torstai 27. kesäkuuta 2013

NE MARKKINAVOIMAT JA NIIDEN MAAILMA

"Historijoitsijaa ei kuitenkaan mikään estä vertaamasta nykyistä kehitystä menneisyyden vastaavantyyppisiin vaiheisiin. Tuloerojen voimakas kasvu johti 1600-luvulla aatelin dominoimaan sääty-yhteiskuntaan, jota luonnehtivat ankara rikoslaki, voimakas paine yhdenmukaiseen käyttäytymiseen ja mielipiteisiin, sekä talouden taantuminen ohentuneen ja sosiaalisesti kaventuneen kysynynnän suuntautuessa ylellisyystuotteisiin. On vaikea välttyä olettamukselta, että samat seuraukset tulevat muodossa tai toisessa uudelleen näkyville, jos kehitys jatkuu nykyisen suuntaisena ja johtaa voimakkaasti porrastuneeseen eriarvoisten yhteiskuntaan.

Yleisen kulutuksen heikkeneminen on vääjäämätön seuraus globalisaatiosta, ei vain Suomessa vaan maailmanlaajuisesti- Pätkätyöläinen ei kykene ostamaan sitä, mitä kiinteäpalkkainen kokopäivätyöläinen. Se ostovoima, joka leikkautuu suomalaisilta pois yritysten investoidessa halvan työn maihin, ei korvaudu kiinalaisten ostovoiman kasvulla, sillä palkat kehitysmaissa ovat vain murto-osa palkoista teollisuusmaissa. Suomen osinkotulojen pääosa virtaa ulkomaisille osakkeen omistajille samalla, kun valtion verotulot vähentyvät. Tasaisesti jakautunut kansallisvarallisuus siis hupenee tai kasautuu harvoille, jolloin sen ostovoima poistuu kulutustavaramarkkinoilta. Kotimaisen kysynnän hiipuessa talouden pyörät alkavat liikkua hitaammin: lopulta ne pysähtyvät ja alkavat rullata taaksepäin.

Ylipäätään kaukainen ja läheinen historia osoittavat, että ihminen käyttäytyy tänään täsmälleen samoin kuin linnaleiriä perineet sotilaat 1500-luvulla tai kartanoittensa pinta-aloja talonpoikaistilojenm kustannuksella kartuttaneet aateliset 1600-luvulla. Se mikä on lain ja oikeuden varjolla otettavissa ilman pelkoa ikävistä seuraamuksista, myös otetaan. Tämän toteaminen ei edellytä mitään muuta kuin rehellisyyttä ja realismia. Niin asia vain on."

Professori Heikki Ylikangas, 2007.

Bostonilaisen tutkimuslaitoksen mukaan maailmassa on yli 100 miljoonaa dollarin omaísuuksia omistavia superrikkaita noin 12 000. Näistä ainakin 14 on suomalaisia.

Yli 1000 miljoonaa dollaria omistavia on maailmassa 1426. Näistä ainakin kaksi on suomalaista, kenties kolmannella on suomen passi.

Nämä ovat ne markkinavoimat, jotka päättävät maailmantaloudesta. Yhteensä siis noin 13 500 ihmistä tuhansista miljoonista ihmisistä on se syy miksi maailma on tässä jamassa. Nuo kymmenkunta tuhatta ihmistä pitävät koko ihmiskuntaa panttivankinaan ja orjanaan.

Maailmantalouden kooksi on arvioitu 74 biljoonaa dollaria. Siis 74 tuhatta miljardia dollaria.

Ne johdannaismarkkinat, jotka aiheuttivat maailmanlaajuisen laman vuonna 2008 ja jotka edelleen toimivat säätelemättöminä, ovat arvoltaan noin 640 biljoonaa dollaria. Johdannaiset ovat siis koron koron koron koron korkomarkkinat ja siitä eteenpäin. Ne ovat siis ilmaa. Ne ovat silti arvoltaa yli kuusin kertaiset maailman todellisen talouden arvoon.

Sitä laskua maksamme nyt. Sinä ja minä. Noille runsaalle 13 000 ihmisille ympäri maapalloa.

SUOMEN MAFIA VOITTI: KORRUPTIO LAILLISTETTIIN

Iltasanomat hetki sitten:
"Kansanedustaja Ilkka Kanerva (kok) on vapautettu lahjussyytteestä Helsingin hovioikeudessa.
Hetki sitten antamassaan tuomiossa hovioikeus hylkäsi Ilkka Kanervan syytteet törkeästä lahjuksen ottamisesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Samalla hovioikeus hylkäsi törkeää lahjuksen antamista koskeneet syytteet... "

Tällä päätöksellään hovioikeus laillisti suomalaisen korruption ja osoitti, että Suomessa saa ja voi korruptoida kuka tahansa kenet tahansa miten tahansa. Nauramme mielellämme itä-Euroopan maille ja Italialle, Kreikalle ja muille maille niiden korruption vuoksi, mutta edes lainoppineet eivät tunnusta samaa ilmiötä omassa maassamme. Miksi?

Suomalainen yhteiskunta on niin korruptoitunut ydintään myöten, että se, mikä missä tahansa normaalissa länsimaassa olisi ilmiselvää korruptiota, mielletään meillä aivan normaaliksi toiminnaksi. Tämä tuli selväksi jo vaalirahakohun yhteydessä, jolloin poliitikko, virkamies ja lainoppinut toisensa perään hämmästeli julkisuudessa asiasta noussutta kohua. Tämä tuli selväksi, kun lukemattomat poliittiset toimijat, toimittajat maakuntalehdissä ja erilaisten blogien kirjoittajat kertoivat, että on ihan normaalia, että päättäjät, liikemiehet ja virkamiehet käyvät saunomassa ja päivällisillä, tapaavat epävirallisesti ja sopivat asioista kaikessa sovussa. Rakenteellista korruptiota, mafiatyylistä vallankäyttöä, pidettiin ja pidetään edelleen täysin luonnollisena tapana hoidella asioita.

Suomalaisessa korruptiokeskustelussa vain lahjonta on mielletty korruptioksi. Jotta kyse olisi suomalaisten mielestä korruptiosta eli lahjonnasta, sinun pitää ojentaa nippu rahaa toiselle henkilölle ja ilmaista selkeästi, että tässä on maksu siitä, että teet minulle edullisen päätöksen. Tämä tuli selväksi viimeistään nyt, kun hovioikeus katsoi, ettei Ilkka Kanervan kohdalla ollut kyse korruptiosta, vaikka mies olikin ottanut vastaan taloudellista etua liikemiehiltä, joiden etuna oli vaikuttaa maakuntatason kaavoituskysymyksiin.

En tiedä, kuuluvatko hovioikeuden jäsenet ja Ilkka Kanerva samaan vapaamuurarilooshiin, onko heillä jokin muu yhteys poliittisen taustan kautta, mutta on täysin selvää, että tällä päätöksellään hovioikeus siunaa suomalaisen korruption käytännön ja legitimoi sen syvimmän olemuksen. Suomalaisessa rakenteellisessa korruptiossahan on ani harvoin kyse lahjonnasta, joka siis on nyt se ainoa lain tarkoittama korruption muoto Suomessa. Tämä päätös osoittaa myös, että koko suomalainen oikeusjärjestelmä on sekin korruptoitunut, jos ei konkreettisesti, niin ainakin hengeltään.

Samaan aikaan, kun viranomaiset ja virkamiehet ovat käyneet pontevasti sulkemaan Lemmenjoen alueen pikkuruisia kullankaivuuoperaatioita, Talvivaara ja monet muut suuret kaivosyhtiöt rikkovat lakeja, oikeuden päätöksiä, milloin vain ja miten vain. Niiden toimintaan kukaan ei puutu. Lemmenjoen tapauksessa lienee kyse samasta kuin mitä tapahtui terveyspalveluiden yksityistämisen yhteydessä. Pienet, suomalaiset yrittäjät tapetaan suurempien toimijoiden tieltä, jotka sitten monopolisoivat toiminnan tai jakavat sen sulassa sovussa keskenään. Näinhän tapahtui ulkoistetulle terveydenhuollolle. Sekin asia oli sovittu jo etukäteen ja jossakin aivan muualla. Mitään laitonta ei tietenkään tapahtunut missään vaiheessa.

Samaan aikaan, kun veroviranomaiset kävivät pienyrittäjien kimppuun ja ratsasivat etnisiä ravintoloita, Stora Enso maksoi laittomia osinkoja kymmenen vuoden ajan. Asia tehtiin selväksi veroviranomaisille jo vuosia sitten yhden sisäpiiriläisen toimesta. Hän teki selväksi sekä valtiovarainministeriölle, verohallinnolle, Rahoitustarkastusvirastolle ja poliisille, että Stora Ensossa oli väärennetty kirjanpitoa vuosien ajan ja maksettu laittomia osinkoja. Hiljattain esitetty ruotsalaisdokumentti vahvisti asian. Kukaan viranomainen tai päättäjä, toimenkuvastaan riippumatta, ei ole koskaan ryhtynyt selvittämään asiaa. Yksikään poliisi ei ole ryhtynyt tutkimaan tapausta, yksikään syyttäjä ei ole tehnyt asialle yhtään mitään, vaikka kymmenen vuoden laittomassa toiminnassa, siis rikollisessa toiminnassa, puhutaan miljardeista. Tätä on suomalainen korruptio käytännössä.

Koko suomalainen yhteiskunta on niin läpeensä mätä ja korruptoitunut, ettemme käsitä sitä itsekään. Se, mikä meidän silmissämme on täysin normaalia, olisi tuomittavaa Yhdysvalloissa, Isossa Britanniassa, Saksassa tai Ruotsissa. Normaali suomalainen vallankäyttö kuntatasolla ja valtakunnan tasolla on käytännöltään sellaista, että se johtaisi tutkintoihin Italiassa. Vaikka me pidämme Italiaa läpikorruptoituneena, siellä virkamiehiä ja poliitikkoja on asetettu syytteeseen ja tuomittu samanlaisesa toiminnasta, jota suomalaiset pitävät aivan luonnollisena ja asiaan kuuluvana. Me emme ymmärrä sitä.

Italian järjestäytyneitten rikollisryhmien, Cosa Nostran, Camorran, N'draghetan ja Sacra Corona Unitan, rutiinitoimintaa on istua alas paikallispoliitikkojen kanssa sopimaan urakoista, kaavoituksesta ja lupa-asioista kaikessa rauhassa. Noille mafiaorganisaatioille on normaalia sopia päätöksistä etukäteen, sovitella eri ryhmien edut yhteneväiseksi, sulkea päätöksenteko ulkopuolisilta, pitää sisäpiiriin kuuluvat tyytyväisinä ja liiketoiminnat kannattavina tämän käytännön avulla. Suomessa toimitaan aivan samoin ja aivan yhtä luontevasti.

Kun mafioso haluaa rakentaa suuren liikekeskuksen Reggio di Calabrian laitamille, hän ottaa yhteyttä paikallisiin poliitikkoihin, jotka puolestaan tekevät tarvittavat muutokset asemakaavaan. Kun sopiva rakennuskaava on vahvistettu, mafioson rakennusyhtiö rakentaa liikekeskuksen, jonne tulevat vain ne kaupat ja liikkeet, joiden kanssa asiasta on sovittu jo etukäteen. Yhdelläkään ulkopuolisella kilpailijalla ei ole mahdollisuutta hankkia liiketilaa tästä kauppakeskuksesta. Asiasta on sovittu jo etukäteen muiden mafiaryhmien kanssa. Nämä ovat saaneet lainaa paikallisesta pankista, koska pankki tietää, että asia on jo selvä. Tällaisen toiminnan tarkoituksena on rahastaa ulkopuolisia, eli kansalaisia, ja varmistaa etukäteen, ettei liiketoimintaan liity mitään riskejä. Tällainen toiminta on aivan rutiinia myös Suomessa.

Meillä on kaksi suurta vähittäiskauppaketjua. Ne ovat yhteistyössä poliitikkojen, virkamiesten ja muiden kanssa ja pitävät hinnat luonnottoman korkeina estämällä kaiken kilpailun juuri yhteistoimintamiestensä avulla. Samoin on suomalaisen elintarviketuotannon laita. Se on osa tätä suomalaista elintarvike- ja kauppamafiaa. Systeemi ei eroa lainkaan italialaisesta. Ainoa ero on tässä: toisin kuin Italiassa, suomalaisen mafian jäsenten ei tarvitse koskaan pelätä poliisia ja oikeuslaitosta, tai sitä, että kilpailevan mafian miehet yrittäisivät tappaa. Sitä ei tarvitse pelätä, koska Suomessa on vain yksi mafia.

Suomalainen mafia, Maan Tapa, on niin täydellisesti korruptoinut suomalaisen yhteiskunnan, ettei meillä ole yhtään virkamiestä, joka edes ymmärtäessään uskaltaisi asettua sitä vastaan. Meiltä ei löydy yhtään toimittajaa, päätoimittajaa tai mediaa, joka uskaltaisi purkaa suomalaisen mafian järjestelmää. Meillä ei ole yhtään poliisia, joka kykenisi nousemaan suomalaista mafiaa vastaan.

Kuten italialaisetkin rikollisjärjestöt, suomalainen mafia on lähes näkymätön ja hahmoton ulkopuolisille, mutta se on kaikkialla ja sen vaikutus tuntuu kaikkialla. Sen lonkerot ulottuvat kaikkialle Suomeen ja jokaiseen virastoon ja hallinnon alalle. Se on mukana kaikessa liiketoiminnassa ja koska sillä ei ole kilpailijaa, eikä sen tarvitse liata käsiään avoimesti, se on jättänyt katutason rikollisuuden tavallisille rikollisille. Huumekauppa on Suomessa kannattamatonta, joten se jää huumeiden kanssa huseeraaville roistoille.

Keskusrikospoliisi, se poliisiorganisaatio jonka pitäisi tutkia suomalaisen mafian toimintaa, on ilmoittanut julkisesti, ettei se tule koskaan sellaista tekemään. Se on julkistanut järjestäytyneen rikollisuuden määritelmänsä, joka rajaa suomalaisen mafian turvallisesti ulkopuolelle. Poliisiviranomaiset ovat tehneet näin osittain pelosta, osittain siksi etteivät itsekään käsitä asiaa. On myös erittäin todennäköistä, että suomalainen mafia on joko soluttautunut jo aikoja sitten poliisihallintoon, tai ainakin onnistunut korruptoimaan sen. Tältä osin suomalainen mafia on paljon voimakkaampi kuin amerikkalainen tai italialainen mafia on koskaan ollutkaan.

Jos yksittäinen poliisimies, tai ryhmä poliiseja, alkaisi tutkia suomalaisen mafian toimintaa todenteolla, suomalainen mafia eliminoisi kyseisen henkilön tai kyseisen ryhmän aika nopeasti erilaisin hallinnollisin menetelmin. Näin on myös tapahtunut Suomessa useampaankin kertaan. Kiusalliset poliisimiehet siirretään muihin tehtäviin, tai eläkkeelle. Määräyksen antaa yleensä sisäministeri, joka itse kuuluu suomalaiseen mafiaan tai on sen korruptoima, tai sen käskyläinen.

Vaalirahaskandaali oli meidän sukupolvemme mahdollisuus murtaa suomalaisen mafia ote yhteiskunnastamme ja me epäonnistuimme, koska me emme käsittäneet mistä on kyse. Nekin, jotka ymmärtävät korruption olemassa olon, eivät yleensä näe kokonaisuutta, vaan yksittäisen tai paikallisen ongelman. Kuitenkin kyse on vain yhdestä ja samasta asiasta; suomalaisesta korruptiosta, joka takaa suomalaiselle mafialle toimintaedellytykset.

Vaikka suomalaisen mafian toiminta olisi täysin avointa, vaikka sen kädenjälki olisi kaikkien nenän edessä, useimmat suomalaiset sulkevat siltä silmänsä. Useimmat meistä yksinkertaisesti kieltäytyvät tunnustamasta tosiasioita. Kun hallitus eilen ajoi läpi haluamansa kuntalain, kyse oli suomalaisen mafian voiman näytöstä, siitä kuinka poliitikot, joista osa kuuluu suomalaiseen mafiaan, panivat koko kansallisen parlamentin ja maamme perustuslain polvilleen.

Kuntien itsemääräämisoikeus on perustuslaissa. Jotta hallitus pystyisi puuttumaan niiden päätöksiin, pitäisi tuo perustuslain kohta muuttaa. Niin ei kuitenkaan tehty. Täysin avoimesti, perustuslain vastaisesti, perustuslakimenettelyn vastaisesti, hallitus ajoi läpi laittoman lain ja sen perusteella uuden kuntalain. Eduskunnan enemmistö siis syyllistyi rikokseen, täysin avoimesti, kaikkien edessä, ilman, että kukaan puuttui tilanteeseen. Jokainen, joka äänesti kuntalain puolesta, teki rikoksen perustuslakia vastaan. Uskon, etteivät kansanedustajat käsitä asiaa, kuten ei suurin osa suomalaisistakaan. Yhteiskuntamme on näin läpeensä korruptoitunut, näin läpimätä.

Miksikö suomalainen mafia haluaa suurkunnat ja yksinkertaisemman hallinnon? Koska siten sen ote vallasta lujittuu. Mitä vähemmän on korruptoitavia, mitä vähemmän on virkoja joihin asettaa omat miehet tekemään sopivia päätöksiä, sitä suuremmat toimintamahdollisuudet suomalaisella mafialla on. Sen on helpompi toimia, yksinkertaisempi toimia, hallita ja rahastaa meitä, sinua ja minua. Siihen suomalainen mafia pyrkii aina.

Hovioikeuden Ilkka Kanerva -jutun päätös on kaikessa karmeudessaan esimerkki siitä, mitä suomalaisen yhteiskunnan korruptio käytännössä on. Se on moraalin rappeutumista. Se on lain rappeutumista. Se on oikeudenmukaisuuden rappeutumista ja se on alastonta vallankäyttöä, jossa mafiaan kuulumattomat ovat suojattomia ja systeemin armoilla.

lauantai 22. kesäkuuta 2013

POSITIIVINEN KIRJOITUS

Lähes tämän blogin synnystä saakka minua on vaadittu kirjoittamaan esittämieni epäkohtien vaihtoehdoista. On käytetty ns. "persu-syytettä", eli sanottu, että on kovin helppoa huudella asioista, mutta ihan toista ratkaista ongelmia. On helppo esittää syytöksiä, mutta paljon vaikeampaa esittää ratkaisuja. Ei ole. Ratkaisuja on helppo tehdä, jos haluaa. Ongelma on vain siinä, että nykyinen hallituksemme ei halua. Se tekee ongelmia.

Yksi esimerkki ovat noin kahden miljardin tulonsiirrot superrikkaille suomalaisille ja suuryrityksille. Niistä ei ole mitään kansantaloudellista hyötä. Niillä ei ole lainkaan työllisyyttä lisäävää vaikutusta. Ne eivät lisää lainkaan investointeja. Ne eivät lisää suomalaista kulutusta, tuotantoa, eivätkä verotuloja. Päinvastoin, ne ovat pois valtion verotuloista ja siten velkaannuttavat valtiota entisestään kahdella miljardilla. Ne ovat siis vahingollisia koko Suomelle kaikilla mittareilla ja hyväksi vain kouralliselle suomalaisa. Se, että kokoomus sai tämän tulonsiirron saaneilta tahoilta miljoonia vaalirahastoonsa, selittää asiaa.

Jos tuo kaksi miljardia, joka siis heitettiin kankkulan kaivoon enemmistön ja valtion näkökulmasta, olisi käytetty esimerkiksi työllistämiskustannusten leikkaamiseen, sen vaikutus työllisyyteen olisi ollut välitön ja suora. Jo nyt PK-yritykset ovat ainoa sektori, joka on luonut uusia työpaikkoja. Ne suuryritykset, jotka Kataisen hallitus on palkinnut miljardeilla, ovat antaneet kymmeniä tuhansia potkuja. Kataisen hallitus siis palkitsi työttömyyden luojat miljardeilla ja rankaisi samassa yhteydessä niitä, jotka ova työpaikkoja luoneet. Uskoakseni kuka tahansa tavallinen suomalainen olisi osannut sanoa, että tämä on väärin ja että nyt pitää tehdä toisin.

Jos minulle maksettaisiin yli kymmenen tuhannen kuukausi palkkaa, kaikki matkat, lääkärimenot, ruoka ja ylläpito, voisin ratkoa ongelmia päivät pitkät. En ymmärrä miten se ei onnistu noilta ministereiksi kutsutuilta lapamadoilta, joiden toimet ovat lähes järjestelmällisesti olleet vahingollisia Suomen kansalle ja valtiolle. Vaikka he ovat makselleet yksityisille konsulteille lähes miljardin neuvoista, runsaat 800 miljoonaa tarkemmin sanottuna, he onnistuvat päivästä toiseen tuhoamaan kotimaansa elämisen edellytyksiä ja kurjistamaan sen kansan elinolosuhteita. Voi olla, että he ovat ministereitä vain siksi, että haluavat, eikä siksi, että osaisivat yhtään mitään.

Positiivista tässä maassa ovat palomiehet, pelastuslaitosten työntekijät, jotka hallituksen ja virkakoneiston kiusaamisesta huolimatta tekevät arvokasta työtään koko kansan hyväksi. He ovat sellaisia miehiä ja naisia, joiden pelkkä olemassa olo on positiivinen asia. Poliitikot ja virkamiehet ovat tehneet kaikkensa tuhotakseen heidätkin, mutta toistaiseksi heitä vielä on. Se on erittäin positiivinen asia!

Sairaaloissa ja terveyskeskuksissa on edelleen hoitajia ja lääkäreitä, jotka tekevät raskasta työtään kovissa olosuhteissa, huolimatta siitä, että hallitus on pyrkinyt kaikin toimin vaikeuttamaan heidän työtään ja yrittää eliminoida heitäkin. Poliitikkojen ja virkamiesten mielestä maassa ei saa olla ihmisiä, jotka pitävät huolta kaikista. Vain rikkaimmat ja hyvätuloiset ovat hoivan arvoisia. Juuri siksi terveyskeskuksia ja sairaaloita pitää sulkea. Lakkauttamisia perustellaan rahavaikeuksilla, mutta kuten muistamme, kaksi miljardia löytyi suit sait sukkelaan rikkaimmille tuosta vaan, ilman mitään vastineita. On siis todella positiivista, että meillä on edelleen lääkäreitä, jotka työskentelevät kansan hyväksi kansan parissa miettimättä jatkuvasti laskutustaan ja osakkeitaan Algarven golfkentän kupeessa. On positiivista, että sairaanhoitajat ovat edelleen työpaikoillaan. Eivät ehkä kovin kauaa, mutta toistaiseksi kuitenkin.

On positiivista, että Suomessa on vielä maanviljelijöitä ja karjatilallisia, vaikka hallitus ja virkamiehet tekevätkin kaikkensa heidät tappaakseen ja tuhotakseen. Samoin toimii suomalainen elintarvikekartelli, joka hiljattain ilmoitti laskevansa sianlihan tuottajahintaa, eli maksavansa tuottajille entistä vähemmän, samaan aikaan kun kyseisen lihan hinta nousee kaupoissa kohti taivaita, vailla mitään järjellistä syytä. Maailmalla ruoan hinta on laskenut viime vuonna 15%, mutta meillä se on noussut kymmeniä prosentteja. Suomalaiset lihantuottajat eivät ole kostuneet siitä mitään, päin vastoin. Heidän saamaansa hintaa on laskettu.

Positiivinen asia on sekin, että maassa on edelleen poliiseja, miehiä ja naisia, jotka tekevät työtään ja jotka pitävät yllä jonkinlaista järjestystä. Positiivista on sekin, etteivät kaikki poliisit ole menneet mukaan joidenkin kollegojensa JR-fantasioihin ja ymmärtävät mitä eroa on rikollisella ja Venäjän presidentti Vladimir Putinilla.

On edelleen positiivista, että meillä on edelleen ihmisiä, jotka haluavat tehdä töitä. Tämä siitä huolimatta, että työnantajaliiton ja suuryritysten mukaan suomalainen työntekijä on tehoton paskiainen, joka saa aivan liian suurta palkkaa ja on aivan liian tehoton, joka ei osaa mitään ja josta on parempi hankkiutua eroon.

Erittäin positiivista on se, että nyt on kesä ja Suomi on kauneimmillaan. Positiivista on sekin, että on ystäviä, jotka ovat ja pysyvät, ja joiden sanaan voi luottaa. Se on jotakin sellaista, mistä poliitikoilla ja virkamiehillä ei ole minkäänlaista käsitystä. Positiivista on terveys ja se, että perhe on olemassa ja että sekin on terve.

Positiivisena asiana voi pitää myös musiikkia, kirjallisuutta ja elokuvia, sekä joitakin televisio-ohjelmia. Kaiken kaikkiaan, tämä kirjoituskin on positiivinen.

torstai 20. kesäkuuta 2013

SUOMI - NEOFASISTINEN YHTEISKUNTA

Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusviraston NSA:n urkintaskandaali herätti meilläkin pienoista kuohuntaa ja suomalaiset poliitikotkin yhtyivät muminallaan paheksuvien joukkoon. Heidän paheksuntansa on pelleilyä, sillä he ovat rakentaneet uusfasistista Suomea hartiavoimin viimeiset vuodet ja tuloksia alkaa tulla.

Jo nyt Suomessa on mahdollista syyttää rikoksiin syyllistymättömiä Suomen kansalaisia ja vaatia heille rangaistuksia. Tällainen oikeudenkäynti on meneillään Espoon käräjäoikeudessa. Syyttäjä vaatii tuomioistuinta julistamaan rikoksia tekemättömät kansalaiset rikollisiksi pelkästään poliisin vaatimuksesta. Kyse on siis aika isosta periaatteellisesta asiasta. Tässäkään ei ole kyse kuin osasta uusfasistista Suomea.

Jo Matti Vanhasen hallituksen hallitusohjelmassa oli tavoitteena parempi median kontrolli. Siihen on jo päästy melko hyvin. Yleisradio on kuohittu ja yksityisessä mediassa omistajaohjaus on tiukempaa kuin koskaan aikaisemmin. Uusfasistista plutokratiaa tukevia ja markkinoivia juttuja julkaistaan, mutta kriittiset poistetaan. Julkisen sanan neuvosto on tuonut asian esille hiljattain. Sekään ei tosin käsitä, että tässä yleissä sananvapauden rajoittamisessa on kyse fasistisen rahavallan luomisesta maahamme.

Hallituksen lakiesitys koulujen työrauhan ja kurin lisäämiseksi on sekin osa fasistisen yhteiskunnan luomista. Rehtori Jukka Penttilän mukaan tavoitteena on luoda kouluista vankilamaisia tiloja, joissa keskeistä on rankaiseminen ja kurinpito. Penttilä on toiminut kolmen vuosikymmenen ajan rehtorina ja vastustaa hallituksen lakiesitystä. Suomen rehtoriyhdistyksen puheenjohtaja Riikka Lindroos on sen sijaan innoissaan hallituksen uusfasistisista ajatuksista. Ihme kyllä, monet naiset ovat uusfasistisesta Suomesta muutenkin innoissaan ja pyrkivät osallistumaan sen luomiseen kaikin tavoin.

Liikenneministeri Kyllösen vaatimukset ajoneuvojen seurantalaitteista ja paikannusjärjestelmistä on yksi esimerkki fasistisesta ajattelusta, aivan kuten oli Vihreiden Tuija Braxin ajama ja toteuttama Lex Nokiakin. Yhteystä näille kaikille on se, että eliitin vallankäyttöä vahvistetaan suhteessa kansalaisiin ja kansalaisten oikeuksia, vapauksia ja yksityisyyttä vähennetään. En ymmärrä miksi juuri naiset ovat niin ilahtuneesti ottaneet uusfasismin omakseen.

Ministeri Henna Virkkunen on ajanut hallituksen kuntauudistusta, joka on perustuslain vastainen, ja syyttää oppositiota laittomuuksien lietsomisesta, kun nämä ovat kehoittaneet kuntapäättäjiä harkitsemaan kuntaliitoksia kaikessa rauhassa. Virkkusen tavoin myös muut naispoliitikot ovat rääkyneet kovaan ääneen laittomuuksista, vaikka hallituksen kuntauudistus rikkoo perustuslaissa kunnille annettua itsemääräämisoikeutta.

Tämän perustuslain kohta eliminoitiin lain vastaisesti eduskunnan perustuslakivaliokunnassa. Se antoi hallituspuolueitten määräyksesta päätöksen, jossa ilmoitettiin, että kuntauudistus voidaan viedä eduskunnassa läpi tavallisena lakimenettelynä. Tällä päätöksellään eduskunnan perustuslakivaliokunta rikkoi itse perustuslakia, sillä kuntien itsemääräämisoikeutta ei voida poistaa poliittisella päätöksellä, vaan ainoastaan muuttamalla perustuslakia siltä kohdin.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta siis rikkoi lakia niin halutessaan, eli toimi kunnon fasistien tavoin. Tosin samainen instanssi rikkoi lakia myös pääministeri Jyrki Kataisen kohdalla, kun se ilmoitti, ettei pääministeri ollut syyllistynyt laittomuuksiin tilatessaan niin sanotun Himas-selvityksen hankintalain vastaisesti. Toisin sanottuna, eduskunnan perustuslakivaliokunta on muuttunut lakia rikkovaksi poliittiseksi instrumentiksi, jota poliitikot käyttävät lakejamme rikkoessaan.

Poliisijohtaja Paatero on julkisuudessa asettunut tukemaan Suojelupoliisin verkkoseurantaoikeuksien lisäämistä ja vaatii niitä myös muille poliisiviranomaisille. Paateron ei pitäisi olla huolissaan, sillä hallitus on jo päättänyt niiden voimaan tulosta.

