torstai 7. huhtikuuta 2016

AVOIN VAROITUS PÄÄTTÄJILLE

Herra tasavallan presidentti, rouva eduskunnan puhemies, ministerit, kansanedustajat, virkamiesjohto ja talouselämän johtohenkilöt.

Olette hengenvaarassa. Jokainen teistä on jo nyt mahdollisen väkivallanteon potentiaalinen kohde, juuri nyt, juuri tällä hetkellä. Jokainen teistä saattaa joutua väkivaltaisen päällekarkauksen tai henkirikoksen uhriksi milloin tahansa, missä tahansa. Mikä pahinta, tämä on teidän itsenne aikaansaama vaaratilanne.

Perustuslain, rikoslain, maamme lakien vastaisilla rikollisilla päätöksillänne olette tuhoamassa yhteiskuntaamme kaikin mahdollisin tavoin. Me tiedämme sen. Me näemme sen. Me kuulemme sen. Ketkä me? Me, kaikki aivan tavalliset kansalaiset.

Olette päätöksillänne saaneet aikaan massiivisen työttömyyden, kammottavat irtisanomisorgiat taloudellisestikin menestyvissä yrityksissä, työpaikkojen vähentymisen ja kotimarkkinoita kuristavan massiivisen kulutuskysynnän romahduksen. Olette päätöksillänne saaneet aikaan tilanteen, jossa yrittäminen on lähes mahdotonta ja pahemmin säädeltyä kuin koskaan Suomen historiassa. Yrittäjät ovat säädösten, lupien, verojen, maksujen ja pakkojen suossa teidän päätöstenne vuoksi.

Te olette luoneet päätöksillänne maahan yli miljoonan suomalaisen köyhälistön ja te kurjistatte edelleen tämän luomanne köyhälistön asemaa. Te olette päätöksillänne ajaneet yli miljoona ihmistä tilanteeseen, jossa heillä ei ole mitään menetettävää. Nämä ihmiset on suistettu toivottomuuden tilaan teidän toimillanne, teidän päätöksillänne.

Te olette ajeneet kymmenet tuhannet suomalaiset tilanteeseen, jossa he eivät saa tarvitsemaansa hoitoa eikä heillä ole varaa tarvitsemiinsa lääkkeisiin. Te olette päättäneet, että kymmenet tuhannet suomalaiset menehtyvät hoidon ja lääkkeiden puutteeseen ja tähän joukkotuhontaan syyllisiä ei ole muita. Te olette tehneet ne päätökset, joilla kymmeniä tuhansia suomalaisia eliminoidaan hallinnollisin toimenpitein. Me tiedämme, että te eliminoitte nuo ihmiset tekemillänne päätöksillä.

Jos kuvittelette, että teitä suojelee jokin ihmeellinen asema, tai poliisi tai armeija, elätte harhan vallassa. Tuon miljoonan köyhän joukossa on satojatuhansia sotilaskoulutuksen saaneita ja myös hyvin kokreakoulutettuja. Suomessa oleva armeija koostuu asevelvollisista ja reserviläisistä. Tiukan paikan tullen, kumman puolelle luulette heidän asettuvan? Suojelemaan teitä, vai perheitään ja omaisiaan? Voitte olla varmoja siitä, ettei kovinkaan moni varusmies tai reserviläinen välitä teistä kakkakikkareen vertaa. Omaiset ja perhe ovat tärkeämpiä kuin yksikään teistä.

Jos kuvittelette, että poliisi suojelee teitä, olette väärässä. Sisäministeriön poliisijohto on talutusnuorassanne, mutta rivipoliisit inhoavat teitä. Te olette heikentäneet juuri rivipoliisien asemaa rajulla tavalla ja olette myös vähentäneet heidän määräänsä tuhansilla. Suomessa on nyt noin 6000 poliisia, joista te potkitte pihalle vielä noin tuhat. Se joukko ei kykenisi suojelemaan teitä vaikka tahtoisikin ja on hyvin todennäköistä, ettei rivipoliiseilla ole suurestikaan motivaatiota suojella niitä parasiitteja, jotka ovat ajamassa alas heitäkin.

Me tiedämme, että päätös Euroopan Unioniin liittymisestä tehtiin perustuslain vastaisesti ja tämä rikos peiteltiin vasta vuonna 2011 muuttamalla perustuslakia. Rikollinen, perustuslain vastainen tilanne, eli meneillään oleva rikos jatkui 16 vuoden ajan. Me tiedämme sen.

