keskiviikko 22. kesäkuuta 2016

TTIP:N SUOMALAISET HYÖDYLLISET IDIOOTITHelsingin Sanomissa 20.6. 2016 julkaistu Vieraskynä-kirjoitus on tyypillinen esimerkki siitä, mitä transatlanttisen vapaakauppasopimuksen eteen tehtävä propaganda on. Kyse voi toki olla siitä, että SAK:ssa ollaan täysiä idiootteja, eikä käsitetä lainkaan mistä sopimuksessa on kyse, mutta uskoakseni kyse on puhtaasti poliittisesta ideologiasta. Kuten V.I. Lenin jo aikoinaan totesi ja kuten Suomessa vuosikymmeniä sitten nähtiin, aina löytyy hyödyllisiä idiootteja, jotka ovat valmiita toimimaan oman etunsa vastaisesti itseään vahingoittaen puhtaasti ideologisista syistä. Niin tässäkin tapahtuu.

Yrittäjien etujärjestön nokkamiehen heiluminen tässä asiassa on tyypillistä yrittäjäjärjestötoimintaa. Suomen Yrittäjäthän on jo vuosikymmenien ajan ajanut suuryritysten asiaa ja etua oman jäsenistönsä vahingoksi ja aiheuttanut heille taloudellista ja toiminnallista ahdinkoa linjauksillaan ja tukemalla nimenomaan suuryrityksiä. Niin on tälläkin kertaa. Yrittäjäjärjestön nokkamies ei siis ole yrittäjien, vaan ylikansallisten suuryritysten asialla tässäkin asiassa.

Käydäänpä läpi kirjoitus ja ammutaan alas sen propaganda kohta kohdalta. Ensin otsikko.

"TTIP-sopimus auttaisi yrityksiä ja työntekijöitä".

No ei. Esimerkki Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksesta osoitti, että se on vahingollinen nimenomaan työntekijöille ja paikallistason yrityksille. Jokainen voi tarkistaa asian Detroitista tai Flintistä, Michiganista. Tai Kanadasta. Tai Meksikosta. Tämä väite on mielipide, jolla ei ole mitään totuuspohjaa. TTIP:ssä työntekijöille kävisi kalpaten.

"Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen kannattaa sopia vahvoista säännöistä. Korkeat standardit siirtäisivät maailmantaloutta aiempaa kestävämmälle pohjalle."

Kyse ei ole mistään "korkeista standardeista". Kyse on standardien ja säätelyn purkamisesta kaikin mahdollisin keinoin. Väiste on siis täyttä paskaa.


" Pääkirjoitus 20.6.2016 2:00 Päivitetty: 20.6.2016 13:33

Helsingin Sanomat

Vuodesta 2013 lähtien käydyissä neuvotteluissa tavoiteltu EU:n ja USA:n välinen kauppa- ja investointisopimus TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) on tärkeimpiä kansainvälisiä hankkeita Suomen pienille ja keskisuurille yrityksille sekä niiden työntekijöille."

Tämä pitää sikäli paikkansa, että TTIP on kohtalon kysymys juuri noille firmoille. Jos TTIP toteutuu, PK-sektorista tulee täysin lainsuojaton ja se jää tyystin suuryritysten armoille. Työntekijöiden työsuhdeturva ja asema romahtavat. Se on yksi TTIPn keskeisiä tavotteita. Sopimus pakottaa halpatyövoimamarkkinoihin.

"Suomen viennin arvo on laskenut vuodesta 2012 lähtien, ja uusien vientimahdollisuuksien löytäminen on kansantaloutemme kohtalonkysymyksiä."

Suomen viennin ongelmiin TTIP ei tuo mitään ratkaisuja, koska viennin ongelmat johtuvat eurosta. Sopimuksen ideana ei edes ole suomalainen vienti, vaan maamme markkinoiden avaaminen ulkolaisille suuryrityksille.

"Yhdysvallat on EU:n jälkeen maailman suurin markkina, jossa on kysyntää erityisesti kaikkein korkeimman jalostusasteen tuotteillemme. Jo nyt Yhdysvallat on arvonlisällä mitattuna Suomen tärkein vientimaa."

