torstai 27. kesäkuuta 2013

SUOMEN MAFIA VOITTI: KORRUPTIO LAILLISTETTIIN

Iltasanomat hetki sitten:
"Kansanedustaja Ilkka Kanerva (kok) on vapautettu lahjussyytteestä Helsingin hovioikeudessa.
Hetki sitten antamassaan tuomiossa hovioikeus hylkäsi Ilkka Kanervan syytteet törkeästä lahjuksen ottamisesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Samalla hovioikeus hylkäsi törkeää lahjuksen antamista koskeneet syytteet... "

Tällä päätöksellään hovioikeus laillisti suomalaisen korruption ja osoitti, että Suomessa saa ja voi korruptoida kuka tahansa kenet tahansa miten tahansa. Nauramme mielellämme itä-Euroopan maille ja Italialle, Kreikalle ja muille maille niiden korruption vuoksi, mutta edes lainoppineet eivät tunnusta samaa ilmiötä omassa maassamme. Miksi?

Suomalainen yhteiskunta on niin korruptoitunut ydintään myöten, että se, mikä missä tahansa normaalissa länsimaassa olisi ilmiselvää korruptiota, mielletään meillä aivan normaaliksi toiminnaksi. Tämä tuli selväksi jo vaalirahakohun yhteydessä, jolloin poliitikko, virkamies ja lainoppinut toisensa perään hämmästeli julkisuudessa asiasta noussutta kohua. Tämä tuli selväksi, kun lukemattomat poliittiset toimijat, toimittajat maakuntalehdissä ja erilaisten blogien kirjoittajat kertoivat, että on ihan normaalia, että päättäjät, liikemiehet ja virkamiehet käyvät saunomassa ja päivällisillä, tapaavat epävirallisesti ja sopivat asioista kaikessa sovussa. Rakenteellista korruptiota, mafiatyylistä vallankäyttöä, pidettiin ja pidetään edelleen täysin luonnollisena tapana hoidella asioita.

Suomalaisessa korruptiokeskustelussa vain lahjonta on mielletty korruptioksi. Jotta kyse olisi suomalaisten mielestä korruptiosta eli lahjonnasta, sinun pitää ojentaa nippu rahaa toiselle henkilölle ja ilmaista selkeästi, että tässä on maksu siitä, että teet minulle edullisen päätöksen. Tämä tuli selväksi viimeistään nyt, kun hovioikeus katsoi, ettei Ilkka Kanervan kohdalla ollut kyse korruptiosta, vaikka mies olikin ottanut vastaan taloudellista etua liikemiehiltä, joiden etuna oli vaikuttaa maakuntatason kaavoituskysymyksiin.

En tiedä, kuuluvatko hovioikeuden jäsenet ja Ilkka Kanerva samaan vapaamuurarilooshiin, onko heillä jokin muu yhteys poliittisen taustan kautta, mutta on täysin selvää, että tällä päätöksellään hovioikeus siunaa suomalaisen korruption käytännön ja legitimoi sen syvimmän olemuksen. Suomalaisessa rakenteellisessa korruptiossahan on ani harvoin kyse lahjonnasta, joka siis on nyt se ainoa lain tarkoittama korruption muoto Suomessa. Tämä päätös osoittaa myös, että koko suomalainen oikeusjärjestelmä on sekin korruptoitunut, jos ei konkreettisesti, niin ainakin hengeltään.

Samaan aikaan, kun viranomaiset ja virkamiehet ovat käyneet pontevasti sulkemaan Lemmenjoen alueen pikkuruisia kullankaivuuoperaatioita, Talvivaara ja monet muut suuret kaivosyhtiöt rikkovat lakeja, oikeuden päätöksiä, milloin vain ja miten vain. Niiden toimintaan kukaan ei puutu. Lemmenjoen tapauksessa lienee kyse samasta kuin mitä tapahtui terveyspalveluiden yksityistämisen yhteydessä. Pienet, suomalaiset yrittäjät tapetaan suurempien toimijoiden tieltä, jotka sitten monopolisoivat toiminnan tai jakavat sen sulassa sovussa keskenään. Näinhän tapahtui ulkoistetulle terveydenhuollolle. Sekin asia oli sovittu jo etukäteen ja jossakin aivan muualla. Mitään laitonta ei tietenkään tapahtunut missään vaiheessa.

Samaan aikaan, kun veroviranomaiset kävivät pienyrittäjien kimppuun ja ratsasivat etnisiä ravintoloita, Stora Enso maksoi laittomia osinkoja kymmenen vuoden ajan. Asia tehtiin selväksi veroviranomaisille jo vuosia sitten yhden sisäpiiriläisen toimesta. Hän teki selväksi sekä valtiovarainministeriölle, verohallinnolle, Rahoitustarkastusvirastolle ja poliisille, että Stora Ensossa oli väärennetty kirjanpitoa vuosien ajan ja maksettu laittomia osinkoja. Hiljattain esitetty ruotsalaisdokumentti vahvisti asian. Kukaan viranomainen tai päättäjä, toimenkuvastaan riippumatta, ei ole koskaan ryhtynyt selvittämään asiaa. Yksikään poliisi ei ole ryhtynyt tutkimaan tapausta, yksikään syyttäjä ei ole tehnyt asialle yhtään mitään, vaikka kymmenen vuoden laittomassa toiminnassa, siis rikollisessa toiminnassa, puhutaan miljardeista. Tätä on suomalainen korruptio käytännössä.

