torstai 30. toukokuuta 2019

ISIS-ONGELMA

VAROITUS. TÄMÄ BLOGITEKSTI SISÄLTÄÄ ERITTÄIN HÄIRITSEVÄÄ JA RAAKAA KUVAMATERIAALIA. JOS OLET HERKKÄ TAI ET HALUA NÄHDÄ SELLAISTA MATERIAALIA, ÄLÄ LUE TÄTÄ PIDEMMÄLLE. MATERIAALI ON KIELLETTY ALAIKÄISILTÄ RAAKUUTENSA VUOKSI. PAHOITTELEN KUVAMATERIAALIN RAAKUUTTA, MUTTA SEN ESILLE TUOMINEN ON ASIASISÄLLÖN KANNALTA OLENNAISTA. IKÄVÄ KYLLÄ KUVAT ON ASIAN SUHTEEN KESKEISESSÄ ASEMASSA.

Joillakin suomalaisilla tuntuu olevan ongelmia niin sanottujen ISIS-vaimojen suhteen. Ongelma sikäli, että jostakin syystä heidän ihmisoikeutensa, heidän oikeutensa maamme kansalaisina ja heidän etuoikeutensa ovat nyt jostakin syystä aivan keskeisiä asioita. Jostakin syystä julkisuudessa esitetään puheenvuoroja, joissa sanotaan totuuden vastaisesti, ettei näitä naisia voida tuomita yhtään mistään jollei pystytä osoittamaan, että he ovat henkilökohtaisesti osallistuneet ISIS-järjestön hirmutekoihin. Jos sellaisesta ei ole näyttöä, he ovat syyttömiä, sanotaan. No, sehän ei pidä paikkaansa.

Nämä naiset, heidän veljensä ja perheensä lähtivät Syyriaan rakentamaan Kalifaattia, ISIS-valtiota. He liittyivät Kalifaaattiin, ISIS:iin, Daeshiin. He olivat olennainen osa ISIS:in tulevaisuuden visioita, olennainen osa sen olemassa oloa. He olivat Kalifaatin eli ISIS:in jäseniä, tunnustuksellisia sellaisia, jotka uskoivat ISIS:in tekoihin, ideologiaan ja opetuksiin. He kannattivat sitä mitä heidän miehensä ja veljensä tekivät, ja he tukivat miehiä kaikin keinoin.

Itse en koskaan nähnyt yhdenkään Suomen Amnestyn edustajan kertaakaan ilmaisevan huoltaan siitä mitä Daesh=ISIS lapsille, naisille, homoille, vääräuskoisille, toisinajattelijoille jne. teki. Jostakin kumman syystä nyt Amnestyn maajohtaja astuu esiin puolustamaan ISIS-naisten ihmisoikeuksia. Jostakin syystä niin kovin moni on nyt huolissaan näiden naisten ihmisoikeuksista, kun eivät aikaisemmin jaksaneet edes haukotella näiden naisten edustaman Kalifaatin uhrien oikeuksien puolesta. Lieneekin paikallaan katsoa millaista oli se "normaali elämä" Kalifaatissa, jota nämä naiset ovat kertoneet viettäneensä ISIS:in valtaamilla alueilla ja sen pääkaupungissa Raqqassa.
Julkinen mestaus Raqqan päätorilla ISIS:in lakien mukaisesti.
ISIS:in = Kalifaatin mestaamia Raqqan jalkapallojoukkueen pelaajia.

ISIS-mies leikkaa vääräuskoisen päätä Palmyrassa Syyriassa.
ISIS:in = Daeshin = Kalifaatin teloittamia siviilejä Syyriassa.

ISIS:in jakamaa oikeutta Palmyrassa, Syyriassa.
Pikkupojan julkinen mestaaminen Raqqassa, Syyriassa, ISIS:in pääkaupungissa. 

Kyllä, nuo kuvat ovat järkyttäviä ja hurjia, oksettavia ja kammottavia. Mutta juuri tätä nämä suomalaiset naiset tukivat ja kannattivat. Tämä oli heidän "aivan normaalia elämäänsä" ISIS:in hallitsemilla alueilla. Raqqassa teloituksia oli päivittäin ja ne olivat julkisia, ne videoitiin ja niitä katsomassa oli tuhansia ISIS:in kannattajia. Tämä oli se mitä nämä naiset halusivat, mitä he tahtoivat, mihin he uskoivat. Ja osa uskoo edelleen, ettei tässä ollut mitään vikaa. Ja yllättävän moni suomalainen on sitä mieltä, että ISIS:iin eli Kalifaattiin kuuluneet naiset, tätä toimintaa kaikin tavoin tukeneet naiset ovat viattomia ja rikosoikeudellisesti syyttömiä.
ISIS-naisten prikaatin jäseniä harjoittelemassa.
Saman naisprikaatin jäseniä paraatiin valmistautumassa. 

ISIS-vaimo eräällä Daeshin propagandavideolla.
ISIS.vaimo järjestön mainoskuvassa.Yksi tunnetuimmista ulkomaalaisista ISIS-vaimoista järjestön propagandavideolla.

