tiistai 12. toukokuuta 2015

NATOTROLLITEHDAS SUOMESSA - Ulkopoliittinen instituutti

Jos Ulkopoliittisen instituutin lausuntoja ja hokemia on seurannut viimeisien vuosien ajan, on varmastikin hyvin hämmentynyt ihminen. UPI:n "asiantuntijoiden" mukaan Suomeen on jo hyökätty moneen kertaan, Suomeen on jo kohdistettu sotilaallisia toimia jo vuosia ja Venäjä ja Ruotsi aloittivat sodan jo joitakin aikoja sitten. Venäjä on jo romahtanut moneen kertaan, Putinin hallinto on jo kaadettu ja romahtanut, ja Kiina on sekin jo täysin kuilussa taloudellisesti.

UPI:n "asiantuntjat" ilmoittivat suureen ääneen, että Venäjän laivaston erikoisjoukot ovat nousseet maihin parisen päivää sen jälkeen, kun oli selvää että Tukholman saaristossa nähty mustapukuinen mies oli hieman yli seitsemänkymppinen Ove, joka ruotsalaisen iltapäivälehden otsikon mukaan "bara fiskar här." UPI:n "tietojen" mukaan hän oli siis venäläinen kommandosotilas, joka oli aloittanut sodan Ruotsia vastaan.

Sukellusvenehysteriä ja yleinen ryssäfobia ovat vain yksi osa tämän kummallisen laitoksen ulostamaa propagandaa. Lausunnot Ukrainasta ovat nekin olleet suoraa amerikkalaispropagandaa ilman pienintäkään kritiikkiä. Vaikka länsieurooppalainen media kertoi jo Maidanin aikoihin, että Ukrainassa toimii uusnatseja, UPI on kiistänyt moisen. Vaikka BBC teki tuoreeltaan dokumentin ukrainalaisista uusnatseista, UPI:n "asiantuntijat" ovat ilmoittaneet, että se on Venäjän propagandaa.

Vaikka itse Ukrainan (Kiovan hallituksen) armeijan yleisesikunnan päällikkö sanoi vain joitakin aikoja sitten tiedotustilaisuudessa, ettei Itä-Ukrainassa ole Venäjän armeijan joukkoja, UPI ilmoittaa niiden olevan siellä. Herää kysymys Miksi? Mihin UPI perustaa näkemyksensä? Millä perusteilla se toimii?

Selkeä tavoite on pakottaa Suomi Natoon ja muuttaa Suomi Yhdysvaltain ulkopoliittisten tavotteiden mukaiseksi toimijaksi. Asia olisi aivan ok, JOS kyse ei olisi verovaroilla rahoitetusta valtion virastosta. Yksityinen ajatuspaja voisi suoltaa tätä propagandaa vapaasti, mutta verovaroilla tuotettuna se on enemmän kuin arveluttavaa.

Kun tähän propagandasoosin ulostamiseen lisätään vielä se, että UPI:n "asiantuntijat" ovat lähes järjestään ja lähes aina olleet väärässä arvoissaan ja lausunnoissaan, herää kysymys Miksi tällaista virheellistä "tietoa" ja täysin perättömiä lausuntoja antavaa laitosta ylläpidetään edelleen? Missä tahansa länsimaassa näin pahoin tehtävässään epäonnistuneessa laitoksessa olisi jaeltu potkuja jo aikapäiviä sitten.

Tarkastellaanpa hieman Ulkopoliittista instituuttia tarkemmin. Mikä se on ja mikä sen tehtävän pitäisi olla? Lainaukset ovat suoraan laitoksen omalta nettisivulta.

"Ulkopoliittinen instituutti on tutkimuslaitos, jonka tehtävänä on tuottaa korkeatasoista, ajankohtaista tietoa kansainvälisistä suhteista ja EU-asioista. Tehtäväänsä instituutti toteuttaa tekemällä tutkimusta sekä järjestämällä kotimaisia ja kansainvälisiä seminaareja ja julkaisemalla raportteja tutkimustuloksistaan ja ajankohtaisista kansainvälisistä kysymyksistä. Instituutti julkaisee myös Ulkopolitiikka-lehteä sekä ylläpitää alan erikoiskirjastoa."

Kuten olemme nähneet, UPI ei ole tuottanut tietoa julkisuuteen. Se on toiminut propagandatehtaana ja ollut väärässä melkein aina kaikissa ulostuloissaan. 

