perjantai 30. huhtikuuta 2021

MITÄ EROA ON EU-JÄSENYYDELLÄ JA JÄRJESTÄYTYNEELLÄ RIKOLLISUUDELLA? EI MITÄÄN


Moni suomalainen säpsähti, kun julkisuuteen tuli tieto siitä, että EU-virkamies oli uhkaillut Suomen hallitusta "vakavilla seurauksilla", mikäli Suomi ei suostu antamaan sille 6000 000 000 euroa ja takaamaan muiden lainoja noin 7000 000 000 euron edestä. Tämä on tyypillistä järjestätyneelle rikollisuudelle. Kun mafioso haluaa rahaa, hän esittää kaksi vaihtoehtoa: joko annat rahaa ja säilytät tilanteen ennallaan, tai... Näin toimii myös EU aivan rutiiniluontoisesti. 

Onneksi sillä ei vielä ole omia sotilasjoukkojaan, niin se ei voi aloittaa sotaa, pommittaa tai ammuskella vastaanpanijoiden ja erimielisten maiden kansalaisia. EU toki pyrkii luomaan itselleen asevoimat juuri tätä silmällä pitäen. Keppihevosena on tietenkin Venäjän uhka, se sama josta Pekka Haavisto puhui tukipaketin yhteydessä. Pekka sanoi ihan vakavana, että jos Suomi ei anna EU:lle rahaa niin paljon kun EU haluaa, Venäjä hyökkää Suomeen. 20 vuotta sitten Pekka olisi toimitettu hoitoon, mutta nyt hänen puheitaan pidetään valtamediassakin aivan käypinä.

Euroopan Unioni on siis rikollisjärjestö. Se käyttää valtaa Suomessa Suomen lakien vastaisesti. EU-mafian apurijengit Suomessa mahdollistavat tämän. Jokainen suomalainen, joka toimii EU:ssa, sen hyväksi tai edistää sen asioita Suomessa, osallistuu järjestäytyneen rikollisuuden toimintaan. Nyt siellä joku änkyttää, että ei se näin ole. On se, jos Suomen lait ovat edelleen voimassa. Itse en ole kuullut kenenkään EU-mafian apurin sanovan, että näin olisi tapahtunut. 

Katsotaanpa minkä lakien vastainen EU sitten on. 

12 luku (21.4.1995/578)

Maanpetosrikoksista

1 § (21.4.1995/578)
Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen

Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla taikka vieraan valtion sotilaallisen tai taloudellisen painostuksen tai tuen avulla

1) saattaa Suomi tai osa Suomea vieraan valtion alaiseksi,

2) irrottaa osa Suomea muusta valtakunnasta tai

3) muulla vakavuudeltaan näihin rinnastettavalla tavalla rajoittaa Suomen valtiollista itsemääräämisoikeutta

tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Huomion arvoista tässä rikoslain 12. luvun aloituksessa on sekin, että pelkkä YRITYS on rangaistava teko. EU-jäsenyys on Suomen itsenäisyyden vastainen rikos, se vie meiltä itsenäisyyden, ja on siis meneillään oleva rikos. Käynnissä oleva rikos. Siihen osallistuvat kaikki poliitikot ja virkamiehet, jotka toimivat yhdessä EU:n kanssa itsenäisyytemme vastaisesti, eli käytännössä koko ajan. Se kovasti mainostettu "EU-yhteistyö" on siis rikos.

4 § (21.4.1995/578)
Törkeä maanpetos

Jos maanpetoksessa

1) aiheutetaan vaara valtakunnan tai sen osan joutumisesta vieraan vallan alaiseksi tai

2) muuten aiheutetaan Suomelle erityisen suurta vahinkoa

ja maanpetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä maanpetoksesta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.

Yritys on rangaistava.

EU:ssahan on kyse siitä, että Euroopan Unioni hallitsee Suomea, on hallinnollisesti suomalaisten elinten yläpuolella. Näin asia on määritelty EU-sopimuksissa ja näin on todennut myös EU-parlamentti joulukuussa 2016. Tämä on siis lakiemme vastaista, eli rikos, ja koska sen tekijä on järjestäytynyt organisaatio, se on järjestäytynyttä rikollisuutta. 

10 § (21.4.1995/578)
Puolueettomuusmääräysten rikkominen

Joka rikkoo Suomen suhtautumisesta sotaa käyviin vieraisiin valtioihin annettuja puolueettomuusmääräyksiä, on tuomittava puolueettomuusmääräysten rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Kuten voimme edeltä olevasta nähdä, EU on pakottanut Suomen luopumaan puolueettomuudestaan Ukrainan sodassa ja valitsemaan puolen puolueettomuuslakien vastaisesti. Tämäkin on EU-rikos. Mutta ei suinkaan ainoa rikos, jota EU tarkoittaa. Seuraavassa rikoslain 13.luvun määritelmiä rikoksista, joihin EU ja sen kannattajat Suomessa syyllistyvät vuoden jokaisena päivänä.

13 luku (21.4.1995/578)

Valtiopetosrikoksista

1 § (21.4.1995/578)
Valtiopetos

Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla tai siihen rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti pakottamalla taikka valtiosääntöä rikkoen

1) kumota Suomen valtiosääntö tai muuttaa sitä taikka

2) muuttaa Suomen valtiojärjestystä

tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava valtiopetoksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Valtiopetoksesta tuomitaan myös se, joka väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla syrjäyttää tai yrittää syrjäyttää tasavallan presidentin, valtioneuvoston tai eduskunnan taikka kokonaan tai osaksi estää tai yrittää estää niitä käyttämästä toimivaltaansa.

Rikoslain 13.luvun 2.pykälä sanoo asian suoraan: Suomen presidentti, hallitus ja eduskunta syyllistyvät törkeään valtiopetokseen. 

2 § (21.4.1995/578)
Törkeä valtiopetos

Jos valtiopetoksessa

1) rikoksentekijänä on tasavallan presidentti, valtioneuvoston jäsen tai muu valtion ylimpään poliittiseen tai sotilaalliseen johtoon kuuluva henkilö,

2) rikoksen tekemiseen käytetään aseistettua joukkoa,

3) rikos tehdään ihmisiä surmaamalla tai

4) rikos on poikkeuksellisten olojen vuoksi erityisen vaarallinen

ja valtiopetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä valtiopetoksesta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.

Rikoslain 13.luku kertoo myös lisää siitä mikä on valtiopetos.

3 § (21.4.1995/578)
Valtiopetoksen valmistelu

Joka tehdäkseen valtiopetoksen

1 ryhtyy yhteydenpitoon vieraan valtion tai sen asiamiehen kanssa,

Valtiopetoksen valmistelusta tuomitaan myös se, joka perustaa tai organisoi yhteenliittymän, jonka tarkoituksena on Suomen valtiosäännön tai valtiojärjestyksen väkivaltainen kumoaminen tai muuttaminen, osallistuu johtavassa asemassa tai muuten merkittävällä tavalla sellaisen yhteenliittymän toimintaan tai tietoisena yhteenliittymän tarkoitusperästä antaa sille merkittävää taloudellista, järjestöllistä tai muuta vastaavaa tukea.

Euroopan Unionin kanssa toimivat virkamiehet ja poliitkot ovat juuri niitä henkilöitä, jotka syyllistyvät tuohon rikokseen. Mitä taas tulee tuohon EU-virkamiehen esittämään uhkaukseen, se on nimenomaan lakiemme vastainen rikos. 