Yhdysvallat ei ole enää sitä mitä se oli 2013. Kiinan talous ohitti sen maailman suurimpana vuonna 2014. Intiassa ja Kiinassa on noin 600 miljoonaa kuluttajaa, joiden kulutuskapasiteetti on sama kuin EU:ssa. Ne muodostavat maailman suurimman markkina-alueen jo nyt. Ei EU tai USA. Asia tiedostetaan jo USA:ssa, joka onkin siirtänyt huomiotaan nimenomaan Aasiaan, maailman suurimmille markkinoille.

"Tarpeettomia kaupan esteitä purkamalla yrityksemme voivat merkittävästi lisätä kaupankäyntiä yhdysvaltalaisten toimijoiden kanssa. Nykyisin monen pk-yrityksen vientihankkeet kaatuvat sääntelyesteisiin, kuten kaksinkertaisiin lupa- ja hyväksymismenettelyihin ja eriäviin standardeihin. Juuri tällaisia esteitä TTIP-sopimus on purkamassa."

Jostakin kumman syystä Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimus ei tehnyt näin, vaikka sitäkin mainostettiin juuri samalla tavalla. Meksikolaisten yritysten ei ole edelleenkään helppoa tunkeutua USAn markkinoille, puhumattakaan että meksikolaisilla pk-firmoilla olisi nyt jotenkin erityisen kultaiset ajat. Jostakin kumman syystä miljoonat meksikolaiset pyrkivät rajan yli USAan, sensijaan että ilakoisivat vapaakauppasopimuksen tuomista onnen ajoista omassa maassaan. Kanadalaisetkaan eivät ole kauheasti hyötyneet, suuryritykset ovat.

"Kun samalla avataan julkisten hankintojen markkinoita sekä palvelukauppaa ja poistetaan teollisuustuotteiden tullimaksut, yritykset hyötyisivät merkittävästi."

Tämä väite on täysin perätön. Jos näin olisi, maassa toimisi jo nyt tuhansia ja tuhansia terveysalan yrityksiä. Jostakin kumman syystä kuntien palveluista rohmuaa valtaosan pari veroparatiisiyhtiötä ja ne alan pikkufirmat ovat yksi toisensa jälkeen lopettelemassa toimintojaan tai antautuvat veroparatiisifirmojen rengeiksi. Julkisten hankintojen markkinat ja palvelukauppa ovat sanoja, joilla tarkoitetaan yhteiskunnan infran yksityistämistä terveydenhuollosta kouluihin ja tieverkostoon.

"Jos yritykset menestyvät kansainvälisillä markkinoilla, ne voivat palkata lisää työntekijöitä sekä maksaa korkeampia palkkoja ja enemmän veroja. Useissa tutkimuksissa on ennakoitu, että TTIP-sopimuksen välittömät talousvaikutukset ovat myös Suomelle myönteisiä."

Täyttä paskaa. TTIPn tarkoitus on  nimenomaan päinvastainen. Tarkoitus on romahduttaa palkkataso halpatyövoiman avulla. Kuten jo edellä sanoin, tsekatkaa Detroit, Yhdysvaltain autoteollisuuden ja teollisuuden keskus, kahden miljoonan asukkaan suurkaupunki. Ei ole enää. Nyt se on 600 000 asukkaan rauniokaupunki, jonka nopeimmin kasvava ala on alkuasukkaiden harjoittama palstaviljely. Tosi juttu.

"Pidemmällä aikavälillä suomalaiset pk-yritykset ja niiden työntekijät hyötyisivät merkittävästi, kun TTIP-neuvotteluissa sovittuja sääntöjä otettaisiin laajemmin käyttöön maailmantaloudessa."

Miksi maailmantaloudessa otettaisiin käyttöön eurooppalaisten ja amerikkalaisten välinen sopimus? Ei mistään syystä. Miten suomalaiset pk-yritykset ja työntekijät hyötyisivät? Eivät mitenkään. Tämä on täysin perätön väite.

