torstai 30. elokuuta 2018

SANANVAPAUSONGELMA

Ihan alkuun anteeksipyyntö: tämä bloggaus tulee olemaan pitkä. Se johtuu siitä, että asia on jokaiselle kirjoittajalle, sanojalle, poliitikolle ja kansalaiselle aivan keskeinen kansalaisoikeuskysymys. Kyse ei ole sen enmpää ja vähempää kuin yhteiskuntamme peruspilarista, sananvapaudesta ja ajattelun vapaudesta ja niiden problematiikasta.

Silmiini osui eduskunnan julkaisu, joka kertoo siitä miten sananvapauden rajoittamista ja sensuuria lobataan eduskunnassa, miten sitä perustellaan ja miten sen esitetään olevan nimenomaan maan ja valtion etu ja vieraan vallan vaikuttamisyritysten torjunnan kannalta välttämätöntä.
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2017-AK-104038.pdf

Tämän tekstin pitäisi nostaa jokaisen toimittajan ja kirjailijan, kulttuurihenkilön ja vaikuttajan, tutkijan ja tiedemiehen niskavillat pystyyn ja saada aikaan reaktioita sananvapauden puolesta ja sensuuria vastaan. Valitettavasti vaikuttaa siltä, että varsinkin valtamediassa työskentelevät toimittajat, monet kulttuurihenkilöt ja poliitikot ovat sensuurin puolella eli toisinajattelijoiden vaijentamisen puolella.

En ota kantaa asianosaisen toimittajan tapaukseen sen kummemmin enkä koe mitään tarvetta käydä henkilökohtaisuuksiin, mutta totean vain hänen oman toimintansa ja edustamansa mediatalon toiminnan aiheuttaneen täysin syyttömille ihmisille ongelmia työpaikoilla ja tosielämässä, koska kyseinen toimittaja ja mediatalo olivat ilmoittaneet että tietynlaisia mielipiteitä esittävät henkilöt ovat vieraan vallan palveluksessa olevia vaikuttajia. Olin joutua itsekin moiseen myllyyn vain siksi, että mielipiteeni eivät olleet tähän noitajahtiin osallistuneitten toimittajien mieleisiä tai että niitä oli julkaistu väärässä alustassa Netissä.

On myös syytä todeta se, että toimittajana itsekin ammattissa olleena, toimittajaperheen jäsenenä, olen myös saanut suoria tappouhkauksia, minusta on annettu perättömiä lausumia, herjattu ja ties mitä, joten asia on aivan tuttu siltäkin osin. Ehkä olen hieman paksunahkaisempi, kun en ole antanut moisten vaikuttaa itseeni.

On myös syytä todeta se, että tämä toimittajan todistus eduskunnan hallintovaliokunnalle on juuri sitä hybridivaikuttamista, suoraa sellaista, suomalaisiin poliitikkoihin kohdistettuna, josta toimittaja itse varoittelee. Sen tarkoitus on vaikuttaa kansanedustajiin, heidän toimintaansa, ajatteluunsa ja päätöksiinsä suoraan halutulla tavalla. Sekin tekee tästä tekstistä tärkeän.

Käydäänpä tämä teksti läpi kohta kohdalta.

"Hallintovaliokunnan kuuleminen Keskiviikkona 8.2.2017 klo 11:45 Eduskunta Kuultava: X, toimittaja, mediatalo

Hybridi- ja informaatiovaikuttamiseen varautuminen lainsäädännön ja Suomen kansalaisten perusoikeuksien näkökulmasta

Suomeen kohdistetun hybridi- ja informaatiovaikuttamisen yksi keskeinen pyrkimys on horjuttaa yhteiskunnan laillista järjestystä ja demokraattista oikeusvaltiota."

Kyseinen toimittaja on siis kertonut eduskunnan hallintovaliokunnalle, että meneillään on yhteiskunnan horjuttamiseen tähtäävää toimintaa. Toimittaja puhuu hybridivaikuttamisesta ja informaatiovaikuttamisesta, juuri siitä samasta jota hän työssään itse kollegoineen harjoitti jahdatessaan julkisesti väärinajattelijoita ja kerätessään laittomia ilmiantolistoja henkilöistä, jotka joidenkin mielestä ovat vieraan vallan kätyreitä.

"Tähän tavoitteeseen pyritään mm. kohdistamalla vihamielisiä vaikutusoperaatioita henkilöihin, jotka edustavat oikeusvaltiota ylläpitäviä instituutioita. Suomen ja kansainvälisessä informaatiotilassa toimivat aggressiiviset propagandistit käyttävät hyväkseen Suomen lainsäädännössä, lain hengessä, oikeuskäytännössä ja – kansalaisten oikeussuojassa tunnistamiaan ja hyväksikäytölle alttiita kohtia."

Tässä toimittaja, joka omalla toiminnallaan pyrki kiivaasti toisinajattelijoiden vaijentamiseen ja erimielisten mustamaalaamiseen, kääntää pöytää toisinpäin, koska sosiaalisessa mediassa hänen toimintansa herätti rajun vastareaktion. Hän myös toteaa heti, että Suomen lait mahdollistavat tällaisen reagoinnin koska ne ovat hyväksikäytölle alttiita.

Tähän on todettava samantien, että laista löytyy kohtia joilla voi käydä käräjille perättömiä väitteitä esittäviä vastaan, julkista herjausta vastaan, uhkailua vastaan jnejne. Eli laista löytyy kyllä välineitä, jos jokin taho tai henkilö hyökkää somessa tai Netissä tai missä tahansa ketä tahansa vastaan laittomin keinoin. Ongelma toimittajan kannalta on tietenkin se, että kun hän jutuissaan nimesi henkilöitä vieraan vallan toimijoiksi, hän syyllistyi itse samaan.

"Aggressiivisen informaatiovaikuttajan näkökulmasta tällaisia ovat esimerkiksi alikäytetyt lakipykälät, kanteluprosessit, viranomaistiedon lähtökohtainen julkisuus ja Suomen laajat perusoikeudet, kuten sananvapaus. Vaikuttamisen kohteeksi valittujen kansalaisten oikeuksia sen sijaan loukataan järjestelmällisesti."

Tässä sanotaankin suoraan että yksi ongelmista ovat liian laajat perusoikeudet, joista erikseen mainitaan sananvapaus. On siis ongelma, että maassa on sananvapaus, joka mahdollistaa perättömiä väitteitä esittäneen median ja toimittajan vastaisen kirjoittelun ja sanomisen. Kuten edellä jo totesin, laista löytyy kyllä kohtia, joilla vaikuttamisen kohteeksi valittu kansalainen voi pitää kiinni oikeuksistaan. Se vaatii vain rikosilmoituksen tekemistä. Ongelma tietenkin on se, että jos on itse toiminut lainvastaisesti ja jokseenkin samalla tavalla kuin mihin vastapuoli sitten ryhtyy, voi oikeusprosessista tulla melko hankala myös asianomistajalle.

"Samankaltaisia – osin laittomia ja osin lain rajoja hipovia –, keinoja on käytetty mm. suomalaisia toimittajia, järjestöaktiiveja, sotilaita, bloggaajia, tutkijoita, virkamiehiä, poliiseja, syyttäjiä, tuomareita, pappeja, poliitikkoja ja tavallisia mielipiteitä ilmaisevia kansalaisia vastaan. Näin suomalaista järjestelmää, kansalaisten luottamusta ja mm. sananvapautta rapautetaan kohde kerrallaan."

Toimittajan luettelemat vaikuttamiskeinot olivat juuri niitä samoja joita hän ja hänen edustamansa mediatalokin käyttivät. Kohderyhmätkin olivat aivan samoja. mukaan luettuna kansan laajat rivit koska kyseinen mediatalo on ylivertainen näkyvyydeltään ja kuuluvuudeltaan. Toimittajan ja hänen edustamansa mielipiderintaman informaatiovaikuttamisen seurauksena ainakin neljä suomalaista bloggaria on pidätetty ja kaksi toimitettu tahdon vastaiseen hoitoon, josta kummankin onnistui vapautua. Some-profiileja ja puheenvuoroja on deletoitu, poistettu ja sensuroitu. Kommentteja deletoitu.

Virkamiehille on annettu vaitiolomääräyksiä, sotilaita on kielletty puhumasta ongelmista ja tietyistä laillisuusasioista, poliiselle on annettu vaikenemismääräyksiä jne. toimittajan edustaman maailmankatsomuksen mukaisen poliittisen ja yhteiskunnallisen näkemyksen ylläpitämiseksi ja toisinajattelun lakkauttamiseksi. Niiden vastakkaisten mielipiteitten esittäminen on johtanut ja johtaa rankaisutoimiin.

Tämä on kyseisen toimittajan edustaman hybridivaikuttamisen aikaansaannosta. Toki toimittaja ei ole tätä yksin aikaan saanut, mutta oli näkyvimpänä sitä edustamassa. Luultavasti hän ei itsekään ollut täysin tietoinen siitä, miten häntä manipuloitiin taustalta.

"Hybridi- ja informaatiovaikuttamiselle on ominaista lainvastaisen ja epäeettisen toiminnan piilottaminen ja sen oikeuttaminen viestinnällä luonteeltaan lailliseksi sekä asialliseksi. Esimerkiksi vainoavien tai yksityiselämää loukkaavien tietojen urkkiminen määritellään disinformaationarratiivissa legitiimiksi ”kansalaisaktivismiksi”. Urkittujen tietojen julkistaminen törkysisältöihin yhdistettynä nimetään ”tutkivaksi journalismiksi”. Ihmisten kannustaminen kunnianloukkauksiin ja kiihotuskirjoituksiin yksittäisiä kansalaisia tai kansanryhmiä vastaan puolestaan on ”sanan- ja mielipiteenvapauden puolustamista”."

Lain mukaan kaikki julkinen tieto  on laillista. Sen esittäminen on laillista. Sen hankkiminen on laillista. Kyseinen toimittaja toimitti julkisuuteen vastustajansa rikostuomiotietoja ja tämä vastasi samalla mitalla julkaisten kyseisen toimittajan saaman rikostuomion, joka sekin oli julkista tietoa. Tämä ei ole mitään urkintaa vaan laillista tiedonhankintaan, mutta toimittajan mukaan se on vainoamista kun hän itse joutui sen kohteeksi. Kun hän itse kollegoineen harjoitti samaa, se oli ihan ok. Kuten edellä jo totesin, laista löytyy pykäliä kunnianloukkauksia, herjauksia jne. vastaan. Niitä on myös käytetty vuosikymmeniä ja käytetään edelleen ja ne ovat tehokkaita. Ongelmana tuntuu olevan se, että väärät henkilöt kaivavat esiin tietoja, jotka koetaan vahingollisiksi tai haitallisiksi, vaikka ne olisivatkin totta.

"Tavoitteena sekaannus: mikä on oikein, mikä laillista – ja mikä todellakaan ei?

Verkossa ja sosiaalisessa mediassa tapahtuvalla informaatiovaikuttamisella hämmennetään kansalaisten, asiantuntijoiden, lainsäätäjien ja lainvalvontaviranomaisten käsitystä siitä, millainen toiminta verkkoviestinnässä ja yhteiskunnassa ylipäätään on sallittua. Käytännössä vaikutusta ulotetaan jopa siihen, millaiseen toimintaan lain koura tai päättäjät puuttuvat."

