme. Niin sanottiin myös vuonna 1939.

Kuinka siinä kävikään?

Vuonna 1939 tuskin yksikään suomalainen uskoi suurvallan ja sen johtaman valtioliiton propagandaan. Vuonna 1939 käytännössä kaikki suomalaiset, poliittiseen tai uskonnolliseen vakaumukseensa katsomatta, halusivat itsenäisen ja vapaan maan, oman maansa, valtionsa, lippunsa, rahansa, armeijansa. Vuonna 1939 kukaan suomalainen ei halunnut maahansa vieraan maan sotajoukkoja. Se oli vuoden 1939 henki.

Nyt, vuonna 2014, maamme maanteillä ajelee vieraan vallan sotilaita ja sotilaskolonnia. Vieraitten valtioitten sotalaivat purjehtivat kymmenittäin aluevesillämme. Meillä ei ole omaa rahaa, ei omaa päätäntä valtaa, ei omaa talouspolitiikkaa, eikä enää ulkopolitikkaa. Meillä ei ole enää omaa puolustuspolitiikkaa. Kaikki se, minkä vuoksi punikin ja lahtarin poika, miksi entinen lahtari ja entinen punikki kaatuivat rinta rinnan epätoivoisissa taisteluissa vuonna 1939, on annettu pois. Se on vuoden 2014 henki.

Suomen sotilasvalassa sanotaan:

" Minä N.N. lupaan ja vakuutan
(valassa) kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä,
(vakuutuksessa) kunniani ja omantuntoni kautta,
olevani Suomen valtakunnan luotettava ja uskollinen kansalainen. Tahdon palvella maatani rehellisesti sekä parhaan kykyni mukaan etsiä ja edistää sen hyötyä ja parasta.
Minä tahdon kaikkialla ja kaikissa tilanteissa, rauhan ja sodan aikana puolustaa isänmaani koskemattomuutta, sen laillista valtiojärjestystä sekä valtakunnan laillista esivaltaa. Jos havaitsen tai saan tietää jotakin olevan tekeillä laillisen esivallan kukistamiseksi tai maan valtiojärjestyksen kumoamiseksi, tahdon sen viipymättä viranomaisille ilmoittaa.
Joukkoa, johon kuulun sekä paikkaani siinä, en jätä missään tilanteessa, vaan niin kauan kuin minussa voimia on, suoritan saamani tehtävän loppuun.
Lupaan käyttäytyä kunnollisesti ja ryhdikkäästi, totella esimiehiäni, noudattaa lakeja ja asetuksia sekä säilyttää hyvin minulle uskotut palvelussalaisuudet. Tahdon myös asetovereitani kohtaan olla suora ja auttavainen. Milloinkaan en sukulaisuuden, ystävyyden, kateuden, vihan tai pelon vuoksi enkä myöskään lahjojen tai muun syyn tähden toimi vastoin palvelusvelvollisuuttani.
Jos minut asetetaan esimiesasemaan, tahdon olla alaisiani kohtaan oikeudenmukainen, pitää huolta heidän hyvinvoinnistaan, hankkia tietoja heidän toiveistaan, olla heidän neuvonantajanaan ja ohjaajanaan sekä omasta puolestani pyrkiä olemaan heille hyvänä ja kannustavana esimerkkinä.
Kaiken tämän minä tahdon kunniani ja omantuntoni mukaan täyttää."
 

keskiviikko 27. elokuuta 2014

MÖSJÖÖ PUTIN JA MORSIANTEN PETTYMYS

Kun Venäjän virallinen valtion juoppo Boris Jeltsin joutui terveytensä vuoksi luopumaan maan presidentin virasta, hän antoi homman nuorelle ja kovapintaiselta vaikuttaneelle Vladimir Putinille. Suomalaiset tshunat huippupoliitikkoja myöten olivat oitis housut nilkoissa ja samoin toimittajat. Lehti toisensa perään hehkutti kuinka mösjöö Putin oli Turussa vähän väliä ja kuinka hällä on siel puolel jokke kaverei. Suomalaiset paskansyöjäpoliitikot riensivät kilvan kertoilemaan kuinka he tuntevat mösjöö Putinin, tai siis melkeen tuntevat, tai ehkä jonkun joka tuntee sen.

Mutta eivät suomalaiset olleet yksin ihastumisensa kanssa. Mösjöö Putinia kehuskeltiin siellä täällä, olihan hän hengaillut lännessä muutenkin. Saksassa ties kuinka monta kertaa ja kuinka kauan. Oli melkein saksalainen. Oli kuunnellut teinipoika Beatlesiakin. Ja Radio Luxemburgia. Ja lintsaillut tunneilta rokin takia. Ihana mies siis!

Putin oli sairaan alkoholistin jälkeen niin vitaalinen pukumies, kravatti kireellä, ei tarvinnut pelätä että nyt se heittää takin avustajalleen ja menee johtamaan poliisiorkesteria valtiovierailulla. Putin käveli ripeästi ja harrasti judoa. Noh, olihan se ollut KGB-upseeri mutta kukapa ei olisi ollut? Ja nythän ei ollut enää Neuvostoliittoa, oli savijalkainen jättiläinen, Venäjä joka horjui haudan partaalla. Maan talous oli täysin sekaisin, gangsterit ja voryt tappoivat satoja ihmisiä vuosittain suurkaupunkien kaduilla, satoja pankkiireja murhattiin, oligarkit murhasivat toisiaan ja tielleen osuvia ja kahmivat suuromaisuuksia kappaamalla valtion firmoja ja omaisuutta, kultavarannot katosivat ulkomaille, valuuttavarannot hupenivat kuin vesi Saharassa... Kyllä, Putin oli juuri sopivan näköinen kaveri toteuttamaan lännen mielikuvia Venäjästä, joka olisi melkein kuin länsi.

Paitsi ettei ollut. Putin ei ollut mikään kiva kaveri. Hän oli nimenomaan KGB:n kovan koulun kasvatti, koviin hommiin ja tehtäviin koulutettu, ei siis mikään kuulokkeet korvilla kopissa istuva pikku byrokraatti. Putin ei myöskään ollut mikään lännen ihailija tai lakeija, häntä eivät värivalot ja Coca Cola huimanneet. Oli tullut pyörittyä sen verran Länsi-Euroopassa aikoinaan. Ehei, Putin oli katsellut hommissaan kuinka Jeltsinin jengi oli pannut Äiti Venäjän vituralleen oikein huolella. Putinia vitutti.

Ensitöikseen Putin päätti hoitaa sen perkeleen Tsetshenian kuntoon. Sitäkin pelleilyä oli katseltu ihan riittämiin. Putin aloitti uuden sodan ja otteet olivat sen verran kovia että pian osa alkuasukkaista totesi, että ehkäpä tässä kannattaa tehdä diili. Ja se tehtiin. Osa tsetsheeneistä siirtyi Putinin jengiin ja alkoi omiensa lahtaamisen. Se sopi Putinille mainiosti. Joku naistoimittaja tuli siinä tohinassa ammuttua, mutta ei munakasta tehdä ilman että munia rikotaan.

Oligarkit olivat rypeneet kuin siat vatukossa, joten seuraavaksi pantiin se sakki ojennukseen. Jeltsin oli jo yrittänyt näyttää kaapin paikkaa ja yrittänyt tappaa Englantiin paennutta oligarkki Berezhovskia, mutta muut paskat nakkasivat Jeltisinistä. Sehän oli kännissä kuin käki. Putin oli toista maata. Häntä ei kännissä paljoa nähty. Yksi kovaotteisimmista ja väkivaltaisimmista oligarkeista ei ihan tajunnut, että nyt vastassa olikin ihan toisenlainen jannu. Mihail Hodorkovski oli tottunut siihen, että muutaman miljardin omaisuus, loistoautot ja parinsadan miehen vahvuinen rynkyin aseistettu vartiokaarti riittivät nujertamaan vastustajat. Hodorkovski oli jättänyt veronsa maksamatta, koska oli niin kova mies. Se oli virhe. Pahempi virhe oli asettua vastustamaan Putinia julkisesti.

Hodorkovski oli laskenut, että muut oligarkit tulevat apuun, mutta nämä tekivätkin Putinin kanssa diilin. Pojat pitivät omaisuutensa ja jättivät vallankäytön Putinille. Hodorkovskille tuli noutaja ja Putin pani pojan linnaan, ja vei omaisuuden. Jostakin syystä, tai jollakin hinnalla, poika piti henkensä. Tämähän herätti lännessä suuren tyrmistyksen. Eihän miljardööri voi joutua vankilaan. Putin paskat välitti lännen mielipiteistä.