Me tiedämme, että päätös euron käyttöön otosta tehtiin sekin perustuslain vastaisesti, eli sekin oli rikos. Me tiedämme, että meidän rahojamme on syydetty eurotukiin yli 23 miljardia euroa. Me tiedämme senkin, että näiden lisäksi miljardeja euroa on syydetty erilaisiin yleiseurooppalaisiin finanssitukiaisiin. Me tiedämme sen, että EU-jäsenyyden alkamisesta lähtien olemme maksaneet tarpeettomia korkoja yksityisille suurpankeille noin 70 miljardia, korkoja joita me emme olisi maksaneet Suomen pankille, jos emme olisi olleet eurossa ja EU:ssa.

Me tiedämme senkin, että olemme olleet niin sanottuja nettomaksajia lähes koko EU-jäsenyytemme ajan. Me tiedämme, että sen jälkeen kun kaikki, siis KAIKKI, Euroopan Unionilta saadut tuet on laskettu yhteen, olemme pelkissä jäsenmaksuissa yli 6 miljardia tappiolla. Tämä summa selviää EU:n itsensä ilmoittamista luvuista. Me tiedämme, että teidän päätöstenne vuoksi olemme menettäneet tästä maasta noin 90-100 miljardia euroa Euroopan Unionin jäsenyyden alkamisesta laskien ja me tiedämme, että tämä vaje on suurin syy valtion talousahdinkoon.

Me tiedämme, että SOTE-uudistus, kuntauudistus ja hallintouudistus ovat osia suuremmasta suunnitelmasta, josta käytettiin vuonna 2008 nimitystä valtion konsernimalli. Me tiedämme, että tavoitteenne on lakkauttaa kaikki ministeriöt ja tuhota suomalainen yhteiskunta ulkomaalaisten käskijöittenne ohjeiden mukaisesti. Me ymmärrämme, että te toimitte meitä vastaan ja meidän haitaksemme. Te olette huonontaneet ja pahentaneet elämänlaatuamme ja suomalaista yhteiskuntaa tekemillänne päätöksillä.

Me tiedämme, että tavoitteenanne on tyhjentää maaseutu ulkomaalaisten suuryritysten  tieltä ja me tiedämme, että tarkoituksenanne on myydä tämä maa, sen metsät ja järvet ulkolaisille suuryrityksille. Teidän tarkoituksenne on hävittää Suomi kokonaan.

Me tiedämme, että Nato Isäntämaa -sopimuksella lakkautitte Suomen armeijan ja liititte sotalaitoksen osaksi transatlanttista sotilasjärjestelmää ulkolaisen sotilasmahdin käskyvallan alle perustuslain, rikoslain ja lain puolueettomuusmääräysten vastaisesti, eli rikollisesti. Te siis tuhositte Suomen puolustusvoimat ja annoitte kotimaamme vieraan vallan vapaaseen käyttöön ja käskyvallan alle. Se selviää tuosta sopimuksesta, jossa Suomea tai sen turvallisuutta ei mainita sanallakaan kertaakaan.

Tämä kaikki on johtanut siihen, että tässä maassa on jo nyt kymmeniä tuhansia suomalaisia, jotka vihaavat teitä kaikkia todella kiihkeästi. Toistaiseksi he ovat puristelleet nyrkkejään housuissaan, räyhänneet ja reuhanneet sosiaalisessa mediassa ja Netissä, puuhastelleet pienryhmissä tai kiroilleet kotonaan, mutta me tiedämme, että on vain ajan kysymys, kun he eivät enää tee niin. On vain ajan kysymys, kun ensimmäinen tarpeeksi epätoivoinen käy ensimmäisen teistä kimppuun, joko tieten tahtoen tai vain siksi, että päässä napsahtaa.

Puheenne "Netin vihapuheesta" ja sen suitsimisesta kuvastaa sitä illusiota, jossa elätte. Te kuvittelette oikeasti, että salpaamalla sen ainoan harmittoman tavan purkaa koettua vihaa teitä kohtaan, saatte tilanteen hallintaan. Todellisuudessa, jos päätätte sensuroidan Netin, saatte aikaan tilanteen, jossa teillä ei ole enää mitään käsitystä siitä, kuinka suuressa vaarassa olette. Nyt te sentään saatte sen selville, jos haluatte. Jos sensuroitte Netin, olette pimeässä.

Olette siis itse aikaansaaneet tilanteen, jossa teistä jokainen on suuressa vaarassa milloin tahansa missä tahansa kenen toimesta tahansa. Viha teitä kohtaan on hälyyttävän suurta, laajaa ja sakeaa. Se vavistuu päivä päivältä ja te teette edelleen päätöksiä, joilla lisäätte teitä kohtaan tunnetun vihan määrää. Te kuitenkin jatkatte rikollista toimintaanne täysin avoimesti. Ilmeisesti elätte niin vahvan harhan keskellä, ettette todellakaan käsitä teitä kohtaan tunnetun vihan määrää.

Te voisitte pelastaa itsenne tekemällä toisenlaista politiikkaa, toisenlaisia oikeasti kansaa hyödyttäviä päätöksiä, mutta te ette tee niitä. Te ja nuoremmat seuraajanne elätte kuplassa näkemättä sen ulkopuolelle. Te ette näe, ettei kuplaanne lähesty nuppineula, vaan viikate, vesuri ja kirves. Murheellisinta tässä on se, että te oikeasti voisitte pelastaa itsenne, mutta ehkä te kuvittelette että maahan tulevat ulkomaalaiset sotajoukot pelastavat teidät kuin saduissa ikään. En tiedä. En ymmärrä.

Kun teitä kohtaan tunnettu viha saavuttaa lakipisteensä ja purkautuu, tilanne ei tule olemaan samanlainen kuin vuonna 1918. Te ette löydä valkokaartia suojelemaan itseänne, ettekä te tule löytämään punakaartia viholliseksenne. Se johtuu siitä, että toisin kuin vuonna 1918, nyt kaikki suomalaiset osaavat lukea ja kirjoittaa, ja lähes kaikki suomalaiset miehet ovat saaneet sotilaskoulutuksen ja nimenomaan sissisotaan. Jos vuonna 1918 suomalaiset tappoivat toisiaan muutamassa kuukaudessa noin 40 000, mitä luulette sotilaskoulutuksen saaneiden satojen tuhansien miesten ja naisten saavan aikaan?

Tehkää toisin. Välttäkää kansallinen tragedia. Älkää ajako tätä maata kuiluun. Mutta ette te reagoi tähän varoitukseen mitenkään. Ette edes silloinkaan, kun saisitte tämän paperille painettuna käteenne. Te vain tilaisitte ravintolasta kabinetin, jonka maksasitte firman tai eduskunnan luottokortilla, ajaisitte ilmaisella taksilla syömään, juttelisitte kaltaistenne kanssa ja kun tulisitte ulos ravintolasta kivasti kalliista viinistä hiprakassa, ihmettelisitte miksi väkijoukko karkaisi juuri teidän kimppuunne. Tuossakaan tapauksessa ette ymmärtäisi, että olette itse ajaneet itsenne tuohon tilanteeseen.

Tämä avoin kirje on tarkoitettu teille kaikille. Tämä ei ole uhkaus, vaan varoitus. Tämä on hätähuuto, yritys herättää teidät ruususen unestanne. Teillä ei ole oikeasti montaakaan kaveria ja valtaosa niistä, joiden luulette olevan, jättävät teidät oman onnenne nojaan jos ja kun tilanne räjähtää käsiin. Mutta teillä jokaisella on satoja tuhansia vihamiehiä. Tuhannet heistä ohittavat eduskuntatalon jokapäivä. Te ajatte heidän ohitseen joka aamu. Te kättelette heitä kauppakeskuksissa ja kuvittelette heidän olevan puolellanne. Teitä vihaavia ihmisiä on kaikkialla ympärillänne ja heidän vihansa johtuu teidän tekemistänne päätöksistä ja niiden seurauksista.

Hyvin yksinkertainen ja tilannetta kuvaava tosiasia on tämä: yksi teistä kertoi suoraan, ettette uskalla mennä leipäjonoon turvallisuussyistä. Se kertoo kaiken. Ja te olette ne leipäjonot tehneet, ajaneet ihmiset räntäsateeseen jonottamaan ruokaa. Se on teidän aikaansaannoksenne.

Vetoan teihin: ottakaa tämä varoitus tosissanne. Muuttakaa käytöstänne ja politiikkaanne. Toimikaa tämän kansan hyväksi, tämän maan hyväksi kun vielä voitte.

Minä en halua nähdä tämän maan suistuvan väkivallan kierteeseen, mutta ymmärrän sen olevan nyt yhä todennäköisempää kuin kertaakaan sitten vuoden 1945 Lapin sodan päättymisen. Te ette vain tajua sitä.

Minä en halua veritekoja, väkivaltaa ja murhia, sotatilaa ja sotilaita kaduille. En halua maahamme mitään niin karmeaa tilannetta. Haluatteko te? Ilmeisesti.

Se on äärettömän murheellista ja lohdutonta.

Sami Parkkonen, kansalainen

39 kommenttia:

 1. No sande sä nyt hiillyt turhasta. Oota kun ne luvatut 5 miljardin leikkaukset on tehty. Sitten on aihetta suuttua.
  Ja sä jätit mainihtematta et tää euro sekoilu on maksanut Suomelle yli 1000 miljardia. Työttömyyden aiheuttamana tulon menetyksenä.
  Se alkoi 1990 ja jatkuu edelleen. Se 90 luvun lama oli ekan euro liitoksen syytä. Se hajosi mut uusi pitää.
  Mä laskin et viides vuodes talous on samas jamas kun 1917. Seuraukset tunnetaan.

  VastaaPoista
 2. tämä yli yksi parhaista mitä samilta on tullut...tuli kyyneleitä jo silmäkulmaan

  VastaaPoista
 3. Eihän nyt muuta tarvii kuin sisällis sota hallitusta vastaan sinne kaikki mellakoimaan ja antamaan köniin tuolsista sika SSS hallitusta ottakaamme aseet mukaan ja laitetaan hesa tukkoon ja ollaan niin kauan et hallitus peruu leikkaukset ja erookova kovaa vastaan

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Koska lähdetään...


   Nimim. Syrjäytetty

   Poista
  2. Kaunista. Koruttoman, lohduttoman kaunista.

   Poista
 4. Ikävä kyllä on myönnettävä, että tämä on vai ajan kysymys.
  Päättäjät eivät todellakaan taida ymmärtää, mitä he ovat aikaansaamassa. Tai sitten he eivät välitä, mutta olenhan jo aiemmin sanonut, ettei politiikkaa tehdä ihmisen vaan EK:n ehdoilla...

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. olen mukana 110% mutta olen luvannut, että palaan vain kun isäni maksama hinta suomen itsenäisyydetä on lunastettu tai kun näyttää edes siltä, että se voidaan lunastaa

   Poista
 5. Havaittavissa lupaavaa lipsumista nykyvaltaeliitin otteissa ja hermostunutta nykimistä sen elekielessä. Hyvä Sande, lyö löylyä. Suomi-poika kestää kyllä.

  VastaaPoista
 6. Allekirjoitan tämän.

  -kanssakansalainen, pasifisti

  VastaaPoista
 7. Don´t pick a fight with a man with nothing left to lose...

  Jolla korvat on se kuulkoon. Pahoin pelkään, että varoituksen sanat kaikuvat kuuroille korville. Viisi vuotta sitten arvelin, että etniset konfliktit voisivat puhjeta ensinnä Ranskassa ja Saksassa joskus 2030 tienoilla. Viime vuoden jälkeen pidän todennäköisempänä tätä vuosikymmentä. Se tulee alkamaan pieninä yhteen ottoina. Ikään kuin kipinöinä, jotka leviävät ympäri Euroopan. Näillä konfliktialueille kantaväestön kestokyky on tuolloin saavuttanut jo kauan sitten lakipisteen. Tuolloin väkivaltaisiin toimiin osallistuneilla on kantaväestön laaja hyväksyntä. Muutoin ei voi käydä. Mikäli yhteisössä on vähääkään jäljellä tervettä itsesuojeluvaistoa, se ryhtyy puolustamaan omaa olemassa oloaan kun muuta mahdollisuutta ei enää ole. EU-maiden poliisivoimat ja ehkä armeijat tukahduttavat näitä väkivaltaisuuksia kovin ottein ja varmaan onnistuvatkin ensi alkuun, mutta kipinöitä on mahdotonta kokonaan sammuttaa.

  Suomea ei voi pelastaa muu kuin talouden totaalinen romahdus. Tarkoitan tällä semmoista kurjuutta, että täällä jo nyt olevat turvapaikanhakijat pakenevat Ruotsiin henkensä hädässä. Tämä sukupolvi, joka tästä katastrofista vastaa ansaitsee sen. Se olisi pieni hinta maan historiassa ja tulevien sukupolvien pelastamisessa.

  VastaaPoista
 8. Kiitos hyvästä kirjoituksesta. Se vastannee hyvin monien tuntemuksia. On tuskallista katsoa Suomen romahtamista ja valtaeliitin piittaamattomuutta suomalaisia kohtaan.

  Tänään kävin Helsingin keskustassa. Paljon oli päivystäviä ulkomaalaisia kerjäläisiä keräämässä rahaa isännilleen. Ja edes tuohon ei pystytä puuttumaan. Sairaalassa näin paljon somaleja, liekö olleet hoitajia tai kätilöitä. Afrikka on tullut Suomeen. Katselin ohimennen eduskunnan kyselytuntia. Tyhjää puhetta. Peruspetturi Soini esiintyi. Kyvyttömiä ihmisiä. Ei valtiomiehiä.

