torstai 25. heinäkuuta 2013

KANSANEDUSTAJA PACKALÉN JA FASISMIN ITU

Uudessa Suomessa julkaistiin eilen seuraava juttu, joka on syytä toistaa tässä kokonaisuudessaan, koska se on malliesimerkki siitä, kuinka nykypolven toimittajat toimivat joidenkin tahojen propagandisteina täysin kritiikittä. Juttu meni näin:

"Tuomioistuinten tulkinnat sekä poliisin ja lainsäätäjän näkemykset moottoripyöräkerhojen toiminnasta näyttävät olevan räikeästi ristiriidassa keskenään.
Poliisina työskennelleen kansanedustajan Tom Packalénin (ps.) mukaan tuomioistuinten linja kerhojutuissa on käsittämätön.
– Lainsäätäjän ja tuomioistuimen yhteys ei selvästi toimi. Tuomioistuin ei mielestäni noudata lainsäätäjän tahtoa, Packalén sanoo Uudelle Suomelle.
Packalén korostaa, ettei lainsäätäjänä kommentoi yksittäisiä oikeuden päätöksiä, vaan laajemmin tuomioistuinten linjaa.
Espoon käräjäoikeus hylkäsi keskiviikkona syytteet, joiden mukaan Helvetin enkeleiden jäsenet olisivat osallistuneet järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan.
Niin sanottu jengipykälä on säädetty, jotta kerhojen voitaisiin katsoa ryhmänä suunnitelleen tai tehneen vakavia rikoksia. Pykälän perusteella ei ole Suomessa annettu yhtään langettavaa tuomiota, vaikka se on ollut voimassa jo kymmenen vuotta.
Packalénin mielestä lainsäätäjän tahto on selvä: Helvetin enkelien kaltaiset jengit pitäisi tuomita rikollisina ryhminä.
– Tuntuu käsittämättömältä, että eduskunta ei pysty säätämään sellaista lakia, että sen tahtoa noudatettaisiin, ja että tuomioistuin pystyisi tuomitsemaan, Packalén sanoo.

Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen puolestaan on sitä mieltä, että itse pykälä on epäonnistunut. Tolvasen mukaan tuomioistuinten on hyvin vaikea tuomita sen perusteella.
– Siinä tulee pirunmoisia vaikeuksia näyttöpuolella. Kyllä tämä on huonosti toimiva pykälä, jos tarkoitus oli järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan kamppailla, Tolvanen sanoo.

Pykälä tähtää siihen, että rikoksesta voitaisiin tuomita myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät itse ole osallistuneet rikokseen. Käytännössä tällä tarkoitetaan moottoripyöräjengien pomoja eli presidenttejä.
Tolvasen mukaan jutut kaatuvat useimmiten siihen, että jengiläisten osallisuudesta vakavien rikosten suunnitteluun ei saada näyttöä. Siitä, mitä vakavia rikoksia on suunniteltu, pitäisi olla konkreettista todisteita.
Siihen kaatui myös Helvetin enkeleiden tuore juttu: näyttöä puuttui siitä, että jengin jäsenet olisivat ryhmänä suunnitelleet tai tehneet vakavia rikoksia.
”Tuntuu käsittämättömältä, että eduskunta ei pysty säätämään sellaista lakia, että sen tahtoa noudatettaisiin”
Packalénin mukaan lainsäädännössä ei ole vikaa, vaan kyseessä on tulkintaero ja se, että tuomioistuimissa ei ole ymmärrystä jengien toiminnasta.
– Kun ei kerta kaikkiaan ymmärretä, millaisia nämä organisaatiot ovat, Packalén sanoo.
Tolvanen sanoo ymmärtävänsä poliiisin näkökulman ja turhautumisen. Hän muistuttaa, että rikokseen syyllistyneet jengiläiset saavat kuitenkin tuomiot kiinni jäädessään, vaikka koko jengiä ei tuomittaisikaan.
– Eivät nämä jutut täysin tuloksettomia ole, Tolvanen sanoo.
Lisäksi niin sanottua ”kovennuspykälää” käytetään useammin. Viimeksi sen perusteella kovennettiin Cannonball MC:n jäsenten huumetuomioita tänä kesänä. Heidän katsottiin tehneen rikoksia ”järjestäytyneen ryhmän jäsenenä”.
Kovennettu tuomio koskee kuitenkin vain rikosten tekijöitä, ei koko jengiä.
Packalén tuhahtaa, että nyt kiinni saadaan vain pikkutekijät, jotka ovat kerhoissa lähinnä juoksupoikia. Packalénin mukaan kerhojen pomot eivät itse yleensä ”kantele huumesäkkejä” eli osallistu rikosten käytännön toteutukseen.
Cannonball-jutussa myös kerhon presidentti kuitenkin tuomittiin huumausainerikoksista.
Packalénin mukaan kerhojen hierarkian alapäässä olevat jäsenet menevät usein mielellään vankilaan, sillä istumalla vankilatuomion kerhon puolesta he voivat ansaita itselleen paremman aseman.