Välillä Putin haki Pietarista pojan leikkimään presidenttiä ja toimi yhden välikauden pääministerinä, kun presidenttinä sai olla vain pari kautta perä perää. Poika melkein kuvitteli olevansa presidentti, mutta luopui sitten postista seuraavissa vaaleissa. Putin olisi voittanut vaalit muutenkin, mutta varmuuden vuoksi tehtiin parit neuvostotyyliset vaalitemput. Ulkomaalaisilla tarkkailijoilla ei ollut mitään merkitystä, tietenkään.

Lännessä oltiin jo petytty Putiniin. Suomalaisille viranomaisille vihoviimeinen tikki oli se, että Putin kehtasi ajella Night Wolves -moottoripyöräkerhon kanssa julkisesti. Putin oli paljastunut vuosien varrella venäläiseksi diktaattoriksi. Se ei ollutkaan liberaali länsimielinen demokraatti. Se olikin itsevaltias. Se kakat nakkasi lännestä ja sen toiveista. Putin rikastutti vain Venäjää. Se oli väärin. Putin jyräsi vastustajansa. Sekin oli väärin. Pikkuhiljaa Putinista nännit jäykkinä höpöttäneet länsimaiset alkoivat kiukustua. Heitä oli huijattu. Vai oliko?

Kuka ihme kuvitteli missään vaiheessa, että KGB upseeri olisi jonkin sortin kansalaisvapausaktivisti? Ketkä olivat niin urpoja, että luulivat Putinia kivaksi kaveriksi? Jokainen, jolla oli edes munuaiset korvien välissä, tiesi mikä miekkonen tämä heppu on. Kylmä, kova ja laskelmoiva mies, jonka ideana oli ja on edelleen palauttaa Venäjälle suurvalta-asema. Venäjällä ei ole koskaan mitään demokratiaa ollutkaan, eikä se sellaista Putinin mielestä ole koskaan tarvinnutkaan. Siksi siellä ei sellaista ole. Eikä tule.

Nyt, kun Putin on oikeasti suosittu kotimaassaan, ja luonut kuin tyhjästä yhdessä Kiinan kanssa lännestä eroon pyrkivän globaalin talousverkoston, lännessä on herännyt vanha ryssäfobia. Suomessa kaikki ryssäkauhuiset juoksentelevat kuohasuussa amerikkalaisten huomaan, mutta amerikkalaiset ovat yhtä paniikissa. Venäjän valtio on lähes velaton. Sillä on valtaosa maailman öljystä, mineraaleista, kaasusta ja kultaa kasapäin. Sillä on talousliitto BRICS, oma investointipankki, sotaharjoitukset Kiinan kanssa ja Ukrainassakin se tekee mitä haluaa. Venäjä uudistaa armeijaansa isolla rahalla. Venäjä toimii kansainvälisen avaruuskeskuksen taksikuskina. Ja Putin heiluttaa tahtipuikkoa.

Mitä lännessä sitten ajatellaan? Ei muuta kuin että Putin on hullu. Se ei halua olla meidän kaa. Sen täytyy olla hullu. Ei se ole hullu. Se on Venäjän itsevaltias. Se aikoo nostaa Venäjän ohi Euroopan ja kenties ohi USA:nkin. Mutta suomalaisten kannattaa muistaa yksi asia, joka selittää aika paljon. Jokainen suomalainen voisi olla Putin. Putin on nimittäin vepsäläistä sukujuurta, suomalaisugrilainen.

AVOIN KIRJE MINISTERI HAGLUNDILLE

"Törkeä maanpetos on maanpetoksen törkeä tekomuoto, josta tuomitaan vankeutta vähintään neljä vuotta ja enintään elinkautinen vankeusrangaistus. Maanpetoksen tekee törkeäksi se, että siinä
  1. aiheutetaan vaara valtakunnan tai sen osan joutumisesta vieraan vallan alaiseksi taikka
  2. muutoin aiheutetaan Suomelle erityisen suurta vahinkoa"
Tuo oli suora lainaus Wikipedian artikkelista Maanpetos.

Olette aikeissa allekirjoittaa sopimuksen Naton kanssa, joka antaisi Natolle luvan käyttää maamme ilmatilaa ja maa- sekä vesistöalueita sotatoimissa. Olen toki vain maallikko, mutta toimintanne näyttää täyttävän rikoslain törkeän maanpetoksen tunnusmerkistön.

Täysin tietoisesti luovutatte maamme, sen aluevedet ja ilmatilan vieraan vallan alaiseksi, eli Yhdysvaltain hallintaan mahdollisten sotatoimien ajaksi. Tämä on juuri se mitä kohdassa yksi tarkoitetaan.

Täysin tietoisesti asetatte maamme ja koko kansakunnan suoran aseellisen uhkan kohteeksi Venäjän taholta ja lisäksi toiminnallanne aiheutatte Suomelle erityisen suurta vahinkoa aiheuttamalla poliittisen kriisin Venäjän ja Suomen välille.

Toimintanne täyttää siis maallikon silmissä törkeän maanpetoksen tunnusmerkit.

Lisäksi aiotte allekirjoittaa sopimuksen ilman eduskunnan enemmistön suostumusta, ilman eduskuntakäsittelyä, ilman perustuslakivaliokunnan lausuntoa, ja ennen kaikkea: ilman kansanäänestystä. Näin siitä huolimatta, että viimeisten 10 vuoden aikana tehdyissä mielipidemittauksissa kansalaisista kaksi kolmannesta vastustaa Nato-jäsenyyttä. Tämä sopimushan tekisi Suomesta De Facto Naton jäsenmaan.

1970-luvulla Neuvostoliitto esitti vastaavanlaisia sopimuksia Suomelle useitakin kertoja, mutta niistä kaikista kieltäydyttiin, syystäkin. Maamme laki kielsi sellaisten tekemisen ja yleisen käsityksen mukaan sellaiset olisivat olleet maanpetoksellista toimintaa. Neuvostoliitto ehdotti näitä sopimuksia siksi, että YYA-sopimuksen sotilaallisessa artiklassa oli takaportti, joka takasi sen ettemme olisi koskaan olleet mukana Neuvostoliiton sotilastoimissa. YYA-sopimuksen mukaan kun yhteisiin sotilaallisiin toimiin vaadittiin KUMMANKIN osapuolen suostumus.

Nyt allekirjoitatte sopimuksen, joka yksipuolisesti luovuttaa maamme alueita vieraan vallan sotatoimiin sen niin halutessa, ja annatte vieraalle vallalle luvan rikkoa Suomen suvereniteettia, jos ja kun se niin tarpeelliseksi katsoo. Tämä on maanpetos. Toki vain maallikon silmin.

Odotan mielenkiinnolla kuinka perustelette maanpetoksellista toimintaanne ja kuinka meidän poliittinen ja yhteiskunnallinen järjestelmämme voi mahdollistaa näin avoimen ja törkeän maanpetoksellisen toiminnan, ja kuinka Teitä tullaan suojelemaan mahdollisilta rikosilmoituksilta ja syytteiltä.

yst. terv.

Sami Parkkonen, kansalainen, jota Te ette edusta ja jonka nimissä Te ette tee yhtään mitään

PS. Vuorokautta myöhemmin: Perinteiseen suomalaiseen tapaan yön yli nukuttuani ja lakiopillisia kommentteja saatuani huomaan, että yhteiskunnallinen järjestelmämme onkin jo suojannut Teidät. Maanpetokseen ei kuulemani mukaan voikaan syyllistyä kuin poikkeusoloissa tai sotatilan aikana. Hyvin mielenkiintoista. 

maanantai 25. elokuuta 2014

MITÄ SUOMALAISTOIMITTAJAT EIVÄT USKALLA KYSYÄ

Ministeri Räty sanoi suorassa lähetyksessä tienanneensa verokikkailuillaan "muutamia satasia". Toimittaja ei uskaltanut kysyä, olivatko julkisuudessa esitetyt 20 000 euroa sitten virheellinen luku.

