sunnuntai 27. joulukuuta 2015

MITEN JA MIKSI SUOMI DESTABILISOIDAAN

Maamme destabilisoidaan juuri nyt. Destablisaatio on Yhdysvalloissa jo 1990-alussa uuskonservatiivien toimesta luotu poliittinen strategiamalli, jonka avulla globaalieliitti saa meidänkin maamme hallintaansa luomalla kaaosta ja sekasortoa. Tarkoituksena ei ole fyysisesti vallata maata, vaan tehdä siitä kyvytön estämään täydellinen eksploitaatio horjuttamalla yhteiskuntaa laajamittaisesti.

Ensimmäinen väline on valtion talouden romahduttaminen. Valtio on saatava ylivelkaantumaan ja sellaiseen velkakierteeseen, josta se ei selviä mitenkään. Tämä tehdään juuri nyt ja euro on se työkalu. Myös EU-jäsenyys on työkaluna Suomen velkavangitsemisessa. Eli lyhyesti: maamme kohtalo on sama kuin Kreikan.


Kaikki edelliset hallitukset ovat leikanneet menoja miljardeilla euroilla, toisin sanoen eliminoineet niitä yhteiskunnan palveluita, joita verorahoilla pitäisi kustantaa. Terveydenhuollon, vanhustenhuollon ja koululaitoksen sekä kenttäpoliisin alasajo ovat juuri tätä. Lisävelkaa otetaan velan maksamiseen juuri siksi, että velka suurenisi. Jokainen mafian lainahai ymmärtää kuvion. Lopulta lainahai sanelee mitä velallinen saa tehdä.

Tähän siis pyritään aktiivisesti. Poliitikkomme ja virkamiehemme ovat leikanneet menoja, siis vähentäneet omilla rahoillamme maksamiamme yhteiskunnan palveluita kymmenillä miljardeilla viimeisten 15 vuoden aikana, ja samaan aikaan ottaneet kymmeniä miljardeja lisälainaa. Minne nuo rahat ovat menneet? Aivan.

Kuten silloinen pääministeri Alexander Stubb sanoi ennen kevään 2015 vaaleja eduskunnan täysistunnossa hyvin painokkaasti: "Olemme luovuttaneet rahapolitiikan päätösvallan Brysseliin."

Toinen instrumentti Suomen destabilisoinnissa on tietenkin niin sanottu pakolaiskriisi. Se on koko EU:n laajuinen projekti, jonka avulla eri maita pyritään suistamaan kaaokseen ja sekasortoon. Pakolaiskriisi on erittäin hyvin toimiva väline, sillä sen teho perustuu peruspsykologiaan. Valmiiksi katkeroituneiden alkuasukkaiden nenän eteen tuodaan tuhansia muukalaisia, joille ruvetaan kovaan ääneen vaatimaan erioikeuksia asumisen ja työpaikkojen suhteen. Tämä synnyttää välittömästi jännitteitä ja skismaa, ja ennenkaikkea hajottaa kantaväestöä ja jakaa sen eri leireihin sujuvasti. Pakolaiskriisi luo myös näppärästi savuverhon muulle destabilisaatiolle.

http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911

Pakolaiskriisivälineen käyttöön kuuluu tietenkin propaganda, jolla luodaan kuvaa äkillisestä kriisistiä, joka tulee yllättäen ja halitsemattomasti. Se on kuitenkin vain propagandaa. Syyrian pakolaiskriisi alkoi jo vuonna 2011. Ukrainasta pakeni jo 2011 lähes kaksi miljoonaa ihmistä. Irakista pakeni miljoonia jo vuonna 2003. Eli todellisuudessa pakolaiskriisit olivat olleet olemassa jo vuosikausia ennen syksyä 2015.

Päätös tämän "pakolaiskriisin" luomisesta, eli pakolaisten ja maahanmuuttajien käyttämisestä mm. Suomen destabilisaatioon tehtiin jo keväällä 2015. Päätös koski koko Euroopan Unionia, joten sen on luultavasti tehnyt koko EU:n johto, eli komissio. Päätöksen toimeenpanon valmistelut alkoivat Suomessa viimeistään toukokuussa 2015 koko valtiokoneiston toimesta, kuten Kunta-lehden jutusta ilmenee.

http://kuntalehti.fi/kuntauutiset/sote/kunnilta-varautumissuunnitelmat-isoon-pakolaismaaraan/

Destabilisaation yksi pakollinen väline on tietenkin valtion turvallisuuskoneiston saattaminen mahdollisimman heikkoon tilaan, jotta se ei voi vastustaa valtion suistamista kaaokseen ja sekasortoon. Juuri siksi esimerkiksi kenttäpoliisien, eli kaduilla liikkuvien poliisien määrää pitää vähentää rajusti ja kansalaisten valvontaa ja urkintaa tekevien poliisien määrää lisätä. Eli koko poliisitoiminnan painopiste siirretään kansalaisten auttamisesta ja turvaamisesta "kansallisen turvallisuuden" (= ylikansallisten toimijoiden) turvaamiseen kansalaisia vastaan. Lisäksi poliisin sisälle pyritään luomaan kiistoja ja sisäisiä rajalinjoja, jotka edelleen heikentävät poliisin kykyä vastata destabilisaatioon tai toimia sitä vastaan.

http://www.svt.se/nyheter/uutiset/poliisit-marssivat-leikkauksia-vastaan

http://www.ksml.fi/uutiset/kotimaa/tietosuojavaltuutettu-poliisi-haalii-lisaa-valtuuksia-rekisterien-kautta/1973840

http://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/nyt-puhuu-poliisijohtajaa-syyttava-poliisi-minun-vaitettiin-syyllistyneen-perattomiin-rikoksiin/5227252

Täysin olennainen asia globalistien näkökulmasta on Suomen armeijan tuhoaminen. Ensimmäinen askel on tietenkin jo otettu luomalla juridinen oikeutus sen tuhoamiseen ja alistamiseen. Tätä kutsutaan ns. Nato-isäntämaa -sopimukseksi. Tuossa sopimuksessa ei mainita Suomen turvallisuutta tai turvallisuusintressejä kertaakaan. Itseasiassa se on vain juridinen asiakirja, joka antaa korkeimmalle Suomessa olevalle Nato-upseerille täyden määräysvallan ja päätäntävallan sekä sotilas- että siviiliasioissa. Lisäksi sopimus velvoittaa Suomen maksamaan kaikki kustannukset ja antamaan koko valtion hallintonsa ulkomaalaisten sotajoukkojen käyttöön. Huomion arvoista on myös se, että päätöksen ulkomaalaisten sotajoukkojen tuomisesta Suomeen tekevät ulkomaalaiset, eivät suomalaiset. Suomelle sopimus ei anna yhtään mitään.

http://anttipesonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/185645-ipu-kaansi-naton-isantamaasopimuksen-mou-suomeksi

Tämän täydellisen antautumisasiakirjan valmisteli salaa pieni ulkomaalaisten etuja ajava suomalaisklikki, eli satraappikunta, johon kuuluivat mm. presidentti Sauli Niinistö, puolustusministeri Carl Haglund sekä puolustusvoimien komentaja.Tähän itsenäisyytemme lopulliseen tuhoamiseen liittyi tietenkin hyvin voimakas propaganda, jossa sopimuksen sisällöstä valehdeltiin suoraan medialle ja kansalaisille.

http://www.kaleva.fi/uutiset/ulkomaat/naton-isantamaasopimus-tarkoittaa-sotilasyksikoiden-avustamista/674205/

Sopimus mahdollistaa tietenkin sen, että kun Suomessa alkavat levottomuudet, Nato tulee kutsumattakin maahamme "auttamaan" Suomen valtiota ja suomalaisia, aivan kuten se on auttanut Libyaa, Syyriaa, Irakia, Afganistania, sekä Ukrainaa. Tässä tilanteessa Suomen puolustusvoimien upseerikuntaan luotu viides kolonna tulee toimimaan miehittäjän kanssa kaikin tavoin kantasuomalaisia vastaan, aivan samaan tapaan kuin missä tahansa länsimaisen sotilaskoneiston valloittamassa maassa. Konsepti tulee olemaan täysin samanlainen. Asiaa valmistellaan jo EU:n korkeimmilla tasoilla.

http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka-ja-talous/sipil%C3%A4-esitys-yhteisist%C3%A4-rajajoukoista-sai-eu-johtajilta-yll%C3%A4tt%C3%A4v%C3%A4n-paljon-kannatusta-1.135195

Keskeinen idea näissä "rajajoukoissa" on se, etteivät ne ole kansallisvaltioiden käskyvallassa ja että ne voidaan sijoittaa mihin tahansa jäsenmaahan riippumatta jäsenmaan omasta tahdosta. Jos ja kun nämä "rajajoukot" tulisivat Suomeen ja Suomi pyrkisi estämään niiden toiminnan, ne voisivat pyytää apua Natolta, joka voisi tulla "auttamaan" niitä Suomen tahdosta riippumatta, Isäntämaa-sopimukseen vedoten. Kaikki tämä on siis jo nyt juridisesti täysin mahdollista.

