keskiviikko 27. maaliskuuta 2013

"RIKOLLISET MOOTTORIPYÖRÄJENGIT"

Kerrataanpa faktat.

Onko Suomessa tuomittu moottoripyörkerhojen jäseniä törkeistä rikoksista? On.

Onko heitä tuomittu vähäisemmistä rikoksista? On.

Onko heitä tuomittu vankilaan? On.

Onko heitä tuomittu sakkoihin? On.

Ovatko he saaneet sakkoja? Kyllä.

Kuinka monta moottoripyöräkerhon osastoa Suomessa on tuomittu rikollisryhmäksi? Yksi.

Kuinka monta kerhoa Suomessa on tuomittu rikolliseksi? Yksi, eikä sekään ole Hells Angels MC, Bandidos MC tai Cannoball MC.

Onko Suomessa yhtään moottoripyöräkerhoa, joka EI OLE rikollisjärjestö oikeuden päätöksellä? On. Se on Bandidos MC.

Tarkoittaako 1% merkki sitä, että sen kantaja on rikollinen tai kannattaa rikollista elämäntapaa? Ei.

1% merkki syntyi, kun American Motorcycle Associationin puheenjohtaja ilmoitti vuosina 1947 ja 1948 Riversiden ja Hollisterin pikkukaupungeissa järjestettyjen kokoontumisajojen jälkeen, että 99% motoristeista on kunnon kansalaisia ja vain 1% kaljaa juovia häiriköitä. Joitakin aikoja tämän jälkeen joukko kalifornialaisia motoristikerhoja päätti, että he kuuluvat kaljaa juoviin häiriköihin ja ottivat 1% merkin näyttääkseen, etteivät he kuulu 99% joukkoon.

Tarkoittaako termi Outlaw sitä, että motoristi tai kerho ovat rikollisia? Ei.

Termi Outlaw tulee amerikkalaisesta terminologiasta, jossa mikä tahansa järjestö tai yhdistys laatii omat lakinsa ja pyrkii niillä kontrolloimaan alaansa tai sen toimintaa. Näitä sääntöjä kutsutaan amerikanenglannissa termillä By-LAWS. Mikä tahansa ryhmä, tai järjestö, yhdistys tai muu, joka toimii säännöt laatineen, itseään virallisena ja ainoana (Official) pitävän yhdistyksen toimialalla ilman sen lupaa tai hyväksyntää, on automaattisesti Outlaw, eli se ei noudata ko. yhdistyksen virallisia sääntöjä tai kuulu siihen.

Esimerkiksi riippumattomat ammattiyhdistykset ovat Yhdysvalloissa outlaw-ammattiyhdistyksiä, koska ne eivät kuulu suuriin liittoihin jäsenyhdistyksinä. Suuret liitot pyrkivät kaikin tavoin vaikeuttamaan näiden riippumattomien toimintaa ja katsoo, ettei niillä pitäisi olla neuvotteluoikeuksia tai toimintaoikeuksia.

Yhdysvaltain elokuva-akatemian ja studioitten ulkopuoliset elokuvatuotannot olivat aikoinaan Outlaw, kunnes tilalle keksittiin kivempi termi, Independent, riippumaton.

Urheilutapahtumat, joiden järjestäjät eivät kuulu lajiliittoihin, ovat Outlaw. Jokainen urheilija, joka kilpailee "virallisten" liittojen Outlaw-tapahtumiksi nimeämissä tapahtumissa, on automaattisesti outlaw-urheilija.

Jokainen moottoripyöräkerho, joka laatii omat sääntönsä, eikä kuulu American Motorcycle Associationiin, AMA:an, on outlaw-kerho tuon yhdistyksen silmissä. Juuri tästä syystä esimerkiksi Hells Angels MC tai Bandidos MC ovat outlaw-kerhoja. Samoin ovat kaikki Suomessa toimivat moottoripyöräkerhot.

American Motorcycle Association nimitti jo 1920-luvulla siihen kuulumattomia kerhoja Outlaw-kerhoiksi. Termi ei siis ole näiden kerhojen itsensä keksimä, vaan Amerikan Moottoripyöräyhdistyksen. 1920- ja 30-luvuilla nämä motoristit kutsuivat itseään termillä Gypsy, mustalainen. Toisen maailmansodan jälkeen he omaksuivat itsekin termin Outlaw.

Pitääkö kerhojäsenen tehdä rikos? Ei.

Pitääkö kerhoon haluavan tehdä rikos? Ei.

Pakotetaanko kerhojen jäsenet tekemään rikoksia? Ei.

Kerhoilla on omat sääntönsä, jotka ovat oikein hyvin poliisinkin tiedossa ja niitä on myös julkaistu kirjoissa jne. eikä niissä missään käsketä ketään tekemään rikoksia, tai määrätä tekemään niitä, siitä puhumattakaan, että jäsenyyden ehtona olisi rikoksen tekeminen.

Miksi poliisi kutsuu joitakin kerhoja rikollisiksi? Hyvä kysymys.

Lain mukaan heillä ei pitäisi olla mitään oikeutta nimittää kerhoja tai kerholaisia rikollisiksi, koska heitä ei ole sellaisiksi tuomioistuimessa todettu. Poliisi onkin kertonut, että sillä on "omat määritelmänsä". Poliisi siis katsoo, että se voi itsenäisesti määritellä kenet tahansa rikolliseksi, jos se niin haluaa.

Miksi jotkin kerhot nimetään rikollisiksi mediassa? Koska toimittajat ovat tyhmiä, eivätkä tarkista tai kyseenalaista poliisin sanomisia millään tavoin.

Yleisradio, Mainostelevisio ja lehdistö saavat olla iloisia siitä, että suomalaiset motoristikerhot ovat hyvätapaisia ja pitkämielisiä. Monessa muussa maassa aika moni lehti ja Yleisradio olisivat jo olleet oikeudessa vastaamassa kunnianloukkaussyytöksiin ja miljoonakorvauksiin. Ne kun nimeävät joukon ihmisiä rikollisiksi ilman mitään perusteita, pelkästään poliisin sanan perusteella.