5 § (21.4.1995/578)
Poliittisten toimintavapauksien loukkaaminen

Joka väkivallalla tai vakavan vaaran toisen hyvinvoinnille käsittävällä uhkauksella estää toista

1) ilmaisemasta mielipidettään yleisistä asioista niitä varten tarkoitetussa kokouksessa tai muussa tilaisuudessa taikka tiedotusvälineessä tai muuten julkisesti,

2) osallistumasta yleisiä asioita varten järjestettyyn kokoukseen, kulkueeseen tai muuhun tilaisuuteen tai

3) perustamasta yhdistyksen yleisiä asioita varten taikka liittymästä tai kuulumasta sellaiseen tai toimimasta siinä,

on tuomittava poliittisten toimintavapauksien loukkaamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Poliittisten toimintavapauksien loukkaamisesta tuomitaan myös se, joka 1 momentissa tarkoitetulla tavalla saa toisen vastoin tahtoaan ilmaisemaan mielipiteensä yleisistä asioista kokouksessa tai muussa tilaisuudessa taikka tiedotusvälineessä tai muuten julkisesti, osallistumaan yleisiä asioita varten järjestettyyn tilaisuuteen taikka liittymään tai kuulumaan sellaisia asioita varten perustettuun yhdistykseen tai toimimaan tällaisessa yhdistyksessä.

Yritys on rangaistava.

Koska EU ja sen toiminta ovat lakiemme ja itsenäisyytemme vastaisia rikoksia, niihin osallistuvat ja niistä tietoisina olevat suomalaiset ovat rikollisia. Kyllä, sekin on rikos, ettet tuo julki Suomen lain vastaista valtiollisen itsenäisyyden rajoittamista jne. 

10 § (24.7.1998/563)
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen

Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, rikoksen ihmisyyttä vastaan, törkeän rikoksen ihmisyyttä vastaan, hyökkäysrikoksen, hyökkäysrikoksen valmistelun, sotarikoksen, törkeän sotarikoksen, kidutuksen, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, jalkaväkimiinakiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön, törkeän lapsenraiskauksen, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (12.4.2019/486)

Euroopan Unionin jäsenyys on myös valtiojärjestyksemme vastainen rikos, vaikka vuonna 2011 perustuslakiin lisättiin EU-jäsenyyttä koskeva lause. Se ei kuitenkaan kumoa perustuslain muita kohtia, rikoslaista puhumattakaan. Jokainen ymmärtää, että kun EU-komissio ja EU-parlamentti käyttävät korkeinta päätösvaltaa ja lainsäädäntövaltaa koko EU:n alueella, myös Suomessa, se on vastoin perustuslaillista valtiojärjestystämme. 

1 luku

Valtiojärjestyksen perusteet

1 §
Valtiosääntö

Suomi on täysivaltainen tasavalta.

Suomen valtiosääntö on vahvistettu tässä perustuslaissa. Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.

Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi. Suomi on Euroopan unionin jäsen. (4.11.2011/1112)

2 §
Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.

Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen.

Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

3 §
Valtiollisten tehtävien jako ja parlamentarismi

Lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta, joka päättää myös valtiontaloudesta.

Hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentti sekä valtioneuvosto, jonka jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta.

Tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet, ylimpinä tuomioistuimina korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus.

4 §
Valtakunnan alue

Suomen alue on jakamaton. Valtakunnan rajoja ei voida muuttaa ilman eduskunnan suostumusta.

EU on siis Suomen rikoslain vastainen. Se on siis rikollista toimintaa ja koska se on tarkoin määritelty, useamman kuin kahden ihmisen tekemää ja jatkuvaluontoista toimintaa, jolla tavoitellaan taloudellista hyötyä ja valtaa, se on järjestäytynyttä rikollisuutta EU:n omankin määritelmän mukaisesti.

Jotta jokainen tajuaa miksi EU on rikollisjärjestö ja sen toiminta järjestäytynyttä rikollisuutta, katsotaanpa miten EU itse määrittelee jäörjestäytyneen rikollisuuden. Huomaatte, että määritelmä on täysin yksi yhteen EU:n kanssa.

"EU määrittelee termin ”järjestäytynyt rikollisuus” yhdentoista ominaisuuden luettelolla. Luetelluista ominaisuuksista neljän pakollisen (kohdat 1, 3, 5 ja 11) sekä yhteensä kuuden kohdan on toteuduttava, jotta ryhmä täyttäisi järjestäytyneen rikollisuuden vaatimukset.