1.1. 2014 voimaan tuleva Pakkokeinolaki on puhtaasti uusfasistinen laki, joka on suunnattu kansalaisia vastaan. Se on luotu heidän oikeuksiaan ja vapauksiaan, perusoikeuksiaan polkemaan. Jokainen, joka lakiin tutustuu, ymmärtää tämän. Kyse ei ole rikollisuuden torjunnasta, ei liivijengeistä eikä muustakaan, vaan kansalaisten aukottoman kontrollin mahdollistamisesta ja viranomaisten suojaamisesta tässä toiminnassa.

Lakiin sisältyy telekuuntelua, suunnitelmallista tarkkailua, peiteltyä tiedonhankintaa, teknistä tarkkailua ja asuntokuuntelua, sekä teknistä katselua, eli salaista asuntojen ja yksityistilojen kuvaamista ja seuraamista teknisin välinein. Kaikki tämä sallitaan, mikäli viranomaisilla on "syytä epäillä" salaisten pakkokeinojen kohteeksi joutuvaa kansalaista. Sanomattakin on selvää, että viranomaisilla voi koska tahansa olla "syytä epäillä" ketä tahansa. Sinua ja minua, meitä kaikkia.

Laki sallii myös peitetehtävissä  työskentelevän poliisin osallistumisen rikoksiin tai rikoksen tekoon, eli suomeksi sanottuna valeroolissa esimerkiksi moottoripyöräkerhoon soluttautunut poliisi voi tehdä rikoksia ilman, että lain edessä sellaisiin syyllistyy.

Tämä avaa viranomaisille mahdollisuuden toimia provokaattoriagentteina, eli he voivat käynnistää rikollista toimintaa, luoda sitä, suunnitella rikoksia ja toteuttaa niitä todistaakseen jonkun ryhmän rikollisuuden, tai houkutellakseen ryhmän jäseniä rikolliseen toimintaan. Peiteroolissa oleva poliisi voi myös provosoida väkivaltatilanteita mielensä mukaan milloin ja missä tahansa, ja jopa osallistua väkivallan tekoihin tämän lain suojissa.

Saksassa vastaavanlaisella toiminnalla Saksan liittovaltion rikospoliisi onnistui luomaan radikaalista opiskelijaliikkeestä vasemmistolaisia terroristeja ja terroristijärjestöjä. Tämä selvisi vasta 2000-luvun alussa muille kuin viranomaisille. Vasemmistoterroristit saivat ensimmäiset aseensa ja pomminsa peitetehtävissä olleelta poliisilta. Peitetehtävissä olleet poliisit olivat myös provosoineet opiskelijamielenosoituksissa väkivaltaisia yhteen ottoja poliisien kanssa. Tavoitteena oli luoda ilmapiiri, jossa poliisi saisi lisää rahaa ja valtuuksia, ja haluamiaan lakeja läpi. Tässä tavoitteessa onnistuttiinkin. Tämä kaikki on dokumentoitua ja julkisuudessakin esillä ollutta tietoa.

Lakiin sisältyy teleosoitteen ja päätelaitteiden yksilötietojen hankinta. Siihen kuuluu myös oikeus laitteiden menetelmien tai ohjelmistojen asentamiseen tai poistamiseen. Ensi vuoden alusta viranomaisilla on siis laillinen oikeus asentaa mihin tahansa laitteeseesi, älypuhelimestasi kotikoneeseesi asti, omia vakoiluohjelmiaan, joiden avulla sinua voidaan kuunnella, seurata ja kuvata omilla laitteillasi reaaliaikaisesti, puhumattakaan muusta tiedonsiirrosta, puheluista, sähköposteista tai mistä tahansa laitteesi käytöstä.

Viranomaiset voivat myös lain mukaan poistaa koneeltasi, tabletiltasi tai kännykästäsi minkä tahansa ohjelman tai sovelluksen, jos he niin haluavat. Eli jos tämä blogi katoaa äkillisesti, kyse ei ole siitä että minä olisin poistanut sen, vaan siitä, että joku viranomaistaho on poistanut sen. He voivat poistaa laitteistasi Facebookin, Youtuben, Gmailin, minkä tahansa asian minkä haluavat, ja mikä parasta, lain mukaan heidän ei tarvitse ilmoittaa siitä sinulle, ei etukäteen eikä jälkikäteen.

Pakkokeinolaissa on kohta Salaisen pakkokeinon käytön salaaminen. Siinä todetaan seuraavaa: "Poliisi saa käyttää vääriä, harhautettuja tai peiteltyjä tietoja, tehdä ja käyttää vääriä, harhautettuja tai peiteltyjä rekisterimerkintöjä, sekä valmistaa ja käyttää vääriä asiakirjoja, kun se on välttämätöntä jo toteutetun, käynnissä olevan tai tulevaisuudessa toteutettavan pakkokeinon käytön suojaamiseksi."

Tämä tarkoittaa sitä, ettei sinulla tule koskaan olemaan mitään mahdollisuutta saada selville sinuun kohdistettuja pakkokeinoja, jollei viranomaistaho niin halua. Itseasiassa kukaan ei tule ensivuoden alusta saamaan selville mitään salaisia pakkokeinojen käyttöön liittyviä asioista, sillä laissa on myös kohta, joka sulkee kaikki suut. Se on nimeltään Salaisen pakkokeinon käyttöä koskeva ilmaisukielto. Tämä lain kohta sulkee jokaisen virkamiehen ja viranomaisen, tai täysin ulkopuolisen suun, jos nämä vahingossa tai millään tavalla saisivat tietoonsa mitään salaisten pakkokeinojen käytöstä.

Eikä tässä kaikki. Laissa on nimittäin kohta, jonka otsikko on: Asianosaisjulkisuuden rajoittaminen. Tämä tarkoittaa sitä, ettei sinulla ole edes oikeutta saada tietää, onko sinuun kohdistettu salaisia pakkokeinoja. Laki on muotiltu niin, että viranomaiset voivat aina tähän lain kohtaan vedoten kieltäytyä kertomasta sinulle yhtään mitään. Lain voimaantulon jälkeen ei kenelläkään muullakaan viranomaisella, ei edes tietosuojavaltuutetulla, ole mahdollisuutta tarkistaa näitä asioita.

Lakiin on myös merkitty teleyritysten auttamisvelvollisuus, eli ensivuoden alusta niiden on pakko auttaa salaisia pakkokeinoja käyttäviä viranomaisia urkinnassa, eivätkä ne voi kieltäytyä yhteistyöstä lakia rikkomatta, tai tuoda asiaa julkisuuteen lakia rikkomatta.

Tällainen laki tulee siis voimaan heti ensivuoden alusta. Tällaisen lain hallituksemme on tehnyt. Kun tähän lakiin liitetään hallituksen "järjestäytyneen rikollisuuden vastainen ohjelma", lakejamme on muutettu jo niin paljon, että voimme aivan avoimesti sanoa Suomen siirtyneen uusfasistiseen aikakauteen. Nimeä voidaan toki muutella, voimme puhua myös plutokratiasta, rahanvallasta, sillä suuryritykset ja rikkaimmat suomalaiset ovat hallituksen ja eduskunnan erityissuojeluksessa ja osallistuvat omalla painoarvollaan tämän uusfasistisen Suomen luomiseen ja toimintaan.

Valtio, joka sallii suuryritysten maksaa satojen miljoonien eurojen liikevoitoista alle neljä prosenttia veroja, hyökkää nyt kansalisten vapaaehtoista auttamistoimintaa vastaan ja väittää sitä harmaaksi taloudeksi. Aikapankkitoiminta on valtion erityishuomion kohteena, samaan aikaan kun hallitus tekee kaikkensa että hallintarekisteri lakia uudistettaisiin niin, että se mahdollistaisi entistä suuremman veronkierron ja mustien pääomien valkopesun Suomessa.

Suuri, järjestäytynyt talousrikollisuus on hallituksen ja eduskunnan, sekä virkamieskunnan erityissuojeluksessa samaan aikaan, kun pienyrittäjiä ajetaan erityistilintarkastuksilla konkurssien partaille. Pienyrittäjien asemaa on määrätietoisesti heikennetty, heidän verotustaan on kiristetty ja toimintamahdollisuuksiaan on kavennettu. Työllisyyspuheista huolimatta hallitus ja eduskunta tukevat miljardeilla juuri niitä suuryrityksiä, jotka irtisanomisista pääasiassa vastaavat ja jotka kiivaimmin siirtävät tuotantoaan ulkomaille, eli vähentävät työpaikkoja Suomessa. PK-sektori, joka ainoana luo uusia työpaikkoja maahan, on sen sijaan hallituksen rankaisutoimien kohteena. Pääministeri Kataisen mukaan niiden rankaiseminen kannustaa niitä kasvuun.

SOTE-hanke, kuntauudistus, hallintouudistus, koululain muutokset, pakkokeinolaki ja perustuslain poliittinen mitätöinti ovat kaikki yhteydessä toisiinsa. Ne eivät ole erillisiä tapahtumia, sattumuksia, vaan osia kokonaisuudesta, jota voimme kutsua neofasistiseksi Suomeksi. Eduskunnan enemmistö, maamme hallitus ja taloudellinen eliitti, virkamieskunta, ne kaikki osallistuvat tähän yhteiseen hankkeeseen. Ne kaikki muuttavat Suomen kansalaisyhteiskunnasta fasistiseksi maaksi. Ne ovat jo tehneet sen.

Ongelma on siinä, ettei suurin osa heistä itsestäkään ymmärrä sitä. Pieni joukko Björn Wahlroosin aatteellisia tovereita käsittää varsin hyvin kokonaisuuden, mutta tuskinpa demarikansanedustaja, joka pullaa hampaanväleistään kaivaessaan painelee Kyllä-nappia eduskunnassa. Pikkusöpö kokoomustar maaseudulta tuskin käsittää, mitä on tekemässä, kun puhuu kovaan ääneen rikollisuudesta. Noilla poliitikoilla ei ole aivokapasiteettia ymmärrykseen. Juuri siksi he ovat eduskunnassa. He ovat juuri niitä, joita Lenin kutsui hyväntahtoisiksi hölmöiksi. Ilman heitä mikään fasismi, musta tai ruskea, ei ole mahdollista. Heitä tarvitaan tekemään se välttämätön. Mikä karmeinta, he tekevät sen ilomielin ja onnellisina, tyytyväisinä itseensä.

