keskiviikko 30. elokuuta 2017

AVOIN KIRJE POLIISIJOHTAJA KOLEHMAISELLE


Arvoisa poliisijohtaja,

otitte eilen vahvasti kantaa uuden tiedustelulain puolesta Helsingin Sanomien pääkirjoitussivulla Vieraskynä-palstalla.
http://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000005345154.html

Toteatte mm. seuraavaa: "Riippumatta siitä, olisiko (Turun) veriteot voitu estää uusilla tiedonhankintakeinoilla, uusille toimivaltuuksille on selvää tilausta. Viranomaisten työkalupakkiin lisättäisiin valmiuksia, joilla kurottaisiin umpeen muuhun Eurooppaan verrattuna puutteellista tiedustelukykyä."

Sanotte, että Suomella on muuhun Eurooppaan verrattuna puutteellinen tiedustelukyky. Olisi hauska kuulla Teidän arvionne siitä, missä muussa Euroopan maassa poliisiviranomaisilla on täydet valtuudet salakuvata ja salakuunnella ja seurata kohteita ilman erillistä lupaa milloin tahansa ja missä tahansa, ilman että viranomaisten tarvitsee koskaan ilmoittaa tutkinnastaan tutkinnan kohteelle, jos viranomaistaho haluaa. 

Olisin myös halukas kuulemaan missä Euroopan maassa viranomaisilla, myös tavallisella poliisilla, on täysin vapaa oikeus tunkeutua tiedustelutarkoituksessa milloin tahansa kenen tahansa tietokoneelle ja asentaa kaikkiin laitteisiin seuranta ja häirintäohjelmia ilman erillisiä lupia tai ilman että kohteeksi joutuneella olisi koskaan tällaisesta mitään tietoa, edes jälkikäteen. 1.1.2014 voimaan tulleet uudet salaiset pakkokeinolaithan antoivat poliisiviranomaisille nämä täysin vapaat toimintavaltuudet suhteessa kansalaisiin.

Olen melko vakuuttunut siitä, että poislukien Venäjä ja jotkut itäblokin maat, Suomessa viranomaisilla on poikkeuksellisen laajat valtuudet rikkoa kansalaisten yksityisyyden suojaa niin halutessaan. Tämä koskee luonnollisesti myös turvapaikanhakijoita, maahanmuuttajia ja maassa oleskelevia ulkomaalaisia. Olisikin mielenkiintoista tietää, mitä sellaista toimivaltuuksien lisäämistä uusi tiedustelulaki sisältää, joka viranomaisilta nyt puuttuu.

Kertauksen vuoksi: teillä on jo nyt laillinen oikeus tunketua kenen tahansa asuntoon, ajoneuvoon tai työpaikalle milloin tahansa, missä tahansa, ja asentaa niihin salakuuntelu ja -katselulaitteita. Teillä on oikeus salakuunnella puheluita, seurata tekstiviestiliikennettä ja sähköposteja, tunkeutua kenen tahansa mobiililaitteisiin ja puhelimiin, sekä tietokoneisiin, ja asentaa niihin haluamianne ohjelmistoja esim. seuranta- ja haittasellaisia. 1.1.2014 voimaan tulleen salaisia pakkokeinoja koskevan uuden lain mukaan teidän ei myöskään tarvitse ilmoittaa tällaisesta toiminnasta kenellekään, JOS se vaarantaisi tutkintamenetelmät, tutkinnan, tai tutkijat, tai käytetyt tekniikat. Eli käytännössä teidän ei koskaan tarvitse kertoa yhtään mitään kenellekään.

Väitän, että Suomen viranomaisilla on käytössään laajemmat valtaoikeudet kansalaisiin nähden kuin misään länsi-Euroopan maassa, ja tiedän, että suomalaisilla poliiseilla on käytössään laajemmat toimintavaltuudet kuin esimerkiksi Yhdysvaltain liittovaltion poliisilla, Yhdysvaltain huumevirastolla, ATF:llä, paikallispoliiseista puhumattakaan. Mitä toimintavapauksia uusi tiedustelulaki teille siis toisi? Mikä on se "puutteellinen tiedustelukyky", jonka uusi laki korjaisi?

Yhdysvalloissa edes FBI ei pysty salakuuntelemaan tai salakatselemaan ketään, ei edes mafian jäseniä, ilman tuomarilta saatua kirjallista lupaa. Te voitte tehdä jo nyt niin, täysin laillisesti ja vapaasti. Mikä siis on se "puutteellinen tiedustelukyky", joka teiltä puuttuu? Mitä valtuuksia ja kykyjä muilla Eurooppalaisilla poliiseilla on, joita teillä ei ole juridisesti? Laki tuskin korjaa välinetilannetta, tai miehistöpulaa. Uusi tiedustelulaki on nimenomaan juridinen asia. Kun teillä jo on laillinen oikeus eliminoida kansalaisten yksityisyydensuoja jos ja kun niin haluatte, mitä te haluatte lisää?

Toteatte kirjoituksessanne: "Väärien mielikuvien välttämiseksi on tärkeää korostaa, että toimivaltuuksia ollaan perustamassa sotilastiedustelulle ja siviilipuolella muusta poliisista hallinnollisesti irtautuneelle suojelupoliisille – ei muulle poliisille."

Mitkä ovat ne lisävaltuudet, joita 1.1.2014 voimaan tullut salaisia pakkokeinoja koskeva laki ei jo nyt tarjoa Suojelupoliisille? Vai onko kyse siitä, että Puolustusvoimien tiedustelulle halutaan lisävaltuuksia suhteessa kansalaisten perusoikeuksiin? Puolustusvoimien tehokas tiedustelu toimii jo nyt, ja on aina toiminut, täysin vapaasti niin halutessaan. Se on aina ollut hyvin tehokas ja hoitanut oman tonttinsa erittäin hyvin. Mitä se nyt tarvitsee? Mitä uusi laki antaa sille?

Kirjoitatte myös: "Jos tätä ei tehdä, eteen tulevat väistämättä vastuukysymykset: kuka kantaa vastuun, jos tiedustelu­viranomainen ei lain esteen tai harkintaoikeutensa takia luovuta jälkeenpäin keskeiseksi katsottua tietoa poliisille eikä poliisin valmiuksia tiedon jalostajana hyödynnetä?"

Oletteko koskaan kuulleet tapauksesta, jossa suomalainen tiedusteluviranomainen olisi kieltäytynyt jakamasta terrorismia tai vakavaa rikollisuutta koskevaa tiedustelutietoa muiden poliisiviranomaisten kanssa? Jos näin on tapahtunut, sehän on lain vastaista sekin. Jo nyt maamme lakien mukaan viranomaisten on jaettava tietonsa, jos ja kun toinen viranomainen sitä pyytää. Näin on myös voitu toimia jo vuosikymmeniä. Mitä uutta uusi tiedustelulaki tähän toisi?

Suomi on mukana Europolissa ja Interpolissa, ja Suomen viranomaisilla on vapaa pääsy niiden tietoihin, myös niiden keräämiin tiedustelutietoihin. Suomella on myös kahden välisiä tietojenvaihtosopimuksia erillisten maiden kanssa. Nato-yhteistyön yksi aspekti on juuri tiedeustelutiedon vaihto. On myös vaikea uskoa, että mikään maa, Pohjois-Koreaa lukuunottamatta, kieltäytyisi jakamasta tietojaan terroristeista tai terrorismista Suomen kanssa, jos ja kun Suomi sellaisia tietoja pyytäisi. Mitä lisää uusi tiedustelulaki toisi tähän kansainväliseen puoleen, kun tietojen vaihto ja saatavuus ovat jo nyt kovinta mahdollista kansainvälistä tasoa? 

Toteatte kirjoituksessanne myös seuraavaa: "SUOMI tarvitsee valmisteilla olevat sotilas- ja siviilitiedustelulait. Niiden pääasiallinen painopiste on kenties muualla, mutta yksittäistapauksissa niillä voi ­olla suurikin merkitys terroritekojen estämisessä."

Mikä ihme on tämä "Muualla" oleva painopiste?? Mitä ihmettä uudella tiedustelulailla haetaan, jos sillä ei pyritäkään nimenomaan terrorismin torjuntaan??? 

Mikä on tämä salamyhkäinen Painopiste, joka on Muualla kuin terrorismin torjunnassa? Mikä on se uhka, johon lailla varustaudutaan, jos se ei ole terrorismi kuin Yksittäistapauksissa??

Keitä vastaan tämä uusi laki on laadittu, jos ei terroristeja? Kansalaisiako? Uusi tiedustelulakihan romuttaa erittäin vakavalla tavalla nimenomaan kansalaisten perustuslaillista yksityisyyden suojaa mediassa esillä olleiden arvioiden mukaan. Onko se suunnattu meitä kansalaisia vastaan, kun se ei koske terrorismia kuin yksittäistapauksissa?

Jos Teidän arvionne mukaan uudella tiedustelulailla ei ole merkitystä terrorismin torjunnassa kuin yksittäistapauksissa ja sen Painopiste on jossakin muualla, miksi se on saatettava kiireellisesti voimaan?

MISTÄ IHMEESTÄ TÄSSÄ UUDESSA TIEDUSTELULAISSA ON OIKEASTI KYSE?

Aina kun kansalaisten perustuslaillista suojaa ja oikeuksia ollaan kaventamassa suhteessa valtion turvallisuuskoneistoon nähden, pitäisi olla erittäin painavat syyt ja ne pitäisi tuoda myös esille. Kyse on niin merkittävistä ja vakavista kansalaisoikeuksien kaventamisista ja perusoikeuksien rajoittamisista.

Epämääräiset, mielestäni paikkansa pitämättömät, heitot siitä kuinka Suomen viranomaisilla ei ole "eurooppalaisia" valtaoikeuksia, vaikka todellisuudessa ne ovatkin poikkeuksellisen laajat muihin länsimaihin verrattuna, eivät ole riittävä peruste perustuslaillisten kansalaisoikeuksien romuttamiselle.

ystävällisin terveisin,

Sami Parkkonen, kansalainen, presidenttiehdokas.

keskiviikko 23. elokuuta 2017

PRESIDENTTI NIINISTÖN PUHE JA TIEDUSTELULAKI

Presidentti Sauli Niinistö otti kantaa Turun terrori-iskun jälkeisissä tunnelmissa kantaa maahanmuuttoon yleisemminkin ja raja-valvontaan. Hän sanoi, ettei Suomi voi sulkea rajojaan, palauttaa rajatarkastuksia länsirajalle, koska se johtaisi vain Suomen sulkeutumiseen. Hän sanoi myös, että rajojen sulkeminen ei estäisi turvapaikanhakijoiden vyöryä maahan ja toi esiin taas kerran, sen kuuluisan itärajan hallitsemattoman turvapaikanhakijakaaoksen.

Kerrataanpa vielä kerran mikä tilanne oli vuonna 2015. Itärajan turvapaikanhakijavyöry oli kokonaisuudessaan alle 800 henkilöä. Näistä valtaosa passitettiin takaisin Venäjälle Dublinin sopimuksen perusteella, koska Venäjä oli turvallinen maa. Suomi myös vaati Venäjää pysäyttämään turvapaikanhakijoiden tulon omalla puolellaan ja näin myös tapahtui venäläisten toimesta.

Samaan aikaan Ruotsin valtio kuljetti busseillä kenenkään estelemättä 31 000 turvapaikanhakijaa suoraan Tornion kautta maahan. Näistä tuhannet ovat nyt kadoksissa viranomaisilta. Heitä ei pysäyttänyt kukaan missään, eikä presidentti Niinistö tai maan hallitus esittänyt missään vaiheessa mitään toiveita Ruotsille yhtään mistään. Itseasiassa maamme kaikki poliitikot olivat täysin hiljaa siitä, että Ruotsin valtio toi Suomeen kymmeniä tuhansia turvapaikanhakijoita.