Todellisuudessa näissä kerhoissa on myös jäseniä, joita ei ole syytetty mistään, joilla ei ole tuomioita mistään ja joita silti nimitellään mediassa rikollisiksi, vain siksi, että he kuuluvat kerhoihin. Näin siitäkin huolimatta, ettei heidän kerhoaan ole missään poliisin ulkopuolella todettu rikollisryhmäksi. Tällaisen pitäisi lain mukaan olla mahdotonta, sillä Suomen lain mukaan henkilö, joka ei ole syyllistynyt rikokseen, ei voi myöskään voi olla rikollinen.

Poliisi pyrkii kiertämään lakia toistamalla väitettään siitä, että outlaw-kerhot ovat rikollisia, ilman mitään perusteita. Kyseinen väite esitettiin ensimmäisen kerran 1964 Kalifornian kuvernöörivaaleissa, joissa eräs ehdokas halusi esiintyä lain ja järjestyksen puolesta puhujana. Sanojensa tueksi kyseinen poliitikko esitti tilaston, jonka mukaan erään kerhon jäsenet olivat syyllistyneet yli 1400 rikokseen. Todellisuudessa tuosta 1400 rikoksesta vain 160 oli rikoksia (felonies) ja muut rikkeitä (misdemeanors) ja noista 160 rikoksesta valtaosa lieviä, kuten ylinopeuksia jne. Suurin osa näistäkin oli muiden kuin kyseisen kerhon jäsenten tekemiä. Samaan aikaan Kaliforniassa tehtiin muiden toimesta yli kaksi tuhatta vakavaa rikosta (felonies) ja satoja murhia jne.

Yhdysvalloissa poliisi on jatkanut tuolla linjalla vuodesta 1964 saakka. Poliisin, siis kaikkien lainvalvontavirastojen, mukaan tavoitteena on ollut lopettaa kerhojen toiminta. Elämme nyt vuotta 2013, eli tuosta vuodesta 1964 on kulunut lähes 50 vuotta. Kuinka monta kerhoa poliisi on lopettanut? Ei yhtään. Kuinka monta kokonaista kerhoa on todettu oikeudessa rikolliseksi? Ei yhtään. Kerhot ovat suurempia kuin koskaan. Niissä on enemmän jäseniä kuin koskaan. Kerhoja on enemmän kuin koskaan.

Vuonna 2012 Arizonan väkivaltaisimmaksi ja eniten järjestyshäiriöitä aiheuttavaksi motoristikerhoksi paljastui poliisien oma motoristikerho.

Suomessa poliisi ilmoitti 1990-luvun alussa tekevänsä lopun rikollisten motoristijengien touhuista. Kuinka monta kerhoa poliisi on lopettanut? Ei yhtään. Kuinka monta kokonaista kerhoa on todettu oikeudessa rikolliseksi? Yksi. Rikollisia kerhoja eivät siis ole mm. Hells Angels MC, Bandidos MC tai Cannonball MC.

Tänä päivänä Suomessa on enemmän kerhoja kuin koskaan. Niissä on enemmän jäseniä kuin koskaan. Poliisin rikollisiksi nimittelemiä motoristeja on enemmän kuin koskaan.

Miettikääpä hetki sitä. Poliisi on käyttänyt Suomessa kaksi vuosikymmentä siihen, että se todistaa näiden kerhojen olevan rikollisjärjestöjä. Se on käyttänyt asian todistamiseen miljoonia euroja, satoja miehiä, huipputekniikkaa, huippu rikostutkintaa, salakuuntelua, seurantaa, peitetoimintaa, soluttautumista, elektronista tiedustelua, salakuvaamista, panssariautoja, kommandoiskuja ja jopa harmaalla alueella liikkuvia keinoja. Saldona on yksi kerho, jonka katsottiin olevan rikollisryhmä, mutta tuokin tuomio muuttui ylemmissä oikeusasteissa. Tuo kerho ei ollut Hells Angels MC, Bandidos MC tai Cannonball MC.

Yhdysvalloissa samaa ovat pyrkineet todistamaan FBI, ATF, DEA, tulli, osavaltioiden poliisit, paikallispoliisit, yksityisetsivät tai tiedusteluasiamiehet. Aikaa on kulunut 50 vuotta. Yhtään kerhoa ei ole saatu lakkautettua tai julistettua rikolliseksi kokonaisuudessaan.

Mistä se johtuu? Ovatko kerholaiset niin nerokkaita rikollisia, ettei poliisi saa heitä kiipeliin, jollei säädetä lakia, joka tekee heistä kaikista rikollisia automaattisesti?

Poliisihan on vaatinut sellaista lakia Suomessa jo vuosia, lakia, joka antaisi poliisille oikeuden määritellä kuka on rikollinen ja kuka ei, ja sen jälkeen tuomitsisi poliisin rikolliseksi nimittämän henkilön vankilaan, riippumatta siitä onko kyseinen henkilö syyllistynyt mihinkään muuhun rikokseen, kuin kerhojäsenyyteen.

Poliisi on vaatinut samanlaisia lakeja Yhdysvalloissa, Kanadassa, EU:ssa, Pohjoismaissa jne. Se ei ole sattumaa. Poliiseilla on oma kansainvälinen kerho, joka koostuu kyseisiä kerhoja tutkivista poliiseista. Kyseinen yhdistys, kerho jakaa ja levittää tietoa ja tekniikoita, kouluttaa ja yhdenmukaistaa käytäntöjä ja politiikkaa kaikissa jäsenmaissa. Suomalaisia poliiseja kuuluu tuohon ryhmään ja sieltä ovat kotoisin myös ne erilaiset menetelmät, joissa ei ole kyse lainvalvonnasta tai rikostutkinnasta.

Poliisi kutsuu niitä rikoksentorjunnaksi. Näitä ovat mm. ns. liivikielto eli pukeutumista rajoittava laki, kerhoon kuuluvan henkilön työmahdollisuuksien estäminen, hänen laillisen yritystoimintansa estäminen ja häiritseminen, työllistymismahdollisuuksien estäminen jne. Tarkoituksena on, kanadalaispoliiseja lainatakseni, "estää rikollisen motoristin soluttautuminen lailliselle puolelle." Siis kun ihmiseltä evätään mahdollisuus tehdä töitä laillisesti, se edistää asiaa? Tietenkin, koska jos ihmisellä ei ole mahdollisuutta laillisiin töihin, voidaan aina herättää epäily siitä että hän elättää itsensä rikoksilla. Hyvässä lykyssä jopa onnistutaan ajamaan joku rikosten poluille, jonka jälkeen voidaan sanoa: hän on kuin onkin rikollinen.

Näitä menetelmiä on käytetty myös Suomessa. Ne ovat ns. harmaalla alueella, eli juuri ja juuri laillisia, jos ne tehdään taitavasti.

Kun mietimme sitä, että Yhdysvalloissa kerhoja on yritetty lakkauttaa puoli vuosisataa ja meilläkin parikymmentä vuotta, ja että yhtään ei ole suljettu, voidaan tietysti kysyä: mistä on kyse?

Miten on mahdollista, että näin pitkän ajan jälkeen, näin valtavin resurssein, tutkimuksin, operaatioin yhtään kerhoa ei ole todistettu rikollisjärjestöksi?

Olisiko karvas totuus sittenkin se, etteivät ne olekaan sellaisia?

Olisiko mahdollista, että lähtökohta onkin väärä, että perusolettamus on väärä?

Jospa kyse onkin moottoripyöräkerhoista, joiden jäsenet ovat tehneet rikoksia?

Jospa kyse ei olekaan rikollisjärjestöstä, jossa on jäseniä, jotka eivät edes tee rikoksia?

Jospa kyse onkin moottoripyöräkerhoista, joiden elämäntapa, asenne ja alakulttuuri ei miellytä?

Olisiko kyse siitä, että nämä kuuluisat ja mediaseksikkäät motoristikerhot ovat "hyvä vihollinen", helposti medialle ja suurelle yleisölle myytävissä olevia peikkoja?

Miten lienee...

Ehkäpä ylikomisario Jari Aarnio oli sittenkin oikeassa, kun hän taannoin totesi A Stream -lähetyksessä televisiossa, että näiden kerhojen rikollisuus on aivan tavallista rikollisuutta, näpistyksistä henkirikoksiin.

Ehkä tuo fakta ei myy lehtiä tarpeeksi, ehkä sillä ei kyetä edistämään uraa poliisihallinnossa. Ehkä juuri siksi kerhoista pitää tehdä isompia ja pahempia ja vaarallisempia kuin mitä ne todellisuudessa ovatkaan.

72 kommenttia:

 1. Asiatekstii ja paljon, levitys mahdollisimman moneen mediamuotoon, mieluiten toistuvasti kuten viranomaisten rasistinen nimittelykin ja mustamaalaus tapahtuu.

  VastaaPoista
 2. Täyttä paskaa ja sanojen vääntelyä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. mikä tuossa on täyttä paskaa?

   Poista
  2. Kaikki, paitsi kusi!

   Poista
  3. Taidat olla kyttä tai vasikka!!! ;)

   Poista
  4. kerroppa mikä tuossa on paskaa

   Poista
  5. vitun kyrpä..!!!painu vittuun ja pysy siellä..!!

   Poista
 3. siis kerrankin joku kirjoittaa ihan täyttä asiaa ! tällästä tekstiä pitäs saada lukea mediassakin kyllä on kerhoja sorrettu poliisin puolelta ihan tarpeeksi jo

  VastaaPoista
 4. "Miettikääpä hetki sitä. Poliisi on käyttänyt Suomessa kaksi vuosikymmentä siihen, että se todistaa näiden kerhojen olevan rikollisjärjestöjä. Se on käyttänyt asian todistamiseen miljoonia euroja, satoja miehiä, huipputekniikkaa, huippu rikostutkintaa, salakuuntelua, seurantaa, peitetoimintaa, soluttautumista, elektronista tiedustelua, salakuvaamista, panssariautoja, kommandoiskuja ja jopa harmaalla alueella liikkuvia keinoja. Saldona on yksi kerho, jonka katsottiin olevan rikollisryhmä, mutta tuokin tuomio muuttui ylemmissä oikeusasteissa."

  Saldona on myös useita selvitettyjä murhia, pahoinpitelyjä kiristyksiä ja miljoonien arvoiset huumekaupat. Ei sovi vähätellä poliisien hyvää työtä. Rikollisten on turha selitellä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. poliisi on tuominnut moottoripyöräkerhojen jäseniä EI kerhoja. Siinä on ero. On väärin tuomita moottoripyöräkerhot jos pari kaveria tekee rikoksia ja niillä on kontakteja joihinkin kerhoihin.

   Poista
  2. Ai pari kaveria tehny rikoksia? Oletko tosissasi? :) Salli mun nauraa! Kyllä siellä on sen verran iso osa porukasta tehny rikoksia, että voidaan ihan huoletta yleistää. Ihan sama juttu muuten kuin mustalaisten kanssa. Uskotkohan sinä itsekään tuohon "pari kaveria"-juttuusi? :)

   Poista
  3. Jännä juttu on myös, että kun on huonoissa väleissä jonkun kanssa ja tämä joku tuntee yhdenkin moottoripyöräkerholaisen niin ei ihan yhtä tai kahta kertaa joudu tiellä liikkuessaan monen moottoripyöräjengiläisen uhittelun kohteeksi. Ja vielä ihan "rauhanomaisista" kerhoista kyse (mm. hood-alkuisia kerhonimiä tänä kesänä). On tullut aika selväksi, että kun jengillä on heimovaatteet ja kustomit niin siinä itsekin tiedostetaan, että ihmiset mieltävät sen peloitteeksi. Ja käytetään tätä sumeilematta hyödyksi. Kovin stereotyyppistä, mutta mehän olemme yksinkertaista kansaa jopa kadehtimiimme ruotsalaisiin nähden.

   Poista
  4. BÖÖÖÖÖ ! Säikähditkös ? Heh heh :) :) Vitsi vitsi :) Tutustu kerhojen jäseniin ja huomaa, että karun ulkokuoren alla on yleensä hyvinkin kivoja tyyppejä :)

   Poista
 5. Katsotaanpa uskallatko julkaista äskeisen, vai käytätkö sensuuria :)

  VastaaPoista
 6. Eihän kukaan sano että Eduskunta on Rikollis yhdistys kun siellä on enemmän kuin muutama henkilö rikkonut lakia. Eduskunnasta ihmiset saa potkut jos rikkovat lakia, miksi ei MC kerhot potkaise ulos sitten rikoksia tekeviä?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hmm.. katotaan saako Hautala monoa. Ei tartte edes odottaa. Vastaus on se että ei saa..