"Korkeita standardeja noudattavat eurooppalaiset ja amerikkalaiset yritykset kärsivät nykyisin kauppakumppanien monista epäterveistä kilpailueduista, joiden rajoittaminen on osoittautunut mahdottomaksi Maailman kauppajärjestössä WTO:ssa. EU:n ja Yhdysvaltojen yhteinen intressi on sopia TTIP-neuvotteluissa vahvoista säännöistä, joita muiltakin alueilta tulevien toimijoiden olisi vastedes noudatettava, jos ne haluavat käydä kauppaa edullisin ehdoin maailman kahden johtavan talouden kanssa."

Kuten sanottua, EU ja USA eivät enää ole maailman johtavia talouksia. EUssa ei ole tapahtunut lainkaan talouskasvua sitten vuoden 2008 jälkeen ja USAn velkapommi tikittää edelleen. USAlla ja EUlla ei ole mitään keinoa estää kehittyvien maiden "epätervettä kilpailua", eikä TTIP sopimus edes käsittele sellaista. TTIP on vain EU:n ja USA:n välinen eikä liity maailmankauppaan mitenkään. Nämä asiat eivät liity toisiinsa mitenkään. Koko edellä esitetty ajatus on allekirjoittajien omaa fantasiaa.

"Sopimukseen kaavaillaan työntekijöiden oikeuksiin, ihmisoikeuksiin, ympäristönsuojeluun, ilmastopolitiikkaan, korruptioon, internetin vapauteen, valtio-omisteisiin yrityksiin ja aineettomiin oikeuksiin liittyviä sääntöjä. Jos näistä säännöistä tulisi maailmanlaajuisia standardeja, maailmantalous ottaisi aimo harppauksen nykyistä kestävämpään suuntaan."

No ei. TTIP sopimus ei luo lisää sääntöjä. Se purkaa niitä. Yksi sen keskeisimmistä tavoitteista on työntekijöiden oikeuksien poistaminen, koska ne haittaavat vapaata kilpailua. TTIP sopimus tähtää valtio-omisteisten yhtiöiden poistamiseen ja korvaamiseen ylikansallisilla suuryrityksillä. Se pyrkii heikentämään ympäristölakeja, jotka haittaavat vapaata kilpailua. Se ei todellakaan puutu korruptioon millään tavalla. Se pyrkii varmistamaan sen, että suuryritysten asema aineettomien oikeuksien suhteen olisi ylivertainen alkuasukkaisiin tai pieniin toimijoihin verrattuna. Kuten edellä olevan viimeinen virke paljastaa, kyse on tässäkin kirjoittajien omasta fantasiasta joka ei perustu mihinkään. "JOS". Se on avain sana tässäkin.

"Julkisessa keskustelussa on esitetty paljon TTIP-sopimukseen liittyviä uhkakuvia. Monet näistä väitteistä eivät kestä kriittistä tarkastelua."

Totta, esille tulleet ovat osoittaneet, että alkuperäiset uhkakuvat olivat paljon vähäisempiä kuin uskallettiin edes kuvitella ja mitä on myöhemmin tullut esiin. Uhkakuvat ovat paljon suurempia. Olisikin hienoa, jos kirjoittajat voisivat osoittaa edes yhden esimerkin paikkansapitämättömyyksistä.

"EU:n julkistamat neuvotteluesitykset ja julkisuuteen vuodetut neuvottelutekstit osoittavat, ettei TTIP-neuvotteluissa ole alennettu sääntelyn vaatimustasoa. Julkiset palvelut ollaan jättämässä sopimuksen ulkopuolelle, ja investointisuojaan liittyviä demokratiavajeita pyritään ratkaisemaan."

