perjantai 14. huhtikuuta 2017

HAUTA

On enemmän kuin todennäköistä, että Jeesuksen hauta on jo löydetty. Monet asiantuntijat ovat tyrmänneet monelta taholta tämän kyseisen haudan, on sanottu, että vaikka kyseisestä haudasta onkin löydetty luukirstuja joissa on oikeat nimet, se ei vielä takaa mitään.
Kuolleen meren eteläpäästä Maozan kaupungista on löydetty myös hauta, josta on löydetty nimet Jeesus, Simon, Mariamne, Jaakob (Jacobus) sekä Juudas. Tämä hauta on ensimmäiseltä vuosisadalta eaa., joten Heidelbergin Uuden testamentin tutkimuksen laitoksen johtaja Peter Lampen mielestä asiassa ei ole mitään ihmeellistä.
Lampe unohtaa kuitenkin yhden asian: tämä toinen hauta on ajoitettu täysin oikeaan aikaan, ensimmäiselle vuosisadalle, ja se sisältää ossuaareja, joita käytettiin vain vuosina 30 eaa. – 70 jaa. Se on myös löydetty Jerusalemin läheltä.
Yksi historian merkittävimmistä haudoista tänään

Haudan merkittävyyden kieltäjien joukossa on koko joukko teologeja, historian tutkijoita, raamatun tutkijoita, kielitieteilijöitä ja monia muita alan asiantuntijoita.
Itseasiassa vuonna 2008 järjestettiin kokonainen seminaari, jonka teemana oli kumota haudan merkitys. Kyseessä oli Princetonin yliopiston teologisen seminaarin kolmas symposium ja paikalle oli kutsuttu arvovaltaista väkeä. Jerusalemissa kokoontuneella tiedemiesten ja tutkijoiden joukolla oli mutkikkaasta otsikosta huolimatta vain yksi agenda ja se oli kieltää haudan ja Jeesuksen välinen yhteys. Järjestäjien kannalta symposium ei sujunut ihan käsikirjoituksen mukaan.
Hautaa ensimmäisenä tutkineen kunnioitetun ja arvostetun arkeologi Yosef Gatin leski tuli vastaanottamaan edesmenneen miehensä puolesta tälle myönnetyn palkinnon. Puheessaan leski paukautti pommin arvovaltaisen väen keskuuteen.
- Mieheni, eteläisessä Jerusalemissa sijaitsevan Itä-Talpiotin haudan tutkimuksen pääarkeologi, oli syvästi vakuuttunut siitä, että hauta jonka hän tutki vuonna 1980, oli todellakin Jeesus Nasaretilaisen ja hänen perheensä hauta.
Lesken mukaan hänen miehensä oli salannut haudan vuoteen 1996 saakka, koska pelkäsi löydön aiheuttavan antisemitismin aallon kautta maailman.
Seminaarin jälkeen koko porukka, leskirouvaa lukuunottamatta, syytteli mediaa ja muutamia ihmisiä asioiden sekoittamisesta ja väärän tiedon levittämisestä, valehtelusta ja kaupallisesta sensaatiohakuisuudesta. Princeton antoi virallisen lausunnon, jossa kiisti haudan olevan Jeesus Nasaretilaisen perhehaudan ja syytteli amatöörejä asioiden tahallisesta sotkemisesta.
Talpiotin haudan suuaukko vuoden 1980 kaivauksissa

Kyseessä on siis kuuluisa Talpiotin hauta. Kyseinen hauta löydettiin sattumalta rakennustöiden yhteydessä vuonna 1980 ja se oli arkeologinen sensaatio. Hauta kuului varakkaalle perheelle ja vastaavanlaisia on löydetty noin 900, mutta tämä oli säilynyt suhteellisen koskemattomana ja oli varsin suuri.
1982 tavallisen kerrostalon takapihalla, kirjaimellisesti takapihalla, sijaitsevaan hautaan pääsi talon pikkulapsia. He mönkivät viranomaisten tarkasti sulkemassa ja betonilaatan alle piilottamassa haudassa ja toivat sieltä hautaan unohtuneita uskonnollisia tekstejä. Rouva Tova Bracha ilmoitti asiasta viranomaisille, jotka tulivat ja sulkivat haudan entistä tiukemmin.

Haudassa oli kymmenen ossuaaria, joista kuudessa oli kirjoitusta. Luukirstuissa olivat nimet:
Yeshua bar Yehosef.
Maria
Yose
Maramene e Mara
Matya
Yehuda bar Yeshua.

Ensimmäinen nimi on tietenkin Jeesus Joosefin poika. Tekstin alkuperästä kiistellään yhä, sitä on väitetty väärennökseksi, mutta joiden tietojen mukaan nimi Yeshua on varmasti oikealta ajalta. Myös tekstin loppuosa on joidenkin tutkijoiden mukaan oikealta ajalta. Toisten tutkijoiden mukaan se on väärennös.
Maria lienee Jeesuksen äiti.
Yose on hellittelymuoto nimestä Joosef, jota käytettiin myös Jeesuksen pikkuveljestä Joosefista. Kuka tahansa tämä Joosef onkin ollut, hän on ollut pidetty ja rakastettu poika tai perheen jäsen.
Maramene e Mara on poikkeuksellinen. Maramene on nimen Maria hyvin harvinainen kirjoitusmuoto, sinuttelu ja nimenomaan hellyyttä osoittava muoto. Samaa nimeä käytetään myöhemmissä kristitillisissä teksteissä vain yhdestä naisesta koko maailmassa. Maramene, Mariamne, Maria Magdalena.
Kaiken lisäksi nimen loppuepiteetti Mara tarkoittaa Mestaria. Kuten muistamme, myöhemmässä kristillisessä perinteessä Maria Magdalenasta käytettiin myös ilmaisua Apostolien apostoli. Maramene e Mara on siis suomeksi Maria Mestari, eli Maria Magdalena.
Nimi Matya on arameankielinen muunnos nimestä Matteus. Kuten muistamme, Matteus oli yksi apostoleista ja luultavasti Jeesuksen sukulainen hänkin.
Viimeinen nimi Talpiotin luukirstuissa tuo eteemme arkeologisen faktan: Yehuda bar Yeshua eli Juudas Jeesuksen poika.
Yksi Talpiotin luukirstuista eli ossuaareista

Talpiotin haudasta löydettiin jokaisesta ossuaarista ihmisjäänteitä. Mitään luetteloa ei kuitenkaan tehty, vastoin yleisiä arkeologian periaatteita, tai sitten sellaiset muistiinpanot ovat kadonneet. Haudan lattialta löydettiin edelleen kolme pääkalloa, murskaantuneita luita ja kaikki viittasi siihen, että hauta oli ryöstetty jo antiikin aikana.
Vuonna 2006 Torontossa Kanadassa tehtiin mitokondrio DNA määritys Maramenen ja Jeesus Joosefin pojan luista saaduille näytteille ja tulos vahvisti osaltaan sen, mitä moni oli osannut odottaakin. Nämä kaksi eivät olleet sukulaisia keskenään, siis he eivät jakaneet samaa mitokondrio DNA:ta.
Tästä tieteellisestä faktasta päästäänkin seuraavaan kysymykseen: miten on mahdollista, että nämä kaksi olivat samassa perhehaudassa, kun he eivät olleet biologisesti samaa sukua?
Jompikumpi on avioliiton kautta haudassa, Jeesus Joosefin poika tai Maramene e Mara, Maria Mestari.
Asian olisi voinut tarkistaa helposti tarkemmilla lisätutkimuksilla, mutta valitettavasti kaikki haudasta löydetyt luut on sittemmin luovutettu uskonnollisille viranomaisille hautajaisia varten. Uusia tutkimuksia ei siis enää päästä tekemään.
Luukirstuista on myös tehty niin sanottuja patina kokeita, eli tutkittu niiden pintaan ja kirjainsyvennyksiin tarttunutta likaa ja nämäkin testit ovat varmistaneet, että hauta ja kirstut ovat todella peräsin oikealta ajalta.
Maramene e Mara, Maria Magdalenan toinen nimi, kaiverrettuna luukirstun kylkeen

