maanantai 17. elokuuta 2015

UUSI MAAILMANJÄRJESTYS OSA 1

Toisin kuin meillä kovin usein kuvitellaan ja halutaan uskoa, Uusi Maailmanjärjestys ei ole mikään foliopipojen paranoidi fantasia tai mielikuvituksen tuotetta. Se on todellinen idea, johon todelliset henkilöt tähtäävät ja pyrkivät jokapäiväisessä työssään. Lukemattomat ihmiset työskentelevät ympäri maailmaa ja Suomessakin Uuden maailmanjärjestyksen puolesta toisinaan tietämättäänkin.

Loistavia esimerkkejä ovat kaikenlaiset globalisaatio-hankkeet ja Euroopan Unioni, joita kaikkia yhdistää nimenomaan ylikansallisen vallan luominen ohi demokraattisesti valittujen ja valvottujen institutioiden, jotka siis pyritään korvaamaan ylikansallisilla institutioilla. Kansainvälinen hiilipäästökauppa on toinen esimerkki, jonka avulla pystytään suoraan vaikuttamaan kaikkeen teolliseen toimintaan ympäri maailmaa tuo toiminnan hintaa manipuloimalla juuri samaisen päästökaupan avulla.

Idean kannattajia löytyy kaikkialta, kaikista maista, ja yleensä yhteiskunnallisen eliitin joukosta. He voivat olla jäseniä lukuisissa Uutta maailmanjärjestystä ajavissa salaseuroissa, työskennellä suurissa ylikansallisissa yhtiöissä tai politiikassa, mutta yhteistä heille kaikille on usko Uuteen maailmanjärjestykseen ja sen ylivertaisuuteen. Näkemyseroista ja erilaisista näkökulmista huolimatta Uuden maailmanjärjestyksen kannattajia yhdistää kaksi asiaa: usko yhteen globaaliin talouteen ja ylikansalliseen vallankäyttöön ohi kansallisen päätöksentekotason.

Suomessa tämän hetken nimekkäin Uudesta maailmanjärjestyksestä ääneen ja julkisesti puhunut henkilö on presidentti Sauli Niinistö, joka mainitsi asian ääneen eduskunnassa taannoin pitämässään puheessa. Hän ei tietenkään ole ainoa. Monet muutkin suomalaiset vaikuttajat ovat viitanneet puheissaan tähän epämääräiseen Uuteen maailmanjärjestykseen.

Mikä tämä Uusi maailmanjärjestys sitten on? Hyvin yksinkertaistettuna se on globaali taloudellispoliittinen tilanne, jossa kansat ja kansallisvaltiot on syrjäytetty todellisesta päätöksenteosta, jossa kansakunnat on syrjäytetty todellisesta poliittisesta vaikuttamisesta ja vallankäytöstä. Niiden ja demokraattisesti valittujen edustustojen sijaan todellista valtaa käyttää ylikansallinen eliitti, joka muodostuu maailman vaikutusvaltaisimmista ja rikkaimmista ihmisistä.

Juuri siksi Uuden maailmanjärjestyksen kannalta on keskeistä luoda järjestelmiä, joiden avulla ja joille kansallisvaltiot ja paikallistason demokraattisesti valitut institutiot menettävät valtansa ja asemansa. Kansalliset demokraattisesti valitut institutiot korvataan ylikansallisilla organisaatioilla ja niiden suljetulla vallankäytöllä. Tämä on Uuden maailmanjärjestyksen ydin.

Kansallisvaltioiden valtionpankkien, keskuspankkien, haltuunotto on yksi keskeinen elementti tässä Uudessa maailmanjärjestyksessä. Kansallisten parlamenttien vallan siirtäminen ylikansallisille institutioille on toinen tärkeä elementti Uutta maailmanjärjestystä luotaessa. Useimmissa maissa vallansiirto toteutetaan velkavivun avulla, eli luomalla tilanne, jossa kansallinen parlamentti joutuu toteuttamaan haluttua politiikkaa velkojiensa vaatimuksesta. Yleensä velkojina ovat Maailmanpankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto IMF, jonka johtaja Marie Lagarde on useaan otteeseen puhunut Uudesta maailmanjärjestyksestä väistämättömyytenä.