   Poista
  2. Kauko Juhantalo esim. menetti VAAN ministerin virkansa ja ministeriksi ei taida tuomion saaneet yleensäkään päästä. Eli eduskuntaan pääsee mikä tahansa konna kunhan vaan kansa niin äänestää, mutta esim ravintolaan ovea availemaan ja henkkareita tarkistamaan ei helvetilläkään.. HYVÄ SUOMI!!

   Poista
 7. Hyvin perusteltua ja argumentoitua todellista tekstiä,omiakin kokemuksia on poliisin ylivallasta/mielivallasta pelkän ulkonäön vuoksi otetaan esim,ajokorttipois,sakkoja,tms,selkeästi ilman mitään perusteita.Myös poliisin toiminta rikostapauksissa on selkeästi mielivaltaista,suositaan yhtä ja tuomitaan toinen ilman perusteita,samoin kun uhrin oikeudet poljetaan lokaan ja vähätellään nykypoliisin käytäntöjä,oikeuden tuomioidenkaan jälkeen ei uhri saa mitään edes lämmintä kättä töistä poissaolojen takia oikeudessa käynneistä,yms,menetettyjen tavaroiden tms,korvauksia ei saa ikinä valtion kassasta takaisin vaikka pitäisi.(ilmotiettu että saa takaisin korvauksia kun lähettää sinen ja tänne oikeuden päätösten papereiden kanssa)kaikki hylätään ja uhri kärsii omasta pussistaan kaiken,rikollisilla paremmat oikeudet,päätä silitellään ja uhrille nauretaan.SIKSI monet REHELLISETKIN kansalaiset eivät enää usko,luota,arvosta,välitä poliisin toiminnasta yhtään mitään turhaa sakkia koko laitos nykypäivänä,mielivaltaista,ylimielistä,omankäden oikeutta vain jatkuvasti poliisissa,esim,1% rikollisia onkin päälaellaan,poliisissa ON nykypäivänä julkisestikin kirjoitettu ja saatu kiinni enemmen rikollista toimintaa kuin 1% ELI poliisihan on rikollisjärjestö tuon mukaan ENEMMÄN kuin esim,moottoripyöräkerhot.mikä rehellisiä kansalaisia eniten harmittaa koko asiassa,kaikkihan tietävät että poliisikin on rikollinen,mutta se että kaikki poliisit pääsevät kuni koira veräjästä rikollisista touhuistaan eli ei saa tuomioita vaan mediaa myöten piilotetaan asioiden oikea tila.esimerrkejähän on paljon,raiskaaja poliisit,väkivaltaisia,ylinopeuksia,hyväksikäyttöjä,virkavallan väärinkäyttöjä,rattijuopumuksia ylintä johtoa myöten,kotirauhan rikkomisia,toisen omaisuuden tuhoamisia,ymsd,yms,kaikkea ja enemmän kuni joku rikollisjärjestö kerkeisi edes tekemään. ONKO poliisi esikuva kansalaisille niinkuin sen PITÄISI olla ????
  eihän toinen rikollinen voi olla luottohenkilö ja tuomita toista rikollista :D
  pistää miettimään yhteiskuntamme tilaa nykypäivänä poliisin toimintaa ja oikeuksia kyllä.

  VastaaPoista
 8. jos se haisee paskalla niin se useimmiten on sitä...

  VastaaPoista
 9. Yli-ikäisten teinien mopoleikkiä, vittu, on ketjut, takit ja vyöllä enemmän tavaraa kuin jenkkipoliisilla. Hankkikaa helvetti itsellenne elämä !

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hahaha xD hieno letkautus. Nimimerkin takana on helppo ..tuilla. Haastan sinut heittämään tämän kommentin ilmoille jonkun tunnetun kerhon ajokauden avajaisbileissä!

   Poista
  2. heh Herra Anonyymi :-)

   Poista
  3. Mites sellainen elämä hankitaa ja minkälainen se on? Minkälaista on oikea elämä ? Lumihanki - kirves ja perhe, Kirkko, Perhe ja Isänmaa ? Keskikalja baari vai rotari-klubi ? Jos sulla on siellä omakotitalon pihassa se velka mersu, nalkuttava emäntä ja käyt jopa töissä 07:00 - 16:00 jossa leimaat sen kellokorttis Maantaista Perjantaihin niin onko se sitä oikeeta elämää ?

   Poista
  4. Kohtuu ankea käsitys elämästä, jos se tarkoittaa vain joko rikollista perseilyä, kaurismäkeläistä melankoliaa lähibaarissa tai nine-to-five -duunia duunin takia. Tässä tapauksessa suosittelisin aloittamaan oikean elämän etsimisen jonkin sortin terapiahoidolla ja masennuksen lievittämisellä.

   Poista
  5. Omaan elämääni ainakin kuuluu moottoripyörät. Enkä jaksa kitistä jos joku tykkää neuloa sukkia tai joku toinen käy sauvakävelyllä.

   Poista
  6. et taida kuules tajuta elämästäsi juurikaaan mitään..avaa silmäsi ja katso sitä , äläkä pidä puheita..!!!!!

   Poista
 10. Asiasta asiaan, tämä oli asiaa.

  VastaaPoista
 11. Voi vittu mitä paskaa tekstiä. Vaatii jo ihan vitusti et alkaa tollasta paskaa kirjottamaan. Ite jotain homo jengiläisiä

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei tuon on asiaa koko teksti! Anonyymi ei tiedä asiasta hölökäsenpölläystä ja täällä kirjoittelee mitä sylki suuhun tuop! ja onko sun mielestä oikein et ihmisiltä viedään leipä pöydästä sen takia et kuuluu johkin kerhoon!? TERVEISIN: ANNE OULUSTA!

   Poista
 12. Hei sinä anonyymi joka dissaat kerhoja! Hankippas sinä ihan itse oma elämä kun ei näytä olevan mitään järkevää sanottavaa muutenkaan. Jos et ymmärrä lukemaasi niin annappas olla.