  Sisällissota tulee tuottamaan paljon surua. Mutta näinkään ei voi jatkua, että suomalaisilta viedään Suomi ja turvallinen elämä hyvinvoivassa maassa. Meillä on van huonoja vaihtoehtoja valittavana. Katastrofia emme voi välttää. Silloin valtaeliitti todennäköisesti aseistaa maahan tunkeutuneet turvapaikanhakijoina esiintyvät suojaamaan eliittiä suomalaisia vastaan.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Epäilen että aseistus on jo alkanut! En ymmärrä omalla paikkakunnallani ollutta hiljaisuutta, satoja on kuulema VOKissa, mutta niitä ei näy kuin harvanen n.2 kerralla joskus paikallisessa Lidlissä!

   Poista
 9. Se on päivänselvä, että joku ministeri tulee menettämään henkensä tai ainakin vammautuu vaikeasti kun joku itsehillintänsä menettänyt huomaa maanpetturin ja on mahdollisuus saada jonkinlainen mora käteensä silloin. Enää ei tule kokista niskaan, vaan ihan kylmää terästä. Mitä sen jälkeen tapahtuu? Suomen eliitti joutuu panikkiin ja myyvät vaikka mummonsa, että saavat ulkomaisia joukkoja suojelemaan heitä. Oli ne sitten EU:n tai NATOn joukkoja. Sitten ei kestäkään kauan ennen kuin tilanne eskaloituu. Jos eliitti ei tälläistä vaihtoehtoa huomaa kun seuraa jutusteluja toreilla ja turuilla, niin sitten on jotain vikaa itsesuojelun vaistossa. Ehkä ahneus vie vallan ja paikan aivoissa sellaiselta aivotoiminnalta, mutta kun rähinä alkaa niin vain pieni osa siitä roskajoukosta arkadianmäellä pääsee pakenemaan. Läheskään kaikki eivät ole tajunneet tekojensa seurauksia ja ovat äänestäneet niin kuin heille on määrätty, mutta ranskankin vallankumouksessa moni viaton joutui kärsimään. Pari vuotta joudutaan kärsimään todella pahoin vallnkumouksen jälkeen, mutta se on huomattavasti parempi kuin ikuinen velkavankeus meille ja jälkeläisillemme. Ei saa antaa lastemme kärsiä meidän virheistämme. He eivät ole ottaneet velkaa eivätkä valinneet vihollisia.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Aivan. En ole syyllinen Suomen tilanteeseen, mutta jälleen joudun maksumieheksi. Kuten 90-lamassa, menetin työni ja syrjäytettiin pikäaikaistyöttömäksi - kunnes meni terveys.

   Nimim. Ei enää mitään menetettävää

   Poista
 10. YKSITTÄISIIN TERRORISMISIIN TEKOIHIN JA MUIHIN VÄKIVALTAISIIN TEMPAUKSIIN EI KELLÄÄN OLE VARAA.NE SUORASTAAN PAHENTAVAT ASIOITA SIIHEN SUUNTAAN JOSTA EI PALUUTA OLE EDES RAHALLA JA JOS SUOMI EI ITSE PYSTY HULINOITA ESTÄÄ NIIN LUULEEKO JOKU ETTÄ "NAAPURI VALTIOT"EIVÄT TULE VÄLIIN SÄÄTELEE...AINUT JA OIKEA VAIHTOEHTO ON PERUSTAA "KANSANPUOLUE" JOTKA PERUSTUU NÄIHIN NÄKEMYKSIIN JA TEKOIHIN JOILLA VOIDAAN VAIKUTTAA ASIOIDEN KULKUUN HITAASTI MUTTA VARMASTI.MITKÄÄN SODAT JA RÄHINÄT EIVÄT OLE KOSKAAN JOHTANEET MIHINKÄÄN POSITIIVISEEN PÄÄTTÄMISIIN YHTEISISTÄ ASIOISTA...KUN TÄYTYY POISTAA KÖYHYYTTÄ JA VÄÄRÄÄ POLITIIKKAA NIIN ON LUOTAVA UUTTA POLITIIKKAA JA PERUSTETTAVA UUSI PUOLUE"KANSAN-PUOLUE"...ENSIMMÄINEN ASKEL ON OTETTAVA JOS AIKOO"KÄVELLÄ"...PERUSTAKAA "KANSAN-PUOLUE JOS HALUATTE VIELÄ ELÄÄ TÄSSÄ YHTEISKUNNASSA VIELÄ JOSKUS...PAREMPI MYÖHÄÄN KUIN EI MILLOINKAAN!!!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Jo 80-luvun alussa ihmettelin, ettei valtioita pantu vastuuseen tekosistaan. Kun 911 sitten tapahtui, katselin sitä telkkarista ja mietin "Miksi tähän meni niin kauan?". Jotkut ympärilläni miettivät "Miksi?" En viitsinyt valistaa.
   Kun Suomessa tapahtuu, (ei siis 'jos ja kun'), niin arvaan kuinka se menee:
   - Jollakin napsahtaa. Supo on/oli voimaton, koska tämä yksilö ei kuulunut mihinkään ryhmään. Hänellä ei ole entuudestaan mitään.
   - Koko eliitti tulee kameroiden eteen ja tuomitsee teon, jota yritetään selittää. Yksittäistapaus - juu.
   Julkkiksetkin valjastetaan tätä tuomitsemaan ja selittämään, tangolaulajia myöten.
   - Kaikki jotka netissä alkavat kertomaan oikeat syyt ja seuraukset laitetaan tarkkailuun. Kaikki me jotka vastaamme tai kommentoimme tätä Sanden blogia - me olemme tästä lähtien tarkkailussa.
   Resurssien haaskausta - ei se meistä lähde - se lähtee nimenomaan yksilöstä, jolle uskomus yhteiskunnasta ja todellisuus, kun se hänelle valkenee, on aiheuttanut liian suuren ristiriidan. Me sitä vastoin tiedämme, olemme tienneet jo kauan mitä tulee tapahtumaan.
   Supokin tietää, että meidän kommentoijien tarkkailu on turhaa, mutta kupla-ihmiset odottavat sitä heiltä.
   Eihän Sandekaan ole vaarallinen siksi, että hän tekisi jotakin, vaan siksi, että hän ymmärtää, tietää ja kertoo ihmisille mitä tulee väistämättä tapahtumaan. Todellisuuden kauan jo tietäneet, tilanteet ymmärtäneet, ovat ne ainoat, joilla ei napsahda.
   Repiköön eliitti siitä.

   Henry

   Poista
  2. Perustetaan kansanpuolue kuten 'Syriza' ja sitten tulee CIA ja vähän uhkailee pääministeriä, niin homma jatkuu entistä rumempana. Puolue pitää perustaa, mutta sen fyysinen turvallisuus olisi sitten taattava myös. En ole mikään Castro -fani, mutta tällä kaverila oli ainakin tuo turvallisuuspuoli hallussa. Selvisi sadoista ellei tuhansista murhayrityksistä. Suomalaisilla ei ole juurikaan tajua siitä, miten rajuun vapaustaisteluun jouduttaisiin, jos oikeasti alettaisiin ajaa itsenäisyyden (ja järjen) asiaa tässä maassa..

   Poista
  3. Ai että uusi puolue? Etkö jo nähnyt mitä politiikalla saadaan "aikaiseksi"?! Vieläkö uskot "demokratiaan"? Voi reppanaa... Ja suomalaiset äänestäjinä - voiko surkeampaa olla! Täysin kusetettavissa - neljän vuoden välein!

   Poista
  4. "Vieläkö uskot demokratiaan"? Ja suomalaiset äänestäjänä - voiko surkeampaa olla. Kukahan se tässä on reppana? HaluaisItko diktaattorin, maanpetturi! Jos Suomalaisia et Suomessa hyväksy äänestämään, muuta pois!

   Poista
 11. Joo, ei tartte HUUTAA. Kuka hullu sitä sisällissotaa oikeasti haluaisi tai edes kaikkein röyhkeimpien tai ahneimpien likvidointia. Mutta viroista ja päättävistä asemista pois lopuksi ikää; töitä voi tehdä suorituspuolella jos niitä saa. Aivan erityisesti tämä koskee oikeuslaitoksen ylimpiä viskaaleja, jotka ovat laiminlyöneet totaalisesti virkavelvollisuutensa puuttua Sandenkin mainitsemiin erittäin vakaviin rikoksiin.

  VastaaPoista
 12. Osuva kirjoitus. Paljonkohan vielä pitää kurjistaa, että jotain oikeasti alkaa taphtumaan? Suomi on jo lypsetty jotakuinkin kuiviin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Uusista kurjistuksista luin tänään 8.4.2016. Leikataan ensi vuonna jälleen köyhimmästä päästä eli kansan- ja takuueläkettä & eläkeläisten asumistukea + työttömiltä, kun itsehän ovat syyllisiä asemaansa!
   Mitta on todellakin täynnä ja Sande kirjoituksesi osui aivan oikeaan; Hetki on koittanut, kun kohdalle osutaan!