Kun maahanmuuttovastaiset alkoivat metelöidä tästä oikeasta vyörystä, muutamat itseään hyvinä ihmisinä pitävät poliitikot ja virkamiehet astuivat esiin, ja ilmoittivat ettei näitä kymmeniä tuhansia länsirajalta tulleita voida käännyttää millään perusteilla, koska kansainvälisten sopimusten mukaan heidän turvapaikka-anomuksensa pitää käsitellä Suomessa. Näin siis siitä huolimatta, että itärajan ylittäneet voitiin palauttaa samaan aikaan Dublinin sopimukseen vedoten.

Presidentti Niinistö siis puhui taas kerran muunneltua totuutta. Hän ei kertonut, että Suomi oli EU-jäsenmaana määrätty ottamaan vastaan Euroopan Unionin sisäisin siirroin kymmeniä tuhansia maahanmuuttajia, olivatpa nämä asustelleet jo vuosia Euroopassa kuten Juha Sipilän kanssa uutisissa esiintynyt nuori mies, tai keitä tahansa. Valtaosa näistä Ruotsin Suomeen kuskaamista oli juuri tällaisia. He olivat pääasiassa jo vuosia Euroopassa olleita irakilaisia ja somaleja, vaikka media huusi suureen ääneen Syyrian pakolaisista ja poliitikot puhuivat syyrialaisista turvapaikanhakijoista. Syyrialaisia tuossa 31 000 tulijan joukossa oli alle 800. Jokseenkin samanverran kuin Albaniasta tulleita.

Mutta itärajan ylittäneet vajaat 800 tulijaa olivat presidentin puheessa edelleen uhka ja hallitsematon ilmiö suljetulla rajalla.

Niinistö myös antoi ymmärtää, ettei rajoja voida sulkea Schengen-sopimuksen ja muiden vastaavien takia. Niinistö jätti sujuvasti mainitsematta, että Suomeen suuntautuva turvapaikanhakijoiden vyöry kuihtui välittömästi sen jälkeen kun Tanska ja Ruotsi ottivat käyttään tarkastukset omilla rajoillaan. Näin tekivät useat muutkin Euroopan Unionin jäsenmaat. Suomi on Saksan alamaisena yksi niistä harvoista maista joka ei tehnyt niin. Tämän presidentti Niinistö jätti kokonaan mainitsematta puheessaan suurlähettiläspäivillä.

Presidentti Niinistö toi esiin myös sisäisen turvallisuuden. Hän ja maamme poliittinen johto ovat nyt liikuttavan yksimielisiä uuden tiedustelulain välttämättömyydestä ja kiireellisyydestä. Ilman sitä emme kuulema kykene torjumaan terrorismia. Sehän on valhe.

Suomi torjui terrorismia tehokkaasti vuosikymmeniä, sekä Lähi-idän terrorismia, että eurooppalaista vasemmisto- ja oikeistoterrorismia, ja myös Pohjois-Irlannin terrorismia. Laadukas poliisityö, poliittinen toiminta ja ulkopolitiikka, eli maamme yleisesti tunnustettu asema puolueettomana ja riippumattomana maana takasivat sen, etteivät edes Suomessa oleskelleet terroristit tehneet yhtään mitään, tai edes aikoneet tehdä mitään. Se oli menestystarina, oikeasti.

Presidentti Halosen aloittama ja presidentti Niinistön jatkama ulko- ja turvallisuuspolitiikka on tehnyt meistä osapuolen Lähi-idän konflikteissa. Suomalaisia sotilashenkilöitä on ollut sekaantumassa Irakin ja Syyrian sotiin, suomalaisia sotajoukkoja on ollut Afganistanissa, ja jopa Sudanissa, ja kaikki nämä operaatiot ovat tehneet Suomesta ja suomalaisista islamistisen terrorismin kohteita. Se on ollut seurausta valitusta politiikasta. Maamme valtiojohto on halunnut, että Suomi kuuluu islamistiterroristien kohdemaihin. Sitä tiiviimpi Nato-yhteistyö ja osallistuminen Naton sotilasoperaatioihin on saanut aikaan. Eikä tämä ole mielipide, vaan fakta.

Vuoden 2014 alusta voimaan tullut uusi salaisia pakkokeinoja koskeva laki antoi viranomaisille täysin vapaat kädet seurata, salakatsella ja salakuvata, kuunnella ja äänittää ketä tahansa, missä tahansa ja milloin tahansa. Se antoi viranomaisille luvan asentaa lupia kyselemättä haitta- ja seurantaohjelmia mihin tahansa mobiililaitteisiin ja tietokoneisiin. Kysymys kuuluu, mitä uusi tiedustelulaki toisi lisää tähän valikoimaan?

On puhuttu uudesta vihjerekisteristä. Niin, poliisin rikoksista epäiltyjen salaisessa rekisterissä oli jo yli 200 000 nimeä, Venäjän presidentti Putin mukaan lukien. Poliisi on ilmoittanut putsanneensa rekisterin nimistä, joita siellä ei pitäisi olla, mutta onko näin, sitä emme tiedä. Se on salainen rekisteri. Nyt sen rinnalle tulisi jokin uusi rekisteri, jonne voisi päätyä ilman, että sinne päätyvää edes epäiltäisiin yhtään mistään. Juuri tällaista rekisterihän ehdoteltiin jo vuosia sitten. Mihin tällaista tarvittaisiin? Terroristeja vartenko? Ei, vaan suomalaisia varten.

Joidenkin puheenvuorojen mukaan uusi tiedustelulaki antaisi viranomaisille oikeuden pidättää tai ottaa kiinni kenet tahansa, vaikka kyseistä henkilöä ei epäiltäisi mistään rikoksesta tai sellaisen suunnittelusta. Jos näin on, mitä helvettiä tämä tarkoittaa?

Se tarkoittaisin sitä, että kuka tahansa voisi milloin tahansa päätyä ilman mitään syytä koppiin. Koska tahansa. Missä tahansa. Mitään perusteita ei edes tarvittaisi. Jos tämä julkisuudessa esitetty pitää paikkansa, se tarkoittaa niiden kuuluisien länsimaisten arvojen täydellistä romuttamista. Ei edes Putinin Venäjällä vangita ihmisiä ilman edes tekaistua syytä. Meidän hallituksemme ja presidenttimme ehdottaa sellaista lakia ja kiireellisenä.

Nyt on todellakin syytä painaa jarrua ja kammata hallituksen ehdotus tiedustelulaista täikammalla kohta kohdalta. Se nimittäin kohdistuisi meihin kaikkiin, eikä vain "terroristeihin". Terrorismin torjuntaan on olemassa täysin riittävät välineet niin juridisesti, kuin työkalupakissakin. Sen todisti partiopoliisi omalla toiminnallaan Turussa pysäyttäessään puukottajan, ilman että tämä pääsi hengestään. Se oli juuri sitä minkä perään poliitikot nyt huutelevat ja jonka suomalainen poliisi kyllä osaa, jos tarve vaatii.

Totuus Turun puukotusiskustahan on se, että Suojelupoliisi teki virheanalyysin, eli epäonnistui terrorismin torjunnassa. Se varmasti johtui osittain resurssipulasta, mutta oli myös arviointivirhe. Tekijästä oli tullut useita vihjeitä, mutta SUPOn analyysissa miestä ei pidetty vaarallisena. Voi hyvinkin olla, ettei hänen taustojaan edes kyselty Saksasta, jonka viranomaiset ovat iskun jälkeen kertoneet julkisesti tietonsa miehen rikostaustoista, useammista henkilöllisyyksistä ja yhteyksistä radikaali-islamiin. Nämä kaikki olisi pitänyt tarkistaa jo turvapaikanhakuprosessin yhteydessä ja niiden olisi pitänyt olla halyytysmerkki viranomaisille. Suojelupoliisissa joku tai jotkut eivät pitäneet niitä sellaisina.
Presidentti Niinistön ja pääministeri Sipilän ja muiden poliitikkojen on tällaisen tiedustelulain ajamisen jälkeen aivan turha moittia Turkin presidentti Erdogania ja hänen toimintaansa. Turkissa vangittuja ja pidätettyjä sentään syytetään valtion vastaisesta toiminnasta ja terrorismin tukemisesta. Presidentti ja hallitus haluavat lakkauttaa käytännössä kaikki kansalaisoikeudet yhdellä lailla.

maanantai 21. elokuuta 2017

TAPPAMISEN RELATIVISMI


Turun terrori-iskun jälkeisissä kuohuissa on taas bunkeroiduttu rintamalinjan kahden puolen. Maahanmuuttovastaisella puolella ei oikeastaan ole mitään uutta tarjolla keskusteluun, mutta vastapuolella on virinnyt melko laajalla rintamalla idea siitä, ettei kymmenen ihmisen puukotus keskellä Turkua ole kauhean kummallinen teko verrattuna kantaväestön aikaan saannoksiin. Tuon seuraavaksi esille oman näkemykseni ja sotken soppaa parhaan kykyni mukaan.

Suomen Turussa on tapahtunut kerran aikaisemminkin sarjaopuukotus, jossa viattomien sivullisten joutuminen uhriksi oli täysin sattuman kauppaa. Tuolloin 1999 asialla on kantasuomalainen nuorimies, joka vappuhumalassa sai kavereineen idean siitä, että tapellaan kaikkia vastaan. Tekijä itse kuvaili myöhemmin ajatustaan perinteisellä "Päässä naksahti"-luonnehdinnalla. Näin luultavasti olikin. Muistaakseni tekijällä on hieman ongelmaisempaa taustaakin, joten hän istui perinteisen suomalaisen veriteon tekijän profiiliin siltäkin osin.

Oliko tämä joukkopuukotus terrorismia? No, ei ollut. Teossa huomionarvoista oli juuri se, ettei siinä ollut mitään mieltä tai järkeä. Terroria se oli sikäli, että se herätti hetkellistä kauhua, mutta ei terrorismia, koska teolla ei ollut ideologista kytköstä, eikä suurempaa tavoitetta missään mielessä. Samanlainen älytön useamman henkilön puukotus nähtiin Turussa 2013 ja toinen 2015, jolloin asialla oli ulkomaalaistaustainen henkilö. Nämäkään teot eivät olleet terrorismia, vaan väkivaltarikoksia.

Vantaan Myyrmäessä nuorukainen räjäytti pommin kauppakeskus Myyrmannissa vahingossa, surmaten samalla itsensä. Teko oli suunniteltu, mutta kohde valikoitui viimetingassa, sillä tekijä oli käynyt Itäkeskuksessa ja muuallakin pommilaukku mukanaan. Myyrmanni oli tekijälle tuttu läheisen koulun kautta. Teko oli mieletön, mutta se oli terroritarkoituksessa tehty, koska tekijä olisi luultavasti halunnut tarkkailla jälkiään ja herättämäänsä kauhua räjähdyksen jälkeen. Tekijän tiedettiin ilmestyneen kotinsa lähistöllä kaikille vakaville onnettomuuspaikalle katselemaan, joten hän oli niin sanottu pöpi.

Oliko tämä pommi-isku terrorisimia? Ei ollut, koska sillä ei ollut mitään ideologista kytköstä yhtään mihinkään. Lähinnä sellaista muistuttava oli sairaalloinen kiinnostus räjähteisiin hengenheimolaisten nettikeskustelupalstalla, mutta siinä se. Sairas viehtymys onnettomuuksiinkin kertoi, että tekijä oli mielenterveydeltään pahasti metsässä elelevä aikamiespoika, ja teko oli hänen oman sairaan mielensä aikaansaannosta ilman ulkoista ideaa.