Ensimmäisten hautaa tutkineitten arkeologien joukossa ollut Amos Kloner torjuu käsityksen siitä, että kyse voisi olla Jeesuksen perhehaudasta. Kloner perustelee kantansa sillä, että kaikki nimet olivat varsin tavanomaisia tuohon aikaan. Kloner on osittain oikeassa, poislukien Maramene. Samoilla linjoilla ovat olleet Richard Bauckham, Paul Maier ja monet muut.
Jos nimi Jeesus, Joosef, Maria, Juudas tai jopa Matteus olisivat missä tahansa kirstussa, niin kuin ovat varmasti, asiassa ei olisi mitään ihmeellistä. Jopa Juudas Jeesuksen poika menisi vielä tämän selityksen piikkiin. Asia kuitenkin muuttuu täydellisesti, kun nimiä ryhdytään tarkastelemaan tilastollisesti.
Toronton yliopiston matematiikan ja tilastotieteen professori Andrey Feuerveger laski, että todennäköisyys sille, että nämä nimet löydetään samasta haudasta, ovat vaihteluista riippuen yhden suhde kuuteen sataan tai yhden suhde miljoonaan ja kaikki siltä väliltä. Siis pienimmillään todennäköisyysluku on 1:600 ja siitä aina 1:1 000 000 saakka.
Tohtori Feuerverger ei ota kantaa siihen kysymykseen onko kyseessä Uuden testamentin perhe, vaan esittää todennäköisyyslaskelmaksi tämän. Useat tutkijat ovat kiistäneet hänen laskelmansa moneen kertaan. Yksi kiista koskee sitä, että Feuervergerin laskelmien mukaan todennäköisyys sille, että näiden muiden nimien yhteydessä löydettäisiin Jeesus Joosefin poika, on 0,53 %.
Kaiverrus niin sanotussa Jeesus-ossuaarissa eli luukirstussa

Stephan Pfann Jerusalemin Pyhän maan yliopistosta on sitä mieltä, että nimet olivat erittäin tavanomaisia eikä asiassa ole mitään ihmeellistä. Pfannin mukaan haudasta löytyneet nimet sisältyvät 75 % kaikista tuolta ajalta löydetyistä nimistä eri ossuaareissa.
St.Andrew’sin yliopiston Uuden testamentin tutkintojen professori Bauckham on esittänyt omia laskelmiaan nimien yleisyydestä ossuaareissa ja tullut siihen tulokseen, ettei nimissä ole mitään ihmeellistä. Colin Aitken Edinburghin yliopistosta on myös esittänyt näkemyksenään, ettei kyse ole mistään poikkeuksellisesta ilmiöstä.
Tosin kukaan heistä ei ole kyennyt selittämään sitä, miksi nämä kaikki raamatulliset nimet, myös Maramene e Mara, jota yksikään heistä ei ole ottanut huomioon sellaisenaan vaan muuttanut sen pelkäksi Mariaksi, ovat samassa perhehaudassa juuri oikealta historialliselta ajalta. Miksei toista vastaavaa hautaa tai löytöä ensimmäiseltä vuosisadalta ole tehty, jos haudassa ei ole mitään poikkeuksellista?
Kuten muistamme, vastaavia hautoja on löydetty peräti 900 ja ossuaarejakin satoja.

Professori James D. Tabor, Pohjois-Carolinan yliopiston uskontotieteitten laitoksen johtaja, arkeologi ja tutkija, uskoo kyseisen haudan olevan Jeesus Nasaretilaisen haudan. Hän on käyttänyt seuraavaa vertausta havainnollistamaan todennäköisyyttä asialle. Vertauksen perusteena on oletus, että Jerusalemissa asui noihin aikoihin 50 000 ihmistä ja perheissä keskimäärin kuusi henkeä. Arviot vaihtelevat 25 - 75 000 välillä.
Jotta koolle saataisiin Jerusalemin asukaita edustava joukko, olisi koottava siis 50 000 miestä, naista ja lasta yhteen. Jos tästä joukosta pyydettäisiin kaikkia Jeesus-nimisiä seisomaan, pystyssä olisi 2 796 miestä.
Kun tämän jälkeen pyydettäisiin, että ne Jeesukset, joiden isän nimi on Joosef, jäävät seisomaan, jäljellä olisi enää 351 miestä.
Kun tämän jälkeen pyydettäisiin, että ne joiden äidin nimi on Maria jäävät seisomaan, jäljellä olisi 173 miestä.
Kun pyydettäisiin, että ne, joiden veljen nimi on Jaakob jäävät seisomaan, olisi alle 1 % todennäköisyys sille, että yksikään jäisi seisomaan.
Eikä tässä ole vielä edes mainittu poikaa Juudasta.

Tilastotieteilijä Jaan Koopmans laski Taborin pyynnöstä todennäköisyyden sille, että ensimmäisellä vuosisadalla Jerusalemissa olisi elänyt perhe, jossa olisivat olleet Maria, toinen Maria, Juudas Jeesuksen poika, Jeesus Joosefin poika, Joosef ja Matteus. Koopmans sai tulokseksi yksi perhe 253 403 perheestä.
Tuo määrä on noin kolmikymmenkertainen niiden perheitten määrään, jotka oikeasti elivät ensimmäisellä vuosisadalla Jerusalemissa.
Kun yhtälöön lisättiin Jaakob Jeesuksen veli, Joosefin poika, jonka niminen ossuaari löydettiin myös Jerusalemin läheltä hieman Talpiotin ulkopuolelta vuonna 2000, todennäköisyys oli yhden suhde 42 723 672.