Espoon käräjäoikeuden mukaan suurella osalla Helvetin enkelien jäsenistä ei ole rikosrekisterimerkintöjä, mistä oikeuden mukaan voi päätellä, ettei rikostausta ole pääsyvaatimus kerhoihin.
Myös Tolvanen huomauttaa, että on mahdollista, että kerhoihin kuuluu henkilöitä, jotka eivät ole syyllistyneet rikoksiin.
Packalénin mukaan tämän kaltaiset perustelut osoittavat ”täyttä ymmärtämättömyyttä” moottoripyöräkerhojen toiminnasta. Packalén muistuttaa, että rikos ei näy rekisterissä, jos siitä ei jää kiinni.
– Hienoa tietysti, että poliisia arvostetaan. On kuitenkin jossain määrin naiivia kuvitella, että kaikki rikolliset saataisiin kiinni, Packalen sanoo.
Jengipykälää säädettäessä yhtenä vaihtoehtona oli Tolvasen mukaan, että pelkkä järjestön jäsenyys riittäisi rangaistavuuden perusteeksi. Vaihtoehdolla oli kannatusta etenkin poliisissa.
Packalénin mukaan vika ei ole laissa vaan lain tulkinnassa.
– Tarvitaan keskustelua lainoppineiden kanssa siitä, millainen lain pitäisi olla, jotta tuomioistuimet voisivat tuomita, Packalén sanoo.
Hän ei aio tehdä asiasta esimerkiksi lakialoitetta eduskunnalle."

Käydäänpä kohta kohdalta läpi kansanedustajapoliisin lausumat.

"Poliisina työskennelleen kansanedustajan Tom Packalénin (ps.) mukaan tuomioistuinten linja kerhojutuissa on käsittämätön.
– Lainsäätäjän ja tuomioistuimen yhteys ei selvästi toimi. Tuomioistuin ei mielestäni noudata lainsäätäjän tahtoa, Packalén sanoo Uudelle Suomelle."

Poliisikansanedustaja Packalén siis ilmoittaa, ettei tuomioistuin tee sellaisia päätöksiä kuin hän haluaa ja siksi hän ei ymmärrä niiden tekemiä ratkaisuja. Jo tämän perusteella on selvää, ettei Packalén ymmärrä oikeusvaltion perusperiaatteita, eikä edes oikeuden perusfilosofiaa. Ihmistä ei voi tuomita rikolliseksi, jos hän ei ole rikokseen syyllistynyt.

"Packalénin mielestä lainsäätäjän tahto on selvä: Helvetin enkelien kaltaiset jengit pitäisi tuomita rikollisina ryhminä.
– Tuntuu käsittämättömältä, että eduskunta ei pysty säätämään sellaista lakia, että sen tahtoa noudatettaisiin, ja että tuomioistuin pystyisi tuomitsemaan, Packalén sanoo."

Packalén siis haluaa tuomita rikollisiksi ihmisiä, jotka kuuluvat sellaiseen ryhmään, josta hän ei tykkää. Herra Packalén ei edelleenkään käsitä oikeusvaltion perusperiaatteita, vaan toistaa neofasistista näkemystään uudelleen. Eduskunnan tulisi säätää laki, jonka perusteella voitaisiin tuomita ihmisiä, jotka eivät ole syyllistyneet rikokseen.

"Packalénin mukaan lainsäädännössä ei ole vikaa, vaan kyseessä on tulkintaero ja se, että tuomioistuimissa ei ole ymmärrystä jengien toiminnasta.
– Kun ei kerta kaikkiaan ymmärretä, millaisia nämä organisaatiot ovat, Packalén sanoo."