  VastaaPoista
 13. Moottoripyöräilyssä ei ole mitään vikaa, eikä kerhotoiminnassakaan. Mutta on paskapuhetta alkaa parkumaan siitä, että tiettyihin jengeihin kuuluvia jotenkin muka vainotaan, kun eivät muka ole mitään pahaa kelleen tehneet. Niihin porukoihin hakeudutaan juuri siksi, että sitä kautta saa sen "kovanaaman rikollisen" statuksen, jota nämä tietyt yksilöt niin kovasti janoavat.

  Suomessa on valtava määrä kerhoja, joiden jäsenet käyttäytyvät fiksusti, eivätkä käytä kerhonsa merkkejä jonain vitun pelotteena. Nämä muutamat kerhot jäsenineen tahraavat monien kunnollistenkin motoristien maineen. Ja näissä tietyissä kerhoissa moottoripyöräily tuntuu olevan sivuseikka. Huumekaupat ja muut rikokset tuntuvat olevan se pääasia.

  Joten turha teidän on itkeä siitä jos poliisit tulee joskus ovesta sisään. Kyllä on syytäkin tulla. Olette itse tienne valinneet ja soppanne keittäneet, joten älkää parkuko jos se maistuu pahalta. Lisää määrärahoja vaan poliisille että saavat kitkettyä työhön kykenemättömän ja rikoksilla elävän roskajoukon linnan pahnoille lusimaan!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Samaa mieltä. Mediaan lisää faktoja jengiläisten huume- ja talousrikollisuudesta. Epävarmojen äijien pitää kovistella ja esittää machoa että saavat kunnioitusta nuorilta pojilta jotka tyhmyyksissään haluavat mukaan kerhoihin. Roskasakkia kerrassaan.

   Poista
  2. Olet tainnut itse hakea sitä kovanaama elämää! :D Tuo oli kyllä täyttä asiaa että kerhot leimataan täällä suomessa rikolliseksi vaikka ei olis mitään tapahtunut! Suomen poliisi on RIKOLLISJÄRJESTÖ!!! T:Pekka oulusta

   Poista
 14. Aikuiset äijät käyttää häikäilemättä hyväkseen nuoria, hyväuskoisia jannuja. Tekevät törkeitä talousrikoksia, rahanpesua, huumekauppaa, ostelevat nuorten miesten nimissä elektroniikkaa ja ajoneuvoja. Kaljuuntuvat nahkaliivipellet retostelee ja esiintyy mediassa mr nice guyna, ja selittelee samoja väsyneitä argumentteja siitä ettei kerhot ole rikollisia - samalla kun nuoret prospectit ja hangaroundit istuu vankilassa tai kantaa harteillaan kymppitonnien velkoja ostoksista, vakuutuksista ja veropetoksista joista eivät ole koskaan kuulleetkaan. Identiteettivarkauksia ja ison luokan kusettamista. Ei kaikki jengiläiset oo rikollisia, mutta ne jotka on tekeekin sit rikoksia muidenkin edestä. Pakko uhkailla ja machoilla kun ei rispektiä muuten saa. Todella säälittävää.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. NYT PÄÄSEE KUULE NAURU TON VÄITTEE TAKII "KERHO KÄYTTÄÄ NUORII JANNUI HYVÄKSEE 1 jos haluu liittyy kerhoo 6 kk kokelas aikaa nii joutuu siivoilee hiukan paikkoi 2 tekemää samat jutut ku muut tällä en tarkoita rikoksia 3 olemaa nöyrä 4 ylempiä on kunnioittava 5 ketää ei oo pakottettu olee sakis eikä uhkailtu!!!!!!!!!!

   Poista
 15. Jo vuosikymmeniä on outlaw kerhojen merkitys ollut selvä niinkuin myös 1% merkin. Olisiko nyt niin että 2013 vuonna ihmiset uskoisivat tämän valheen mitä nyt tyrkytetään. Kerhot ei tee rikoksia, niiden jäsenet tekee. Kerho on vaan nimi ei se voi rikoksia tehdä. Jos kerhot vetoaa ettei niitä ole tuomittu rikollisjärjestönä, niin olisiko aika alkaa tuomitsemaan niitä sellaisina kun selkeästi ovat. Kerhoihin liitytään sen outlaw statuksen takia ja sitten aletaan valittaa kun leimataan sellaiseksi kun ovat, aika kieroutunutta ajattelua. Vapautta? Onko pelko vapautta? Isoimmat puolestapuhujat taitaa olla hangaroundit ja tyttyöystävät jne, jotka uskoo tuon valheen. Moni heistä varmaan pärjäisi ihan yhtä hyvin yhteiskunnan rajojen sisäpuolella. Päihderiippuvuutta ja vääriä valintoja, ylpeyttä. Aina on mahdollisuus kuitenkin muutokseen. Koskaan ei ole liian myöhäistä.

  VastaaPoista
 16. Poliisihallitus tiedostaa ja myös ottaa osaa vihdoin keskusteluun KRPn ja Helsingin poliisin erimielisyydestä järjestäytyneen rikollisuuden määrästä/tasosta mutta tuskin saa mitään konkreettista aikaan.

  Ainoa vaikutus tällä todella yliampuvalla tiedottamisella saattaa olla se että ns. rikollinen aines näissä kerhoissa kasvaa sillä ne kokelaat jotka hakeutuvat näihin kerhoihin ja aloittavat bikeruransa suoraan näihin ryhmiin hakeutuen ilman kosketusta kulttuuriin kuvittellen että krimiasenne/aines on plussaa ja SE ON SUURI SÄÄLI. Merkkejä on jo ilmassa.

  Tunnen ihmisiä henkilökohtaisesti näistä kerhoista ja voin sanoa että sisällä on paljon teräviä kavereita joille rikollinen elämäntapa ei todellakaan ole itseisarvo. Todettava on että sisällä on myös ei kaikkein terävimpiä kavereita jotka tuppaavat sekaantua kaikenlaiseen verrattain pienehköön konnailuun jääden yleensä niistä myös kiinni;)

  Totuus kuitenkin on ettei näissä "salaseuroissa" yhteisesti suunnitella murhia tms. vaan paljon, paljon tavallisempia asioita.

  Pitää myös erottaa "moottoripyöräjengi" ja "liivijengit" käsitteet.

  t. Vittuuntunut Biker (Kerhotoiminnassa mukana kolmatta vuosikymmenettä)

  VastaaPoista
 17. Jospa. Ehkä. Olisiko. Konditionaalinen pyyhekumi ei ota toimiakseen.
  Julkisuuskuvan sateenvarjon alla käy kuhina ja pöhinä. Harmaa talous, rahanpesua, huumeita, kiristystä, väkivaltaa, tappoja aserikoksia...