No, katsellaanpa hieman millaista oli naisten ja tyttöjen kohtelu ISIS-vaimojen valtakunnassa. Millaiset ihmisoikeuden kuuluivat naisille ja tytöille näiden ISIS-vaimojen vakaumuksen mukaan, mikä oli sitä "normaalia elämää" tuhansien naisten ja tyttöjen kohdalla Kalifaatissa.
ISIS-vaimo vartioi rynnäkkökivääri kädessään jesidinaisia, joita viedään orjamarkkinoille myytäviksi Syyriassa.
ISIS:in videolla esiintyvä mies oli tunnetuin Kalifaatin orjakauppiaista ja tässä hän esittelee naisorjia markkinoilla.
Kuvassa syyrilaisia jesidinaisia, jotka kieltäytyivät seksiorjuudesta. ISIS tuomitsi heidät kuolemaan ja poltti jokaisen.
ISIS-vaimo kuljettaa naisvankeja orjamarkkinoille Raqqassa. Tämä oli Kalifaatin normaalia arkea. 
ISIS-taistelija on iloinen ostettuaan itselleen seksiorjan ISIS:in orjamarkkinoilta Mosulissa. Tästä tapauksesta löytyy myös video, jossa vastaavia orjakauppoja tehdään useita ja myytävinä on lähinnä tyttöjä' ja alaikäisiä poikia. Tämä oli Kalifaatin nomaalia elämää, sen lakien ja sääntöjen mukaista luonnollista toimintaa, joka kuului olennaisena osana sen yhteiskuntaan.
ISIS:in eli Daeshin, eli Kalifaatin "normaaliin elämään" osallistuneet naiset olivat siis tukemassa kuvissa nähtyä toimintaan ja monet heistä myös osallistuivat Kalifaatin pyörittämiseen. Muutamat olivat jopa aseissa, moni avusti orjakaupoissa, monet tekivät propagandaa Netissä jne. ISIS-vaimot olivat elimellinen osa Kalifaatin toimintaa ja tulevaisuutta. He olivat elimellinen osa Daeshia, tätä järjestelmää. Orjakaupat, julkiset mestaukset, kivitykset, kaikki se oli heidän normaalia elämäänsä. Ainakin yksi näistä suomalaisista ISIS-vaimoista sanoi haastattelussa edelleen olevansa tiukasti sharia-lain kannattaja. Kuvissa nähtävät hirmuteot ovat juuri Dashin sharia-lain mukaisia tuomioita.

Mutta näillä ISIS-vaimoilla oli toinenkin tehtävä. Heidän tehtävänään oli myös kasvattaa lapsistaan seuraavan polven taistelijoita ja uskonsotureita. He myös kannustivat lapsiaan osallistumaan oikeauskoiseen sotaan vääräuskoisia vastaan. Näitä lapsia käy sääliksi, varsinkin jos heidän urotekonsa on tallennettu propagandatarkoituksiin. Ongelma heidän kohdallaan on vain se, pystytäänkö näin karmea aivopesu koskaan pyyhkimään pois ajatuksista ja mielestä.

Kuva-aineiston perusteella olisi myös huomioitava se mahdollisuus ovatko lapset osallistuneet mestauksiin ja teloituksiin. Se ei ollut Kalifaatissa mitenkään poikkeuksellista tai harvinaista toimintaa, sillä Daeshin silmissä jokainen ISIS-poika oli tuleva taistelija, uskonsoturi, jonka piti kyetä samaan kuin mitä aikuisetkin tekivät. Ja valitettavan moni pikkupoika myös osallistui näihin toimiin.

Entä sitten se laki? Amnesty Suomi, Martin Schein, sekä monet muut ovat puhuneet lämpimästi näiden ISIS-naisten ihmisoikeuksista. On puhuttu siitä, kuinka heidät pitäisi tuoda Suomeen, tutkia heidän tekojaan Suomessa ja tuomita heidät sitten Suomen lakien mukaan, MIKÄLI mitään näyttöä löytyy. Tämä väittämä ei pidä paikkaansa, Kansainvälisen lain ja käytännön mukaan ihmisiä tutkitaan ja syytetään niissä maissa, joissa rikokset tapahtuvat niiden maiden oikeuskäytännön ja lain mukaan. Jos suomalainen murhaa miehen Yhdysvalloissa, häntä ei suinkaan tuoda Suomeen tutkittavaksi ja tuomittavaksi. Hänen rikosasiansa käsitellään Yhdysvalloissa ja myös sikäläisen oikeuslaitoksen langettama tuomio kärsitään siellä. Samoin toimitaan myös EU:n alueella ja muuallakin maailmassa.

ISIS-vaimojen syyllisyys tai syyttömyys todetaan Syyriassa tai Irakissa ja he saavat rangaistuksensa sikäläisen oikeuslaitoksen toimesta. Tämä on normaali kansainvälinen käytäntö, jota Suomi on noudattanut aina. ISIS-jäsenyys ei suinkaan ole mikään kansainvälisen lainkäytön poikkeus, tai tae sille, että ISIS-vaimojen rikostutkinta ja mahdolliset syytteet käsitellään vain Suomessa. Päinvastoin. Heidän asiansa pitäisi tutkia nimenomaan paikanpäällä, paikallisen oikeuslaitoksen toimesta. Se olisi normaalimenettely, enkä ymmärrä miksi juuri näiden naisten kohdalla pitäisi menetellä toisin.