Roskapuhetta. TTIPn tarkoitus on nimenomaan purkaa sääntelyä, eli poistaa sääntöjä ja lakeja joiden katsotaan haittaavan vapaata liiketoimintaa. Yksi esimerkki on se, ettei kuluttajille tarvitse kertoa sisältääkö elintarvike GMOta tai onko se geenimuunneltua tai klooripestyä. Julkisia palveluita varten on olemassa TTIPtäkin salaisempi TiSA-sopimus, josta ei ole puhuttu juuri mitään. Se tuodaan TTIPn reppuselässä sisään ja se tuhoaa eurooppalaiset yhteiskunnat ja etenkin pohjoismaiset yhteiskunnat täydellisesti. "Investointisuojaongelmalle", siis suuryritysten oikeudelle puuttua maiden lainsäädäntöön ja lakeihin ja muutella niitä mieleisikseen, ei ole tehty mitään. Komissio vaihtoi vain sen nimeä. Ei muuta.

"EU:n on pidettävä kiinni tavoitteistaan, mutta kauppaneuvotteluissa kunnianhimoinen neuvottelutulos on mahdollinen vain, jos kaikki osapuolet tekevät myönnytyksiä. Yhdysvallat ei suostune esimerkiksi avaamaan merkittävästi omia julkisia hankintojaan, ellei EU tule Yhdysvaltoja vastaan muissa neuvotteluaiheissa."

Yhdysvallat ei tule koskaan avaamaan kaikkia julkisia hankintojaan ulkomaalaisille yrityksille, puhumattakaan siitä että suomalainen pienyrittäjä Kälviältä pääsisi edes näkemään mistä niissä on kyse. TTIP-sopimuksen on nimenomaan avata eurooppalaiset markkinat rajattomasti amerikkalaisille ja ylikansallisille suuryrityksille. Ei sopimus ole mikään reilukerho tai YKn asiakirja. Se on liikejuristien laatima dokumentti, jonka Yhdysvallat yrittää tunkea alas eurooppalaisten kurkusta, koska Washingtonin valtaapitävät ovat suuryritysten edustajia ja ajavat niiden etuja.

"Huomionarvoista on myös, että EU:n sääntely ja toimintatavat eivät ole kaikilta osin parempia kuin menettelyt Yhdysvalloissa."

Niin?

"Esimerkiksi dieselautoja koskevat päästörajat ja näiden valvonta ovat tiukempia Yhdysvalloissa kuin EU:ssa. Tämän Volkswagenin päästöhuijaustapaus näytti toteen."

Autoteollisuuden päästöhuijauksiin syyllistyivät muutkin kuin Volkswagen, myös amerikkalaiset autovalmistajat ja japanilaiset. Esimerkki ei siis oikein toimi, jos seurasi päästöhuijausjupakkaa ensimmäisiä otsikoita pidemmälle.

"Osapuolten tavoitteena on päättää neuvottelut Barack Obaman presidenttikauden aikana tammikuuhun 2017 mennessä. Tavoite on erittäin kunnianhimoinen, eikä siinä pysyminen ole lainkaan varmaa."

Juuri siksi Washingtonin suuryritysten edustajat eli Yhdysvaltojen hallitus painostaa ja destabilisoikin Eurooppaa ja pyrkii pakottamaan sen antautumaan ehdoitta.

"Suomalaisten yrittäjien ja työntekijöiden näkökulmasta aikataulussa pysymistä tärkeämpää on, että saavutetaan kunnianhimoinen, kattava ja tasapainoinen sopimusratkaisu. TTIP-prosessi voi johtaa sopimukseen, jonka avulla Suomessakin yhä useampi kestävästi toimiva yritys ja sen työntekijät voivat päästä globalisaation voittajien joukkoon."

Tämän täytyy olla vitsi. Suomalaisilla yrittäjillä ja työntekijöillä ei ole mitään osaa eikä arpaa koko sopimuksessa. Ei sitä laadita suomalaisia yrittäjiä varten, ei edes eurooppalaisia yrittäjiä varten. Se on suuryritysten projekti. Todellisuudessa suomalaisille pk-firmoille käy kalpaten. Avainsana onkin tässä pätkässä "kestävästi toimivat yritys", joka on termi jolla allekirjoittajat naamioivat tätä ajatusta: se selviää hengissä, joka selviää.