On melko roisi väite, että some-keskustelu vaikuttaisi lain tulkintaan oikeuslaitoksessa. En usko, että löydämme yhtään sellaista päätöstä, jossa lakia tulkinneen tuomarin päätös perustuisi some-kirjoitteluun. Tämä tekstinpätkä sensijaan on juuri sitä hybridivaikuttamista. Toimittaja pyrkii vaikuttamaan suoraan kansanedustajiin väittämällä, että on olemassa tahoja jossakin muualla, jotka pyrkivät ja voivat vakuttaa tuomareihin, poliisiin ja kansanedustajiin, samaan aikaan kun tekee itse juuri niin juuri tässä.

"Mitä pidempään informaatiolla manipulointi ja häirintä saa jatkua seuraamuksetta, sitä normaalimmaksi ja yleisemmäksi laiton ja asiaton toiminta muuttuu – ja sitä vakavammat seuraukset ovat oikeusvaltiolle ja sen kansalaisille. Käytössä olevien keinojen tunnistaminen on tärkeää, koska jo nähtyjä Suomen lain ja lain hengen ”heikkoja kohtia” hyödynnetään informaatiohyökkäyksissä myös jatkossa. Tähän listaan kaksi esimerkkiä Suomessa havaitusta, ulkomailta organisoidusta, poliittisesti motivoidusta ja aggressiivisesta informaatiovaikuttamisesta, jonka tavoitteena on kalvaa suomalaisten luottamusta viranomaisiin ja oikeusjärjestelmään sekä heikentää kohteiden päätöksenteko- ja toimintakykyä."

Tässä toimittaja aloittaa siten itse suoran vaikuttamisensa. Hän väittää, että suomalaisia viranomaisia ja tuomareita ja sotilaita vastaan on käyty ulkomailta ohjatun mukaisesti. Yhtään konkreettista esimerkkiä hän ei anna, vaan esittää tukun väitteitä, jotka voivat perustua johonkin, josta ei kuitenkaan ole mitään todisteita. Vain hänen sanansa.

"Suomalaisia poliiseja, syyttäjää ja tuomaria on yritetty julkisesti manipuloida ja uhkailla, jos tutkinnan, syyteharkinnan tai oikeudenkäynnin tulos ei ole painostajalle ja tämän edustamalle ääripolitiikalle mieleinen. Erilaisilla törkysivustoilla on julkaistu useita kuvia kohdepoliiseista ja -syyttäjästä, videotallenteita oikeudenkäynneistä (joissa ei edes saisi videokuvata), kirjoitettu ja julkaistu ”törkyjuttuja” ja vihjailtu julkisesti tulevista ikävistä seurauksista tuomarille."

Ja jotta toimittajan oman maailmankuvan ja mielipiteen painoarvo ja vaikutus olisi mahdollisimman suuri, hän jatkaa.

"Suomen Puolustusvoimien upseereita ja sotilaita sekä heidän mielipiteitään, tehtäviään ja tunnistettavia kasvokuvia on systemaattisesti tutkittu ja kaivettu sosiaalisesta mediasta. Niiden pohjalta on julkaistu valemediaan verkko”artikkeleita”, joissa upseerien keskinäisiä yhteyksiä ja mielipiteitä esim. sotilasliitto Natoon tai sukupuolten tasa-arvoon liittyen on vainottu yksittäisten Facebook-tykkäysten tarkkuudella. Lisäksi sotilaille on keksitty kontakteja ja pyritty siten luomaan heistä epäluotettavaa kuvaa sekä uhkaavaa ja halveksuvaa vihakirjoittelua upseereita vastaan. Kirjoittelun tyyli ja sisällöt eivät millään lailla vastaa esimerkiksi sananvapauteen sisältyvää oikeutta arvioida ja arvostella yhteiskunnallisten vallankäyttäjien toimintaa."

Toimittaja esittää, että suomalaisia upseereita vainotaan herkeämättä somessa, että heitä vainotaan heidän mielipiteittensä vuoksi jne. Olennaista on se, että toimittaja pyrkii vaikuttamaan oman kohdeyleisöönsä (eduskunnan hallintovaliokunta) esittämällä suomalaiset ammattisotilaat avuttomina uhreina, täysin kyvyttöminä ja kädettöminä someinvalideina. Joitakin suomalaisia ammattisotilaitakin tuntevana voin todeta, että tällainen jos mikä loukkaa suomalaisupseerien kunniaa. Suomalainen ammattisotilas ei todellakaan ole mikään avuton tumpelo edes somessa, olipa sitten poliittinen maailmankatsomus millainen tahansa.

Mielenkiintoista on se, että toimittaja väittää että kirjoittelun tyyli  olisi lainvastainen. Siis tyyli ei ole sananvapauden piirissä. Toimittaja sanoo, että on olemassa laiton tyyli ja laillinen tyyli kirjoittaa. Se on varsin mielenkiintoinen näkemys. Sisällöissä voi toki olla lainvastaista sisältöä, mutta Tyyli?? Miten kirjoituksen tyyli voi olla lain vastainen??

"Rikoslain kärsimys vaikutustyökaluna

Hybridi- ja informaatiovaikuttamisessa on jo käytetty ja tullaan jatkossa käyttämään työkaluina jo nyt lainsäädännössä rangaistaviksi säädettyjä rikoksia. Yleisimpiä informaatiovaikuttamiseen liittyvistä rikoksista Suomessa näyttävät olevan mm. vainoaminen, kunnianloukkaus ja yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen törkeine tekomuotoineen, identiteettivarkaus, viestintärauhan rikkominen, laiton uhkaus ja julkinen kehottaminen rikokseen. Joillain alustoilla epäillään myös salassapitorikoksia, kun salaiseksi merkittyjä poliisin ja tuomioistuimen dokumentteja on julkaistu (ja liitetty Suomen etujen vastaista ääripolitiikkaa ajavaan disinformaatiosisältöön)."

Kuten toimittaja toteaa, näihin löytyvät lakipykälät olemassa olevasta laista.

"Monet näistä rikoksista ovat – kuten rikoslaki asian toteaa: omiaan aiheuttamaan kärsimystä uhrille, eli informaatiovaikuttamisen kohdehenkilölle. Tämä uhrille aiheutettavan henkisen ja fyysisen kärsimyksen aiheuttaminen on informaatiovaikuttamisen tietoinen päämäärä. Kärsimystä tuottamalla kohdehenkilön toimintaa manipuloidaan kohteen kannalta negatiiviseksi, mutta informaatiovaikuttajalle edulliseksi."

Juuri kyseisen toimittajan edustaman vaikuttaja-ajojahdin seurauksena moni yksityishenkilö joutui vaikeuksiin työpaikoilla, tiedän yhden tapauksen jossa työpaikka jopa meni alta, joten on hieman outoa että itse juuri tällaiseen informaatiovaikuttamiseen omalla toiminnallaan osallistunut henkilö esittää asian jotenkin itsestään ja omasta toiminnastaan erillisenä asiana. Jos ja kun näin on lain mukaan, on toimittaja ja hänen edustamansa mediatalo syyllistynyt juuri tällaiseen toimintaa jota edellä kuvaillaan.

"Vaikutus kohteen toimintaan voivat olla esimerkiksi kohdehenkilön pelästyminen tai ahdistuminen ”hiljaiseksi”. Operaation voi sanoa onnistuneen esimerkiksi silloin, jos kohde poistuu julkisuudesta tai sosiaalisesta mediasta puhumasta informaatiovaikuttajan edustamalle taholle epäedullisista tai kiusallisista aihepiireistä. Tällainen informaatio-psykologinen vaikuttaminen tai refleksiivinen kontrolli on hyväksyttävä toimintamuoto esimerkiksi Venäjän tiedustelupalveluiden keskuudessa."

Voi hyvinkin olla, että Venäjän tiedustelupalvelut toimivat juuri näin, mutta juuri näin toimi toimittaja ja hänen edustamansa mediatalokin ja onnistui monissa tapauksissa pelästyttämään ihmisiä hiljaisiksi, poistumaan somesta ja lopettamaan toimittajan ja hänen edustamiensa mielipidepiirien vastaisen kirjoittelun ja puheen. Ja kuten jo edellä totesin: useat täysin syyttömät siviilit joutuivat vaikeuksiin jopa työpaikoillaan toimittajan ja hänen edustamansa mediatalon toiminnan ja kirjoittelun seurauksena.

"Valejournalistit ja näennäiset kansalaisaktivistit urkkijoina

Yhtenä informaatiovaikuttamisen keinona on Suomessa käytetty kohdehenkilöiden tietojen urkkimista paitsi sosiaalisesta mediasta, myös eri viranomaisilta ja instituutioilta. Tietoja on kerätty näennäisen asiallisten kansalais- tai toimittajakyselyiden ja tietopyyntöjen muodossa. Urkintaa on kohdistettu mm. kohdehenkilöiden työnantajiin, verottajaan ja yritysrekisteriin."

Otsikko on suoraa hybridivaikuttamista: annetaan ymmärtää, että on olemassa "valejournalisteja" ja "näennäisiä kansalaisaktivisteja", eli ikään  kuin laittomia toimijoita. Todellisuudessa on olemassa vapaita kansalaisia, jota voivat hankkia vapaasti julkista tietoa. Kyse ei ole laitttomasta toiminnasta.

"Sen jälkeen tietoja on julkaistu mustamaalaus- ja painostustarkoituksessa disinformaatiolla ja halventavalla kielenkäytöllä höystettynä propagandaa levittävillä äärisivustoilla ja someryhmissä. Näiltä alustoilta sisällön ja näkökulmien toivotaan leviävän myös normaaliin ja eettisiin sääntöihin sitoutuneeseen mediaan, eli yhä laajemmalle yleisölle."

Lausunto on sikäli erikoinen, että tässä toimittaja antaa ymmärtää, että hänen normaaleiksi ja eettisiksi määrittelemänsä mediat eivät kykenisi arvioimaan itse mikä on sellaista materiaalia, jotka voidaan julkistaa. Mitä taas tulee laajan yleisön tietoon saattamisesta, toimittaja ja hänen edustamansa mediatalo ovat sen suhteen täysin suvereeneja tässä maassa, eikä heidän noitajahtinsa suinkaan kaihtanut tuomasta esiin "epäilyttäviä" henkilöitä ja heidän tietojaan.

"Urkitut tiedot ovat sisältäneet mm. henkilötunnuksia ja niiden osia, yksityisiä terveystietoja, osoitteita, puhelinnumeroita, verotietoja ja verotuskuntatietoja (mikä on yleensä sama kuin asuinkuntatieto, mikä puolestaan on usein salaista ja/tai turvakiellettyä tietoa), virkojen tai toimien rahoitustietoja, opintotietoja, ja niin edelleen. Vuonna 2016 syksyllä nähtiin jopa hiljattain poliittisen väkivallan seurauksena menehtyneen yksityishenkilön terveystietojen ja oikeusrekisterikeskuksesta kaivettujen tuomiotietojen laajaa ja pitkäkestoista julkistamista eri valemedioissa propagandatarkoituksessa."