Julkisuudessa on esitetty myös näkemyksiä, jonka mukaan nämä naiset eivät ole syyllistyneet yhtään mihinkään, jollei kukaan pysty osoittamaan heidän tehneen veritekoja ominkäsin. Se on täyttä puppua. Nämä naiset olivat Kalifaatin, eli Daeshin, eli ISIS:in jäseniä ja ISIS on kansainvälisesti tunnustettu terroristijärjestö. Kansainvälisen lain ja kaikkien terrorisminvastaisten sopimusten mukaan pelkkä terroristijärjestön jäsenyys on jo itsessään rikos. Sellaisen toiminnan tukeminen on sekin rikos kansainvälisten sopimusten mukaan. Nämä ISIS-vaimot ovat siis syyllistyneet jo tähän kansainvälisen lain ja sopimusten mukaan.

Mitä sitten Suomen laki sanoo asiasta? Suomen laki sanoo näin:

34 a luku (24.1.2003/17)

Terrorismirikoksista

1 § (24.1.2003/17)
Terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset
Joka terroristisessa tarkoituksessa siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa jollekin maalle tai kansainväliselle järjestölle, tekee
1) laittoman uhkauksen, perättömän vaarailmoituksen, 24 luvun 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun törkeän julkisrauhan rikkomisen tai 44 luvun 10 §:ssä tarkoitetun ydinenergian käyttörikoksen, on tuomittava vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kolmeksi vuodeksi,
2) tahallisen vaaran aiheuttamisen, tahallisen räjähderikoksen, vaarallisia esineitä koskevien säännösten rikkomisen tai 17 luvun 1 §:ssä tarkoitetun julkisen kehottamisen rikokseen, on tuomittava vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi,
3) törkeän varkauden tai törkeän moottorikulkuneuvon käyttövarkauden, jonka kohteena on joukkoliikenteeseen tai tavarankuljetukseen soveltuva moottorikulkuneuvo, tuhotyön, liikennetuhotyön, terveyden vaarantamisen, törkeän vahingonteon, törkeän ampuma-aserikoksen tai puolustustarvikkeiden maastavientirikoksen, on tuomittava vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi,
4) 35 luvun 3 b §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun törkeän datavahingonteon, 38 luvun 6 §:n 1 momentin 3, 5 tai 6 kohdassa tarkoitetun törkeän tietoliikenteen häirinnän tai 38 luvun 7 b §:n 1 momentin 1, 3 tai 5 kohdassa tarkoitetun törkeän tietojärjestelmän häirinnän, on tuomittava vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään seitsemäksi vuodeksi.
5) kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen tai tahallisen törkeän ympäristön turmelemisen, joka on tehty 48 luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, on tuomittava vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksaksi vuodeksi,
6) törkeän pahoinpitelyn, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen tai kaappauksen, on tuomittava vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi,
7) surman, on tuomittava vankeuteen vähintään neljäksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi, tai
8) tapon, on tuomittava vankeuteen vähintään kahdeksaksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
(9.11.2018/874)
Joka terroristisessa tarkoituksessa tekee murhan, on tuomittava vankeuteen elinkaudeksi.
Yritys on rangaistava.
1 a § (9.11.2018/874)
Terroristisessa tarkoituksessa tehty radiologista asetta koskeva rikos
Joka terroristisessa tarkoituksessa siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa jollekin maalle tai kansainväliselle järjestölle, valmistaa, hankkii, kuljettaa, toimittaa tai kehittää ydinterrorismin torjumisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 6/2009) 1 artiklan 4 kappaleen b kohdassa tarkoitetun laitteen, pitää sellaista laitetta hallussaan tai harjoittaa tutkimustoimintaa sellaisen laitteen valmistamista varten, on tuomittava terroristisessa tarkoituksessa tehdystä radiologista asetta koskevasta rikoksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksaksi vuodeksi.
Yritys on rangaistava.
2 § (9.11.2018/874)
Terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelu
Joka tehdäkseen 1 §:n 1 tai 2 momentissa tai 1 a §:ssä tarkoitetun rikoksen
1) sopii toisen kanssa tai laatii suunnitelman sellaisen rikoksen tekemisestä,
2) valmistaa, pitää hallussaan, hankkii, kuljettaa, käyttää tai luovuttaa räjähteen, kemiallisen tai biologisen aseen taikka toksiiniaseen, ampuma-aseen taikka vaarallisen esineen tai aineen tai
3) hankkii ydinräjähteen valmistukseen tai kemiallisen tai biologisen aseen taikka  toksiiniaseen valmistukseen tarvittavia laitteita tai aineita taikka siihen tarvittavan valmistuskaavan tai -piirustuksen,
on tuomittava terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelusta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi.
3 § (24.1.2003/17)
Terroristiryhmän johtaminen
Joka johtaa terroristiryhmää, jonka toiminnassa on tehty 1 §:n 1 momentin 2–8 kohdassa tai 2 momentissa tai 1 a §:ssä tarkoitettu rikos tai sellaisen rikoksen rangaistava yritys taikka 2 §:ssä tarkoitettu rikos, on tuomittava terroristiryhmän johtamisesta vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi. (9.11.2018/874)