TTIP tarkoittaa suomalaisten yrittäjien jäämistä muurahaisiksi omassa maassaan, koska heillä ei ole mitään keinoja suojautua suuryritysten halpatuonnilta tavaroiden, palveluiden tai jopa työnvoiman suhteen. Suomalaisten yrittäjien maksellessa mystisiä lupia ja muita maksujaan, ylikansalliset toimijat eivät maksele edes veroja. Miten tämä voi olla suomalaisen yrittäjän etu? Ei mitenkään. Puhe "globalisaation voittajista" on siis täyttä paskapuhetta.

Suomalainen työntekijä on jo nyt pelattu ulos työmarkkinoilta halpatyövoiman tuonnin avulla ja TTIP sinetöi kohtalon: palkkataso on pakko romauttaa ja työntekijöistä tulee vain yksi suuryritysten resurssi, aivan kuten sellusta tai loiuhosmurskeesta.

"Aleksi Kuusisto ja Thomas Palmgren

Kuusisto on SAK:n kansainvälisten asioiden asiantuntija ja Palmgren Suomen Yrittäjien kansainvälisten asioiden päällikkö."

Ymmärrän, että Palmgren kuvittelee tietävänsä että TTIP on suomalaisten yrittäjien eduksi, tai että hän toimii suuryritysten edunvalvojana suhteessa suomalaisiin yrittäjiin, mutta sitä en ymmärrä että yksikään ammattiyhdistystoimija voi edes unissaan kuvitella edellä esitettyä. Se vaatii jo täydellistä harhaisuutta, elämää keskellä fantasiaa ja haaveunia. Jokainen tietää, että TTIP ja sen serkut ovat olemassa vain ja ainoastaan suuryritysten eduksi. Ne varmistavat, ettei työntekijöillä ole oikeutta häiritä noiden yritysten toimintaa, mikä tarkoittaa käytännössä ay-liikkeen tuhoa. Ja silti Kuusisto puolustaa tällaista sopimusta!

Karu totuushan on se, ettei kumpikaan herroista edes tiedä mistä neuvotellaan. Kukaan ulkopuolinen ei ole nähnyt sopimusta tai sen luonnosta. Saksalaisparlamentaarikko pääsi vilkaisemaan asiakirjoja ja oli järkyttynyt niiden sisällöstä, joskin hänkään ei voinut kertoa tarkemmin koska joutui ensin vannomaan vaikenemisvalan.

Hollanin Green Peace vuosi jokin aika sitten jonkinlaisen version/joitakin dokumentteja, mutta kukaan ei ole vahvistanut että ne olisivat lopullisia tai edes alkuperäisiä asiakirjoja. Ilmeisesti ne ovat olleet joitakin neuvotteluversioita, mutta nekin ovat herättäneet suurta huolta ympäristöjärjestöissä, ihmisoikeusasiantuntijoissa, ay-liikkeissä, jopa konservatiivipoliitikoissa ja joissakin liike-elämän edustajissa. Se kertoo jo aika paljon se.

Jos TTIP ja sen Hivinä perässä hiipivä TiSA sopimus olisivat meille kaikille hyväksi ja demokraattisia sopimuksia, miksi ne ovat salaisia? Miksi neuvottelut ovat salaisia? Miksi sopimusasiat, -alat, klausuulit ja pykälät ovat salaisia? Koska amerikkalaiset liikejuristit ovat vaatineet niin. Nämä sopimukset eivät ole normaaleja valtiosopimuksia kahden valtion välillä. Ne ovat asiakirjoja, joissa valtiot luopuvat suvereniteetistaan suuryrityksiin nähden. Siitä tässä on kyse.

En viitsinyt kylvää linkkejä pitkin juttua, koska tekin voitte ottaa selvää asioista. Googlailkaa. Kaivakaa esiin faktaa vapaakauppasopimuksesta. Sitä löytyy helposti. Ja ennen kaikkea, älkää uskoko näitä propagandajuttuja, joissa sopimusta mainostetaan täysin perusteettomin väittein. Ja muistakaa, että TTIP:n vanavedessä tulevat TiSA, TPP sekä CETA. Ettekö tiedä mitä ne ovat? Olisikohan jo aika ottaa selvää?