 1. useamman kuin kahden henkilön yhteistyö
 2. ryhmän jäsenillä omat määrätyt tehtävät
 3. ryhmä toimii pitkän tai rajoittamattoman ajan
 4. ryhmä käyttää sisäistä kuria
 5. ryhmää epäillään törkeistä rikoksista
 6. ryhmä toimii kansainvälisellä tasolla
 7. ryhmä käyttää väkivaltaa tai muita uhkailukeinoja
 8. ryhmä käyttää peiteyhtiöitä
 9. ryhmä harjoittaa rahanpesua
 10. ryhmä pyrkii vaikuttamaan poliitikkoihin, julkiseen hallintoon, tiedotusvälineisiin, oikeusviranomaisiin tai talouselämän edustajiin
 11. ryhmän toiminnassa taloudellisen hyödyn ja/tai vallan tavoittelu on määräävänä tekijänä."

Edellä oleva kuvaa erittäin hyvin Euroopan Unionia ja sen suomalaisia apureita ja liittolaisia. He ovat juuri tämän määritelmän mukaan sitä järjestäytynyttä rikollisuutta, se todellinen mafia, jonka rinnalla liivijengin puuhastelu teollisuusalueen autotallilla kalpenee olemattomiin.

Taloudellisen katastrofin lisäksi EU on siis myös rikos, rikollista toimintaa ja nimenomaan järjestäytynyttä rikollisuutta. Se selviää Suomen lakiin tutustumalla. Asia on täysin yksiselitteinen. Edellä on lain kohtia, joiden vastaista EU:n toiminta on. Lainvastainen toiminta on rikollista toimintaa. EU on siis rikollista, maamme lakien vastaista toimintaa. Ja koska se on erittäin järjestäytynyttä, se on myös järjestäytynyttä rikollisuutta, josta koituu maallemme hyvin vakava ja suora uhka 24/7. 

Tällä järjestäytyneellä rikollisuudella on täydellinen ote koko suomalaisesta yhteiskunnasta ja se pystyy estämään lainvalvontaviranomaisten työn totaalisesti, eikä koko oikeusjärjestelmästä ole sille mitään uhkaa, koska se hallitsee sitäkin. Tilanne on hyvin mielenkiintoinen nimenomaan juridisesta näkökulmasta: me olemme ulkomailta johdetun järjestäytyneen rikollisuuden uhreja kaikki, eikä sille tehdä mitään nykyisen tilanteen vallitessa. Vaihtoehto tälle rikollisuuden ylivallalle on toki olemassa.

 Se on FIXIT.3 kommenttia:

 1. Koko elämämme on rikollisten käsissä. On virkamafiaa (virkamafia.fi) ja EU-mafiaa. Kaikkialla on mafiaa, Sanna Mafia jne. Netin avulla ihmiset ovat voineet kasvattaa tietoisuuttaan asioista. Nyt kun mafia on sen tajunnut, se on alkanut sensuroimaan tiedonvälitystä. Voimakas kansojen nousu on ainoa tapa muuttaa maailmaa. Pitää löytää voimakkaita johtajia, ja jokaisen kansalaisen pitää heittäytyä oman kykynsä mukaan taisteluun.

  VastaaPoista
 2. Tämä kaikki on täysin totta, olet niitä harvoja jotka ymmärtävät nämä asiat, mutta järkyttävää kyllä näyttää siltä että emme näköjään voi enemmistölle mitään.

  VastaaPoista
 3. Jokainen joutuu tahtomattan vielä rahoittamaan tätä toimintaa verojen muodossa. Ja kaikestahan täällä maksetaan veroa. Ainoastaan laittomilla bisneksillä välttyy rahoittamasta EU-rikollisia... Vai vältyyköhän sittenkään? Lähi-, kierto- ja vaihtotalousmallissa voisivat nuo EU-rikolliset jäädä nuolemaan näppejään, koska ne eivät perustu voiton maksimoinnille vaan kestävälle kehitykselle.

  VastaaPoista