  VastaaPoista
 18. Hahhah hyvä läppähän tämä on. Eiköhän kaikki tiedä mitä liivijengit tekevät pääasiassa. Sen takia ne on just kerhoja, jolloin rikollista toimintaa on helpompi harjoittaa järjestelmällisesti. Ja kun yksi kerholainen jää kiinni laittomuuksista, ei voida koko kerhoa sanoa suoraan rikollisjärjestöksi, koska rikoksen tehnyt henkilö on vain murto-osa koko kerhosta. Tän jutun on varmaan kirjottanut jonkun uuden mikki hiiri-kerhon jäsen. Ei voi kuin nauraa...

  VastaaPoista
 19. http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288555804258.html

  VastaaPoista
 20. Saahan sitä olla mitä mieltä hyvänsä, mutta vain idiootti ei vieläkään tajua että ei se moottoripyörä tai kerho tee rikolliseksi. Heikko itsetunto ja häviäjäksi syntyminen tekee ihmisestä yhteiskuntaan sopeutumattoman luuserin, joka syyllistyy rikoksiin kun ei muuten pärjää...

  VastaaPoista
 21. Ilmeisesti blogin kirjoittaja ei paljon arvosta Suomen poliisia? Tältä blogilta vie jokseenkin arvoa se, että nostetaan Hautalan töppäilyt tarkoituksella "oikeiden rikollisten" törkeiden tekojen ohi. Niin, mitä ne oikeat rikolliset sitten ovat? He ovat niitä, jotka ilman harkintaa ovat valmiita myymään huumeita ja myrkyttämään nuorisoamme, sekä niitä, joilla ei ole mitään väliä, mitä elämällään tekee, kunhan saisi vaan pitää nahkaliivejä päällään ja kuulua porukkaan, jotka suorittavat velanperintää ja pahoinpitelyjä maksusta.

  Toivottavasti blogin kirjoittaja ei ikinä joudu pyytämään poliisia apuun. Tai ei, toivottavasti poliisi ei ikinä tule auttamaan blogin kirjoittajaa, koska hän ei selvästi luota poliisiin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Voi vittu, kytäthän ne niitä isoimpia sikoja maailmassa on. Ettekö muka ole ikinä törmänneet henkilöön, joka jo pienenä halusi olla poliisi (koska haluaa kontroloida ja päteä). Nämä vässykät sitten totettavat sitä kompleksiaan pamppu kovana ja päivittelevät ihmisten pahuudella.
   Minulla sellainen tuntuma, että poliisit tehtailevat mannejen jälkeen eniten rikoksia Suomessa!

   Poista
  2. Suksi vitussa olisikin kieltämättä komea näky, en muista nähneeni sellaista edes missään pornoleffassa!

   Poista
 22. "Tarkoittaako 1% merkki sitä, että sen kantaja on rikollinen tai kannattaa rikollista elämäntapaa? Ei."

  "joukko kalifornialaisia motoristikerhoja päätti, että he kuuluvat kaljaa juoviin häiriköihin ja ottivat 1% merkin näyttääkseen, etteivät he kuulu 99% joukkoon."

  eli prosenttimerkki tarkoittaa sitä että on kaljaa juova häirikkö eli toisin sanoen rikollinen.

  VastaaPoista
 23. Kuinka paljon rikoksia tapahtuu kerhojen ulkopuelella????
  onko ehkä ns. kunnon kansalaisissa rikollisainesta "poliiseista puhumattakaan"....,,pahoinpitelyt ,tapot ,ryöstöt , raiskaukset , LASTEN HYVÄKSIKÄYT Törkeimpänä ?????

  VastaaPoista
 24. Mielenkiintoista kirjoittelua tosiaan.

  Ihailen blogin tyyliä ja asennetta, kirjallisesta annista puhumattakaan. Missio kylläkin on aika toivoton - liivijengejä ei puhtoisiksi ja yhteiskunnan tukipilareiksi onnistu pesemään paraskaan PR-mies. ;)

  Mitä tulee näiden "outlaw"-kerhojen puolustamiseen, niin ainakaan oma oikeustajuni ei näe poliisin toimintaa Suomessa mitenkään epäasiallisena tai kohtuuttomana. Minusta Suomessa poliisi on suorastaan liiankin maltillinen ja rikollisten oikeudet otetaan huomioon välillä niinkin tarkasti, että lainkuuliainen väestönosa kärsii tästä. Kriminalismin ihannointia ei tule hyväksyä.

  Perustan näkemykseni lähinnä viimeisimmän poliisin kerhotilaratsian löydöksiin, muutamaan omaan kohtaamiseeni ko. alakulttuurin edustajien kanssa (EIVÄT ole olleet vakuuttamassa minua siitä, että kyseessä olisi lainkuuliaisten kansalaisten joukko) ja siihen tosiseikkaan, että vankiloissa näitä liivijengiläisiä pidetään eliittirikollisina.

  Viittasin tuohon ratsiaan, joka ylitti hienosti lehdistön julkaisukynnyksenkin. Esimerkiksi kuvat tiloista puhuvat omaa kieltään. Jo pelkästään laittomien aseiden löytyminen kerhon tiloista (ja MÄÄRÄ - ei todellakaan ole mikään "yhden yksilön aiheuttama lipsahdus") pitäisi riittää ko. kerhon toiminnan kieltämiseen. Juu, juu. Toki vasta-argumentiksi tulee, että "siellä oli vain pari ilkeää tyyppiä, jotka toi niitä laittomia aseita sinne ja muut jengiläiset eivät edes huomanneet niitä".

  Toteanpa vain, etten ole kuullut yhdenkään judoseuran, Lion clubin yksikön, laskuvarjokerhon tai shakkikerhon sotkeentuneen laittomiin aseisiin tai huumeisiin. Näin koen ne luotettavampina ja yhteiskuntaamme enemmän rakentavina kuin mainitut liiviklubit.

  Ehkä noihin liivejä käyttäviin prätkäkerhoihin kuuluu ihan rehellisiäkin kavereita, jotka maksavat veronsa, elävät lakien puitteissa ja hoitavat yhteiskunnalliset velvotteensa. Jo yhdenkin tapaaminen saattaisi muuttaa kantani.