Tiedossa on jo kuitenkin se, että näiden "vapaakauppasopimusten" vuoksi julkista terveydenhoitojärjestelmää ja koko julkista sektoria ollaan tuhoamassa ympäri Eurooppaa. Julkinen sektori kun on sitä "vapaan kilpailun rajoittamista." Koko terveydenhuolto, opetustoimi ja sosiaalipalvelut tulisi yksityistää. Samon yhteiskunnan infra. Ministeri Bernerin ulostulot VR:n, Finnairin ja varsinkin Suomen tieverkon myymisestä ulkolaisille suuryrityksille ovat juuri tätä. Jos ja kun TTIP sopimus ja sen äpärälapset astuvat voimaan, voitte sanoa hyvästit maailmalle jossa kasvoitte.

Siinä "luotettavassa suomalaisessa valtamediassa" ei jostakin syystä ole edes uutisoitu tätä toukokuussa tapahtunutta asian tiimoilta tapahtunutta. Amerikkalaisessa valtamediassa kylläkin asia on ollut esillä:

http://time.com/4312763/ttip-trans-atlantic-trade-deal-obama/ 

Voitte aloittaa näistä, jos omaehtoinen googlaaminen tuntuu liian vaikealta ja raskaalta:

http://www.independent.co.uk/news/business/news/mps-say-secrecy-around-ttip-talks-is-profoundly-undemocratic-a6929661.html 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/may/04/ttip-tpp-trade-deals-secrecy-greenpeace-leak

https://www.ttip-leaks.org/

https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/feb/04/secrets-ttip-corporations-not-citizens-transatlantic-trade-deal

http://www.thelocal.de/20151028/bundestag-head-threatens-to-block-ttip

https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/news/ttip-negotiations-branded-undemocratic-and-non-transparent

http://www.iol.co.za/business/international/secrecy-around-ttip-talks-undemocratic-1997546

http://www.conservativehome.com/thecolumnists/2016/05/iain-dale-ttip-why-should-unelected-transnational-corporations-dictate-the-policies-of-democratically-elected-governments.html

https://www.eff.org/deeplinks/2014/06/what-does-ip-have-do-free-trade-unpicking-undemocratic-ttip

http://www.citizengo.org/en/ec/32138-undemocratic-trade-agreement-negotiated-secret-no-ttip

http://yle.fi/uutiset/professori_vapaakauppasopimus_voi_siirtaa_vallan_eduskunnalta_yrityksille_tai_juristeille/7481436

http://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3149070-vapaakauppasopimus-olisi-vallansiirto-suuryrityksille

http://www.vapaakauppa.fi/myytti-ttip-sopimuksen-lapinakyvyydesta-murtuu/

http://maailma.net/artikkelit/professori_ttipsopimus_kaventaa_vaistamatta_julkista_valtaa

http://www.hs.fi/sunnuntai/a1386995885773

http://kuntalehti.fi/joonamielonen/2014/08/06/ttip-olemattomat-hyodyt-harvalle-demokratian-kustannuksella/

http://maaradio.fi/index.php/fi/blogit/miikka-kallio/140-ttip-tisa-ja-ceta-vapaakauppasopimukset-ihmiskunta-vs-globaali-hirmuhallinto

https://www.kepa.fi/uutiset/11164 

3 kommenttia:

  1. Jes panin itsekin merkille tuon propagandapläjäyksen, ja erityisesti tuon "investointisuojaan liittyviä demokratiavajeita pyritään ratkaisemaan." Että suvaitaan jumaleisson oikein pyrkiä; ratkaisuja voidaan tosin joutua odottelemaan. Taas yksi painava syy pyrkiä kipin kapin eroon EUsta - ihan kuin niitä syitä ei olisi jo nokko.

    VastaaPoista
  2. SAK'n johtajillakin on molemmat jalat tukevasti irti maasta. Sitä se korkea palkka teettää.

    VastaaPoista
  3. jos yrittää suomentaa timen artikkelia tulee vastaus:your client has issued a mail formed or illegal request? sama tulee kaikista obamaa koskevista jutuista ...

    VastaaPoista