Mikäli  henkilön osoite, kotikunta jatai puhelinnumero ovat turvasuojattuja, niitä ei saa selville mistään. Ei ainakaan pitäisi saada, lain mukaan. Jokainen vakavan rikollisuuden parissa asioinut tietää tämän. Mikäli turvasuojattuja tietoja on luovutettu, tiedon luovuttamiseen syyllistynyt virkamies tai viranomainen on syyllistynyt rikokseen.

"Tässä lista suomalaisviranomaisista ja instituutioista, joista haettuja ja saatuja tietoja on käytetty epäasiallisissa kampanjoissa eli samaan henkilöön kohdistuneissa pitkäkestoisissa häpäisyoperaatioissa. Lista ei ole täydellinen: kaupparekisteri, verotoimisto, tuomioistuinten kirjaamot, oikeusrekisterikeskus, yliopistojen kansliat, poliisi."

Niin, avoimessa länsimaisessa demokratiassa tiedot ovat lähtökohtaisesti julkisia. Niiden salaaminen vaatii erityisiä syitä. Tämän katsotaan olevan avoimen länsimaisen demokratian kannalta keskeinen periaate ja se koskee niin valtionhallintoa kuin yksityishenkilöitäkin, joilla on toki korkeampi yksityisyyden suoja kuin julkisuuden henkilöillä. Tietojen väärinkäyttö mahdollisissa "pitkäkestoisissa häpäisyoperaatioissa" on tietenkin asia, joka voidaan selvittää tuomioistuimessa laissa olevien pykälien nojalla milloin tahansa.

"Eräs Suomessa havaittu informaatiovaikuttamisen työkalu on viranomaisten kuormittaminen ”kansalaispalautteeksi” naamioiduilla kanteluilla ja valituksilla. Näitä muodollisesti asianmukaisia, mutta sisällöltään faktoja vääristeleviä valituskampanjoita masinoidaan sosiaalisessa mediassa ja Venäjään kytkeytyvissä valemedioissa. Suomalaiset valvontaviranomaiset joutuvat näin käsittelemään poliittiseen häirintätarkoitukseen tehtyjä kanteluita. Toivoakseni valekantelut tunnistetaan ja jätetään käsittelemättä."

Toimittaja esittää, että maassa tehtaillaan nimenomaan Venäjään yhteydessä olevan "valemedian" toimesta tolkuttomia määriä valheellisia kanteluita, jotka ylikuormittavat hallintokoneistoa. Jos näin olisi, tämähän ei ole informaatiovaikuttamista, vaan haitantekoa, jota vastaan löytyy myös lakipykäliä. Jos kansalaisen tekemä valitus tai kantelu on "muodollisesti asianmukainen" se on myös laillinen ja se käsitellään sen mukaisesti. Toimittaja esittää, että maassa tehdään "poliittiseen häirintätarkoitukseen tehtyjä kanteluita", jotka tulisi tunnistaa ja jättää käsittelemättä, Siis selkokielellä: poliittisista lähtökohdista tehtyjä kanteluita ei tulisi käsitellä. Se on länsimaisen demokratian näkökulmasta aika mielenkiintoinen vaatimus. Se nimitttäin tarkoittaisi sitä, että on olemassa vääriä poliittisia mielipiteitä, jotka sitten kaventavat automaattisesti kansalaisoikeuksia. Ajatus on varsin mielenkiintoinen jo itsessään.

"Yhteiskunnan tuki kohdehenkilölle ja varhaisen puuttumisen tärkeys

Monissa informaatiovaikuttamiskampanjoissa henkilöön kohdistetaan pitkäkestoista, vakavaa häirintää. Sen tavoite on paitsi aiheuttaa kärsimystä, myös hidastaa kohteen työskentelyä. Tämä mekanismi saattaa hidastaa koko organisaation työtä, mikä on informaatiovaikuttajan tavoite."

Edesmennyt isäni oli päätoimittaja vuosikymmeniä ja toimessaan puolusti toimittajiaan kymmeniä jos ei satoja kertoja ulkopuoliselta painostukselta ja uhkailulta. Tarvittaessa mentiin käräjille ja oltiin valmiita myös kohtaamaan uhkailijat ja painostajat. Painostus ulottui joskus myös meihin perheenjäseniin ja lapsiin, mutta kaikista tilanteista selvittiin. Toki tuohon aikaan ei ollut sosiaalista mediaa, mutta uhkaukset olivat sensijaan suoria henkilöiden terveyteen ja henkeen kohdistuvia. Uhkailijat olivat toisinaan hyvinkin varteenotettavia, joten kyse ei ollut mistään himankalaisen haitarinsoittajan mielenpahoituksesta. Himankalaisia mitenkään väheksymättä.

"Kohdehenkilö pyritään disinformaation, julkisen mustamaalauksen, työnantajalle esitettyjen erovaatimusten ja valepaljastusten keinoin myös eristämään omasta ammatillisesta tai fyysisestä työyhteisöstään sekä marginalisoimaan yhteiskunnallisessa keskustelussa. Kaikki suomalaiset työyhteisöt eivät ole varautuneita tällaiseen painostukseen. Siksi ne eivät automaattisesti osaa suhtautua hyökkäykseen asianmukaisesti. Tällöin erityisenä uhkana on kohdehenkilön jääminen ilman työyhteisön tukea ja sairastuminen."

Juuri näin kävi muutamille yksityishenkilöille toimittajan itsensä ja edustamansa mediatalon vaikuttajajahdin seurauksena.

"Tällä hetkellä uhri – joka yleensä on rikos- ja oikeusasioissa täysi maallikko – saattaa joutua yksin arvioimaan asiattomien kirjoitusten ja muun häiriöviestinnän laillisuutta sekä menestymisen mahdollisuuksia pitkässä oikeusprosessissa, tekemään rikosilmoituksia ja oikomaan verkossa levitettävää propagandaa."

Mikäli mediatalo ei kykene suojelemaan tai puolustamaan toimittajiaan, se ei ole mistään kotoisin. Niin kauan kuin itse olin ammatissa perusperiaatteena oli yleisesti se, että jos ja kun yksittäisen toimittajan kimppuun käydään, koko mediatalo puolustaa kyseistä toimittajaa. On oireellista jos toimittajan oma mediatalo ei ole tukenut häntä riittävästi, mutta se on toinen kysymys ja kuuluu sen työpaikan sisäiseen keskusteluum.

"Kaikki kohdehenkilöt eivät osaa tai jaksa vaatia omia oikeuksiaan. He saattavat myös – aiheellisesti – pelätä rikosilmoituksesta aiheutuvan kovia vastatoimia. Näissä olosuhteissa epäillyt vakavatkin rikokset jäävät helposti tutkimatta, syyttämättä ja tuomitsematta. Tämä rankaisemattomuus puolestaan lisää rikostentekijöiden motivaatiota jatkaa samanlaista toimintaa muiden kohteiden parissa."

Mikäli rikos on tapahtunut ja toteennäytetty, tuomioistuin antaa tuomion. Jos kyse on vakavista rikoksista poliiti tutkii sellaiset aivan varmasti ja ne myös johtavat syytteisiin ja yleensä myös tuomioihin. On aika rohkeaa väittää, että Suomen poliisi ja oikeuslaitos eivät kykenisi puuttumaan vakavaan rikollisuuteen ja vakaviin rikoksiin, mikäli sellaisesta on näyttöä ja sellaista tapahtuu. Jos kyse on Netti-rikoksista, niistä löytyy näyttöä.

"Muut hybridivaikuttamisen rikolliset trendit

Suomen lainsäädännössä kannattaa varautua myös muiden rikostyyppien yleistymiseen ja käyttöön hybridi- ja informaatiovaikuttamisessa. Näitä ovat mm. viestintäsalaisuuden loukkaukset ja tietojärjestelmän häirinnät eri tekomuotoineen, suojauksenpurkujärjestelmärikokset, tietomurrot ja henkilörekisteririkokset. Tekijöitä ovat viestintäsabotaasiin, datamanipulaatioon ja haittaohjelmien levitykseen erikoistuneet hakkeriryhmittymät, joiden siteet valtiollisiin toimijoihin pyritään häivyttämään. Hyökkäyksiä kohdistetaan informaatiovaikuttamisen kohdehenkilöihin."

Tässä luetellut teot ovat jo nykyisen lain mukaan rikoksia. Annetaan myös ymmärtää, että tällaisen toiminnan taustalla on aivan valtio, etenkin se yksi itäinen naapurimaamme, vaikka Eric Snowdenin ulostulon jälkeen jokaiselle pitäisi olla selvää mitä ja millaista toimintaa myös läntinen suurvalta maahamme kohdistaa. Mutta se on toinen keskustelu se.

"Yhdysvalloissa arvioidaan presidentinvaaleihin vaikutetun kyber- ja informaatiosodankäynnin keinoin: hakkeroinneilla ja somessa levitettyjen valeuutisten avulla. Pitkälti tästä syystä olisikin aiheellista pistää jäihin hankkeet, jotka tähtäävät Suomen vaalien tai esimerkiksi suomalaisten terveystietojen digitalisointiin."

Yhdysvaltojen itsensä tiedetään soluttautuneen jokaisen ehdokkaan vaalitoimistoon ja hakkeroineen jokaisen ehdokkaan sähköpostitilit, kännykät ja älylaitteen Ranskan presidentinvaaleissa 2012 presidentti Obaman nimenomaisesta käskystä. Yhdysvaltojen tiedetään sekaantuneen yli 80 maan vaaleihin suoraan. Tämä jää jostakin syystä kertomatta näissä yhteyksissä. En tiedä miksi. Se olisi kuitenkin jaettavan tiedon tasapuolisuuden ja objektiivisuuden kannalta ehdottoman tärkeää. Muutenhan kyse on informaatiovaikuttamisesta, eli disinformaatiosta.

"Myös rikosnimike sotaan yllyttäminen saattaa tulevaisuudessa olla käytössä Suomeen kohdistuvan informaatiovaikuttamisen ja hybridisodankäynnin välineenä. Erityinen huomio kannattaa kiinnittää toimijoihin, jotka laissa määritellysti: ”2) julkisesti levittävät lausumia tai muita ilmaisuja, joiden tarkoituksena on vaikuttaa yleisen mielipiteen kehittymiseen hyökkäystekojen käyttöä puoltavaksi, 3) järjestelmällisesti levittävät ilmeisen perättömiä tai harhaanjohtavia tietoja Suomen puolustuksesta tai sotilas- tai puolustuspoliittisista aikomuksista."

Tämä on sikäli mielenkiintoinen avaus, koska Nato on julistanut Venäjän vihollismaaksi ja Suomen hallitus ja valtamedia ovat lobanneet kovasti Nato-jäsenyyden puolesta. Ovat ne siis syyllistyneet sotaan yllyttämiseen? Mahdollisesti. Asia pitäisi kenties selvittää jo senkin vuoksi, että nuo toimittajan lainaamat lainkohdat tuntuvat viittaavan siihen, että näin on käynyt.

"Miltä osin suomalaista lainsäädäntöä ja kansalaisten oikeussuojaa tulee vahvistaa?