Haudan ja Jeesuksen yhteyden vastustajat unohtavat yhden erittäin olennaisen seikan: Talpiotin hauta todistaa arkeologisesti, että Jeesus Joosefin poika oli todellakin historiallinen tosihenkilö. Hän ei ollut mielikuvitushahmo, jumalaihminen muiden antiikin puolijumalten joukossa, eikä hän ollut Paavalin yliluonnollinen henkiolento. Hän todellakin oli mies, joka eli ensimmäisen vuosisadan Palestiinassa.


Kuin kipinä nuotiosta, Jeesus oli tullut, loistanut kirkkaasti kuohuvan kansan keskuudessa, ja kadonnut. Hän ei noussut Israelin valtaistuimelle, mutta muutti silti maailman vielä kuolemansa jälkeenkin.
(ote vielä julkaisemattomasta kirjasta Jeesus, elämäkerta. Sami Parkkonen)

12 kommenttia:

 1. Hämmästyttävää tekstiä.
  Onko siellä Sandella isokin toimituskunta? Tutkimusosasto?

  VastaaPoista
 2. Ilmeisesti kristinusko on nyt todistettu hölynpölyksi, kun Jeesuksen haudanhan piti olla avattu ja tyhjä, kun itkevät naiset saapuivat sinne kaksi päivää ristiinnaulitsemisen jälkeen. Ja myöhemmin hänet toki nähtiin 40 päivää ihmisten ilmoilla, mutta hän lensi taivaan tuuliin.
  Niin tämäpäs ei ollenkaan sovi kristitthjen pirtaan! :D

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. uusi testamenttihan on yhteenveto jeesuksen läheisten näkemyksestä ja muistoista liittyen hänen elämäänsä.sisältää ristiriitaisuuksia tietyiltä osin eri henkilöiden näkemyksiä vertailtessa mikä on mielestäni ymmärrettävää.on myös muistettava että jos haluaisi kaikkein todenmukaisimman version olemassaolevien faktojen perusteella,pitäisi päästä vatikaanin arkistoihin sekä venäjälle kuskattuihin konstantinopolin historiankirjotuksiin käsiksi.se on ainakin suht.yleisessä tiedossa että vatikaani muutti yleistä käsitystä kristinuskoon liityvistä yksityiskohdista omiin tarkoitusperiinsä sopivimmiksi.uskontoa on aina käytetty poliittisen vallan välineenä

   Poista
 3. Eikös tosta voi päätellä että hän oli naimisissa.

  VastaaPoista
 4. En tiedä "Sanden toimituskunnan tai tutkimusosaston" olemassaolosta, mutta tiedän, että Sande on hyvin laaja-alainen.
  Toimituskunta tulisi toki perustaa, Sanden johdolla. Ja tietenkin myös kaikki muu siihen liittyvä.

  VastaaPoista
 5. Sandella on paljon hyviä kirjoituksia, mutta tämä menee liian pitkälle. On kiistaton tosiasia, että Jeesuksen hauta on tyhjä! Raamattu kertoo fariseusten ja kirjanoppineiden levittämästä tarinasta, jonka mukaan Jeesuksen ruumis olisi viety haudasta ja siirretty jonnekin muualle. Jeesuksella ei myöskään ollut perhettä. Tämä Sanden kirjoitus pilkkaa ihmiskunnan historian merkittävintä tapahtumaa, Jeesuksen ylösnousemusta. Jos Jeesus ei olisi kuollut eikä ylösnoussut, me kaikki kuolisimme synteihimme. Onneksi Jumala rakasti meitä niin paljon, että antoi ainutsyntyisen poikansa, Jeesuksen Kristuksen, syntiemme edestä. Jokainen ihminen valitsee itse tiensä. Valitettavaa on, että monet valitsevat kuoleman tien eli eivät tunnusta omaa pahuuttaan ja usko Jeesukseen henkilökohtaisena syntiensä sovittajana.
  Monet palvovat (ateisteiksikin itseään tituleeraavat) synnyinmaataan Jumalana. Isänmaallisuus onkin maailman suurin uskonto, jonka varjolla on tapettu lukematon määrä ihmisiä. Jos valtioita ei palvottaisi Jumalina, ei yhtäkään sotaa olisi.
  Monet kristinuskoa kritisoivat eivät erota uskontoa ja elävää uskoa. Kristinusko on uskontona yhtä kuollut ja paha kuin mikä tahansa muukin uskonto. Elävä usko on Jeesuksen elämää hänen omissaan. Jeesuksen oma muuttuu päivä päivältä vapahtajansa kuvan kaltaiseksi. Tällainen ihminen ei voi tappaa eikä tehdä mitään muutakaan pahaa.

