maanantai 18. huhtikuuta 2016

SUOMEN VALTIOTA EI ENÄÄ OLE OLEMASSA

Usein sanotaan, että jokaisella sukupolvella on historiallinen suuri kokemuksensa ja meidän sukupolviemme suuri historiallinen kokemus on eittämättä Suomi-nimisen valtion katoaminen historian hämärään. Me koimme sen, elimme sen katoamisen ja tuhon, elämme sitä parhaillaankin, mutta vasta lapsenlapsemme ja heidän lapsensa ymmärtävät etäämmältä katsoen sen todellisuuden, jota monet meistä eivät kyenneet hahmottamaan. Moni heistä tulee ihmettelemään miten kaikki oli mahdollista, miten meidän sukupolvemme kadottivat Suomen ja antoivat sen kadota.

Suomen itsenäinen valtio ei koskaan ehtinyt täyttää sataa vuotta, vaikka maata hallitseva eliitti ja satraappikunta yrittävät turvallisuussyistä johtuen ylläpitää illusiota, että Suomi täyttää sata vuotta 2017. Todellisuudessahan asia ei ole näin De facto, eikä De jure, ei siis todellisuudessa eikä laillisesti. Eliitti kyllä tietää sen. Sitä ei vain vielä haluta suoraan sanoa suomalaisille, koska elossa on liian paljon niitä, joiden suvut ja perheet maksoivat kovan hinnan Suomi-valtion itsenäisyystaisteluissa, eli Suomen sodissa 1918, 1939-40 ja 1941-45.

Useimmat meistä tietävät miten Suomi itsenäistyi, tuli suvereeniksi valtioksi joka kuului suomalaisille noin 800 vuoden siirtomaakauden päätteeksi. Tämä tapahtui Venäjän imperiumin suistuessa kaaokseen vuonna 1917. Olimme ehtineet olla osa Venäjän tsaarien imperiumia 108 vuotta. Sitä ennen olimme olleet Ruotsin valtakunnan alistettu Itämaa, jossa Suomea tai suomalaisia ei virallisesti edes ollut olemassa. Ruotsin vallan alla oli eletty ennen tsaarin ja Venjän valtaa noin 500-600 vuotta, laskentatavasta riippuen.

Siirtomaa, tai alusmaa aika oli Suomelle ja suomalaisille raakaa ja julmaa aikaa, jolloin Venäjä ja Ruotsi kävivät useimmat keskinäiset sotansa Suomen alueella, suomalaisten kärsiessä sotajoukkojen jaloissa. Valtio oli kaukana Tukholmassa, josta tuli kuninkaan määräyksiä ja lakeja, joita suomalaiset pakotettiin noudattamaan. Suomalaisten omaisuus, maaperän rikkaudet ja muut otettiin enimmäkseen kruunun haltuun tai annettiin ulkolaisille. Suomalaisten rooli Ruotsin valtakunnassa oli palvella, tehdä orjatöitä, maksaa veroja ja olla sotimassa ulkomaalaisen sotilasmahdin käskyjen mukaan.

Pelkästään vuosien 1600-1721 välisenä aikana suomalaisia miehiä kaatui Ruotsin kruunun määräämissä sodissa arviolta 100 - 120 000. Kokonaisväkiluvun ollessa noin 350 000 suomalaista, tuo lukema tarkoittaa sitä, että kokonaiset miessukupolvet tapettiin Tukholman hyväksi käydyissä sodissa, yleensä kaukomailla.

Ruotsin vallan aika oli synkkää myös siksi, että suomenkieli oli olematon virallisesti ja valtakunnassa oli voimassa pitkään myös suomen kielen käyttökielto.  Suomen puhuminen oli siis kielletty ja rangaistukset olivat äärimmäisen kovia kiellon rikkojille. Jo tästäkin syystä tätä "Itämaata" hallitsemaan päästetyt suomalaiset muuttuivat mahdollisimman nopeasti ruotsalaisiksi ja ilman ruotsinkielen taitoa pääsy mihinkään parempaan asemaan oli mahdotonta.