Lappeenrannassa tapahtuneesta joukkoampumisesta ei ole tutkinnasta huolimatta saatu selville mitään sellaista, joka viittaisi tekijän osalta mihinkään ideologiseen kytkökseen hänen oman itsensä ulkopuolella. Tekijällä on voinut olla jokin henkilökohtainen kostomotiivi, jokin ajatus siitä ketkä olivat hänen vihollisiaan tai ketkä hän sai tappaa, mutta mitään ideologiaa ei murhien taustalla tutkinnan mukaan ollut.

Porvoossa McDonaldsin noutoluukun autokaistalla kolme ihmistä ampunut oli juuri hiljattain vapautunut edellisestä henkirikoksestaan saamastaan tuomiosta. Ottaen huomioon miehen taustan ja sen, että kolmoissurman käynnistäjänä oli riita autojen moottorien tehokkuudesta, kyse ei ollut mistään terrorismista tai edes terrorista. Kyse oli riidan päätteeksi tapahtuneesta kolmoismurhasta. Sanomattakin on selvää, että tämä tekijä ei voinut olla aivan normaali.

Kauhajoen kouluampuminen oli sekin vailla ideaa ja ajatusta, luultavasti sairas tekijä halusi päteä ja todistaa itselleen jotakin Jokelan kouluampumisen innoittamana. Jo se, että tekijä oli tunnettu nimellä Pikku-Matti iästään huolimatta ja että häntä oli kiusattu koko kouluajan, antaa osviittaa siitä, että kyseessä oli täysin epäpoliittisesti ja aatteettomasti tehty joukkomurha, jossa tekijä mitä todennäköisimmin vain kosti sairaassa päässään maailmalle, joka oli häntä kiusannut.

Jokelan koulusurmassa on puolestaan piirteitä, joiden perusteella tekoa voidaan kutsua terrorismiksi. Tekijä oli omaksunut äidiltään ja Pentti Linkolan teksteistä nihilistisen yli-ihmisajatuksen ja koki elävänsä maailmantuhon aikoja kulman takana olevan ekokatastrofin aattona. Vaikka tekoa voidaan psykologisoida sillä perusteella, että tekijä oli hänkin pienikokoinen ja oli niitä poikia, joka ei saanut kauheasti huomiota tytöiltä, kuten Seinäjoenkin ampuja, hänellä oli kuitenkin jonkinlainen ideologinen selitys ainakin itselleen siitä miksi joukkosurma tapahtuu ja että sillä kenties on jatkoa jossakin muodossa. Se teki tästä koulusurmasta terroristisen teon.

Mitä taas tulee suomalaisiin henkirikoksiin yleensä, olipa uhreja yksi tai useampiakin, yli 80% tapauksista sekä tekijä, että uhri ovat olleet humalassa tai päihteiden vaikutuksen alaisina. Yli 90% tapauksista on sellaisia, joissa joko uhri tai tekijä on ollut humalassa tai päihteiden vaikutuksen alaisina. Näin on perhesurmissa, kaveritapoissa, kostosurmissa, puolison murhissa jne. Suomalaiset tappavat yleensä päihtyneinä ja huomion arvoista on sekin, että yli 70% tapauksista uhri ja tekijä tuntevat toisensa, eli ovat vähintäänkin tuttuja.

Ideologista väkivaltaa on Suomessa ollut ennenkin. Vuosi 1918 oli poliittisen väkivallan mieletön orgia, jossa tuhannet saivat surmansa poliittisen motivaation ja ideologioitten pohjalta. Toki voidaan sanoa, että sisällissodan aikana kaatuneet ja taistelutilanteissa kuolleet olivat sodan uhreja, mutta rintamien takana riehunut punainen terrori ja jo sodan aikana käynnistynyt ja etenkin sen jälkeen raivonnut valkoinen terrori olivat poliittista terrorismia puhtaimmillaan.

Sotia edeltäneen ajan selkein poliittinen terroristijärjestö oli tietenkin Lapuan liike, joka pyrki ajamaan tavotteitaan avoimella terrorilla, joka ulottui valtakunnan korkeimpia elimiä vastaan. Fasistinen liike kuitenkin tukehtui omaan mahdottomuuteensa yrittäessään käynnistää väkivaltaista vallankaappausta. Suomalaisista ei yksinkertaisesti löytynyt tarpeeksi terroristeja siihen.

Viimeaikojen poliittisesta terrorismista voi esiin nostaa ympäristöaktivistien toiminnan, jossa pelottelulla pyrittiin lakkauttamaan turkistarhaus Suomesta. Hieman parahultainen toiminta sai aikaan lähinnä sen, että kaksi itseään ekosotureina pitänyttä aktivistia haavottui tarhaajan haulikon laukauksista. Kettutytöt saivat tuomion käräjillä ja toiminta kuihtui itsestään, koska suomalaisessa kulttuurissa poliittinen terrorismi ei ole koskaan saanut ilmaa siipiensä alle.

Anarkistien ja uusnatsien tappelut, häiriköinnit ja väkivallan teot yrittävät olla jotakin sellaista, mutta jopa noiden ryhmien sisällä tiedetään, etteivät suomalaiset sankoin joukoin suosi terrorismia tai terroristisia tekoja, ja siksi ne ovat suosiolla pysytelleet lestissään. Kaikki niissä mukana olleet eivät ole idiootteja ja käsittävät varsin hyvin, että ensimmäisen terroriteon jälkeen yhteiskunnan koko painolasti kaatuisi niskaan kaikella voimallaan ja toiminta päättyisi siihen.

Turun puukotus 18.8. onkin poikkeus. Sen tekijällä ja teolla on ideologinen taustansa ja kannustimensa. Tekijä on voinut olla psykologisesti heikoissa kantimissa, hänellä on voinut olla teolleen jokin sisäinenkin kannustin, mutta julkisuudessa esitettyjen tietojen perusteella kyse on ideologisesta joukkosurman yrityksestä, jolla on selkeä kytkös muihin Euroopassa tapahtuneisiin terrori-iskuihin. Tekijä toimi aivan samalla tavalla kuin Lontoonkin puukottajat, Pietarin ja Hansi-Mantskin puukottajat Venäjällä.

Huomion arvoista on sekin, että länsi-Kiinan uiguuri-islamistit kävivät varsin laajaa terrorikampanjaansa nimenomaan puukottamalla mahdollisimman suuria määriä kiinalaisia. Uiguurien tapauksessa motiivit olivat sekä uskonnolliset, että vapaustaistelumieliset. Terrorismia kuitenkin ja samalla metodilla kuin Turussakin.

Onkin aivan turha yrittää siloitella Turun puukotusta joksikin perinteiseksi väkivaltarikokseksi, koska se argumentti ei kestä tarkastelua. Tekijä voi olla yksinäinen raasu, hän voi olla nuori, mutta jos, kuten ilmeisesti tutkinnassa on tullut esiin, hänen tekonsa on islamistisen ideologian ohjaamaa ja innostamaa, kyse on uskonnollispoliittisesta terrorismista, eikä tavanomaisesta henkirikollisuudesta.

Turun joukkopuukotuksen rinnastaminen niin sanottuun tavalliseen suomalaiseen väkivaltarikollisuuteen ei siis oikein toimi. Sellainen puhe on vain omiaan ärsyttämään jo valmiiksi maahanmuuttovastaista väkeä. Paljon fiksumpaa olisi korostaa sitä, että maahanmuuttajat JA kantasuomalaiset keskeyttivät terroristin ja ajoivat häntä takaa, yhdessä.

Onkin poliittisesti äärettömän typerää yrittää luoda narratiivia maahanmuuttajataustaisten yksinomaisesta sankarillisuudesta ja piirtää rajaa kahden väestöryhmän välillä entistä paksummaksi, varsinkin kun terroristin puuhat keskeyttäneiden ja uhreja auttaneiden joukossa oli kumpiakin.

sunnuntai 20. elokuuta 2017

TIEDUSTELULAKI JA SITÄ RATAA


Ilkka Kanerva, ministeri Risikko, pääministeri Sipilä ja monet muut ovat rohkeina ratsastaneen yli Turussa tapettujen ruumiiden vaatimaan uuden tiedustelulain käyttöön ottoa. Ilman sitä me emme kuulema voi taistella terroristeja vastaan. Emme saa mistään tietoa. Kukaan ei kerro meille mitään. Olemme täysin yksin pimeässä.
He kaikki valehtelevat. Suomen armeijan tiedustelulle salainen tietojenvaihto on ollut arkipäivää ainakin toisesta maailmansodasta lähtien. Suomen poliisilla on täysi pääsy Europolin tietoihin ja maamme viranomaiset ovat vaihtaneet tietoja ulkomaiden viranomaisten kanssa vuosikymmeniä. Veikkaan, että Pohjois-Koreaa lukuunottamatta maailmasta ei löydy kovinkaan montaa maata, joka kieltäytyisi vaihtamasta tietoja suomalaisten viranomaisten kanssa koskien terroristeja ja heidän toimintaansa.

Veikkaan myös, ettei Ilkka Kanerva, Juha Sipilä tai ministeri Risikko edes tiedä mitä kaikkea tuo tiedustelulaki pitää sisällään. Ainakaan valtaosa kansanedustajista ei tiedä, eikä suurin osa kansastakaan. Aikaisemminhan tätä lakialoitetta ajettiin tuubiin Venäjän uhkasta huutamalla, mutta kukaan ei oikein enää ota sitä vakavasti. Turun ruumiit tulivat kuin tilauksesta ja niillä on hyvä ratsastaa.

Kaiken kukkuraksi sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg loihe lausumaan, että kansalaisten pitäisi nyt alkaa tehdä ilmiantoja kaikesta epäilyttävästä naapurustossaan, parhaaseen Itä-Saksan tyyliin. Siellähän turvallisuus oli niin pitkällä, että lapset vakoilivat vanhempiaan, jotka vakoilivat lapsiaan ja toisiaan.

Kerrataanpa hieman mitä 1.1.2014 voimaan tullut uusi salaisia pakkokeinoja koskeva laki sai aikaan. Tuolloin voimaan tullut laki takasi viranomaisille täyden vapauden salakuunnella ketä tahansa missä tahansa milloin tahansa miten tahansa. Laki antoi viranomaisille salakuvata ketä tahansa missä tahansa milloin tahansa miten tahansa. Laki antoi viranomaisille oikeuden istuttaa haittaohjelmia mihin tahansa laitteisiin milloin, missä ja miten tahansa. Laki antoi viranomaisille oikeuden istuttaa laitteisiin seurantaohjelmia milloin tahansa missä tahansa miten tahansa.

1.1.2014 voimaan tullut laki mahdollisti myös sen, ettei viranomaisten tarvinnut hakea lupia toimilleen, eikä ilmoittaa tekemistään salaisista operaatioista niiden kohteelle edes jälkikäteen, mikäli sellainen ilmoitus vaarantaisi tutkinnassa käytetyt tekniikat, teknologian, tutkinnan tai tutkijat. Eli käytännössä viranomaisten ei tarvitse kertoa kenellekään tämän lain puitteissa tekemistään operaatioista.

Jos koneellesi tai mobiililaitteellesi ilmestyisi äkisti 100 000 lapsipornokuvaa tai linkkejä ISISin kotisivuille, sinulla ei olisi mitään mahdollisuutta osoittaa, ettet sinä ole niitä sinne laitellut, näin esimerkiksi. Jos älypuhelimesi lakkaisi äkisti toimimasta, et edes tietäisi hajosiko puhelin, vai toimiko siinä viranomaisten asentama haittaohjelma.

Eli suomalaisilla viranomaisille on jo täydet valtuudet tehdä käytännössä mitä tahansa ja tietojenvaihdolla on jo ainakin 70-vuotiset perinteet. Uusien lakien tausta onkin jossakin aivan muualla ja aivan muuta tarkoitusta varten. Mitä, sitä meille ei kerrota.