Ulkoministeri Tuomioja on sanonut moneen kertaan, ettei Ukrainassa ole uusfasisteja muualla kuin separatistien riveissä. Toimittajat eivät ole uskaltaneet kysyä Tuomiojalta, miksi rankaisupataljoonaksi itseään kutsuva Azov-pataljoona taistelee toisen maailmansodan aikaisen SS-divisioona Das Reichin tunnuksen alla, jos se ei ole fasistinen.

Kun puolustusministeri Haglundin tekemä Naton isäntävaltio sopimus tuli julkisuuteen, toimittajat eivät uskaltaneet kysyä miksi ministeri Haglund toimi lain vastaisesti (asia olisi pitänyt käsitellä hallituksessa ja eduskunnassa) ja virkavalansa vastaisesti tehdessään sopimuksen, joka vahingoittaa suoraan Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista asemaa, ja edistää vieraan vallan etuja. 

Kun pääministeri Stubb päätti, että Suomi liittyy EU:n Venäjälle asettamiin pakotteisiin, yksikään toimittaja ei uskaltanut kysyä pääministeriltä miksi tämä toimi asiassa lainvastaisesti. Pakotepäätös olisi pitänyt käsitellä hallituksessa ja eduskunnassa. Pääministeri ei informoinut kumpaakaan.

Toimittajat eivät ole myöskään uskaltaneet kysyä keneltäkään, missä viipyvät todisteet Venäjän osallisuudesta malesialaiskoneen alasampumiseen. Toimittajat eivät ole uskaltaneet kysyä keneltäkään miksi koneen tuhossa kansalaisiaan menettäneet maat ovat sopineet Ukrainan kanssa, ettei mitään tutkimustuloksia julkisteta. Toimittajat eivät ole uskaltaneet kysyä keneltäkään miksi mustien laatikoiden tiedot on myös salattu. Samoin suomalaistoimittajat eivät ole uskaltaneet kysyä keneltäkään, miksi Ukrainan hallitus on salannut lennonjohdon tiedot malesialaiskoneen alasampumisen ajalta.

Tämä ei ole mikään ihme. Suomalaistoimittajat eivät ole uskaltaneet kysyä sitäkään, kuinka monta työpaikkaa syntyi kun hallitus antoi suuryrityksille ja rikkammille suomalaisille tulonsiirtona 1800 000 000 euroa.

Toimittajat eivät ole uskaltaneet kysyä keneltäkään sitäkään, mikä on kokonaiskustannusarvio eurokriisistä ja miksi valtiovarainministeriön luvut ovat eläneet koko eurosotkun ajan. Eivät he uskaltaneet kysyä sitäkään, miksi suomalaisten verovaroja annettiin 2000 000 000 euroa nimenomaan mafiajärjestöjen rahanpesulana toimivalle Kyprokselle. Tai miksi sama summa annettiin neljälle kreikkalaispankille samalla kun suomalaisten annettiin ymmärtää, että rahat menevät Kreikan valtiolle.

Tämä johtuu siitä, että suomalaistoimittajista valtaosa on kyvyttömiä ja osaamattomia. Suurin osa heistä tekee sen mitä käsketään. Suurinta osaa kiinnostavat Matti Nykäsen banaanit paljon enemmän kuin BRICS-maiden hanke luoda läntisen talousjärjestelmän rinnalle siitä riippumaton globbaalitalousjärjestelmä, vaikka juuri se on syynä Ukrainan kriisiin.

Gazan kriisissä on kyse alueen kaasuesiintymistä. Juuri ennen tätä sotaa Palestiinan aluehallinto ilmoitti sopineensa kaasun hyödyntämisestä venäläisten kanssa. Hamas aloitti ohjusiskut Israeliin samantien. On sekä Israelin, Hamasin, sekä lännen etu, etteivät venäläiset pääse käsiksi kaasukenttään ja ettei Palestiinan aluehallinto rikastu. Suomalaistoimittajat eivät kykene tällaisista asioista kyselemään.

Suomalaistoimittajat ovat, poikkeuksia lukuunottamatta, pelkureita. He ovat omistajien tsuppareita, fanittavat poliitikkoja, ja ovat yhtä rähmällään USA:n suuntaan kuin kollegansa 70-luvulla Neuvostoliittoon päin. Valtaosa suomalaistoimittajista suoltaa propagandaa aivan kuten 70-luvullakin. Poikkeuksia lukuunottamatta he eivät ole edes kiinnostuneita asioista. Niistäkin, jotka ovat kiinnostuneita, valtaosa on kuin 70-lukulaiset edeltäjänsä suurvallan sokeita ihailijoita.

Ne poikkeukset, jotka kykenevät tekemään kovia juttuja ja selvittämään asioita, siirretään aina muihin tehtäviin. Jokainen todella kovan tason toimittaja YLE:ssä on kadonnut organisaation syövereihin. YLE:n tehtävä on nykyisin toimia hallituksen propaganda-radiona. Tämä ei ole sattumaa. Matti Vanhasen hallituksen hallitusohjelmaan oli kirjattu tavoitteeksi "parempi mediakontrolli". Sen aika on nyt.

Jotta NATO-myönteisyys olisi taattua, YLE:n uutistoiminnan päälliköksi tuli Hesarin entinen päätoimittaja. Hesarihan on avoimesti amerikkalaisten nuolennan Suomen mestari ja NATO-propagandan kotipaikka. YLE tosin toistaa jo nyt kuuliaisesti jokaisen Ukrainan hallituksen, eli amerikkalaisten, ilmoitukset venäläishyökkäyksistä sellaisinaan, vaikka mitään todisteita tai vahvistuksia ei ole esitettykään.

YLE ei enää olekaan tiedonvälittäjä. Sen päätehtävä on lietsoa jokaisessa uutislähetyksessä ryssäfobiaa ja valmistella kansaa NATO-jäsenyyteen. MTV3:n uutisethan ovat toimineet aivan avoimesti saman tavoitteen eteen jo vuosien ajan. Sielläkään ei ole journalismista jäljellä mitään.


perjantai 15. elokuuta 2014

SUOMI NOUSUUN?

Kaikkialla hoetaan samaa jööttiä siitä, kuinka työnteon pitäisi aina olla kannattavampaa kuin sosiaaliturvan varassa eläminen. Totta, siksi palkkojen alaspainamispuheet kummastuttavatkin. Jos ja kun kotimainen kulutuskysyntä romahtaa, suomalainen yrityskenttä romahtaa. Ja se romahtaa kun tulotaso tippuu tarpeeksi alas. 90% suomalaisyrityksistä toimii kotimarkkinoilla. Se tuntuu unohtuneen suuryritysten ja eduskunnan pomoilta tyystin.

Toinen ongelma tässä hokemassa on se, että samaan aikaan yksityisellä ja julkisella sektorilla on meneillään kaikkien aikojen työpaikkojen lopettajaiset. Julkinen sektori on valmis maksamaan konsulteille mitä vain, jotta nämä keksisivät työllistämiskikkoja, mutta ei käytä samaa rahaa työntekijän palkkaamiseen. Jyrki Kataisen hallitus ehti käyttää noin 800 miljoonaa erilaisiin konsulttipalkkioihin, joista pelkästään Pekka Himasen huuhaa-projektiin meni satoja tuhansia. Väitän, että 800 000 000 eurolla olisi voitu palkata ihmisiä töihin.

Meillä hoetaan vuodesta toiseen, että yrittämisestä pitää tehdä kannattavaa. Joo o, mutta mitä samaan aikaan on tehty? Aivan, kaikki mahdollinen yrittämisen hankaloittamiseksi. Yrityksen perustaminen on hankalaa ja sitä hankaloitetaan koko ajan uusin määräyksin ja säännoin ja vaatimuksin. Yrittämisen lopettaminen se vasta hankalaa onkin. Se on lähes mahdotonta, koska viranomaiset eivät usko siihen. Yrityksensä lopettanut saa tehdä vielä kolme vuotta yrityksensä lopettamisen jälkeen tehdä selvityksiä viranomaisille siitä, että yritys on lopettanut toimintansa. Verohallinto voi olla tätäkin sitkeämpi.

Kaikkialla hoetaan, että työntekijöiden tulisi joustaa, mutta jos työntekijä onkin valmis joustamaan pienyrityksessä, se ei käy, koska suuryritykset ovat tehneet sopimuksia joilla se estetään. Työntekijöiden asemaa ei saa missään tapauksessa vaarantaa tai heikentää, se on selvä, mutta jos kaikki sopiminen perustuu suurteollisuuden ja suuryritysten prosessiteollisuuden tarpeisiin, lopputuloksena on kellokorttimaailma, joka joustaa vain ison pomon määräyksestä. Pikkufirmoilla ei ole rahkeita tai oikeutta tähän.