Venäjän vallan aikana suomalaiset säilyttivät alustalaisasemansa, joskin sillä poikkeuksella, että tsaarit myönsivät meille autonomian, eli sisäisen itsehallinnon, toki tsaarien alamaisuudessa. 1860-luvulla Suomessa koettiin silloisen vahvan valuutan politiikan ja Suomen suurruhtinaskunnan tiukan talouden pidon ansiosta afrikkalaistyylisiä nälänhätiä, jolloin suomalaisia kuoli tuhansittain nälkään pitkin poikin maata. Tsaarin vallan aikana Suomi teollistui, rakennettiin rautatieverkosto, sähköverkko, puhelinverkko, ja suomenkielikin sai virallisen aseman 1902. Tsaarin vallan loppuaikoina maata pyrittiin kuitenkin venäläistämään.

Kun Suomi itsenäistyi, siirtomaassa muhineet yhteiskunnalliset paineet räjähtivät käsiin ja käytiin erittäin verinen sisällissota, johon keisarillinen Saksa ja bolshevikkien Venäjä sekaantuivat. Kansallisessa tragediassa kuoli noin 40 000 suomalaista. Myöhemmin 1930-luvulla Suomi vältti täpärästi fasismin, mutta joutui sotimaan itsenäisyydestään 1939-40 vielä kerran. 1941 Suomi joutui mukaan yleiseurooppalaiseen suursotaan ja vältti ainoana Saksan puolella sotineena maana täydellisen miehityksen ja valtauksen, täpärästi. Näissä sodissa suomalaisia kuoli tai katosi 89 108 henkeä. Vammautuneita oli moninkertainen määrä.

Suomi oli siis selvinnyt itsenäisyytensä ensimmäisistä vuosikymmennistä täpärästi, hirvittävän kärsimyksen ja menetysten kautta. Sotien jälkeen valtion tärkeimmäksi tavoitteeksi tuli rauhan takaaminen, joka taas mahdollisti yhteiskunnallisen kehityksen. Sodan hävinneestä, rajusti kärsineestä maasta tehtiin neljässä vuosikymmenessä yksi maailman vauraimmista ja kehittyneimmistä maista koululaitosta uusimalla, terveydenhuollon ulottamisella koko kansan saataville ja huolehtimalla yhteiskunnan vähäosaisista ja eläkeläisistä.

1990-luvun alussa liiaksi itäkauppaan nojannut ja 1980-luvulla finanssipolitiikkansa holtittomasti avannut Suomi ajatui syvään lamaan, josta selvittiin päästämällä oma valuutta markka devalvoitumaan. Kun markan ulkoinen arvo putosi noin 30% yhdessä yössä, suomalainen vientiteollisuus sai historiallisen piristysruiskeen. Pieni mobiilipuhelimia valmistava kumisaapastehdas Nokia nousi kymmenessä vuodessa maailman suurimmaksi alallaan ja pysyikin siellä, kunnes omistus ja puhelinten valmistus ulkoistettiin.

Vuonna 1995 Suomi liitettiin perustuslain vastaisesti, toki neuvoa-antavan rajusti propagoidun kansanäänestyksen jälkeen Euroopan Unioniin. Jäsenyys olisi pitänyt käsitellä perustuslain muutosmenettelyn kautta eduskunnassa, mutta niin ei tehty. Suomi olikin perustuslain vastaisesti Euroopan Unionin osavaltio aina vuoteen 2011 saakka, jolloin 16 vuotta vallinnut laiton tilanne korjattiin lisäämällä perustuslakiin lause: "Suomi on Euroopan Unionin jäsenvaltio."

1995 suomalaisille valehdeltiin suoraan valtiojohdon, vaikuttajien ja median taholta päin naamaa. Suomalaisille uskoteltiin, ettei Euroopan Unioni ole liittovaltio, eli federaatio, eikä siitä ole sellaista tulossa. Kaikkien tiedossa oli kuitenkin jo tuolloin, että jo EU:ta perustettaessa tavoitteeksi oli asetettu nimenomaan liittovaltio, federaatio. Suomi luopui valtiollisesta suvereniteetistaan De facto ja De jure, eli sekä tosiasiallisesti että lakiperusteisesti. Siitä tuli Euroopan Unionin osavaltio, tai poliitikkojen keksimällä suomalaistermillä jäsenvaltio. Korkein päätäntävalta siirtyi Suomen eduskunnasta Euroopan Unionille, jonka direktiivit eli lait otettiin käyttöön.

1999 suomalainen satraappieliitti, eli näennäisesti Suomea johtava, Euroopan Unionin hyväksymä ja sen alaisuudessa toimiva alkuasukaspäälliköiden joukkio, luopui suomalaisesta valuutasta. Jälleen kerran suomalaisille valehdeltiin ja väitettiin, että 1995 oli jo päätetty tästä. Todellisuudessa 1995 kukaan ei edes maininnut markan katoamista, vaikka se ilmeisesti olikin jo tiedossa myös silloin. Suomen valuutta katosi 2002, jolloin myös taloudellinen päätösvalta siirtyi osavaltioparlamentilta ja hallitukselta Euroopan Unionin elimille. Tästä eteenpäin ei ollut enää olemassa mitään suomalaista talouspolitiikkaa, vaan osavaltion hallitus vain sopeutti Suomen osavaltiotalouden Euroopan Unionin määräysten mukaisille linjoille. Tämä kaikki oli myös perustuslain vastaista.

Vuonna 1995 tehtiin kulissien takana myös huomattavasti suurempi perustuslain vastainen rikos. Suomen tasavalta muutettiin kaikessa hiljaisuudessa yhtiöksi, joka rekisteröitiin Yhdysvaltojen yritysrekisteriin. Suomi siis lakkasi olemasta valtio vuonna 1995 ja siitä tehtiin yhtiö. Suomen valtio rekisteröitiin yhtiöksi myös Suomessa, jossa yritysrekisteriin sen toimialoiksi määriteltiin "valtiollinen toiminta." Nämä rekisterimerkinnät paljastavat sen, että Suomen tasavalta lakkautettiin salaisesti 1995 ja sen valtiomuoto korvattiin yhtiöksi. Tämä kaikki oli tietenkin perustuslain ja lain vastaista, rikollista toimintaa.

(rekisteröinnit löytyvät täältä http://rayhablogi.blogspot.fi/2014/12/isanmaasi-suomi-onkin-yritys.html )

Kun Suomen tasavallan rikollinen yhtiöittäminen paljastui vahingossa, satraapit väittivät, että kyse oli vain EU:n määräämän arvonlisäveron käsittelyn helpottamiseksi tehty rekisterimerkintä, jolla ei ollut sen suurempaa merkitystä. Se oli paskapuhetta. Noiden rekisteröintien jälkeen ei ollut virallisesti eikä juridisesti enää olemassa Suomen tasavaltaa, vaan Suomen valtio -niminen yritys.

Vuonna 2014 puolustusvoimien komentaja Jarmo Lindberg allekirjoitti niin sanotun Nato Isäntämaa -sopimuksen, rikkoen perustuslakia, rikoslakia ja lain puolueettomuusmääräyksiä. Hän myös rikkoi sotilasvalansa, sekä virkamiehiä koskevia laillisuusperiaatteita ja lakeja, sillä puolustusvoimien komentajalla ei ole koskaan ollut mitään oikeutta tehdä Suomea koskevia valtiosopimuksia, puhumattakaan sotilaallisesta antautumisasiakirjasta.

(sopimus löytyy täältä http://rayhablogi.blogspot.fi/2015/12/itsenaisyysjuhla-on-irvokas-farssi.html )

Kyseistä sopimusta ei muka löytynyt suomennettuna mistään, joten muut kuin viralliset tahot suomensivat sen. Sopimustekstissä ei mainita Suomea, Suomen turvallisuutta, eikä Suomen oikeuksia kertaakaan. Sensijaan siinä annetaan sekä suomalainen yhteiskunta kaikkine resursseineen, koko Suomen maa-alue ja kaikki kansalaiset ulkoisen sotilasvallan käyttöön ja sen käskyvallan alaiseksi. Se on siis paljon huonompi sopimus kuin Josef Stalinin 1939 tai 1940 esittämät sopimukset. Tuo sopimus oli varmistuslaukaus kituvan Suomen tasavallan otsaan, sillä se lakkautti Suomen puolustusvoimat yksiselitteisesti ja teki suomalaisista asevoimista ulkomaalaisen sotilasmahdin käskyvallan alaisen asejoukkion.