On hyvä muistaa sekin, että kun puhuttiin uudesta reserviläislaista, jolla voitaisiin kutsua 25 000 korvamerkittyä reserviläistä välittömästi palvelukseen,sanottiin että se oli välttämätön, koska vanha laki ei muka sellaista mahdollistanut. Se oli valhetta. Vanha laki sanoi nimenomaan, että jos ja kun reserviläinen saa palvelukseenastumismääräyksen, hänellä on muutama tunti aikaa etsiytyä kutsuntapaikalle. Näin on ollut aina. Mihin tuota uutta lakia tarvittiin, sitä ei kukaan tiedä oikeasti vieläkään.

Aina kun viranomaisella tai poliisilla tai poliitikolla on kauhea kiire viedä läpi jokin lakialoite, on syytä painaa jarrua kaksin jaloin. On syytä todella miettiä mistä on kyse. Miksi SOTE-lakia on ruhjottu kiireellä läpi, vaikka lakialotteet ovat kerta toisensa jälkeen olleet perustuslain vastaisia? Miksi kuntien pakkoliitoslaki oli aikoinaan lähes paniikkimaisen kiireen kohteena ja miksi se on nyt lähes unohdettu?
lauantai 19. elokuuta 2017

MIKSI SUOMALAISTEN PITÄÄ TOTTUA TERRORISMIIN

Turun terrori-iskun jälkeisissä kommenteissaan poliitikot olivat liikuttavan yksimielisiä. Heidän sanomansa oli, että Suomi ei ole enää mikään lintukoto ja että suomalaisilla ei ole nyt mitään muuta vaihtoehtoa kuin totutella siihen, että tällaisia terrori-iskuja täällä tulee tapahtumaan mahdollisesti jatkossakin.
http://www.talouselama.fi/uutiset/paaministeri-sipila-olemme-pelanneet-tata-ja-varautuneet-tahan-6670414

Jotta asia tulisi oikein selväksi vastuuministeri Risikko toisteli pitkin lauantaita 19.8. 2017 kaikissa haastatteluissaan, että vaikka kaikkeen on varauduttu ja kaikkea harjoiteltu, tällaisia keskellä päivää kadulla tapahtuvia iskuja ei kyetä estämään. Toisin sanoen, jos ja kun tällainen tapahtuu uudelleen, sille ei sitten voida mitään etukäteen. Eikä terrori-isku tullut valtiojohdolle yllätyksenä.
https://www.satakunnankansa.fi/kotimaa/sisaministeri-risikko-isku-ei-tullut-yllatyksena-200337413/

Miksi näin sitten on? Vastaus on aivan yksinkertainen ja kaksiosainen:

1. Euroopan Unioni

Suomi Euroopan Unionin osavaltiona ei päätä enää kuinka paljon ja keitä Suomeen tulee turvapaikanhakijoina tai pakolaisina, tai ylipäätään tulee. Siitä päättää Euroopan Unioni. Jos joku ei usko sitä, voi katsoa mitä EU parhaillaan tekee Puolalle ja miksi.

Kun vuoden 2015 turvapaikanhakijavyöry oli kuumimmillaan, pääministeri Sipilältä kysyttiin tuleeko Suomi korjaamaan maahanmuuttopolitiikkaansa. Sipilä vastasi kuin ohimennen, että linjauksista päätettiin jo keväällä 2015, siis eduskuntavaalien aikaan tai heti niiden jälkeen. Kunta-lehti kertoi myös keväällä 2015 sisäministeriön antaneen kunnille tehtäväksi selvittää kymmenien tuhansien turvapaikanhakijoiden vastaanoton.

Toisin sanoen, EU:ssa oli jo keväällä päätetty, että Suomeen tulee kymmeniä tuhansia turvapaikanhakijoita. Se näkyi jo siinäkin, ettei ensimmäinenkään viranomainen tehnyt mitään länsirajalla, kun Ruotsin valtio kuljetti junilla ja busseillä tuhansia tulijoita suoraan Tornioon ja Kemiin. Yksikään suomalaispoliitikko ei kommentoinut asiaa mitenkään Ruotsille, koska asia oli jo sovittu.

Sensijaan itärajan alle kahdeksansadan turvapaikan hakijan tuloa kuvailtiin mediassa laajasti hallitsemattomaksi vyöryksi, ministeri Soini vieraili raja-asemilla ja vaati tulijoiden käännyttämistä, ja presidentti Niinistö pauhasi ottavansa asian esille venäläisten kanssa. Tulijat myös käännytettiin ja raja pantiin lähes kiinni. Samaan aikaan Ruotsi toi Suomeen 31 000 turvapaikanhakijaa, joiden joukossa oli Läh-idän sotatoimialueilla sotarikoksiin syyllistyneitä ja tuhansia paperittomia.

Kaikki tämä oli päätetty Euroopan Unionin toimesta ja maamme hallitus totteli, koska olemme Euroopan Unionin osavaltio, eikä hallituksella ollut vaihtoehtoja. Paitsi huutaa itärajan pakolaisvyörystä, joka oli siis alle kahdeksansadan tulijan luokkaa.

Schengen-sopimukseenkin viitattiin, kun yritettiin selitellä miten on mahdollista, että rajan ylitse saapui bussilasti toisensa perää turvapaikanhakijoita, ilman että yksikään rajavalvoja edes kättään heilautti. Juuri Schengen-sopimus onkin taannut jihadisteille ja ISISin ja Al Qaidan operaattoreille vapaan temmellyskentän Euroopassa, joskin yksittäisiä rikosrekisterin omaavia EU-kansalaisia on jostakin syystä kyetty poimimaan myös Schengen-alueen sisärajoilla kulkijoiden joukosta. Jostakin syystä ei kuitenkaan äärijihadisteja.

2. Natoilu

Kun rauhan presidentti Halonen ja rauhan ulkoministeri Tuomioja päättivät lähettää suomalaisia sotilaita Naton johtamaan sotaan Afganistaniin, jotkut asiantuntijat varoittivat, että näin maamme leimautuu vastapuolen silmissä osaksi hyökkääjiä, maahantunkeutujia. Se ei merkinnyt mitään, sillä kaikki eduskuntapuolueet olivat innokkaina laittamaan suomalaisia sotilaita taas maailmalle sotatoimiin.

Propagandassahan suomalaiset auttelivat lapsia ja jakelivat ilmapalloja, avasivat kouluja ja vain kävelivät kylissä, mutta Eestin puolustusministeri möläytti YLEn ajankohtaislähetyksessä, että suomalaiset ovat Afganistanissa sotimassa aivan kuten eestiläisetkin ja muut pohjoismaalaiset. Meille vain ei haluttu kertoa sitä, kuten ei sitäkään, mitä poliittisia seurauksia tällä kymmenen vuoden sotaretkellä meille tulisi olemaan.

Sen lisäksi, että osallistumalla Afganistanin sotaan Suomi siirtyi ääri-islamilaisten terroristien silmissä legitiimiksi kohdemaaksi heidän käymässään Pyhässä sodassa eli Jihadissa, tämä täysin turha sotaretki maksoi noin 45 miljoonaa vuodessa eli 450 miljoonaa euroa, kaikki rahaa, joka oli suoraan pois maanpuolustuksesta sekin. Onneksi Alexander Stubbin kiihkeästi ajama osallistuminen Libyan tuhoamiseen ei toteutunut, mutta sekin kertoo sen, etteivät suomalaiset poliitikot todellakaan välittäneet siitä, että näillä puheilla ja teoillaan he siirsivät Suomen islamistien terrorin kohdemaaksi.
Natoilun kytkös terrorismin kohteeksi joutumiseen paljastuu katsomalla sitä kuuluisaa Hesarin karttaa. Samalla paljastuu valheeksi sekin väite, ettei Nato-maihin ole uskallettu hyökätä. Islamistit ovat nimenomaan hyökäneet Nato-maihin ja sen yhteistyömaihin Ruotsiin ja Suomeen. Ranska on Nato-maa. Espanja on Nato-maa. Belgia on Nato-maa. Britannia on Nato-maa. Yhdysvallat on Nato-maa. Saksa on Nato-maa jne.

Sveitsi ei ole Natossa, eikä Euroopan Unionissa. Kuinka monta terrori-iskua islamistit ovat tehneet Sveitsiin? Aivan.

Jotta ero menneeseen tulisi mahdollisimman selväksi, kerron pari omakohtaista kokemusta 1980-luvun lopulta. Opiskelin tuolloin Suomen Kuvataideakatemiassa ja erään vuonna aukesi mahdollisuus lähteä opinto/työmatkalle Israeliin suomalaisen modernin taiteen retrospektiivinäyttelyä järjestämään. Samoihin aikoihin tuon ajan pahamaineisin terroristijärjestö Abu Nidal oli iskenyt verisesti Wienin ja Rooman lentokentille. Matkalle lähdössä olleet suomalaiset taitelijat saivat varoituksen suoraan PLO:n edustajilta, joita liikkui myös Suomessa, vaikka virallinen PLO:n edustusto oli Ruotsissa. PLO oli tuohon aikaan myös luokiteltu terroristijärjestöksi. Sanomattakin on selvää, ettei reissun aikana tapahtunut mitään.

Myöhemmin paljastui, että yksi Abu Nidalin johtohahmoista oli pohjoissuomalaisen naisen kanssa naimisissa ja appiukon mediassa kertoman mukaan oli kova poika kalastelemaan. Appiukko kertoi lehdissä kinastelleensa vävyn kanssa usein politiikasta saunassa ja että kaveri käyttäytyi oikein asiallisesti aina maassa vieraillessaan.

Eräänä aurinkoisena aamuna olin menossa Akatemian kouluun ja kävelin Helsingin rautatieasemalta Sokoksen ja Helsingin seurahuoneen välistä ylös Mannerheimin tielle. Melkein heti kulman takana kävelin lähes päin harmaatukkaista erittäin hyvin pukeutunutta miestä, joka seisahtui, katsoi suoraan silmiin ja sanoi englanniksi: Excuse me. Vastasin sanomalla Sorry ja ohitin hänet, ja vasta tässä vaiheessa huomasin turvamiehet ja poliisit. Mies oli Israelin tuolloinen ulkoministeri Shimon Perez, joka oli kävelemässä presidentin linnasta Espaa ja Manskua pitkin eduskuntatalolle.

Näin siis 1980-luvun lopulla. Vielä 1990-luvulla Pohjois-Irlannin protestanttiterroristienkin johtohahmoihin kuulunut, yli neljästäkymmenestä murhasta epäilty Johnny "Mad Dog" Adair lomaili perheensä kanssa Lapin hiihtokeskuksessa, koska tiesi ettei siellä tarvitse pelätä IRA:n tai INLA:n pyssymiehiä.

Nyt valtiojohtomme sanoo meille, että meidän on vain hyväksyttävä se, että valtiojohdon politiikan johdosta Suomikin on terroristien kohdemaa. Suomalaisten on vain hyväksyttävä se, että valittu poliittinen linja ulko- ja turvallisuuspolitiikassa tuo terrorismia Suomeen. Linjaa ei muuteta, siihen ei tehdä korjauksia, sillä mitä siitä vaikka Suomessa tehdäänkin terroristi-iskuja tulevaisuudessakin? Valittu ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja on tärkeämpi kuin suomalaisten turvallisuus, suomalaisen yhteiskunnan yhtenäisyys ja vakaus.

Kyse on siis poliittisesti päätöksestä. Kyse ei ole siitä, että ääri-islamistit heräsivät aamulla ja sokkona tökkäsivät sormensa karttapalloon. Kyse on siitä, että poliitikkomme ovat liittäneet Suomen heidän vihollismaittensa joukkoon. Tämä on ollut täysin tietoista politiikkaa jo yli kymmenen vuoden ajan ja suomalainen valtiojohto on pyrkinyt tähän tavoitteeseen määrätietoisesti jo vuosikausien ajan.

