keskiviikko 26. tammikuuta 2022

AVOIN KIRJE RISTO J. PENTTILÄLLE - ASIA: NATO

 Hyvä Risto J. Penttilä, 

kun katselin tänään 26.1. 2022 esiintymistänne aamutelevisiossa, mieleeni nousi muutama kysymys, joihin olisi erittäin hauska saada suoria vastauksia. Muistaakseni olitte yhtä kiihkeästi Euroopan Unionin jäsenyyden kannalla ja propagoimassa sitä samoin kuten nyt toimitte NATO-jäsenyyden puolesta. Se mikä tässä on mielenkiintoista on tämä: nämä kaikki propagoimanne asiat ovat lakiemme vastaisia, eli kannustatte ja yllytätte poliitikkoja ja kansalaisia suoraan lain vastaiseen toimintaan. Se on hyvin mielenkiintoista.

Pidän Teitä erittäin älykkäänä ja sivistyneenä henkilönä, joka on perehtynyt asioihin perusteellisesti, taustoittanut ne ja ottanut selvää niistä, joten minun on melko mahdotonta edes kuvitella, että Te ette tietäisi puheissanne kannustavanne päättäjiä lain vastaiseen toimintaan, eli rikolliseen toimintaan. JOS ette ole tietoinen siitä, että haluamanne asia on lain vastainen, olen hyvin hämmästynyt ja suorastaan pettynyt, koska olen aina olettanut että akateemisesti kouluttautuneena henkilönä olette myös selvittäneet asioiden juridisen puolen perusteellisesti. 

Eli tiivistetysti:

Euroopan Unionin jäsenyys on lakiemme, yhteiskuntajärjestyksemme ja perustuslakimme vastainen rikos ja se myös toteutettiin lakiemme vastaisesti, eli rikollisesti. https://www.finlex.fi/fi/

NATO Isäntämaa -sopimus on lakiemme vastainen rikos sekin ja sekin tehtiin lakiemme vastaisesti, eli rikollisesti. https://www.finlex.fi/fi/

NATO-jäsenyys olisi sekin rikos, eli lakiemme vastaista. https://www.finlex.fi/fi/

Nykyinen NATO-yhteistyö on sekin rikollista eli lakiemme vastaista toimintaa, ja siinä mukana olevat virkamiehet ja sotilashenkilöt, ja sitä toimintaa tukevat poliitiko syyllistyvät aktiivisesti lakiemme vastaiseen toimintaan eli rikoksiin. Pääasiassa kyse on maanpetosrikosksista, mutta myös muista. https://www.finlex.fi/fi/

Onko itsenäinen Suomi Teille niin vastenmielinen tai halveksittava asia, että haluatte kaikin keinoin viedä maaltamme itsenäisyyden? Miksi ajatus itsenäisestä kansakunnasta on sellainen, että pyritte toiminnallanne tekemään kaiken mahdollisuuden kansallisen itsemääräämisoikeuden ja itsenäisen päätösvallan murentamiseksi? Ja miksi haluatte tehdä kaiken tämän lakiemme vastaisesti, eli rikollisesti?

En tässä yhteydessä nimittele Teitä "NATO-trolliksi" tai "ulkovaltojen vaikuttaja-agentiksi", koska sellainen on typerää ja lapsellista. Minua on haukuttu monissa yhteyksissä natsiksi, rasistiksi, Putinin kätyriksi ja Venäjä-trolliksi vain siksi, että olen patriootti ja isänmaallinen itsenäisyyden kannattaja, joten tiedän mitä sekin on ja Teidän nimittelemisenne olisi aivan yhtä hölmöä.

Minua kiinnostaa paljon enemmän Teidän henkilökohtainen motiivinne, syy siihen miksi katsotte ettei Suomen laki merkitse mitään Teidän haluamanne asian yhteydessä. Olisi erittäin mielenkiintoista tietää mitkä ovat ne henkilökohtaiset perusteet joiden pohjalta voitte sanoa itsellenne, ettei Suomen lailla ole tässä asiassa mitään merkitystä. Olen kysynyt samaa useilta NATO-jäsenyyden kannattajilta, mutta kukaan ei ole toistaiseksi esittänyt mitään perusteluja toiminnalleen ja mielipiteilleen. En tiedä miksi. Miksi maamme laki ei merkitse mitään, kun kyse on NATO:sta tai EU:sta?

Olen kysynyt samaa myös tasavallan presidentiltä, eduskunnassa istuvilta, puolueilta ja poliitikoilta, eikä kukaan pysty antamaan suoraa vastausta siihen, miksi lain rikkominen näissä asioissa on hyväksyttävää ja tarpeellista, suotavaa ja oikein. Toivon, että Te Risto J. Penttilä voisitte kertoa miksi Suomen lakia voidaan rikkoa täysin vapaasti ja avoimesti, kun kyse on NATO:sta tai EU:sta?