Jotta suomalaisilla, tai kenelläkään muilla jäsenvaltioiden kansalaisilla, ei olisi sotilaallista kykyä vastustaa ylikansallisia joukkoja omalla maallaan, on erittäin tärkeää riisua kantaväestö aseista. Juuri siksi EU:n komissio pyrkii tekemään sen lakiteitse. Terroristit ovat käyttäneet iskuissaan sotilasaseita, joilla ei ole mitään tekemistä siviiliaseiden kanssa, mutta EU väittää torjuvansa terrorismia vaatimalla siviiliaseiden kieltoa. Se on tietenkin propagandaa. Todellisuudessa siviiliaseiden poiskerääminen mahdollisimman laajassa mitassa on aina kansaa vastaan toimivan eliitin ensimmäisiä pyrkimyksiä. Näin toimittiin natsi-Saksassa, Maon Kiinassa ja näin toimittiin myös Neuvostoliitossa.

 http://yle.fi/uutiset/komissio_saattaa_kieltaa_puoliautomaattiset_metsastysaseet_eussa/8408360

Seuraava kysymys kuuluu tietenkin: Miksi kukaan haluaisi destabilisoida Suomen, joka on ollut geopoliittisesti vakaimpia maita sitten toisen maailmansodan?

Juuri siksi. Suomi on ollut Venäjän rajamaista vähiten ongelmallisin. Juuri siksi Nato ja Yhdysvallat haluaa destabilisoida Suomen, luoda jännitteen myös tänne. Kyse on kylmästä suurvaltastrategiasta. Venäjän etu olisi säilyttää Status Quo, kun taas Yhdysvaltojen näkökulmasta sotilaallinen kriisi Suomessa olisi enemmän kuin toivottava. Silloin Venäjän rajoilla olisi kaksi sotilaallista kriisiä, toinen Ukrainassa ja toinen Suomessa, jotka kummatkin ovat tuoneet Naton sen rajoille.

Yhdysvaltojen strategia ei lähde siitä, että se haluaa kiusata suomalaisia. Se on kylmää harkintaa. Se on pyrkinyt jo vuosia luomaan kriisejä ja jännitteitä Venäjän rajoille Georgiasta lähtien, Baltian miehitystä ja Puolaan sijoitettavien uusien ohjusjärjestelmien avulla. Tarkoituksena on pakottaa Venäjä kriisitunnelmiin ja siten horjuttaa sitä itseään, koska Venäjä on Intian ja Kiinan ohella läntistä talousjärjestelmää haastavan BRICS-yhteisön keskeisiä maita. Kyse on siis talousmaailmansodasta lännen ja BRICS-maiden välillä.

Jos joku epäilee etteikö Suomen destabilisaatio ole agendana, niin voi katsoa mitä CFR eli Council of Foreign Relations ennustaa ensivuodelle. Sen mukaan Suomi on yksi ensivuoden kriisimaita.


Jos joku ei taas tiedä mikä on Council of Foreign Relations niin pieni selitys lienee tässä yhteydessä paikallaan:

Kolmikantakomissiota on joskus kutsuttu Council on Foreign Relationsin julkisuustempuksi ja puskuriksi, ja ne toimivatkin tiiviissä yhteistyössä. Council on Foreign Relations, Ulkomaansuhteiden neuvosto, toimii Kolmikantakomission kanssa läheisesti myös Bilderberg-ryhmän kanssa, vaikka onkin sitä huomattavasti vanhempi.