Tämän valitun politiikan vuoksi suomalaisten pitää tottua terrorismiin.

perjantai 18. elokuuta 2017

TURKU 18.8. 2017

Suomen Turussa allahia huutanut ulkomaalaistaustainen mies, jonka henkilöllisyys on tuntematon, tappoi ihmisiä kadulla. Useita haavottui hyökkäyksessä. Väkivaltaa kuvailtiin silmittömäksi. Ei se sitä ollut. Se oli aivan samanlaista kuin Lontoossa, Barcelonassa ja muissakin kaupungeissa. Pariisissa, Brysselissä, Manchesterissa...

Jos joku edes yrittää väittää, ettei tällaisesta ollut kenelläkään aavistustakaan, valehtelee. Turun Sanomat kirjoitti jo kolme vuotta sitten aiheesta.
http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/522041/Turussa+satoja+aarijihadisteja

Suojelupoliisi myönsi jo vuosia sitten, että maassa on satoja ääri-islamisteja ja Syyriassa "taistelleita", joitakin kymmeniä ISISinkin rivissä sotineita. Suojelupoliisi siis tiesi jo vuosia sitten, että tämä tapahtuu ennemmin tai myöhemmin. Suojelupoliisi, eikä kukaan muukaan tehnyt asialle yhtään mitään.

Asiasta on sanottu rumasti ja asiasta on sanottu kauniisti. On varoiteltu ja huomauteltu, mutta poliittisista syistä asiaan ei ole puututtu. Poliitiikoilla onkin täysi vastuu tapahtuneesta.

Kaikki asiasta puhuneet, riippumatta siitä kuinka asiallisesti tai asiattomasti ovat asiaa esille tuoneet, on leimattu rasisteiksi ja ulkomaalaisvihamielisiksi. Jokainen asiasta huolissaan ollut on leimattu samaan kasaan kuuluvaksi.

Maamme hallitus otti 2015 maahan 31 000 turvapaikanhakijaa pääosin Ruotsista. Näiden joukossa oli Syyrian sotaa paenneita vajaat kahdeksansataa. Valtaosa oli irakilaisia ja somaleja. Heistä suuri osa oli asunut jo vuosia muissa Euroopan maissa. Kaikki tulivat turvallisista maista. He saivat jäädä Suomeen.

Samaan aikaan Venäjän rajan ylitse tuli vajaat 800 turvapaikan hakijaa, jotka passitettiin takaisin, koska Venäjä on turvallinen maa ja Dublinin sopimus sallii palautukset turvalliseen tulomaahan. Ruotsi ei ilmeisesti ollut sellainen, eikä Dublinin sopmus koskenut sitä.

Jokainen, joka toi esille sen tosiasian, että tässä joukossa oli sotarikoksiin syyllistyneitä, tuomittiin rasistiksi valtamedian toimesta. Vihapuhetta vastaan käytiin voimalliseen kampanjaan ja laajasti tuotiin esille se, kuinka islam on rauhan uskonto. Puhuttiin kulttuurin rikastuttamisesta ja siitä, ettei pelolle saa antaa sijaa. Kuinka lienee nyt?

Näistä maahantulleista tuhansia on kadonnut, tuhansien henkilöllisyys on jäänyt arvoitukseksi, eikä kenelläkään ole mitään tietoa siitä missä nämä henkilöt ovat nyt. Kukaan ei tiedä nyt, klo 19.13, kuka murhamies on. Missä ovat nyt ne, joiden mielestä maahantulleet paperittomat ja tuntemattomaksi jääneet ovat oikeutettuja kaikkiin yhteiskunnan palveluihin ja etuihin?

Mitä sanovat ne lukuisat toimittajat, asiantuntijat ja muut, jotka sanoivat julkisuudessa, ettei millekään pelolle ole perusteita ja ettei Suomessa koskaan tapahdu tällaista? Missä ovat ne, joiden mukaan puheet tällaisesta olivat vihanlietsontaa ja rasismia?

Mitä sanovat nyt ne, joiden mielestä Suomi seuraa Euroopan Unionin maahanmuuttopolitiikkaa, ne länsimaisten arvojen puolustajat, joiden mielestä meidän tulee sopeutua maahanmuuttajiin, eikä toisinpäin?

Missä ovat nyt ne, jotka ovat opettaneet meille taviksille, että islam todella on rauhan ja rakkauden uskonto? Miksi viranomaiset eivät tiedotustilaisuudessaan suostuneet puhumaan terrori-iskusta? Terrori on terroria, oli henkilö kuka tahansa.

Miten ministeri Risikko voi tiedotustilaisuudessa esittää, että vasta nyt selvitellään miten tällainen on ylipäätään voinut tapahtua? Ministeri Risikko ihmetteli mikä oli syy tekoon? Mitä Rajavartioston valmiustilan nosto auttaa tässä tilanteessa?

Koraani: suura 8:12. Muista, kuinka Herrasi julisti enkeleille: »Olen kanssanne; tukekaa siis niitä, jotka uskovat. Täytän pian uskottomien sydämet pelolla; silloin hakatkaa poikki heidän kaulansa ja heidän kaikki sormensa.»

Pelkään pahoin, että tämä päivä oli erään aikakauden loppu, monellakin eri tavalla.

KUINKA ITSENÄISYYDESTÄ TULI RYSSÄÄ 2.0Viimeaikoina on taas alkanut melkoinen vyörytys somessa ja eri medioissa siitä, kuinka itsenäisyyttä vaativat ovat Venäjän asialla ja Putinin kätyreitä. Vastaavaa koettiin taannoin YLEn suuren Venäjä-trollijahdin aikaan, jolloin laadittiin listoja Venäjän kätyreistä parhaaseen STASI-tyyliin aivan avoimesti.
Lenin juonii Venäjän etujen mukaista Suomen itsenäisyyttä Venäjän etuja ajavan Svinhufudin ja kumppaneiden kanssa - nykyisen mediassa esitetyn Itsenäisyys on ryssää -idean mukaisesti tulkittuna.

Ilmeisesti tämän propagandahyökkäyksen ja mielipidevainon takana on se surullisen kuuluisa hybridisodankäyntikeskus tai joku muu keskitetty taho, joka suoltaa apuriensa välityksellä täysin valheellista kuvaa maamme tosiasiallisesta tilasta ja käyttää Venäjää mörkönään. Luultavasti heikkolahjaisimmat toimittajat uskovat itsekin asiaansa, aivan kuten stallarit aikoinaan, kun he pyrkivät vainoamaan liian länsimielisinä pitämiään toimittajia, medioita ja mielipiteen esittäjiä 1970-luvulla Neuvostoliiton ja suuremman hyvän nimissä.

Nykyinen tilannehan on sama kuin silloinkin: on itsensä EU- tai ns. "länsi" silmukkaan hirttäneitä raasuja, joiden maailmankuva ja näkemys ovat niin huterissa kantimissa, ettei mitään sitä fantasiaa horjuttavaa saisi tuoda esille. Stallarithan olivat hirttäytyneet Neuvostoliittoon ja sen propagandistisiin tarkoituksiin, ja nämä nykyisen "länsimieliset" ovat hirttäneet itsensä Eurostoliittoon ja panikoivat samalla tavalla.
Helsingin Sanomien nykylinjan mukaan Venäjän etujen mukaista itsenäisyyttä ajanut ja sitä puolustanut putinisti Svinhufud huijaamassa suomalaisia.

Totuushan on se, ettei Suomi ole enää itsenäinen valtio. Se ei ole sitä De Jure, eikä De Facto. Asia on aivan päivänselvä. Meillä ei ole enää mitään itsenäisen valtion elementtejä. Olemme yhtä itsenäisiä kuin Skotlanti, Wales tai Pohjois-Irlantikin. Olen kirjoittanut tästä useammankin kerran.
Nykyisen valtamedian näkemyksen mukaan voittoisa Venäjän etuja ajanut ryssänkätyri Mannerheim juhlii Venäjän etujen voittoa Helsingissä 1918

Itsenäinen valtio, kansakunta, ei ole sellainen, jossa valtaa käyttävät ulkomaalaiset tai rajojen ulkopuolella olevat ylikansalliset institutiot, kuten Euroopan Unionissa asian laita on. Euroopan Unionin parlamentti on päättänyt olevansa ensisijainen ja päättänyt että jäsenvaltioiden parlamentit ovat toissijaisia, eli sille alisteisia. Suomen eduskunta ei siis käytä korkeinta valtaa Suomessa. Ei käytä myöskään Suomen hallitus, sillä Euroopan Unionissa yksinomainen valta on komissiolla, ei Suomen hallituksella. Tämä on fakta, siitä on mustaa valkoisella, mutta sen tunnustaminen hirvittää ja siksi asiasta valehdellaankin.
Kollaalla Venäjän etujen mukaista itsenäisyyttä puolustanut putiinisti, valtamedian nykyisen käsityksen mukaan

Itsenäisellä valtiolla on oma raha ja talouspolitiikka. Meillä ei ole. Rahaamme hallitsee Euroopan Unioni. Emme me. Talouspolitiikkamme määritellään Euroopan Unionissa ja oma hallituksemme voi vain päättää miten sitä toteutetaan. Tämä on marssijärjestys Euroopan Unionissa. Kuten silloinen pääministeri Alexander Stubb sanoi televisioidussa eduskunnan istunnossa ennen vuoden 2015 vaaleja: "Olemme luovuttaneet rahapolitiikan päätösvallan Brysseliin." Vaatii melkoista itsepetosta väittää pääministeriä valehtelijaksi tämän asian suhteen.
EU-jäsenyyden kannattajien näkemyksen mukaan Venäjän etuja ajaneet jääkärit koolla Vaasassa 1918

Venäjä-kummituksen lisäksi itsenäisyyden ryssittelijät pyrkivät luomaan mielikuvaa siitä, että itsenäisyys on eilisen asia, ettei EUn ulkopuolella voi elää. Tosiasiassahan tilanne on juuri päinvastainen. 90-luvun globalistisiin unelmiin jumittunut toimittajakaarti ei ole huomannut, että kansainvälinen trendi on jo kääntynyt. Kansallisvaltiot tekevät paluutaan ja kansallinen näkökulma on nousussa. Hiljattain Puolassa tehtiin erittäin laaja kysely siitä haluavatko puolalaiset lisää maahanmuuttoa vai eivät. Yli puolet vastaajista ilmoitti, etteivät halua SIINÄKÄÄN TAPAUKSESSA ETTÄ SE TARKOTTAISI EU-EROA.
EU-jäsenyyden puolustajien mukaan kuvassa on Venäjän etuja Suomessa ajaneen itsenäisyyshenkisen suojeluskuntajärjestön putinistiryhmittymä.

Unkari, Itävalta, Tsekki, Slovakia ovat kaikki ilmoittaneet etteivät noudata Euroopan Unionin määräyksiä kansallisen näkökulman perusteella. Yhdysvalloissa kansallista etua korostanut Donald Trump voitti presidentin vaalit. Britannia erosi Euroopan Unionista, koska se ei milloinkaan halua luopua kansallisesta itsemääräämisoikeudestaan eikä jäädä ulkomaalaisten, varsinkaan Saksan käskyvallan alle. Tämä on tämän hetken megatrendi, ei suinkaan 90-lukulainen maailmankylätanssi, jossa viherkuplassaan asustelevat toimittajat lelluvat edelleen.

Itsenäisyys-ryssittelyn uutta kiimaa edustaa hyvin Helsingin Sanomissa 17.8. 2017 julkaistu pääkirjoituskolumni, jossa toimittaja Sami Sillanpää väittää Putinin olevan itsenäisyysmielisyyden takana. Käydäänpä teksti läpi kokonaisuudessaan.

"SUOMEN presidentiksi ja ase­voimien ylipäälliköksi ha­luava perussuomalainen po­lii­tikko Laura Huhtasaari esitti kampanjansa aluksi mielipiteen. Hänen mukaansa Euroopan unionin jäsenyys ”ei ole Suomen etu”. Huhtasaari haluaisi kansanäänestyksen jäsenyydestä."