Itseasiassa monelle pienyrittäjälle ei palkka ole este, ei edes se että työntekijöilla on "liian hyvät edut". Ongelma ovat palkkaamisen kustannukset. Eikä tällä tarkoiteta edes välttämättä niitä ns. "sivukuluja", joissa niissäkin olisi sorvaamisen varaa. Kuinkakohan moni maksu tuli sekä työnantajalle että työntekijälle 90-luvun laman vuosina "väliaikaiseksi"?

Mutta se varsinainen este ovat uudet lupamaksut, nämä ja nuo maksut. Eräs yrittäjä kertoi joutuvansa makselemaan kaikenlaisia maksuja ja selvityksiä kymppitonnilla, ennen kuin uusi työntekijä edes pääsee työnsä ääreen. Näitä uusia lupia, lappuja, todistuksia, vaatimuksia ja ties mitä perkeleitä on tullut sadoittain viimeisen 20 vuoden aikana. Hulluin määräys on se, joka vaatii ostamaan työhön kuuluvat suojavarusteet ja vaatteet sertifioidulta suomalaisyritykseltä, siis yhdeltä ainoalta, vaikka aivan samat tuotteet voisi ostaa ruotsalaiselta valmistajalta paljon halvemmalla. Se on kuitenkin laitonta. On pakko ostaa kalliimmat sertifioidulta firmalta ja se maksaa satoja euroja lisää.

Kun kioskiyrittäjä päätti leipoa aamuisin pullaa, viranomaiset vaativat leipomotiloja. Selllaiset tehtiin suurella rahalla ja vaivalla. Kun ne olivat valmiit, vaadittiinkin leipomomittaisia kylmätiloja. Sellaisetkin tehtiin. Kun ne olivat valmiit, vaadittiinkin tietty määrä sosiaalitilaa jokaista työntekijää kohden. Siihen ei enää ollut varaa. Yrittäjä lopetti.

Yli 30 vuotta alansa huippuna tunnettu mies värvättiin valtion firmaan töihin huippuosaamisensa vuoksi. Oli kuitenkin ongelma. Vaikka mies oli alansa legenda, kutsuttu töihin superosaajana, byrokraatit ilmoittivat etteivät voi maksaa miehelle sovittua palkkaa. Se johtui siitä, ettei mies ollut "pätevä". Vaikka hänet oli rekrytoitu juuri ammattitaitonsa vuoksi, hän ei osannut töitään ja siksi hänelle voitiin maksaa vain aloittelijan palkka. Tämä johtui siitä, ettei miehelle ollut "todistusta ammattipätevyydestään" ja näin ollen hän ei virallisesti osannut tehdä mitään, ei vaikka yrityksen pomot olivat nimenomaan pyytäneet hänet hommiin osaamisensa vuoksi.

25 vuotta alallaan työskennelleelle naiselle ilmoitettiin, ettei hänellä ole ammattipätevyyttä, vaikka hän oli toiminut alallaan johtotehtävissäkin 15 vuotta. Syynä oli se, ettei hänellä ollut "todistusta ammattipätevyydestä". Hän ei ollut saanut "koulutusta alalle".

Suomi on maailman ainoa maa, jossa suoraan ammattikoulusta työelämään saapastellut pojan nulikka katsotaan pätevämmäksi kuin alalla työskennellyt legendaarinen ammattilainen, vain siksi koska nulikalla on "todistus ammattipätevyydestä". Suomi on maailman ainoa maa, jossa töitä tekemällä ei opi mitään, eikä pätevöidy. Pätevoityminen tapahtuu vain kursseilla olemalla, kouluissa ja laitoksissa, ei oikeissa töissä. Missään muualla maailmassa ei ole niin, että ammattinsa tekemällä oppineelle sanotaan, että et osaa töitäsi. Muualla maailmassa 20-30 vuotta työtään tehnyt on mestari, alansa osaaja, olipa kyse sitten käsitöistä, toimistohommista, ojankaivuusta tai autoilusta. Meillä olet pelkkää paskasakkia, JOS sinulla ei ole todistusta, lappua, lippua, dokumenttia, proopuskaa.

Suomessa ei haluta täystyöllisyyttä. Ihmisille ei haluta töitä. On luotu satoja miljoonia maksava "koulutukseen" perustuva työvoimareservi. Sitä ylläpidetään tarkoituksella. Se pitää palkat kurissa. Siksi valtiolla on varaa pelleilyyn, sensijaan että se palkkaisi suoraan osaajia hommiin. Tämä ei ole sattumaa, vahinko, vaan tahallista ja tarkoituksellista. Tähän on pyritty. Tätä on luotu ja rakennettu tieten tahtoen. On luotu monimutkaisten lupien viidakko, joka estää palkkaamisen. On luotu esteitä ja hidasteita työllistymiselle. On maksuja, lisämaksuja, niiden maksuja, niin ettei pienyrittäjällä ole varaa palkata ketään. Ei, vaikka haluaisi maksaa kunnon palkkaakin. Tämä on suurten etu.

Kokoomus, keskusta ja demarit ovat luoneet viimeisen 20 vuoden aikana valtakunnan, jossa suuryritysten tahto menee lähes sellaisenaan läpi. Niiden etu ei ole koskaan kansan etu. Ei se ole myöskään kotimaisen PK-sektorin etu. Suomalaisten yrittäjien suurin munaus on ollut se, että he kuvittelevat edelleen olevansa jotenkin samalla viivalla ja samassa leirissä kansainvälisten suuryritysten kanssa. Kotimarkkinoilla toimivilla yrityksillä ei ole mitään sijaa siinä pöydässä, päinvastoin: niiden edut ovat yleensä päinvastaiset kuin kansainvälisillä toimijoilla. Tästä huolimatta ilmajokelainen kioskikauppias ja lappeenrantalainen piirakan tekijä uskovat edelleen etujärjestöönsä ja sen hokemiin. Yrittäjät, perustakaa itsellenne uusi etujärjestö! Katsokaa mitä tämä on saanut aikaan: kaiken tämän josta valitatte koko ajan. Ja vain siksi, että suuryritykset haluavat niin.

Kuvitellaanpa, että Suomessa yrityksen perustamiseen riittäisi ilmoitus viranomaisille ja yritysrekisteriin. Mitään muuta ei tarvittaisi. Veroja yritys maksaisi siitä mitä se oikeasti tienaa, eikä siitä mitä se uskoo verottajan vaatimuksesta tienaavansa seuraavan vuoden aikana. Jos yritys palkkaisi työntekijän, yleiset työehdot riittäisivät. Ei olisi lisäselvityksiä, lupamenettelyjä, sitä sun tätä maksua ja kurssittamisia.

Jos yrittäjä katsoisi, että työntekijä on pätevä rakennushommiin tai leipuriksi, asia olisi sillä selvä. Ei tarvittaisi tulityökursseja, hygieniapasseja, niitä ja näitä lisäkustannuksia. Jos työntekijä ei osaisi hommiaan, hän saisi potkut. Jos yritys rikkoisi lakia, tekisi huonon talon tai myisi ruttopullaa, se joutuisi oikeuteen. Mutta vasta sitten, ei etukäteen.

Jos ja kun yritys lopettaisi toimintansa, riittäisi ilmoitus viranomaisille ja yritysrekisteriin. Yritys lakkaisi olemasta. Jos se jatkaisi toimintaansa tämän jälkeen, asia olisi rikos. Se olisi poliisin asia. Oikeuslaitos hoitaisi homman.

Miksei tämä ole mahdollista? Koska kokoomus, keskusta ja demarit ovat yhdessä suuryritysten kanssa päättäneet niin. Ne ovat luoneet maan, jossa työllistyminen, palkan maksaminen ja yrittäjyys on tehty mahdollisimman hankalaksi. Tämä on fakta. Ne selittävät sitä sun tätä, ne puhuvat yrittäjille varsinkin vaalirahoja hakiessaan kaikkea mitä yrittäjät haluavat kuulla ja mihin he haluavat uskoa, ja vievät sekä vaalirahat että kaiken muunkin mennessään.