Jos joku teistä vielä epäilee neofasistisen Suomen olemassa oloa, miettikööt kaikessa rauhassa seuraavaa: hiljattain korkea poliisiviranomainen sanoi YLE:n lähetyksessä, että rikoksiin syyllistymättömiä voidaan pitää rikollisina ja  asettaa syytteeseen siksi, että he voivat tulevaisuudessa syyllistyä rikokseen. Siis: kansalainen, joka ei ole syyllistynyt rikokseen, voidaan asettaa syytteeseen siksi, että hän voi syyllistyä rikokseen tulevaisuudessa.

Vieressä istunut Yleisradion naistoimittaja ei reagoinut lausuntoon lainkaan. Hän nyökkäili. Sama toistui myös toisessa YLE:n lähetyksessä ja tälläkin kertaa vieressä istunut naistoimittaja nyökkäsi hyväksyvästi.

"Tällainen henkilö voi joskus tulevaisuudessa syyllistyä rikokseen."

tiistai 18. kesäkuuta 2013

KANSALAISOIKEUDET JA KANSALAISVAPAUS TUOMIOLLA

Espoon käräjäoikeudessa käydään parasta aikaa maamme lähihistorian merkittävimpää oikeudenkäyntiä. Viranomaiset ja syyttäjät haluavat oikeuden päätöksen, jonka mukaan syytteessä oleva moottoripyöräkerho on rikollisjärjestö. Syyttäjä ei siis syytä kerholaisia rikoksista, vaan kerhoon kuulumisesta, joka on syyttäjän mukaan rikos jo itsessään. Syyte, niin mielikuvitukselliselta kuin se kuullostaakin, ei nojaa mihinkään konkreettiseen näyttöön.

Syyttäjä ei ole esittänyt rikosta tai rikossarjaa, joka olisi suunniteltu ja toteutettu kerhon toimesta. Syyttäjä ei ole esittänyt yhtään ääninauhaa tai kirjallista todistetta, jossa joku antaisi määräyksen yhdessä suunnitellun rikoksen toteuttamisesta. Syyttäjällä ei ole mitään näyttöä siitä, että kyseinen kerho olisi toiminut yhdessä rikosten toteuttamisessa yhteisen päätöksen tai sopimuksen pohjalta. Kyse ei olekaan tästä, vaan paljon isommasta asiasta.

Sen sijaan syyttäjän mukaan se, että kehon kiinteistössä asuneet ovat hakeneet asumistukea ja saaneet sitä, kuten tuhannet muutkin suomalaiset vuokransa maksuun, on rikos. Se on rikos, koska syyttäjän mukaan kyseiset henkilöt ovat käyttäneet asumistukea maksaakseen kerhon jäsenmaksun. Kerhon jäsenmaksu on syyttäjän mukaan rikollista toimintaa.

Kerhotiloista on löytynyt ilmeisesti yksi laiton käsiase. Tämän laittoman käsiaseen lisäksi on takavarikoitu puukkoja, joista valtaosa on tavallisia suomalaisia työkaluja tai koristepuukkoja. Mukana on myös keräilyveitsiä, koriste-esineitä ja muita vastaavia. Lisäksi joukossa on ainakin yksi deaktivoitu, siis laillinen lahja-ase, jota sitäkin on säilytetty seinäkoristeena. Poliisin ja syyttäjän mukaan kyse on kymmenistä aseista, jotka myös todistavat kerhon rikosjärjestöksi.

Kerhon naulakosta, kenties jonkun henkilön vaatteista tai muualta, on myös löytynyt huumeita. Tämä on myös syyttäjän mielestä osa järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa.

Syyttäjän mukaan se, että kerhotilat ovat vartioituja, todistaa myös, että kerho on rikollisjärjestö. Siis aivan samalla tavalla, kuin mikä tahansa yksityinen tila tai kiinteistö, jossa on valvonta. Useilla venekerhoilla on niin sanottu väijymies, yleensä joku kerhon jäsenistä, joka vartioi laiturialuetta yöaikaan ja pimeän aikaan.

Jokainen käsittää, ettei tuollaisella näytöllä voi lain mukaisesti julistaa mitään ryhmään rikolliseksi. Syyttäjä ja viranomaiset kuitenkin haluavat niin. Todellisuudessa kyse ei olekaan tästä moottoripyöräkerhoista, vaan paljon suuremmasta asiasta. Kyse ei ole sen vähempää kuin kansalaisoikeuksista ja vapauksista, jotka viranomaiset haluavat kumota.

Kansalaisoikeuksiin kuuluu vapaa yhdistymisoikeus ja kokoontumisoikeus. Kukaan viranomainen ei voi lain mukaan estää kansalaisia kokoontumasta ja järjestäytymästä mihin tahansa muotoon he haluavat, mitä tahansa tarkoitusta varten.

Mikäli joukko kansalaisia kokoontuu yhteen rikosten tekoa varten, viranomaiset voivat koota todisteet rikoksista ja toimittaa joukon oikeuteen. Jos viranomaiset eivät pysty todistamaan, että kaikki joukon jäsenet syyllistyvät rikoksiin ja että kansalaisten muodostama joukko on koolla juuri näiden rikosten tekoa varten, jokaista joukon jäsentä ei voida tuomita joidenkin joukon jäsenten tekemistä rikoksista.

Espoon käräjäoikeudessa syyttäjä ja poliisi hakevat juuri tätä oikeutta itselleen. He hakevat oikeutta määritellä mikä tahansa ryhmä, kerho, yhdistys tai joukko rikolliseksi joidenkin ryhmään kuuluvien tekemien rikosten perusteella. Se, mikä medialta ja yleisöltä tämän oikeudenkäynnin yhteydessä tuntuu unohtuneen on se, että mikäli oikeus katsoo, että viranomaisilla on tämä oikeus, kukaan meistä ei ole enää lain suojissa. Olemme kaikki viranomaisten mielivallan alaisina.

On melko varmaa, että jos oikeus antaa viranomaisille luvan yksipuolisesti ilman todisteita määrätä jokin ryhmä rikolliseksi, ilman oikeudenkäyntiä, jonossa on muitakin ryhmiä kuin moottoripyöräkerhoja. Ensimmäisena tulevat eläinsuojelijat ja heidän yhdistyksensä, sen jälkeen muut ympäristöaktivistit, Green Peace etunenässä, ja sen jälkeen mikä tahansa ryhmä, jonka poliisi haluaa määritellä rikolliseksi. Tästä on todellisuudessa kyse.

Espoon käräjäoikeudessa tehdään ratkaisu siitä, voiko poliisi, tai kuka tahansa viranomainen, määritellä minkä tahansa ryhmän rikolliseksi, vaikka ryhmässä olisi jäseniä, jotka eivät ole syyllistyneet rikoksiin. Mikäli näin päätetään, Suomen romaniväestö on aivan oikeasti todella suuressa vaarassa. Poliisi voisi milloin tahansa määritellä koko romaniväestön rikolliseksi, vain siksi, että jotkut romanit ovat syyllistyneet rikoksiin.

Myös poliisi itse olisi suuressa vaarassa. Poliisi syyllistyy vuositasolla satoihin rikoksiin, joista valtaosa on hyvin lieviä aivan kuten moottoripyöräkerhojenkin kohdalla, mutta jo pelkästään noiden satojen rikosten perusteella ja poliisin käyttämien tunnusten, organisaation ja muun näytön perusteella, joku syyttäjä saattaisi määritellä koko poliisin rikollisjärjestöksi.Tässä tapauksessa ei auttaisi selitellä, että rikoksia tekevät vain yksittäiset poliisimiehet, ei koko Suomen poliisi. Syyttäjän silmissä kaikki olisivat osa rikollisjärjestöä. Näin perustelu menee moottoripyöräkerhojenkin kohdalla.

Kukaan ei väitä, etteivätkö motoristit syyllisty rikoksiin. Kukaan ei kiistä tätä tosiasiaa. Ne motoristit, joiden kanssa olen asiasta keskustellut, ovat aivan avoimesti sitä mieltä, että jos joku syyllistyy rikokseen ja saa siitä tuomion, asia on sillä selvä. Mutta jos joku on viranomaisten mielestä rikollinen vain siksi, että kuuluu kerhoon XYZ, se ei ole oikein. Ei se olekaan.

Suomen lain perusta on se, että syyttäjän on todistettava syytteensä. Suomen laki lähtee siitä, että jos sinä et syyllisty rikokseen, sinua ei myöskään voida tuomita, tai asettaa syytteeseen. Nyt Suomen lain perusperiaatteet ovat vaakalaudalla. Niitä koetellaan juuri parasta aikaa Espoon käräjäoikeudessa. Siellä syyttäjä ja poliisi sanovat rikollisiksi Suomen kansalaisia, jotka eivät ole syyllistyneet rikoksiin, ja vain siksi, että he kuuluvat ryhmään, jonka jäsenistä jotkut ovat syyllistyneet rikoksiin. Suomen lain mukaan se ei ole mahdollista.

Ei ole ollut, mutta poliisi ja syyttäjä haluavat kumota tuon periaatteen. He haluavat itselleen oikeuden julistaa kenet tahansa rikolliseksi vain siksi, että henkilö joko kuuluu ryhmään, jossa on rikoksia tehneitä henkilöitä, tai siksi, että he uskovat henkilön kuuluvan ryhmään, jota he pitävät rikollisena. Tästä on kyse.

Unohtakaa kerhot, pääkallomerkit, moottoripyörät ja tatuoinnit. Unohtakaa median paikkaansa pitämättömät roskajutut. Miettikää mistä on kyse. Poliisi ja syyttäjä haluavat tuomita ihmisiä, jotka todistettavasti eivät ole syyllistyneet rikokseen. Haluatko sinä elää maassa, jossa ihminen, joka ei ole tehnyt rikosta, voidaan tuomita rikolliseksi?