Tämä oli tiivistetyssä muodossa Suomi-nimisen valtion tarina. Suomen valtio, Suomen tasavalta ei aivan ehtinyt olla olemassa vuosisataa ja huomattavan osan olemassaolostaan se sai taistella verisesti hengissä pysäkseen. Sotien uhrauksia ajatellen Suomen valtion katoaminen sopimusteknisin kikoin ja juristien taikajim-metkujen avulla on yksi eurooppalaisen historian uskomattomimpia tarinoita. Kansakunta, joka selvityi sodista joista paljon suuremmat eivät selvinneet, katosi kuin pieru Saharaan petollisen satraappiarmeijan operaatioissa, huomaamatta, vaivihkaa.

Enää tuota Suomen valtiota, Suomen tasavaltaa ei ole olemassa. Ei ole Suomi-nimistä valtiota, vaan Suomen valtio -niminen yhtiö, joka on Euroopan Unionin osavaltio. Sillä ei ole omaa lainsäädäntöä, ei omaa rahaa, eikä omaa armeijaa. Kaikki tuo on kadonnut sopimusteitse.

Sitä ei ole olemassa missään muussa kuin propagandassa, valheissa ja teatterissa, jolla teitä kaikkia sumutetaan uskomaan toisin. Euroopan Unionin osavaltio Suomi toki jatkaa kitumistaan Euroopan Unionin päättäjien alistamana siirtomaana ja vajonnee samaan kurjuuteen, jossa se edellisen kerran kyhjötti 700 vuotta hetkeään odotellen.

Suomen siniristilippu on yhtä korskea ja suurta itsenäisyyttä osoittava kuin Walesin ja Ulsterin lippu. Se on vain nostalginen symboli menneisyydestä, jolla ei ole mitään todellista merkitystä tai arvoa ulkoapäin katsottuna.

Me synnyimme itsenäiseen Suomen tasavaltaan ja katselimme eturivissä kuinka se katosi. Viiden vuosikymmenen kuluttua tarina itsenäisesta Suomesta kuuluu samaan sarjaan kuin vänrikki Ståhlin tarina.

16 kommenttia:

 1. Yksi asia kannattaa myös muistaa tässä suomen "itsenäisyydessä", suomi ei taistellut itsenäisyyttä, suomi sai sen lahjaksi Leniniltä, taisi ukko olla hövelillä tuulella tuona päivänä.

  Suomi on alistujakansa, onhan niitä muitakin (Eesti, Latvia, Liettua, ...), kansallinen itsetunto on täysin olematon, koska mitään omaa kulttuuria ei yksinkertaisesti ole olemassa, ei mitään mitä vaalia ja mistä olla ylpeitä.

  Suomi on kuin se kadulla itseään myyvä narkkari-huora jonka pitää saada piikki seuraavaan satsiin, joka ei kunniota itseään tippaakaan, saa potkia ja hakata, saa paukuttaa mihin reikään haluaa ja nauraa päälle.

  Onko tuollainen narkkihoro ansainnut itsenäisyyttä ?

  Löytyykö suomalaisista selkärankaa puolustaa itseään ja suomea, ryhtyä taisteluun ns.valtaeliittiä vastaan. Ottaa heiltä valta pois (koska ovat myyneet suomen pilkkahintaan, oman etunsa maksimoiden) ja syöstä maanpakoon tai käyttää kansan historiallista oikeutta, tehdä Ceaușescut.

  Itsenäinen kansa on valmis puolustamaan maataan, vaikka sisällissodalla, koska nyt suomalaisen pahin vihollinen on suomalainen valtaeliitti.

  Onko suomalainen riittävän ylpeä puolustamaan itseään ja kansakuntaa, vai suostuuko nielemään valtaeliitin liemet naamalleen ja suostuu lentämään naamalleen katuojaan, varmaan kuolemaan, kärsien hiljaa ja hitaasti.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. En usko, että suomalaiset ryhtyy yhtään mihinkään! Surkeaa sakkia, jota ei omaksi kansaksi usko & halua samaistua ollenkaan.


