torstai 16. toukokuuta 2013

IHMISRYHMÄN KRIMINALISOINTI a la KRP

Keskusrikospoliisi on vaatinut kovaan ääneen vuosikausien ajan joidenkin moottoripyöräkerhojen kriminalisointia sillä perusteella, että se katsoo niiden olevan rikollisjärjestöjä. Perusteinaan KRP kertoo, että kyseiset ryhmät ovat mm. järjestäytyneitä, eli joillakin on selkeä valta-asema, kerhojen jäsenet ovat syyllistyneet rikoksiin, eivät sulje rikoksiin syyllistyneitä keskuudestaan eli suosivat rikoksia, ja käyttäytyvät epäsosiaalisesti yleisesti hyväksyttyjen sääntöjen vastaisesti.

Jos meillä on ryhmä ihmisiä, joista osa syyllistyy rikoksiin, onko ryhmä rikollinen? Ei.

Jos meillä on kymmenen henkilön muodostama ihmisryhmä, jossa kolme henkilöä suunnittelee ja toteuttaa rikoksia, kolme tietää niistä mutta ei osallistu niihin, ja neljä ei edes tiedä rikoksista, onko tämä ryhmä rikollinen? Ei ole.

Jos meillä on kymmenen henkilön ryhmä, jossa viisi suunnittelee rikoksia ja tekee niitä, mutta toiset viisi ei osallistu rikosten suunnitteluun ja toteuttamiseen lainkaan, onko tämä ryhmä rikollinen? Ei ole.

Jos meillä on kymmenen henkilön ryhmä, jossa kaikki osallistuvat rikosten suunnitteluun ja toteuttamiseen, meillä on rikollsryhmä.

Näin yksinkertaista se on. KRP:lle tämä on kuitenkin vaikeaa. Niinpä on syytä ottaa tosielämän esimerkki ja valaista sen avulla sitä ongelmaa, mikä liittyy ihmisryhmien kriminalisointiin.

Tämän ryhmän keskuudessa on selkeä vallanjako ja joillakin jäsenillä on selkeä käsky- tai valtasuhde muihin ryhmän jäseniin. Ryhmän jäsenet syyllistyvät hyvin monenlaisiin rikoksiin ja ovat syyllistyneet myös erittäin raakoihin henkirikoksiin, joissa uhreiksi on joutunut myös täysin sivullisia.

Tämän ryhmän jäsenet ovat syyllistyneet petoksiin, varkauksiin, ryöstöihin ja pahoinpitelyihin, ajoneuvorikoksiin ja huumerikoksiin. Ryhmän jäsenet ovat uhkailleet sekä todistajia, sivullisia, että virkavaltaa. He ovat myös vastustaneet viranomaisia, pyrkineet vaikeuttamaan rikostutkintaa määrätietoisesti, harhauttaneet viranomaisia ja avustaneet rikoksiin syyllistyneitä. He ovat antaneet vääriä todistuksia kuulusteluissa ja oikeudenkäynneissä, esittäneet vääriä todisteita ja harhauttaneet tuomioistuimia.

Toiminta on ollut yleensä suunniteltua ja määrätietoista, sillä on pyritty taloudellisen hyödyn sekä vallan kasvattamiseen. Ryhmä on pyrkinyt myös uhkailemalla vaikuttamaan sekä omien jäsentensä, että ulkopuolisten asumiseen, työhön, työpaikkoihin ja liiketoimintaan.

Ryhmä noudattaa omia sääntöjään, joista monet ovat ristiriidassa lain kanssa, ja ryhmä käyttää ulkoisia tunnuksia, joilla osoitetaan ulkopuolisille kuulumista ryhmään. Ryhmän sisällä käytetään kovaa kuria ja myös fyysisiä rangaistuksia sääntöjen rikkojia vastaan.

Tämä ryhmä täyttää kaikki KRP:n moottoripyöräkerhoja vastaan esittämät syytökset. KRP eikä mikään muukaan viranomainen ei kuitenkaan vaadi tämän ryhmän kieltämistä. Miksikö? Koska kyse on Suomen romanivähemmistöstä.

Pelkkä ajatus romanivähemmistön kieltämisestä joidenkin sen jäsenten rikosten vuoksi on absurdi. Kukaan ei ottaisi sitä vakavasti, jokainen käsittäisi ettei sellainen ole mahdollista tai edes laillista. Jokainen ymmärtää, ettei kokonaista romanivähemmistöä voi leimata ja tuomita joidenkin sen jäsenten vuoksi. Asiassa ei ole mitään epäselvää. Ajatus romanivähemmistön kieltämisestä olisi myös kaikkien ihmisoikeussopimusten vastainen.

KUITENKIN KRP katsoo, että se voi toimia juuri näin moottoripyöräkerhojen kohdalla. Kuitenkin meillä on viranomaisia, jotka haluavat kriminalisoida ihmisryhmän, vaikka jokaisen pitäisi käsittää, ettei sellainen voi olla mahdollista, jollei kyse ole ryhmästä, jonka kaikki jäsenet ovat rikollisia, osallistuvat rikoksiin ja niiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Jos meillä on moottoripyöräkerho, jossa kaikki tekevät rikoksia, suunnittelevat niitä ja osallistuvat niiden toteuttamiseen, asia on selvä. MUTTA jos meillä on kerho, jossa osa syyllistyy rikolliseen toimintaan ja osa ei, kyseinen kerho ei voi olla rikollisryhmä sen enempää kuin Suomen romanivähemmistökään. Kyseisessä kerhossa on silloin rikollisia, ehkä jopa rikollisryhmä, mutta koko kerho ei sitä voi olla sen enempää kuin Suomen romanivähemmistökään.

Pyrkiessään kriminalisoimaan kokonaisen ihmisryhmän joidenkin sen jäsenten rikosten vuoksi, KRP astuu siis tielle, jonka seuraukset voivat olla ajan oloon kohtalokkaat. Euroopan historia on täynnä esimerkkejä siitä, mitä seurauksia tulee, kun kokonainen ihmisryhmä kriminalisoidaan.

Ja huomionarvoista on myös se, että KRP havittelee itselleen myös oikeutta määritellä rikollinen ihmisryhmä. On enemmän kuin varmaa, että moottoriypöräkerhojen kriminalisoinnin jälkeen vuorossa olisivat turkistarhoilla hiippailevat eläintensuojelijat. Heidän jälkeensä vuorossa voisi olla FC Lahden kannatusryhmä. Mikä tahansa, jonka KRP päättäisi olevan rikollisryhmän.

Kyse ei ole siis mistään pikkuisesta hallinnollisesta kuviosta, vaan ihmisoikeuksista.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti