keskiviikko 24. helmikuuta 2016

ALEXANDER STUBB - FAILURE

Jos joku suomalainen poliitikko on totaalisesti epäonnistunut kaikessa tekemisessään, niin se on Stubb. Hänen ministeriuransa on johtanut toimessa kuin toimessa suomalaisten ja Suomen kannalta kaikkein surkeimpiin tuloksiin, mitkä ovat ylipäätään olleet mahdollisia. Käyttääkseni nykynuorison suosimaa ilmaisua: Alexander Stubb, Fail.Hän oli täyskatastrofi Eurooppa ministerinä, hän oli sitä pääministerinä, hän on sitä valtiovarainministerinä ja kansanedustajana. Stubb ei ole onnistunut missään. Jokainen hänen hankkeensa on mennyt metsään, pieleen tai ollut lähtökohtaisesti lainvastainen.

Näin siis siinä tapauksessa, että Stubb on ollut sitä mitä hänen noissa tehtävissään olisi pitänyt olla: suomalaisten luottamushenkilö. On kuitenkin enemmän kuin todennäköistä, että Stubb onkin toiminut täysin muiden valtioiden asiamiehenä, ulkolaisten yritysten edustajana ja ulkolaisten sotilasmahtien agenttina omaa maataan ja kansaansa vastaan. Se selittäisi Stubbin surullisen saldon suomalaisissa luottamustehtävissä ja sen, kuinka hänen jokainen toimensa on tähdännyt suomalaisille koituvan vahingon maksimointiin ulkomaalaisten eduksi.

Stubbin kuuluisia lausahduksia ovat olleet mm. "En ole suomalainen, olen eurooppalainen." ja "Olen sisimmiltäni etelävaltiolainen (Yhdysvaltain etelävaltioiden asukas)". Stubb on useissa ulostuloissaan korostanut olevansa kaikkea muuta kuin suomalainen ja se selittää pitkälti hänen totaalisen tuhoisat poliittiset linjauksensa Suomen ja suomalaisten suhteen. Hän ei edes ajattele näitä asioita, koska ne eivät merkitse hänelle juuri mitään.

Stubbin ulkomailla pitämistään puheista selviää pitkälti mikä hän on miehiään. Esimerkistä käy tämäkin puhe viimevuoden lokakuulta: http://www.alexstubb.com/?p=1211

"I am an avid pro-European. Some might even call me a federalist. As a politician I try to take distance from academic definitions, but let it be clear that I often prefer more, rather than less integration."

"Olen pro-eurooppalainen. Joku voisi kutsua minua jopa federalistiksi. Poliitikkona pyrin ottamaan etäisyyttä akateemisiin määritelmiin, mutta tulkoon selväksi, että haluan usein enemmän kuin vähemmän integraatiota."

"I also believe that there is an imbedded logic of the way in which European integration advances. First there is a crisis, then there is mayhem and finally EU members decide to take steps which deepen integration further."

"Uskon että on olemassa sisäänrakennettu logiikka kuinka eurooppalainen integraatio etenee. Ensin on kriisi, sitten on sekasorto ja lopulta EU jäsenet päättävat ottaa integraatiota syventäviä askeleita."

"There are three major crises which will drive the integration process forward: the euro, the refugee crisis and security. They are intimately linked to the three fundamental goals of the EU: peace, prosperity and security. So far we have muddled through the crises. But it is clear that more fundamental reform will be needed."

"Meneillään on kolme merkittävää kriisiä, jotka ajavat integraatio prosesssia eteenpäin: euro, pakolaiskriisi ja turvallisuus. Nämä ovat kytköksissä EU kolmeen perustavaan tavoitteeseen: rauha, vauraus ja turvallisuus. Tähän saakka olemme vain kahlailleet kriisien läpi. On kuitenkin selvää, että perusteellisempaa uudistusta tarvitaan."

"This year we are expecting to deal with over 50 000 asylum seekers."

"Tänävuonna (2015, lokakuu) odotamme käsittelevämme yli 50 000 turvapaikanhakijaa (Suomessa)."

"Fourthly, we need to improve controls of our external borders. This basically means Frontex. The Commission will give its proposal on border controls by the end of the year."

"Neljänneksi, meidän tulee parantaa ulkorajojemme valvontaa. Tämä tarkoittaa periaatteessa Frontexia (EU:n rajavalvontavirasto). Komissio tulee antamaan ehdotuksensa rajavalvonnasta vuoden loppuun mennessä (ehdotus "yhteisistä rajajoukoista")."

"Here, again, the solution is more integration. In this case better harmonisation of national asylum systems. All talk about closing internal borders is utter rubbish. The 25th anniversary of German reunification is a timely reminder that Europe is about tearing down, not building walls."

"Tässä, jälleen kerran, ratkaisu on Enemmän integraatiota. Tässä tapauksessa kansallisten turvapaikkajärjestelmien harmonisointi ("harmonisointi" on eurokraattien kieltä ja tarkoittaa käytäntöjen yhtenäistämistä). Puheet sisäisten rajojen sulkemissista ovat täyttä roskaa (Saksa, Ruotsi, Itävalta ja moni muu EU-maa teki juuri niin tämän puheen jälkeen)."

"In many ways Ukraine has been the finest hour of EU’s foreign policy."

"Monella tapaa Ukraina on ollut EU:n ulkopolitiikan hienoin hetki (EU:n pyrkimykset lypsää lisää etuuksia Janukovitshin hallitukselta johtivat siihen ettei Ukraina allekirjoittanut integraatiosopimusta ja se suisti Ukrainan sisällissotaan)."