Joka johtaa terroristiryhmää, jonka toiminnassa on tehty vain 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu rikos, on tuomittava terroristiryhmän johtamisesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.
Joka tuomitaan terroristiryhmän johtamisesta, on tuomittava myös tekemästään tai hänen johdollaan terroristiryhmän toiminnassa tehdystä 1 §:ssä tarkoitetusta rikoksesta tai sellaisen rikoksen rangaistavasta yrityksestä taikka 2 §:ssä tarkoitetusta rikoksesta.
4 § (26.9.2003/832)
Terroristiryhmän toiminnan edistäminen
Joka edistääkseen terroristiryhmän 1, 1 a tai 2 §:ssä tarkoitettua rikollista toimintaa taikka tietoisena siitä, että hänen toimintansa edistää sitä,
1) varustaa tai yrittää varustaa terroristiryhmää räjähteillä, aseilla, ampumatarvikkeilla tai niiden valmistamiseen tarkoitetuilla aineilla tai tarvikkeilla taikka muilla vaarallisilla esineillä tai aineilla, 
2) hankkii tai yrittää hankkia taikka luovuttaa terroristiryhmälle toimitiloja tai muita sen tarvitsemia tiloja taikka kulkuvälineitä tai muita ryhmän toiminnan kannalta erittäin tärkeitä välineitä,
3) hankkii tai yrittää hankkia tiedon, jonka tuleminen terroristiryhmän tietoon on omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa maalle tai kansainväliselle järjestölle, taikka välittää, luovuttaa tai ilmaisee terroristiryhmälle sellaisen tiedon,
4) hoitaa terroristiryhmän tärkeitä taloudellisia asioita tai antaa ryhmän toiminnan kannalta erittäin tärkeitä taloudellisia tai oikeudellisia neuvoja tai
5) tekee 32 luvun 6 tai 7 §:ssä tarkoitetun rikoksen,
on tuomittava, jollei teko ole 1, 1 a tai 2 §:n mukaan rangaistava taikka siitä säädetä muualla laissa yhtä ankaraa tai ankarampaa rangaistusta, terroristiryhmän toiminnan edistämisestä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksaksi vuodeksi.
(9.11.2018/874)
Mitä 1 momentin 4 kohdassa säädetään oikeudellisesta neuvonnasta, ei koske rikoksen esitutkintaan tai tuomioistuinkäsittelyyn taikka rangaistuksen täytäntöönpanoon liittyvää oikeudellisen avustajan tai asiamiehen tehtävien hoitamista. (8.6.2012/283)
4 a § (9.11.2018/874)
Koulutuksen antaminen terrorismirikoksen tekemistä varten
Joka edistääkseen 1, 1 a tai 2 §:ssä tarkoitettua rikollista toimintaa taikka tietoisena siitä, että hänen toimintansa edistää sitä, toimeenpanee, yrittää toimeenpanna tai antaa koulutusta räjähteiden, ampuma-aseiden tai muiden aseiden taikka myrkyllisten tai haitallisten aineiden valmistuksessa tai käytössä taikka muulla vastaavalla tavalla toimeenpanee, yrittää toimeenpanna tai antaa koulutusta, on tuomittava, jollei teko ole 1, 1 a tai 2 §:n mukaan rangaistava taikka siitä säädetä muualla laissa yhtä ankaraa tai ankarampaa rangaistusta, koulutuksen antamisesta terrorismirikoksen tekemistä varten vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksaksi vuodeksi.
4 b § (9.11.2018/874)
Kouluttautuminen terrorismirikoksen tekemistä varten
Joka tehdäkseen 1 §:n 1 momentin 2–8 kohdassa tai 2 momentissa taikka 1 a tai 2 §:ssä tarkoitetun rikoksen kouluttautuu räjähteiden, ampuma-aseiden tai muiden aseiden taikka myrkyllisten tai haitallisten aineiden valmistuksessa tai käytössä taikka muiden näihin merkitykseltään rinnastuvien erityisten menetelmien tai tekniikoiden käytössä, on tuomittava, jollei teko ole 1, 1 a tai 2 §:n mukaan rangaistava, kouluttautumisesta terrorismirikoksen tekemistä varten sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi.
4 c § (9.11.2018/874)
Värväys terrorismirikoksen tekemiseen
Joka edistääkseen 1, 1 a tai 2 §:ssä tarkoitettua rikollista toimintaa taikka tietoisena siitä, että hänen toimintansa edistää sitä, perustaa tai organisoi terroristiryhmän taikka värvää tai yrittää värvätä väkeä terroristiryhmään tai muuten tekemään mainituissa pykälissä tarkoitetun terrorismirikoksen, on tuomittava, jollei teko ole 1, 1 a tai 2 §:n mukaan rangaistava taikka siitä säädetä muualla laissa yhtä ankaraa tai ankarampaa rangaistusta, värväyksestä terrorismirikoksen tekemiseen vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksaksi vuodeksi.
5 § (24.1.2003/17)
Terrorismin rahoittaminen
Joka suoraan tai välillisesti antaa tai kerää varoja rahoittaakseen tai tietoisena siitä, että niillä rahoitetaan
1) panttivangin ottamista tai kaappausta,
2) sellaista tuhotyötä, törkeää tuhotyötä tai yleisvaarallisen rikoksen valmistelua, jota on pidettävä terrorististen pommi-iskujen torjumista koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa (SopS 60/2002) tarkoitettuna rikoksena,
3) sellaista tuhotyötä, liikennetuhotyötä, törkeää tuhotyötä tai yleisvaarallisen rikoksen valmistelua, jota on pidettävä siviili-ilmailun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevassa yleissopimuksessa (SopS 56/1973), kansainväliseen siviili-ilmailuun käytettävillä lentoasemilla tapahtuvien laittomien väkivallantekojen ehkäisemistä koskevassa lisäpöytäkirjassa (SopS 43/1998), merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevassa yleissopimuksessa (SopS 11/1999) tai mannerjalustalla sijaitsevien kiinteiden lauttojen turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevassa pöytäkirjassa (SopS 44/2000) tarkoitettuna rikoksena,
4) sellaista ydinräjähderikosta, terveyden vaarantamista, törkeää terveyden vaarantamista, ydinenergian käyttörikosta tai muuta ydinaineeseen kohdistuvaa tai ydinainetta välineenä käyttäen tehtyä rangaistavaksi säädettyä tekoa, jota on pidettävä ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista tehdyssä yleissopimuksessa (SopS 72/1989) tarkoitettuna rikoksena, tai
5) murhaa, tappoa, surmaa, törkeää pahoinpitelyä, vapaudenriistoa, törkeää vapaudenriistoa, törkeää ihmiskauppaa, panttivangin ottamista tai törkeää julkisrauhan rikkomista tai niillä uhkaamista, kun teko kohdistuu henkilöön, jota tarkoitetaan kansainvälistä suojelua nauttivia henkilöitä vastaan, mukaan lukien diplomaattiset edustajat, kohdistuvien rikosten ehkäisemistä ja rankaisemista koskevassa yleissopimuksessa (SopS 63/1978), (22.12.2005/1161)
on tuomittava terrorismin rahoittamisesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksaksi vuodeksi.
Terrorismin rahoittamisesta tuomitaan myös se, joka suoraan tai välillisesti antaa tai kerää varoja rahoittaakseen tai tietoisena siitä, että niillä rahoitetaan 1, 1 a, 2–4, 4 a–4 c, 5 b tai 5 c §:ssä tarkoitettua rikosta. (9.11.2018/874)
Yritys on rangaistava.
Mitä edellä tässä pykälässä säädetään, ei sovelleta, jos teko on rangaistava 1 momentin 1–5 kohdassa tarkoitettuna rikoksena tai sellaisen yrityksenä tai osallisuutena sellaiseen rikokseen taikka 1, 2 tai 4 b §:n mukaan tai teosta säädetään muualla laissa ankarampi rangaistus. (12.12.2014/1068)
5 a § (12.12.2014/1068)
Terroristiryhmän rahoittaminen
Joka suoraan tai välillisesti antaa tai kerää varoja 6 §:n 2 momentissa tarkoitetulle terroristiryhmälle tietoisena ryhmän luonteesta terroristiryhmänä, on tuomittava terroristiryhmän rahoittamisestasakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi.
Yritys on rangaistava.
Mitä edellä tässä pykälässä säädetään, ei sovelleta, jos teko on rangaistava 5 §:n tai 46 luvun 1–3 §:n mukaan tai teosta säädetään muualla laissa yhtä ankara tai ankarampi rangaistus.
5 b § (11.11.2016/919)
Matkustaminen terrorismirikoksen tekemistä varten
Joka matkustaa toiseen valtioon tehdäkseen siellä 1, 1 a, 2–4, 4 a–4 c, 5 tai 5 a §:ssä tarkoitetun rikoksen, on tuomittava, jollei teko ole jonkin mainitun pykälän mukaan rangaistava, matkustamisesta terrorismirikoksen tekemistä varten sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. (9.11.2018/874)
Yritys on rangaistava.
5 c § (9.11.2018/874)
Terrorismirikoksen tekemistä varten tapahtuvan matkustamisen edistäminen
Joka edistääkseen 5 b §:n 1 momentissa tarkoitetun rikoksen tekemistä neuvoin, toimin tai muilla tavoin auttaa toista, on tuomittava terrorismirikoksen tekemistä varten tapahtuvan matkustamisen edistämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuun tekoon ei sovelleta 5 luvun 6 §:n säännöksiä avunannosta.
6 § (24.1.2003/17)
Määritelmät
Rikoksentekijällä on terroristinen tarkoitus, jos hänen tarkoituksenaan on:
1) aiheuttaa vakavaa pelkoa väestön keskuudessa;
2) pakottaa oikeudettomasti jonkin valtion hallitus tai muu viranomainen taikka kansainvälinen järjestö tekemään, sietämään tai tekemättä jättämään jotakin;
3) oikeudettomasti kumota jonkin valtion valtiosääntö tai muuttaa sitä tai horjuttaa vakavasti valtion oikeusjärjestystä taikka aiheuttaa erityisen suurta vahinkoa valtiontaloudelle tai valtion yhteiskunnallisille perusrakenteille; tai
4) aiheuttaa erityisen suurta vahinkoa kansainvälisen järjestön taloudelle tai sellaisen järjestön muille perusrakenteille.
Terroristiryhmällä tarkoitetaan vähintään kolmen henkilön muodostamaa tietyn ajan koossa pysyvää rakenteeltaan jäsentynyttä yhteenliittymää, joka toimii yhteistuumin tehdäkseen 1 tai 1 a §:ssä tarkoitettuja rikoksia. (9.11.2018/874)
Kansainvälisellä järjestöllä tarkoitetaan hallitustenvälistä tai merkityksensä ja kansainvälisesti tunnustetun asemansa perusteella siihen rinnastettavaa järjestöä.
7 § (24.1.2003/17)
Syyteoikeus
Syytteen nostamisesta tässä luvussa tarkoitetuista rikoksista päättää valtakunnansyyttäjä. Valtakunnansyyttäjä määrää tällöin myös siitä, kenen on ajettava syytettä.
8 § (24.1.2003/17)
Oikeushenkilön rangaistusvastuu
Tässä luvussa mainittuihin rikoksiin sovelletaan, mitä oikeushenkilön rangaistusvastuusta säädetään.
Mitä oikeushenkilön rangaistusvastuusta säädetään, sovelletaan myös 1 tai 1 a §:ssä tai 2 §:n 3 kohdassa tarkoitetun rikoksen tekemiseksi tehtyyn ryöstöön, törkeään ryöstöön, kiristykseen ja törkeään kiristykseen sekä 1 §:n 1 momentin 2–8 kohdassa tai 2 momentissa, 1 a §:ssä tai 2 §:n 3 kohdassa taikka 4, 5 tai 5 b §:ssä tarkoitetun rikoksen tekemiseksi tehtyyn väärennykseen ja törkeään väärennykseen. (9.11.2018/874) 
Jokainen voi itse päätellä miten lakimme suhtautuu ISIS-vaimoihin. Vaaditaanko absoluuttista näyttöä tehdyistä rikoksista, vain onko pelkkä terroristijärjestön toimintaan osallistuminen, sen mahdollistaminen ja tukeminen, järjestön jäsenyys rangaistava teko.

31 kommenttia:

 1. Ettei totuus koskaan unohtuisi.... 3:)

  VastaaPoista
 2. niin...jos se suomalaisnainen edelleenkin uskoo sharia-lakiin, niin eikö sen sitten pitäisi kaiken logiikan mukaan antaa itsensä sharia tuomioistuimen tuomittavaksi?

  VastaaPoista
 3. Nämä namupalatko on niitä jotka tarvitsee eniten suojelua, niillä tuntuu olevan puolustajia valtakunnan johtoa myöten?

  VastaaPoista
 4. Olit unohtanut Bazaramban tapauksen. Suomen kallein oikeudenkäynti.
  Oikeus matkusti afrikkaan saakka vaimot mukana lomailemaan etta millaista se maisema on ollut.
  Rikoksistakin tuomittu SANA lehdessä mainostava asianajajaj Ville Hoikkala puolusti valtion laskuun massamurhaaja Bazarambaa.
  Suomi ei luovuttanut sinne minne vaadittiin tuomittavaksi eli tekopaikalle.
  Ville Hoikkala halusi lisätä tiliään. EIT oli seuraava askel.
  Bazaramballe hotellitason olot ja palkkaa joka päivältä.

  Kuka voitti. Suomi, Uhrit,vai Hoikkala VAI BAZARAMBA. Caramba sanon minä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Tästä ruandalaisesta kansan- tai massamurhaajasta ei Hesarissa sallittu kommenttia. Kyseessä oli uutinen Julian Assangen (joka ei sentään ole murhannut ketään) sinnikkäästä ajojahdista, ja vertasin sitä tähän kansanmurhaajaan, jonka oikeudenmukaisesta tuomitsemisesta oltiin Suomessa huolissaan. Kolmesta kommentista ei yksikään kelvannut moderoijille.

   Poista
  2. Ai ettei HS julkaissut tapauksesta , tämä ah niin puolueeton media ULLATUS

   Poista
 5. Tuo Afrikkalaisen olleiden tuomitseminen yksittäisestä oli kallista mutta linjassa sen periaatteen kanssa että Suomi, jonka vapaudesta olemme maksaneet kovan hinnan, ei ole mikään ihmiskunnan vihollisten turvapaikka. Ja että tällä viimeistään joutuu tekosistaan maksamaan.

  VastaaPoista
 6. Tämä todellisuus kannattaa jakaa kansanedustajille. etunimisukunimi@eduskunta.fi niin saavat ajateltavaa SDP, kesKUSTA, vihreät, vas, RKP :kin

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Plus AVUSTAJAT näihinhän ministetit/edustaja " HENKILÖT" nojaavat koko ajan.

   Poista
 7. Näyttää noita lakipykäliä olevan, mutta kun ei ole valtaa niitä tulkita, ei sen paremmin lakimieskoulutuksen kuin poliittisen broilerikoulun suhteen. Äänestäminenkään ei enää auta, kuten näimme. No, ainahan voi lähteä kaljalle, joskin sekin maistuu jo silmään kerran kustulta. Ehkäpä pitää alkaa totuttelemaan itäiseen vodkaan.