  Jätin kommenttini mukaan linkin sivuilleni, josta löytyy yhteystiedot. Tämä on siis haaste. Sinä lainkuuliainen helvetinenkeli tai bandidosi - ota yhteyttä ja todista mielipiteeni vääriksi. Olen aina valmis korjaamaan näkemyksiäni...

  Saapa nähdä...

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kyttä on natsi sika...Piste!! tie, totuus ,elämä..fuck the police..!!

   Poista
 25. En kuulu kerhoihin,tunnen ihmisiä monestakin kerhosta ja vietän aikaa joskus heidän talleilla ja on jopa ihan urheilullisiakin harrasteita, mm. Jääkiekon pelaaminen....mielikuvia,niitähän meillä aina riittää

  VastaaPoista
 26. Jos kerran kerhot on rikollisia eikä jäsenet yksilöinä, niin miksei kaikkia kerholaisia tuomita samaan rangaistukseen kun rikoksen tehnyt? Tämä taitaa selventää miksi jäsenet tekevät rikoksia ei kerho! No tosin ei Risto Rytikään tainnut tappaa yhtään neuvostoliittolaista, mutta tuli tuomituksi sotarikollisena. Miksiköhän? Tässä on sama asetelma kun kerhot vs. poliisi! T: Staive

  VastaaPoista
 27. Onpas ristuksen paljon asiaa,oli pakko lukee vähä hyppimällä,mutta anyway Tää on ASIA-sivu...Ei muuta lisää näitä ihmisiä jotka jaksaa vaivautua/on aikaa tehdä tällääsiä blogeja.Thumbs up and bottoms=)
  t someone from somewhere.

  VastaaPoista
 28. Jep, vielä on oikeus kohdallaan! Joten sun täytyy päivittää kirjoitustasi: Nykyään on kaksi kerhoa, jotka eivät oikeuden päätöksellä ole rikollisjärjestöjä.

  Kiitos loistavista bloggauksista!

  VastaaPoista
 29. Tekstissä on useita asiavrheitä.
  Herää kysymys miksi puolustaa JR-jengejä?

  VastaaPoista
 30. asia puhetta. t: riverforest maniacs

  VastaaPoista
 31. Suomen suurin rikollisjärjestö on Suomen poliisi. Siellä on enemmän tuomittuja rikollisia kuin yhdessäkään moottoripyöräkerhossa.

  Tähän vielä mainittakoon Poliisi ylitarkastajan Jouni Välkin itsemurhaviestin, joka koski yhtä maailman suurinta rahanpesua. Viimeisessä yhteydenotossa Välkin viesti oli hänen omin sanoin:
  "Näin suurta korruptiota ei voi selvittää julkisesti, etenkin kun asiaan on sotkeutunut korkea-arvoisia poliisiviranomaisia.".
  "Asia on pyrittävä selvittämään poliisin sisäisen laillisuusvalvonnan kautta, vaikka tilanne olisi kuinka vakava."
  "Salaiseksi luokiteltavat asiakirjat, jotka koski jättimäistä rahanpesua ajanjaksolla 1999-2007 olisi nyt toimitettava sisäministeriöön."

  Samaan aikaan oli entisen Poliisijohtajan Markku Salmisen veropetokset.

  Sitten nykypäivään entinen huumeyksikön johtaja Aarnio ja hänen kolleegansa, niin voiko joku nyt vielä kerran kertoa ja kehua kuinka hienoa poliisien toiminta on?

  Sitten täytyy toki lisätä tähän vielä se, miten JR määritellään. Euroopan unioni määrittelee termin ”järjestäytynyt rikollisuus” yhdentoista ominaisuuden luettelolla. Luetelluista ominaisuuksista neljän pakollisen (kohdat 1, 3, 5 ja 11) sekä yhteensä kuuden kohdan on toteuduttava, jotta ryhmä täyttäisi järjestäytyneen rikollisuuden vaatimukset.
  useamman kuin kahden henkilön yhteistyö
  ryhmän jäsenillä omat määrätyt tehtävät
  ryhmä toimii pitkän tai rajoittamattoman ajan
  ryhmä käyttää sisäistä kuria
  ryhmää epäillään törkeistä rikoksista
  ryhmä toimii kansainvälisellä tasolla
  ryhmä käyttää väkivaltaa tai muita uhkailukeinoja
  ryhmä käyttää peiteyhtiöitä
  ryhmä harjoittaa rahanpesua
  ryhmä pyrkii vaikuttamaan poliitikkoihin, julkiseen hallintoon, tiedotusvälineisiin, oikeusviranomaisiin tai talouselämän edustajiin
  ryhmän toiminnassa taloudellisen hyödyn ja/tai vallan tavoittelu on määräävänä tekijänä.

  Eli kaikenkaikkiaan Suomen suurin JR-jengi on Suomen Poliisi. Tämä ei ole väite, vaan fakta.

  VastaaPoista
 32. toki aina kuuluu kieltä totuus mutta ei kyllä itseä harmita ja haittaa yhtään jos näiden sorrettujen jengitilat suljettaisiin.. sitäpaitsi jatkuva pirinveto pilaa hampaat

  VastaaPoista
 33. Olihan siinä ihan asiaakin mutta ei nyt ihan kaikki, kyllä jos sen kerhon logossa on se 1% merkki ni on se vaan aika turha esittää mitää enkeliä. Kyllähän ne vahvemmat aineet vaan kulkee noitten mopokerhojen kautta tässä maassa, ja saattaa siellä jotain pyssyjäkin kulkea. Mutta ihan naurettavaa joukkohysteriaahan niistä ollaan kyllä lietsottu, ei kenenkään tavan pulliaisen heitä pelätä tarvitse vaikka pelottavilta saattavatkin näyttää. Kyllä tykkään itsekin joskus käydä kaljalla alan paikoissa, ja alaikäisenä niissä tuli rampattua yhtenään kun sai alkoholia rahaa vastaan eivätkä ajaneet pois. Kukaan ei tuputtanut mitään liivejä tms. Ihan asia meno on aina ollut käyn jatkossakin mutta en nyt silti mihinkään kirkkoon vertais paikkaa niinku aika monet "liivimiehet" täällä taitaa verrata.