Haluatko sinä elää maassa, jossa viranomaiset voivat tuomita ilman todistamistaakkaa tai näyttöä minkä tahansa ryhmän, yhteisön, yhdistyksen tai kerhon rikolliseksi, vain siksi että he haluavat niin, tai päättävät niin?

Minä en halua sellaista yhteiskuntaa, jossa minusta tulee rikollinen vain siksi, että tunnen ihmisiä, jotka ovat olleet syytteessä, tai saaneet tuomion jostakin tekemästään rikoksesta. Minusta ei saa rikollista vain siksi, että tunnen ihmisiä, jotka ovat rikoksia tehneet. Tunnen heitä kaikista yhteiskuntaluokista, poliiseista palomiehiin, motoristeista mainostoimistovirkailijoihin, työttömistä yrittäjiin ja muihin. Senkä perusteella minäkin olen rikollinen?

Jos sinä tunnet minut, sinäkin kuulut ihmisryhmään johon minäkin kuulun, joten sinäkin voit jonakin päivänä olla rikollinen, jos viranomaiset niin päättävät. Haluatko elää sellaisessa maassa?

Olepa mitä tahansa mieltä motoristeista, pidätpä kerhoja kuinka vastenmielisinä tahansa, sinun on syytä miettiä todella tarkkaan mistä on kyse, kun syyttäjä ja poliisi haluavat oikeuden päätöksen siitä, että sellainenkin suomalainen, joka ei ole rikokseen syyllistynyt tai edes sellaisesta syytteessä, on rikollinen. Hänen ainoa rikoksensa olisi kuulua ihmisryhmään, jonka viranomaiset ovat yksipuolisesti määritelleet rikolliseksi.

Tästä Espoon käräjäoikeudessa on nimittäin todellisuudessa kyse. Kyse on sinun ja minun, meidän kaikkien suomalaisten kansalaisoikeuksista ja kansalaisvapauksista, ja siitä millaisessa yhteiskunnassa haluamme tulevaisuudessa elää.

"Kansakunta, joka on valmis luopumaan vapaudestaan turvallisuutensa vuoksi, ei ansaitse kumpaakaan", Thomas Jefferson.


keskiviikko 12. kesäkuuta 2013

AVOIN KIRJE YLE:N TOIMITTAJILLE

Aikoinaan jonkinlaista arvostustakin nauttineen Yleisradion uutis- ja ajankohtaistoimituksen linja on muuttunut viimeisten vuosien aikana ja todella surkeaan suuntaan. Teistä on tullut poliitikkojen ja viranomaisten oma Pravda, joka tuuttaa maailmalle heidän näkemyksiään ja tarvittaessa puhdasta propagandaa sumeilematta. Ennen tämä titteli kuului MTV3:n uutisille, mutta nykyisin YLE on lunastanut paikkansa valtakunnan virallisena valehtelijana.

Uutisoitte näkyvästi "tutkimustuloksen", jonka mukaan suomalaiset ovat Euroopan rikkaimpia. Se oli valhe. Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2010  suomalaisista veronalaista tuloa saavista henkilöistä 49% tienasi kuukaudessa ALLE 2000 EUROA BRUTTO. Heistä valtaosa tienasi alle 1500 euroa brutto kuukaudessa. Te väititte, että keskivertoperhe tienaa NETTONA 55 000 euroa vuodessa. Se ei pidä paikkaansa. Se on tilastovalhe, eikä fakta, mutta näin te näkyvästi uutisoitte. Joko teillä ei ollut tietoa, ette olleet sitä edes etsineet, tai sitten päätitte tehdä propagandatyötänne mitään mutisematta.

Maassamme on lähes miljoona köyhää Euroopan Union mittareilla mitattuna, mutta sekään ei teitä hätkäytä. Sen sijaan olette aina muistaneet kuuliaisesti tuoda esiin valtiovallan näkemyksen, jonka mukaan EU:n tilastointi ei koske Suomea ja ettei meillä oikeasti ole niin paljon köyhyyttä. Luulisi jo tämän aiheuttavan teissä unettomuutta, mutta ilmeisesti ei. Poliittisen propagandan levittäminen on ilmeisesti teille mieluisaa työtä.

Mutta tuo on vain yksi esimerkki poliittisesta propagandastanne. Teette myös toisenlaista, suoraan pieneen ihmisryhmään kohdistuvaa ja erittäin vahingollista propagandaa, jolla on jo ollut erittäin vakavia seurauksia tavallisten ihmisten elämässä.

Viimeaikoina olette toistelleet poliisin ja syyttäjän valheita niin sanotun "suuren jengioikeudenkäynnin" yhteydessä taajaan. Olette toistelleet uutisissa, ajankohtaisohjelmissa ja kaikissa mahdollisissa yhteyksissä poliisin suoranaisia valheita totuuksina. Olette sanoneet, että kyse on rikollisista. Olette sanoneet, että kyse on rikollisjärjestöstä. Olette sanoneet, että kyse on rikollisryhmästä. Olette antaneet poliisien valehdella, että motoristikerho on olemassa rikoksia varten, että siihen kuuluvien pitää tehdä rikoksia, että motoristit "levittäytyvät uusille toimialoille" jne. Kaikki nämä ovat valheita, propagandaa, joiden tarkoituksena on luoda yhteiskunnallinen ilmapiiri, jossa poliisiviranomaiset saavat oikeuden määritellä kuka on rikollinen.

Joko olette typeriä ja yksinkertaisia ihmisiä, tai erittäin ammattitaidottomia toimittajia, tai sitten haluatte olla mukana luomassa yhteiskuntaa, jossa poliisi on se taho, joka määrittelee kuka on rikollinen, riippumatta siitä onko kyseinen henkilö syyllistynyt rikokseen tai ei.

Hells Angels MC on kuuluisa, se on loistava brändi. Sen ympärille on kasvanut valtava mytologia. Tuon mytologian sokaisemia ovat tavalliset ihmiset, mutta myös viranomaiset. Saman mytologian sokaisemia olette tekin siellä YLE:ssä. Mytologiaan kuuluu valhe siitä, mistä näissä kerhoissa on kyse ja mitä mikäkin termi tarkoittaa. Olen useassa eri yhteydessä käynyt niitä läpi, mutta totean vain tässä, että teidän esittämänne versiot ovat vain ja ainoastaan poliisin itsensä keksimiä. Ne eivät siis ole peräisin motoristeilta itseltään.

Olen tuntenut motoristeja kaikenlaisista kerhoista jo 1980-luvulta saakka. Jokainen heistä on ollut työelämässä jo hyvin nuoresta. Useimmat ovat olleet joko niin sanottua työväkeä, leimallisesti työläisiä, tai pienyrittäjiä. Näin asia oli jo 1980-luvulla ja niin se on nytkin. Valtaosa heistä ei ole työttöminä, rikollisia tai elele sosiaaliavustusten varassa. Se on poliisin jo 1990-luvulla esittämä valhe, jonka paikkansa pitävyys osoitettiin valheeksi jo 90-luvulla. Te toistatte näitäkin valheita faktoina, kunnon propagandistien tavoin.

Suomen lain mukaan ihminen ei voi olla rikollinen, jos hän ei ole syyllistynyt rikokseen. Tiedän, että Hells Angels MC:ssä on jäseniä, joilla ei ole edes rikosrekisteriä. Kysymys kuuluukin, millä oikeudella Yleisradio ja sen toimittajat katsovat voivansa sanoa näitä ihmisiä rikollisiksi? Mikä on se teidän perusteenne, jolla sanotte yksityisyrittäjää rikolliseksi? Millä oikeudella sanotte työssä käyvää ihmistä rikolliseksi? Mikä on se propagandistinen YLE:n tavoite, jonka vuoksi nimittelette perheellisiä ihmisiä rikollisiksi?

Aamu-tv on ollut varsinkin propagandapuuhissa aktiivinen ja tänään 12.6. sukellettiin taas syvälle propagandan lokaan, niin että haju oli tyrmätä katsojan. Ohjelmassanne toisteltiin kaikkein korneimpia ja tökeröimpiä valheita toisensa perään toimittajan hymistellessä vieressä kuuliaisen ja uskollisen lampaan tavoin. Eikö edes hävetä? Eikö teitä edes nolota? Esitätte viranomaisvalheita totuuksina pahimpaan neuvostotyyliin ja kehtaatte tehdä sen televisiossa omalla naamallanne! Uskomatonta!

Totta on, että kerholaiset ovat syyllistyneet rikoksiin. Niin on ollut aina. Teiltä on kuitenkin jäänyt huomaamatta, että maamme hallitus syyllistyy parasta aikaa rikokseen Euroopan Unionin perustuslakia vastaan, Maastrichtin sopimusta vastaan ja jopa EMU-sopimusta itseään vastaan. Te ette ole ymmärtäneet, että Talvivaarassa on kyse maamme vakavimmasta järjestäytyneestä rikollisuudesta, joka uhkaa jokaisen oululaisen terveyttä. Talvivaarassa korruptio on ulottunut maamme hallitukseen, viranomaisiin, virkamiehiin ja siellä rikotaan Vaasan hallinto-oikeuden määräyksiä avoimesti. Teille Talvivaarassa on kuitenkin kyse pikku jäteongelmasta!

Puheet siitä, että motoristit olisivat maamme järjestäytyneen rikollisuuden eliittiä ja suurin uhka maallemme, ovat silkkaa roskaa. Todelliset suuret rikolliset eivät edes pidä kerholaisia rikollisina. Todelliset ammattirikolliset eivät edes toimi kuten kerholaiset. Meillä oli taannoin tilanne, jossa maamme pääministeri neuvotteli virka-asunnollaan virka-aikanaan vaalirahoituksesta ja puolueensa vaaliehdokasasettelusta talousrikollisten kanssa. Koska olette nähneet motoristien tekevän samaa? Ette koskaan. Ette tule näkemäänkään.Sitä paitsi KRP:n omatkaan tilastot eivät tue julkisuudessa esitettyjä väitteitä motoristien rikollisuudesta tai uhkasta. Tuokin tosiasia on päässyt jotenkin unohtumaan teiltä, tai ette ole edes tietoisia sellaisesta.

