sunnuntai 9. elokuuta 2020

"VALKOPESTY SUOMI" - ELI KUINKA VALTAMEDIA RAKENTAA FIKTIIVISTÄ RASISTIMYTOLOGIAA SUOMALAISISTA

Helsingin Sanomissa julkaistiin 9.8. 2020 laaja artikkeli siitä kuinka rasistisia suomalaiset ovat ja kuinka rasistinen suomalaisten historia onkaan. https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000006595024.html

Tämän päivän rasismin vastaiselle liikkeelle tyypilliseen tapaan juttu ja sen peruspremissit olivat puhdasta fiktiota, jossa historiaa vääristellään sumeilematta Oikean tulkinnan aikaansaamiseksi. Käydäänpä koko juttu läpi kohta kohdalta.

Juttu alkaa väiitteellä, että vanha tulkinta suomalaisten muutosta Volgan mutkilta tänne olisi edelleen relevantti versio, suuri myytti suomalaisten alkuperästä ja että sen loivat nimenomaan ruotsalaiset 1800-luvulla. Koko väite on roskaa. Kukaan ei ole vuosikymmeniin uskonut tähän maahanmuuttoteoriaan. Nyt tiedetään, että suomalaiset olivat osa indoeurooppalaisista kansoista täysin erillään olevaa pienempien kansojen verkostoa, joka liikkui viimeisen jääkauden reunamailla kohti pohjoista. Tämä ugrilainen väestö oli lähes koko pohjois-Euroopan käsittävän kulttuurivyöhykkeen jääkauden jälkeen ja se asutti alueita nykyisen Ruotsin pohjoisosista Uralille ja sen takaisille maille, ja kohtalaisen pitkälle etelään. Uusin DNA-tutkimus todistaa tämän aukottomasti. 


Skandinaavit tulivat tälle alueelle varsin myöhään, rauta-ajan kuluessa nykyisen Tanskan ja Skånen seuduilta, ja slaavit nykyisen Venäjän alueelle vasta 700-luvulta lähtien. Baltit, latvialaiset ja liettualaiset, asuttivat Itämeren kaakkoiskulman maita nykyisen Puolan, vanhan Preussin seuduilta eteläiseen Latviaan saakka. Nykyisen Riian kaupungin alueella asusti vielä 1200-luvulla Livonesis vaenalaises  -niminen kansa saksalaisten ja kirkon mukaan. Siis Liivin väinäläiset. Eestiläiset ja liiviläiset olivat osa ugrilaisten kansojen verkostoa. 

Ruotsalaiset pitivät suomalaisia mongolikansana ja nimenomaan ruotsalaisten luoma rotubiologia pyrki todistamaan, että suomalaiset ja saamelaiset olivat rodullisesti alempiarvoisia kuin germaaneiksi mielletyt skandit. Näin siis vielä 1900-luvun alussa. Suomalaissiirtolaiset joutuivat tämän ruotsalaiskäsityksen takia käymään oikeutta Yhdysvalloissa vielä 1920-luvulla saadakseen itselleen saman aseman kuin muut eurooppalaissiirtolaiset. Väite siitä, että ruotsalaiset sepittivät suomalaisten maahanmuuttomyytin 1800-luvulla on siis valhe ja osoittaa kirjoittajan ja hänen lähteittensä tietämättömyyden. Suomalaista kansallista mytologiaa loivat ruotsinkieliset suomalaiset, eivät siis RUOTSALAISET. Onkin hieman hupaisaa, että jutussa ruotsinkieltä puhuvat suomalaiset leimataan kielensä vuoksi automaattisesti ruotsalaisiksi. Hienoinen häivähdys rasismia.

Historijoitsija Miika Tervonen yrittää jutussa selittää, ettei mitään suomalaisuutta ole eikä mitään Suomea, vaan maa-alue, joka on aina ollut muuttoliikkeiden ja vähemmistöjen temmellyskenttä. Tämä on olkikukko nykyisessä keskustelussa. Samalla argumentilla ei ole olemassa yhtään kansallisvaltiota, missään päin maailmaa. Eli koko nykyistä globaalia yhteiskuntajärjestystä ja poliittista todellisuutta, Yhdystyneita kansakuntia, Euroopan Unionia ja sen jäsenmaita ei ole oikeasti olemassa tämän argumentin mukaan. Toivonen tietenkin mainostaa tulevaa kirjaansa, joka pyrkii ilmeisesti todistamaan tämän "suomalaiset ovat aina olleet rasisteja"-väitteen todeksi. En tiedä. Odotan kirjaa mielenkiinnolla.

