lauantai 6. helmikuuta 2016

JYRKI KATAISEN UUDET VITSITKaikkihan me muistamme Jyken vitsit Kreikka-lainoista? "Kreikka-lainat ovat Suomelle hyvä bisnes." ja mitä niitä muita olikaan. Nyt Jykke on ladannut Hesarin pääkirjoitussivulle uusimmat american tsoukkinsa. Käydääpä läpi ne kohta kohdalta.

http://www.hs.fi/paakirjoitukset/a1423028319115?jako=5b82fb80869cf29e45f3216d031c81db&ref=og-url 

"Euroopan unioni neuvottelee parhaillaan Yhdysvaltojen kanssa uudesta transatlanttisesta kauppa- ja investointisopimuksesta. Tasapainoinen TTIP-sopimus hyödyttää koko EU:ta: jäsenvaltioita, eurooppalaisia yrityksiä ja kansalaisia niin työntekijöinä kuin kuluttajinakin."

Sopimus ei hyödytä kuin ylikansallisia suuryrityksiä. Jäsenvaltiot menettävät oikeutensa puuttua ylikansallisten suuryritysten toimintaan ja sopimus antaa niille oikeuden muuttaa valtioiden lakeja itselleen sopiviksi. Tämä ei ole minkään valtion etu. Se hyödyttää suuria eurooppalaisia firmoja ja tuhoaa pienemmät. Se tuhoaa työsuhdeturvan, työlainsäädännön ja romuttaa palkkatason. Se tuhoaa kuluttajasuojalainsäädännön ja kuluttajansuojan.

"Euroopan komissio haluaa kuulla avoimessa keskustelussa eri näkemyksiä ja tehdä selväksi, mitä EU haluaa sopimuksella saavuttaa ja mihin unioni ei suostu."

Ilmeisesti juuri siksi komissio toissa vuonna salasi koko neuvotteluprosessin.

"Neuvotteluprosessi on ollut avoimempi kuin missään aiemmassa kauppasopimuksessa. EU on julkaissut materiaalia verkossa. Olemme perustaneet riippumattoman asiantuntijaryhmän sekä tavanneet kuluttaja- ja ympäristöjärjestöjä, ammattiliittoja ja yrityksiä. Verkkokuulemisissa on selvitetty, mitä ihmiset haluavat sopimukselta."

Ei ole. EU ei ole koskaan kertaakaan julkaissut yhtään sopimusluonnosta tai ehdotusta missään formaatissa. Asiantuntijaryhmä ei ole riippumaton, kun sen on perustanut komissio. Komissio on tavannut mainittuja osapuolia, mutta siinä kaikki. "Verkkokuuleminen" on koominen sana jo itsessään, sillä siinä kyse on pelkästä tempusta, jolla uskotellan kansalaisille, että meneillään on demokraattinen prosessi ja ihan normaalia juttua. Komissio ei ota huomioon lainkaan mitä ihmiset haluavat. 3 miljoonan ihmisen allekirjoittama vetoomus oli komissiolle vessapaperia.

"EU:n yhdysvaltalaisille neuvottelukumppaneille toimitettavat ehdotukset julkaistaan. Ehdotukset kertovat, mitä EU haluaa sisällyttää sopimukseen. Lisäksi EU-parlamentin jäsenet saavat tutustua entistä laajemmin luottamuksellisiin neuvotteluasiakirjoihin."

Ei julkaista, sillä toinen neuvotteluosapuoli on jo neuvottelujen alussa vaatinut ja saanut läpi ehtonsa siitä, että neuvottelut ovat salaisia ja "luottamuksellisia".

"Avoimuus pitää keskustelun faktoissa ja siinä, miten sopimuksesta saadaan mahdollisimman hyvä. Kun neuvottelijamme pääsevät sopuun sopimusluonnoksesta, EU-parlamentin jäsenet ja kaikkien 28 EU-maan hallitukset päättävät, hyväksytäänkö sopimus."

Tässä Jyrki paljastaa, että kyse onkin propagandasta: "Avoimuus pitää keskustelun faktoissa = disinformaatiolla keskustelu saadaan halutuille raiteille." Huomatkaapa tämäkin: EU parlamentti ja jäsenvaltiot hyväksyvät sopimusLUONNOKSEN, eivät siis lopullista tekstiä. Mielenkiintoista.

"Ymmärrämme hyvin sopimuksen epäilijöitä, jotka haluavat suojella eurooppalaisia arvoja ja toimintamalleja. Niin mekin haluamme."

Ettekä halua. Kuten amerikkalainen osapuoli on moneen kertaan vuosien ajan julkisesti sanonut, vapaakauppasopimus romuttaa eurooppalaisen yhteiskuntamallin, joka on amerikkalaisten suuryritysten ja pankkien mielestä epäreilu niitä kohtaan. Se on koko sopimuksen idea. 

"Emme suostu sopimukseen, joka heikentää elintarviketurvallisuuteen, kansanterveyteen tai ympäristönsuojeluun liittyviä normejamme tai horjuttaa lainsäädäntöjärjestelmäämme. Viranomaiset ovat vastedeskin täysin riippumattomia ja jatkavat työtään kuluttajien suojelemiseksi. EU päättää esimerkiksi geneettisesti muunnettujen organismien, kasvuhormonien tai antibioottien käytöstä elintarvikkeissa."

Suostuttehan, juuri siitä sopimuksessa on kyse. Te ette voi sopimuksen jälkeen rajoittaa mitään. Sopimuksen mukaan viranomaisilla ei ole enää oikeutta puuttua yritysten toimintaan millään tavalla missään instanssissa. EU ei myöskään sopimuksen voimaantulon jälkeen päätä yhtään mistään. Se on koko sopimuksen idea. Kaikki riidat käsitellään sopimuksessa määritellyllä tavalla, eikä EU tai yksikään jäsenvaltio voi puuttua siihen prosessiin lainkaan.

"Emme myöskään taivu sopimukseen, joka rajoittaa EU-maiden vapautta huolehtia julkisista palveluista – kuten terveydenhuollosta ja koulutuksesta – haluamallaan tavalla. Emme päästä EU-markkinoille tuotteita, joita unionin alueella ei saa nykyisinkään myydä."

Tottakai te taivutte, se on koko sopimuksen idea. EU maat "saavat huolehtia julkisista palveluista", mutta ne eivät voi estää, pysäyttää, rajoittaa tai haitata yksityistämistä millään tavalla. Jos ja kun sopimus on voimassa, EU ei voi estää minkään tuotteiden tuomista unionin markkinoille, koska sopimuksen mukaan viranomaisilla ei ole siihen oikeutta. 

"TTIP-sopimus lisää vientimahdollisuuksia ja luo uusia työpaikkoja. Vienti työllistää nykyisin EU:ssa noin 30 miljoonaa ihmistä tehtävissä, jotka vaativat usein paljon ammattitaitoa ja ovat paremmin palkattuja kuin monet muut työt."

Täyttä paskapuhetta. Jopa Yhdysvalloissa on arvioitu tämän sopimuksen tuhoavan satoja tuhansia sikäläisiä työpaikkoja, aivan kuten NAFTA tuhosi aikoinaan. EU ei ole poikkeus. Ei tämä sopimus edes koske työpaikkojen lisäämistä. 

"TTIP parantaa yritystemme kilpailukykyä ja avaa niille suuremmat markkinat. Tätä kautta kuluttajahinnat laskevat ja kuluttajien valinnanvara kasvaa."

Kuulimme aivan saman lätinän kun Suomi liitettiin Euroopan Unioniin ja kuinkahan kävikään hintojen ja valinnanvaran? Tässä käy samalla tavalla. Ja mikä suomalainen firma kykenee kilpailemaan maailman suurimpiin kuuluvien ylikansallisten firmojen kanssa hinnoilla yms.?

"Sopimus hyödyttää etenkin pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Pk-yrityksillä ei välttämättä ole aikaa tai rahaa sopeuttaa tuotteitaan Yhdysvaltojen sääntöihin ja määräyksiin, jotka poikkeavat EU-säädöksistä. Haluamme helpottaa markkinoille pääsyä ja poistaa päällekkäisyyksiä."

PK-yritykset tulevat jäämään ylikansallisten suuryritysten jalkoihin täysin. Se, että niille heilutellaan unelmakuvaa pääsystä USA:n markkinoille, on vain hämäystä. Ne markkinat ovat niin kivikovat, että harvalla pikkufirmalla on mitään taloudellisia mahdollisuuksia pärjätä siellä ja harvalla on edes sellaista bisnesideaa, että siellä pärjäisi. Suomessa ylikansalliset suuryritykset voivat sensijaan vapaasti jyrätä jokaisen alkuasukaspuulaakin täysin vapaasti. Tämä on myös sopimuksen idea ja juuri siksi globaalit suuryritykset ovat koko hankkeen alullepanijoina ja laatijoina.

"Esimerkiksi kuopiolaisen Mega Elektroniikan kehittämä sydänkäyrän seurantalaite oli hyväksytty Euroopan markkinoille eurooppalaisten tuotevaatimusten pohjalta. Vaikka Euroopan ja Yhdysvaltain vaatimukset tällaisille tuotteille ovat samankaltaiset, Yhdysvalloissa yritys joutui käymään läpi uuden työlään ja kalliin hyväksyntäprosessin saadakseen laitteelle myyntiluvan."

Jatkossakin on näin. 

"TTIP-sopimus auttaa myös suojelemaan EU:n tiukkoja normeja ja tukee eurooppalaista toimintamallia globalisaation paineessa."

Eikä tue eikä suojele. Sopimuksen perusidea on nimenomaan tuhota eurooppalainen malli ja purkaa normeja ja lakeja ja säätelyä, eli juuri sitä eurooppalaista toimintamallia. Se on koko sopimuksen idea.

"Eurooppalaiset ovat huolissaan maailman talouden ja politiikan muutoksista sekä konflikteista naapurialueilla. Uusien talousmahtien nousu vie maailmaa valtavasti eteenpäin, mutta EU:n vaikutusvalta hiipuu, ellemme huolehdi kilpailukyvystämme. Paikoilleen jähmettyminen ei ole vaihtoehto."

Ja tämä ei liity lainkaan TTIP:iin. Nousevat talousmahdit ovat Kiina ja Intia, BRICS ylipäätään. Miten Euroopan antaminen amerikkalaisten suuryritysten mellastuskentäksi kohentaa kilpailukykyämme? Ei mitenkään. Eikä se ole edes tämän sopimuksen tarkoitus. 

"Kun vahvistamme kumppanuuttamme Yhdysvaltojen kanssa, voimme olla mallina muille ajamalla omia arvojamme ja normejamme kaupankäynnissä, työntekijöiden oikeuksien turvaamisessa ja ympäristönsuojelussa."

TTIP nimenomaan heikentää ympäristönsuojelua ja sen laillisia mahdollisuuksia, se murentaa työntekijöiden oikeusturvaa ja oikeuksia, se muuttaa kaupankäynnin normit täysin, eikä se edusta perinteisiä eurooppalaisia arvoja lainkaan. Eli kaikki tuo on silkkaa valhetta alusta loppuun.

"EU:lla on edessään suuria haasteita, ja TTIP on tärkeä osa vastaustamme niihin. Meidän on tartuttava tähän mahdollisuuteen."

TTIP ei auta Euroopan Unionia vastaamaan sen suuriin haasteisiin, jotka liittyvät yhteisvaluutta euroon ja federalistiseen kehitykseen, eli ylikansallisen vallankäytön kasvuun. TTIP on sopimus, jolla ylikansallisille suuryrityksille taataan sopimusteitse oikeus toimia koko sopimusalueella täysin oman halunsa ja tahtonsa mukaan, ilman että yhdelläkään viranomaisella, kansalaisella, kansalaisjärjestöllä, valtiollisella organisaatiolla tai voimassa olevalla lailla on mitään mahdollisuuksia puuttua niiden toimintaan millään tavalla.

Jos huomasitte, tässä propagandapläjäyksessä ei mainittu kertaakaan sitä, että riitatilanteissa riidat ratkaisee suuryritysten itsensä nimeämä amerikkalaisista liikejuristeista koostuva lautakunta, eikä mikään kansallinen oikeus tai EU-instanssi.