"Instituutin tutkimuksen tavoitteena on tuottaa korkeatasoista ja selkeää aineistoa tieteelliselle yhteisölle, poliittisille päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Toiminnassaan instituutti pitää yllä aktiivisia kansainvälisiä suhteita. Instituutin tutkijat osallistuvat ajankohtaiseen keskusteluun kirjoittamalla artikkeleita päivä- ja aikakauslehtiin, alan julkaisuihin, osallistumalla kotimaisiin ja kansainvälisiin seminaareihin, konferensseihin ja muihin tilaisuuksiin sekä toimimalla asiantuntijoina eri medioissa. Upin tutkijat kommentoivat medioissa ajankohtaisia kysymyksiä oman tutkimuksensa ja asiantuntemuksensa pohjalta samaan tapaan kuin kollegansa yliopistoissa. Upilla ei ole yhtenäistä kantaa kansainväliseen politiikkaan liittyvissä kysymyksissä."

UPI ei tuota korkeatasoista aineistoa, vaan propagandaa. Tuossahan se sanotaankin suoraan. UPI:lla on myös täysin yhtenäinen kanta kansainvälisestä politiikasta. Se on Naton ja Yhdysvaltojen äänitorvi Suomessa ja se pyrkii kaikin tavoin ajamaan noiden kahden etuja Suomessa. 

"Suomen eduskunta perusti kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksen, Ulkopoliittisen instituutin, satavuotisjuhlaistunnossaan kesäkuussa 2006 ja se huolehtii instituutin perusrahoituksesta. Instituutti on tutkimustoiminnassaan riippumaton. Instituutin toimintaa ohjaa yhdeksänjäseninen hallitus, ja sen yhteydessä toimivat myös neuvottelukunta ja tieteellinen neuvosto."

Kysymys kuulukin miksi eduskunta edelleen rahoittaa tämän Nato-trollitehtaan olemassa oloa, vaikka se on epäonnistunut lähes järjestään tärkeimmässä tehtävässään? UPI ei kykene tuottamaan analyyttistä tietoa yhtään mistään. Se toimii vain ja ainoastaan Naton asiamiehenä ja ajaa Yhdysvaltojen ulkopoliittisia intressejä Suomessa. Tilanne on suorastaan irvokas. Ei kai kukaan suomalainen haluaisi rahoittaa Suomessa toimivaa Venäjän trollitehdastakaan?

Kaikkein surkeimmin UPi on epäonnistunut arvioidessaan Venäjää ja sen toimintaa taloudellispoliittisesti. Jostakin kumman syystä sana BRICS on ollut UPI:n asiantuntijoiden lausunnoissa täysin pannassa. Se ei voi olla sattumaa. Heidän pitäisi tietää mistä BRICS:sä on kyse. Silti, tänäkin aamuna, UPI:n "asiantuntijat" ovat radiossa höpöttämässä täyttä soopaa tuon talousyhteisön toimista ja toiminnasta. Silti UPI:n "asiantuntijat" yrittävät esittää tuon talousyhteisön jonkinlaisena huuhaana ja vahinkona, ja kuitenkin se on suurin syy maailmanpoliittiseen tilanteeseen.

Maailmassa käydään talousmaailmansotaa. Vastakkain ovat dollari-pohjainen läntinen järjestelmä ja Kiinan ja Venäjän luoma BRICS, joka pyrkii luomaan dollarista riippumattoman globaalin talousjärjestelmän. Koska Yhdysvallat ja dollari ovat velkaantuneet niin pahoin, BRICS maat ovat panneet puhtia hankkeisiinsa. Niiden investointipankin jäseneksi on liittynyt useimpien EU-maiden lisäksi myös Suomi. Meillä tosin selitetään, että Aasian investointi- ja infrastruktuuripankki on Kiinan. Niin on ja se on osa BRICS:iä.

Tämän kehityksen estääkseen ja pitääkseen EU:n oman talousjärjestelmänsä piirissä, Yhdysvallat on ryhtynyt aktiivisiin toimiin EU:ssa. Se miehittää entisiä itä-Euroopan maita kiireen vilkkaa Venäjä-uhkan nimissä, vaikka todellinen syy on siinä, että näistä maista ainakin Tshekki, Slovakia ja Unkari ovat osoittaneet kiinnostustaan BRICS:iä kohtaan. Yhdysvalloille EU-maiden liittyminen BRICS:iin olisi katastrofi. Siksi se myös ajaa kiireellä TTIP:ä ja muita transatlanttisia vapaakauppasopimuksia. Niiden tarkoituksena ei ole hyödyttää eurooppalaisia, vaan sitoa EU dollarijärjestelmään.

Yhdysvallat perusti sotilastukikohdan Bulgariaan "torjumaan Venäjän uhkaa", vaikkei Bulgrialla ja Venäjällä ole edes maarajaa. Todellisuudessa miehittämällä Romanian ja Bulgarian Yhdysvallat esti ns. South Stream -kaasuputken rakentamisen Mustan meren kautta Eurooppaan, ohi Ukrainan, jonka hallituksen Yhdysvallat onnistuneesti sai vaihdettua (lähde: varaulkoministeri Victioria Nulandin julkisuuteen vuodettu Fuck EU -puhelu, jossa hän ja Yhdysvaltain Ukrainan suurlähettiläs valitsevat Ukrainan tulevan hallituksen).