Mitä asialle voidaan sitten tehdä? Aivan aluksi, älkää nyt enää äänestäkö noita puolueita, älkääkä tukeko niitä etujärjestöjä, jotka ovat kasanneet eteenne esteitä ja hankaloittaneet yrittämistänne viimeiset 20 vuotta. 


torstai 14. elokuuta 2014

KOLMAS MAAILMAN SOTA - sinun sotasi

Yhdysvaltojen ja Venäjän välille pyritään rakentamaan aseellista yhteenottoa. Washingtonissa valtaapitävien uuskonservatiivien, neoconien, mukaan Yhdysvallat voittaisi sodan. Juuri siksi uuskonservatiivit kuten varaulkoministeri Victoria Nuland ovat tehneet kaikkensa, että sota leimahtaisi Ukrainassa. Tälle suursodalle tarvitaan syy ja syy on Venäjän väitetty uhka.

Venäjää painostetaan sotilaallisesti raskaalla kädellä sijoittamalla Baltiaan hyökkäysjoukkoja. Eestin amerikkalaisen presidentin johdolla tuo pikkuruinen maa on asettunut amerikkalaisten sotilaalliseksi keihään kärjeksi kohti Pietaria. Maahan tuodaan amerikkalainen panssariosasto, joka on nimenomaan hyökkäyskalustoa. Sama tehdään kaikissa Balttian maissa. Jokainen voi kysyä itseltään miten amerikkalaiset reagoisivat, jos Venäjä toisi armeijansa raskaasti varustettuja joukkoja Meksikoon Yhdysvaltain rajalle.

Uuskonservatiivien motiivit suursodalle ovat selvät. Yhdysvallat on menettämässä valta-asemansa BRICS-maille. Dollari on kaatumassa. Yhdysvaltojen sisäpoliittinen tilanne on kuilun reunalla. Kansa varustautuu sisällissotaan paikallistason ja liittovaltion välillä. Ainoa tie pelastukseen on aloittaa suursota Venäjää vastaan. Bonuksena voitosta ovat Venäjän suunnattomat luonnonrikkaudet, jotka uuskonservatiivien suunnitelmissa siirtyvät amerikkalaisyhtiöiden haltuun, aivan kuten Ukrainassa jo nyt. 

Suomessa uuskonservatiivit Alexander Stubbin ja puolustusministeri Haglundin johdolla ovat jo lähteneet mukaan sotaan Ulkopoliittisen instituutin tukemina. He ovat jo luovuttaneet maamme USAn sotilaskäyttöön solmimalla laittomasti niin sanotun Isäntämaa-sopimuksen Naton kanssa. Sopimus takaa Natolle oikeuden käyttää Suomea sotatoimissaan, RIIPPUMATTA SIITÄ MITÄ SUOMALAISET SANOVAT TAI HALUAVAT. Tämä sopimus tehtiin perustuslain vastaisesti, eli ministeri Haglund syyllistyi rikokseen, mutta koska hallitus ja eduskuntapuolueet ovat hyväksyneet Suomen osallistumisen sotaan amerikkalaisten puolella, kukaan ei ole kiinnostunut laillisuuskysymyksistä.

Ensimmäisten tuntien aikana tässä suursodassa tuhoutuvat Lontoo, Manchester, Pariisi, Berliini, Oslo, Kööpenhamina, Tukholma, Helsinki, Tallinna, Riika, Rooma, Ateena ja Istanbul. Sadat muut paikka kunnat ympäri Eurooppaa joutuvat myös ydiniskun kohteeksi. Kuolleita on kymmeniä miljoonia. Venäjällä tuhoutuvat Moskova ja Pietari, Murmansk, Vladivostok ja lukemattomat muut kaupungit. Kuolleita on kymmeniä miljoonia.

Yhdysvalloissa ydinaseiskut tuhoavat ensimmäisten tuntien aikana Washingtonin, New Yorkin, Los Angelesin, Miamin, New Orleansin, Baltimoren, Bostonin, Seattlen, San Diegon ja satoja muita kaupunkeja. Kuolleita on kymmeniä miljoonia.

Suursodassa Kiina ei jää ulkopuolelle, halusi se sitä tai ei. Niinpä Peking, Hongkong, Shanghai ja moni muu kaupunki joutuu ydinaseiskujen kohteeksi. Kuolleita on kymmeniä miljoonia. Tokio, Jokohama, Osaka, Korean Soul ja Pusan joutuvat nekin ydinaseiskujen kohteeksi. Kuolleita on kymmeniä miljoonia. Intia ei sekään säästy. Delhi, Mumbai ja Kalkutta tuhoutuvat ydiniskuissa ja kuolleita on kymmeniä miljoonia. Lahore ja monet Pakistanin suurkaupungit tuhotaan nekin. Kuolleita on kymmeniä miljoonia. Iranin Teheran tuhotaan sekin ja kuolleita on miljoonia.

Kolmannen maailmansodan ensimmäisen vuorokauden aikana tapetaan satoja miljoonia ihmisiä. Sadat miljoonat ovat pahoin haavottuneita, säteilyn ja kuumuuden käristämiä eläviä kuolleita. Kaikki tietoliikenne on poikki. Vesitalous on kadonnut. Elintarvikehuoltoa ei enää ole. Sairaanhoitoa ei ole olemassa. Säteily, tuhoutuneista laitoksista vuotavat myrkyt ja kaasut tekevät ympäristöstä tappavan helvetin. Tämä kaikki tapahtuu ensimmäisten tuntien aikana.

Tätä uuskonservatiivit haluavat, sillä he uskovat voittavansa tämän sodan. He ovat laskeneet, että Yhdysvalloissa kuolee noin 80 miljoonaa ihmistä, mutta Yhdysvallat tuhoaa Venäjän, dollari säilyttää asemansa ja alkaa uusi Yhdysvaltain vuosisata. Tähän uskovat myös Alexander Stubb, puolustusministeri Haglund, Nato-jäsenyyden kannattajat, kokoomus ja sen nuorisosiipi, demareitten nuorisokaarti, osa oikeistodemareista, sekä tuhannet suomalaiset. Todellisuudessa maastamme jäisi jäljelle hyvin vähän.

Ydinsodan jälkeen Suomessa asuisi joitakin tuhansia korpien suojissa lymyileviä metsäläisiä. Heistäkin suurin osa eläisi lyhyen ja tuskaisan elämän säteilysyöpiä sairastellen. Elinolosuhteet olisivat jokseenkin samanlaiset kuin parisen sataa vuotta sitten, tai oikeammin tuhat vuotta aikaisemmin, sillä mitään suuria kaupunkeja ei enää olisi, ei Suomessa eikä muuallakaan. Olisi vain niukka elämä kituutettavana. Ei lääkkeitä, ei lääkäreitä, ei keskuslämmitystä eikä juoksevaa vettä. Ei televisiota, ei radiota, ei lehtiä, ei mitään. Kaukaa järven vastarannalta kuuluisi säteilysairauteen kuolevan hirven tuskaisaa mölinää, kunnes sekin hiljenisi. Ja tämä olisi hyvää elämää.

Tätä Alexander Stubb haluaa ja janoaa. Hänen ulkopolitiikkansa tähtää juuri tähän tavoitteeseen. Hänen tukenaan on koko eduskunta. Suuri valiokunta siunasi eilen juuri tämän suursotaan pyrkivän ulkopolitiikan. Koko Suomen eduskunta on ilmoittanut, että se haluaa ydinsotaa keinolla millä hyvänsä ja että se siunaa Yhdysvaltain pyrkimykset suursodan aikaansaamiseksi. Eduskunnassa taisi olla kaksi soraääntä. Se moneen kertaan haukuttu ja parjattu Vasenryhmä, nuo änkyrät. Kaikkien muiden mielestä amerikkalaisten johtama suursota, ydinsota, Harmageddon on hieno asia, johon Suomi haluaa ehdoitta mukaan.

Niinkö? Haluatko sinä?

On lapsellista ja typerää kuvitella, etteikö suursota olisi ydinsota. Sellainen se tulee olemaan. Kukaan ei sitä muka halua, mutta kaikki tietävät, että sellainen siitä tulee. Ei ole olemassa muita vaihtoehtoja. Suurvallat ovat valmistautuneet ydinsotaan vuodesta 1945 lähtien. Niillä on se valmius. Venäjä on ilmoittanut vuodesta 1992 lähtien, että aseellinen yhteenotto sen ja Naton välillä on ydinasesota. Sillä ei ole mitään merkitystä mitä Alexander Stubb uskoo tai toivoo. Sillä ei ole mitään merkitystä mitä sinä uskot tai kuvittelet. Suursota on ydinsota.