EU ei olekaan maamme etu. Se on vienyt kansantaloudestamme kymmeniä miljardeja vastikkeetta ja on suurin yksittäinen syy valtiontalouden ongelmiin euron ohella.

"Aika ajoin on hyvä katsoa karttaa.

Venäjän länsirajalla pohjoisesta alkaen on ensin EU-maa Suomi. Etelämpänä ovat EU-maat Viro, Latvia ja Liettua, jotka EU-jäsenyyden lisäksi ovat liittoutuneet länteen Nato-jäsenyyden turvin. Etelämpänä keskisessä Euroopassa on kuusi entisen itäblokin maata, jotka kuuluvat EU:hun, osa myös Natoon."

Poikkeuksia – maita, jotka eivät kuulu kumpaankaan liittoumaan – on Venäjän länsirajan tuntumassa kaksi. On Valko-Venäjän diktatuuri, joka toimii valtioliitossa Venäjän kanssa. Ja on Ukraina, josta Venäjä miehitti Krimin niemimaan ja jonka itäosassa Venäjän tukemat kapinalliset sotivat maan hallitusta vastaan.

Tähän Valko-Venäjän ja Ukrainan joukkoon Huhtasaari haluaisi liittää Suomen."

Miten ihmeessä itsenäisen kansallisvaltion vaatimus tarkoittaa liittymistä entisten itäblokin maiden joukkoon? Sillanpää vääristelee historiaa rajusti. Hän antaa ymmärtää, että jos emme olisi EUsssa olisimme kuin entiset itäblokin maat. Emme ole koskaan olleet. Me taistelimme vapaudestamme ja itsenäisyydestämme, toisin kuin yksikään Baltian maa, ja me pärjäsimme, toisin kuin yksikään entinen itäbölokin maa. Maassamme ei myöskään ollut niin suurta neuvostosatraappien  kaartia, että se olisi voinut kaapata vallan, toisin kuin kaikissa Sillanpään luettelemissa maissa oli 1944-45. Tai nyt, kun toimittajan kaltaiset eurostoliittolaiset taistelevat kaikin voimin itsenäisyyttä vastaan.

"VENÄJÄN presidentti Vladimir Putin tunnetaan valheistaan. Välillä Putin kuitenkin puhuu totta. Hän on etukäteen kertonut asioita, joita Venäjä on myöhemmin toteuttanut."

Meidänkin presidenttimme Sauli Niinistö valehtelee useinkin. Mitenköhän se eroaa Putinin valehtelusta?

"Kymmenen vuotta sitten kuuluisassa puheessaan Münchenin turvallisuuskonferenssissa Putin linjasi haluamaansa uudenlaista maailmanjärjestystä. Sen ajatuksia Venäjä on viime vuosina päivittänyt ahkerasti virallisiin strategisiin linjauksiinsa. Uusi sotilasdoktriini hyväksyttiin joulukuussa 2014 ja uusi turvallisuusstrategia vuotta myöhemmin.

Niiden ydinpäämäärä on palauttaa Venäjän vaikutusvalta ja etupiirit maan lähialueille entisen Neuvostoliiton tapaan. Toisin sanoen Venäjä haluaa kontrolloida naapurimaitaan joko sotilaallisesti tai poliittisesti."

Edelleen, Suomi ei koskaan kuulunut entisiin neuvosto-osavaltioihin, koska Suomi säilytti itsenäisyytensä, eikä Suomi ollut koskaan osa ns. itäblokkia muualla kuin läntisessa propagandassa.

"Tämän päämäärän vuoksi Venäjä on valmis sotimaan. Niin se on tehnyt Georgiassa vuonna 2008 ja Ukrainassa vuodesta 2014 alkaen."

Georgian sota alkoi nyt kansainvälistä etsintäkuulutusta pakoilevan ja kansalaisuutensa Georgian nykyisen hallituksen toimesta menettäneen Shakasvilin hyökättyä eteläisen Ossetian kapinallisalueille vastoin voimassaollutta aseleposopimusta, jonka olivat allekirjoittaneet sekä Georgia, Venäjä että kapinalliset vuosia aikaisemmin. Venäjä lähetti yhden, siis 1, pataljoonan Tsetseniasta Ossetiaan ja tämä humalaisen (herra esiintyi humalassa mm. Stubbin kanssa televisiossa) everstin johtaman pataljoonan plus kuuden taisteluhelikopterin yksikkö löi Georgian armeijan. Huomion arvoista on sekin, että Georgian sodan aikana Georgiassa oli tuhat amerikkalaista sotilasta ja kokonainen laivasto-osasto.

Venäjän joukkoja ei Hesarin toiveista huolimatta ole itä-Ukrainassa. Se tukee itä-Ukrainan separatisteja, toki, mutta Ukrainassa on kyllä amerikkalaisia, puolalaisia, brittiläisiä, saksalaisia, kanadalaisia, israelilaisia ja hollantilaisia sotilaita tukemassa Kiovan hallitusta. Krimin Venäjä miehitti, mutta Hesarin toimittajakin tietää kuinka monta ruumista tuossa miehityksessä syntyi ja että miehityksen suorittivat Sevastopolissa jo olleet joukot. Sinne ei siis viety mitään lisäjoukkoja mistään. Senkin toimittaja unohtaa sujuvasti, että Yhdysvallat on perustanut sotilastukikohtansa Ukrainaan Mustanmeren rannalle, aivan Krimin viereen. Ukraina on siis kahden suurvallan valtapelin nappulana, koska sen satraappihallitus on luopunut itsenäisyydestään suhteessa kumpaankin.

"Entä jos kävisikin niin uskomattomasti, että jokin naapurivaltio hylkäisi vapaaehtoisesti länsimaisten demokratioiden leirin ja antautuisi Venäjän etupiiriin?"

On huomion arvoista, että toimittaja käyttää sanaa "Leiri" kuvatessaan tätä länsimaisten demokratioiden perhettä. Samoin kuvattiin aikoinaan sitä itäblokin "kansandemokratioidenkin" perhettä. Ja milloin itsenäistyminen tarkoittaisi antautumista Venäjän etupiiriin? Vain siinä tapauksessa, että esimerkiksi Suomessa olisi samanlainen, epäisänmaallinen satraappijoukkio vallassa, kuten juuri nyt on.

"Suomen EU-ero on Putinin märkä uni."

En tiedä Putinin unista, mutta sen tiedän, ettei Suomi todellakaan ole suurvallan johtajan kärkihankkeita tai kovinkaan merkittävä asia. Venäjän intressit ovat aivan muualla kuin Suomessa, jo siitäkin syystä ettei Suomessa ole mitään mitä Venäjä tarvitsisi tai kaipaisi. Kiina, Aasia, Arktiset alueet ovat Venäjälle tärkeitä. Suomi on lähinnä Pietarin vuoksi jonkinlainen turvallisuuskysymys. Ei juuri muuta.

"VENÄJÄ ajaa vaikutusvaltaansa myös niin sanotulla hybridisodankäynnillä. Siihen kuuluu, että Venäjä tukee Euroopassa EU-vastaisia, pääasiassa äärioikeistolaisia liikkeitä, sekaantuu muiden maiden vaaleihin ja käy infosotaa, joka pyrkii lietsomaan ristiriitoja ja sekaannusta länsimaissa. Keskeinen pyrkimys on EU:n heikentäminen."

Tässä toimittaja käy itse sitä hybridisotaa ja toimii reimana infosoturina. Kuka ja mikä on konkreettisesti luonut epävakautta Euroopan Unioniin? Pakolaiskriisi ja holtiton maahanmuutto Afrikasta ja Lähi-idästä, ja niiden mukanaan tuoma islamilainen terrorismi. Ketkä tuhosivat Libyan ja tappoivat Gaddafin, joka oli vain hieman ennen kuolemaansa sanonut, että jos Libya tuhotaan, Eurooppaan tulee miljoonien afrikkalaisten muuttoaalto? Aivan. Yhdysvallat ja Nato. Ketkä aloittivat Syyrian sodan? Aivan, Yhdysvallat ja Israel, asia jonka Hillary Clintonin julkisuuteen vuodetut sähköpostit todistavat nekin. Ketkä tuhosivat Irakin? Aivan. Ketkä loivat ISISin? Aivan.

Toimittajan omassa hybridisodankäynnissä syyllinen on Venäjä, koska propagandan perusteisiin kuuluu aina väittää päinvastaista kuin vastapuoli. Näin lukijalle tai kuulijalle syntyy käsitys siitä, että se syytetty osapuoli on ainakin osittain syyllinen siihen, mitä väitetään. Näin tässäkin kirjoituksessa, joka siis on itsekin juuri sitä hybridisotaa, suomalaisia lukijoita vastaan.

"Suomessa EU-jäsenyydellä on edelleen yhtä vankka tuki kuin kansanäänestyksen aikaan vuonna 1994. Tuoreimman eurobarometrin mukaan 57 prosenttia suomalaisista pitää jäsenyyttä hyvänä asiana ja vain 11 prosenttia huonona. Loppujen mielestä jäsenyys ei ole hyvä eikä huono asia."

Tutkimustulosten mukaan Hillary Clinton voitti Yhdysvaltojen presidentinvaalit 97.3% varmuudella, vaan kuinkas kävikään? On hyvin yleisessä tiedossa miten näitä kyselyjä voidaan manipuloida, eikä niihin oikein kovin moni enää uskokaan. Persujen jytky osoitti sekin, ettei Suomessakaan enää voi luottaa tällaisiin medialeikkeihin, jotka nekin ovat osa sitä hybridivaikuttamista, suomalaisia vastaan.

"EU-eroa koskevan kansanäänestyksen perään on haikaillut pieni marginaali. Lähinnä perussuomalaiset, entiset ja nykyiset."

Toimittaja antaa ymmärtää, että itsenäisyyden palauttaminen on haikailua eli haihattelua, ja että jokainen sellaista haluava on kaikenlisäksi persu, Venäjän putinistitrolliuden lisäksi.

"Tämä sopii hyvin yhteen muiden kyselytulosten kanssa. Viime joulukuussa Iltalehden Taloustutkimuksella teettämässä kyselyssä hämmästyttävät 44 prosenttia perussuomalaisten kannattajista kertoi luottavansa Putiniin. Muissa puolueissa häneen ei luottanut juuri kukaan."

Kuten edellä todettiin, näin käydään juuri sitä hybridisotaa suomalaisia vastaan. Ensin sanotaan että EU-eroa haluavat ovat persuja ja sitten perään todetaan että persut ovat putinisteja, eli Venäjän asialla.

"Toinen kysely, Turun yliopistossa tehty, kertoi viime vuonna, että vajaa kolmannes perussuomalaisista luotti nettisivusto MV-lehteen."

Sen lisäksi, että itsenäisyyttä haluava on persu ja Venäjän asialla oleva putinisti, hän on myös valemedian kannattaja.

"MV-lehti on vihaa, valheita ja Venäjän agendaa ajava sivusto, jota pyöritti venäläistaustainen Ilja Janitskin, kunnes poliisi sai hänet kiinni. Sivuston näkyviin tukijoihin kuuluu Johan Bäckman, joka käy Venäjän infosotaa Suomea vastaan. MV-sivusto on myös tukenut ahkerasti Huhtasaaren poliittista uraa."

Dosentti Bäckmania ei ota tosissaan oikeastaan kukaan muu kuin suomalainen itsenäisyyttä vastustava toimittaja, eikä MVkään ollut mikään ilmiö ennen kuin "luotettava valtamedia" siitä teki sellaisen tarvitessaan hyvän vihollisen käynnistämälleen hybridisodalle. Tämä kirjoituksen pätkä on kuitenkin sikäli merkittävä, että ensikertaa suomalainen toimittaja sanoo ääneen sen miksi Ilja Janitski halutaan tuhota: hän on ryssä. Janitski on samanlainen ryssä kuin George Dolivo tai Kirka Babitzin, mutta ryssä mikä ryssä. "Venäläistaustainen." Tässä toimittaja tulee ilmeisesti huomaamattaankin paljastaneeksi oman rasistisen ryssävihansa ja syyn siihen miksi MV on niin kauhea. Sitähän pyörittää ryssä ja se on ryssähenkinen. Ja ryssät pitää tuhota.