   1%

   Poista
 13. Heti ku alotatte minäki voin palata täältä maonpaosta johon "terveydenhuolto" minut pakotti kohta 4 vuotta sitten. Periksi en anna koskaan koska olen Isäni poika. Mutta yksin on aika voimaton tämän pankkiirivallan edessä. suomessa valta kuuluu kansalle ja se on annettu pankeille 1985 kun suoen keskuspankilta vietiin oikeus painaa rahaa. Kansan se valta pitää ottaa takaisin. Ilman eivät siitä luovu.

  VastaaPoista
 14. Mielestäni tämä kirjoitus ei ole mitään turhasta hiiltymistä. Ihan samat tuntemukset on itselläni, varsin tavallisella työtä tekevällä ihmisellä, että jollekin päättävässä asemassa olevalle käy vielä huonosti kun jollakin taviksella ns. napsahtaa tai ko. henkilöllä ei ole enää mitään menetettävää. En osaa sanoa mikä Suomen voisi pelastaa mutta ei ainakaan nykyiset, selkärangattomat "päättäjät".

  VastaaPoista
 15. Sande ei varoituksessaan käyttänyt sanaa sisällisota, vaan se esiintyi kommenteissa. Oletan, että kyse on spontaaneista teoista tuleva vaara. Jollakin vaan palaa päreet.

  Valtaeliitillä ei ole järjestäytynyttä vastavoimaa. Tässä ikävässä tilanteessa eliitti ei silti voi luottaa enää puolustusvoimiin ja poliisiin. Niissähän on suorittavalla portaalla eliitin halveksimia suomalaisia. Niinpä syntyy tarve turvautua ulkomaiseen voimaan tai vuonna 2015 maahan päästettyihin runsaaseen 30.000 sotilas- ja terroristitaustaiseen muslimimieheen.

  Viimemainituilla ei ole estoja ampua vääräuskoisina pitämiään suomalaisia. Eliitin piirissä voidaan uskoa, että heidän uudet apurinsa pysyvät heidän komennossaan. Näin ei tule käymään. Tuskinpa muslimit ottavat pitkään käskyjä vääräuskoisilta kun lainarahatkin loppuvat.

  VastaaPoista
 16. Kun viime päivät hallituksen toimista ovat osoittaneet, että kaikki mahdollinen täytyy yksityistää ja NOPEASTI, ettei muita vaihtoehtoja edes voi harkita.

  Maamme on kohta amerikkalaisten joukkojen miehittämä, jolloin isäntämaasopimuksen mukaisesti Suomen armeija on alistettu korkeimman amerikkalaisen sotilaan johtoon..

  Samaan aikaan Viroon ollaan tuomassa panssariprikaateja. Merkit viittaavat, että länsi suunnittelee Venäjän alistamista sotilaallisin toimin. Suomen on sen jälkeen pakko myydä kaikki mahdollinen, koska hyokkäys Venäjälle tulee tuhoamaan Suomea erittäin paljon ja silloin tarvitaan kaikkien suunniteltujen soteyritysten sekä maa- ja metsätalousyritysten myyntiä pankkiireille. Rahaa tarvitaan maan jälleenrakentamiseksi.

  Paavo Väyrynen totesi torstain keskustelusta, että kaikki puoluejohtajat haluavat palvella pankkiirien kaikkia toiveita. Muutosta varten Suomi tarvitsee vallankumouksen. Onko niin, että vain ja ainoastaan Paavo Väyrynen voi enää pelastaa Suomen odotettavissa olevasta totaalisesta antautumisesta EUn ja Naton sotaseikkailuihin.

  VastaaPoista
 17. https://youtu.be/WBWjcQq09-Y
  Sande jos on tunti ylimääräistä aikaa niin kuuntele tuo ja kerro mitä mieltä
  Omasta mielestä parhaimpia follow the money tyyppisiä yhteenvetoja pakolaiskriisistä.

  VastaaPoista
 18. Uhri on asemastaan lähes yhtä vastuullinen kuin alistajansakin. 1960-, 70- ja 80-luvulla syntyneet suomalaiset ovat antaneet myydä maansa pois pilkkahintaan ja alistuneet velka- ym. orjuuteen (myös monet hyväosaisiksi itsensä mieltävät). Liekö sattumaa, että kyseiset ikäluokat ovat niitä, jotka jo lapsuudestaan lähtien ovat tottuneet television katseluun. Televisio opettaa ihmiselle suhtautumistavan, jossa tapahtumat vain tapahtuvat nenän edessä eikä katsojalla ole niihin osaa eikä arpaa. Juuri näin on käynyt Suomen hyvinvointivaltion tuhoamisessa. Se on pilkottu, tuhottu ja myyty suurpääomalle pilkkahintaan kirkkaassa päivänvalossa kenenkään normaalijärkisen kansalaisen puuttumatta asiaan. Tärkeintä on ollut esittää ironisia ja nokkelia kommentteja, kun joku törkeys tapahtuu (tyyliin Uutisvuodot ja YLELeaksit). Eli on lähdetty huumaantuneina nyrkkeilyotteluun ja saatu pataan ihan kunnolla. Toinen iso tekijä on ateismi ja muut vastaavat maailmankatsomukset, joilla synnytetään välinpitämätöntä suhtautumista yhteisömoraaliin (ja myös silkkaa pelkuruutta). No se siitä. Vielä voi kuitenkin yrittää pelastaa mitä pelastettavissa on nousemalla niin kovaan vastarintaan, että eliitti taatusti reagoi eikä naura paskaisia niinkuin nyt.

  VastaaPoista
 19. Sande voi saada kadulla pataansa, ihan vaan tiedoksi. Tarkoitan tällä pelkästään hyvää, olenhan kuitenkin vain tavallinen, väkivaltafantasioissa piehtaroiva narsisti, jonka tekemisiin rivipoliisi tuskin puuttuu.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Olet siis bankstereiden juoksupoika henkeen ja vereen? Valmis väkivaltaan jopa omaa maanmiestäsi vastaan joka vain tuo asioita keskusteltaviksi ja tahtoo varoittaa mihin nykyinen meno johtaa? Ymmärrä hyvä mies, ettei se mitään ratkaise, vaikka sande lopettaisi blogittamisen. Tälläisiä blogeja ja vaihtoehtomediaa nousee nyt kuin sieniä sateella, koska lumipallo efekti on jo täydessä käynnissä. Et sinä sitä voi estää. Lopputulosta voi enää hienosäätää, ja sitä sande tässä yrittää neuvoa.

   Poista
 20. Minulle uutta oli tieto, että sana harmageddon tarkoittaa alunperin sitä kun verhot nostetaan ja näyttämö paljastuu suurelle yleisölle. Jonkunmoinen "eliitti" on ihmistä täällä vieny ku litran mittaa viimeset reilu 2000 vuotta ja varmaan jo ennen sitäkin Egyptin yhteiskunnassa. Raamattu on eka petos ja vanhatestamentti perustuu aurinkojumalauskoon,eikä mihinkään muuhun. Yhteiskuntaa sillä on kuitenki hallittu alusta alkaen ja jatkuu edelleen aina siihen päivään jolloin ne verhot avataan jase Armageddon koittaa. Jeeusta saadaan odotella. Ps nämä "asiakirjavuodot" on alkusoittoa tulevalle.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Raamatun Vanha Testamentti perustuu LuojaJumala uskoon ja varoittaa kaikista epäjumalista.Maat ,joissa on ollut Jumalan rakastaminen ja lähimmäisen auttaminen ja oikeudenmukainen yhteiskunta ,ovat menestyneet .
   Ilmestyskirja Uudesta Testamentista on toteutumassa . Lue Raamattu rukoillen läpi ,aloita esim .Evankeliumeista (Johannes tms )

   Poista
 21. Pelkään Velallisten Tuki ryhmän tiedottajana joka päivä, milloin jossain joku ikuisuusvelallinen "repeää" ja silloin kukaan ei pysty enää estämään tilanteiden eskaloitumista. Nyt tarvitaan päättäjiltä todella nopeita toimia -alkaen 90-luvun purkamisesta ja todellisten rikollisten vastuuseen saattamiseen. Esim,. Tietyt pankit ja perintäyhtiöt kiertävät valtionveroja 90-luvun 18% veloilla - joka vuosi - valtion veroja. Nyt on tullut aika laittaa rikolliset tuomiolle ja antaa uhreille oikeutta...näitä uhreja on tullut sitten 90-luvun jatkuvasti samalla kaavalla ja edelleen tulee - kunnes Suomen kansa sanoo EI KÄY!

  VastaaPoista
 22. Vaikka itsekin tuon tekstin asioiden kannalla olen ja tiedän että jatkuvasti samoin ajattelivia tulee lisää niin epäilen suuresti että saattaa kirjoittaja saada kutsun kuulusteluihin tai KRP voi koputtaa pian ovelle. Ja ei auta sananvapauskortti tälläkään kertaa...

  VastaaPoista