"The European Union develops through crisis. At the moment the focus is on the euro, refugees and security. The answer to all of these crises is more, not less integration."

"Euroopan Unioni kehittyy kriisien kautta. Tällä hetkellä keskitytään euroon, pakolaisiin ja turvallisuuteen. Ratkaisu kaikkiin noihin kriiseihin on lisää, ei suinkaan vähemmän integraatiota."

"At this stage we should focus on Banking Union and Capital Markets Union. Fiscal Union and Political Union are not realistic in the near future. Integration proceeds one step at a time."

"Tällä hetkellä meidän tulisi keskittyä pankkiunioniin ja pääomamarkkinaunioniin. Rahaunioni ja poliittinen unioni eivät ole realistisia lähitulevaisuudessa. Integraatio etenee askel kerrallaan."

"We need stronger commitment to the European Union. EU bashing is the easy way out. By now it should be clear that we need common solutions to common problems across the policy spectrum – from economy to migration to security. This also means that national politicians should defend difficult European decisions."

"Tarvitsemme vahvempaa omistautumista Euroopan Unionille. EU:n mollaaminen on helppo ratkaisu. Nyt kaikille pitäisi olla selvää, että tarvitsemme yhteisiä ratkaisuita yhteisiin ongelmiin kautta kokonaispoliittisen kentän - taloudesta maahanmuuttoon ja turvallisuuteen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kansallisten poliitikkojen pitäisi puolustaa vaikeita eurooppalaisia päätöksiä."

Stubbin ajattelu siis lähtee siitä, että on olemassa ylikansallinen hyvä, joka ratkaisee ongelmia. Hän ei käsitä, eikä suostu näkemään sitä tosiasiaa, että juuri tuo ylikansallinen on suurin syypää koko Euroopan laajuisiin ongelmiin ja juuri tuon ylikansallisen vallan rakentamisprojekti on suistamassa koko Euroopan kaaokseen, jossa Stubbin rakas EU hajoaa. Se kehitys on jo käynnistynyt, eivätkä eurofederalistit kykene sitä enää pysäyttämään muutoin kuin turvautumalla miehitysvaltaan ja poikkeustiloihin.

Stubbin poliitikon uran saavutuksia voidaan myös tarkastella vertailemalla niitä konkreettisiin menetyksiin.

http://www.eurooppatiedotus.fi/public/default.aspx?contentid=97138&contentlan=1#.Vs0LXOamJOY

http://valtioneuvosto.fi/tietoa/historiaa/hallitukset-ja-ministerit/raportti/-/r/m2/551 

Kuten havaitsemme, missä tahansa toimessa Alexander Stubb onkaan ollut, seuraukset ovat olleet suomalaisille vahingolliset joka kerta.

Stubb oli Vanhasen kakkoshallituksen ja Kiviniemen hallituksen ulkoministeri vuosina 2008-11. Sinä aikana menetimme eurotukia ja jäsenmaksumme nousivat 318 000 000 nettoeurosta 652 000 000 nettoeuroon.

Vuosina 2011-14 Stubb toimi nimenomaan Eurooppa-asioiden ministerinä. Jokaisena vuonna nettojäsenmaksumme oli yli 600 miljoonaa euroa ja vuonna 2014 laskua tuli lisää kertaheitolla yli 200 miljoonaa, eli vuonna 2014 EU-jäsenmaksun netto summa olikin jo 809 miljoonaa euroa. Puhdasta persnettoa kaikkien EU-tukien jälkeen, Stubbin toimiessa arkkitehtinä.

Ja tässä on esitelty vain jäsenmaksun määrää, ei menetettyjä EU-tukia, tullituloja, eurotukiaisia, joista kertyykin jo kymmenien miljardien menetty summa kotimaan alkuasukkailta nyhdettyä rahaa.

Pääministerin paikan Stubb sai vain, koska edeltäjä ja puoluekollega Jyrki Katainen pakeni isäntiensä suojiin Brysselliin, saatuaan kasvatettua Suomen valtionvelkaa noin 47 miljardia lisää. Stubbin pääministeri vuoden 2014-15 aikana maamme eurolaskut ja EU-kustannukset vain jatkoivat kasvuaan.

Sipilän hallituksessa Stubb sai valtiovarainministerin pestin, vaikka hänen taloudellinen linjansa on ollut koko ajan Suomelle mahdollisimman vahingollinen, ulkolaisia tahoja hyödyttävä.

Ja silti, Alexander Stubb on edelleen, kaikkien näiden katastorfivuosienkin jälkeen, kokoomuksen puheenjohtaja ja ministerismies. Se on vähän helvetin kummallinen juttu.


4 kommenttia:

 1. Käytin miehestä,vain vähänaikaa sitten määritettä tolvana, nyt katson tuon olevan kohtuutonta,humanismin nimissä meidän tulee armahtaa myös heikompaa ainesta,antaa hänelle kunniallinen reitti syrjääntyä,johonkin sopivan mitättömään vakansiin,misä hän ei kuitenkaan pääsisi sotkemaan isomman ihmismäärän asioita.

  VastaaPoista
 2. Ja mahdollisimman pian eli HETI!

  Näitähän tuntuu riittävän - Suomen johdossa. Katse kääntyy äänestäjiin eli tolvanoihin!


  1%

  VastaaPoista
 3. Valexander Rolexander Stupido on kohta ansainnut kannuksensa asiakirjaväärentäjän perään, mutta toivon heille hyvin huonoa huomista!

  VastaaPoista
 4. You Tubissa on nyt lyhyehkö video "Kasvonsa menettänyt mies".

  VastaaPoista