Tervosen ja jutun mukaan Suomessa on aina ollut vähemmistöjä eli romaneja ja saamelaisia niin kauan kuin Suomi on ollut olemassa. Totta, jos tällä tarkoitetaan Suomea, joka itsenäistyi 1917. Romanithan saapuivat nykyisen Suomen alueelle keskiajan lopulla ja sen jälkeen. Saamelaisia oli toki asunut näillä seuduilla jo pitkään, ihan kuten suomalaisiakin. Nämä suomalaisheimot, varsinaissuomalaiset, hämäläiset, karjalaiset, savolaiset ja kainuulaiset joutuivat kaikki sotatoimien ja sorron kohteeksi keskiajalta lähtien, mutta siitä Tervonen ja jutun kirjoittaja vaikenevat visusti, koska se ei sovi heidän agendaansa. Se ei sovi myyttiin valkoisesta rasisti Suomesta, joka on sortanut etnisiä vähemmistöjä aina ja kaikkialla. 

Ja tässä tullaankin Tervosen ja muiden "rasismin vastustajien" oman rasistimyytin juurille. He kun valkopesevät historiasta sen kovimman totuuden, joka ei istu heidän fiktiiviseen narratiiviinsa: suomalaiset olivat sorrettu ja riistetty etninen ryhmä tällä maa-alueella vuosisatojen ajan. Tätä Tervonen ja muut eivät syystä tai toisesta halua pahemmin muistella. 

Tervonen lähestyy suomalaisuuden olemassa oloa älymystön projektina, osana sitä kuinka älymystö halusi kuulua länteen, joka oli valkoinen. Noh, koskaan Suomen historiassa ei ole huudettu länteen kuulumista niin kovaa kuin nyt. Ja suomalaisethan eivät ole läntinen, vaan pohjoinen etninen ryhmä, joka kuuluu pohjoiseen koko historiansa ajan. Ihan sieltä roomalaisajoista saakka niiden muinaisten roomalaistenkin mukaan.

Jutussa nostetaan esiin impivaaralaisuuden käsite, metsäläissuomalaiset vastaan älymmystö, rasistinen kieli vastaan ei-rasistinen, rasistinen käsitteistö vastaan ei-rasistinen jne. Tämä ajatushan on jo itsessään rasistinen. Se väittää, että metsäläissuomalaiset, joita ovat siis kaikki muut kuin sivistynyt älymystö ja ulkomaalaiset, "suuri maailma", ovat rasisteja, koska ovat moukkia. Mutta kenties tämä on sitä parempaa rasismia. En tiedä.

Tervonen yrittää ylläpitää suomalaisten rasismia vanhalla valheella siitä, että koska suomalaiset olivat osa Ruotsin suurvaltaa he olivat siten syypäitä sen rasismiin. Näin siitä huolimatta, että kenen tahansa historijoitsijan pitäisi TIETÄÄ; että Ruotsin kruunun, valtion ja "sivistyneistön" mukaan mitään Suomea tai suomalaisia ei ollut olemassakaan. Se oli heidän myyttinsä sille oikeutukselle, jolla he sortivat tämän alueen alkuperäiskansoja, suomalaisia, hämäläisiä, karjalaisia, savolaisia, kainuulaisia ja saamelaisia asevoimien ja joukkomurhien avulla. 

Suomalaisten historiallisen rasismin todisteena jutussa esitetään maassa pitkään vallinneet mustalais-, juutalais- ja saamelaisvastaiset lait. Tervonen tietää vetelevänsä kuvitteellisia yhteyksiä, tai sitten hän on todella tyhmä. Mustalaisia sorrettiin vuosisatoja ympäri Eurooppaa eikä RUOTSI ollut poikkeus. RUOTSISSA romaneista maksettiin tapporahaa vielä 1500-luvulla. Tervosen pitäisi tietää tämä, jos hän on edes alokastason historioitsija. Suomella tai suomalaisilla ei ollut mitään tällaisia lakeja. Ne olivat RUOTSALAISIA ja myöhemmin VENÄLÄISIÄ LAKEJA. Miksi näin?

Koska suomalaisten omat lait ja oikeuslaitos oli tuhottu ruotsalaismiehityksen aikana. Suomalaisheimojen lait olivat suullisia, niistä päätettiin kyläkäräjillä ja pitäjänkäräjillä. Käräjämiehet eli alueen isännät, jotka edustivat kotikyliään ja sukujaan, muokkasivat lakeja ja tulkitsivat niitä, jakoivat tuomioita ja panivat ne toimeen. Toimeenpanija valittiin näiden käräjämiesten joukosta ja häntä sanottiin vallasmieheksi, myöhemmin termi siirtyi muodossa vallesmanni poliisin kansankieliseksi ilmaisuksi. Tämä oli se oikeuslaitos ja lakijärjestelmä, joka oli ollut tuhansia vuosia suomalaisten oma.

Kun Ruotsi tuhosi ja miehitti suomalaisheimojen asuinalueen, se tuhosti myös suomalaisten oikeuslaitoksen ja lait. Se oli ihan keskeinen RUOTSALAISTEN hanke maan hallintaan saamiseksi. Lait ja oikeuslaitos piti tuhota, jotta ne voitiin korvata RUOTSALAISELLA, ja juuri tämä RUOTSALAINEN LAKI oli se, joka kohteli romaneja, juutalaisia ja saamelaisia hyvinkin julmasti. Niin se tosin teki vuosisatojen ajan myös suomalaisille. Mutta hei, suomalaisethan olivat rasisteja, eiks niin joo hei? 

Jutussa otetaan esiin myös saamelaisten pakkosuomalaistaminen. Niin, se oli valitettavaa ja väärin, mutta senkin juuret olivat RUOTSIN pyrkimyksessä ruotsalaistaa suomalaiset kokonaan kieltä, uskontoa, lakeja ja tapoja myöten. Ruotsissahan suomenkielen puhuminen oli kouluissa rangaistava teko vielä 1950-luvulla ja suomenkieli sai Ruotsissa vähemmistökielen aseman vasta 1990-luvulla, paljon myöhemmin kuin farsi, arabia tai serbokroatia. Mutta suomalaiset olivat rasisteja aina vaan.

Edelleen Tervonen esittää, että Suomen laki asetti romanit ja saamelaiset alempiarvoiseen asemaan hyvin pitkään. Olisi oikein hauska nähdä se vuoden 1917 jälkeen säädetty lain kohta, jossa todetaan suoraan "saamelaisilla ja romaneilla ei ole samanlaisia oikeuksia kuin suomalaisilla" tai jotakin tuon kaltaista. Mikäli sellaista lakia ei vanhoistakaan lakikokoelmista löydy Tervonen valehtelee reippaasti luodakseen myyttiä rasistisista suomalaisista. 

Edelleen jutussa korostetaan kuinka 1920- ja 30-luvuilla Tahko Pihkala ja muut natsionalistit höpöttivät valkoisesta suomalaisrodusta, ikään kuin ihan vain siksi, että kaikki suomalaiset olivat rasisteja. Todellisuudessahan ruotsalaiset, britit, amerikkalaiset, ranskalaiset, saksalaiset ja monet muut pitivät suomalaisia hieman alempiarvoisena nimenomaan rodullisesti. Katsantokanta eli joissakin muodoissaan vielä toisen maailmansodan jälkeen tuolla "suuressa maailmassa", siellä mikä jutun mukaan oli ja on rasistisen metsäsuomalaisuuden vastakohta. Moni suomalaissiirtolainen sai tuntea sen nahoissaan, kun suomalaisia lähti maailmalle sotien jälkeen. Mutta eipä siitä sen enempiä, koska he olivat rasisteja, koska kaikki suomalaiset ovat aina olleet rasisteja.