Sitäkö haluat? Katso lapsiasi silmiin ja sano heille, että vaikka he luultavasti tulevatkin kuolemaan suursodassa, se on silti sinun tahtosi. Sano heille, että kun he lojuvat ydinsaasteiden tuhomissa raunioissa kituen, kaikki se tapahtuu hyvän asian puolesta.

Haluatko todella lastesi kokevan ydinsodan, sen jonka pelon varjossa sinä kasvoit?

Se nimittäin tulee, jos amerikkalaisten uuskonservatiivien suunnitelmat toteutuvat Euroopassa ja suursota alkaa.

perjantai 8. elokuuta 2014

SUOMELLA ON VAIHTOEHTO

Olisiko Suomi voinut välttää eurokriisin aiheuttamat kymmenien miljardien tappiot ja velkaantumisen? Olisi voinut.

Olisiko Suomi voinut jättäytyä monen muun tavoin Yhdysvaltain suurvaltapolitiikan sanelemien Venäjän vastaisten talouspakotteiden ulkopuolelle? Olisi.

Olisiko Suomi voinut säilyttää koko maan kattavan terveydenhuoltojärjestelmän? Olisi toki.

Olisiko Suomi voinut jättää osallistumatta Afganistanin sotaan sotilaallisesti ja säästää 450 miljoonaa euroa? Olisi tietenkin.

Olisiko Suomi voinut säästää EU:n rakennerahastosta nettotappioksemme koituneet 3 miljardia? Tietenkin olisi.

Olisiko Suomi voinut selviytyä vuoden 2008 finanssikriisistä? Olisihan se.

Olisiko Suomi voinut säilyttää satoja tuhansia työpaikkoja? Olisi tietenkin.

Olisiko Suomi selvinnyt "rakennemuutoksesta" nykyistä edullisemmin ja helpommin? Aivan varmasti.

Kysymys kuuluu, miten se olisi ollut mahdollista? Vastaus kuuluu: olemalla itsenäinen valtio.

Totuus on tämä: me emme ole itsenäinen valtio.

Meillä ei ole omaa lainsäädäntöä. 70% laeistamme tulee Euroopan Unionin ylikansalliselta päätöksentekojärjestelmältä.

Meillä ei ole omaa talouspolitiikkaa. Me olemme euron vankeja ja tottelemme suuria euromaita omaksi vahingoksemme. Euro on ollut edullinen vain suuryrityksille, joille Suomi ja suomalaiset eivät merkitse yhtään mitään. Euron vakaus on paskapuhetta. Euron vaihteluväli suhteessa dollariin on ollut euron historian ajan erittäin epävarma amerikkalaisanalyytikoiden mukaan.

Meillä ei ole omaa ulkopolitiikkaa, eikä turvallisuuspolitiikkaa. Yhdysvallat sanelee Naton kautta EU:n ulkopolitiikkaa mielensä ja halunsa mukaan. Me emme päätä yhtään mistään.

Suomen eduskunnalla ei ole mitään todellista vaikutusvaltaa Euroopan Unionissa. Se toimii Euroopan Unionin paikallisparlamenttina, osavaltioparlamenttina. Se ei voi tehdä EU:n vastaisia päätöksiä.

Tämä on todellinen tilanne. Joka muuta väittää on höpöhöpöpopulisti.

Mutta vaihtoehtokin on olemassa. Se on se, että päätämme itse omista asioistamme. Se on se, että palautamme valtiollisen itsenäisyytemme.

Suomi voi itsenäistyä uudelleen, jos haluaa. Eliittimme ei sitä halua. Sillä on hauskaa ja se rikastuu teidän kustannuksellanne, koska sen valta ei ole teistä kansalaisista lähtöisin, vaan ulkomailta, ylikansallisilta toimijoilta. Kansan pitää vaatia itsenäisyyttä takaisin. Poliitikot ja puolueet ovat sen myyneet. Ja hymyilleet teille koko ajan.

Itsenäinen Suomi ei ole impivaara, sisäänkääntynyt, muutosvastarintainen, menneisyydessä elävä. Se voi olla mitä se haluaa. Itsenäisyyden vastustajat väittävät ettei itsenäisyys ole enää mahdollista, että elämme maailmassa jossa emme voi enää tehdä mitä haluamme. Sanokaa se islantilaisille.

Me voimme tehdä ihan mitä haluamme, jos olemme itsenäisiä. Me voimme olla dynaaminen, huippuosaajien ja spesialistien kansakunta, joka pienenä ja ketteränä luovii globaalin talouden verkostossa kuin salama. Voimme olla avoin ja kansainvälinen maa, jos haluamme. Itsenäisyyden vastustajat väittävät, ettei se olisi mahdollista. Olisi se, me päättäisimme siitä itse. Voisimme olla ihan mitä haluamme.

Tai me voimme olla sitä mitä nyt olemme: suuryritysten tyhjiin kuppaama siirtomaa, jossa ulkolaiset kaivosyhtiöt nauravat päin alkuasukkaiden naamaa ja tekevät mitä huvittaa, jossa suurimmat yritykset eivät maksa veroja juuri lainkaan. Taantuva, pimeä ja kylmä rajaseutu Siperian liepeillä, josta EU saa puuta ja paperia ja jonka maaperän rikkaudet rikastuttavat Monacossa asustelevia suuromistajia. Valinta on mahdollista tehdä.

Voimme olla rutiköyhä Naton alusmaa, jonka ainoa olemassa olon oikeutus on seistä etummaisissa poteroissa imaginääristä vihollista vastassa ja kuolla ensimmäisenä Yhdysvaltain ja EU:n suurmaiden puolesta.

Tai voimme olla maa, joka ei uhkaa ketään, mutta jolla on puolustus, joka pystyy aiheuttamaan kenelle tahansa niin suurta vahinkoa ettei maahan tulo kannata. Valinta on mahdollinen. Voimme olla orjia, kuten nyt, tai vapaita ja itsenäisiä.

 Jos haluat olla ja elää orjana, alamaisena alusmaassa, osavaltiossa, periferiassa, haluat nykyisen menon jatkuvan. Jos haluat talouden kurjistumista, teollisuuden alasajoa, yhteiskunnan alasajoa, olet EU-jäsenyyden kannalla. Et haluakaan olla itsenäinen. Olet alamainen, joka kuuntelee ulkolaisten isäntiensä vakuutteluja siitä, että asiat voisivat olla huonomminkin. Olet alamainen, jolla ei ole päätösvaltaa omiin asioihinsa.

Sinä et vaikuta siihen millainen tästä maasta tulee tai mitä täällä tapahtuu. Se päätetään Brysselissä. Toisin kuin poliittiset johtajamme antavat ymmärtää, meillä, eikä heillä, ole siellä mitään painoarvoa. Yksi ääni. Siinä kaikki. Suomalaiset europarlamentaarikot eivät edusta sinua tai tätä maata. He edustavat europarlamentin puolueryhmiä. Heillä on siellä yksi ääni käytössään. Se annetaan ryhmän päätöksen mukaisesti. Ei Suomen edun mukaisesti. Ei sinun puolestasi. Tämä on fakta.

Voisimme toki olla itsenäisiäkin. Voisimme oikeasti äänestää siitä kuka maata johtaa ja hallitsee. Voisit oikeasti vaikuttaa poliittisella toiminnalla. Voisit oikeasti saada äänesi kuuluviin. Itsenäisessä valtiossa se olisi kenties mahdollista. EU-Suomessa se ei ole.

Valinta on sinun: haluatko elää kurjistuvassa Euroopan Unionin rajamaakunnassa, vai itsenäisessä Suomessa?

Sinä päätät.

maanantai 4. elokuuta 2014

USA, DOLLARI JA KOLMAS MAAILMANSOTA

Joitakin vuosia sitten Yhdysvaltain senaatin talouskomitea huomasi lähes vahingossa, että Yhdysvaltain liittovaltion kassasta (Federal Reserve) oli kadonnut 9 000 000 000 000 dollaria. Komitean järjestämässä kuulemistilaisuudessa kukaan valtiovarainministeriön virkamiehistä ei kyennyt selittämään missä rahat olivat ja minne ne olivat kadonneet, ja milloin niin oli käynyt. 9 000 000 000 000 dollaria Yhdysvaltain liittovaltion varoja oli kadonnut selittämättömästi, mutta Suomessa tämä ei ollut mikään uutinen, eikä ole vieläkään.

Vuonna 2012 Kiina alkoi johdonmukaisesti luopua dollarivelkakirjoista ja Yhdysvaltain liittovaltion velkakirjoista, ja kaikista dollaripohjaisista sijoituksistaan, ja ryhtyi muuttamaan niitä kullaksi. Tämäkään ei ollut Suomessa mikään uutinen, eikä ole vieläkään.

Vuonna 2013 Kiinan taloushallinnon johto ilmoitti, ettei dollarilla ole mitään katetta. Se oli siis arvoton. Tämä ei ollut Suomessa mikään uutinen missään, eikä ole vieläkään. Samana vuonna Kiina ja Venäjä päättivät luoda yhdessä dollarin tilalle kansainvälisen vaihtovaluutan. Tämäkin on jäänyt Suomessa hyvin vähälle huomiolle, jos sitä on uutisoitu juuri ollenkaan.

Vuoden 2014 alusta saakka suursijoittajat ja Venäjä ovat luopuneet dollaripohjaisista sijoituksistaan ja velkakirjoistaan, siis jo ennen Ukrainan kriisiä. Kiina ei ole enää lainkaan lainoittanut Yhdysvaltoja tai ostanut sen velkakirjoja. Amerikkalaisekonomistit ennustivat jo keväällä, että dollari tulee romahtamaan elokuun tai syksyn aikana. Kanadalainen taloustieteen professori on tullut samaan johtopäätökseen ja arvioi dollarin romahtavan viimeistään 2016. Tämäkään ei ole ollut mikään uutinen Suomessa.

Hiljattain kerrottiin, että lännen pakotelistalle päätynyt oligarkki oli sulkenut Visa-tilinsä ja vaihtanut sen kiinalaiseen luottokorttijärjestelmään. Itseasiassa kyseinen oligarkki on lakkauttanut kaikki läntiset luottotilinsä ja ilmoittanut syyksi sen, että kiinalaisten tarjoama on luotettavampi ja turvallisempi vaihtoehto. Eikä suinkaan pakotteiden vuoksi, vaan dollarin huteruuden vuoksi.

Ylivelkaantunut Yhdysvallat, joka on myös siis "hukannut" 9 000 000 000 000 dollaria käteisvarojaan, on yrittänyt luoda toivoa tilanteeseen puhumalla maan huomattavista liuskekaasu- ja öljyesiintymistä. Valitettavasti amerikkalaiset tutkijat ovat huomanneet, että liittovaltio on arvioinut ne noin 80% yläkanttiin, joten nekään eivät riitä pelastamaan tilannetta. Tätäkään ei Suomessa ole kauheasti mediassa huudeltu.

Useiden ekonomistien ja tutkijoiden mukaan Yhdysvalloilla on edessään kolme mahdollisuutta. Se voi antaa asioiden mennä omalla painollaan, kokea romahduksen ja taantua isoksi maaksi Brasilian tapaan. Se voi yrittää taistella talousmarkkinoilla dollarin puolesta, mutta siihen se ei enää kykene, koska sillä ei ole varaa eikä lainottajia, Kiinan perääntyessä dollarista. Ilmeisesti Yhdysvallat on päättänyt taistella dollarin puolesta sillä ainoalla keinolla, joka sen käytettävissä on: sota.

Yhdysvallat on ryhtynyt aggressiiviseen kampanjaan eripuolilla maailmaa. Tarkoituksena on luoda maailmanlaajuinen sotilaallinen epätasapaino romahduttamalla valtioita, jotka pystyisivät mahdollisesti nousemaan dollarin romahtaessa alueellisiksi mahtitekijöiksi. Tätä operaatiota Yhdysvallat on käynyt luomalla alueellisia valtiorakenteista riippumattomia toimijoita, kuten Boko Haram Afrikassa ja ISIS Lähi-Idässä.

Näiden lisäksi Yhdysvallat on pyrkinyt kaikin keinoin horjuttamaan Venäjän taloutta ja yrittänyt saada sen sekaantumaan sotaan Ukrainassa. Suunnitelma ei ole kuitenkaan onnistunut, sillä Venäjä ja Kiina ovat jo karanneet Yhdysvaltain vaikutuspiiristä. Yhdysvalloilla on käytettävissään enää yksi keino vastustajiensa lyömiseen: kolmas maailmansota.

Kuvitteletteko te että NATO:n puheet Venäjän uhkasta ja vaatimukset uudesta varustelukierteestä ovat peräisin tanskalaispellen aivoista? Kuvitteletteko te, että läntisessä mediassa rumputulena tuleva Venäjän uhkaa hehkuttava propaganda on sattumaa? Ne ovat kaikki osa sotavalmisteluja. Eurooppalaiset on saatava uskomaan, että heidän on hyökättävä Venäjälle, ennen kuin Venäjä hyökkää heidän kimppuunsa.

Yhdysvallat haluaa uskoa ja toivoa, että se selviää tulevasta sodasta voittajana ja että dollari säilyttää asemansa maailman finanssitalouden ankkurivaluuttana. Juuri siksi uuskonservatiivien ajatushautomot syytävät nyt tutkimuksia, joissa päädytään juuri tähän päätelmään: Yhdysvallat voi voittaa suursodan Venäjää vastaan, jos se iskee säälittä ja ensimmäisenä. Juuri siksi Iltalehti ja muu suomalaismedia pommittaa meitä suomalaisia Venäjän uhkaa lietsovilla "uutisilla". Juuri siksi meidän on "arvioitava uudelleen turvallisuuspolitiikkaamme". Meidät halutaan mukaan sotaretkelle Venäjää vastaan.

Yhdysvaltain suunnitelmassa on vain yksi iso Mutta. Kiina. Kiinalla ja Valko-Venäjällä on jo voimassa oleva puolustusyhteistyösopimus. On melko varmaa, että Venäjän ja Kiinan solmimat taloussopimukset ovat vain osa sopimuksista noiden kahden valtion välillä. Onkin luultavaa, että kun NATO aloittaa suorat sotatoimet Venäjää vastaan omien Mainilan laukaustensa avulla, Kiina ilmoittaa olevansa Venäjän kanssa liitossa. Ja siitä Yhdysvallat ei enää selviä. Eikä Eurooppa.

Malesialaiskoneen alasampuminen vaikuttaa yhä enenevässä määrin lännen masinoimilta Mainilan laukauksilta. Jos Yhdysvalloilla tai Kiovan hallituksella olisi kiistatonta näyttöä Venäjän osallisuudesta tuhoon, me olisimme jo nähneet ne moneen kertaan. Sensijaan Kiovan medialle toimittamat sateliittikuvat olivatkin peräisin tietokonepelistä, kuten valppaat hakkerit huomasivat, ja Valkoisen talon lehdistöavustaja joutui tunnustamaan, että heidän "kiistattomat" tiedustelutietonsa olikin peräisin twitteristä ja Youtubesta.

Sekään ei ollut Suomessa uutinen millään kanavalla tai missään lehdessä, tai muussakaan suomalaismediassa. 

Vaikuttaa kuitenkin siltä, että Yhdysvallat on päättänyt käydä sotaan Venäjää ja sen liittolaisia vastaan palauttaakseen luhistuvan maailmanherruutensa ja dollarin arvon. Sillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. EU:n on nyt päätettävä onko se valmis tuhoutumaan tämän tavoitteen puolesta. Suomen ja suomalaisten on valittava sotilaallisen tuhon, tai edes jonkinlaisen selviytymisen välillä. Valitettavasti maamme korkein poliittinen ja sotilaallinen johto ovat jo tehneet valinnan puolestamme. Me tuhoudumme suursodassa Yhdysvaltain dollarin puolesta.

lähde: amerikkalaismedia 2012-2014sunnuntai 3. elokuuta 2014

RIKOLLISHALLITUS JA EDUSKUNTA JA ITSENÄISYYTEMME MENETYS

Joidenkin kommentoijien mukaan päätös osallistumisesta Venäjän vastaisiin pakotteisiin tehtiin lainvastaisella menettelyllä. Pakote-kysymys olisi pitänyt käsitellä eduskunnassa. Se olisi pitänyt esitellä ensin suurelle valiokunnalle, jonka jälkeen se olisi pitänyt tuoda eduskuntaan, täysistunnon keskusteluun, ja sen jälkeen asiasta olisi pitänyt järjestää äänestys. Näin ei tehty. Joiden kommentoijien mukaan tässä tehtiin rikos, eli rikottiin maamme lakeja. Ei se ole ensimmäinen kerta.