Mielenkiinnolla vastaustanne odottaen, 

Sami Parkkonen, kansalainen

PS. En ole tarkoituksella poiminut laeistamme kohtia joihin perustan oman näkemykseni tämän asian juridiikasta, vaan linkin Suomen lakiin, jota läpikäytäessä jokaiselle pitäisi tulla selväksi mistä on oikeasti todellisuudessa kyse. Tässä hieman tarkemmin asiaa sivuten.

 http://rayhablogi.blogspot.com/2017/02/maanpetos-seka-valtiopetosrikos-ja-sen.html

sunnuntai 23. tammikuuta 2022

DEMOKRATIAN IRVIKUVAJAISET = ALUEVAALIT

 Kävitkö äänestämässä maakunta/sote/aluevaaleissa? Jos kävit äänestämässä tavan vuoksi asia on ihan ok. Jos kävit äänestämässä vaikuttaaksesi yhtään mihinkään, menit halpaan. Nyt valitut maakuntahallitukset/aluevaltuustot/mitkä lie instanssit eivät tee mitään linjauksia tai päätä yhtään mistään. Ne vain legimitoivat parisenkymmentä vuotta sitten päätetyn ja vuonna 2008 suunnitellun maamme tuhoamisprojektin. http://rayhablogi.blogspot.com/2017/06/he-todellakin-tuhoavat-suomen.html

Yksikään valittu edustaja ei päätä yhtään mitään. Suomalainen "demokratia" toimii niin. Puoluejohto päättää mitä tehdään vai tehdäänkö yhtään mitään, ja sitten puolueen edustajat tekevät kuten puolueen johto on päätrtänyt. Tämä koskee niin eduskuntaa, suurinta osaa kunnista kuin näitä uusiakin täysin tarpeettomia syöttöporsaiden kaukaloita eli maakuntavaltuustoja tai mitä nimeä niistä nyt sitten tullaankin käyttämään. Valittujen edustajien lisäksi kansalaisten harteille istahtaa viidestä kymmeneen tuhatta ylimääräistä virkamiestä, joita eivät kansalaisten mielipiteet tai tahto kiinnosta laisinkaan. 

Jo nyt tiedetään, ettei näiden alueiden ilmestyminen ylimääräiseksi hallintoportaaksi säästä senttiäkään, vaan lisää kustannuksia miljardkaupalla. Se tulee johtamaan palveluiden vähenemiseen, saatavuuden heikentymiseen, sairaaloiden ja terveyskeskusten lakkauttamisiin ja sosiaalipalveluiden saatavuuden vähenemiseen. Juuri niin kuin on suunniteltukin. Tavoitteena kun on koko ajan ollut maan tuhoaminen perusteellisesti. 


SOTE-hankehan on vain osa maamme alasajoa, joka siis suunniteltiin jo 2008 yhden miehen toimesta. Se on viety läpi osissa, eli on ollut poliisiuudistusta, on yritetty kuntaliitoksia pakottamallakin, on sitä ja tätä uudistusta, jotka kaikki ovat olleet vain osia tästä isommasta suunnitelmasta, jonka puolueiden johdot ja virkamiesjohto ovat tienneet koko ajan. Teille ei ole kerrottu yhtään mitään, varsinkaan sen jälkeen kun valtamedia saatiin alistettua vallan hamsteriksi.   http://rayhablogi.blogspot.com/2013/03/kuinka-suomi-tuhotaan.html

Näissä vaaleissa teille on siis valehdeltu päin naamaa siitä mistä on kyse, mitä on tulossa ja mitä nämä "edustajat" päättävät. Teille valehdellaan jatkossakin. Jostakin kumman syystä vaalien aikana annettuja lupauksia ei voidakaan pitää, pitää tehdä "kompromisseja" ja muuta paskaa. Selityksiä sille miksi teille valehdeltiin kaikesta asiaan liittyvästä tulee eri muodoissa. Älä siis pety kun lähipalvelut lakkautetaan. Se oli koko ajan tiedossa. 

Tunnen useita henkilöitä, jotka ovat olleet sote-projekteissa vuosia ennen kuin sote-laki meni eduskunnassa läpi. Virkamieskunta on siis jo vuosia ennen virallisia päätöksiä ollut tekemässä tätä työtä. Miksi, kun lakiakaan ei ollut olemassa? Koska asia oli jo päätetty vuosia ennen demokratian irvikuvajaisia eduskunnassa. "Leveämmät hartiat" eli neuvostoliittolainen suurten yksiköiden mahtavuus oli jo faktaa hallinnossa. Kukaan ei ollut kertonut sinulle yhtään mitään ja kaikki teeskentelivät ettei mitään oltu muka päätetty, vaikka maassa oli jo tuhansia ihmisiä rakentamassa sote-hallintoa ja organisaatioita, hankitaportaita jne. 