"EU:N vastustajat hokevat, että unionin ulkopuolella Suomi olisi itsenäisempi. Ajatus perustuu harhakuvitelmaan siitä, että valtio on jollain tapaa heikompi, jos se tekee tiivistä kansainvälistä yhteistyötä."

Tässä toimittaja petaa omaa valhettaan. Hän rinnastaa Euroopan Unionin ja "tiiviin kansainvälisen yhteistyön", vaikkei niillä ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Euroopan Unioni on liittovaltio De Jure ja De Facto. Kansainvälinen yhteistyö, tiiviskin sellainen, on kahden tasavertaisen kumppanin yhteistoimintaa. Suomi on  Euroopan Unionin jäsenvaltio, eikä Suomella ole Euroopan Unionissa mitään lakialote valtaa, ei mitään toimivaltaa, eikä mitään muutakaan valtaa, kuin alisteisena Euroopan Unionin komissiolle ja parlamentille. Tämä on juridinen ja poliittinen fakta.

"Päinvastoin: poliittinen ja taloudellinen yhteistyö, liittolaisuudet ja diplomatia ovat pienen maan olemassaolon edellytys. Niiden avulla Suomen itsenäisyyttä on puolustettu 94 vuotta. Sotimiseen ulkovaltaa vastaan on täytynyt turvautua kuusivuotisen jakson aikana."

Totta, niin tehtiin aina vuoteen 1995 saakka, jonka jälkeen itsenäisyydestä luovuttiin. Euroopan Unionin jäsenyys ei ole diplomatiaa, se ei ole yhteistyötä. Se on liittovaltion osavaltiona olemista. Mitä taas tulee liittoihin, maamme ainoa liittoutuma sen itsenäisyyden historian aikana oli aseveljeys Saksan kanssa toisessa maailmansodassa. Se oli myös Saksan etu. Suomi oli Euroopassa Saksan vahvin liittolainen. Sitä ennen tai sen jälkeen Suomi ei ollut liitossa missään muodossa. 1995 menetimme itsenäisyyden liittovaltiolle.

"Siksi EU on myös turvallisuus­poliittinen yhteisö, vaikkei se olekaan sotilaallinen liitto. Jäsenyys takaa yhteistyön niiden kanssa, joiden etu on säilyttää Suomi itsenäisenä ja demokraattisena valtiona."

Lopuksi toimittaja valehtelee suoraan. Suomi ei ole itsenäinen valtio, vaan Euroopan Unionin osavaltio. Se on sitä laillisesti, poliittisesti ja lainsäädännöllisesti. Tämä on fakta, jonka jokainen asiaan perehtynyt saa selville muutamassa minuutissa. Koska en usko, että toimittaja olisi niin tyhmä ettei kykenisi siihen, on pakko uskoa hänen valehtelevan itsenäisyydestä Euroopan Unionissa.

Ja jos on niin, että toimittaja valehtelee, hän käy hybridisotaa suomalaisia vastaan tehdessään tällaista tosiasioiden vastaista propagandaa, jonka mukaan Suomen itsenäisyys on Venäjän tahto, ryssää ja putinismia. Tällä hokemalla tavoitellaan kahta asiaa: pelotellaan itsenäisyyttä haluavia uhkaamalla leimata heidät ryssän kätyreiksi, ja leimataan heidät sellaisiksi niiden silmissä, jotka uskovat tähän hybridisodankäyntipropagandaan.

Tämän propagandan ja hybridisodankäynnin tarkoituksena on tehdä kaikki, ettei kukaan haluaisi itsenäisyyttä takaisin. Tämän kirjoittelun ja toiminnan tarkoituksena on hyvin yksinkertaisesti tehdä itsenäisyydestä ryssää.

http://rayhablogi.blogspot.fi/2017/02/vuoden-tarkein-kadonnut-uutinen.html

http://rayhablogi.blogspot.fi/2017/07/se-eu-ongelma.html

http://rayhablogi.blogspot.fi/2017/06/miksi-suomi-ei-ole-itsenainen.html

http://rayhablogi.blogspot.fi/2017/06/kun-itsenaisyydesta-tuli-ryssaa.html

http://rayhablogi.blogspot.fi/2017/08/suomalaisen-valtamedian-suurimpia_16.html

http://rayhablogi.blogspot.fi/2017/02/maanpetos-seka-valtiopetosrikos-ja-sen.html
torstai 17. elokuuta 2017

SUOMALAINEN MUKA-VASEMMISTO PUTOSI KELKASTA

Itseään kauhean hyvinä ihmisinä pitävä suomalainen ns. vasemmisto kitkuttelee poterossaan ja rukoilee armonpaloja isoilta puolueilta kuten on tehnyt jo Suvi-Anne Siimeksen ajoista saakka. Nykyinen vihervasemmisto on ajatusmaailmaltaan jokseenkin sama kuin edistyksellinen nuorkokoomuslaisten siipi oli 70-luvulla: kiva, kaikista kivaa ajatteleva idioottikerho, jolla ei ole mitään todellista annettavaa eikä mitään todellista halua ratkaista yhteiskunnan ongelmia.

Köyhyys Suomessa on kasvanut koko 2000-luvun räjähdysmäisesti. Ei se kiinnosta valevasemmistoa lainkaan. Vanhuksia kohdellaan kuin saastaa, eikä se haittaa vihervasureita ollenkaan. Köyhiltä viedään, pienituloisilta viedään, työläisiltä viedään ja vihervasemmisto on hyvä omasta mielestään. Se on niin hyvä, ettei sille tuottanut mitään ongelmia olla mukana hallituksessa, joka myönsi kaikkein suurimmille ja rikkaimmille suuryrityksille 1,6 miljardin veroalen.

Nykyinen pellevasemmisto ei eroa millään tavalla vihreistä, jota siis ovat kokoomuksen puutarhaosasto. Pellevasemmistokin puhuu yhtä ja tekee toista, ja varoo visusti olemasta oikeasti vasemmistolainen. Se on määritellyt oman vasemmistolaisuutensa pelkäksi imagoksi vailla mitään vasemmistolaista sisältöä, koska - ei se ole edes vasemmistolainen.

Parhaiten tämä näkyy Natossa. Nykyvasemmistossa on aivan yhtä paljon hysteerisiä ryssäfoobikkoja ja natolaisia kuin kokoomuksessakin, paitsi että kokoomuslaiset ovat sitä reilusti ja avoimesti. Vasurit leikkivät olevansa rauhanpuolustajia, vaikka haaveilevatkin ryssien joukkotuhonnasta Naton kiiltävien hävittäjien voimalla tai jotakin sen sellaista. Joskus aikoinaan vasemmisto ajoi rauhan asiaa, mutta suomalainen nykyvasemmisto intoilee Naton sotilasoperaatioita seuratessaan. Ja haluaa mukaan.

Toinen suomalaisen nykyvasemmiston alaston totuus on globalismi. Vasurit selittävät jotakin hyvin epämääräistä kansainvälisestä solidaarisuudesta ja globalismista, maailmankylistä ja muusta sonnasta, ja teeskentelevät etteivät muka tiedä, että jo pelkkä termi Globalismi on peräisin Wall Streetin randilaisista ajatushautomoista ja että sen tavoitteena on tuhota kansallisvaltiot suuryritysten toimintavapauden varmistamiseksi. Suomalainen vihervasuri kannattaa juuri sitä.

Joskus aikoinaan vasemmisto meilläkin vastusti imperialismia. Nyt se on tiukasti sen puolella, koska se luulee, ettei kukaan huomaa, että globalismi on sama asia eri nimellä. Tietenkin on aivan mahdollista, että vihervasurit ovat todellakin niin naiveja etteivät he ymmärrä sitä ja siksi ovat ylikansallisen suurpääoman ja suuryritysten etujoukoissa into pinkeänä.

Miten suomalainen vasemmisto eroaa eurooppalaisista? Juuri kaikessa tässä. Euroopassa vasemmisto on nousussa, koska se on hylännyt globalismin eli uusimperialismin. Kun  suomalainen vihervasemmisto roikkuu hampaillaan ylikansallisen vallankäytön takin liepeissä, eurooppalainen vasemmisto on  ryhtynyt ajamaan kansojen etua, kansalaisten etua, huolehtimaan omistaan, äänestäjistään.

Toisin kuin siinä luotettavassa suomalaisessa valtamediassa on annettu ymmärtää, Britannian Labour ei vastusta Brexitiä ja vaatii sekin maahanmuuttoon kontrollia. Tämä on täysin päinvastaista mitä suomalainen valevasemmisto hokee ja vaahtoaa kannanotoissaan, koska suomalainen vasemmisto ei ole oikeasti köyhien suomalaisten tai suomalaisten työläisten asialla, vaan globalistisen randilaisuuden asialla, ja ajaa suurpääomien vallan kasvattamista.

Se näkyy selkeästi maahanmuuttokysymyksessä. Kun Ranskan ja Britannian vasemmisto on vuosia puhunut siitä, että holtiton maahanmuutto on suurpääoman suunnitelma uuden kurjaliston luomiseksi ja yleisen palkkatason ja työlainsäädännön romuttamiseksi, suomalainen vasemmisto kamppailee kaikin tavoin tämän mahdollistamikseksi. Se puhuu humaaneista arvoista ja pakolaisista, mutta vaikenee kuin muuri työnantajajärjestöjen kannanotoista, joissa vaaditaan palkkojen romuttamista, työlainsäädännön romuttamista ja nimenomaan näiden kieltä osaamattomien maahantuotujen avulla. Britanniassa vasemmisto on täysin toista mieltä.
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/jeremy-corbyn-free-movement-people-brexit-general-election-itv-a7735471.html

Kansojen itsemääräämisoikeus oli aikoinaan suomalaisellekin vasemmistolle keskeisiä asioita, mutta ei ole enää. Päinvastoin. Suomalainen viherkukertava valevasemmisto tekee kaikkensa ylikansallisen, epädemokraattisen vallankäytön vahvistamiseksi ja kansojen itsemääräämisoikeuden murentamiseksi ylikansallisen pääoman toiveiden mukaisesti. Siksi se on pudonnut eurooppalaisten vasemmistopuolueiden kelkasta ja jää näpräilemään hipsteri-salaseuroissaan kivojen asioiden kanssa, koska kukaan ei välitä siitä puupin vertaaa. Se on itse osoittanut olevansa sellainen, ettei siitä tarvitse välittää.

Olennaista on leikkiä hyvää ihmistä, että on kivaa ja ollaan fiksuja, ei se että taisteltaisiin kaikkein heikoimmassa asemassa olevien puolesta ja autettaisiin ihmisiä Suomessa. On paljon paljon kivempaa tanssia bongorumpujen tahdissa batiikkihamosessa maailmankylä-häppeningissä, kuin kantaa housuihinsa kakannutta vanhusta pesulle tai viedä köyhälle perheelle ruokaa tyhjään jääkaappiin.

Suomalaisen vasemmiston nollarooli näkyy myös sen suhtautumisessa maatamme miehittäviin ulkomaalaisiin sotajoukkoihin. Li Andersonia ei hetkauta lainkaan se, että ulkolainen sotilasmahti harjoittelee sotaa suomalaisia vastaan Suomessa. Vasemmisto on aivan hiljaa siitä tosiasiasta, että maamme alistettin perustuslain, rikoslain, aluevalvontalain ja lain puolueettomuusmääräysten vastaisesti ulkolaisen sotilasmahdin hallintaan. Päinvastoin: suomalainen vasemmisto on ilakoimassa ulkolaisten sotilaiden marssista maamme kamaralla juhlapuheistaan ja lausunnoistaan huolimatta. Koska se on samanlainen puolue kuin vihreät, jotka vastusti ydinvoimaa maailman ydinvoimamyönteisimmässä hallituksessa.