Packalén on siis sitä mieltä, että jos oikeus "ymmärtäisi" asian, niin se tuomitsisi ihmisiä rikollisiksi, vaikka nämä eivät ole rikoksiin syyllistyneetkään, tai edes syytteessä rikoksista. Tuollainen oikeudenkäyntimenetelmä on käytössä joissakin maissa, esimerkiksi Venäjällä, jossa oikeudet "ymmärtävät" tuomita sellaiset syytetyt, jotka poliitikot haluavat tuomituiksi, olipa näyttöä rikoksista tai yhtään mistään.

"Packalén tuhahtaa, että nyt kiinni saadaan vain pikkutekijät, jotka ovat kerhoissa lähinnä juoksupoikia. Packalénin mukaan kerhojen pomot eivät itse yleensä ”kantele huumesäkkejä” eli osallistu rikosten käytännön toteutukseen."

Kansanedustajapoliisi Packalén paljastaa tällä lausunnollaan sen, kuinka vähän hän itse tietää moottoripyöräkerhoista ja niiden toiminnasta, ja kuinka paljossa hänen käsityksensä perustuu poliisin itsensä luomaan kuvaan, joka ei siis pidäkään paikkaansa todellisuudessa. Poliisi seuraa kerholaisten toimia hyvinkin tarkasti. Luulisi, että jos joku kerholainen "kantelee huumesäkkejä", hänet napataan aika pian kiinni, olipa hän sitten kuka tahansa.

Packalén ei myöskään tunnu muistavan sitä, että moottoripyöräkerhoja on seurattu, tutkittu, painostettu, uhkailtu ja vakoiltu poliisin toimesta jo parikymmentä vuotta lähes 24/7, 365/12.  Sensijaan, että Packalén ja muut itkevät poliisit vaativat lakeja kriminalisoimaan ihmisiä joukoittain, hän voisi miettiä mistä johtuu, ettei sitä suurta salaliittoa ole vieläkään löydetty. Packalén ja muut hänen laillaan ajattelevat poliisit voisivat miettiä, onko heidän itsensä luoma uhkakuva sittenkään oikea vai ovatko he kertakaikkiaan niin ammattitaidottomia, etteivät kahdessa vuosikymmenessä ole pystyneet todistamaan väitettään. Itse uskon, että kyse on virheellisestä analyysistä, viholliskuvasta, joka ei olekaan totuudenmukainen.

"Packalénin mukaan kerhojen hierarkian alapäässä olevat jäsenet menevät usein mielellään vankilaan, sillä istumalla vankilatuomion kerhon puolesta he voivat ansaita itselleen paremman aseman."

Tällä lausunnollaan Packalén todistaa jälleen, ettei hänellä ole minkäänlaista käsitystä moottoripyöräkerhojen toiminnasta. Väite on peräisin vain ja ainoastaan poliisin omista "tulkinnoista" ja "analyyseistä". Yksikään kerholainen ei mene mielellään vankilaan, eikä yksikään pysty hankkimaan itselleen "parempaa asemaa" vankilatuomiolla. Tuollainen väite on silkkaa puppua.

"Espoon käräjäoikeuden mukaan suurella osalla Helvetin enkelien jäsenistä ei ole rikosrekisterimerkintöjä, mistä oikeuden mukaan voi päätellä, ettei rikostausta ole pääsyvaatimus kerhoihin.
Myös (professori) Tolvanen huomauttaa, että on mahdollista, että kerhoihin kuuluu henkilöitä, jotka eivät ole syyllistyneet rikoksiin.
Packalénin mukaan tämän kaltaiset perustelut osoittavat ”täyttä ymmärtämättömyyttä” moottoripyöräkerhojen toiminnasta. Packalén muistuttaa, että rikos ei näy rekisterissä, jos siitä ei jää kiinni.
– Hienoa tietysti, että poliisia arvostetaan. On kuitenkin jossain määrin naiivia kuvitella, että kaikki rikolliset saataisiin kiinni, Packalen sanoo."

Professori Tolvanen uskaltaa melkein sanoa ääneen sen, mikä on totta: kerhoihin kuuluu ihan oikeasti ihmisiä, jotka eivät ole syyllistyneet rikoksiin. Tosin herra professorikin uskaltaa pitää sitä vain mahdollisena, vaikka se on todettu oikeudessakin poliisin itsensä keräämän todistusaineiston pohjalta tosiasiaksi.