   1%

   Poista
 2. Surumielistä tekstiä ja täyttä inhottavaa todellisuutta. Entinen Suomikaan ei ollut mikään ihannevaltio, mutta ihan oikeasti siellä sai uskoa, että heikommista pidetään huolta eikä rahaa eikä himoja palvota estottomasti. Kansalla oli yhteishenkeä ja arvoista pidettiin kiinni myös silloin kun se ei ollut itselle edullista.
  Laiha lohtu lienee, että koko läntinen 'vapaa maailma' on vajoamassa syvään alennustilaan. Demokratioista ja sananvapauksista luovutaan. Tilalle tulee Kiinan kaltainen tuotanto-orientoitunut markkinakommunismi, jossa yksilöllistä ihmisarvoa ei enää tunneta. Jumala onneksi voi vielä puuttua tähän touhuun ja todistaa siten, että ihmisen turmelus on peruuttamaton tosiasia. (lopetan uskonto-osuuden tähän, mutta suosittelen sitä antidepressantiksi nykyisen kaltaisessa lähes toivottomassa tilanteessa).

  VastaaPoista
 3. "Todellisuudessa 1995 kukaan ei edes maininnut markan katoamista, vaikka se ilmeisesti olikin jo tiedossa myös silloin."

  Erehdys, asiasta mainittiin valehtelemalla kansalle avoimesti sanomalla että kyllä EU:lle EI merkitse yhteisvaluuttaa (S. Niinistö ja P. Lipponen). Myöhemmin eurouskovaiset huokaisivat helpotuksesta, ettei totuutta kerrottu kansalle ennen vaaleja, sillä silloin kansa olisi taatusti äänestänyt EI EU:lle (mm. P. Salolainen)

  VastaaPoista
 4. Vietän täällä hiljaisen hetken.

  VastaaPoista
 5. Totta varmasti kaikki tämä, niin pahalta tuntuu,,,,

  VastaaPoista
 6. Pieni tarkennus: vänrikki Stool tai Stål, ei Ståhl.

  VastaaPoista
 7. Kirjoitat: "1941 Suomi joutui mukaan yleiseurooppalaiseen suursotaan". Nyt olisi jo korkea aika tunnustaa myös suurelle yleisölle, että Suomi vietiin laittomasti ja tieten tahtoen Saksan rinnalle hyökkäykseen NL:oa vastaan. Ns. kauttakulkusopimuksen tekivät pääministeri Ryti ja ylipäällikkö Mannerheim presidentti Kallion tietämättä. Sopimukselle saatiin jälkikäteen pientä laillisuuden leimaa, kun Ryti valittiin poikkeuslailla presidentiksi Kallion erottua. Eduskunnan ratifioiman Moskovan rauhansopimuksen olisi voinut mitätöidä ainoastaan Eduskunta itse, mutta sille tosiaan uskoteltiin vielä Barbarossahyökkäyksen alettua 22.6.1941, että NL oli muka hyökkääjä. Kesäkuussa tuli NL:sta vielä viljaakin rauhansopimukseen liittyvän taloussopimuksen mukaisesti.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hienosti hallittuja yksityiskohtia kirjoittajalta.

   Poista
 8. Surullista luettavaa... De facto kylläkin.

  VastaaPoista
 9. Suomen hallitus on sitoutunut toteuttamaan EUn johdon asettamia tavoitteita. Kaikki kolme hallituspuoluetta ovat osoittaneet pyrkivänsä vahvistamaan Suomen asemaa EUssa.

  Mitkä ovat EUn toimintatavoitteet?
  1. Pyrkiä etenemään kohti liittovaltiota, mitä nopeammin sitä parempi.

  2. Saattaa kaikki taloudelliset toiminnot yksityisten korporaatioiden hoidettaviksi. Tähän suuntaan tähtää ennen kaikkea jo hyväksytty TTIP sopimus, joka antaa korporaatioille parlamentteja suuremman vallan. Salassa sovitun sopimuksen idea on, että korporaatiot voivat vapaasti toteutta investoimtisuunnitelmiensa tavoitteet piittaamatta yksittäisen valtion lainsäädännostä. Toteutuva liittovaltio tulee toimimaan kansainvälisten korporaatioiden johdolla pankkiirien valvonnassa. Osavaltioitten tehtävät vähenevät merkittävästi. Tehtäviksi jää lähinnä kerätä veroja sekä paikallisiin pikkutarpeisiin että keskushallinnon kustannuksiin. Osavaltioiden hallintaelimiin kansa saa valita halunsa mukaan edustajat pankkiirien asettamista ehdokkaista.

  VastaaPoista
 10. Ebola, lintuflunssa. Niistä varotettiin, niitä pelättiin, saatiin jopa kansalle rokotuksia. Mutta millä seurauksella? Narkolepsiaa saatiin tuhoamaan nuoriamme. Sensijaan suuri mätäpaise on muhinut EU:n ytimessä alusta alkaen. Sitä ruokkimaan ja lihottamaan kansamme vastuun kantajiksi ovat päässeet tuota mätäpaisetta levittävät päättäjät. Birgerbergin salainen peäpaikka takoo tahtonsa ja totetusmääräyksensä näihin henkilöihin. Tietoa määräyksistä ei ole kansalle kuulunut. Julma rangaistus varmaan määrätty salaisista päätöksistä kertoville. Kaikki on vaiennettu. Etelän 2sirkat" ovat saapuneet kaluamaan satomme ja tuhoamaan kansamme. Vain Universumin valvojat tietävät, mitä tuleman pitää. EU on tuhoon tuomittu! 666 valta päätetään maapallon ulkopuolelta. Tähän ei auta politikkojen valehtelu eikä itseihailu ja kansamme jatkuva nöyryytys. Tee toisille niin kuin toivot itsellesi tehtävän. Tyyntä mieltä vaan kaikille. Kaikki järjestyy.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. HPV rokote on vaarallisempi kuin sikainfluenssa rokote koskaan. Se tullaan tulevaisuudessa huomaamaan kun ihmetellään miksi nuorilla naisilla on niin huono hedelmällisyys. Välittömätkin seuraukset ovat olleet karuja. Kanadan rahoittamassa monivuotisessa tutkimuksissa seurattiin HPV rokotettuja tyttöjä. 42 päivän sisällä 10% joutui teholle ja lähes tuhat joutui olemaan sairaalassa useamman päivän. Tutkimus on julkaistu arvostetussa tiedejulkaisussa: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X16002036

   Poista
 11. EU-jasenyyden ja euron välisen kytkennän pimittäminen vei minulta uskon suomalaiseen mediaan. Sen vielä jotenkin ymmärsin, että Esko Aho ja Paavo Lipponen valehtelivat asiasta suullisesti ja Sauli Niinistö kirjallisesti johtamansa perustusvaliokunnan pöytäkirjan kautta. Hehän ovat poliitikkoja, joille "muunnettu totuus" on arkipäivää. Mutta vallan vahtikoiran nukahtamista en ymmärtänyt, kunnes ilmestyi Johanna Korhosen kirja "Kymmenen polkua populismiin". Korhonen oli 90-luvulla Hesarin toimittaja ja olisi muutaman kollegansa kanssa halunnut kertoa eurokytkennästä. Mutta lehden ja ilmeisesti myös yhtiön johto kielsi sen. Silloin Hesarista tuli minulle Pravda.

  VastaaPoista
 12. Pyh! Parempi Euroopan osana kuin Kekkoslaisen Soviet Finlandin lässytysjutut...
  Suomi on ollut itsenäinen vuoteen 1000 saakka eli n. 12000 vuotta!! Sitten tulivat taikauskojen aika ja liittovaltiot sen jälkeen...

  Nyt saa edes tilata leffat kotiin tai piuhaa pitkin, eipä onnistunut vuonna 1994 kun ei kuuluttu Eurooppaan. Ja täällä oli sensuuri; siis aikuisille!

  Kapitalismi on kyllä liian vahvoilla järjestelmänä, mutta demarkiaa on vielä vähän utopistista vaatia :-(


  VastaaPoista
 13. Venäjän vallan aikana suomalaisia kohdeltiin hyvin ja lopulta Lenin antoi Suomelle itsenäisyyden. Lenin allekirjoitti dokumentin minuuttia vaille uuden vuoden eli 31.12.1917. Se on oikea itsenäisyyspäivä. 6.12.1917 eduskunnalle vain esiteltiin Itsenäisyysjulistus. Virallista valokuvaajaa ei pyydetty paikalle ettei selviäisi se että Itsenäisyysjulistus oli saksalaisten laatima.

  VastaaPoista