  VastaaPoista
 8. Suomeen ei noista naisista pitäisi olla enää mitään asiaa. Lisäksi Suomessa pitäisi kieltää kaiken maailman hunnut, huivit ja mustat vaatekappaleen virkaa esittävät säkit. Kaikkea soopaa sitä saadaan uskonnon varjolla teetettyäkin.

  VastaaPoista
 9. No nyt on sellanen juttu, että voisin vetää turpaan. Olen äiti. mummo jo. Nämä naikkoset eivät kuulu meille. Minä suojelen, vedän turpaan, olen tiedustelija. Tähtään hirvisonnin partaan, että tulee keuhkolaukaus, että sonni kaatuu...Olkaamme nyt varovaisia. Kyllä mulla on kaulinkin repussa..ja kynsilAKKAA.

  VastaaPoista
 10. Kukaan ei voi sanoa jälkeenpäin ettei olla varoitettu.... Enkä nyt tarkoita vain näitä naisia, vaan muitakin tuon kaltaisista maista, joissa nuo ovat, tulevia maahanpyrkijöitä.

  VastaaPoista
 11. Ei tarvita suomeen niitä aivopestyjä naisia ja terroristejä itse on sotaan lähtenyt sinne vo jäädä

  VastaaPoista
 12. Nämä kuvat on just sitä mitä nyt Haavisto haluaa Suomeen, jospa vietäis valtion varoin Haavisto sinne seksiorjaksi, ehkä mieli muuttui

  VastaaPoista
 13. Kiitos kun kerroit totuuden! Toivottavasti edes joku herää huomaamaan mistä siinä on oikeasti kyse!

  VastaaPoista
 14. Hei! Saisko lähteitä mahdollisesti? Olisi kiva tietää mistä olet poiminut kuvat ja mistä saat minkäkin informaation pätkä tässä blogikirjoituksessa!

  Kiitos jo etukäteen ja toivon, että vastaat tähän pian, niin että muutkin lukijat voivat sitten seurata lähteiden virtaa taakse päin.

  VastaaPoista
 15. Ettei vaan tulisi tuomittua suurinta terroristia usa.ta

  VastaaPoista
 16. Minusta Demokratiat ja ns.Ihmisoikeus jutut on menossa kovaa vauhtia metsään.Hauska nähdä miten politikot päättää kun valinta on jonkun vuoden päästä jättää miljoonia ilmastopakolaisia EU.n ulkopuolelle tai leikata 75%elintasosta täällä että ne sopeutetaan.varsinkin jos porukan kans käy kun Ruotsissa et alle 10% on 5 vuoden päästä tulostaan töissä.Minusta tänne on 3sukupolvee tehny työllä jonkinlaisen elintason ja sen jakaminen ei innosta.Varsinkaan jos autettava pitää mua uskottomana koirana ja mun ja muiden kristittyjen tappamista Allahille hyvänä tekona.Terv.Jarmo Laitinen

  VastaaPoista
 17. https://www.tiede.fi/keskustelu/84038/ovatko-isis-vaimot-lapsineen-jo-suomessa-vaikka-hallitus-muuta-kansalle-vaittaa?fbclid=IwAR2BuvE3dnRnzViOG0BwYHgOVl_Fj6zSsXMDr-nIrujBQPcZ4tmvb0KN8c0

  VastaaPoista
 18. https://www.nykysuomi.com/2017/09/08/indonesian-muslimijohtaja-lopettakaa-eurooppalainen-itsepetos-vakivalta-liittyy-islamiin/?fbclid=IwAR2WMLrW7yn00RSjPVSxyc1M3yNwq7Ifke8dQmr0Hnc8aXVlh7ujyPtz8ew

  VastaaPoista
 19. https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/laurakorpinen/lasten-oikeuksista-liikkeella-virheellista-tietoa/?fbclid=IwAR2SYU0cg2k1guBeRrcp7Cav7aLtfo0F9u-52YTmJJRJGUAFKEi5M2ri0cg