Euroopassa tämä taloudellisen vallankäytön siirto pois kansallisilta demokraattisesti valituilta parlamenteilta ja kansallisilta valtionpankeilta on toteutettu Euroopan keskuspankilla ja yhteisvaluutalla. Juuri siksi silloinen pääministeri Alexander Stubb sanoikin eduskunnassa ennen vuoden 2015 eduskuntavaaleja, että "olemme luovuttaneet rahapolitiikan päätösvallan Brysseliin." Selkokielellä tämä tarkoitti sitä, ettei Suomen eduskunnalla enää ollut todellista taloudellista itsenäisyyttä, vaan että Suomi oli jo alistettu ylikansalliselle epädemokraattiselle vallankäytölle talouspolitiikassa ja siten myös koko yhteiskuntapolitiikassa.

Ylikansalliset vapaakauppasopimukset ovat täysin keskeisessä roolissa Uudessa maailmanjärjestyksessä, sillä niiden avulla kansallisvaltioilta otetaan sopimusteitse pois mahdollisimman paljon valtaa suorassa suhteessa ylikansallisiin suuryrityksiin ja suurpankkeihin, joiden johdossa ja omistajissa on juuri sitä eliittiä, joka pyrkii luomaan tämän Uuden maailmanjärjestyksen, siis siirtämään todellisen toimeenpanovallan itselleen ilman demokraattista prosessia tai valvontaa. Aito demokratia on siis koko Uuden maailmanjärjestyksen vastakohta ja vihollinen.

Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimus NAFTA, transatlanttinen vapaakauppasopimus TTIP ja lukemattomat muut vastaavat ovat kaikki osa tätä Uutta maailmanjärjestystä, jolla kansoilta otetaan pois kaikki valta itseään koskevaan päätöksen tekoon ja se siirretään suuryrityksille, suurpankeille ja ylikansallisille organisaatioille, joihin kansalaismielipide, demokratia tai mikään muukaan tavallisen kansan käytettävissä oleva väline eivät kykene vaikuttamaan millään tavalla.

Euroopan Unionissa tätä toteutetaan näennäisdemokraattisen neuvottelutien kautta, jossa kansallisvaltiot huomaavat erilaisten neuvottelujen seurauksena menettävänsä koko ajan enemmän ja enemmän päätösvaltaansa Euroopan Unionille ja sen institutioille. Näitä puolestaan kehitetään koko ajan suuntaan, jossa ne eivät ole minkään kansakunnan kontrollissa tai valvonnan alla, tai demokraattisen avoimen valintaprosessin kohteena.

Moni suomalainen kuvittelee suomalaisten europarlamentaarikkojen ajavan EU-parlamentissa Suomen ja suomalaisten asiaa, mutta todellisuushan on täysin toinen. Jokainen europarlamentaarikko ajaa vain Euroopan Unionin asiaa ja kuuluu vain yleiseurooppalaisiin ryhmiin. EU-parlamentissa ei ole kansakuntia tai jäsenvaltioita. On vain yleiseurooppalaisia ryhmittymiä, joista yksikään ei aja yhdenkään jäsenvaltion asioita, vaan koko Euroopan Unionin.

EU-parlamentti onkin demokratian irvikuva, jota moni hyväuskoinen hölmö pitää jonkinlaisena eurooppalaisen ihmisen demokraattisena takeena. Sen tarkoitus ja tehtävä on kuitenkin juuri päinvastainen, eli ylikansallisen vallan kasvattaminen ja keskittäminen pois kansallisvaltioilta ja kansoilta. Koko Euroopan kattavat vaalithan ovat demokratian ja kansojen näkökulmasta vain todella kehno vitsi, joissa esimerkiksi Suomi on jo tungettu roska-astian pohjalle jo aikoja sitten.

On arvioitu, että Suomen osuus EU:n päätöksenteosta on runsaan prosentin luokkaa. Jokainen käsittää, ettei sillä osuudella ajeta suomalaisten etuja missään tai mitenkään. Se on meidän "vaikuttamisemme" ja "sananvaltamme". Runsas prosentti kokonaisuudesta. Euroopan Unionissa vähemmistöillä ja kansoilla on aivan yhtä paljon vaikutusvaltaa kuin aikoinaan siinä toisessa unionissakin oli, eli Neuvostounionissa eli Neuvostoliitossa. Sielläkin vallankäyttö oli ylikansallista ja keskitettyä.

Uusi maailmanjärjestys ei ole mikään uusi ilmiö, vaan se on ollut työn alla koko ajan toisen maailmansodan jälkeen. Moni tuon sodan jälkeen perustettu järjestö toimii juuri tämän Uuden maailmanjärjestyksen toteuttamiseksi, joko kaikessa hiljaisuudessa tai jollakin tapaa avoimesti. Kenties meillä parhaiten tunnettu tällainen järjestö on Bilderberg-ryhmä.