"Jyrki Katainen ja Cecilia Malmström
Katainen on Euroopan komission varapuheenjohtaja ja Malmström kauppapolitiikasta vastaava komissaari."


Kuten virkatitteleistäkin näette, nämä henkilöt eivät aja teidän etuanne. He eivät edusta teitä, vaan komissiota.  Jokainen, joka uskottelee itselleen tämän sopimuksen olevan etunsa, voi tutusta niihin vaikutuksiin joita Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimus NAFTA:lla on ollut tavallisten ihmisten elämään. Niihin voi tutusta vaikkapa näiden linkkien kautta:

http://www.dailykos.com/story/2008/1/12/435776/-

http://www.epi.org/blog/naftas-impact-workers/

http://www.huffingtonpost.com/2011/05/12/nafta-job-loss-trade-deficit-epi_n_859983.html

http://www.democraticunderground.com/10023314516

Koska kirjoitettu sana ei kuvaa aina sitä konkretiaa mistä on kyse, lienee syytä ilmaista Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksen tuomia "hyötyjä" muutamilla valokuvilla. Nämä ovat kahdesta amerikkalaisesta teollisuuskaupungista, amerikkalaisen teollisuustuotannon ytimestä. Molemmat tunnettiin voimakkaina teollisuuden keskuksina ennen vapaakauppasopimusta.TTIP tuo kaiken tuon ja hieman lisää koko Eurooppaan. NAFTA on sen esikuva ja NAFTA:n kokemukset osoittava mitä tuleman pitää. Yhdysvalloista katosi nimenomaan teollisuudesta 700 000 työpaikkaa lähes välittömästi. Suomi kokee aivan saman. Jos TTIP hyväksytään.

http://www.independent.co.uk/voices/comment/what-is-ttip-and-six-reasons-why-the-answer-should-scare-you-9779688.html  

http://www.theguardian.com/business/2016/jan/02/ttip-terms-growth-markets-worker-protection  

http://usi.ie/featured/usi-criticises-ttip-for-being-fundamentally-anti-democratic-and-toxic-to-european-societies/ 

http://www.globaljustice.org.uk/ttip-threat-democracy-standards-and-jobs

3 kommenttia:

 1. Hyvä teksti, jälleen Sande!
  Ja hyvä, kun jaksat kaivaa ja tonkia, esittää asiat selkokielellä:)

  VastaaPoista
 2. Varmaan ainakin yhtä hyvä kuin Jyrkin Caruna kauppa.

  VastaaPoista
 3. Kysymys kuuluukin kuinka paljon jyrki-boylle maksetaan TTIP:n lobbaamisesta.

  Idioottikin tietää että eurooppalaisia vedätetään 100-0 tällä sopimuksella, maksajan rooli odottaa ja kaikki revitään irti mikä vain irti lähtee, juurineen päivineen.

  Samaisia vapaakauppasopimuksia on tehty ennenkin, niistä yhteistyökokemuksista ollaan oltu hyvin hiljaa valtamediassa, sivulauseissa hiukan puolivahingossa korkeintaan mainittu.
  Faktahan on että samaiset vapaakauppasopimukset on pääsääntöisesti aina tuoneet tuhoa ja murhetta paikallisille kansalaisille ja heidän yrityksilleen, lähes totaalinen tornaado joka kylvää tuhoa ympärilleen.

  Tiedetään myös millä metodeilla nämä vapaakauppasopimukset on aikaan saatu, lahjonnalla ja salailulla, niinkuin nytkin euroopassa.

  Tällä hetkellä eurooppa on kuilun reunalla, ja vapaakauppasopimus on se joka sysää euroopan kansalaiset vapaaseen pudotukseen montun pohjalle, muutama muukin USA:n aikaansaama episodi on mukana kuvioissa, heikko eurooppa on USA:n etu.

  Jyrki "isänmaanpetturi" Katainen pitäisi vangita ja tuomita elinkautiseen kuritushuoneessa, ei mahdollisuutta armahdukseen.

  Jyrki-boylle on annettu roteva siivu jahisevaa ja valtaa tästä lobbaamisesta, se on täysin päivänselvää, eikä ole pienintäkään epäilystä mistä raha on tulossa.

  VastaaPoista