Koko suomalainen yhteiskunta on niin läpeensä mätä ja korruptoitunut, ettemme käsitä sitä itsekään. Se, mikä meidän silmissämme on täysin normaalia, olisi tuomittavaa Yhdysvalloissa, Isossa Britanniassa, Saksassa tai Ruotsissa. Normaali suomalainen vallankäyttö kuntatasolla ja valtakunnan tasolla on käytännöltään sellaista, että se johtaisi tutkintoihin Italiassa. Vaikka me pidämme Italiaa läpikorruptoituneena, siellä virkamiehiä ja poliitikkoja on asetettu syytteeseen ja tuomittu samanlaisesa toiminnasta, jota suomalaiset pitävät aivan luonnollisena ja asiaan kuuluvana. Me emme ymmärrä sitä.

Italian järjestäytyneitten rikollisryhmien, Cosa Nostran, Camorran, N'draghetan ja Sacra Corona Unitan, rutiinitoimintaa on istua alas paikallispoliitikkojen kanssa sopimaan urakoista, kaavoituksesta ja lupa-asioista kaikessa rauhassa. Noille mafiaorganisaatioille on normaalia sopia päätöksistä etukäteen, sovitella eri ryhmien edut yhteneväiseksi, sulkea päätöksenteko ulkopuolisilta, pitää sisäpiiriin kuuluvat tyytyväisinä ja liiketoiminnat kannattavina tämän käytännön avulla. Suomessa toimitaan aivan samoin ja aivan yhtä luontevasti.

Kun mafioso haluaa rakentaa suuren liikekeskuksen Reggio di Calabrian laitamille, hän ottaa yhteyttä paikallisiin poliitikkoihin, jotka puolestaan tekevät tarvittavat muutokset asemakaavaan. Kun sopiva rakennuskaava on vahvistettu, mafioson rakennusyhtiö rakentaa liikekeskuksen, jonne tulevat vain ne kaupat ja liikkeet, joiden kanssa asiasta on sovittu jo etukäteen. Yhdelläkään ulkopuolisella kilpailijalla ei ole mahdollisuutta hankkia liiketilaa tästä kauppakeskuksesta. Asiasta on sovittu jo etukäteen muiden mafiaryhmien kanssa. Nämä ovat saaneet lainaa paikallisesta pankista, koska pankki tietää, että asia on jo selvä. Tällaisen toiminnan tarkoituksena on rahastaa ulkopuolisia, eli kansalaisia, ja varmistaa etukäteen, ettei liiketoimintaan liity mitään riskejä. Tällainen toiminta on aivan rutiinia myös Suomessa.

Meillä on kaksi suurta vähittäiskauppaketjua. Ne ovat yhteistyössä poliitikkojen, virkamiesten ja muiden kanssa ja pitävät hinnat luonnottoman korkeina estämällä kaiken kilpailun juuri yhteistoimintamiestensä avulla. Samoin on suomalaisen elintarviketuotannon laita. Se on osa tätä suomalaista elintarvike- ja kauppamafiaa. Systeemi ei eroa lainkaan italialaisesta. Ainoa ero on tässä: toisin kuin Italiassa, suomalaisen mafian jäsenten ei tarvitse koskaan pelätä poliisia ja oikeuslaitosta, tai sitä, että kilpailevan mafian miehet yrittäisivät tappaa. Sitä ei tarvitse pelätä, koska Suomessa on vain yksi mafia.

Suomalainen mafia, Maan Tapa, on niin täydellisesti korruptoinut suomalaisen yhteiskunnan, ettei meillä ole yhtään virkamiestä, joka edes ymmärtäessään uskaltaisi asettua sitä vastaan. Meiltä ei löydy yhtään toimittajaa, päätoimittajaa tai mediaa, joka uskaltaisi purkaa suomalaisen mafian järjestelmää. Meillä ei ole yhtään poliisia, joka kykenisi nousemaan suomalaista mafiaa vastaan.

Kuten italialaisetkin rikollisjärjestöt, suomalainen mafia on lähes näkymätön ja hahmoton ulkopuolisille, mutta se on kaikkialla ja sen vaikutus tuntuu kaikkialla. Sen lonkerot ulottuvat kaikkialle Suomeen ja jokaiseen virastoon ja hallinnon alalle. Se on mukana kaikessa liiketoiminnassa ja koska sillä ei ole kilpailijaa, eikä sen tarvitse liata käsiään avoimesti, se on jättänyt katutason rikollisuuden tavallisille rikollisille. Huumekauppa on Suomessa kannattamatonta, joten se jää huumeiden kanssa huseeraaville roistoille.

