tiistai 21. heinäkuuta 2020

FIXIT-PUOLUE


Koska yksikään olemassa olevista puolueista ei halua, kykene tai uskalla vaatia EU-eroa, on tarkoitusta varten luotava uusi puolue. Ei vanhan mallin mukaan, eikä samanlainen kuin vanhat puolueet. Unohtakaa niiden rakenne ja organisaatio. Tarkoitus on synnyttää kansanliike, jota ei voi vallata sisältä päin ja jota ei voi kaapata hallintaan tai painostaa keskitetysti.

Miten tämä tehdään?

Hyvin yksinkertaisesti. FIXIT-puolue on paikallisten yhdistysten liittouma, jolla ei ole puoluetoimistoa, konttoria tai kassaa, jota hallitsemalla liikkeen voisi kesyttää tai josta sitä voisi kontrolloida. Näin eliminoidaan ulkoa tai sisältä tulevat pyrkimykset ottaa liike hallintaan. 

FIXIT-puolue koostuu paikallisista rekisteröidyistä yhdistyksistä, jotka ovat kaikki FIXIT-puolueen jäsenyhdistyksiä eli paikallisosastoja. Jokaista paikallista yhdistystä edustaa puolueen kokouksissa valittu edustaja. Eli jos paikallisyhdistyksiä on 10, puoluekokouksessa edustajia on 10. Jos paikallisyhdistyksiä on 100, edustajia on 100. Puoluekokoukset järjestetään chätissä, Netissä yms. uuden teknologian tarjoamalla keinolla, jolloin ei tarvitse matkustella ja maksella hotelli yms. kuluja. Viestintä osastojen välillä tapahtuu normaalikeinoin puhelimitse ja sähköpostein. 

Paikallisosastot järjestäytyvät normaalien rekisteröityjen yhdistysten tavoin. Jokainen paikallisosaston jäsen on puolueen jäsen. Jokainen jäsen allekirjoittaa puolueen tavoitteet ja toimii niiden mukaisesti. Jokainen paikallisosasto sisällyttää puoluesäännöt omiin sääntöihinsä, joita voi olla lisänä. Mikäli jäsen tai jäsenyhdistys toimii puoluesääntöjen vastaisesti, sen katsotaan eronneen automaattisesti.

Paikallisyhdistyksiä voi olla määrätön määrä, mutta kuitenkin niin, että jokaisella postinumeroalueella on vain yksi osasto. Esimerkiksi FIXIT-puolueosasto 00100 Helsinki on kyseisen postinumeron paikallisosasto. Tuolla postinumerolla ei voi olla muita. MUTTA FIXIT-puolueosasto 00110 Helsinki voi olla. Sama koskee koko Suomea. Eli paikkakunnilla, joissa on erilaisia postinumeroita, voi olla yhtä monta paikallisosastoa kuin on postinumeroitakin.

Paikallisosastot ovat autonomisia talouden suhteen ja ne myös nimittävät omat ehdokkaansa vaaleihin. Ne hoitavat paikalliset vaalikampanjat, ilmottautumiset jne. Jokainen paikallisosasto vastaa ehdokkaistaan ja jokainen ehdokas itsestään. Jos jompikumpi rikkoo FIXIT-puolueen sääntöjä, ko. henkilö tai osasto katsotaan automaattisesti eronneeksi puolueesta.

Valtakunnallisesti paikallisosastot keräävät yhdessä tarvittavat nimet puolueen rekisteröimiseksi ja kun tarvittava määrä on koossa, puolue rekisteröidään valittujen edustajien toimesta. Puolueella ei siis ole johtajaa, puheenjohtajaa, puoluesihteeriä yms. vaan jokaisella paikallisosastolla on oma puheenjohtajansa, sihteerinsä, varainhoitajansa yms. paikallisosaston omien sääntöjen ja yhdistyslainsäädännön mukaisesti.

Valitut edustajat luovuttavat vaaliviranomaisille ehdokasluettelot koko liikkeen puolesta. Muuten vaalikamppailut käydään alueittain, niin että kunkin vaalipiirin FIXIT-osastot toimivat yhdessä ja pyrkivät tukemaan toisiaan mahdollisuuksien mukaan. 
EU.kansanäänetyksen ajan propgandaa. Nyt tiedämme, että meille valehdeltiin näistä ja monista muistakin asioista päin naamaa. Suomen valtiojohto tiesi jo vuonna 1992 mitä tulossa on omasta valuutasta luopumisesta lähtien. Meidät pidettiin tarkoituksella pimennossa ja meille valehdeltiin, jotta kansanäänestyksen tulos saataisiin halutunlaiseksi ja koko perustuslain vastainan hanke läpi muka-demokraattisesti.