Ymmärrän toki, ettette uskalla asettua poliitikkoja  tai viranomaisia vastaan, ja että Matti Vanhasen hallituksen hallitusohjelmassakin ollut tiiviimpi median hallinta on toteutettu teidän osaltanne, mutta esitän silti kysymyksen: kuinka kehtaatte katsoa peiliin? Eikö teitä hävetä kävellä kadulla, käydä kaupassa ja liikkua ihmisten ilmoilla, kun tiedätte osallistuneenne propagandatyöhön? Eikä teitä nolostuta valehdella koko kansalle noin tökerösti?

Miten kukaan teistä voi kutsua ihmisiä rikollisiksi ilman oikeuden päätöstä? Mikä antaa teille oikeuden tuhota ihmisten elämän, heidän perhesuhteensa ja työuransa? Millä oikeudella teette tämän?

Kiittäkää luojaanne, etteivät suomalaiset motoristit ole samanlaisia kuin muualla. Jokainen teistä voisi olla oikeudessa vastaamassa kunnianloukkaussyytteisiin, perättömän tiedon levittämiseen ja muihin vastaaviin. Rikosrekisterittömillä motoristeilla olisi täysi oikeus haastaa teidät oikeuteen noilla syillä ja te häviäisitte juttunne oikeudessa. Olkaa onnellisia siitä, etteivät suomalaiset motorisit ole sellaisia kuin te väitätte heidän olevan.

Suomessa on oikeuksia, jotka ovat havainneet jo poliisin propagandan. Asiasta on annettu päätöskin ja lausunto. Jostakin syystä te ette ole sitä huomanneet. Se johtuu ammattitaidottomuudestanne, laiskuudestanne tai typeryydestänne. Tässä linkki yhteen tapaukseen: http://www.mikkoniskasaari.fi/node/160.

Kaikki tämä voi myös johtua siitä, että te, YLE:n toimittajat, haluatte osallistua propagandatyöhön. Te haluatte luoda yhteiskunnan, jossa viranomaispäätöksellä kenestä tahansa voidaan tehdä rikollinen. Mistä tahansa ihmisryhmästä tai yhteisöstä voidaan tehdä rikollinen yksinkertaisella ilmoituksella. Tästä tässä "suuressa jengioíkeudenkäynnissä" on nimittäin kyse. Jostakin syystä, ilmeisesti täydellinen ajattelukyvyn ja kriittisyyden puutteen vuoksi, te ette tajua tätä yksinkertaista asiaa. Päinvastoin, te teette parhaanne, että tällainen Suomi syntyisi.

Niin tai näin, kun katselen työskentelyänne ja puheitanne, kun kuuntelen puheitanne radiossa, minut valtaa suuri myötähäpeä. Tunnen olevani keskenkasvuisen Hitler Jugend -nuorison tai stalinististen pikkupioneerien puhetilaisuudessa.

maanantai 10. kesäkuuta 2013

JUHANNUSMUISTIO

Nyt, kun tulee taas se keskikesän juhla, niin ei sitten lähdetä puutteellisin varustein vesille. Jos kuitenkin lähdetään hieman puutteellisin varustein vesille, niin muistetaan ne pelastusliivit kuitenkin. Mikäli käy niin hassusti, että pelastusliivit kuitenkin unohtuvat, niin vesille mennään sitten selvänä. Jos vesille mennään kuitenkin ei-vesiselvänä, niin ei oteta kuitenkaan alkoholia liikaa. Jokainen päättäköön kuinka paljon alkoholia ottaa, mutta jos on tullut otettua liikaa, niin ei sitten ainakaan nousta veneessä seisomaan.

Jos kuitenkin noustaan seisomaan, niin ei ainakaan virtsata laidan yli järveen. Mikäli laidan yli on pakko virtsata, niin ei sitten pudota veneestä ilman pelastusliiviä umpihumalassa järveen. Jos nyt pudotaan järveen umpihumalassa sepalus auki, niin otetaan veneestä kiinni, eikä lähdetä uimaan vastarannalle. Mikäli kuitenkin lähdetään uimaan sinne vastarannalle, niin muistetaan etukäteen kertoa millaisia kukkia haudalle halutaan.

Kun juhannuksena sytytetään se kokko, niin varmistetaan, että se on turvallisessa paikassa, kaukana rannan puista. Mikäli kokko on liian lähellä puita, huolehditaan siitä, että se ei ole kovin suuri. Jos kokosta nyt tulee kuitenkin kunnon roihu, niin ei ainakaan sytytetä sitä bensalla. Mikäli bensaa tulee heitettyä liekkeihin, niin sukelletaan siihen järveen kun tukka ja takki palaa, jos ei olla umpihumalassa. Siinä tapauksessa muistetaan kertoa perheelle, millaisia kukkia haudalle halutaan.

Jos juhannuksena haluaa laulaa, niin lauletaan hiljaa kivoja lauluja. Jos nyt lauletaan hiukan kovempaa, niin ei lauleta ainakaan humalassa. Mikäli nyt kuitenkin lauletaan kovaa humalassa, niin lauletaan ihan siistejä lauluja.Jos nyt lauletaan kuitenkin humalassa kovaa rivoja lauluja, niin ei sitten suututa, jos joku pyytää olemaan hiljaa. Jos hieman suututaankin, niin ei ruveta rähjäämään. Mikäli jostain syystä menee rähjäämiseksi, niin ei ainakaan aloiteta tappelua. Mutta jos menee tappeluksi, niin ei ainakaan oteta grillihaarukkaa, puukkoa tai kirvestä käteen. Jos nyt kuitenkin otetaan kirves, puukko tai grillihaarukka käteen, kun aloitetaan tappelu umpihumalassa, niin etukäteen on hyvä kertoa, millaisia kukkia haluaa sitten haudalle tai vankilaan.

Jos lämmitetään sauna, niin saunaan mennään sitten selvinpäin. Mikäli otetaan saunakaljat, niin otetaan ihan yksi tai kaksi, mutta jos nyt tulee otettua koko korillinen, niin ei kavuta sinne ylimmälle lauteelle paiskomaan vettä kiukaalle ämpärikapalla. Jos tulee heitettyä vettä kiukaalle ämpärillinen, niin ei sitten rynnätä ylälauteelta suin päin alas kiukaan kylkeen. Jos naama ja kylki kuitenkin osuu siihen kiukaan kylkeen, niin ei juosta laiturille ja hypätä sokkona veteen juovuksissa. Mikäli veteen hypätään umpijuovuksissa suin päin laiturilta, on hyvä kertoa etukäteen, mitkä ovat suosikkikukkia haudalla.

Ja juhannuksena ei sitten lähdetä autoilemaan, jos on otettu yhtään. Ja Mäkelän Jussille hyvää juhannusta sinne jonnekin. Ja teille kaikille muillekin.

keskiviikko 5. kesäkuuta 2013

NUMEROLEIKKIÄ SUOMALAISILLA

Eurokriisin puhjetessa, kansainvälisen finanssikriisin tiimellyksessä, silloinen valitovarainministeri Jyrki Katainen kehua retosteli, että "Kreikka-lainat ovat Suomelle hyvä bisnes". Epäilykset heräsivät heti tuoreeltaan, mutta ne lakaistiin sivuun, tai ainakin yritettiin lakaista.

Sittemmin nuo "hyvät bisnekset" ovat osoittautuneet poliittisiksi liukumiinoiksi. Se ei ole mikään ihme, kun katsoo Valtiovarainministeriön selvityksiä viimeisten vuosien varrelta. Eurokriisin hoitoon on uponnut rahaa, mutta kukaan ei tiedä paljonko ja miten. Kenelläkään ei tunnu olevan selvää käsitystä siitä, miten paljon rahaa on lainattu suoraan, eri mekanismien kautta, ja paljonko on menty takaamaan.

Aivan alkuvaiheessa julkisuudessa väläyteltiin lukua 34 miljardia, joka sitten alkoi elämään oudosti. Jossakin vaiheessa luku oli 43 miljardia. Jossakin vaiheessa se oli 21 miljardia. Pian Jutta otti "ulkopuolisia asiantuntijoita" sisään ministeriöönsä ja alkoi amerikkalaistyylisen "luovan kirjanpidon" aikakausi. Luvut pienenivät poliittisen tarpeen mukaisesti aina 1,8 miljardiin. Kuitenkin Suomi oli erilaisin mekanismein pannut pelkästään Kreikkaan 2,2 miljardia. Deutsche Bankin asiantuntijan mukaan Suomen pankki olisi pannut eurosotkuun noin 90 miljardia. Tätä lausuntoa ei Suomessa kiistänyt kukaan.

Täysin yllättäen Jyrki Katainen ja Jutta Urpilainen kertoivat, että Suomi oli jo tienannut Kreikka-sopimuksillaan 870 miljoonaa. Keskustapuolueen puheenjohtajan laskujen mukaan tuo summa olisi koko lainasummassta noin 20%. Tätä eivät eduskunnassa kiistäneet sen enempää Jutta kuin Jyrkikään. Jos näin olisi, summa ei olisikaan 2,2 miljardia, vaan 4,35 miljardia. Hieman tämän jälkeen nettiaktivistit laskivat, että Suomi olisi laittanut Kreikkaan tosiasiassa 6,1 miljardia erilaisten mekanismien kautta. Tämä summa olisi siis vain Kreikkaa koskeva, vaikka VM oli jo ehtinyt julkistaa luvun, jonka mukaan Suomen eurokulut olivat kokonaisuudessaan vain 1,8 miljardia.

Samoihin aikoihin kävi ilmi, ettei Suomella ollut mitään vakuuksia lainoilleen. Itseasiassa kävi ilmi, ettei Suomella ollut mitään sopimusta Kreikan valtion kanssa, vaan neljän yksityisen kreikkalaispankin kanssa. 