Ja kuten cancel-kulttuurin omahyväiseen itsekehuiluun kuuluukin, rasismin todisteiksi vedetään makeisten nimiä, Afrikan tähti -peli (jossa käsittääkseni ei käsitellä missään yhteydessä mitään etnisyyteen, kulttuuriin tai mihinkään muuhunkaan liittyvää, rasistisista konnotaatioista puhumattakaan, jollei sitten nimi Afrikka ole suomalaista rasismia), sekä Kuka pelkää mustaa miestä -leikki. Kun itse leikin tuota leikkiä 1960-luvun lopulla, minun mielessäni musta mies oli suuri kokoinen ryöväri, jolla oli suuri musta hattu ja takki. Mieleeni ei edes juolahtanut, että leikin musta mies olikin etnisesti afrikkalaista alkuperää. Ilmeisesti olin rasisti jo viiden vanhana, kun en ymmärtänyt leikin rasistista tarkoitusperää.

Kuin hieman siloitellakseen täysin irrationaalisen cancel-kulttuurin typeryyttä, jutussa selitetään pitkään mistä on kyse ja ettei kyse itseasiassa olekaan siitä vaan ihan vaan tapojen muuttumisesta. Ei ole. Makeisten nimet vaihdettiin voimakkaan julkisen panettelukampanjan vuoksi. Se on juuri cancel-kulttuuria, samanlaista toimintaa jota Hitlerin ruskeapaidat ja Mussolinin mustapaidat harjoittivat aikaisemmin. 

Sitten juttu alkaakin selitellä, että rasismi on ollut vähemmistöjen ongelma ja että nyt siitä pitää tulla valtaväestön ongelma. Ööh, itse olen elänyt koko elämäni siinä käsityksessä, että rasismi on rasistin ja rasismin kohteen ongelma, mutta ilmeisesti se onkin rasismia. Sitten siteerataankin Fem-R -järjestön sivustolta rasismin määritelmää: 

" ...valkoisiksi mielletyt ihmiset nähdään normina, joihin ei-valkoisia ("etnisiä") ihmisiä verrataan. Historiallisista ja yhteiskunnallisista syistä valkoiset ovat ryhmänä valta-asemassa suhteessa ei-valkoisiin."

Jahas. Tuohan ei pidä paikkaansa ihan tuollaisenaan. Kiinassa kaikki ei-kiinalaiset ovat toisen luokan väkeä, valkoiset mukaan luettuna. Japanissa ei-japanilaiset suljetaan aina japanilaisen yhteiskunnan, eikä useimmissa Afrikan maiden etnisissä ryhmissä pidetä eurooppalaisia muina kuin erilaisina ihmisinä. 

Mitä taas tulee tuohon valta-asemaan joka tämän Valkoisuus-myytin mukaan on kaikilla valkoisilla, historiasta tiedämme, että valkoihoiset suomalaisetkin olivat sorrettu ja alistettu etninen ryhmä vuosisatojen ajan. Suomalaisia vietiin orjiksi idän orjamarkkinoille vielä Iso vihan aikaan 1700-luvun alussa. Fem-R -ryhmä ei varmaankaan ole koskaan kuullut suomalaisten orjuuden historiasta, vaikka sitä kestikin paljon pidempään kuin afroamerikkalaisten orjuutta. Jostakin syystä historijoitsijat ylipäätään ovat aika hiljaa tästäkin historian tosiasiasta. Olisikohan syynä rasismi, se ettei ei-valkoisia haluta suututtaa kertomalla, että mekin olimme orjakaupan kohteena vuosisatoja? http://www.kolumbus.fi/annsan/isoviha.htm


Fem-R-järjestön puheenjohtaja vetääkin sitten esiin amerikkalaisesta rasismikeskustelusta näpistetyn käsitteen "valkoisuus". Tämähän on rasistinen myytti jo itsessään, mutta koska sitä viljelevät ihmiset, jotka sanovat vastustavansa rasismia, se katsotaan hyväksyttäväksi. Tämä myyttinen Valkoisuus horjuttaa kuulema suomalaisten näkemystä itsestään. No jaa, kun tiedän tuon fiktiivisen käsitteen alkuperän ja mistä se tulee ja mihin se liittyy, "Valkoisuus" ei merkitse minulle yhtään mitään. Ei ole koskaan merkinnyt, ei edes peilissä. 

Sitten vedetään esiin EU-tutkimus, jonka mukaan suomalaiset ovat Euroopan toiseksi rasistisin kansa. Ja tietenkin esiin vedetään poliisien rasistinen Facebook-ryhmä. Ja se onkin sitten siinä. Vai onko? 