Suhteet tiedotusvälineisiin ja toiminta julkisuudessa on kunkin paikallisosaston kontolla. Eli jokaisen osaston olisi ehkä syytä valita itselleen henkilö, joka vastaa median kyselyihin yms. Kyseisen henkilön olisi vain pidettävä kiinni siitä mitä liike haluaa: EU-ero ja sitä seuraava itsenäistyminen. Muihin kysymyksiin ei edes tarvitse ottaa kantaa, jos ei halua/kykene/viitsi. 

Mikäli liike saisi eduskuntaan edustajiaan, nämä perustaisivat yhden eduskuntaryhmän, joka ryhtyisi ajamaan EU- eroa ja vastustamaan kaikkia EU:sta tulevia lakialotteita ja määräyksiä johdonmukaisesti.

Muissa asioissa edustajille olisi syytä antaa täysi vapaus, eli jokainen vastaisi muihin kysymyksiin yksilönä ja myös vastaisi toiminnastaan yksilönä. 

Puolueen sääntöjen tulisi olla mahdollisimman yksinkertaiset ja selkeät. Niissä mainittaisiin puolueen rakenne, osastojen asema, ehdokasasettelu jne. edellä läpikäydyt asiat ja lisäksi ja tärkeimpänä pyrkimys valtiollisen itsenäisyyden ja perustuslaillisen yhteiskuntajärjestyksen palauttamiseen. Se olisi johtoajatus ja ainoa koko liikkeen tavoite. Kaikissa muissa tilanteissa Suomen, suomalaisten ja tämän maan etu ajaisi kaiken muun edelle, eli kaikki sellainen lainsäädäntö ja esitykset, jotka ovat suomalaisten etujen vastaisia, pyrittäisiin estämään, tai ainakin sellaisia vastustettaisiin - johdonmukaisesti. 

Puolue/liike ei olisi vasemmistolainen tai oikeistolainen, ei sosialistinen eikä kapitalistinen. Se ei olisi rasistinen, xenofobinen eikä ulkomaalaisvastainen. Liike olisi suomalaismyönteinen, isänmaallinen mutta ei nationalistinen. Liike ei olisi torjuva tai negatiivinen, vaan mukaansa ottava ja myönteinen. Itsenäisyys on hyvä asia. Kansakunnan oma maa on hyvä asia. Kansan itsemääräämisoikeus on hyvä. 

Ei tässä muuta tällä kertaa. Tätä ideaa saa aivan vapaasti käyttää, jos jolla kulla on tarmoa ja intoa ja halua asian edistämiseksi.

Miksi perinteinen puoluemalli ei toimi?

Koska ihminen on ihminen. Aina löytyy niitä, jotka haluavat johtajaksi tai kirstunvartijaksi, hallitsemaan muita ja määräilemään muita. Löytyy paljon niitä, jotka haluaisivat valjastaa tällaisen liikkeen omien etujensa vankkureiksi tai kantajiksi. Siksi puoluetoimistoa ei olisi lainkaan, eikä puolueen kassaa. Olisi vain paikallisyhdistysten yhteenliittymä, liike, josta ei saa otetta vaikka kuinka haluaisi. Ei olisi mitään varoja, joita väärinkäyttää tai hyödyntää omaksi eduksi. 

Totta, kaiken tämän seurauksena olisi sekalainen porukka täysin erilaisia yhdistyksiä, sekalainen joukko ehdokkaita, mutta niin on Suomen kansakin. En ole ehkä kanssasi samaa mieltä työsuhdeturvasta tai työttömyysturvasta, mutta jos olemme molemmat sitä mieltä että Suomi tarvitsee itsenäisyyden ja että se tälle maalle ja kansalle kuuluu, olemme tärkeimmästä asiasta samaa mieltä. Tämä on koko homman pointti. Sinun ei tarvitse olla kaikesta samaa mieltä muiden kanssa, mutta jos olet perustuslaillisen yhteiskuntajärjestyksen, perustuslain ja itsenäisen tasavaltaisen demokraattisen Suomen kannalla, meillä on suurempi yhteinen tahto ja halu, pyrkimys ja tavoite.

Kaikki tämä on vain tällaista ajattelua, mut ehkä tästä sukeutuu jotakin. Aika tuntuu olevan melko kypsä. Samoin kansa.