Tosin Venäjä vetikin kaasuputken Turkkiin ja sieltä se saattaa jatkua Kreikkaan, jolloin Kreikasta tulisi energiapoliittisesti riippumaton. Tästä syysä ja vasemmistolaisen Syriza-hallituksen ja Venäjän yhteistyön torjuakseen, Yhdysvallat sijoittikin Bulgriaan 150 panssarivaunua ja tuhansia miehiä. Ne ovat muistutuksena Kreikalle, että isäntä valvoo pohjoisrajalla tilannetta. 

Tätäkaan UPI ei kykene kertomaan, eikä käsittämään, tai sitten se valehtelee ja/tai esittää väärää tietoa totuutena. Muissa länsimaissa tästäkin asiasta puhutaan avoimesti ja mediassa koko ajan. Jokainen kielitaitoinen voi tarkistaa asian perhetymällä länsimaiseen mediaan ja kirjoitteluun, television keskusteluohjelmiin jnejnejne.

UPI ei sitä tee. Päinvastoin: se suoltaa propagandaa aamusta iltaan ja vääristelee asioita, esittää väärennettyä tietoa ja suorastaan valehtelee suomalaisille. Eikä siinä mitään, jos kyse olisi yksityisvaroin toimivasta puulaakista. Tämä on kuitenkin valtion virallinen laitos, sen oma propaganda-tehdas, trollitehdas.

Tämä Nato-trollien tehdas syö suomalaisten veronmaksajien rahaa yli kolme miljoonaa euroa joka vuosi. Tässä laitoksen budjetti 2014 avattuna:
 

"30. Ulkopoliittinen instituutti
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 338 000
euroa.
S e l v i t y s o s a :
Arvioituina toiminnan tuloina on
otettu huomioon mm. julkaisutoiminnan tilaustuotot sekä
tutkimusten ulkopuolinen hankerahoitus ja kustannusten
korvaukset yhteensä 680 000 euroa. Ulkopuolisista han-
kerahoituksista merkittävimmät ovat finassikriisin jäl-
keistä EU:ta käsittelevä hanke ja Yhdysvaltojen tutki-
mukseen keskittyvä hanke. Molemmat ovat monivuotisia
hankkeita.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
Bruttomenot
3 600
3 487
4 018
Bruttotulot
355
230
680
Nettomenot
3 245
3 257
3 338
Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta
307
— siirtynyt seuraavalle vuodelle
304
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutok-
set (1 000 euroa)
Toteutuneiden palkantarkistusten maksaminen
81
Yhteensä
81
2014 talousarvio
3 338 000
2013 talousarvio
3 257 000
2012 tilinpäätös
3 242 000
29. Arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään 168 000 euroa.
2014 talousarvio
168 000
2013 talousarvio
183 000
2012 tilinpäätös
163 790"

2 kommenttia:

 1. Todellinen syy on hyvin yksinkertainen.
  Kokoomus lupasi, johtohenkilöidensä suulla henkilökohtaisesti (Niinistö, Stubb, Katainen), yhdysvalloille että he antavat suomen Natolle (USA:lle) kunhan valtaan pääsevät, ja edesauttavat USA:n etuja kaikin tavoin.
  Tuo oli pyhä lupaus, ilmeisesti palkkiokin riittävä täyttämään omat taskut, jonka puolesta on tehty peliliikkeitä.

  Yksi tärkeimmistä on ulkopoliiitisen propagandatoimiston perustaminen ja valtamedian hyödyntäminen USA:n hyväksi.
  Kansalaiset on PAKKO saada hyväksymään USA:n etu, päämäärään pääsee parhaiten aivoraiskaamalla kansakunta (kaikki eivät osaa/halua käyttää muiden maiden riippumattomia medioita, joista helposti löytyisi asioiden oikeat mittasuhteet ja todelliset syyt).

  Kaiken taustalla on kokoomuksen pyhä lupaus USA:lle, suoraan suurlähettiläälle ja hänen työtilassaan kaivopuistossa.

  VastaaPoista
 2. Tässä dokkarissa paljastuu Ulkopolitiikan istituutin kytkökset jenkki firmoihin. Mitä se heidän raha oikeasti tulee? Eli vastaava organisaatio toimii yli sadassa maassa.
  http://epailevatarkkailja.blogspot.fi/2015/01/propaganda-puolin-ja-toisin-laajaa.html

  VastaaPoista