  VastaaPoista
 34. Pahin asiahan tässä on, että joku haluaa & osaa olla erilainen kuin tuulipukukansalainen! Vai mistä johtunee tämä ajojahti... Itse viikko sitten yhden kerhon tallinavajaisissa ja meininki täysin asiallista. Tosin poliisien siviiliauto kyttäämässä & valokuvaamassa(?) portilla tulijoita?! Eli kaverini mukaan "pääsin jengirikollisuuden seurantarekisteriin" mukaan! Resursseja riittää - toisin kuin esim. liikenteen valvonnassa. Pahempia rötöstelijöitä maan päättäjät ja suurten firmojen johtajat. Ajetaan maa & pienet ihmiset perikatoon - päättömillä päätöksillään & laeillaan...

  VastaaPoista
 35. Totaalista shittiä!!!
  Ei tarvi jäsenen tehdä rikoksia juu ei! Se on vaan sitten aika nopeaa entinen jäsen. Jos prosaksi pääset niin siivoat jäsenten kuset ja paskat ja teet niiden eteen rikoksia. Jokainen joka väittää muuta puhuu paskaa tai ei tiedä asioista mitään.
  Juu me ajellaan vaan prätkillä ja ollaan harrastelijoita, niin taas! Aika helppo laskutoimitus jopa Sandelle:

  Montako jäsentä löytyy HA,CMC ja Bandidos ryhmittymistä?

  Kuinka moni heistä omistaa mp:n?

  Jos porukasta alle 30% omistaa fillarin niin mitä ne muut tekee kun kyse on kuitenkin moottoripyörällä harrastamisesta?
  Juu ne lukee bike lehtiä kerholla ja laskee saisko sossun rahoista kasaan käsirahan fillarista, ai niin ei muuten onnistukkaan kun luotot on menny.

  Mä oon niin monta vuotta tsiikannu tätä skeidaa sisältä käsin ja tiedän mistä puhun. Vituttaa vaan kun raiskareista, myrkyn myyjistä vaimonsa hakkaajista tehdään kunnon harrastajia.

  Kaikki wanna B:t voi nyt kommentoida ja idolisoida näitä kalapäitä niin paljon kuin haluaa.

  Peace & love.

  Out!

  VastaaPoista
 36. Suomihan on korttien ja rekisterien luvattu maa. Kaikki moottoripyöräkerhoon kuuluvat laitetaan rekisteriin ja kortti vahvistaa rekisteröinnin. Niinpä päästään seurantaan,rikoksen tekijän vaatetuksella ei ole silloin väliä,motoristien rikosten tekemä määrä voitais tuoda julki siten,mikäli kiinni jää :) .Siittä olis sitten helppo ja pieni askel luokitella rikollis järjestöksi ja tuomioita koventaa.

  VastaaPoista
 37. En tunne näiden MCläisten tomintaa koska en ole koskaan heihin kuulunut. Voin vain sanoa että minulla on " kauttarantain sisäpiiri tietoa ". Ja kaksi tietoa on sellaista että väkivaltaa ainakin käytetään johon aina liittyy raha, ja toinen tieto on huumeet. En tuomitse ketään enkä heidän toimintatapojaan. Kaikki " taaplaa " tavoillaan.
  Jos ja kun, on olemassa rikollisia MC kerhoja, tulee väistämättä mieleen että he ovat yhteiskuntaa tai yhteiskuntamallia vastaan ja elävät omaa maailmaansa. Mikseivät he uskalla käyttää voimavarojaan näitä yhteiskunnan päättäjiä vastaan olemalla " tavallisen kansan " puolella joita valtiovalta ryöstää, jos he kerran itsekin ovat valtiovaltaa vastaan? Missä on " Robin Hodd " henki? Kuulostaa ehkä naivilta mutta tietääkseni MC kerhoilla on aika suuri valta maailmassa vaikkakin/jos tekevät rikoksia ja saavat niistä tuomioita. Hyvin vähän julkisuudessa puhutaan heistä pidätyksien jälkeen.

  USAssa Majestic 12 rahoitti itse toimintansa huumekaupoilla muutama vuosikymmen sitten.

  VastaaPoista
 38. Hyvä kirjoitus.Näet näköjään myös asioista pintaa tai mielikuvaa syvemmälle kuten itsekkin mutta eihän nämä lööppi uskovaiset sitä osta.T:Mika Ruuska

  VastaaPoista
 39. Se mitä itse olen näitten pärinäpoikien touhuja katsellut kaupan tiskin takaa niin lähes järjestäen liivit päällä kuljeskellaan uhkaavan oloisena kanssaihmisiä pelotellen. Trakikoomisinta ikinä on etuilla tylysti sotaveteraania kovaan ääneen nauraen "kiitos paita" päällä. (bandidos liivi miäs) Ei pysty kavereita arvostamaan..

  VastaaPoista
 40. En tiedä lukeeko kukaan enää näin vanhoja blogikirjoituksia tai kommentteja,mutta aiheeseen liittyen haluan vain sanoa että minusta nää moottoripyörä jengit on aika kiinnostavia ja jonkun aikaa jopa toiveenani on ollut et jos tapaisin jonkun tämmöiseen jengiin kuuluvan henkilön niin voisin kysyä kaikkea mitä olen miettinyt heistä ja toki googlesta löytyy paljon mutta netti on netti enkä kaikkea menisi uskomaan..

  VastaaPoista
 41. Pitäisikö liittyä rikollisjengiin kun minut pidätettiin
  28.8.2015? Minut pidätettiin törkeästä lahjuksesta.
  Rikollista elämä on vankilan jälkeen. Olen nyt
  vankilassa.
  Vankilan jälkeen saa kriminaalihuollon rahaa.
  Paljon se on kuussa? Eipähän töihin oteta
  vaihtoehtoista elämäntapaa elävä ja rikollinen.
  Mikähän jengi olisi hyvä johon liittyä?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. En usko olevani rikollinen vaan minut kidnapattiin 28.8.2015. Uskoin että voisin olla syytetty törkeästä lahjuksesta mutta tuskin olen. En minä koskaan vaan saa kriminaalihuollon rahaa. En tarvitse kuin pelastajaa. Mistähän minut pelastaa panttivankitilanteesta?

   Poista