Monet tässä lausunnossa mainitut, vihamielisiä poliittisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia tavoitteita palvelevat rikostyypit ovat tällä hetkellä asianomistajarikoksia. Näitä ovat esimerkiksi laiton uhkaus ja törkeä kunnianloukkaus. Asianomistajarikoksissa uhrin tulee itse tunnistaa rikos, kokea itsensä rikoksen uhriksi, tehdä poliisille tutkintapyyntö ja vaatia tekijälle rangaistusta. Yleisen syytteen alaisissa, siis yhteiskunnallisesti merkittävinä pidetyissä rikoksissa tutkintapyynnön voi tehdä kuka tahansa, ja syyte voidaan nostaa ilman uhrin osallisuutta. Esimerkiksi laiton uhkaus ja törkeä kunnianloukkaus ylittävät varsinkin netissä helposti rikoskynnyksen, mutta asianomistaja ei välttämättä uskalla ilmoittaa rikoksesta (Timonen, S. 2017)."

Rikosilmoituksen tekeminen on kohtuullisen helppoa, varsinkin jos ja kun uhkailua yms. on tapahtunut Netissä. Tällöin todisteet ovat tallessa ja syyllisyys on helppo todeta. On valitettavaa, jos uhkailun kohde ei uskalla tehdä rikosilmoitusta. Herää tietenkin kysymys, eikö uhrin tai uhkailun kohteen lähipiiristäkään löydy tukijoita. Itse en ole henkeeni ja terveyteeni kohdistuneita uhkauksia koskaan ottanut vakavasti, paitsi kerran. Tuolloin ilmoitin ajan ja paikan, jossa olen tavoitettavissa. Jostakin syystä uhkailija/uhkailijat eivät ilmestyneet paikalle ja sanoivat etten minäkään ollut. Onnekseni joku ulkopuolinen oli paikalla uteliaisuuttaan ja kyseisessä somessa kertoi, että olin ollut odottamassa uhkailijoita saapuvaksi. Miksi he eivät tulleet, se jäi hämäränpeittoon, koska uhkailija poistui kyseisestä keskustelusta tai vaihtoi nicciään eikä enää uhkaillut.

"Siksikin esimerkiksi julkiset laittomat uhkaukset ja törkeät kunnianloukkaukset voisi olla syytä kategorisoida yhteiskunnallisesti merkittäviksi ja saattaa yleisen syytteen alaisuuteen, pois kuormitetun rikoksen uhrin harteilta. Nykylainsäädännön mukaan valtakunnansyyttäjä voisi nostaa syytteen törkeästä kunnianloukkauksesta ilman asianomistajan myötävaikutusta, jos rikos on tehty joukkotiedotusvälinettä käyttämällä ja tärkeä yleinen etu vaatii syytteen nostamista. Mutta tiedossa ei ole yhtään tapausta, jossa valtakunnansyyttäjä näin olisi toiminut. Netissä agitoitavaa kunnianloukkaus- ja uhkailutilannetta helpottaisi huomattavasti, jos valtakunnansyyttäjä päättäisi nostaisi syytteitä esimerkiksi valemedioiden ja erilaisten somekiihotusryhmien kohdalla."

Tämä voisi olla ihan kannatettava ajatus, mutta se koskisi myös kyseistä toimittajaa ja hänen edustamaansa mediataloa. Heidän aloittamaansa ja ylläpitämäänsä vaikuttajajahtia ei voisi jättää syyttämättä, varsinkin kun se kohdistui yksittäisiin kansalaisiin riippumatta siitä oliko näillä mitään kytköstä tai yhteyttä Venäjään, venäläisiin ja yhtään mihinkään.

"Tämä paitsi auttaisi aggressiivisen vaikuttamisen kohteita merkittävästi sekä ennaltaehkäisisi uutta, vastaavaa rikollisuutta. Netissä vapaasti pyörivät rikolliset tekstit kiihottavat toisia ihmisiä kirjoittelemaan samantyyppisiä tekstejä – ja toteuttamaan vihateot. Olen julkisesti toivonut ja toivon edelleen poliisille aiempaa enemmän resursseja viharikosten tutkintaan ja niiden ehkäisyyn. Myös syyttäjille ja tuomioistuimille tulisi varata enemmän resursseja epäiltyjen viharikosten käsittelyyn, tutkintaan ja tuomitsemiseen."

Aivan ensimmäiseksi olisi syytä määritellä hyvin tarkkaan se, mitä viharikollisuus on. Sehän ei voi olla vain subjektiivinen tuntemus tai käsitys, jos se lakiin otetaan. Se pitää määritellä ja rajata tarkkaan laissa, jotta vältyttäisiin summittaisilta toimilta viranomaisten taholta. Toisenlaisessa poliittisessa ilmapiirissä viranomaiset voisivat löperön lain turvin käydä toimittajan itsensä kimppuun vain siksi, että tämä suhtautuu Venäjään niin negatiivisesti. Onneksi se ei vielä ole mahdollista.

"Lisäksi monista tässä lausunnossa mainituista rikoksista säädettyä rangaistusasteikkoa tulisi merkittävästi korottaa. Rangaistuksena esimerkiksi parikymmentä päiväsakkoa ei ole missään suhteessa aiheutettuihin vahinkoihin."

En tunne ko. rikoksiin liittyvää rangaistusasteikkoa enkä tiedä mikä on maksimirangaistus, mutta voisin kuvitella sen olevan kovemman kuin parikymmentä päiväsakkoa. Tässä kuten muissakin voi olla kyse rangaituskäytännön lepsuudesta, aivan kuten raiskausrikoksissakin. Niissäkin voitaisiin antaa kovempia tuomioita, mutta yleensä käytetään asteikon alapäätä. En tiedä miksi.

"Informaatiovaikuttamiseen liittyvä rikollinen toiminta näyttää myös hyvin järjestäytyneeltä ja sellaisena sitä tulisi oikeudessa kohdella: sitä johdetaan verrattain ammattimaisesti ja hierarkkisesti ulkomailta. Ainakin osa epäasiallisten ja laittomien sisältöjen tuottajista ja urkkijoista saa tiettävästi palkkaa työstään ja heidän ammattinimikkeensä on ”toimittaja”."

Tällaisten väitteiden esittämisen suhteen tulisi olla erittäin tarkkana. Mikäli näin on, olisi syytä esittää faktat ja todisteet. Minunkin on väitetty saavan palkkaa Moskovasta, mutta kaikki viranomaiset näkevät pankkitililtäni ettei sinne juurikaan rahaa tule. Ei edes Moskovasta. Kuten edellä totesin, on jo useita tapauksia joissa täysin viattomat kansalaiset ovat joutuneet tällaisten epäilyjen kohteeksi. He ovat myös kärsineet menetyksiä, tiedän yhden tapauksen jossa meni työpaikka. Vain ja ainoastaan siksi, että tämän todistuksen antaneen toimittajan mediatalo oli kertonut millaisia ajatuksia esittelevät ovat Venäjän vaikuttajia. Kaveri ei ollut, mutta sai potkut koska esimiestaho uskoi valtamediaa. Nyt kaveri on niin peloteltu, ettei halua nimeään julki eikä edes uskalla puhua tapauksesta julkisesti. Ja tämän sai aikaan tämän todistuksen antanut toimittaja ja hänen kollegansa vaikuttajajahdillaan. Voidaan tietysti kysyä mikä heidän rikosoikeudellinen vastuunsa tässä tapauksessa olisi voinut olla.

"Yksi propagandan levittämisen tavoite on vaikuttaa mahdollisimman laajasti väestön ajatuksiin, mieleen ja toimintaan. Suomalaisia on esimerkiksi somedisinformaatiolla jalkautettu kaduille protestoimaan propagandalla dehumanisoituja ”vihollisia” vastaan."

Kyllä, toimittajan itsensä ja hänen edustamansa mediatalon informaatiovaikutuksen vuoksi olemme nähneet maassa tuhansien ihmisten mielenosoituksia ja marsseja, erilaisia tapahtumia ja toimintatilaisuuksia, joilla on pyritty jopa suoraan estämään itselle vastenmielisen tai poliittisesti vääräksi koetun laillisen toiminnan onnistuminen ja ylipäätään sellaisen mahdollisuus.

"Tästä syystä olisi tärkeää selvittää esimerkiksi kyselytutkimuksilla, miten laajasti suomalaisiin on valheilla vaikutettu. Näin toimittiin esimerkiksi viime vuonna Tšekissä, jossa lisäksi perustettiin Venäjän propagandaan vastaava keskus."

Helsingissä toimii jo hybridisotakeskus, jonka toiminnasta kukaan ei tiedä juuri yhtään mitään. Sen osuutta Suomessa tapahtuvaan hybridisotaan ja informatiovaikuttamiseen ei tiedä kukaan. Se lieneekin tarkoitus, koska sen taustalla toimivat länsimaiset sotilasmahdit. Venäjän toimista ollaan sensijaan hyvin selvillä julkisuudessa ja kansalaistenkin keskuudessa.

"Suomalaiset ja kansainväliset yritykset sekä keskustelufoorumit kuriin"

Jokaisen vapaata länsimaista demokraattista yhteiskuntaa kannattavan tulisi saada tästä otsikosta kylmiä väreitä. Tällaisia vaatimuksia on länsimaissa esitetty viimeksi 1940-luvulla.

"Suomessa toimii huomattavia liikevoittoja tekeviä kansainvälisiä internet-yrityksiä, jotka tarjoavat vihapuheagitoijille ja valeprofiileille alustan sanomansa levitykseen. Nämä kansainväliset yritykset eivät reagoi käyttäjien ilmoituksiin edes masinoidusta ja laittomasta vihasisällöstä. Käytännössä ne jättävät esimerkiksi uhkaus-, raiskaus- ja muut vastaavat kirjoitukset sekä tällaista ”sisältöä” tuottavat profiilit, sivustot ja ryhmät (jopa lasten) näkyville siitä huolimatta, että sisällöt raportoidaan esimerkiksi vihapuheena palveluntarjoajille. Tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi sosiaalisen median palvelu Facebook, videopalvelu YouTube ja pikaviestipalvelu Twitter."

Rikoksiin reagoi poliisi jos ja kun sellainen tulee poliisin tietoon. Poliisi myös tutkii sellaiset. Mitä taas tulee näiden nettijättien toimintaan, ne ovat jo alkaneet sensuroida alustojaan. Poliittisesti vääräksi tai kyseenalaiseksi koettu materiaali on kiellettyä ja deletoidaan kohtalaisen nopeasti ja näissä toimivat aktiivisesti myös erilaiset ilmiantajat, kotimaiset toimijat jotka ilmiannoillaan rajoittavat sosiaalisen median toimintaa.

"Propagandistit ja informaatiosodankävijät aktiivisesti hyödyntävät niitä omiin edellä kuvattuihin tarpeisiinsa. Suomessa toimivilta yrityksiltä tulisi vaatia Suomen lakien kunnioitusta, jotta ko. palveluissa tehtailtavat väärinkäytökset eivät aiheuttaisi enempää vahinkoa ja työllistäisi suomalaista poliisia. Tällä hetkellä myös vain suomalaisille tarjotut verkkofoorumit tarjoavat alustan valheellisten ja laittomien tekstien levittämiselle. Näitä ovat esimerkiksi Ylilauta, Hommafoorumi ja Suomi24.fi. Näistä Suomi24.fi ja Ylilauta tuottavat omistajilleen voittoa. Näitä alustoja käytetään hyväksi valemedioissa julkaistun lokatiedon laajemmalle linkitykselle ja levitykselle."

Sosiaalisen median yksi perusidea on tiedon ja muun vapaa jakaminen. Se tieto voi olla väärää, valheellista tai asenteellista, jopa sellaista mistä me emme pidä, mutta vastapuoli voi nähdä asian samalla tavalla ja vaatia meidän mielipiteittemme ja näkemystemme sensurointia. Itseasiassa niin tehdään jo nyt. Käsite "laiton teksti" on mielenkiintoinen sikälikin, ettei tuollaista termiä ole aikaisemmin käytetty kuin Neuvostoliitossa toisinajattelijoiden vainoissa.

"Joku raja viranomais- ja muiden tietojen asiattomaan urkintaan

Kohdehenkilöiden tietojen urkintaan viranomaisilta voidaan myös puuttua. Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta toteaa: ”Tässä laissa säädettyjen tiedonsaantioikeuksien ja viranomaisten velvollisuuksien tarkoituksena on toteuttaa avoimuutta ja hyvää tiedonhallintatapaa viranomaisten toiminnassa sekä antaa yksilöille ja yhteisöille mahdollisuus valvoa julkisen vallan ja julkisten varojen käyttöä, muodostaa vapaasti mielipiteensä sekä vaikuttaa julkisen vallan käyttöön ja valvoa oikeuksiaan ja etujaan.”

Laki ei siis velvoita luovuttamaan tietoja yksityisistä tai julkisista suomalaisista häirintätarkoitukseen tai propagandasivustojen valheiden ja salaliittoteorioiden materiaaliksi. Koska tällä hetkellä viranomaiset luovuttavat tietoja myös tällaiseen käyttöön, tietojen luovutuskäytäntöjä olisi hyvä tarkistaa.

Viranomaisasiakirjojen julkisuus ei saa johtaa tilanteeseen, jossa hyvässä uskossa toimivat viranomaiset tahtomattaan avustavat ekstremistejä häiriköimään kansalaisia. Verkkoon levitettyä yksityistä tietoa ei saa koskaan verkosta pois.

Samaan aikaan tulee huolehtia, että asialliset toimittajat saavat jatkossakin tarvitsemansa tiedot yhteiskunnallisesti merkittävää valvontatehtäväänsä varten. Yksi varteenotettava vaihtoehto on kouluttaa viranomaiset tunnistamaan ja epäämään tietopyynnöt, joiden motiivi on kyseenalainen ja tietopyynnössä ilmoitettu julkaisualusta tunnetaan lakeja halveksivana."

Käsite "asiallinen toimittaja" on hieman ongelmallinen juridiikan kannalta, mutta kuten edellä todettiin laki antaa jo nyt viranomaisille mahdollisuuden rajoittaa tietojen saantia. Eli mitään lain kiristyksiä ei tarvita tältä osin.

"Tilanteeseen puututtava nopeasti – ihmisiä peloteltu jo hiljaisiksi"

Totta. Tiedän kymmeniä ihmisiä, jotka eivät tuo julki poliittisia tai maailmankatsomuksellisia näkemyksiään vain siksi, että pelkäävät sellaisen johtavan vaikeuksiin työpaikalla ja muuallakin. Kyse on yleensä ns. tavallisista ihmisistä, jotka omaavat joissakin asioissa näkemyksiä joita suomalainen valtamedia pitää väärinä, törkeinä tai rikollisina. He pelkäävät myös kovasti Venäjän trolleiksi leimaantumista, joka sekin pelko on toimittajan ja hänen edustamansa mediatalon aikaansaannosta. Tämä toimittaja ja hänen kollegansa ovat olleet luomassa ilmapiiriä, jossa ihmiset eivät uskalla puhua ääneen omia ajatuksiaan. Se on totta jo nyt.

"Hybridi- ja informaatiosodankäynnin kontekstissa rikoksia tehtailevat usein tahot, joille suomalaisen oikeusprosessin hitaus, kantelumahdollisuudet, pitkät käsittelyajat ja matalat rangaistukset toimivat yllykkeenä rikosten uusimiseen ja toiminnan jatkamiseen ”entiseen malliin”. Monet tahot, jotka ovat julkisesti kertoneet harjoittavansa informaatiosotaa, käytännössä näyttävät pitävän Suomen lainsäädäntöä ja prosesseja pilkkanaan. Tästäkin syystä informaatiosodankäynnin rikollisten ulottuvuuksien – kuten samalla muunkin rikollisuuden – uhrien oikeussuojaa tulee merkittävästi parantaa sekä lainsäädännöllä että resurssien kohdentamisella."

Olisi ollut mukava nähdä jonkinlainen lista niistä inforikollisista, jotka ovat julkisesti kertoneet harjoittavansa informaatiosotaa. Sellaisen laatiminen olisi varmaankin ollut helppoa, jos ja kun näitä tahoja on.

 "Kaikkiaan lainsäätäjien tulee varautua siihen, että erilainen ”aktivismiksi”, ”journalismiksi”, ”sananvapauden sankaruudeksi” tai jopa ”taideprojekteiksi” naamioitu aggressiivinen vaikuttaminen, vaiennuspyrkimykset ja häirintä lisääntyy, kun siihen ei puututa."

Tämä ajatus sisältää niin paljon ongelmia, ettei tila ja aika yksinkertaisesti riitä niiden perkamiseen, mutta silloin kun ryhdytään puhumaan Oikeasta journalismista, Oikeasta aktivismista, Oikeasta sananvapaudesta ja Oikeasta taiteesta, ollaan todellakin aivan samoilla teillä kuin 1930-luvun Saksassa. Jokainen historiaa tunteva tietää tämän ja luulisi jokaisen olevan hereillä, kun tällaisia puheita ryhdytään pitämään kansanedustuslaitoksessa.

"Toimenpiteet asiassa ovat kiireellisiä, koska harva työnsä tai kannanottojensa takia kohteeksi joutunut jaksaa a) häirintää b) pitkää oikeustaistelua, jonka lopputulos ei ole varma tai c) samojen rikosten jatkuvaa toistumista samojen tekijöiden toimesta."

Aina kun vaaditaan viranomaistoimenpiteitä tai lainmuutoksia kiireellisinä, on syytä painaa jarrua. Oli kyse sitten SOTEsta tai sananvapausasioista. Kiireessä hutiloidaan, tehdään virheitä ja hyvin usein päätöksiä, joista kaikki kärsivät ennemmin tai myöhemmin.

"Moni valitsee ”helpomman tien”: lopettaa julkisen keskustelun, ei alunperinkään osallistu siihen tai muokkaa kannanottojaan välttääkseen henkilöönsä, yksityisyyteensä ja kunniaansa kohdistetut aggressiiviset disinformaatioiskut. Tämä uhka on Suomessa jo osittain toteutunut."

Juuri näin tapahtui Yleisradion suuren Venäjä-trollijahdin ansiosta kymmenille asian suhteen täysin sivullisille henkilöille. Ja juuri nyt somessa yritetään vaijentaa entinen demariedustaja Mikko Elo. Jopa omiensa toimsta.

Tätä asiaa kannattaa ja pitää miettiä pitkään ja hartaasti. Mitä haluamme? Mistä tämä kaikki kertoo?

Mihin suuntaan yhteiskuntamme on menossa?

Sananvapaus koskee nimenomaan niitä tahoja, jotka ovat kanssamme eri mieltä. Sananvapaus kuuluu niille, joista emme pidä ja joiden ajatuksia emme hyväksy. Se on sananvapauden määritelmä. Se on koko sananvapauden peruspointti. Meidän mielestämme vääriä poliittisia ajatuksia esittävillä henkilöillä on oikeus sanoa sanottavansa. Itselleni vastenmielisen poliittisen ajatuksen omaava saa esittää ajatuksensa vapaasti. En edes vaadi sellaisten sensuuria tai vaijentamista. Miksikö? Koska sananvapaus on niin tärkeä asia.

Sananvapaus on ajattelun, ajatuksen vapautta. Kaikki sen rajoittaminen millä tahansa perusteilla on sensuuria, ajattelun vapauden rajoittamista. Kaikki pyrkimykset sananvapauden rajoittamiseksi ovat yhteiskuntamme perusarvojen vastaisia. Kuten elokuvaohjaaja Milos Forman sanoi: Ei ole olemassa mitään osittaista sensuuria. Sitä joko on tai ei ole.

Rikokset, kuten uhkaukset ja nettivainoaminen jne. ovat rikoksia. Sellaisina niitä tuleekin kohdella. Niitä varten on jo olemassa lakeja. Ne voidaan käsitellä. Mutta sananvapauden rajoittaminen sillä perusteella, että joku on "Venäjä-mielinen" on hulluutta. Mitä jos valta vaihtuu ja alkaa tuulla toisesta suunnasta? Mitä sitten tehdään, kun "länsimielisyys" koetaan uhkaksi ja vaaraksi?

Jokainen hieman vanhempi muistaa suomettumisen pahimmat ajat. Jokainen muistaa millaista oli kun julkista keskustelua haluttiin rajoittaa "ulkopoliittisiin syihin" vedoten. Kuka haluaa palata siihen aikaan? Kuka haluaa sellaisen ajan takaisin vain siksi, että jotkut väittävät Venäjän olevan jokaisen yhteiskuntakriittisen, Nato-kriittisen, EU-kriittisen ajatuksen takana? Se on hulluutta.

Joko meillä on sananvapaus kaikkine vaivoineen, tai sitten ei. Joko meillä on ajattelun vapaus, tai sitten ei ole. Asia on näin yksinkertainen. Valinta tehdään näiden kahden välillä: vapaus tai vankila.

Jokainen meistä tekee sen valinnan.
lauantai 25. elokuuta 2018

SAULI NIINISTÖ 70V. - FIASKOPRESIDENTTI

Kun presidentti Niinistön merkkipäivät ovat nyt kirvoittaneet kaiken kirjavat "asiantuntijat" taas laukomaan latteuksiaan valtamediassa ja toimittajat kirjoittelevat höpöhöpöjuttujaan Saulista, taidan laittaa myös oman näkemykseni julkisuuteen. Kyse on siis täysin subjektiivisesta arviosta Sauli Niinistön poliittisesta toiminnasta ja aikaansaannosten arvioinnista tällä saralla.

Ihan alkuun on todettava, että presidentti Niinistön "suurin" saavutus on ulkopolitiikassa normaalin puheyhteyden säilyttäminen Venäjään. Saulille ja tälle suomalaiselle poliittiselle eliitille tämä on suunnaton saavutus, vaikka kyse on ihan normaalista toiminnasta. Saavutuksen valtaisa arvo johtuu siitä, että ulkoministeriössä ja puolustusministeriössä sekä valtamediassa on sadoittain toimijoita jotka vaativat Venäjän vastaista avoimen vihamielistä toimintaa. Myös lännestä ja Baltian maista on annettu ymmärtää, että linja on liian lepsu. Sauli ei ole tehnyt niin ja juuri siksi moni toimittajatyttö onkin moittinut häntä, kun ei ole haistatellut Putinille. Normaalien välien ylläpitäminen on siksi Saulin suurin saavutus.

Saulin muut saavutukset ovatkin sitten sitäkin synkempiä kansakunnan, kansalaisten ja valtion kannalta.

Sauli Niinistö oli se mies, joka oli keskeisimmässä roolissa Suomen liittyessä euroon. Samalla Suomi luopui talouspoliittisesta itsenäisyydestään. Suomen valtio velkaantui euron myötä ennätystahtiin ja velkaantuu edelleen. Tappiot lasketaan kymmenissä miljardeissa. Kun Ruotsi jättäytyi euron ulkopuolelle Sauli ilmoitti, että Ruotsi tulee maksamaan raskaan hinnan euron ulkopuolelle jäämisestä. Hän on totaalisen väärässä. Jo tämä yksistään riittää osoittamaan, ettei Sauli ole kovinkaan kummoinen "talousmies" vaikka fanit häntä sellaiseksi nimittelevätkin.

Sauli Niinistö oli ja on edelleen yksi merkittävimmistä Euroopan Unionin jäsenyyden takuumiehistä ja EU-lobbareista Suomessa. Sauli kannattaa tiiviimpää EU:ta eli liittovaltiota ja hän kannattaa myös tiiviimpää EU-puolustusyhteistyötä eli euroarmeijaa. EU-jäsenyys tarkoittaa sitä, että Suomi ei ole itsenäinen valtio. Se on EU:n "jäsenvaltio" eli osavaltio. Sauli Niinistö ei ole suvereenin valtion päämies, vaan osavaltiopresidentti. Se on hänen oma tahtonsa. 

Vuoden 2016 joulukuussa Euroopan Unionin parlamentti antoi julkilausuman, jonka mukaan se on ENSISIJAINEN PARLAMENTTI koko Euroopan Unionin alueella. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomen eduskunta ei ole korkein maassamme valtaa käyttävä elin vaan pelkkä alueparlamentti. Tämä on perustuslain vastainen rikos, vallankaappaus. Sauli Niinistö hyväksyy tämän mitään sanomatta, eli ei kannata itsenäistä suvereenia Suomen valtiota.

Euroopan Unioni on ollut suomalaisille suunnaton rasitus. Olemme nettomaksaneet Unionin kassaan toistasataa miljardia parissa vuosikymmenessä ja nettomaksamme edelleen. Tämä on siis se, mitä Sauli Niinistö haluaa. Euron tukemiseen on kannettu kymmeniä miljardeja veronmaksajilta kerättyä rahaa. EU-kustannusten vietyä valtaosan valtion verotuloista valtio on joutunut ja joutuu edelleen ottamaan lisää velkaa. Eli Sauli Niinistön suuria saavutuksia on myös valtion velan räjähdysmäinen kasvu. EU-maksut ja euro ovat molemmat Sauli Niinistön poliittisen tahdon mukaisia. Ne ovat tuhonneet Suomen valtiontalouden ja itsenäisyyden.

Sauli Niinistö paljastui hiljattain mediassa esitettyjen tietojen mukaan myös KIKY-sopimuksen vahvaksi taustavaikuttajaksi. Voidaan epäillä olisivatko osapuolet suostuneet KIKYyn ilman presidentin lobbausta. KIKY-sopimuksella leikattiin suomalaisten ansiotuloja puolella miljardilla. Sama rahakasa poistui myös kotimaisesta kulutuskysynnästä eli siitä rahasta joka pyörittää kotimarkkinoita, joilla valtaosa suomalaisyrityksistä toimii. Eli Sauli Niinistö halusi, että valtaosa suomalaisyrityksiä menettää puoli miljardia euroa. Jokainen täyspäinen ymmärsi, ettei sairaanhoitajien ja palomiesten ansiotulojen leikkaamisella ole mitään tekemistä vientiyritysten kilpailukyvyn kanssa ja että puoli miljardia katoaa kotimarkkinoiden kassasta. Presidentti Sauli Niinistö halusi juuri niin, vaikka valtaosa kotimarkkinoilla toimivista yrittäjistä on kokoomuslaisia. 

Sauli Niinistö toimi myös vahvana taustavaikuttajana rikollisen Nato Isäntämaa -sopimuksen aikaansaamisessa. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan hän oli paikalla kun kenraali Jarmo Lindberg rikkoi maamme lakeja allekirjoittaessaan valtiosopimuksen ulkoilaisen sotilasmahdin kanssa. Juristina presidentti Niinistön olisi pitänyt ja pitäisi tietää, että Isäntämaa-sopimus on rikos sekä menettelytavoiltaan, että rikkoo suoraan rikoslain 12. ja 13. lukuja että perustuslakiamme. Mutta presidentti Sauli Niinistö halusi tuon sopimuksen, varmisti että se tehdään, vaikka se onkin rikos lakiemme mukaan.

On myös varsin varmaa, että presidentti Sauli Niinistö hyväksyy puolustusvoimien ylipäällikkönä kummalliset kahdenväliset sotilaspoliittiset sopimukset Ranskan ja Britannian välillä. Ne, aivan kuten Isäntämaa-sopimuskin, rikkovat lakejamme vastaan ja ovat siis meneillään olevia rikoksia. Ne ovat myös ulko- ja turvallisuuspoliittisia itsemurhia ja sotilasstrategisesti täysia katastrofeja. Niiden ansiosta olemme nyt Venäjän ydinaseiskun ensisijainen kohdemaa ja Venäjän aikaisemmin ilmoittaman mukaan he näkevät Suomessa noin 10-12 ydiniskun kohdetta. Toimillaan presidentti Sauli Niinistö on varmistanut sen, että Venäjä todellakin kohdistaa ydinohjuksiaan noihin maaleihin. Jokainen voi itse tykönään miettiä miten tämä on parantanut Suomen turvallisuustilannetta.

Mutta sotilasstrateginen itsemurha ei ole mikään sattuma tai vahinko. Se on aivan luonteva osa presidentti Sauli Niinistön koko uraa ja sen saavutuksia: itsenäisyyden menetys, valtiotalouden tuhoaminen, hyvinvointiyhteiskunnan tuhoaminen. Kyllä. Kokoomuslaisena arvojohtajana Sauli Niinistö on ollut ahkeroimassa siinä urakassa, kun hyvinvointiyhteiskuntaa on tuhottu. 

Hän on ollut poliittisena arvojohtajana kun maamme köyhien lukumäärä on nelinkertaistettu hallitusten ja eduskunnan toimin. Ensin kansanedustajana ja ministerinä, sekä eduskunnan puhemiehenä, ja lopuksi presidenttinä.

Lähes kaikesta presidentti Sauli Niinistön toiminnasta on ollut valtaisaa taloudellista, sosiaalista ja sotilaallista haittaa Suomelle, Suomen valtiolle ja kansalle. 

Lyhyesti sanottuna: Sauli Niinistö on fiaskopresidentti.


tiistai 21. elokuuta 2018

RIKOLLISHALLITUS JA RIKOLLISEDUSKUNTA

Suomen lain mukaan kansanedustajien tulisi kaikissa toimissaan pitää huolta siitä, että he noudattavat Suomen lakeja kaikissa toimissaan. Tämän tietävät kaikki. Mutta onko niin? Ei ole. Päinvastoin.

Olen kirjoittanut monta blogia aiheesta, mutta lienee paikallaan taas kirjoittaa asiasta uudelleen, kun rikollinen toiminta eduskunnassa jatkuu aivan julkisesti edelleen. Vaikka asiantuntijat ovat kerta toisensa jälkeen todenneet hallituksen SOTE-esitysten olevan perustuslain vastainen, hallitus ja hallituspuolueiden edustajat jatkavat tämän lain vastaisen eli rikollisen hankkeen ajamista perustuslaista ja laista piittaamatta. Tämä toiminta täyttää LÄHES KAIKKI järjestäytyneen rikollisuuden määritelmät. 

Olemme siis tilanteessa, jossa maamme hallitus on siis Euroopan Unionin järjestäytyneen rikollisuuden määritelmät täyttävä rikollisorganisaatio. Samoin on eduskunta. Jotta asia tulisi kaikille selväksi kerrataan nuo EU:n järjestäytyneen rikollisuuden määritelmät, jotka Suomikin on hyväksynyt. 

Euroopan Unionin määritelmän mukaan rikollisryhmän järjestäytyneisyys edellyttää, että ryhmä täyttää vähintään kuusi oheisen listan kriteereistä. Näihin kuuteen sisältyvät pakollisina kohdat 1, 3, 5 ja 11. Kriteerit ovat seuraavat:

1. Useamman kuin kahden henkilön yhteistyö. = Hallitus, hallituspuolueet ja eduskunta täyttävät tämän kriteerin.

2. Jäsenillä on määrätyt tehtävät. = Hallitus, hallituspuolueet ja eduskunta täyttävät tämän kriteerin.

3. Toimii pitkän tai määräämättömän ajan. = Hallitus, hallituspuolueet ja eduskunta täyttävät tämän kriteerin.

4. Käyttää sisäistä kuria. = Hallitus, hallituspuolueet ja eduskunta täyttävät tämän kriteerin.

5. Epäillään törkeistä rikoksista. = Hallitus, hallituspuolueet ja eduskunta täyttävät tämän kriteerin.

6. Toimii kansainvälisellä tasolla. = Hallitus, hallituspuolueet ja eduskunta täyttävät tämän kriteerin.

7. Käyttää väkivaltaa tai muita uhkailukeinoja. = Hallitus, hallituspuolueet ja eduskunta täyttävät tämän kriteerin.

8. Käyttää peiteyhtiöitä.

9. Harjoittaa rahanpesua.

10. Pyrkii vaikuttamaan poliitikkoihin, julkiseen hallintoon, tiedotusvälineisiin, oikeusviranomaisiin tai talouselämän edustajiin. = Hallitus, hallituspuolueet ja eduskunta täyttävät tämän kriteerin.

11. Toiminnassa taloudellisen hyödyn tai vallan tavoittelu on määräävä tekijä. = Hallitus, hallituspuolueet ja eduskunta täyttävät tämän kriteerin.

Eli järjestäynyt rikollisryhmä on sellainen, jossa on enemmän kuin kaksi jäsentä. Ryhmä toimii pitkän tai määräämättömän ajan. Ryhmää epäillään törkeistä rikoksista. Ryhmän toiminnan MÄÄRÄÄVÄ TEKIJÄ on taloudellisen hyödyn tai vallan tavoittelu.

Hallitus on kahta kohtaa lukuunottamatta Euroopan Unionin määrittelemä rikollisjärjestö. Eduskunnassa hallitusta tukevat kansanedustajat kuuluvat henkin samaan rikollisjärjestöön, eli voimme todeta eduskunnan olevan rikollisjärjestö tai sen osa. 

Olipa poliittisesti millä linjalla tahansa ja halusi mitä tahansa, kansanedustajien ja ministerien pitäisi noudattaa Suomen lakeja erityisen tarkasti. Nyt he toimivat täysin avoimesti ja julkisesti vastoin maamme lakeja. He rikkovat lakia, perustuslakia, koska haluavat tehdä haluamiaan asioita. Juuri näin toimivat kaikki rikollisjärjestöt. 

Jos ja kun laillinen toiminta riittää viemään haluttuun lopputulokseen mafia, camorra, ndragheta, yakuza, triadit, meksikolaiset rikollisjärjestöt ja latinalaisen Amerikan huumekartellit toimivat lakien puitteissa. Jos heidän haluamansa asia on lakien vastainen, ne rikkovat lakeja. Tästä on kyse Suomen hallituksen ja eduskunnankin toiminnassa. Ne noudattavat lakeja, jos he saavat haluamansa laillisesti. Kun niin ei ole, lakeja rikotaan. Tällä kertaa rikotaan perustuslakia, esimerkiksi sen kuudetta pykälää kansalaisten tasaveroisuudesta. 

Hallitus on myös tuonut julki lain halveksuntansa. Kun ministeri antaa medialle lausunnon, jonka mukaan "perustuslaki on vain hidaste", hän osoittaa omaavansa aivan samanlaisen moraalin lain suhteen kuin meksikolainen rikollispomo, joka ilmoittaa toimivansa lakeja venyttelemällä. Kyse on aivan samasta asiasta. Joko lakeja noudatetaan ja kunnioitetaan, tai sitten ei. Suomen hallitus ja hallituspuolueet eivät noudata lakeja, eivätkä kunnioita niitä sen enempää kuin meksikolainen huumegangsterikaan.

Suuri kysymys on tämä: kun hallitus toisensa perään on rikkonut maamme lakeja ja perustuslakia jo lähes neljännesvuosisadan, missä ovat poliisit? Miksei yksikään poliisi ole tutkinut poliitikkojen tehtailemia rikoksia? Miksei yksikään syyttäjä ole nostanut syytteitä maamme mahtavinta rikollisjärjestöä vastaan, vaikka rikoksia tehtaillaan julkisuudessa täysin avoimesti?

Suojelevatko Suojelupoliisi, Keskusrikospoliisi ja muut lainvalvontaviranomaiset hallitusta ja eduskuntaa? Miksi nuo lainvalvontaviranomaiset hyväksyvät jatkuvan ja meneillään olevan rikollisen toiminnan? Miksi se sallitaan ja miksi sitä suvaitaan?

En tiedä. Olen ihmetellyt asiaa jo vuosien ajan.

lauantai 18. elokuuta 2018

SANANVAPAUDEN RAJOITTAMINEN KOSKEE MYÖS TOIMITTAJIA

Kokoomus ilmoitti hiljattain perustaneensa oikein ryhmän miettimään miten kansalaisten sananvapautta ja ajatuksen vapautta voitaisiin rajoittaa. Kuten aina, toimeen ryhdytään "vihapuheen" hillitsemiseksi. Tämän luulisi herättävän valtavan kohinan toimittajien parissa ihan periaatetasolla. Kun itänaapurissa valtapuolue asettaa rajoja sananvapaudelle suomalaiset toimittajat huutavat kuin ADHD-lapsi hiljaisuuden kappelissa. Mutta suomalaiset toimittajat ovat into mielin mukana kampanjassa kotimaassaan. He ovat jo vuosien ajan olleet vaatimassa sananvapauden rajoittamista ja Nettisensuuria "vihapuheelle".

Toimittajista ja mediasta on tullut idiootteja tai valtapuolueiden sensuuripyrkimysten kerroslähettejä. Idiootteja toimittajat ovat siksi, että he kuvittelevat että homma loppuu, kun heille epämieluisa puhe on eliminoitu ja heidän inhoamansa ajattelu on kielletty. Näinhän ei ole käynyt koskaan missään, missä sananvapautta on rajoitettu. Sensuurikoneisto eliminoi jokaisen. Yksikään toimittaja ei pääse karkuun sitä myllyä, jos ja kun sellainen saadaan pystyyn. Tämä ei ole mielipide, vaan historiallinen fakta. 

Jokaisessa maassa kautta koko historian, jossa on rajoitettu sananvapautta ja sensuroitu julkisuuteen pääsevää materiaalia, jokainen on ollut saman sensuurin ja rajoitusten kohteena. Joka ikinen. Tämän nykypolven toimittajat tuntuvat unohtaneen. Kun heidän vihaamansa rasismi, natsismi, kaikki sellainen mitä he inhoavat on siivottu näkymättömiin, on heidän vuoronsa. Niin käy vääjäämättä. Se on sensuurin logiikka.

Toimittajat uskottelevat itselleen, että koska he ovat nyt "hyvän" puolella "pahaa" vastaan, sensurointi toimet eivät ulotu heihin. Näin kuvittelivat kaikki bolshevikkilehdistön edustajat vuonna 1917, samoin kaikki bloshevikkien puolella olevat taiteilijat. Jokainen tietää miten siinä kävi. Samoin tapahtui Kiinassa. Pohjois-Koreassa. Natsi-Saksassa. Fasistien Italiassa. Francon Espanjassa. Kaikissa maissa, joissa ryhdyttiin rajoittamaan sananvapautta yleisen hyvän nimissä. Ja mihin tämä kehitys on johtanut aina: toimittajien vangitsemisiin, lehtien ja uutiskanavien sulkemisiin, jopa toimittajien murhiin ja kidutuksiin. Aina. Poikkeuksetta.

Sopiikin ihmetellä suomalaistoimittajien intoa ja halua rajoittaa sananvapautta. Voi vain ihmetellä sitä eivätkö he ymmärrä mitä ovat tekemässä. Kun heidän vihaamansa ja inhoamansa ihmiset on vaijennettu tulee heidän vuoronsa. Itseasiassa se kehitys on jo meneillään Suomessa. Kuinka moni toimittaja tietää hyllytettyjä juttuja, jotka on siis pantu syrjään, koska ne eivät sovi toimituksen "linjaan", ovat liian "arkaluontoisia" tai tässä tilanteessa "Epäsopivia"? Jokainen toimittaja tietää tukun noita juttuja. 

Mutta jokainen toimittaja tuntee myös hyviä tutkivia journalisteja, jotka on pantu pihalle eri medioista juuri siksi. He ovat olleet väärinajattelijoita, joiden jutut eivät ole miellyttäneet jotakin tahoja jossakin. Heitä on lukuisia hyvinkin tunnetuista toimittajista lähtien. He ovat vain kadonneet medioista ja heidän juttunsa ovat kadonneet. Eikä kukaan sano yhtään mitään. 

»Ensin ne tulivat hakemaan sosialistit, enkä puhunut mitään, koska en ollut sosialisti.
Sitten ne tulivat hakemaan ammattiyhdistysaktiivit, enkä puhunut mitään, koska en ollut ammattiyhdistysaktiivi.
Sitten ne tulivat hakemaan juutalaiset, enkä puhunut mitään, koska en ollut juutalainen.
Sitten ne tulivat hakemaan minut, eikä ollut enää ketään, joka olisi puhunut puolestani.»

Martin Niemöllerin runo on juuri nyt ajankohtainen Suomessa. Se tapahtuu juuri nyt. Mutta koska se tapahtuu jollekulle muulle, väärinajattelijoille ja natseille, rasisteille ja muille sellaisiksi leimatuille, se ei liikuta toimittajia. He ovat juuri kuin tuo runon Minä. 

En ole rasisti, joten en sano mitään, kun rasistit vaijennetaan.
En ole natsi, joten en sano mitään, kun natsit vaijennetaan.
En ole kommunisti, joten en sano mitään kun kommunistit vaijennetaan.
En ole patriootti, joten en sano mitään, kun patriootit vaijennetaan.
En ole väärinajattelija, joten en sano mitään, kun väärinajattelijat vaijennetaan.
Kun minut vaijennetaan, ei ole enää ketään sanomassa yhtään mitään. 

Juuri niin tulee käymään toimittajille, jotka nyt intopinkeinä kannattavat hallituspuolueen sananvapaudenrajoittamisryhmän toimintaa ja perustamista. Kannattaa muistaa sekin, että sananvapautta rajoitettaessa rajoitetaan myös ajattelua. Ne kulkevat aina käsi kädessä. Ne ovat sama asia. 

Fred Zinnemanin klassikkolänkkäri Sheriffi (High Noon 1952) on loistava elokuva monestakin syystä, mutta sitä se on etenkin tarinansa vuoksi. Vanha sheriff Will Kane on juuri mennyt naimisiin kauniin kveekarineidon kanssa ja on lähdössä kaupungista, kun hän kuulee vuosia sitten telkien taakse toimittamansa murhamiehen olevan tulossa kostamaan koplansa kanssa. Kane tietää, että rosvot kostavat koko kylälle jos hän ei pysäytä heitä. 

Kaikki kehoittavat Kanea pakenemaan ja vaimo uhkaa jättää hänet jos mies ei pakene. Koko yhteisö painostaa Kanea karkaamaan. Mutta Will Kane päättää jäädä ja kohdata sen mitä tulossa on. Hän pelkää, hän jää yksin, koko yhteisö kääntää hänelle selkänsä, mutta Will Kane ei pakene, koska on oikein kohdata uhka, vaara ja ne jotka haluavat alistaa koko yhteisön pelon rautaisen saappaan alle.

Elokuva saatiin tehtyä, koska sensoreille ja studiolle kerrottiin, että sheriffi Will Kane on Yhdysvallat ja rosvot ovat kommunisteja. Kylmän sodan jäisimpään aikaan tehty leffa oli menestys ja siitä tuli klassikko. Mutta sen käsikirjoittaja oli Hollywoodin Mustalle listalle joutunut vasemmistolainen kirjoittaja, joka oli ajettu maan alle poliittisten mielipiteittensa vuoksi. Hän kirjoitti tarinan miehestä, joka seisoo yksin yhteisönsä hylkäämänä mutta mielummin kuolee kuin pakenee ja luopuu arvoistaan. Kommunistivainoaja senaattori McCarthy oli kierrellyt kaupungista toiseen tuhoamassa ihmisiä poliittisissa vainoissaan ja käsikirjoittaja oli yksi uhreista. Pistää miettimään koko leffan uusiksi. 

Tästä on myös kyse juuri nyt Suomessa. Kun pahat pojat ovat tulossa vaijentamaan sinut ja koko yhteisö kääntää selkänsä sinulle, pakenetko vai jäätkö kohtaamaan sen mitä tulossa on, koska se mitä edustat on sinua isompi asia? Seisotko sananvapauden puolella sensuurin roistokoplaa vastassa, vaikka koko yhteisösi kääntää selkänsä sinulle ja jättää sinut yksin?


Suomalaiset toimittajat ovat jo puolensa valinneet. He odottavat ilolla kapakassa sheriffin vihamiesten tuloa ja juovat jo etukäteismaljoja murhamiehen paluulle. He eivät muista millaista kylässä oli elää, kun murhamies koplineen hallitsi. Toisinkin voisi valita - jos sananvapaus ja ajattelun vapaus olisivat toimittajille todellisia arvoja.perjantai 17. elokuuta 2018

PASSI - KAIKKI HENKILÖTIETOSI ULKOMAALAISILLE ?


Jos ja kun olet hankkinut passin viimeisten vuosien aikana, olet luovuttanut kaikki tietosi ulkomaalaiselle yritykselle. Jos ja kun sinulla on upouusi passi biotunnisteineen ja siruineen, kaikki sinusta on ulkomaalaisen yhtiön tiedossa.

16.8.2018 Iltalehti uutisoi hassun hauskan kommelluksen, jossa Viipuriin matkanneen turistin passi oli koottu väärin, siis se on väärä. Turisti ei ollut ainoa. Mukana oli peräti neljä matkalaista, joiden passit oli koottu väärin. Pahimmillaan tilanne olisi voinut johtaa passiväärennösepäilyyn missä tahansa ulkomaisella raja-asemalla. Kun turisti selvitteli asiaa Lappeenrannan poliisissa, hänelle tokaistiin: Ai sullakin on tollanen passi. Kyseisellä passilla on kuitenkin käyty tänä vuonna Turkissa, Bulgariassa ja Thaimaassa. Mitä se taas kertoo noiden maiden passitarkastuksista.