  VastaaPoista
 20. No eikös Suomi ole syli johon kaikki apua tarvitsevat täytyy ottaa. Vaikka heillä olisi minkälaisia periaatteita tai arvoja me emme voi tuomita sitä.
  Meidän täytyy olla kuuliaisia kansalaisia ja kuunnella hallitusta jota emme edes sinne valinneet ja olla nöyriä.
  Meidän täytyy ajatella että nämä meidän kansanedustaja pellet ja ministerit jotka tekevät pilkulleen niin kuin EU sanoo niin meidän täytyy olla mallina salaisia. Jos EU haluaa meidän eläkerahamme jotka Suomen liituraidat ovat pelanneet niin että niistä on tullut voittoa täytyy meidän kuulemma jakaa tuo meidän Eläkeliitto koko EU maille. Koska muilla EU mailla ei ole näin tuottavaa eläkejärjestelmä on se jaettava niille joilla ei juuri eläkemaksujen eikä veroja ole. Tuossa tekstissä näytettiin erittäin raakaa materiaalia jota nämä naiset myös pyörittivät vailla minkäänlaisia tunteita. Pienet lapset myytiin seksiorjiksi sillä perusteella että olivat vääräuskoisia ja vanhempi mies hymyilee tyytyväisenä kun saa vaimoksensa kuusivuotiaan tytön joka vielä itkee äitinsä perään. Mutta kun äiti ja isäkin on myyty tai tapettu tai laitettu näiden Isis vaimojen omien lasten opetusvälineiksi ja kehotettu omia lapsia tuhoamaan nämä orjat mitä raaimmalla tavalla. En vain tunne sympatiaa tälläistä toimintaa kohtaan.
  Olen hoitanut tälläistä alaikäisiä lapsia jotka ovat tulleet suoraan tälläisiltä sotatantereilta. Se mitä näiden lasten vanhemmille on tehty pelkän terroristijärjestön toimesta ei herätä minussa ainakaan sympatiaa näitä naisia kohtaa.
  He eivät ole hyväksyneet vääräuskoisia eli niitä jotka eivät usko heidän meriitteihinsä.
  Isis vihaa länsimaalaisuutta, kristittyjä ja osaa muslimeja jotka näihin maurettavuuksiin ei ole menneet mukaan.
  Isis vihaa Homoseksuaalisuutta, ihannoi pedofiliaa, ja ihannoi syyttäminen tappamista ja myymistä. Se mitä tämä kuvamateriaali oli niin oli valitettavasti totta. Mitä tämä jalkapallojoukkue oli tehnyt Isisin kannattajille. Ei varmasti mitään muuta kuin pelasivat ja toteuttivat unelmaansa päästä joskus huipulle. Unelmoida hienoista asioista. Matkustelusta, nähdä maailman kaikki kolkata ja elää. Nimen omaa elää eikä kuolla jonkun typerän aatteen vuoksi.
  Mutta sitä ei saa sanoa ääneen sillä joku taho saattaa hermostua täällä suomessa .
  Kyllä nämä naiset ja suomalaiset Sannat tiesivät aivan varmasti mihin menevät ja mitä aatetta menevät siellä toteuttamaan. Ja on nyt jo huhuja että tämä kalifaatti yhdyskunta toteutuu keinolla millä hyvänsä. Ja se vaatii paljon eurooppalaisia viattomia uhreja pommien ja kaikenlaisten tuhovälineiden avulla joita toteuttavat juuri nämä tappamaan koulutetut lapset vartuttuaan että tämä heidän aatteensa toteutuisi.

  VastaaPoista
 21. näitäkö suomen päättäjät haluuaa tänne suomeen!!!!!!!!!

  VastaaPoista
 22. Tuskin kukaan on pohtinut, että sharialainsäädäntö on ratkaisu kaikissa länsimaissa tähän ongelmaan.

  Ilmeisesti kaikki ajattelevat, että ensin pitää antaa heidän lisääntyä riittävästi, jotta kaikissa länsimaissa me jäämme vähemmistöksi niin sitten ha saavat itse ottaa shariansa käyttöön eikä meillä ole enää valtaa itse säätää sharialakeja.

  Eikö länsimaalaiset ole aika tyhmää porukkaa?

  VastaaPoista
 23. PERKELE! RAUTAA RAJALLE JA LOISET ULOS P-PORA HAAVISTOA MYÖTEN. Koko Hallitus ja Puolustusvoimien päällystö ULOS ja vaihtoon. MEILLÄ ON SOTATILA!!!

  VastaaPoista
 24. ÄLKÄÄ OTTAKKO ENÄÄ YHTÄÄN PAKOLAISTA SUOMEEN !!!! EI HUNNUTETTUJA NAISIA EI LAPSIA EIKÄ MIEHIÄ !!!JÄTETÄÄN SUOMI OMILLE LAPSILLE JA LAPSENLAPSILLE !!SYDÄN VUOTAA "VERTA"JO NYT KAIKEN KAAOKSEN KESKELLÄ!!!

  VastaaPoista
 25. Niin järkyttäviä kuvia, että vetää sanattomaksi tuo noitten pahuus! Täysiä saatanoita, julmia sekopäitä. Kestääkö tätä postia ministereille ja kansanedustajille lähettää...ja ootteko muut lähettäny?

  VastaaPoista
 26. Lähtemällä isisin kalifaattiin syyllistyvät naiset avunantoon, josta on tuomittava blogssa mainittujen kohtien mukaan.

  5 luku (13.6.2003/515)
  Yrityksestä ja osallisuudesta
  6 § (13.6.2003/515)
  Avunanto
  Joka ennen rikosta tai sen aikana neuvoin, toimin tai muilla tavoin tahallaan auttaa toista tahallisen rikoksen tai sen rangaistavan yrityksen tekemisessä, tuomitaan avunannosta rikokseen saman lainkohdan mukaan kuin tekijä. Rangaistusta määrättäessä sovelletaan kuitenkin, mitä 6 luvun 8 §:n 1 momentin 3 kohdassa sekä 2 ja 4 momentissa säädetään.
  Yllytyksestä rangaistavaan avunantoon rangaistaan avunantona.

  VastaaPoista
 27. "ISIS-vaimo kuljettaa naisvankeja orjamarkkinoille Raqqassa. Tämä oli Kalifaatin normaalia arkea.
  "

  Esitetty kuva ei liity Isikseen eikä mihinkään orjakauppaan. Kuvassa on käynnissä shialaisten ashura-juhla.

  VastaaPoista
 28. Hutin ja petepuupään morsiammet ja lapset

  VastaaPoista