On niin paljon kivempaa syödä pullaa ja viineriä eduskunnan kahvilassa ja saada yli kahdeksan tonnin palkkaa ilmaisine taksikyyteineen, kuin yrittää muuttaa yhtään mitään millään tavalla. Sadat tuhannet suomalaiset köyhät ovat tylsiä, työttömät ovat mälsiä. Kivempaa on keskustella säkenöivästi fiksun liberalistin kanssa näkemyseroista, kuin kuunnella räntäsateessa seisovan työttömän murinaa.

Yhtään mielenosoitusta, vasemmistopuolueen suurta kampanjaa, tukikonserttia, ruoka-apua, majoitusapua, kädenojennusta ei ole herunut yhdellekään suomalaiselle köyhälle. Neljästi kielteisen oleskelulupapäätöksen saaneelle jo vuosia Euroopassa asuneelle ulkomaalaiselle löytyy jos jonkinlaista solidaarisuushäppeninkiä ja tukiverkostoa - yhdellekään suomalaiselle ei. Yhtään asunnotonta suomalaista ei ole autettu, eikä auteta, juhlapuheita lukuunottamatta. Koska suomalainen köyhä on tylsä ja mälsä, eikä yhtään jänskä ja mieltäkutkuttava.

Juuri siksi suomalainen vasemmisto ei tule koskaan nousemaan näillä eväillä miksikään tekijäksi. Se on kuohittu, neutraloitu ja osa suurpääoman puoluetta kaikin tavoin. Juuri siksi se on pudonnut muiden eurooppalaisten vasemmistopuolueiden kyydistä. Putosi kelkasta kuin sanonta kuuluu. Eikä kukaan jää sitä kauheasti kaipailemaankaan.

http://www.zeit.de/politik/ausland/2015-09/left-wing-nationalism-europe
https://www.cnbc.com/2017/04/20/jean-luc-melenchon-may-be-just-as-bad-for-france-as-marine-le-pen.html
http://www.newstatesman.com/politics/uk/2017/07/it-feels-betrayal-eu-citizens-react-jeremy-corbyn-s-migration-stance
https://www.theguardian.com/politics/2017/jul/23/labour-would-leave-single-market-jeremy-corbyn

Mitä sanoivat oikeat vasemmistolaiset aikoinaan? Aivan: Isänmaa tai kuolema.


keskiviikko 16. elokuuta 2017

SUOMALAISEN VALTAMEDIAN SUURIMPIA MUNAUKSIA: EUROOPAN UNIONI

Näin demokratiaa opetetaan koulukirjoissa. Euroopan Unionin korkein vallankäyttäjä ja ainoa lakialotteiden tekijä on komissio, jota ei valita koskaan vaaleilla ja jota kansalaiset eivät pääse valitsemaan. Euroopan Unionin parlamentin päätösvalta on rajallinen sekin.

Suomalaisen valtamedian suurin sokea piste on jo kohta parin vuosikymmenen ajan ollut Euroopan Unioni ja erityisesti se on sitä nyt. Alussa kyse oli kenties siitä, ettei unionia ja sen toimintaa yksinkertaisesti ymmärretty, eikä tiedetty sen juridisesta puolesta yhtään mitään. Nykyisessa EU uutisoinnissa kyse täytyy olla siitä, että joko tietoisesti halutaan antaa täysin väärä kuva EUsta tai ollaan niin tyhmiä, ettei ymmärretä mistä on kyse.

Itseään luotettavaksi valtamediaksi kutsuva media ei ole tähän päivään mennessä uutisoinut lainkaan Euroopan Unionin parlamentin mietintoä 2014/2248 (INI), jolla Euroopan Unionin parlamentti lakkautti Suomen perustuslaillisen valtiosäännön ja perustuslaillisen yhteiskuntajärjestyksen. Tässä mietinnössä todettiin mm.näin: ""(EU-parlamentti) arvostaa kansallisten parlamenttien roolia ja toissijaisuusperiaatetta mutta tunnustaa unionin yksinomaisen toimivallan".
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2016-0390&language=FI

Tämä tarkoittaa selvällä suomenkielellä sitä, että 1. Suomen eduskunta, eli Suomen kansallinen parlamentti on TOISSIJAINEN toimija ja 2. että Euroopan Unionilla on YKSINOMAINEN TOIMIVALTA Unionissa, jonka jäsen Suomi siis on. 

Tämän mietinnön sanoma on siis juridisesti ja tosiasiallisesti se, ettei Suomella oli toimivaltaa Euroopan Unionissa, vaan että se kuuluu yksinomaan Euroopan Unionille. Ei Suomelle. Mietintö toteaa yksiselitteisesti, ettei eduskuntamme ole ensisijainen parlamentti, vaan toissijainen, eli alueparlamentti, selkokielellä osavaltioparlamentti, eli paikallisparlamentti.

Suomen perustuslain valtiosääntöhän kuuluu seuraavalla tavalla:

"1. luku:

Valtiojärjestyksen perusteet:

1 §
Valtiosääntö

Suomi on täysivaltainen tasavalta.

Suomen valtiosääntö on vahvistettu tässä perustuslaissa. Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.

Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi. Suomi on Euroopan unionin jäsen. (4.11.2011/1112)

2 §
Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.

Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen.

Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

3 §
Valtiollisten tehtävien jako ja parlamentarismi

Lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta, joka päättää myös valtiontaloudesta.

Hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentti sekä valtioneuvosto, jonka jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta.

Tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet, ylimpinä tuomioistuimina korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus.

4 §
Valtakunnan alue

Suomen alue on jakamaton. Valtakunnan rajoja ei voida muuttaa ilman eduskunnan suostumusta."

Kuten heti näemme, perustuslakimme on täysin ristiriidassa sen kanssa, mitä Euroopan Unionin parlamentti ja komissio ovat päättäneet. Huomion arvoista on sekin, että vasta vuonna 2011 perustuslakiin tehtiin lisäys "Suomi on Euroopan Unionin jäsenvaltio", koska tuolloin joku huomasi maamme olleen perustuslain vastaisesti vuodesta 1995 EUn jäsenenä.
Euroopan Unionin De facto ja De jure kumoaman perustuslakimme pääpointteja. Lakeja ei säädä enää eduskunta, vaan EU komissio ja EU parlamentti EUn peruskijan ja periaatepäätöksen mukaan. Me emme ole enää tasavalta, vaan osavaltio Euroopan Unionin parlamentin ja komission silmissä. Iitse asiassa EU-parlamentin mietinnön mukaan YKSINOMAINEN toimivalta kuuluu Euroopan Unionin institutioille, eli komissiolle ja EU-parlamentille, ei Suomelle tai sen institutioille.

Tätä tosiasiaa valtamedia ei ole koskaan uutisoinut, eikä tule uutisoimaankaan, koska se paljastaisi että kaikki se mitä valtamedia meille Euroopan Unionin ja sen jäsenvaltioiden suhteesta väittää, on valehtelua ja/tai vääristelyä. Tämän tosiasian esiintuominen paljastaisi sen, ettei Suomea itsenäisenä valtiona ole enää olemassa. Se paljastaisi sen, ettemme enää itse päätä maatamme koskevista asioista. Valtamedia ei uskalla, eikä kykene, eikä tahdo kertoa tätä kansalle.
http://rayhablogi.blogspot.fi/2017/02/vuoden-tarkein-kadonnut-uutinen.html

Valtamedia on täysin vaijennut myös Euroopan Unionin toimivaltajaosta ja siitä kuka Unionissa valtaa käyttää. Valtaa ei käytä pääministeritapaaminen, eikä valtioitten johtajien kokous tai mikään muukaan. Mikään jäsenvaltioiden ministerien kokous ei käytä mitään päätäntävaltaa Euroopan Unionissa. Nämä kokoukset voivat sopia esityksistä, tuoda julki poliittisen kantansa, mutta ne eivät voi eikä niillä ole mitään juridista toimeenpanovaltaa tai päätösvaltaa Euroopan Unionissa, toisin kuin valtamedia valehtelee.

Näissä ministerikokouksissa, jotka ovat siis AINOA Euroopan Unionin foorumi, jossa joku edustaa Suomea, suomalaisilla on yksi paikka. Meidän tosiasiallinen kansallinen edustustomme koko Euroopan Unionissa on siis 1/27 osa. Yksi ministeri muiden joukossa. Mitään muuta kansallista edustajaa tai edustustoa meillä ei Euroopan Unionin sisällä ole olemassakaan. Tämä on tosiasia sekä juridisesti että käytännössä, mutta tästä valtamedia vaikenee johdonmukaisesti. Ehkä se pelkää tuoda esiin tätäkin tosiasiaa?

Euroopan Unionin YKSINOMAINEN toimivalta kuuluu Euroopan Unionin institutioille. Näitä ovat Euroopan Unionin komissio, eli hallitus, sekä Euroopan Unionin parlamentti. Missään näissä institutioissa ei ole minkään jäsenmaan edustajaa, eikä yksikään komission jäsen tai parlamentin jäsen edusta näissä institutioissa kotimaataan, sillä sellaisia ei näissä ole olemassakaan. Euroopan Unionin parlamentissa ei ole jäsenmaiden edustustoja, eikä edes jäsenmaissa toimivia puolueita. On vain yleiseurooppalaisten ryhmien, eli puolueiden edustajia. Tätäkään valtamedia ei teille kerro.

Euroopan Unionissa vain komissiolla on valta tehdä lakialotteita, jotka parlamentti sitten hyväksyy, MUTTA kolmannes EU-lainsäädännöstä on edelleen sellaista, että komissio päättää yksin siitä. Tuohon kolmannekseen edes EU-parlamentti ei saa sanoa sanaansa. Yksikään jäsenvaltio ei voi tehdä lakialotteita, eikä yksikään europarlamentaarikko voi tehdä sellaisia. Vain komissio voi tehdä sellaisia. Valtamedia väittää tämän olevan parlamentaarista demokratiaa. Kysykää itseltänne kuinka monessa komissionvaalissa olette äänestäneet? Kuinka monelle komissaarille olette antaneet äänennen?

Aivan. Ette yhdellekään, koska te ette valitse komissaareja, ettekä voi vaikutta komissioon millään tavalla mitään kautta. Kuvitelkaapa tilanne, jossa Suomen hallitus valittaisiin muutaman kymmenen ihmisen toimesta jollakin tavalla jossakin, ja sen jälkeen tuo hallitus olisi ainoa taho, joka voi tehdä lakialotteita. Olisiko se parlamentaristisen demokratian periaatteiden mukaista? Olisiko se edes demokratiaa? Ei tietenkään ole. Mutta valtamedian mukaan se on.
http://rayhablogi.blogspot.fi/2017/07/se-eu-ongelma.html

Tässä yhteydessä riittää eurosta se, että siihen liittyvä uutisointi on myös ollut lähes järjestään virheellistä, valheellista tai tarkoituksellista propagandaa. Mikään valtamedia ei ole tähän päivään mennessä uskaltanut kertoa suurelle yleisölle, että euron vuoksi kansantaloudestamme on kadonnut vuoden 2008 jälkeen kymmeniä miljardeja täysin vastikkeetta. Ehkä sitä ei tiedetä, haluta tietää, tai sitten siitäkin halutaan vaijeta. Siinä luotettavassa suomalaisessa valtamediassa siis.

Niin tai näin, EU kaikkinensa on sen itseään luotettavaksi kehuskelevan valtamedian suurimpia munauksia viimeisen parin vuosikymmenen ajalta.