Keskusrikospoliisi, se poliisiorganisaatio jonka pitäisi tutkia suomalaisen mafian toimintaa, on ilmoittanut julkisesti, ettei se tule koskaan sellaista tekemään. Se on julkistanut järjestäytyneen rikollisuuden määritelmänsä, joka rajaa suomalaisen mafian turvallisesti ulkopuolelle. Poliisiviranomaiset ovat tehneet näin osittain pelosta, osittain siksi etteivät itsekään käsitä asiaa. On myös erittäin todennäköistä, että suomalainen mafia on joko soluttautunut jo aikoja sitten poliisihallintoon, tai ainakin onnistunut korruptoimaan sen. Tältä osin suomalainen mafia on paljon voimakkaampi kuin amerikkalainen tai italialainen mafia on koskaan ollutkaan.

Jos yksittäinen poliisimies, tai ryhmä poliiseja, alkaisi tutkia suomalaisen mafian toimintaa todenteolla, suomalainen mafia eliminoisi kyseisen henkilön tai kyseisen ryhmän aika nopeasti erilaisin hallinnollisin menetelmin. Näin on myös tapahtunut Suomessa useampaankin kertaan. Kiusalliset poliisimiehet siirretään muihin tehtäviin, tai eläkkeelle. Määräyksen antaa yleensä sisäministeri, joka itse kuuluu suomalaiseen mafiaan tai on sen korruptoima, tai sen käskyläinen.

Vaalirahaskandaali oli meidän sukupolvemme mahdollisuus murtaa suomalaisen mafia ote yhteiskunnastamme ja me epäonnistuimme, koska me emme käsittäneet mistä on kyse. Nekin, jotka ymmärtävät korruption olemassa olon, eivät yleensä näe kokonaisuutta, vaan yksittäisen tai paikallisen ongelman. Kuitenkin kyse on vain yhdestä ja samasta asiasta; suomalaisesta korruptiosta, joka takaa suomalaiselle mafialle toimintaedellytykset.

Vaikka suomalaisen mafian toiminta olisi täysin avointa, vaikka sen kädenjälki olisi kaikkien nenän edessä, useimmat suomalaiset sulkevat siltä silmänsä. Useimmat meistä yksinkertaisesti kieltäytyvät tunnustamasta tosiasioita. Kun hallitus eilen ajoi läpi haluamansa kuntalain, kyse oli suomalaisen mafian voiman näytöstä, siitä kuinka poliitikot, joista osa kuuluu suomalaiseen mafiaan, panivat koko kansallisen parlamentin ja maamme perustuslain polvilleen.

Kuntien itsemääräämisoikeus on perustuslaissa. Jotta hallitus pystyisi puuttumaan niiden päätöksiin, pitäisi tuo perustuslain kohta muuttaa. Niin ei kuitenkaan tehty. Täysin avoimesti, perustuslain vastaisesti, perustuslakimenettelyn vastaisesti, hallitus ajoi läpi laittoman lain ja sen perusteella uuden kuntalain. Eduskunnan enemmistö siis syyllistyi rikokseen, täysin avoimesti, kaikkien edessä, ilman, että kukaan puuttui tilanteeseen. Jokainen, joka äänesti kuntalain puolesta, teki rikoksen perustuslakia vastaan. Uskon, etteivät kansanedustajat käsitä asiaa, kuten ei suurin osa suomalaisistakaan. Yhteiskuntamme on näin läpeensä korruptoitunut, näin läpimätä.

Miksikö suomalainen mafia haluaa suurkunnat ja yksinkertaisemman hallinnon? Koska siten sen ote vallasta lujittuu. Mitä vähemmän on korruptoitavia, mitä vähemmän on virkoja joihin asettaa omat miehet tekemään sopivia päätöksiä, sitä suuremmat toimintamahdollisuudet suomalaisella mafialla on. Sen on helpompi toimia, yksinkertaisempi toimia, hallita ja rahastaa meitä, sinua ja minua. Siihen suomalainen mafia pyrkii aina.

Hovioikeuden Ilkka Kanerva -jutun päätös on kaikessa karmeudessaan esimerkki siitä, mitä suomalaisen yhteiskunnan korruptio käytännössä on. Se on moraalin rappeutumista. Se on lain rappeutumista. Se on oikeudenmukaisuuden rappeutumista ja se on alastonta vallankäyttöä, jossa mafiaan kuulumattomat ovat suojattomia ja systeemin armoilla.

4 kommenttia:

 1. Surullista mutta niin totta!!

  VastaaPoista
 2. Surullista mutta niin totta nyky-Suomessa!

  VastaaPoista
 3. Konkreettinen esimerkki löytyy sivustolta www.liperinuutiset.fi. Korruptiopaljastuksista tuli 6 kk vankeutta ja yli 100 000 euron korvaukset. Verkoston veljet kertovat kylillä, että ei tuomittu pärjää hovioikeudessakaan, sillä verkosto yltää sinnekin.

  VastaaPoista
 4. Tämä juttu kannattaisi julkaista uudelleen.
  Joka vuosi.
  Niin kauan kuin asiat ovat näin.

  VastaaPoista