Ulkomaansuhteiden neuvoston alkuna voidaan pitää presidentti Woodrow Wilsonin vuonna 1917 järjestämää kokousta, joka pyrki määrittelemään ne rauhanehdot, jotka Yhdysvallat esittäisi ensimmäisen maailmansodan päättymisen jälkeen. Näistä ehdoista keskeisiä olivat kaikkien taloudellisten rajoitusten poistaminen valtioiden väliltä, maailmanlaajuinen vapaakauppa ja kansakuntien välisen liiton perustaminen. Viimeksi mainittu toteutuikin Kansainliiton muodossa.

Maailmansodan päättymisen jälkeen, vuonna 1919 Britannian ja Yhdysvaltojen rauhanneuvottelijat tapasivat uudelleen Pariisissa ja perustivat Institute of International Affairs -nimisen järjestön, jonka brittiläinen haaraosasto sai nimekseen Royal Institute of International Affairs. Järjestön amerikkalainen osasto perustettiin vuonna 1921 ja se sai nimekseen Council on Foreign Relations, Ulkomaansuhteitten neuvosto. Yksi sen ensimmäisistä säännöistä oli, että jokainen joka paljastaa ulkopuolisille jotakin sen toiminnasta, erotetaan välittömästi.

Useat alkuperäiset jäsenet olivat upporikkaan rosvoparoni J.P. Morganin miehiä ja neuvosto ajoikin alkuaikoinaan surutta Morganin etuja. Morganhan tunnetaan miehenä, joka ei maksanut lainkaan veroja, vaikka Yhdysvaltain senaatti niin vaati. Yhdysvaltain hallitus ei koskaan ryhtynyt perimäänkään maksamattomia veroja Morganilta, joka oli yksi maailman rikkaimmista ihmisistä.

Tämä Ulkomaansuhteitten neuvosto pitää päämajaansa New Yorkissa rakennuksessa, jonka sille lahjoitti äveriäs Prattien suku. Prattit johtivat tuolloin Rockefellerien omistamaa ja perustamaa Standard Oil - yhtiötä. Alunperin neuvoston jäseniä oli 1500, mutta sittemmin jäsenmäärä on kasvanut yli kolmen tuhannen.

Ulkomaansuhteitten neuvoston jäseniin ovat kuuluneet mm. CIA:n johtajat Allen Dulles, George Bush vanhempi, sekä legendaarinen kylmän sodan vakoojamestari William Casey. Jäseniin on kuulunut myös muuan Henry Kissinger, joka oli jäsenenä myös presidentti Trumanin perustamassa Psykologisten strategioiden lautakunnassa, jonka tehtävänä oli hallinnoida psykolgis-poliittisia operaatioita. Tämä muuttui presidentti Eisenhowerin aikana Operaatioiden valvontalautakunnaksi ja presidentti Kennedyn valtakaudella Erikoisryhmäksi, joka toimii edelleen ja jonka johdossa on edellen Ulkomaansuhteiden neuvoston jäseniä.

Helmikuussa 1941 Ulkomaansuhteiden neuvosto perusti Yhdysvaltain ulkoministeriöön Erikoistutkimuksen osaston, jonka tehtävänä oli suunnitella ja johtaa turvallisuuteen, asevarusteluun, politiikkaan ja talouteen liittyvää tutkimusta. Selkokielellä osaston tehtävä oli siis tuottaa tietoa ja tutkimusta ulkoministeriön päätösten pohjaksi. Meillä vastaava elin on Ulkopoliittinen instituutti, joka ajaa sekin NATO:n ja Yhdysvaltain agendaa Suomessa. Yhdysvaltain ulkoministeriön Erikoistutkimuksen osasto on edelleen olemassa ja sitä johtavat edelleen Ulkomaansuhteitten neuvoston miehet.

Ulkomaansuhteitten neuvoston alkuperäinen rahoitus tuli suurliikemiehiltä kuten J.P. Morgan, Rockefeller, Otta Kahn jne., mutta nykyisin sen toiminnan rahoittavat mm. Texaco, General Motors, Xerox, monet muut suuryhtiöt sekä Rockefeller Brothers Fund -säätiö.

Ulkomaansuhteitten neuvosto pyrkii toiminnassaan edistämään globalisaatiota ja sen julkisenä äänitorvena toimii Foreign Affairs -julkaisu. On sanottu, että Yhdysvaltain ulkopolitiikassa ei ole tehty juuri lainkaan ulkopoliittisia päätöksiä, joilla ei olisi ollut tämän julkaisun tukea takanaan.
Eläkkeelle jäänyt amiraali Chester Ward oli neuvoston jäsen ja hänen mukaansa Yhdysvallat toteuttaa juuri sitä ulkopolitiikkaa mitä neuvosto haluaa. Jokainen sen agendaa vastustava henkilö ja taho saatetaan naurunalaiseksi ja kaikki vastarinta pyritään "hajoittamaan älyllisesti ja poliittisesti."

Ulkomaansuhteitten neuvoston jäsenet ovat olleet Yhdysvaltain presidentin viran lähipiirissä aina 1900-luvun alusta saakka. Vuoden 2000 presidentinvaaleissa kisanneet Al Gore ja George W. Bush olivat molemmat neuvoston jäseniä. Bill Clintonin hallinnossa työskenteli noin sata neuvoston jäsentä, joiden tehtävänä oli levittää "globalisaation ilosanomaa" ympäri maailman.

Ulkomaaneuvoston sisäpiiristä on myös peräisin näkemys, että Yhdysvallat voisi voittaa ydinsodan ja tämän ajatuksen pääarkkitehti oli Henry Kissinger. Ulkomaansuhteitten neuvosto oli myös vakuuttamassa presidentti Trumania siitä, että NATO pitää perustaa ja että asevarustelu on aloitettava Neuvostoliiton uhkan torjumiseksi. Neuvostoliitto katosi jo vuonna 1992, mutta sama politiikka jatkuu edelleen. Nyt vastustajina ovat Venäjä ja Kiina, jotka pyrkivät luomaan Uudelle maailmanjärjestykselle vastakkaisen globaalin talousjärjestelmän, BRICS:in.

Sekä Trilateral Comission, Kolmikanta komissio, että Council on Foreign Relations, Ulkomaansuhteitten neuvosto, työskentelevät ahkerasti Bilderberg-ryhmän kanssa ja monet vaikutusvaltaiset henkilöt ovat näiden kolmen salaseuran jäseniä.

http://www.cfr.org/

Näitä geopoliittisia syitä merkittävimmät ovat kuitenkin taloudelliset intressit. Edellä jo kuvattiin kuinka globaalissa mitassa kohtalaisen raharikas Suomi imetään lainavivun avulla rahattomaksi, mutta taloudellisia intressejä on muitakin. Näistä keskeisin on kaivostoiminta, jota on hivutettu koko ajan ulkomaalaisomistukseen. Jo nyt maassa toimivat ulkomaalaiset kaivosyhtiöt kieltäytyvät maksamasta veroja ja saavat maaperän rikkauden ilmaiseksi käyttöönsä. Irvokkainta on, että veronmaksajat tukevat näiden ulkomaalaisten vampyyrifirmojen toimintaa miljoonilla vuosittain.

Tämä oli tilanne 4 vuotta sitten ja nyt se on luultavasti tätäkin pahempi, eli näin veronmaksajat tukiva ulkomaisia kaivosyhtiöitä vuonna 2011:

Kylylahti Copper (Australia) 4,3 milj €,

Endomines (Ruotsi) 2,3 milj €,

Agnico-Eagle (Kanada) 1,4 milj €,

Yara (Norja) 1,8 milj €,

Nordic Mines 1,3 milj € (Ruotsi),

Omya (Sveitsi) 450 000 €,

Kalvinit (Ruotsi) 370 000 €,

Belvedere Mining (Kanada) 350 000€,

Pyhäsalmi Mine (Kanada) 34 000€,

Mondo Minerals (Hollanti) 24 000€,

Lappland Goldminers (Ruotsi) 9000€

Lähde. Yritykset, TEKES, TEM, TE-keskukset 1997-2011


http://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/08/27/hullut-paivat-kaivoksilla-kasikirjoitus

Kaivosyhtiöiden näkökulmasta Suomi on maailman kolmanneksi houkuttelevin kohde, sillä täällä saa toimia suhteellisen vapaasti ja huoletta ja esiintymiä riittää. Valtausten tekeminenkin on helppoa ja lakien mukaan valtausalueella asuvan kantaväestön on häivyttävä kaivoksen alta. Tämä on mahdollinen kriisitilanne ja juuri siksi maahan pitää saada ulkolaisia sotajoukkoja, siltä varalta etteivät suomalaiset poliisit ja sotilaat suostu pakkosiirtämään alkuasukkaita bisneksen tieltä. Tällaisia valtausalueita on maassamme lukuisia.