  VastaaPoista
 6. Ketä oikeasti kiinnostaa?!
  Meillähän jääkiekko ja Voice`t, Iholla, Vaan elämää yms. hölynpöly paskaa! + Vielä politiikkomme, jota suurin osa kansaa uskoo ja kumartaa!

  VastaaPoista
 7. Uuden Testamentin mukaan Jeesus haudattiin yksin. Eikä kuollut uudestaan vaan nousi taivaaseen. Uskon asia uskooko tähän vai ei. Tuolle haudalle varmaan on monta mahdollista selitystä. Miksi juutalaiset sitä peittelisivät? Riemumielin julkaisisivat kaikki tulokset?

  VastaaPoista
 8. Velhojen neuvosto kiistää tiedot... Simbad merenkulkijan hauta löytyi myös. Enemmän kuin todennäköisesti, vaikka harvemmat aikuiset pitävätkään tätä satua totena...

  VastaaPoista
 9. Kysymys on kai siitä, kuinka luotettavana UT:ia pitää. Jos se on luotettava, haudalle on jokin selitys. Jeesuksen luita siinä ei voi silloin olla.

  VastaaPoista
 10. Näitähän on kaikkia mielenkiintoisia – kuten anglikaanipappi, joka 1970-luvulla lähetti tv-elokuvantekijä Henry Lincolnille kirjeen, jonka mukaan oli olemassa "kiistaton todiste sille, että ristiinnaulitseminen oli petosta ja Jeesus oli elossa vielä vuonna 45". Kun Lincoln ja hänen ryhmänsä yritti haastatella pappia, tämä ei suostunutkaan avautumaan enempää, vaan ainoastaan myönsi saaneensa tiedon ystävältään kaniikki Lilleyltä, joka oli tuolloin jo kuollut. Kiinnostavaa ajatella pappisyhteisöä, jossa salaisuuden sirpaleet kulkeutuvat niille jotka kelvollisiksi katsotaan...

  Mitä Jeesuksen parisuhteeseen tulee, on Raamatussa, Johanneksen evankeliumissa kiinnostavaa aineistoa. Esim. 19. luvussa kerrotaan, kuinka "Jeesuksen ristin ääressä seisoivat hänen äitinsä ja hänen äitinsä sisar ja Maria, Kloopaan vaimo, ja Maria Magdaleena. Kun Jeesus näki äitinsä ja sen opetuslapsen, jota hän rakasti, seisovan siinä vieressä..." Kertomuksessa ei sanota, että haudalla olisi näiden lisäksi ollut Johannes, joksi "opetuslapsi jota Jeesus rakasti" on tavattu tulkita. Toki, jos Johannes olisi evankeliumin todellinen kirjoittaja, hän saattaisi jättää itsensä mainitsematta tapauksen omakohtaisena todistajana. Evankeliumi on kuitenkin tutkijoiden mukaan kirjoitettu vasta 90-luvulla ja opetuslapsi Johannes on tuskin ollut tuolloin enää hengissä. Lisäksi tunnetumman henkilön nimissä kirjoittaminen oli ajanlaskun alkuaikoina suorastaan tapa; tutkijat esimerkiksi pitävät isoa osaa Paavalin kirjeistä tuollaisina väärennöksinä.

  Jos "opetuslapsi, jota Jeesus rakasti" onkin Maria Magdaleena, se selittää varsin ymmärrettävästi 13. luvun kohdan, jossa tämä "lepäsi aterioitaessa Jeesuksen syliä vasten... Niin tämä, nojautuen Jeesuksen rintaa vasten, sanoi hänelle..." Ja tunnetustihan Leonardo da Vinci ymmärsi Pyhässä ehtoollisessaan kuvata tämän "Johanneksen" perin naisellisen näköisenä.

  VastaaPoista
 11. Johannes elää vieläkin ja Jeesus oli esimerkki juutalaiselle miehelle. Siis todennäköisesti naimisissa.Nämä ovat uskonasioita ja kiistanalaisia. Turha kiistellä. Eikä anneta helmiä sioille eli enempää ei kannata kertoa.

  VastaaPoista