Bilderberger-ryhmä perustettiin vuonna 1954 Hollannin Oosterbeekissa hotelli Bilderbergissä. Ryhmä sai nimensä hotellin mukaan, jossa se piti ensimmäisiä kokouksiaan. Ryhmään kuuluu noin 100 maailman vaikutusvaltaisinta ihmistä ja se kutsuu mukaan aina uusia jäseniä ja kutsuvieraita, joita se pyrkii ohjailemaan haluamaansa suuntaan. Ryhmään on aina kuulunut eurooppalaisia aatelisia ja nimekkäistä suvuista Rockefellerit ja Rotschildit ovat olleet mukana alusta saakka.

Bilderbergerien salamyhkäisyys on murentunut vasta Netin aikakaudella, sillä alunperin ryhmään kuuluivat Pohjois-Amerikan ja Euroopan suurimpien mediatalojen omistajat ja johtajat, jotka takasivat täydellisen mediapimennyksen. Kokouksista ja siihen osallistujista on edelleen hankala saada tietoa, eikä kokousten aiheista yleensä tule mitään tietoa. Ranskalainen mediamoguli Thierry de Segonzac onkin sanonut: Bilderbergit ovat liian voimakkaita ja vaikutusvaltaisia paljastettavaksi.

Bilderberg-ryhmän puheenjohtajana toimi pitkään Alankomaiden prinssi Bernhard, joka oli myös entinen SS-upseeri. Mielenkiintoiseksi tämän tekee se, että monet Euroopan unionin perustajista olivat entisiä SS-upseereita ja koko Euroopan Unionin perusidea perustuu natsien jo vuonna 1942 laatimaan Yhteinen Eurooppamme -suunnitelmaan. Prinssi Bernhard joutui eroamaan talousskandaalin vuoksi 1976. Hänen jälkeensä puheenjohtajana on toiminut ainakin lordi Carrington, joka oli entinen Britannian hallituksen ministeri ja Naton pääsihteeri.

Jonkinlaisen käsityksen Bilderberg-ryhmän vaikutusvallasta saa, kun miettii sen ajamien hankkeiden ja luomien ideoiden kohtaloa. Bilderberg-ryhmän ideoita ovat olleet mm. Euroopan Unioni, Rooman sopimus, Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimus, Yhdysvaltain entisille kommunistimaille myöntämä 50 miljardin dollarin lainojen mitätöinti, Trilateral Comission jne.

Yhdysvaltain ensimmäinen mustaihoinen kuvernööri Douglas Wilder kutsuttiin ryhmään, mutta kun hänen nousukiidossa ollut uransa tyssäsi 1984 demokraattisen puolueen presidenttiehdokkuuskisassa, hänet poistettiin kutsulistoilta. Sen sijaan Arkansasin kuvernööri Bill Clinton kutsuttiin mukaan 1991 ja vuotta myöhemmin hänestä tulikin Yhdysvaltain presidentti. Myös Richard Nixonin varapresidentti Gerald Ford oli Bilderberg-ryhmän jäsen.

Bilderberg-ryhmä toimii läheisessä yhteistyössä Trilateral Comission ja Council on Foreign Relations -järjestöjen kanssa. George Bush vanhempi oli Trilateral Comissionin jäsen ja hänen poikansa ympärillä oli lukuisia Bilderberg-ryhmään kuuluvia tai sen toiminnassa mukana olleita. Suomalaisista poliitikoista tunnetuimpia Bilderberg-kutsun saaneita ovat olleet mm. Jutta Urpilainen ja Jyrki Katainen, molemmat erittäin vankkumattomia euron ja ylikansallisen talouden kannattajia varsinkin minsteritoimissaan.

Seuraavassa blogitekstissä tarkastellaan muutamia Bilderberg-ryhmän kanssa toimivia kansainvälisiä järjestöjä hiukan tarkemmin, jotta niidenkin rooli Uuden maailmanjärjestyksen luomiskuviossa tulisi tarkemmin esiin.

http://rayhablogi.blogspot.fi/2015/08/uusi-maailmanjarjestys-osa-2.html

http://rayhablogi.blogspot.fi/2015/08/uusi-maailmanjarjestys-osa-3.html


2 kommenttia:

  1. Loistava blogi! Olet avannut mun silmät, ja kiitos siitä!

    VastaaPoista
  2. Hyvä blogi Sande. Kiitos siitä ja toivon että monen ihmisen silmät avautuu tämän myötä. Itse tästä jo puhunut useasti.

    VastaaPoista