http://yle.fi/uutiset/tuoko_ryntays_kaivoksen_naapuriisi_katso_kartalta/6476988

Ylikansallisten kaivosyhtiöiden näkökulmasta Suomi on vähintäänkin kymmenien miljardien dollarien arvoinen potti, jos ei enemmänkin. Kaivosyhtiöt ovat aina, kautta teollisen historian, olleet öljy-yhtiöiden ohella kaikkein hanakimpia käyttämään sotilaallisia keinoja tavoitteidensa saavuttamiseksi. Sen ne ovat tehneet Chilessä, Papua-Uudessa Guineassa, Malissa jne. Niin ne tekevät Suomessakin, jos niiden taloudelliset intressit ovat uhattuina. Emme me ole niiden näkökulmasta mikään erikoistapaus.

Jos joku epäilee, ettei Suomesta löydy tarpeeksi arvokasta materiaa tuollaiseen, kannattaa muistaa että Pohjanmaan litium-esiintymä on Euroopan suurin. Litium on yksi maailman strategisesti tärkeimmistä mineraaleista ja mm. Kongon verinen ja pitkä sisällissota käytiin pääasiassa juuri tämän mineraalin hallinnasta. Litium selittää Naton, Yhdysvaltojen ja lännen kasvaneen kiinnostuksen maatamme kohtaan. Ne heräsivät vasta kun varmistui, että me olemme koko Euroopan litium-rikkain maa. Sitä ennen kiinnostus oli kovin vähäistä.

http://yle.fi/uutiset/koekairaus_vahvisti_kaivosyhtion_arvion_litium-varoista_keski-pohjanmaalla/7599072

http://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/metalli/2009-10-02/Pohjanmaalla-muhii-j%C3%A4ttipotti---Suomesta-Euroopan-suurin-litiumin-tuottaja-3279562.html

http://www.nordicmining.com/keliber-lithium/category290.html

Edeltävä linkki paljastaa, että hanke on tosiaan ulkomaalaisten hallinnassa ja että se on ainutkertainen koko Euroopassa. Eli se on korkeimmassa strategisessa kategoriassa sekä EU:n, Naton että yhtiön arvioissa.

Juuri tästäkin syystä olemme aktiivisen destabilisaation kohdemaa juuri nyt. Yhteiskunnallisen epätasa-arvon rakentaminen, pelottelupolitiikka, kansalaisten painostus ja uhkailu, shokkitalous, hallintouudistus, SOTE, "pakolaiskriisi", kaikki nämä ovat toimia, joilla ulkomaalaisten juoksupoikina toimivat suomalaiset satraapit pyrkivät hajottamaan kansakunnan ja kansan ja tekemään Suomesta impotentin kehitysmaan ulkolaisten tahojen hyödynnettäväksi. Se tapahtuu juuri nyt, parasta aikaa, silmiemme edessä.

Se maa, jossa kasvoimme ja kävimme koulumme, jossa jokaisella syntyperästä ja taustasta riippumatta, oli yhtäläiset mahdollisuudet, on lakkautettu kokoomuksen, sosialidemokraattien, keskustan, vihreiden, perussuomalaisten, kristillisten, RKP:n, vasemmisto(liiton) ja virkamieseliitin toimesta, Elinkeinoelämän etujärjestöjen toimesta.

Tätä te katsotte juuri nyt uutisista. Huomenna te ehkä näette jo tämän.


14 kommenttia:

 1. On mahdollista ettei Suomen/EU:n/maailman destabilisaatiosta ole päätetty missään kokouksessa, vaan "päätös" on syntynyt samaan tapaan kuin juutalaisten lopullinen tuhoaminen ("Endlösung") aikanaan: siitä ei päätetty missään ainakaan virallisesti, mutta pidettiin itsestäänselvänä että asiasta oli päätetty, ja siksi sitä alettiin toteutettaa.

  Tällainen päätösmekanismi myötäilisi ainakin ystävämme Stubbin tapaa nähdä maailma silkkana fiktiona ympärillään...

  VastaaPoista
 2. Onneksi tulee aina vastavoima. Vallankumouksen tuulet jo puhaltavat, vaikkakin vielä heikonlaisesti. Tulee vain maksamaan verta kehityksen pysäyttäminen varsinkin, kun suurin osa ihmisistä ei edes tajua tilannetta.

  VastaaPoista
 3. Vähämielistä puhetta... Litiumkaivokset juurikin on pääosin suomalaisten hallussa. Sijoittamisesta et ymmärrä ainakaan yhtään mitään. Hommahan ei pyöri vieläkään.

  http://keliber.fi/osakkeenomistajat

  Nordic Mining omistaa tuota Keliberiä 25% verran ja sitä voi ostaa suoraan Oslon pörssistä suomalaisetkin. Ei muuta kuin ostamaan! Kukaan ei estä eikä kiellä, mutta kun suomalaiset on niin tyhmiä ettei ne tajua mitään tämmösestä. Kouluissa ei opeteta sijoittamista, Ruotsissa opetetaan. Suomessa sijoittaminen on huijaamista ja lottoarvontaa kun on niin vitun tyhmiä ihmisiä. Periaatteita ei edes tiedetä miksi sijoitetaan.

  Yritykset tarttee rahoitusta! Se on se pointti. Nordic Miningillä on muitakin hankkeita, kuten Norjassa alumiini ja titaanikaivokset sekä merivesisuodatuksella saatavat mineraalit jne. helvetisti muutakin toimintaa. Tekeekö se minusta rosvon norjalaisten silmissä? Se joka nyt älyää sijoittaa tuohon toimintaan, tulee nettoamaan tulevina vuosina paljon! Sinne on sijoittaneet suomalaisia konkareita jotka ei luota esim. euroon pätkääkään. Suomessa on ollut pääoma pankkipako jo vuoden päivät. Helvetin isoja summia siirretään muualle eurosta. Syy on selvä kaikille sijoittajille ainakin. Sinusta en tiedä muuta kuin ettet ole vaivautunu tarkistamaan mitään pintapuolista kommentointia enempää ainakaan tuon yhtiön osalta. Muistakin tiedän jotain vaan kun en kerro.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tiedotettu, 19.1.2016.

   Te ette sitten tiedä sitä, että
   MAAILMANTALOUS JA PÖRSSIT ROMAHTAVAT vuoden 2016 aikana.
   Miljoonat menettävät rahansa osakkeiden muuttuessa arvopapereista vessapapereiksi
   ja edes kultaan tai hopeaan sijoittaneet eivät ole turvassa.
   Usa.ssa ei käydä pressan vaaleja.

   -RFIDmikrosiru implantti on se Pedon merkki (Ilmestyskirja 13), jota kohta mainostetaan jopa Suomessa, ja tyhmät sen ottavat ja tienaavat menolipun suoraan helvettiin, toki ensin palvotte petoa ja sitten tuskanne alkaa.

   : helsingin kirjasto ilmoitti 18.1.2016 aloittavansa RFID-tarroittamaan koko aineistonsa...
   Eli jatkossa vain petoa kumartaneet onnettomat voivat lainata kirjoja kirjastosta kun ovat vilauttaneet oikeaa kättään ja biometriset tiedot on luettu kasvojentunnistusohjelmalla ja käsiskannerilla.   Poista
 4. Ihan samaan olen päätynyt minäkin. Ulkolaisia joukkoja tarvitaan näin suuren mullistuksen takia, koska on pelättävissä, että kansa voi panna hanttiin.Pelätään, että omat kutsunnalla valitut eivät ala ampumaan ja lyömään tarpeeksi kovaa omiaan.Ainahan vallanpitäjä on vieraita joukkoja käyttänyt hallitessaan suurempia mellakoita. Venäjällä nyt on lähin ja tutuin tapa jolloin on käytetty vieraan heimon miekkamiehiä ja ne ei armoa anna.Euroopan maat eivät velkaantuneet tarpeeksi nopeasti päätettiin tuoda tänne muslimi invaasio avuksi. Siellä ja Afrikassa on porukkaa mitä ei paljon tarvitse houkutella.

  VastaaPoista
 5. Sokeus vaivaa kansaamme

  VastaaPoista
 6. Raha ratkaisee, pätee vain heikkoihin ihmisiin. Varsinkin silloin kun raha on aina se joka tekee päätökset. Ihmiset jotka voi ostaa rahalla, ovat ostajan puolella vain sen hetken kunnes joku maksaa enemmän. Raha on pelottavan vahva. Ilman pelkoa raha on yhtä heikko kuin ihminen jota raha määrää. Niille jotka pitävät periaatteistaan kiinni, eivätkä pelkää elää tai kuolla, pelko on paras kaveri.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Meille ei ole annettu pelkuruuden henkeä. Pelossa on aina rangaistusta.
   Usko Jumalaan ja Hänen Poikaansa niin sinulla on elämä Kristuksessa ja kuolema on voitto.

   Poista
  2. raha on vaihdon väline ja työkalu.Ethän sä varmaan pelkää muitakaan työkaluja niinkuin esimerkiksi moottorisahaa vaikka sillä voikin tehdä moottorisahamurhan.

   Poista
 7. Aika näyttää tuleeko suomesta pakolaismaa, suomalaisten pyrkimyksenä löytää uusi maa jossa turvallista ja järkevää olla ja asua.

  Kaikki merkit on olemassa että suomesta em.pakolaismaa tulee, nytkin muuttovirta suomesta pois on huomattavaa, aivoviennin kautta.
  Seuraava askel on duunariporukan massamuuttaminen, jonka jälkeen alkaa yksilöiden/perheiden siirtyminen uusiin osoitteisiin pitkin maailmaa.

  Syyt muuttoliikkeelle täysin selkeät, mitään järkevää syytä suomeen jäämiselle ei ole. Kansalaisten tehtävä on palvella lähinnä globaaleja suuryrityksiä sekä finanssisektoria, suomalaisen julkishallinon kautta, vaihtoehdoiksi jää kärsiä tai muuttaa pois.

  Mihin suomalaiset sitten pakolaisiksi lähtevät ?
  Venäjä tulee saamaan oman osansa, onhan talouden magneetti rajan takana aina houkutteleva vaihtoehto, valtakunnan virallisesta totuudesta huolimatta ihmiset toimivat logiikan pohjalta, eivätkä välitä russofobian lietsomisista.

  Aasia tulee saamaan oman osansa, samoin Brasilia.
  Jokainen noista kuuluu BRICS-maihin, jotka ovat tulevaisuuden kärkimaita sekä yhteiskunnallisesti, että maansa kansalaisille.

  Myös Australia tulee kuulumaan haluttuhin kohdemaihin.

  Suomalaisten ilo ja autuus on korkea koulutustaso, sekä käytännössä jokaisen perusvarustukseen kuuluva kielitaito useammalle kielelle, sopeutuminen uuteen kotimaahan on suhteellisen helppoa.

  Suomesta tulee, tai itse asiassa on jo, euroopan kaatopaikka ja varasto, roskapussi jota heitellään surutta mihin lystää, käytetään ja heitetään roskiin.

  VastaaPoista
 8. Sinä päivänä kun Suomessa on ase kädessä EU:n tai NATO:n sotilas, niin aseellinen kansannousu on oikeutettu.

  VastaaPoista
 9. Käytännön täytyy turvautua tarkoituksenmukaisiin keinoihin, jos Bilderberg yhtymä pakottaa kohderyhmää huomioimaan asianosaisiin kohdistuvia ongelmia.

  VastaaPoista
 10. Käytännön täytyy turvautua tarkoituksenmukaisiin keinoihin, jos Bilderberg yhtymä pakottaa kohderyhmää huomioimaan asianosaisiin kohdistuvia ongelmia.

  VastaaPoista
 11. Maalaat pelottavan kuvan tulevaisuudesta, joka vain entisestään synkkenee. Totta on, että ollaan tosi pulassa ja tässä tilassa voi vetää kaikenlaisia johtopäätöksiä. Pitää kuitenkin vielä muistaa, että kuitenkin ollaan vielä itsenäinen maa vaikkakin ehkä hiuksen hienosti, mutta silti vielä. On tahoja jotka osaavat tehdä myös sopimuksia meidän eduksemme vaikka ne ensin vaikuttavatkin olevan vain sopijoiden omaksi eduksi. Mikään ei ole aivan niin yksinkertaista kuin miltä näyttää. On tahoja jotka aivan aidosti ajavat muidenkin kuin omia etujaan, sekä eduskunnassa että puolustusvoimissa. Vielä ei kannata ripustaa rukkasia naulaan.

  VastaaPoista