Sitten lainataankin Franz Fanonia, miestä jonka kirjoituksia ja puheita, kommentaareja jne. itse luin jo 1980-luvulla. Ja heti kättelyssä jutun kirjoittaja, tai hänen lähteensä, paljastavat taas kerran kuinka huteralla pohjalla mennään. Franz Fanon on heidän mukaansa brittiläinen. Todellisuudessa Fanon syntyi Martiniquella, siis Ranskan siirtomaassa. Toisessa maailmansodassa Fanon palveli Vapaan Ranskan sotavoimissa ja osallistui taisteluihin mm. Elsassissa. Hänet myös palkittiin Ranskan korkeimpiin kuuluvalla kunniamerkillä Croix de Guerrellä.

Toisen maailmansodan jälkeen Fanon opiskeli psykiatriksi Ranskan Lyonissa ja toimi virasssaan ensin Ranskassa ja sitten Ranskan siirtomaassa Algeriassa aina vuoteen 1956 saakka. Algeriassa hän näki omin silmin maan itsenäisyystaistelun ja siirtomaasodan karuimmat puolet. Sodan seurauksena Fanon radikalaisoitui ja ryhtyi aktivistiksi imperialismin ja kolonialismin vastaisessa kamppailussa. Fanon sairastui leukemiaan ja matkusti hoitoon Washingtoniin, jossa kuoli 1961. Hän ei siis ollut britti missään vaiheessa millään tavalla. 

Sitten jutun kirjoittaja sanookin, että angloamerikkalainen musiikki käsitetään "maailman musiikiksi". No ei. Maailman musiikki on nimenomaan termi, jolla tarkoitetaan nimenomaan ei-länsimaista populaari musiikkia. Eli tämäkin käsite on hieman hukassa. https://fi.wikipedia.org/wiki/Maailmanmusiikki

Jutussa todetaan aivan oikein, ettei Suomessa eritellä ihmisiä etnisen tausta perusteella kuten esim. Yhdysvalloissa. Missään ei kysellä rotua tai etnistä taustaa, eikä kaavakkeissa ole saraketta ihon värille. Tämä ei kuitenkaan ole todiste siitä, etteikö Suomi ole sittenkin rasistinen maa. Ajak Majokin mukaan hyvääkin tarkoittava ihminen voi olla rasisti tietämättään, jos on omaksunut kulttuurin arvojärjestelmän. Mielenkiintoinen rasistin määritelmä. Siis henkilö, joka on maksunut kulttuurin arvojärjestelmän on rasisti. Mutta... 

Eikö rasismin vastaistella kamppailulla ole oma tapakulttuurinsa, johon liittyy aivan olennaisesti ikioma arvojärjestelmänsä?

Entä turkana-heimon jäsenet Keniassa? Hehän ovat omaksuneet oman kulttuurinsa arvojärjestelmän ja pitävät siitä tiukasti kiinni? Ovatko he rasisteja?

Suomessa asuvista somaleista moni haluaa pitää kiinni oman kulttuurinsa arvojärjestelmästä. Tekeekö se heistä rasisteja? No ei tietenkään tee. Tuntuu siltä, että tämä "kulttuurin arvojärjestelmän omaksuminen on rasistista" -ajatus vaatii vielä hieman hiomista. Tai sitten, jos se koskee vain valkoisten kulttuuria, sehän on itsessään jo rasismia. Eikö? Etnisin perustein arvotetaan kokonainen ihmisryhmä negatiivisesti. Eikös se ole juuri rasismin ydintä?

Majokin mukaan tämä myyttinen rasistinen Valkoisuus on sitä, että ihmiset nähdään yksilöinä. Jahas, mutta... Ööh, jos ihmiset nähdään yksilöinä, eikä esimerkiksi etnisen ryhmän osana, niin eikös se ole juuri sitä mitä Martin Luther King halusi?


"Minulla on unelma – että minun neljä pientä lastani elävät vielä jonakin päivänä maassa, jossa heitä ei arvioida ihonvärinsä vaan karaktäärinsä perusteella."

Kertauksen vuoksi: 

"Minulla on unelma, että minun neljä pientä lastani elävät vielä jonakin päivänä maassa, jossa heitä ei arvioida IHONVÄRINSÄ vaan karaktäärinsä perusteella." https://www.youtube.com/watch?v=vP4iY1TtS3s&t=8s

Martin Luther King sanoi asian suoraan: tavoitteena on maailma, jossa ihonväri ei enää merkitse mitään. Vain YKSILÖN ITSENSÄ luonne, teot, ominaisuudet, karaktääri. Ei etninen tausta, ei nimi, ei ihonväri. YKSILÖ. Martin Luther King unelmoi maailmasta, jossa me olemme kaikki ihmisiyksilöitä, omia itsejämme, emme suuremman epämääräisen viitekehyksen tahdottomia paperinukkeja. Mutta nykyisin ajatellaan täysin päinvastoin. Yksilöllisyyshän on Valkoisuutta ja siten rasismia. Niinkö?

Majokin, kuten muidenkin uuden polven rasismin vastustajien, perusongelma juuri tässä: He haluavat korostaa ihonväriään ja sitä kuinka se erottaa meitä, kuinka se on esteenä, haitta, välissämme jne. King ja hänen aikalaisensa halusivat sanoa, ettei ihonvärillä ole merkitystä. Me olemme kaikki ihmisiä, ihonväristä riippumatta. Nykyinen rasismin vastainen liike haluaa kuitenkin korostaa eroa, haluaa tuoda esiin sen suhteessa kaikkeen mahdolliseen. Nykyinen antirasismi haluaa nostaa etniset eroavaisuudet keskiöön, ihonvärin kaiken määritteleväksi tekijäksi. Mutta hetkinen... Eikös rasismi ole nimenomaan sitä, että ihonväri määrittelee kaiken, oli se sitten ruskea, musta tai valkoinen?

Tällä tavalla suomalaisistakin saadaan rasisteja, vaikka me kärsimme vuosisatoja etnisestä sorrosta, orjakaupasta jne. Mehän olemme "Valkoisia", joten meidän historiamme pimeydet eivät ole silleen niin sexyjä ja eksoottisia, että niistä pitäisi puhua ääneen. Tai silleen niinku jotain ja jotain, et silleen ei oo niiku kärsitty silleen mageesti tai jotain...

Rasimin vastustaminen on hyvä asia. Rasismia tuleekin vastustaa. Mutta sen nimissä ei pidä mennä luomaan valheellista todellisuutta ja sepittää fiktiivistä historiaa vain yhden etnisen ryhmän mustamaalaamiseksi. Koska sehän on... Niin, se on rasismia se.

Pitäisköhän ottaa oppia niistä, jotka todella panivat kaikkensa peliin rasismia vastustaessaan?

“I am not a racist. I am against every form of racism and segregation, every form of discrimination. I believe in human beings, and that all human beings should be respected as such, regardless of their color.”
— Malcolm X

3 kommenttia:

 1. Elämme todella kummallisia ja pelottavia aikoja.
  Mutkia vedetään suoraksi tutkijoiden, toimittajien sekä poliitikkojen toimesta eikä faktoilla ole väliä, mikäli ne sopivat omaan agendaan.
  Kaikki nykyiset puolueet ajavat mielestäni itseään lähellä olevia pienien edusryhmien asioita riippumatta siitä mitkä ovat seuraukset valtaväestölle. Mainittakoon esimerkkinä sukupuoleton SOTU uudistus, joka tulee arviolta maksamaan vähintään 1 000 000 000 €, mikä tässä voisikaan mennä pieleen..
  Samaan aikaan meillä vanhukset kuolevat sänkyyn maaten omissa ulosteissaan, kun ei ole rahaa vanhustenhoitoon...
  Poliittinen yhteistyö on mahdotonta, joka näyttää olevan tarkoituskin.

  "Suomi on maailman toiseksi rasistisin maa" on mielenkiintoinen väite ja mihin faktoihin se perustuu on jäänyt hieman hämäräksi, toki sanotaan lähteiden olevan maahanmuuttajia.
  Suomalainen rasismi:
  Jalkapallo joukkuessamme pelaa Irakista 2015 saapunut turvapaikanhakija ja hänen kanssaan on ollut saunailloissa todella mielenkiintoisia keskusteluja, jotka eroavat merkittävästi siitä mitä valtamedioista saan lukea.
  Hän on alusta asti halunnut liittyä joukkueisiin, jossa enemmistö pelaajista on Suomalaisia.
  Ensimmäisellä kaudella hän oli vahvasti sitä mieltä, että on tullut todella rasistiseen maahan.
  Hänen tullessa paikalle muut pelaajat hiljenivät muutamaa lukuunottamatta.
  Hänen mennessä keskustelu tilanteisiin häneen otettiin etäisyyttä eikä hänen kanssaan "small talkia" puhunut kuin muutama joukkuekaveri.
  Hän mietti meneekö hän ensimmäiseen saunailtaan, koska osa pelaajista suhtautui häneen niin "rasistisesti". Hän kuitenkin meni, koska ne ovat tärkeä osa joukkueeseen kuulumista ja hyvä tapa tutustua.
  Saunaillan aikana hän oppi:
  - Moni Suomalainen ei ole kovin puhelias suuressa joukossa eikä muutenkaan, selvinpäin.
  - Moni Suomalainen arkailee puhumista Englanniksi, koska eivät ole juurikaan sitä puhuneet koulun jälkeen, selvinpäin.
  - Suomessa pidetään huomattavasti suurempaa etäisyyttä puhekaverista, joka on todella suuri ero hänen kulttuuriinsa nähden.
  Hänen päätöksensä takia pelata tällaisissa joukkueissa on johtanut siihen, että hänet on suljettu ulos monista maahanmuuttaja ryhmistä ja hän mielestään kokee enemmän rasismia muilta maahanmuuttajilta kuin Suomalaisilta.
  Hänen suuri huolenaiheensa on heikko Suomen kielen taito, koska hän ei ehdi Suomen kielen kursseille, sillä käy töissä joka arkipäivä 8-16 ja iltaisin on treenit sekä pelit...
  En väitä, ettei Suomessa olisi ihan oikeaa rasismia.
  Mutta väitän, että suurimmalla osalla näihin kyselyihin haastatelluilla ei ole hajuakaan Suomalaisesta sielunmaisemasta...
  Nyky aikainen integroitumis ajatus muistuttaa Suomalaisia eläkeläisiä aurinkorannoilla, syödään lihapullia ja juodaan juhlamokkaa..Ja kielitaidoksi riittää uno cerveza ja gracias...

  VastaaPoista
 2. So so Sande, taas menit pilaamaan totuudella hyvää tarinaa, josta jollekin on jopa maksettu 😂

  VastaaPoista
 3. Höpö höpö suomalaisten rasistisuudesta. Iiro Viinanen sanoi aikoikoinaan että onneksi suomalaiset neekerit ovat valkoisia. Suomalaiset ovat kautta aikojen olleet erittäin kaltoinkohdeltuja, ruotsalaiset vallanpitäjät olivat aikoinaan noin kuusisataavuotta herroja ja ainostaan heidän lakeejansa saivat oikeutta tässä ruotsin itämaassa, jopa suomalaiset lakeejat kohtelivat kansaa niin huonosti että kuningas puuttui asiaan. Olemme kerjäläiskansaa ja alistetussa asemassa eläneet satoja vuosia ruotsin itämaana. 1809 Ruotsi luovutti itämaansa taisteluitta Venäjälle jolloin tuli sanonta: kyllä keisari auttaa, suomalaiset Venäjän vallan alaisuudessa luottivat enemmän uuteen keisarivaltaan kuin alamaisena ruotsin itämaanhan jolloin oltiin raaka-aineiden lähde ja tarvittaessa pakkosotilaina Ruotsin valloitussodissa. Kooltaan ihmisinä olimme nälän riivaamina aika pienikokoisia ihmisiä ja paljon kurjuutta kärsineitä, myöskin Ruotsin eli isäntämaamme kuningaskin aikoinaan kauhisteli kansan olotilaa ja lapsikuolleisuutta. Se nyt aivan nopsasti tuosta rasismista.Lukekaa hyvät ihmiset omaa historiaamme, se on todella kovaa ja hätää täynnä, ihme on kuinka edes olemme olemassa.

  VastaaPoista