Ongelma ei ole aivan ainut laatuinen. Vuosina 2014-15 myönnetyissa passeissa on sellaisiakin, joiden vesileimat ovat väärinpäin.
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/201808152201139545_u0.shtml
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/201808152201139612_u0.shtml
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/201808162201140281_u0.shtml

Sinänsä rasittavat mokailut ovat hieman hupaisiakin, mutta varsinainen ongelma ei liity kuitenkaan nurinpäin oleviin leimoihin tai sivuihin. Suuri kysymys on tämä: minne suomalaisten henkilötiedot päätyvät?

Vuodesta 2016 lähtien suomalaisten passit on tehty taas kotimaassa Gemalto Oy:n toimesta. Gemalto voitti vuonna 2015 tarjouskilpailun ja sai passiurakan hoitaakseen. Sitä ennen suomalaisten passit oli tehty ulkomailla ja suomalaisten henkilötiedot sitä kautta myös päätyneet  ulkomaille minne lie. Varmaan taatusti turvalliseen paikkaan.

Jutuissa kerrottiin passien valmistuksen palaavan takaisin Suomeen, kotimaahan. Gemalto Oy:n uutisoitiin olevan suomalainen Suomessa toimiva firma, mutta ei asia ihan niin olekaan. Gemalto Oy on Suomessa toimiva Gemalto-yhtiön "Suomessa toimiva osa". Gemalto on "kansainvälinen sirutoimittaja", joka oli alkuvuonna 2015 suuren tietovuotoskandaalin keskiössä. Sen kautta oli vuotanut tietoja mm. NSA:lle, Yhdysvaltojen ja maailman suurimmalle tiedusteluorganisaatiolle National Security Agencylle. Eli jokaisen suomalaisen henkilötiedot ja biotunnisteet päätyivät muiden muassa sinne.
https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000001880387.html

Nykyisin Hollantiin rekisteröity firma on ollut aikoinaan suomalaisten passien ohessa myös maailman suurin sirukorttivalmistaja matkapuhelinteollisuudessa, joten ei ole ihme jos NSA on kiinnostunut siitä. Paljon selvemmin Gemalton kuvioissa on mukana Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA, jonka on ollut häärimässä yhtiössä alusta saakka. Yhtiön johdossa on ollut CIA:n työntekijöitä.

Gemaltohan syntyi kun teksasilainen Texas Pacific Group osti vuonna 2000 Luxemburgissa vuonna 1988 perustetun yhtiön, jonka nimi oli vielä tuolloin Gemplus. Vuonna 2006 Gemplus fuusioitui Axalto-yhtiön kanssa ja näin syntyi Gemalto. TPG ajoi läpi Alex Mandlin nimityksen firman johtajaksi. Sekä TPG että Mandl "unohtivat" kertoa yhtiön muille osakkaille ja johtokunnalle, että Mandlilla oli laajat yhteydet In-Q-Teliin sekä CIA:han.

Vielä hauskempaa on se, että Gemalton kuvioissa on ollut mukana saudiarabeja alusta alkaen ja he ovat näytelleet merkittävää roolia yhtiön hallinnoinnissa ja omistuksessa. Mukana on myös hieman hämärlhkö ranskalaisfirma Thales ja YK:n CIV/POL on myös saatu uitettua mukaan yhtiön operaatioihin. Eikä siinäkään kaikki. Vyyhtiin oli sekaantunut suoraan myös Ranskan nykyinen presidentti Macron, joka toimi aikaisemmin Rotschildtien sijoituspankissa ja konsulttina Atos-yhtiössä, jonka omistama Worldline teki yhteistyötä Gemplusin kanssa.
https://steemit.com/macronleaks/@rebelskum/macronleaks-uncensored-the-cia-takeover-of-smart-card-company-gemplus-gemalto

Kaiken kaikkiaan varsin mielenkiintoinen firma, joka siis saa haltuunsa jokaisen passia hakevan suomalaisen henkilötiedot, kasvotunnistustiedot ja kuvan, sekä biotunnisteet. Gemalton tiedustelupalvelusotkut ja tietovuodot, hakkeroinnit ja muut olivat myös yksi Brexit-ase EU-eroa ajavien arsenaalissa. Brittipassit olivat Gemalton tekemiä, mutta Brexitin myötä tämä toiminta loppuu. Gemalton ja tiedustelupalveluiden yhteydet mahdollistivat myös sen, että brittitiedustelu kuunteli viiden vuoden ajan yksityisiä ja lain suojaamia puhelinkeskusteluja.
https://www.express.co.uk/news/uk/937755/UK-passport-Brexit-news-latest-France-Gemalto-blue-passport
https://www.theguardian.com/uk-news/2015/feb/18/uk-admits-unlawfully-monitoring-legally-privileged-communications
https://theintercept.com/2015/02/19/great-sim-heist/
http://mediamonarchy.com/2015/02/nsas-sim-card-scandal-bigger-than-you/
https://www.bbc.co.uk/news/technology-31619907
https://www.theregister.co.uk/2017/12/14/gemalto_turns_down_atos/
https://wikileaks.org/macron-emails/

Mutta meillä ei ole syytä huoleen. Jotain hassun hauskoja sekundapasseja saattaapi tulla käteen silloin tällöin, mutta muuten kaikki on hyvin. Voit olla aivan rauhallisin mielin, kun biotunnistetietosi ja henkilötietosi ja kuvasi ovat kuka tietää kenenkin ja minkäkin organisaation hallussa ja käytettävissä. Enää sinun ei tarvitse murehtia henkilöllisyysvarkauksistakaan. Sinun henkilöllisyytesi vietiin jo - ulkomaille.

Hyvää matkaa,
stig ombord!


torstai 9. elokuuta 2018

SUOMEN ULKOPOLITIIKAN MÄTÄPAISE

Suomen ulkopoliittinen johto presidentti Sauli Niinistö etunenässä jakelee tuomioita ja liittyy kerkeästi pakoterintamaan, kun kyse on itäisen naapurimme touhuista maailmalla. Perusteluina käytetään jatkuvasti sitä, että moinen rellestäminen on vastoin kansainvälistä lakia, vastoin kansainvälisiä sopimuksia ja Suomi tuomitsee moisen koska meillä on länsimaiset arvot. Ilmeisesti Suomen ja Venäjän 1992 laatima valtiosopimus ei ole kansainvälinen sopimus, eikä kansainvälisten lakien mukainen, koska Suomi rikkoo sitä mennen tullen natoilullaan.

Mutta ei siinä kaikki. Presidentti Niinistön arvomaailmaa sopii myös kunnon kansanmurha, kunhan se tehdään länsimaiden johdolla sopivassa maassa.
https://www.theguardian.com/world/2016/jan/15/british-us-military-in-command-room-saudi-strikes-yemen

Presidentti Niinistö ja ulkoministeri Soini ovat johdonmukaisesti vaijenneet Jemenin kansanmurhasta. Kyse on kuitenkin tämän hetken hirvittävimmästä rikoksesta ihmiskuntaa vastaan. Kuolleita on jo miljoonia ja miljoonien ennustetaan kuolevan sodassa, jota Saudi-Arabia ja Israel käyvät "huti-kapinallisia" vastaan myös nälkä aseenaan.
https://www.mintpressnews.com/un-10-million-more-yemenis-expected-to-starve-to-death-by-end-of-year/242906/
https://www.cbc.ca/news/world/un-yemen-humanitarian-aid-1.4677934
https://www.huffingtonpost.com/entry/yemen-saudi-blockade-un_us_5a04678fe4b0f76b05c3d4f1

Mutta miljoonien naisten, lasten ja vanhusten massamurhaaminen sopii presidentti Sauli Niinistölle oikein hyvin. Suomen ulkopoliittisen johdon linjauksen mukaan tätä sotaa ei tuomita, eikä sen miljoonista uhreista piitata tuon taivaallista. Päin vastoin, asekauppa miljoonia murhaavalle saudihallitukselle on täysin sallittua.
https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201707232200281513_ul.shtml
https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/suomi-vie-kranaatinheittimia-saudi-arabiaan-ruotsi-linjasi-maan-asevientinsa-ulkopuolelle/5515898
https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/118737-suomen-iso-asekauppa-%E2%80%9Dkasittamatonta%E2%80%9D

Suomen ulkopoliittisella johdolla ei ole ollut koskaan mitään ongelmaa hyväksyä saudien päiden katkomiset, ruoskimiset ja kivityskuolemat, joten ei kai nyt muutaman miljoonan jemeniläisen kuolemakaan niin kauhean suuri juttu ole Sauli Niinistön ajattelussa. Tuntuukin suorastaan irstaalta kuunnella Sauli Niinistön lausuntoja Ukrainasta, kun samaan aikaan mies kakat nakkaa siitä, että toistakymmentä miljoonaa jemenilaistä murhataan.

Olisi hauska kuulla presidentti Niinistön perustelevan kuinka Jemenin kansanmurha sopii hänen länsimaisiin arvoihinsa ja millä perusteella hän ei reagoi lainkaan aikamme suurimpaan ihmisoikeusrikokseen. Syyrian kaasuaseista on jupistu, mutta ei halastua sanaa Israelin ja Saudi-Arabian Jemenissä käyttämistä joukkotuhoaseista.
https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2016/09/19/saudi-arabia-appears-to-be-using-u-s-supplied-white-phosphorus-in-its-war-in-yemen/?utm_term=.3997d83e024c
http://prn.fm/saudis-using-banned-chemical-weapons-in-yemen-by-stephen-lendman/
https://www.veteranstoday.com/2018/04/15/saudi-arabia-used-chemical-weapons-in-yemen-whos-going-to-bomb-them/
https://www.globalresearch.ca/war-on-yemen-inhaling-poisonous-gas-saudi-arabia-launches-chemical-attack-on-sanaa-killing-civilians/5542172

Presidentti Sauli Niinistöä ei huoleta lainkaan sekään, että ISISin tärkeimpiin tukijoihin kuuluva maa pommittaa pienempäänsä ydinaseilla. Ilmeisesti se on täysin Saulin länsimaisten arvojen mukaista.
http://archive.almanar.com.lb/english/article.php?id=211770

Sen ymmärtää ettei uskovainen ulkoministeri Timo Soini edes haukottele, kun Israel pommittaa Jemeniä neutronipommeilla. Sehän on vain länsimaisten arvojen mukaista.
https://www.veteranstoday.com/2016/09/24/how-israel-was-busted-nuking-yemen/
https://defence.pk/pdf/threads/israel-f-16-hit-yemen-with-neutron-bombs.476713/

Rehellisyyden nimissä on todettava ettei se suomalainen luotettava valtamediakaan kovin huolissaan Jemenin kansanmurhasta ole, mutta se ei ole mikään ihme. Sillähän on samat länsimaiset arvot kuin presidentti Sauli Niinistölläkin.


Länsimaisia arvoja.
https://www.youtube.com/watch?v=lvxho3MNgtQ
https://www.youtube.com/watch?v=k3UHfudDW_U
https://www.youtube.com/watch?v=V3iEblonH2E