Pian tämän jälkeen myrskynsilmään joutunut VM:n korkea arvoinen virkamies astui julkisuuteen ja haukkui kaikki muut. Demarien edustaja teki samoin ja nokitti Suomen nettovoittoja. Summa, joka oli vain joitakin päiviä aikaisemmin ollut 870 miljoonaa, olikin nyt 924 miljoonaa. Sitten kävi kuitenkin ilmi, ettei tuo summa ollut missään Suomen valtion tilillä, vaan vakuustilillä takuusummana. Eikä siinä kaikki, sillä pian ilmeni, ettei tuo summa ollut edes takuuvarmasti Suomelle tulossa, vaan tiettyjen ehtojen täyttyessä.

Eräs nettiaktivisti puolestaan huomasi, että Suomi oli yksipuolisesti korottanut Kreikan-tukisummiaan ja meille oli kerrottu, että se johtui Kreikan lisääntyneestä tarpeesta. Muualla Kreikan valtiovarainministeri ei puhunut moisesta mitään, eivätkä ketkään muutkaan. Sen sijaan tuo Suomen yksipuolisesti Kreikka-tukisummiinsa lisäämä rahamäärä oli tasan 880 miljoonaa euroa, eli juuri se summa, joka oli talletettu niille takuutileille. Suomeksi sanottuna Kreikalle oli mennyt oma osansa ja se lisätty määrä oli juuri se, joka oli tällä takuuvakuustilillä. Toisin sanoen, suomalaiset olivat itse antaneet sen rahasumman, joka takuutilillä makasi.

Saman aikaisesti hallitus oli aloittanut Suomessa massiiviset valtion alasajotoimet. Näiden ytimessä on hallintouudistus, jonka keskeisenä tavoitteena on kaikkien ministeriöiden lakkauttaminen. Kaikki hallinnonalat ajetaan alas ja supistetaan taloudellisten säästöjen nimissä. Säästötarpeet eivät johdu vain täysin epäonnistuneen talouspolitiikan tuloksista, kansainvälisestä taantumasta, vaan myös eurosotkusta.

Kataisen oman ilmoituksen mukaan hallitus on jo leikannut menoja 5,5 miljardia. Se on valtava summa. Se tuntuu jokaisen suomalaisen elämässä. Tästä huolimatta valtio jatkaa huimaa velkaantumistaan. Jokaista suomalaista kohti on jo  noin 15 000 euroa velkaa ja lisävelkaa otetaan koko ajan. Lisää menoleikkauksia on tulossa. Kansakunta kurjistuu. Miksi?

Minne rahat menevät? Se tiedetään, että esimerkiksi yli 450 miljoonan euron tuloksen tehnyt Stora Enso maksaa veroja alta 5%. Näin mediassa esillä olleiden tilastojen mukaan. Suuryritykset saivat 900 miljoonaa verohelpotuksia, samoin rikkaimmat suomalaiset. Jo sitä ennen tulonsiirtoina samat tahot olivat saaneet noin miljardin. Kaikki tämä samaan aikaan, kun köyhimpien verotusta kiristetään arvonlisäverolla tai suoraan, leikkaamalla sosiaalietuja ja palveluita.

Nämä hallituksen päätökset eivät kuitenkaan selitä kaikkea. Maailman talouden taantuma ei sekään selitä kaikkea. Jäljelle jää vain yksi selitys. Hallituksen europolitiikka velkaannuttaa Suomen ja tulee romahduttamaan kansantaloutemme. Jo nyt olemme lähes samassa jamassa kuin Kreikka ja se on tarkoituskin. Kun kansantaloutemme romahtaa ja olemme velkaantuneet, velkojat voivat sanella meille ehtonsa. Raha on kaapannut vallan lopullisesti Suomessa ja olemme siirtyneet plutokratiaan, rahan valtaan, jonka amerikkalaiset suurpankit, miljardöörit ja Björn Wahlroos ovat jo aikoja sitten ilmoittaneet tavoitteekseen.

Kaiken ytimessä ovat alati vaihtuvat luvut, numerot, jotka poliittisten tarpeitten  mukaan pienenevät ja suurenevat. Puolitotuudet, suoranaiset valheet, harhautukset ja muu repertuaari ovat tämän eduskunnan ja hallituksen numeroleikkiä suomalaisilla. Tämän poliittisen numeroleikin uhreja olemme me kaikki. Sinä ja minä. Ja kun pöly laskeutuu ja lasku lankeaa, maksajina eivät ole Jutta Urpilainen, Jyrki Katainen, demarit tai kokoomus, vaan me. Me tulemme kärsimään raskaasti tästä numeroleikistä, jota nämä kaksi puoluetta leikkivät apureineen.

Se ei ole pelkästään tuhoisaa, se on myös epäisänmaallista. Se vahingoittaa koko kansakuntaa, valtiota. Kaikkein pahinta on se, ettei kukaan enää luota poliitikkojen puheisiin. Kukaan ei enää usko Valtiovarainministeriön laskelmiin. Numerot vaihtuvat, niiden merkitykset muuttuvat viikosta toiseen, eikä kenelläkään ole selkeää käsitystä siitä, minne meidän rahamme katoavat. Luottamus yhteiskuntajärjestelmään rapautuu ja katoaa. Se on kaikkein tuhoisinta tässä numeroleikissä.

sunnuntai 2. kesäkuuta 2013

924 MILJOONAN EURON VALHE

Maan hallitus valehtelee meille. Se ei tietenkään ole mikään ihme tai uutinen. Itseasiassa hallitus, sen ministerit ja hallituspuolueiden edustajat valehtelevat taas kerran. Valheiden keskiössä ovat eurotakuut, vakuudet tai mitä nimeä niille nyt tarjotaankin. Puhutaan vakuuksista.

Jutta vastuullisena ministerinä jäi kiinni valehtelemisesta, kun oikeus pakotti valtiovarainministeriön julkaisemaan niin sanotun Kreikka-sopimuksen. Sopimuksesta ei löytynyt vakuuksia. Se löytyi jonkinlaisesta kirjeestä, eikä siitäkään kovin suorasanaisesti. Jutta oli valehdellut, että vakuudet olivat sopimuksessa, jonka Kreikka ja Suomi olivat solmineet. Tämä oli siis valhetta.

Kun Jutta ja hallitus jäivät kiinni valheistaan, ne aloittivat vastahyökkäyksen eduskunnassa. Jyrki ja Jutta haukkuivat kriitikot valehtelijoiksi ja valehtelivat, että Suomi on tienannut jo 870 miljoonaa euroa. Se oli valhe. Todellisuudessa tuo summa oli jollakin takuutilillä, jota Suomi ei hallinnoi. Se ei ole Suomen valtion, eikä valtiovarainministeriön tili. Tieneekö kukaan mikä tili se on, se ei ole vielä tullut esiin.

Samassa eduskuntakeskustelussa, jossa Jyrki ja Jutta valehtelivat tienatuista rahoista, paljastui muutakin hauskaa. Keskustan puheenjohtaja Sipilä laski liikemiehenä paljonko tuo 870 miljoonaa Suomen Kreikka-takauksista ja lainoista olikaan. Yllätys yllätys, se ei ollut kuin 20%. Ei siis 40%. Ja jos se oli 20%, se taas tarkoitti sitä, ettei Suomella ollutkaan Kreikka-pelissä 2 miljardia, kuten meille on sanottu, vaan 4,35 miljardia euroa.

Niin sanotun Kreikka-skandaalin varsinainen paljastus meni suurimmalta osalta yleisöä täysin ohi. Paljastui nimittäin, ettei Suomella ja Kreikalla ole mitään sopimusta. Suomi olikin tehnyt sopimuksia neljän kreikkalaispankin kanssa.  Tämä taas tarkoittaa sitä, että mikä tahansa näistä pankeista voi milloin tahansa ilmoittaa, ettei ole enää maksukykyinen, ja peli oli siinä.

Koska Jutta on demari, demarien vanha kalmankurki Jouni Backman jatkoi hyökkäystään väittämällä, että nyt tilillä on jo 924 miljoonaa. Ihan sama, koska tuo raha ei ole suomalaisilla. Suomella ei myöskään ole mitäämn etuoikeusvelkojan asemaa, jos nuo pankit menevät konkurssiin tai vain lopettavat toimintansa. Yksityisinä yrityksinä ne voivat tehdä senkin jopa ilman konkurssia. Siihenkään Jutalla ei ole mitään päätösvaltaa tai sanomista.

Viimeisin nettiaktivistien laskema Kreikka-lainojen ja takuuksien kokonaissumma ei kuitenkaan ole edes 4,35 miljardia. Se on tosiasiassa yli 6 miljardia. Pelkästään Kreikalle on siis annettu noin kolme kertaa enemmän rahaa ja takauksia kuin mitä meille on väitetty. Tästä voidaan päätellä, että Espanjaan on mennyt ainakin 600 miljoonaa, jos sama suhde toimii sen suhteen. Mutta maakohtaiset lainat hallituksen taholta ovat pieni osa Suomen tuhlauksia europeliin. Suurin osa rahasta on mennyt monimutkaisten lainajärjestelmien kautta, EKP:n kautta jne. Kukaan ei tiedä koko summaa. Deutche Bankin asiantuntijan lausunnon mukaan Suomen pankki on pannut europottiin jo 90 miljardia.

Jos se alkuperäinen 43 miljardia ja Suomen pankin 90 miljardia lasketaan yhteen, loppusumma on 133 miljardia. Kukaan ei kuitenkaan tiedä summaa. Valtiovarainministeriö on korjannut lukujaan alaspäin siitä lähtien, kun Jutta toi "amerikkalaiset asiantuntijat" taloon. Sen jälkeen Suomen Kreikka-bisneksetkin ovat alkaneet kukoistaa.

Johonkin rahaa menee uskomatonta vauhtia. Hallitus on oman ilmoituksensa mukaan tehnyt 5,5 miljardilla menoleikkauksia kotimaassa, siis tuhonnut tuolla summalla Suomea, mutta samaan aikaan valtion velkaantuminen on vain kiihtynyt. Alentuneet verotulot selittävät vain osan velkaantumisesta, varsinkin kun menoja on leikattu 5 500 000 000 euroa suomalaisten palveluista ja yhteiskunnasta. Minne nuo kaikki miljardit menevät? Muuta selitystä ei ole, kuin eurosotku.

Tästä teille valehdellaan koko ajan. Se on 924 miljoonan euron valhe.