Kun markasta luovuttiin, asiasta olisi pitänyt käydä perusteellinen keskustelu, äänestys ja ilmeisesti perustuslain muutos. Markkahan oli määritelty perustuslaissa Suomen valuutaksi. Sensijaan meille vain ilmoitettiin, että asia oli jo päätetty kun liityttiin EU:hun. Kuitenkin silloin meille vakuuteltiin, että maamme säilyy itsenäisenä ja tekee omaa politiikkaansa. Näin ei siis ollutkaan.

Useampikin hallitus on tuonut meille EU-päätöksiä joko pääministerin ilmoituksella tai harhauttamalla eduskuntaa, kansanedustajia ja kansaa. Näistä olisi pitänyt äänestää eduskunnassa erikseen, mutta koska hallitukset ovat tienneet etteivät ne saa perustuslain muutoksen vaatimaa enemmistöä taakseen, lakia on rikottu menettelyissä.

Meille ei ole myöskään kerrottu erilaisten EU-päätösten vaikutuksista, esimerkiksi siitä että EU:n perustuslaki eli peruskirja kumosi oman perustuslakimme. Mielestäni tämä ei ole mikään pikkujuttu. Miksiköhän meille ei kerrottu mitään tällaista missään vaiheessa? Miksei yksikään pääministeri ole kertonut, että olemme menettäneet itsenäisyytemme, ettei meillä ole enää itsenäistä päätäntä valtaa, vaan joudumme hyväksymään kaiken mitä Brysselissä päätetään?

70% lainsäädännöstämme tulee Brysselistä. 70%. 70 sadasta uudesta laista on siis peräisin maamme ulkopuolelta. Joku muu säätää lakeja, jotka koskevat sinua ja elämääsi. Et edes tiedä kuka se joku on. Et tiedä heistä mitään, et ole kuullutkaan heistä, etkä tule koskaan tietämäänkään kuka elämästäsi päättää. Tämä on totuus.

Meille on annettu ymmärtää, että suomalaiset europarlamentin edustajat eli mepit olisivat Brysselissä edustamassa Suomea ja suomalaisia. Eivät ole. He edustavat europarlamentissa omia ryhmiään, sikäläisiä "puolueita", yleiseurooppalaisia poliittisia liittoja. He eivät edusta Suomea, eivät aja Suomen etuja, eivätkä edes voi tehdä niin. Heillä ja meillä ei ole oikeasti mitään yhteistä. Paitsi "EU-kansalaisuus". Ja me tietysti maksamme heidän palkkansa ja etunsa.

Jos sinulla oli tai on sellainen olo, että Arkadian mäellä istuvat kansanedustajat ovat vieraantuneet todellisuudesta, olet aivan oikeassa. Voit siis vain kuvitella kuinka kaukana suomalaisen ihmisen arjesta ja elämästä on ylellistä elämää viettävä europarlamentaarikko, jonka tehtävänä on ajaa EU:n asioita ja etuja, "kehittää EU:ta". Väitän, ettei portugalilainen tai romanialainen europarlamentaarikko edes tiedä sinusta ja elämästäsi yhtään mitään, ja silti hekin päättävät siitä.

EU on ylikansallinen organisaatio. Sitä johtavat miehet, joita ei valita vaaleilla. Sen ytimessä ovat eliniäkseen virkoihinsa valitut eurovirkamiehet ja eurobyrokraatit. Europarlamentti voi toki leikkiä ja käydä debattejaan, pikkuisen äänestelläkin, mutta 70 miljardin euron suuruikseksi arvioitu vuosittainen korruptio pitää huolen siitä, että komissio, EKP ja muut sinun elämästäsi päättävät tahot toimivat aina sinun vaikutusmahdollisuuksiesi ulottumattomissa, sinun vahingoksesi.

Mikä siis on se iso rikos, johon Suomen hallitukset ovat syyllistyneet? Lyhyesti sanottuna: itsenäisyytemme menetys. Itsenäisen kansakunnan merkit ovat oma raha, oma lippu ja oma lainsäädäntöelin, eli parlamentti. Meillä ei ole enää kuin lippu ja ylläpidetty illuusio itsenäisyydestämme. Itsenäisyys vietiin valheilla, harhautuksilla ja lainvastaisilla menettelyillä eduskunnassa. Se siis tehtiin rikoksia tehtailemalla, koska ne, jotka itsenäisyytemme myivät, tiesivät ettei kansan enemmistö olisi koskaan halunnut sitä.

Se vietiin valehtelemalla suoraan päin naamaamme, pala palalta, säädös säädökseltä ja ilmoittelemalla, ja te ette tajunneet mitään. Te uskoitte valheisiin. Nyt neuvotellaan "vapaakauppasopimuksesta" EU:n ja USA:n välillä. Tuo sopimus takaa, että konkreettinen valta siirtyy kokonaan pois jopa europarlamentaarikoilta täysin yksityisille yrityksille ja niiden johtajille. Tätä teille ei kerrota. Sensijaan pääministeri Stubb valehtelee teille kaikille aivan päin naamaa, että sopimus lisää työpaikkoja ja investointeja Suomeen. Kuinka monta kertaa olette kuulleet saman viimeisen vuosikymmenen aikana ja mitä on todellisuudessa tapahtunut? Aivan.

1960-luvulla vasemmisto helli ajatusta kansojen itsemääräämisoikeudesta ja vastusti imperialismia. Nykyinen vasemmisto otti globalisaatiodildon niin syvälle kuin mahtui ja laulaa edelleen samaa sävelmää, tajuamatta että globalisaation ydin on vallan siirtämisessä kansoilta suuryrityksille ja pääomalle. Mitään maailman kylää ei ole koskaan ollutkaan. On vain naamiaisia, joissa voidaan leikkiä globaalia ihmisyhteisöä, samaan aikaan kun byrokraatit, virkoihinsa epädemokraattisin keinoin päässeet ja suurpääoman edustajat tekevät mitä haluavat ja väittävät sen olevan laki.

Koska Suomella ei ole oma valuuttaa, sillä ei ole omaa talouspolitiikkaakaan. Voimme vain sopeutua orjina sille linjalle, jonka jossakin tuhansien kilometrien päässä istuvat pomot valitsevat, eikä sen linjan tarkoituksena ole lisätä työpaikkoja Suomessa, edesauttaa pienyrityksiä tai edistää suomalaisen yrittäjän asemaan. Päinvastoin. Tarkoituksena on tuhota ja murskata kaikki paikallinen yritystoiminta, jos ja kun se on haitaksi ylikansallisille yrityksille ja toimijoille. Tämä linja on valittu tietoisesti. Se on myös osa "vapaakauppasopimusta". Te ette voi sille mitään, koska te ette enää ole itsenäisiä, eikä teillä ole mitään vaikutusmahdollisuuksia. Te voitte soittaa kansanedustajallenne, mutta hänkään ei voi enää mitään. Hän on vain EU:n kumileimasin, EU:n paikallistason pikkunappula, osavaltion parlamentin jäsen.

Mikä olisi vaihtoehto? Itsenäisyys. Mutta sitä ei teille enää anneta. Se on otettu teiltä ja ne, jotka sen teiltä rikoksin pois ottivat, ovat varustautuneet koko ajan mahdolliseen kapinaan tai vastarintaan. Vai oletteko tosissanne kuvitelleet, että poliisin laajennetut toimintavaltuudet ovat oikeasti koskeneet vain "rikollisia moottoripyöräjengejä" tai "järjestäytynyttä rikollisuutta"?

Ehei. Uudet pakkokeinolait koskevat teitä kaikkia, jokaista teistä. Teitä voidaan kuunnella ja kuvata missä vain ja milloin vain, teidän tietokoneenne ja älypuhelimenne voidaan kaapata, kaikkiin tiedostoihinne voidaan murtautua, kaikkiin laitteisiinne voidaan istuttaa vakoilu- ja haittaohjelmia, ja ihan laillisesti. Eikä missään lain kohdassa mainita keitä varten lait ovat. Ei tietenkään, koska ne ovat olemassa teitä kaikkia varten. Varmuuden vuoksi. Siltä varalta, että haluatte itsenäisyyden takaisin.