Suurempien yksiköiden autuuteen on uskottu ennenkin ja tulokset tiedetään, mutta kuten tuolloinkin, hallintovirkamiehet ovat oikeassa ja kansa väärässä. Stalinistinen usko suurten sarjojen taloudellisuuteen ja siihen, että yhteiskunta on kuin kone, jossa kaikki voidaan laskea ja päättää numeroina, on tämänkin tuhoamisprojektin taustalla. Sitä ei vaan ymmärretä, kun asialla ovat porvaripuolueet revaripuolue demarien tuella. 

Maakuntahankehan on tällaisenaan perustuslain vastainen. Kuntalaisilla on perustuslain suoma itsemääräämisoikeus eli yhtään kuntaa ei perustuslain mukaan voi alistaa maakuntahallinnolle tai pakottaa luopumaan sote-rahoistaan ja rakennuksistaan, JOS KUNTALAISET EIVÄT SITÄ ERITYISESTI TAHDO. Väitän, että valtaosa kuntalaisista ei edes tiedä tätä. Ei sitä heille ole kerrotukaan ja siksi se ei ollut vaaleissa yhdenkään puolueen agendalla. Kuntalaisten pitää luulla, ettei heillä ole laillisia keinoja estää terveyskeskuksensa sulkemista. Puolueet ja virkamiehet haluavat niin. He haluavat rikkoa lakejamme tässäkin projektissa täysin tietoisesti ja tarkoituksellisesti.

Mutta eihän se ole mitään uutta. Meitä viedään NATO;on vaikka yli puolet kansalaisista vastustaa ajatusta ja alle kolmannes kannattaa. Jossakin kourallinen poliitikkoja ja virkamiehiä on vain päättänyt niin ja niin tapahtuu riippumatta siitä ketä äänestät tai mitä tahdot. Ei sinun äänelläsi ole mitään merkitystä kun päätöksiä tehdään. Sinun mielipiteelläsi ei ole yhtään mitään merkitystä Olet vain laskujen maksaja ja kenties tykinruokaa jos niikseen tulee. Mitään muuta virkaa sinulla ei oikeasti tässä maassa ole.  Olimme Euroopan Unionissa suoraan perustuslain vastaisesti vuoteen 2011 saakka, mutta senkin jälkeen EU-jäsenyys on ollut lakiemme ja valtiosääntömme vastainen. Siis rikos. Mitä väliä? Ei yhtään mitään. Asia päätettiin ja ole sinä kansalainen hiljaa ja maksa. 


Näiden vaalien suurin uutinen on äänestysprosentin jääminen alle puoleen. Tätä pidetään demokraattisissa maissa ratkaisevana rajana. Mikäli äänestysprosentti on alle 50, katsotaan ettei vaalien tulos ole legitiimi, ettei se edusta kansan tahtoa koska valtaosa äänivaltaisesta kansasta ei ole äänestänyt. Tämä on totta. Näissä vaaleissa saadut tulokset ovat merkityksettömiä edustuksellisen länsimaisen demokratian kannalta. Mutta demokratiahan on nyky-Suomessa lähinnä vitsi. Kun maamme poliittinen ja virkamiesjohto rikkovat maamme lakeja 24/7/365, demokratialla ja yhteiskuntajärjestyksellä ei ole enää mitään merkitystä. On vain demokratian irvikuvia. 

Äänestin vaalikelpoisuuden saatuani joka vaaleissa. Se on etuoikeus ja velvollisuus. Vuosien kuluessa into alkoi laantua, mutta sanoin äänestäväni että voin sitten valittaa ja kritisoida. Mitä enemmän selvisi miten maata johdetaan ja miten päätöksiä tehdään, sitä haluttomammaksi tulin äänestäjänä. Osallistuin itse vuoden 2015 eduskuntavaaleihin ja koin melkoisen herätyksen. Saman puolueen kaveri oli vaali-illan laskennan perusteella saamassa yli tuhat ääntä. Seuraavana aamuna hän ei saanut edes omaa ääntään. Itse olin saamassa ennakkoarvion mukaan viidestä kuuteen sataan ääntä. Sain 306. Helsingissä löytyi vaalien jälkeen kaksi jätesäkillistä laskemattomia ääniä. Noin 2000. Vaaleja ei uusittu, koska nuo äänet olisivat tuskin muuttaneet mitään, meille kerrottiin. Kuitenkin Helsingissä eduskuntapaikkoja ratkesi 50 äänen erolla. Pistää miettimään. Tai kuten Josef Stalin sanoi: Ei sillä ole väliä kuka äänestää, vaan sillä kuka äänet laskee. 


Siksi en äänestänyt näissä vaaleissa ollenkaan. En ehkä tule enää koskaan äänestämään. Eipä tosin ole sellaista puoluettakaan, jota voisi äänestää. Kaikki ne ovat sitoutuneet lakiemme ja kansan tahdon vastaiseen toimintaan.