Poliisikansanedustaja Packalén jatkaa linjallaan ja paljastaa neofasistisen aatteensa muistuttamalla, ettei rikos näy rekisterissä, jos siitä ei jää kiinni. Hänelle ei tule mieleenkään, että ihminen, jolla ei ole rikosrekisterimerkintää, voisi olla tekemättä rikoksia, vaikka kuuluukin moottoripyöräkerhoon.

Packalénin ajatus rakentuu hyvin tunnettuun ajattelutapaan, jonka jo Josef Stalin osasi taidokkaasti tiivistää. - Me löydämme mustan kissan pimeästä huoneesta, vaikka siellä ei sellaista olisikaan, Josef Stalin lausui. Uskoisin, että kansanedustajapoliisi Packalén yhtyy täysin Stalinin lausumaan.

Packalénin mielestä on lapsellista, hyväuskoista, kuvitella, että kaikki rikolliset saataisiin kiinni. Aika harva varmaan kuvittelee niin, mutta yhtä hyvin voidaan sanoa, että poliisikansanedustaja Packalén on aivan yhtä lapsellinen, naiivi, kuvitellessaan, että ne ihmiset, joilla ei ole rikosrekisteriä tai joita ei syytetä rikoksista, olisivat automaattisesti syyllistyneet rikoksiin muiden tietämättä.

"Jengipykälää säädettäessä yhtenä vaihtoehtona oli Tolvasen mukaan, että pelkkä järjestön jäsenyys riittäisi rangaistavuuden perusteeksi. Vaihtoehdolla oli kannatusta etenkin poliisissa.
Packalénin mukaan vika ei ole laissa vaan lain tulkinnassa.
– Tarvitaan keskustelua lainoppineiden kanssa siitä, millainen lain pitäisi olla, jotta tuomioistuimet voisivat tuomita, Packalén sanoo.
Hän ei aio tehdä asiasta esimerkiksi lakialoitetta eduskunnalle."
Professori Tolvanen siis paljastaa, että Packalénin toivomaa lakia ehdotettiin jo ja että nimenomaan poliisissa sellaista kannatettiin. Se on todella huolestuttava uutinen. Onko suomalaisessa poliisikunnassa todellakin näin voimakas fasistinen henki? Poliisinhan pitäisi olla demokraattisen yhteiskunnan kivijalka, eikä fasistisen yhteiskuntamallin etujoukko.
Miten on mahdollista, että länsimaisessa demokratiassa voidaan edes esittää lakia, jolla voidaan tuomita ihminen vain tiettyyn ihmisryhmään kuulumisen perusteella? Täytyy muistaa, että Euroopan juutalaisten joukkotuhonnan pohjalla olivat natsien rotulait, jotka kriminalisoivat juutalaisen kansanryhmän ja tekivät siitä yksiselitteisesti "rikollisen". Tämä on se totuus näistä laeista ja siitä millaiseen yhteiskuntaan niiden johdolla mennään.
Lopuksi Packalén tyypillisen neofasistisen mallin mukaisesti luistelee vastuustaan ja ilmoittaa, ettei tule tekemään tällaisia lakialotteita. Sen sijaan, että ottaisi täydenvastuun puheistaan ja siitä millaista yhteiskuntaa haluaa olla Suomeen tuomassa, Packalén patistelee lainoppineita laatimaan jonkinlaisen mallin, jonka avulla tuomioistuimet voisivat tuomita niitä ihmisiä, joista Packalén haluaa tehdä rikollisia ilman rikosta. 

Kaiken kaikkiaan Uuden Suomen juttu on erittäin huolestuttava. Se paljastaa sen, ettei edes Uusi Suomi kykene pysyttelemään erossa neofasistisesta poliisipropagandasta, vaan tarjoaa sille tilaa. Se paljastaa myös sen, ettei toimittaja tälläkään kertaa kykene kriittiseen ajatteluun aidon fasistin kohdatessaan. Ennen kaikkea juttu on huolestuttava siksi, että se paljastaa, kuinka fasistinen maailmankuva kansanedustaja Packalénilla on. Kaikkein huolestuttavinta jutussa on kuitenkin se, että tällaisella neofasistisella maailmankatsomuksella on ilmeisesti kohtalaisen paljon kannatusta poliisin keskuudessa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti